Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2138(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0029/2011

Ingivna texter :

A7-0029/2011

Debatter :

PV 08/03/2011 - 7
CRE 08/03/2011 - 7

Omröstningar :

PV 08/03/2011 - 9.11
CRE 08/03/2011 - 9.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0085

Debatter
Tisdagen den 8 mars 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

9.11. Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2010 (A7-0029/2011, Mariya Nedelcheva) (omröstning)
PV
 

Före omröstningen om punkt 66:

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). (IT) Fru talman, mina damer och herrar! I punkt 66, efter satsen ”betonar att kvinnor måste ha rätt att råda över sina sexuella och reproduktiva rättigheter, särskilt genom enkel tillgång till preventivmedel och abort” vill jag muntligen föreslå att följande text läggs till efter ordet ”abort”: ”samtidigt som man också erkänner det ofödda barnets rätt till liv uppmanar parlamentet medlemsstaterna och kommissionen att genomföra åtgärder och insatser för att stödja ett fullföljande av graviditeten genom riktade sociala insatser för att hjälpa kvinnor, där det är möjligt, att ta itu med orsakerna bakom deras val att göra abort”.

Syftet med detta ändringsförslag är att ge kvinnorna frihet så att de enkelt får tillgång till avbrytande av en graviditet men också att slå fast principen att abort inte är någon försenad preventivmetod och inte heller en metod för födelsekontroll.

 
  
 

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy