Index 
 Text integral 
Dezbateri
Marţi, 8 martie 2011 - Strasbourg Ediţie JO

Explicații privind votul
MPphoto
 
 

Text depus : A7-0048/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. (PT) Am votat în favoarea acestui raport privind numirea lui Harald Wögerbauer în postul de membru al Curții de Conturi. Toate datele prezentate, pe care s-a bazat decizia mea, indică îndeplinirea criteriilor prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, mai ales garanțiile de independență și, prin urmare, salut numirea lui Harald Wögerbauer în postul de membru al Curții de Conturi.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate