Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 8 mars 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0030/2011

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), skriftlig. (ET) Resultatet av dagens omröstning visade stöd för betänkandet om jordbruk och internationell handel, som till stor del handlar om import av genmodifierade livsmedel och foder till Europa. Jag är också mycket glad över stödet för den punkt som uppmanar kommissionen att resolut försvara EU:s regler om godkännande och marknadsföring av genmodifierade organismer (GMO) mot de krav som framförs inom WTO. Detta innebär framför allt att användningen av GMO kommer att förbli strikt reglerad, vilket kommer att förbättra livsmedelssäkerheten och våra bönders situation. Även ett antal punkter om skatter på import av olika produktgrupper från jordbruket fick stöd, precis som kvalitetskraven för dessa produkter.

Utöver GMO-relaterade frågor behandlades även frågor om livsmedelssäkerhet. Brasilien, till exempel, har ännu inte lyckats uppfylla EU-producenternas och de europeiska konsumenternas standarder för livsmedelssäkerhet, djuridentifikation och spårbarhet, djurhälsa och sjukdomskontroller. Ett annat oroande problem är den omfattande användningen i Brasilien av pesticider som är förbjudna i EU samt import till EU av de produkter som behandlats med dessa. Tack.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy