Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 8. marts 2011 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0048/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig.(PT) Jeg stemte for betænkningen om udnævnelsen af Harald Wögerbauer til stillingen som medlem af Revisionsretten. Alle de fremlagte oplysninger, som min beslutning var baseret på, viser, at kriterierne i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, især garantierne for uafhængighed, var opfyldt, og derfor hilser jeg udnævnelsen af Harald Wögerbauer til stillingen som medlem af Revisionsretten velkommen.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik