Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 8. maaliskuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0032/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Mietinnössä terveyserojen vähentämisestä EU:ssa esitetään erilaisia toimenpiteitä, joita pidän hyödyllisinä ja merkittävinä. Äänestin kuitenkin lopullisessa äänestyksessä tyhjää, sillä minusta EU:n ja jäsenvaltioiden ei pidä taata naisille täysin vapaata pääsyä aborttiin. Investoinnit on aina toteutettava perhesuunnittelun ja ehkäisyn tasolla, ja abortin on oltava viimeinen ratkaisu poikkeuksellisissa tilanteissa. En myöskään katso, että tarvittaisiin vapaata pääsyä hedelmöityshoitoihin, joihin on sovellettava toissijaisuusperiaatetta, eikä niitä pidä koskaan käyttää välineenä naisiin näiden siviilisäädyn, iän, sukupuolisen suuntautumisen tai etnisen tai kulttuurisen alkuperän perusteella kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö