Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 8 mars 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0048/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om nomineringen av Harald Wögerbauer till ämbetet som ledamot av revisionsrätten. Alla fakta som presenterats, och som ligger till grund för mitt beslut, tyder på att kriterierna i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i synnerhet garantierna för oberoende, är uppfyllda och jag välkomnar därför nomineringen av Harald Wögerbauer till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy