Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 8. marca 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0048/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, ktorá sa týka vymenovania Haralda Wögerbauera na miesto člena Dvora audítorov. Všetky predložené údaje, na základe ktorých som sa rozhodla, ukazujú, že boli splnené kritériá stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä záruky nezávislosti, a preto vítam vymenovanie Haralda Wögerbauera na miesto člena Dvora audítorov.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia