Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2996(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0156/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0156/2011

Συζήτηση :

PV 08/03/2011 - 14
CRE 08/03/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2011 - 10.1
CRE 09/03/2011 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0090

Συζητήσεις
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου.(HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα από όλα θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι επιδείξατε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για το ζήτημα της διεύρυνσης. Παρότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, πιστεύω ότι η διαδικασία διεύρυνσης πρέπει να συνεχιστεί αδιάκοπα και ομοιόμορφα βάσει των παραγόμενων επιδόσεων. Για να επιτευχθεί αυτό, και τα δύο μέρη πρέπει να παραμείνουν πιστά στις δεσμεύσεις τους. Γνωρίζοντας τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι σαφές ότι αποτελεί το βήμα διαλόγου, όπου όλοι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τη σημασία των σχέσεών μας με την Τουρκία.

Πρόκειται για σχέσεις με μεγάλη ιστορία, οι οποίες γίνονται ακόμη στενότερες με τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Τουρκία. Ταυτόχρονα, η Τουρκία αποτελεί επίσης έναν σημαντικό περιφερειακό παράγοντα και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε αρκετούς σημαντικούς τομείς, όπως η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η περιφερειακή ασφάλεια, καθώς και η προώθηση του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Στο μεταξύ, τα δραματικά διεθνή γεγονότα που διαδραματίζονται στην άμεση γειτονιά μας καταδεικνύουν ακόμη περισσότερο τον βαθμό της σημασίας της Τουρκίας στους προαναφερθέντες τομείς. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη χώρα προχωρούν σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και με το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Παρά τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και καθίστανται ολοένα πολυπλοκότερες, η ουγγρική Προεδρία δεσμεύεται να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά όλα τα κεφάλαια στα οποία είναι δυνατή η επίτευξη προόδου. Οι εργασίες προχωρούν ακόμη και τώρα, και η κύρια έμφαση επί του παρόντος δίδεται στο κεφάλαιο οκτώ σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού.

Πιστεύω ότι οι τούρκοι εταίροι μας θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και σύντομα θα μπορέσουμε να δούμε αποτελέσματα. Στα συμπεράσματά του τα οποία εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, το Συμβούλιο επικρότησε τη διαρκή δέσμευση της Τουρκίας για τη διαδικασία ένταξης, καθώς και το πρόγραμμά της για την πολιτική μεταρρύθμιση. Η δέσμη μέτρων συνταγματικής μεταρρύθμισης που ενέκρινε η Τουρκία το 2010 αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς τα μέτρα αυτά καλύπτουν αρκετές προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση στα πεδία της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημόσιας διοίκησης. Το σημαντικότερο μέλημα αυτήν τη στιγμή είναι να διασφαλισθεί ότι οι μεταρρυθμίσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και μέσω διαβουλεύσεων στις οποίες θα λαμβάνουν μέρος παράγοντες του ευρύτερου δυνατού φάσματος, δηλαδή όλα τα πολιτικά κόμματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Είναι σαφές ότι η συνέχιση των εργασιών επί των πολιτικών κριτηρίων παραμένει εξαιρετικά σημαντική. Θα απαιτηθούν σοβαρές προσπάθειες σε πολλούς τομείς, όπως υπογραμμίστηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010, στο σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην έκθεση προόδου της Επιτροπής για το 2010.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω ορισμένους από αυτούς τους τομείς: Η Τουρκία πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ειδικότερα της ελευθερίας της θρησκείας, όσον αφορά τόσο τη νομοθεσία όσο και την πράξη. Θα πρέπει να καταβληθούν επίσης επιπλέον προσπάθειες, προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, τα δικαιώματα γυναικών και παιδιών, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση του βασανισμού και της απάνθρωπης συμπεριφοράς, μεταξύ άλλων τομέων.

Όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, οι τομείς οι οποίοι εγείρουν ανησυχία περιλαμβάνουν τον περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου, την ανεπαρκή προστασία των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, καθώς και τη συχνή και μεγάλης κλίμακας απαγόρευση των δικτυακών τόπων, η οποία επισημαίνεται επίσης στο σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο σημείο αυτό στα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Στις 3 Μαρτίου, η τουρκική αστυνομία συνέλαβε ορισμένους δημοσιογράφους. Πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ στενά την υπόθεση αυτή και πρέπει να υπενθυμίζουμε διαρκώς στις τουρκικές αρχές τη σημασία της συνεχούς διεκδίκησης των ελευθεριών.

Όσον αφορά την ελευθερία της θρησκείας, η Τουρκία πρέπει να εξασφαλίσει τόσο τις νομοθετικές όσο και τις πρακτικές προϋποθέσεις άσκησής της. Για να εξασφαλισθεί ο θρησκευτικός πλουραλισμός σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, απαιτείται μια ολοκληρωμένη νομική λύση. Παρομοίως, η Προεδρία προβληματίζεται για τον μεγάλο αριθμό ειδήσεων σχετικά με τον βασανισμό και την απάνθρωπη συμπεριφορά και ειδικότερα, την κακοποίηση η οποία διαπράττεται εκτός των επίσημων εγκαταστάσεων κράτησης. Για να προληφθεί η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να παρακολουθηθεί η αυστηρή υλοποίηση του νόμου σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων και των εξουσιών της αστυνομίας, όπως τροποποιήθηκε το 2007. Όπως επισημάνθηκε στο σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επικύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και η καταπολέμηση της ατιμωρησίας αποτελούν σημαντικά μέτρα για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Όσον αφορά τις τουρκοκουρδικές σχέσεις και το ζήτημα των νοτιοανατολικών εδαφών, ελπίζουμε ότι η υλοποίηση και η συνέχιση της διαδικασίας του δημοκρατικού ανοίγματος θα αποδώσει σύντομα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και μπορεί σε τελική ανάλυση να οδηγήσει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Επιτρέψτε μου επίσης να υπενθυμίσω ότι το Συμβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τις τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράττονται στο έδαφος της Τουρκίας. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα εξακολουθεί να βρίσκεται στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ.

Προχωρώντας στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, με βαθιά μου λύπη διαπιστώνω ότι παρότι της έχει ζητηθεί επανειλημμένα, η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της για την πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης, την οποία έχει συνάψει. Το ζήτημα αυτό είναι κεντρικής σημασίας και, επομένως, το Συμβούλιο διατηρεί τα μέτρα του 2006 τα οποία, από την άλλη πλευρά, έχουν σαφή αντίκτυπο στον ρυθμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, όπως όλοι γνωρίζουμε.

Το Συμβούλιο συνεχίζει να παρακολουθεί και να ελέγχει στενά κάθε επίτευγμα. Παρομοίως, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας σε φυσιολογικά επίπεδα. Το Συμβούλιο περιμένει από την Τουρκία να στηρίξει ενεργά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαια, ολοκληρωμένη και εφικτή λύση στο ζήτημα της Κύπρου, βάσει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τηρουμένων των αρχών που αποτελούν τους θεμέλιους λίθους της ΕΕ. Η δέσμευση και η συμβολή της Τουρκίας είναι πράγματι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη αυτής της ολοκληρωμένης λύσης.

Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω ότι η Τουρκία πρέπει να προβεί σε σαφή δέσμευση για την τήρηση καλών σχέσεων γειτονίας και τον ειρηνικό διακανονισμό των διαφορών. Η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα καταγωγής και χώρα διέλευσης όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση προς την ΕΕ, και επομένως επικροτούμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Το Συμβούλιο προσβλέπει στη σύναψη της συμφωνίας το συντομότερο δυνατό και εν συνεχεία στην επιτυχή υλοποίησή της. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό συνέβη κατά το τελευταίο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και αναμένουμε τώρα από την Τουρκία να υπογράψει τη συνθήκη. Μέχρις ότου συμβεί αυτό, το Συμβούλιο τονίζει για άλλη μια φορά την υποχρέωση πλήρους και δέουσας υλοποίησης των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών επανεισδοχής.

Όσον αφορά την τελωνειακή ένωση μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι καιρός η Τουρκία να υλοποιήσει επιτέλους τις πολλές δεσμεύσεις στις οποίες μέχρι τώρα δεν έχει ανταποκριθεί. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα τεχνικά και διοικητικά εμπόδια στο εμπόριο, οι απαιτήσεις καταχώρησης, οι άδειες εισαγωγών, οι κρατικές ενισχύσεις, η διεκδίκηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες πρακτικές και διατάξεις που συνιστούν διακρίσεις. Όλα αυτά είναι ζητήματα που χρήζουν επιτακτικά επίλυσης. Επιπλέον, η Τουρκία πρέπει να άρει όλους τους περιορισμούς που θίγουν το εμπόριο και τις μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Τουρκίας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και θα χαρώ να απαντήσω σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο, και, ειδικότερα, την κ. Oomen-Ruijten, για την έκθεσή της σχετικά με την Τουρκία. Η συζήτηση αυτή και το ψήφισμά σας συμπίπτουν χρονικά με μια σημαντική φάση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, και το σχέδιο ψηφίσματος υπογραμμίζει ορισμένα ζητήματα μεγάλης σημασίας για την Επιτροπή.

Η Επιτροπή διατηρεί τη δέσμευσή της για τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας. Η διαδικασία διεύρυνσης ενθαρρύνει την πολιτική και οικονομική μεταρρύθμιση στη χώρα. Η σχέση ΕΕ-Τουρκίας είναι δυνατή. Η Τουρκία χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την Τουρκία –η ισορροπία αυτή δεν έχει αλλάξει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί, και θα εξακολουθήσει να αποτελεί, σημαντικό παράγοντα για την Τουρκία.

Η σχέση βασίζεται στη βαθιά οικονομική ολοκλήρωση: 40% του εξωτερικού εμπορίου της Τουρκίας διοχετεύεται στην ΕΕ και 80% των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Τουρκία προέρχονται από την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει αποτελεσματικά στον εκσυγχρονισμό της Τουρκίας μέσω μεταφοράς τεχνολογίας, της συμμετοχής της Τουρκίας σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ και της προενταξιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης που της παρέχουμε.

Ταυτόχρονα, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχουν επιβραδυνθεί. Επιπλέον, τα υπό διαπραγμάτευση κεφάλαια τα οποία η Τουρκία μπορεί να επιδιώξει να ανοίξει υπό τις παρούσες συνθήκες απαιτούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές. Βάσει αυτών, επικροτώ ειδικότερα την πρόοδο που σημειώθηκε πρόσφατα, κυρίως όσον αφορά το κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, με την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα πληροί τους εναπομείναντες όρους.

Προφανώς, το Κυπριακό ζήτημα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαπραγματεύσεις. Οι θετικές ενέργειες για την υλοποίηση του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας της Άγκυρας ή στο πλαίσιο των συνομιλιών επίλυσης του ζητήματος θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία. Επικροτώ τη συνταγματική μεταρρύθμιση του περασμένου έτους και τις επακόλουθες νομοθετικές τροποποιήσεις ως μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η διόρθωση των νόμων είναι σημαντική. Ωστόσο, μόνο η αντικειμενική και αμερόληπτη εφαρμογή των νέων νόμων θα διασφαλίσει την επιτυχία των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων. Η Τουρκία θα πρέπει να συνεχίσει τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη και διαφανής με ενεργό συμμετοχή διαφορετικών πολιτικών κομμάτων, της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και του γενικού κοινού.

Η Επιτροπή παρακολουθεί προβληματισμένη τις πρόσφατες ενέργειες κατά δημοσιογράφων. Η ανεξαρτησία και η ελευθερία του Τύπου είναι ύψιστης σημασίας για τη δημοκρατία. Στην έκθεση προόδου της για το 2010, η Επιτροπή επεσήμανε ήδη τον μεγάλο αριθμό δικαστικών υποθέσεων κατά δημοσιογράφων και την αδικαιολόγητη πίεση που ασκείται στα ΜΜΕ, η οποία υπονομεύει το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα στην πράξη. Η ελευθερία του Τύπου συνεπάγεται ότι πρέπει να ακούγονται οι διαφωνίες και οι αντίθετες απόψεις και –το σημαντικότερο– να γίνονται ανεκτές. Η ελευθερία του Τύπου σημαίνει εξασφάλιση δημόσιου χώρου ελεύθερου διαλόγου, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου. Το σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημαίνει ορθώς τα ζητήματα αυτά.

Όσον αφορά το δικαίωμα της θρησκείας, επικροτούμε τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται υπέρ των μη μουσουλμανικών θρησκευτικών κοινοτήτων στην Τουρκία. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω και συστηματικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μη μουσουλμάνων και των Αλεβιτών.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στο ζήτημα της μετανάστευσης. Πριν από δύο εβδομάδες, το Συμβούλιο προσυπέγραψε τη συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Η συμφωνία αυτή είναι ωφέλιμη για τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς η Τουρκία αποτελεί σημαντική χώρα διέλευσης των μεταναστευτικών ρευμάτων προς την ΕΕ. Η εξέλιξη σχετικά με τη συμφωνία επανεισδοχής διανοίγει επίσης για πρώτη φορά νέες και σαφείς προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας με την Τουρκία στον τομέα των πολιτικών για τις θεωρήσεις και τη μετανάστευση, με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας και των επαφών μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεών μας.

Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κοινό συμφέρον από τη στενή συνεργασία τους στον τομέα αυτό. Υπάρχουν πολλοί σοβαροί λόγοι για τους οποίους πρέπει να αυξηθεί η ικανότητα των Τούρκων πολιτών, επιχειρηματιών και φοιτητών να ταξιδεύουν στην Ευρώπη: για να εξοικειωθούν περαιτέρω με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, να ενισχυθεί το εμπόριο ΕΕ-Τουρκίας προς όφελος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των τουρκικών επιχειρήσεων, και να δοθεί η τόσο αναγκαία ώθηση στη συνεργασία μας με την Τουρκία. Κυρία Πρόεδρε, σας διαβεβαιώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει δεόντως τόσο στο ζήτημα της συμφωνίας επανεισδοχής όσο και στον διάλογο για τις θεωρήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συνθήκης.

Οι σχέσεις με την Τουρκία πρέπει επίσης να εξεταστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η ενεργός εξωτερική πολιτική της Τουρκίας αποτελεί ισχυρό δυνητικό πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον όρο ότι αναπτύσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να εντατικοποιήσει τον υφιστάμενο διάλογό της με την Τουρκία σχετικά με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Μιλώντας σήμερα για την Τουρκία, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις σημαντικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιφέρειά της. Τα γεγονότα στην Τυνησία και στην Αίγυπτο έχουν καταδείξει τη σταθερότητα, την ευημερία και τη δημοκρατία της Τουρκίας. Οι πολίτες αυτών των χωρών θεωρούν την Τουρκία, όπως και την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματα προς μίμηση. Παρακολουθούν την Τουρκία να υπερασπίζεται πρότυπα και αξίες για τα οποία αυτοί τώρα αγωνίζονται και τα οποία συνδέονται με την Ευρώπη.

Πρέπει να είμαστε σαφείς: ενώ αποτελεί παράδειγμα για άλλους, η Τουρκία πρέπει ακόμη να κάνει πολλά. Πολλές από αυτές τις μελλοντικές προκλήσεις περιγράφονται στην έκθεσή σας. Είναι ευκαιρία για την Τουρκία να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο την πλήρη υλοποίηση των πολιτικών κριτηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση έχει ιδιαίτερα σημαντική υποχρέωση να διατηρήσει αυτήν την προνομιακή θέση και να κυβερνά παραδειγματικά προς όφελος των ίδιων των πολιτών της, αλλά και της περιοχής εν γένει.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση αυτή και η έκθεση σχετικά με την Τουρκία προηγούνται χρονικά τρεις μήνες των βουλευτικών εκλογών στην Τουρκία. Περισσότερο τώρα από ό,τι τα προηγούμενα έτη, κατέβαλα όλες μου τις προσπάθειες για να διασφαλίσω ότι ο τόνος της έκθεσης θα είναι ιδιαίτερα αντικειμενικός και εποικοδομητικός. Οι 22 συμβιβαστικές τροπολογίες για την ψηφοφορία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων το αποδεικνύουν αυτό. Βάσει των εξελίξεων του τελευταίου έτους, εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλουμε να θέσουμε τις προτεραιότητές μας, προτεραιότητες για το νέο τουρκικό κοινοβούλιο και για την επόμενη κυβέρνηση. Υπάρχουν έξι προτεραιότητες.

Πρώτα από όλα, βαριά ευθύνη φέρει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση για την επιδίωξη συμβιβασμού και συναίνεσης για την υλοποίηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων. Η αντιπολίτευση, αλλά και η κυβέρνηση, έχουν δείξει ότι επιθυμούν πλήρη μεταρρύθμιση του συντάγματος και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει.

Δεύτερον, οι έλεγχοι και οι ισορροπίες αποτελούν τη βάση κάθε δημοκρατικού συστήματος. Περαιτέρω μέτρα πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση ενός ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστικού σώματος, του εποπτικού ρόλου του κοινοβουλίου και, ειδικότερα, της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας έκφρασης. Με προβληματίζει ειδικότερα η ελευθερία του τύπου, αλλά θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό αργότερα.

Τρίτον, τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Συγχαίρω την Τουρκία για τα συμβολικά μέτρα τα οποία έχει λάβει και για τον διάλογο τον οποίο έχει επιζητήσει απερίφραστα η κυβέρνηση. Ωστόσο, από μόνος του ο διάλογος δεν είναι αρκετός. Ο λαός στα ανατολικά της χώρας, οι Αλεβίτες, οι χριστιανικές μειονότητες, περιμένουν κάτι συγκεκριμένο. Η δήλωση σχετικά με τη Μονή Mor Gabriel, ειδικότερα, αποδεικνύει ότι πρέπει να επιτελεσθεί ακόμη μεγάλο έργο και υποψιάζομαι ότι θα ήταν ολέθριο για την τουρκική κυβέρνηση εάν η υπόθεση αυτή έπρεπε να εκδικαστεί ξανά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να γίνει κάτι για την εξασφάλιση δημοκρατικού ανοίγματος.

Τέταρτον, τα δικαιώματα των γυναικών. Έχουν γίνει πολλά κατά το περασμένο έτος, αλλά από μόνοι τους οι νόμοι δεν αρκούν. Εγώ επισκέφθηκα καταφύγια γυναικών. Μίλησα με τουρκικές οργανώσεις γυναικών. Είναι σαφές ότι έχουν γίνει προσπάθειες τόσο από την τουρκική κυβέρνηση όσο και από το κοινοβούλιο, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, αλλά όλα τελειώνουν με την προσφυγή στην αστυνομία και στα δικαστήρια. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι νόμοι είναι πολύ καλοί, αλλά η επιβολή τους είναι επίσης σημαντική. Σήμερα, εκατοστή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, θα ήθελα για ακόμη μια φορά να απαιτήσω την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στην τουρκική βουλή. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν στον τομέα αυτό στις επόμενες εκλογές.

Πέμπτον, το Πρωτόκολλο της Άγκυρας είναι, κατά την άποψή μου, ζωτικής σημασίας. Στην περίπτωση αυτή, είναι ευθύνη της Τουρκίας. Αυτή, ειδικότερα, είναι η πηγή του αδιεξόδου στα διαπραγματευτικά κεφάλαια: επιτρέψτε μου να το επαναλάβω.

Έκτον, η εξωτερική πολιτική. Εμείς, οι Ευρωπαίοι, είμαστε υπέρ του ενεργότερου ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή. Βάσει αυτού, θα επισημάνω ότι η Τουρκία θα καταφέρει να διαδραματίσει εν προκειμένω ρόλο γέφυρας εφόσον ο πυλώνας της γέφυρας αυτής στερεώνται επίσης γερά στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου. Η κυρία Ashton θα πρέπει επίσης εν προκειμένω να επιδιώξει ιδιαίτερα ενεργό συντονισμό με την Τουρκία, περισσότερο ενεργό από ό,τι μέχρι τώρα. Παρεπιμπτόντως, δεν είναι μόνο δικές μου προτεραιότητες. Όλα όσα ανέφερα συζητούνται και στην τουρκική κοινωνία. Έγκειται πλέον στους πολιτικούς να μεταφράσουν τη συζήτηση αυτή σε συναίνεση και συμβιβασμό.

Εν συντομία, αναφέρω δύο ακόμη τομείς προβληματισμού. Μας ανησύχησε η ανακοίνωση του PKK ότι θέλει να τερματίσει την εκεχειρία. Η Επίτροπος αναφέρθηκε σε αυτό. Η ελευθερία του τύπου: την περασμένη Παρασκευή, έλαβα μια ανοικτή επιστολή. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι όποιος περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης σε μια χώρα πλήττει τον πολιτισμό της χώρας αυτής. Μια ελεύθερη και ανεκτική συζήτηση είναι κρίσιμης σημασίας για κάθε χώρα.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(EN) Κυρία Πρόεδρε, η διαρκής εδραίωση της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, η οποία υποτίθεται ότι θα οδηγήσει τη χώρα στην απόκτηση καθεστώτος πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθίσταται ακόμη πιο σημαντική καθώς οι αραβικές χώρες και οι χώρες της Μέσης Ανατολής πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα διέρχονται κρίση. Θα πρέπει να επικροτήσουμε το γεγονός ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Τουρκία έχει ανακτήσει τη δυναμικότητά της και, αναγνωρίζοντας τις αντιπαραθέσεις του δημοψηφίσματος του περασμένου Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να ζητήσουμε να αποτελέσει πλατφόρμα θεμελιώδους συνταγματικής μεταρρύθμισης με την υποστήριξη όλων των κομμάτων στο μέλλον.

Στηρίζω θερμά το έργο του Επιτρόπου Fule στον τομέα αυτό και την ανυποχώρητη τοποθέτησή του σήμερα το απόγευμα για την ελευθερία της έκφρασης, ειδικότερα επειδή εγώ, μαζί με άλλους ευρωπαίους εκπροσώπους, δεν μπορέσαμε να ενεργήσουμε ως παρατηρητές στις υποθέσεις της Ένωσης Κοινοτήτων του Κουρδιστάν στο Δικαστήριο του Diyarbakir μόλις τον περασμένο μήνα. Ζητώ, όμως, επίσης από τον Επίτροπο να σημειώσει πρόοδο στο ζήτημα των θεωρήσεων, ειδικότερα για τους επιχειρηματίες, και για την τήρηση των υποσχέσεων της Τουρκίας για το σχέδιο νόμου σχετικά με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η Ομάδα των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών πιστεύει ότι οι ενταξιακές συνομιλίες απειλούνται, όχι λόγω συντριβής, αλλά λόγω στραγγαλισμού. Δεν έχει ανοίξει κανένα νέο κεφάλαιο εδώ και οκτώ μήνες, τη μεγαλύτερη περίοδο από την έναρξη των συνομιλιών. Θα ψηφίσουμε αύριο για το άνοιγμα των κεφαλαίων σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαστικό σώμα και σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, όχι επειδή θέλουμε να είμαστε αδύναμοι στους τομείς αυτούς, αλλά επειδή θέλουμε να είμαστε ισχυροί. Δεν το κάνουμε αυτό επειδή θέλουμε να τροποποιήσουμε την πίεση σε όλες τις πλευρές, ώστε να επιτύχουμε συμφιλίωση στην Κύπρο.

Όπως χρειάζεται ώθηση η μεταρρυθμιστική διαδικασία της Τουρκίας, κατά την ίδιο τρόπο χρειάζονται ώθηση και οι ενταξιακές συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Fule μόλις διατύπωσε σαφέστατα ότι η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται η μία την άλλη. Είμαστε σημαντικοί γείτονες, είμαστε σύμμαχοι του NATO, και πολλοί άνθρωποι τουρκικής καταγωγής ζουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός ανάμεσά μας. Στηρίζω ιδιαίτερα τη διευκόλυνση στη χορήγηση θεωρήσεων για επιχειρηματίες και φοιτητές, όπως είπατε και εσείς. Τάσσομαι επίσης υπέρ της στενότερης ενσωμάτωσης της Τουρκίας στις δομές της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Θα ήθελα να δω την Κύπρο να δίνει τέλος στον αποκλεισμό στην περιοχή της. Εξετάζοντας τη Βόρειο Αφρική, είναι σαφές ότι η Τουρκία αποτελεί πρότυπο για πολλές χώρες της περιοχής. Όλα αυτά είναι πολύ καλά.

Και φθάνουμε μετά στην ενταξιακή διαδικασία και διαπιστώνουμε ότι πολλά κεφάλαια δεν έχουν ανοίξει. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανοίξουν νέα κεφάλαια. Έχουν μείνει μόνο τρία κεφάλαια και το κεφάλαιο του ανταγωνισμού βρίσκεται σχεδόν στο στάδιο του ανοίγματος. Τι θα συμβεί όταν ανοίξουν τα τελευταία κεφάλαια; Δεν θα υπάρχει πια τίποτα να ειπωθεί μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης; Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο! Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα σημειωθεί πρόοδος στην ενταξιακή διαδικασία και αν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε ή όχι την τρέχουσα διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τον σχολιασμό της έκθεσης προόδου της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο με την κατάρτιση ψηφίσματος.

Η έκθεση για το 2010 είναι εξαιρετικά κρίσιμη, αλλά και εποικοδομητική. Αναφέρεται σε θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία είναι αυτονόητα, ειδικότερα για τους Φιλελεύθερους: η ελευθερία του Τύπου, η ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, οι φοιτητικές διαδηλώσεις, τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών ενώσεων και η ελευθερία της θρησκείας. Επί σειρά ετών, ζητούσαμε να βελτιωθεί η ελευθερία της θρησκείας, αλλά η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι αμελητέα. Η σύλληψη του Ahmet Şık και του Nedim Şener και η ανάμειξη στο έργο πολιτικών οργανώσεων στην Τουρκία αποτελούν σημαντική αιτία ανησυχίας. Η περίπτωση αυτή καλύπτεται από το πρώτο κριτήριο της Κοπεγχάγης. Αποτελεί κεντρικό ζήτημα, επειδή πρόκειται για πολιτικό κριτήριο. Εάν η Τουρκία δεν μπορεί να προχωρήσει με την εσωτερική της δημοκρατική συγκρότηση, πιστεύω ότι θα εξακολουθήσουμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα σε ορισμένους τομείς, πέρα από το αδιέξοδο στο Συμβούλιο.

Από διπλωματική άποψη, εμείς χρειαζόμαστε την Τουρκία και η Τουρκία χρειάζεται εμάς. Από δημοκρατική άποψη, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά στην Τουρκία.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την κ. Oomen-Ruijten για το έργο της όσον αφορά την παροχή εξαιρετικά λεπτομερούς τεκμηρίωσης και την κατάρτιση έκθεσης απολύτως καλόπιστα με στόχο να στείλει σαφή πολιτικά μηνύματα, ειδικά την παραμονή των νομοθετικών εκλογών στην Τουρκία, και το έργο αυτό εγώ το επικροτώ.

Η έκθεση αυτή –σε αντίθεση με εσάς, κύριε υπουργέ, αλλά αυτό είναι κατανοητό– τονίζει την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία των ΜΜΕ. Δυστυχώς, η ελευθερία αυτή είναι προφανώς ιδιαίτερα αναγκαία και τα τρέχοντα γεγονότα μας το υπενθυμίζουν αυτό με τις πρόσφατες συλλήψεις των δημοσιογράφων Nedim Şener και Ahmet Şik στο πλαίσιο των ανακρίσεων για την Ergenekon και την υπόθεση «Βαριοπούλα». Κατέθεσα μια τροπολογία επί του θέματος αυτού και σας καλώ να στηρίξετε το έργο αυτό, ώστε το Κοινοβούλιό μας να βρεθεί σε θέση να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση στο κρίσιμο αυτό ζήτημα της ελευθερίας του Τύπου, το οποίο θίγει επίσης το ζήτημα της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και την κατάρτιση του νέου συντάγματος.

Ωστόσο, θα σας θέσω το ακόλουθο πολιτικό ερώτημα: όταν παρατηρούμε την ασφυκτική πίεση που ασκείται στην ενταξιακή διαδικασία και την αδράνεια όσον αφορά τα κεφάλαια εκείνα που είναι κρίσιμης σημασίας, εάν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα των θεμελιωδών ελευθεριών, της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και του νέου συντάγματος, δεν αποτελούν σήμερα παντελώς αντιπαραγωγικούς παράγοντες η δική μας απόφαση και η απόφαση του Συμβουλίου να τιμωρήσουμε την Τουρκία κλείνοντας κεφάλαια και η αδυναμία να ανοίξουν και να κλείσουν κεφάλαια;

Δεν έχει κανένα νόημα να αποστερηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν από τους κύριους μοχλούς δράσης στην Τουρκία, δηλαδή, τις διαπραγματεύσεις –ειδικότερα, όσον αφορά τα κεφάλαια 22, 23 και 24– και θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο να εξετάσει εκ νέου την κατάσταση αυτή, επειδή, προφανώς, φαίνεται σήμερα ότι η ενταξιακή διαδικασία έχει ζημιωθεί με αυτές τις κυρώσεις οι οποίες, σε τελική ανάλυση, μπορούν να αποφέρουν αποτελέσματα μόνο εάν η ενταξιακή διαδικασία παραμείνει στο επίκεντρο της προσοχής. Τώρα, όλοι μπορούν να διαπιστώσουν ότι δεν συμβαίνει αυτό. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία θεωρείται από όλες τις χώρες στα νότια της Μεσογείου ως πηγή έμπνευσης για τη δική τους δημοκρατική μετάβαση.

Δεν ζητώ να υπάρξει απόφαση σχετικά με την προσχώρηση της Τουρκίας. Ζητώ οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουμε σε όλα τα επίπεδα να συνάδουν πλήρως με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα και την αφοσίωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας μας. Σήμερα, η απαίτηση αυτή είναι ολοφάνερα υπό αμφισβήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κυρία Πρόεδρε, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την προσχώρηση της Τουρκίας τόσο μεταξύ των πολιτικών Ομάδων του Κοινοβουλίου, όσο και στο εσωτερικό τους, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου Ομάδας. Προσωπικά ήμουν πάντοτε ιδιαίτερα υποστηρικτικός απέναντι στις ευρωπαϊκές βλέψεις της Τουρκίας. Υπάρχουν, βεβαίως, ανησυχίες, αλλά θα έλεγα ότι, δεδομένης της αναταραχής που παρατηρούμε τώρα στη Βόρειο Αφρική και στη Μέση Ανατολή και λόγω της διαρκούς απειλής της ισλαμικής τρομοκρατίας, ποτέ δεν ήταν σημαντικότερο για εμάς να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα στην Τουρκία ότι είναι ευπρόσδεκτη στη λέσχη των ευρωπαϊκών δημοκρατιών.

Θα ζητήσω από τους Ελληνοκύπριους και Έλληνες φίλους μας, ειδικότερα, να εγκαταλείψουν τη μονομερή προσέγγιση του Κυπριακού ζητήματος, να είναι περισσότερο αμερόληπτοι, και να επιτύχουν έναν ολοκληρωμένο διακανονισμό με τους Τούρκους προτού να είναι πολύ αργά. Επικρίνουμε την Τουρκία για το Πρόσθετο Πρωτόκολλο –ακούσαμε το ίδιο πράγμα ξανά σήμερα το απόγευμα από την Προεδρία– χωρίς όμως να γίνεται καμία νύξη στη μη υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ της 26ης Απριλίου 2004.

Η Τουρκία αποτελεί σημαντικό μέλος της ατλαντικής συμμαχίας, μια δημοκρατία με καίριο ρόλο στο σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής, και μια χώρα που αλλάζει γρήγορα με ρυθμό ανάπτυξης που την κατατάσσει μεταξύ των παγκόσμιων ηγετικών δυνάμεων. Ας κινητοποιηθούμε! Ας μην χάσουμε την Τουρκία σε αυτό το στάδιο!

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, θ' αποφύγω να αναφερθώ στα επιχειρήματα του κ. Van Orden, πρώτα απ' όλα γιατί θα καταναλώσω άδικα τον χρόνο μου, αλλά και γιατί εξισώνει, και όχι για πρώτη φορά, τον θύτη με το θύμα στην Κύπρο. Εμείς είμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπέρ της ένταξης της Τουρκίας εφόσον αυτή είναι η θέληση του λαού της και εφόσον πληροί όλα τα κριτήρια ένταξης.

Για να γίνει αυτό, πρέπει η Τουρκία να δώσει πραγματική πολιτική λύση στο Κουρδικό και να απελευθερώσει τους εκατοντάδες κούρδους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που έχει στις φυλακές και να δουλέψει για τη θεμελίωση του κράτους δικαίου, ν' αναγνωρίσει τη γενοκτονία των αρμενίων και να λύσει τα προβλήματα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Αιγαίο.

Στο Κυπριακό, να πάψει να κρύβεται πίσω από το τι έγινε το 2004. Είμαστε ήδη στο 2011. Να παραδώσει αμέσως την πόλη της Αμμοχώστου στους κατοίκους της - μιλάμε για μια ευρωπαϊκή πόλη με ευρωπαϊκή ιστορία μερικών χιλιάδων ετών - μια πόλη παραδομένη στον χρόνο και την καταστροφή για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες· ν' αρχίσει αμέσως ν' αποσύρει τα κατοχικά της στρατεύματα από την Κύπρο.

Κλείνω, υπενθυμίζοντας τις διαδηλώσεις των τουρκοκυπρίων οι οποίοι ζήτησαν, κ. Van Orden, από την Τουρκία να έχουν δικαίωμα λόγου στα του οίκου τους. Αντ' αυτού, ο Έρογλου ζήτησε την προσαγωγή σε δίκη των διαδηλωτών. Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί τη θέληση των τουρκοκυπρίων επιτρέποντας την απογραφή του πληθυσμού στα κατεχόμενα, βάζοντας τέρμα στον εποικισμό και επιτρέποντας να μπουν ξανά στον χάρτη τα ονόματα των πόλεων και των χωριών όπως ήταν για χιλιάδες χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της ομάδας EFD. – Κυρία Πρόεδρε, συγχαίρω την κ. Oomen-Ruijten για το κείμενο που παρουσίασε το οποίο είναι ισορροπημένο και καταγράφει ακριβώς την κατάσταση στην Τουρκία. Εκτιμώ ιδιαίτερα και τις θέσεις του κ. Fule. Το μήνυμα από την έκθεση της κ. Oomen είναι ότι η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν επιθυμεί την ευρωπαϊκή της πορεία. Εάν δεν επιθυμεί την ευρωπαϊκή της πορεία να το δηλώσει διότι, για μια μεγάλη χώρα όπως είναι η Τουρκία, το να πηγαίνει και να έρχεται το θέμα και να μιλάμε μόνο με διπλωματική γλώσσα, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Παρά το ξεκάθαρο μήνυμα όμως της Ευρώπης προς την Τουρκία, η χώρα αυτή ενεργεί αντιφατικά. Σαν να υπάρχει πρόβλημα μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και στρατιωτικού κατεστημένου. Έχουμε την ίδια ώρα καλές προθέσεις απέναντι των γειτόνων της, την άλλη ώρα το Αιγαίο να γίνεται «κρησάρα» και να περνάνε τα αεροπλάνα και τα πλοία της Τουρκίας καθημερινά παραβιάζοντας τα ελληνικά χερσαία και εναέρια σύνορα.

Σεβόμαστε την Τουρκία και τον τουρκικό λαό αλλά απαιτούμε η Τουρκία να σεβαστεί επιτέλους τους γείτονές της και την ευρωπαϊκή ιδέα όπως διατυπώνεται στη Συνθήκη της Ρώμης.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI).(NL) Κυρία Πρόεδρε, εδώ μιλάμε για την Τουρκία, αλλά ο πρωθυπουργός Erdoğan θα προτιμούσε μια Τουρκοαραβική Ένωση. Η Τουρκία είναι ιδιαίτερα φίλα προσκείμενη στον δικτάτορα Ahmadinejad. Η Τουρκία δεν θέλει να αποτελεί πλέον κοσμική χώρα. Η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει τη Βόρεια Κύπρο και δεν περιλαμβάνεται πλέον στους φίλους του Ισραήλ. Αντιθέτως, έχει επιλέξει τη μουσουλμαντική αδελφότητα της Χαμάς. Η Τουρκία επικεντρώνεται ολοένα περισσότερο στον ισλαμικό κόσμο.

Κυρίες και κύριοι, πότε θα σταματήσουμε αυτό το παραμύθι; Η Ευρώπη δεν θέλει ούτε την Τουρκία ούτε το Ισλάμ. Ο κ. Sarkozy το έχει ήδη δηλώσει. Η κ. Merkel το έχει ήδη δηλώσει και η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών δεν επιθυμούν την Τουρκία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία ταπεινώνεται εδώ και χρόνια σε αντάλλαγμα με χρηματοδοτικούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπόσχεση ένταξής της στην ΕΕ. Ωστόσο, μια οπισθοδρομική ισλαμική κουλτούρα δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Κύριε Erdoğan, είστε πραγματικός άνδρας ή δειλός υποχείριος; Για πόσο ακόμα θα συνεχίσετε να ταπεινώνετε τον τουρκικό λαό; Επιλέξτε την έντιμη οδό και σταματήστε να το κάνετε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Κασουλίδης (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, όσοι υποστηρίζουν την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ορισμένοι από αυτούς στο Κοινοβούλιο αυτό, αισθάνονται υποχρεωμένοι να στηρίζουν τροπολογίες κατά της Κύπρου. Η Τουρκία έχει μείνει χωρίς άλλα κεφάλαια και η διαδικασία ένταξης κινδυνεύει να περιέλθει σε τέλμα. Δεκατέσσερα κεφάλαια έχουν παγώσει επειδή η Τουρκία αρνείται πεισματικά να επεκτείνει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας.

Εάν το αποτέλεσμα των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την επίλυση της κατοχής της Κύπρου είναι επιτυχές, τότε αυτομάτως θα ανοίξουν 14 κεφάλαια. Ο Ban Ki-moon παρότρυνε όλους τους διεθνείς παράγοντες να επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την επίτευξη αυτής της επίλυσης. Η υπερψήφιση τροπολογιών όπως εκείνης για τις άμεσες εμπορικές συναλλαγές της 26ης Απριλίου σε μια διαιρεμένη Κύπρο, η οποία θα ήταν ωστόσο περιττή σε μια ενωμένη νήσο, ενθαρρύνει την αδιαλλαξία, την ανεπιτυχή έκβαση των προσπαθειών εξεύρεσης λύσης και διαιωνίζει το πάγωμα κεφαλαίων. Οι μομφές κατά της Κύπρου δεν οδηγούν την Τουρκία πουθενά.

 
  
MPphoto
 

  Raimon Obiols (S&D).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι αύριο θα γίνει σαφές ότι η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιδιώξει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση στο Κοινοβούλιο, επειδή θέλουμε να ακολουθείται μια κατά κύριο λόγο ενιαία προσέγγιση σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Για χρόνια, αυτή η διαπραγματευτική διαδικασία χρησίμευε στην προώθηση πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία: είχε τις αντιφάσεις της, τις αποτυχίες και τις προόδους της, αλλά συνολικά, υπήρξε ωφέλιμη. Αυτή τώρα θα μπορούσε να είναι η στιγμή της αλήθειας και αυτό μας το υπενθυμίζουν οι αλλαγές που διαδραματίζονται επί του παρόντος στη Μεσόγειο.

Στην πρόσφατη εμφάνισή του ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Επίτροπος Fule ζήτησε έναν νέο ρεαλισμό χωρίς αυστηρά βραχυπρόθεσμη προοπτική. Αυτός ο νέος ρεαλισμός είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στη διαπραγματευτική διαδικασία με την Τουρκία: τη μέγιστη προσοχή, αλλά και τη δέουσα δέσμευση και σοβαρότητα για την αποφυγή της απώλειας ώθησης και αξιοπιστίας, και των υπερβολικών υπαινιγμών· και να δηλώνεται απερίφραστα ότι οι συμφωνίες και οι δεσμεύσεις πρέπει να τηρούνται. Ότι για τον σκοπό αυτό απαιτείται μια αυστηρή προσέγγιση από όλους τους εμπλεκόμενους.

Ελπίζω, στην επόμενη έκθεση, να διαπιστώσουμε ότι έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη διαπραγματευτική διαδικασία.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, οι λαοί των ισλαμικών χωρών σήμερα κάνουν κάτι μάλλον παρόμοιο με την εκτόπιση της μονοκομματικής δικτατορίας από τους Τούρκους το 1950. Όπως μπορεί να ανακαλύψει όμως η Αίγυπτος, σαν την Τουρκία, η ανατροπή του βαθέος κράτους είναι πολύ δυσκολότερη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υπόθεση της Ergenekon και παρόμοιες έρευνες έχουν τόσο μεγάλη σημασία.

Οι Φιλελεύθεροι αυτού του Κοινοβουλίου εύχονται στον κ. Erdoğan και στην κυβέρνησή του κάθε επιτυχία για τη δημιουργία μιας πραγματικής δημοκρατίας και την ένταξή της στην ευρωπαϊκή λέσχη των δημοκρατικών εθνών. Η τελωνειακή ένωση αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία και η προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στεφθεί εξίσου με επιτυχία.

Λυπούμαστε για την τελμάτωση της διαδικασίας ένταξης και, ενώ η Τουρκία πρέπει να αναλάβει μέρος των ευθυνών, η δυσπιστία ορισμένων κρατών μελών –όπως αποκάλυψε η WikiLeaks– φέρνει σε αμηχανία την Ένωσή μας. Ο κ. Sarkozy δεν μιλά πια για την Ευρώπη σε σχέση με την Τουρκία, αλλά για τη δική του Ένωση για τη Μεσόγειο. Η επίσκεψή του στην Άγκυρα ήταν προκλητική, και είναι κρίμα που οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες δεν ακολουθούν τις συμβουλές του Max Fischer να αντικρίσουν την αλήθεια, επειδή το AKP σήμερα είναι το είδωλο της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της Γερμανίας το 1950 –όχι χριστιανοδημοκράτες, αλλά ισλαμοδημοκράτες– και δεν υπάρχει αμφιβολία για τους λόγους για τους οποίους ο Επίτροπος λέει ότι κατανοεί και συμμερίζεται τις απογοητεύσεις της Τουρκίας.

Η έκθεσή του είναι ειλικρινής – υπερβολικά ειλικρινής για μερικούς. Η Τουρκία πρέπει να επιτύχει πολλά, αλλά και εμείς θα χάσουμε πολλά, εάν δεν δεχθούμε ισλαμικές δημοκρατίες όπως η Τουρκία και η Ινδονησία και δεν συνεργαστούμε μαζί τους.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την ενδιαφέρουσα και ισορροπημένη έκθεση, παρότι έχω τις αμφιβολίες μου όσον αφορά ορισμένα ζητήματα. Αμφιβάλλω, για παράδειγμα, για το αν θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αύξηση της εμπλοκής της Τουρκίας στον Νότιο Καύκασο.

Πρόκειται για μια περιοχή η οποία απαιτεί ιδιαίτερα λεπτές και άρτια ισορροπημένες πολιτικές. Θα πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι η αλλαγή στάσης απέναντι στις προσπάθειες της Τουρκίας είναι αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης, η οποία αποτελεί έναν καλό πρόδρομο της επέκτασης της συνεργασίας της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να εξετάζονται με την ελπίδα ότι αποτελούν ευκαιρία για το μέλλον, και ότι οι πόρτες της Ευρώπης είναι ανοικτές, και για την Τουρκία.

Αυτό θα πρέπει να δηλωθεί με μεγάλη σαφήνεια σήμερα στο Κοινοβούλιο, ειδικότερα επειδή αναμένουμε ότι οι διαβουλεύσεις και η συνεργασία σε σχέση με γεγονότα της Βορείου Αφρικής μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικός παράγοντας καλής συνεργασίας με την Τουρκία. Ο θεμελιώδης στόχος τον οποίο πρέπει να επιτύχουμε σήμερα είναι επομένως να αναδείξουμε την αξία της Τουρκίας ως εταίρου για την ΕΕ σε θέματα ενέργειας, και ως πολιτικού εταίρου της ΕΕ στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL). - Κύρια Πρόεδρε, η όξυνση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έδωσε νέα ώθηση στον ανταγωνισμό των ιμπεριαλιστικών κέντρων για τον έλεγχο των αγορών, των πηγών ενέργειας και των δρόμων για την μεταφορά τους.

Οι εξελίξεις στη Λιβύη, αλλά και οι πρόσφατες ανακαλύψεις υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο και οι τριβές που έχουν ήδη προκαλέσει, το αποδεικνύουν. Ταυτόχρονα, εντείνονται οι επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά προσπαθεί να αναβαθμίσει τη στρατηγική της θέση σε μια περιοχή όπου εντείνονται η αμφισβήτηση και κλιμακώνονται οι αντιστάσεις. Τον σκοπό αυτό εξυπηρέτησε και η πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος που τόσο πολύ χειροκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα όμως, η Τουρκία συνεχίζει την κατοχή του Βόρειου τμήματος της Κύπρου, τις παραβιάσεις στο Αιγαίο, την καταπάτηση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών. Οι εργαζόμενοι της Τουρκίας ξέρουν ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα το θετικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνονται πίσω βασικές κατακτήσεις των εργαζομένων και των λαών και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει σειρά αντιδραστικών καθεστώτων στην περιοχή.

 
  
MPphoto
 

  Lorenzo Fontana (EFD).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εάν το ζήτημα της Τουρκίας ήταν αμιγώς οικονομικής φύσης, κατανοώ ότι προφανώς δεν θα αποτελούσε πρόβλημα. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματι σοβαρά προβλήματα, επειδή το ζήτημα της Τουρκίας δεν αποτελεί απλώς οικονομικό ζήτημα.

Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να επισημάνουμε το ζήτημα της θρησκευτικής ανοχής, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει στην Τουρκία, όχι μόνο επειδή θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις δολοφονίες ορισμένων ιερέων, συμπεριλαμβανομένων Ιταλών, όπως του μονσινιόρ Luigi Padovese και του Don Andrea Santoro, αλλά και επειδή οι τούρκοι αντιπρόσωποι σε πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρώπης δυστυχώς καταψήφισαν ένα ψήφισμα το οποίο καταδίκαζε τις επιθέσεις εναντίον Χριστιανών σε όλο τον κόσμο.

Θεωρούμε ότι η πράξη αυτή είναι απαράδεκτη και αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να δεχθούμε μια χώρα, η οποία δεν θεωρεί ότι η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί θεμελιώδη αξία. Αναρωτιόμαστε επίσης πώς είναι δυνατό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Erdoğan, κ. Babacan, να έχει δηλώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια «χριστιανική λέσχη». Τι περίμενε να βρει; Πέρα από αυτό, δεν νομίζει ότι το πρόβλημα ίσως να μην είναι η «ευρωπαϊκή χριστιανική λέσχη», αλλά η έλλειψη θρησκευτικών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Τουρκίας;

 
  
MPphoto
 

  Andreas Molzer (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κ. Fule, σύμφωνα με ένα τουρκικό απόφθεγμα: «Οι άνθρωποι φαίνονται από τις πράξεις τους. Τα λόγια δεν έχουν μεγάλη σημασία.» Ωστόσο, οι υποστηρικτές της Τουρκίας επέτρεψαν στον εαυτό τους να εξαπατηθεί από δήθεν αισιόδοξα, κούφια λόγια. Η έκθεση προόδου για το 2010 στην πραγματικότητα είναι μια ατελής έκθεση. Δείχνει ότι η Τουρκία είναι πολλά πράγματα, όμως το σίγουρο είναι ότι δεν είναι έτοιμη να ενταχθεί στην Ευρώπη. Τα θεμελιώδη δικαιώματα συχνά είναι υπαρκτά μόνο στα χαρτιά και υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στην ελευθερία του λόγου. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη σύλληψη δύο δημοσιογράφων. Δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά τις διακρίσεις εις βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, όπως οι Κούρδοι και οι Χριστιανοί. Ο πρωθυπουργός Erdoğan κατηγορεί με υποκρισία τις ευρωπαϊκές χώρες για ισλαμοφοβία, παρά το γεγονός ότι οι Μουσουλμάνοι είναι ελεύθεροι να ασκήσουν εδώ τη θρησκεία τους, σε αντίθεση με τους Χριστιανούς στην Τουρκία. Η εδαφική διαμάχη για τη μονή Mor Gabriel είναι μία ακόμη απόδειξη αυτής της συμπεριφοράς. Παρότι ισχυρίζεται το αντίθετο, η κυβέρνηση Erdoğan προωθεί τη διαδικασία του εξισλαμισμού. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο συμβαίνει.

Μια πρόσφατη έρευνα δείχνει πώς βλέπουν την ΕΕ πραγματικά οι Τούρκοι. Τάσσονται υπέρ της ένταξής της στην ΕΕ, αλλά, ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν τους Ευρωπαίοιυς με μεγάλη δυσπιστία. Θα πρέπει να διακόψουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Fule, οι ιστορικές συγκρίσεις σας δεν θα μπορούσαν να είναι περισσότερο λανθασμένες, κύριε Watson. Δεν θα πρέπει να συγκρίνετε το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) με το κόμμα το οποίο επανέφερε τη Γερμανία στη δημοκρατική διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου στο τέλος της εποχής του Εθνικοσοσιαλισμού. Αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό, ειδικότερα επειδή το εν λόγω γερμανικό κόμμα συνεργάστηκε και συνασπίστηκε με τους Φιλελεύθερους κατά τη δεκαετία του 1950.

Είμαι υπέρ των ισχυρών δεσμών μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία έχει στρατηγική σημασία για εμάς, όχι όμως χωρίς τίμημα. Πρώτα από όλα, δεν μπορούμε να καταργήσουμε τις προϋποθέσεις ένταξης, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας του λόγου, της ύπαρξης ανεξάρτητου δικαστικού σώματος, των δικαιωμάτων για τις μειονότητες και της ελευθερίας της θρησκείας. Αυτό έγινε σαφές στις εκθέσεις της Επιτροπής και στην έκθεση της κ. Oomen-Ruijten. Δεύτερον, δεν πρέπει να θέτουμε σε κίνδυνο την ικανότητα ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βρούμε άλλες μεθόδους. Τρίτον, είναι ευθύνη της Τουρκίας να διασφαλίσει ότι η διαδικασία αυτή δεν θα εμποδιστεί και να τηρήσει επιτέλους τις υποσχέσεις τις οποίες έδωσε στο πλαίσιο, για παράδειγμα, του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας.

Η Τουρκία είναι σε θέση να καταστήσει σαφές ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατή. Ωστόσο, όταν ο κ. Erdoğan αναφέρει σε ομιλία του στη Γερμανία ότι οι Τούρκοι οι οποίοι έχουν γερμανική ιθαγένεια οφείλουν πίστη πρώτα από όλα στην Τουρκία, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την ολοκλήρωση. Αυτή είναι η έκφραση μιας συγκεκριμένης νοοτροπίας και ένα μέσο εδραίωσής της.

Επομένως, είμαι της άποψης ότι η Τουρκία δεν είναι ακόμη έτοιμη. Ωστόσο, έχουμε καλέσει την Τουρκία να εργαστεί εποικοδομητικά μαζί μας στο πλαίσιο της συμφωνίας Berlin Plus και σε άλλους τομείς, προκειμένου να σφυρηλατηθούν νέες σχέσεις. Το παράδειγμα της μονής Mor Gabriel αποτελεί μέρος αυτού του ζητήματος.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, περίπου δύο ή τρία εκατομμύρια Γερμανοί και Βρετανοί ζουν στη νότια Ισπανία, κύριε Brok. Τι θα έλεγαν οι άνθρωποι αυτοί, εάν η ισπανική κυβέρνηση απαιτούσε να μάθουν τα παιδιά τους Ισπανικά προτού μάθουν Γερμανικά ή Αγγλικά; Φυσικά και δεν θα το δέχονταν. Δεν μπορείτε απλώς να λέτε ότι στη Γερμανία οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μάθουν πρώτα Γερμανικά. Φυσικά, θα πρέπει να μάθουν και τις δύο γλώσσες, αλλά η Γερμανία έχει πολύ δρόμο μπροστά της μέχρι να καθιερώσει μια πραγματική πολιτική ενσωμάτωσης.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Watson, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στη Γερμανία και σκοπεύουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους είναι φυσικό, να μαθαίνουν ως πρώτη γλώσσα τη μητρική τους. Ωστόσο, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να λάβουν γερμανική υπηκοότητα και διαμένουν μόνιμα στη Γερμανία πρέπει πρώτα να μάθουν Γερμανικά, ώστε να έχουν την ευκαιρία να έχουν καλές επιδόσεις στο σχολείο, να αποκτήσουν μόρφωση και, επομένως, να έχουν επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία και να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Στην περίπτωση αυτή, το γλωσσικό ζήτημα έχει προτεραιότητα. Πρέπει να διακρίνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τη χειμερινή περίοδο από εκείνους οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν μόνιμα σε μια άλλη χώρα. Η διάκριση στην περίπτωση αυτή αφορά την ενσωμάτωση. Δεν μπορείτε να συγκρίνετε ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν στη Μαγιόρκα για διακοπές με εκείνους οι οποίοι αποκτούν την υπηκοότητα μιας χώρας και ζουν εκεί μόνιμα.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία-Ελένη Κοππά (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι στρατηγικής σημασίας, τόσο για την Ευρώπη όσο και για την ίδια την Τουρκία. Η διαδικασία αυτή κρίνει την αξιοπιστία της Ευρώπης, αλλά και τη θέληση της Τουρκίας στο να προχωρήσει στις απαραίτητες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Αντίθετα όμως από την εκφρασμένη θέληση της κυβέρνησης για δημοκρατικές αλλαγές, τα γεγονότα την διαψεύδουν. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε με ανησυχία τις αλλεπάλληλες συλλήψεις δημοσιογράφων. Στις 20 Φεβρουαρίου, ο δημοσιογράφος Νεντίμ Σενέρ, γνωστός για την κριτική του για τη στάση της αστυνομίας στον φόνο του αρμένιου δημοσιογράφου Χράντ Ντίνκ, συνελήφθη με άλλους έξι συναδέλφους του. Όλοι φυλακίστηκαν με την κατηγορία ότι ανήκουν σε τρομοκρατική οργάνωση, ανεβάζοντας τον αριθμό των φυλακισμένων δημοσιογράφων πολύ πάνω από τους 100. Τελικά, αυτό που φαίνεται να διώκεται σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι η κριτική στην κυβέρνηση Ερντογάν και όχι οι εγκληματικές πράξεις.

Η Ένωση στήριξε τις προσπάθειες της κυβέρνησης να πατάξει το παρακράτος. Όμως αυτό δεν μπορεί σήμερα να καταλήγει σε άλλοθι για περιορισμό των ατομικών ελευθεριών και κυρίως της ελευθερίας της γνώμης. Καλώ τον Επίτροπο κ. Fule να μας πει πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αντιδράσει σ' αυτά τα γεγονότα

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, λυπούμαι βαθύτατα που η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας έχει παγώσει. Η Τουρκία δεν σημειώνει την πρόοδο που θέλουμε, το Κυπριακό παραμένει ανεπίλυτο, η Γαλλία και η Γερμανία είναι αδιάλλακτα αντίθετες στην ένταξη της Τουρκίας, ενώ υπάρχει μεγάλη προκατάληψη κατά των Τούρκων εντός του Κοινοβουλίου.

Αντιμετωπίζουμε μια γιγαντιαία στρατηγική κρίση. Η Ευρώπη θα χάσει την Τουρκία, και η Τουρκία θα χάσει την Ευρώπη. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να αφιερώσουμε το 2011 σε μια πραγματική νέα εταιρική σχέση που θα βασίζεται σε μια ριζοσπαστική εκ νέου αξιολόγηση των τομέων στους οποίους βρίσκονται τα πραγματικά συμφέροντα και των δύο μερών.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský (ECR). (CS) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας το 2010 είναι βέβαιο ότι αποτελεί μία από τις πολυπλοκότερες εκθέσεις που έχουμε συζητήσει στο Κοινοβούλιο. Παρόλη την πολυπλοκότητα, ωστόσο, δεν θα πρέπει να επηρεαζόμαστε από προκαταλήψεις ιστορικής βάσης. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Τουρκία συνιστούν παράγοντες οι οποίοι είναι απαράδεκτοι από την άποψη των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αρχών. Πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία ακόμη περισσότερο. Η Τουρκία έχει θεμελιώδη γεωπολιτική σημασία για την Ευρώπη όσον αφορά την πολύπλοκη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η θέση αυτή, βεβαίως, δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης. Εάν διεξάγουμε έναν ανοικτό και διεπόμενο από ηθικές αρχές διάλογο με την Τουρκία, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη κατανόηση των δημοκρατικών κανόνων. Η οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας κατά τα τελευταία έτη είναι πραγματικά εντυπωσιακή, και η βιομηχανία αποτελεί πλέον σημαντικό εταίρο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε πολλούς τομείς. Συνεπώς, οι οικονομικές αυτές σχέσεις πρέπει να συνδυάζονται με αντίστοιχες πολιτικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σαφείς προοπτικές για το μέλλον. Εάν η Τουρκία ενδιαφέρεται πραγματικά να προσχωρήσει στην ΕΕ, δεν είναι δυνατόν να προβαίνει σε ενέργειες όπως αυτές τις οποίες είδαμε πρόσφατα. Στηρίζω σθεναρά, για πολλούς λόγους, τη συνέχιση της διαδικασίας προσέγγισης της Τουρκίας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πάψουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο «έκθεση προόδου» όταν μιλάμε για τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Αποτελεί ακυρολεξία, επειδή η Τουρκία δεν έχει σημειώσει βασική πρόοδο όσον αφορά την τήρηση των όρων ένταξης στην ΕΕ.

Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο με τον φάκελο της Κύπρου, επειδή οι Τούρκοι αρνούνται συνεχώς να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και επειδή συνεχίζουν την παράνομη στρατιωτική κατοχή του βορρά της νήσου. Δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος ούτε στη σφαίρα των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Διώκονται άνθρωποι επειδή εκφράζουν τις απόψεις τους, επιβάλλεται φραγή δικτυακών τόπων και Χριστιανοί και άλλοι μη Μουσουλμάνοι υπονομεύονται με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να φανταστεί κανείς. Όταν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάνουν επανειλημμένως σχετικές ερωτήσεις, η Επιτροπή απαντά ότι παρακολουθεί στενά και με προβληματισμό την κατάσταση στην Τουρκία. Ωστόσο, δεν έχει λάβει ειδικά μέτρα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζουν να διεξάγονται με αργούς ρυθμούς επ’ αόριστον.

Είναι κοινό μυστικό ότι, σε ιδιωτικές συνομιλίες, πολλοί υποστηρικτές της προσχώρησης της Τουρκίας στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στο Κοινοβούλιο, παραδέχονται ότι η όλη ιδέα είναι καταστροφική. Ας πάψουμε επιτέλους να αυταπατόμαστε, ας πάψουμε να εξαπατούμε την κοινή γνώμη στην Ευρώπη και τους Τούρκους, ας σταματήσουμε επιτέλους τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με την ειλικρινή και, επομένως, κριτική αξιολόγηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην τρέχουσα έκθεση προόδου σχετικά με την Τουρκία. Έχουν δοθεί πολλές υποσχέσεις από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά έχει επιτευχθεί ελάχιστη απτή πρόοδος. Δεδομένης της έντονης ισλαμικής φύσης της χώρας, όλες οι χριστιανικές και άλλες μη μουσουλμανικές κοινότητες πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα, το οποίο σημαίνει ελευθερία να εξασκούν τη θρησκεία τους χωρίς να πρέπει να υφίστανται διακρίσεις. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι απαραίτητο. Η Τουρκία πρέπει να αναλάβει την επίτευξη πλήρους διαχωρισμού μεταξύ κράτους και θρησκείας και την αποδοχή μη ισλαμικών θρησκειών. Η περίπτωση της μονής Mor Gabriel είναι ένα παράδειγμα του προβλήματος.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υποχρέωσή τους να απαιτούν από την Τουρκία να υποστηρίζει τα καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα και, ειδικότερα, το δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας σε όλες τις διαπραγματεύσεις τους με τη χώρα.

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Kreissl-Dorfler (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι διαπραγματευόμαστε με την Τουρκία την ένταξή της στην ΕΕ, όχι κάποιο άλλο θέμα, και προσωπικά είμαι υπέρ της ένταξης της Τουρκίας. Επικροτώ τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες θέσπισε η τουρκική κυβέρνηση κατά το τελευταίο έτος. Ωστόσο, η Τουρκία πρέπει επίσης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας, ούτως ώστε να μπορέσει να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Δεν πρέπει να θεωρεί διαρκώς υπεύθυνη την ΕΕ ή την Κύπρο για το αδιέξοδο, όπως εσείς, κ. Erdoğan, κάνετε μετά χαράς.

Η Τουρκία πρέπει επιτέλους να δώσει τέλος στην πρακτική της σύλληψης δημοσιογράφων, οι οποίοι επικρίνουν το καθεστώς. Ο Ahmet Şık, ο Nedim Şener και άλλοι, χρειάζονται προστασία από την αυθαιρεσία του δικαστικού συστήματος. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις απαιτήσεις για το άνοιγμα του κεφαλαίου 23. Κύριε Erdoğan, πρέπει να προβείτε σε σαφή δήλωση επί του θέματος αυτού και όχι να τάσσεστε κατά της ενσωμάτωσης των συμπατριωτών σας και να διαδίδετε την παντουρκική κοσμοθεωρία σας, όπως κάνατε στο Dusseldorf. Αυτό περιμένουμε από εσάς. Φυσικά, η ΕΕ πρέπει επίσης να συμβάλει στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων και να δείξει ότι είναι έτοιμη να δεχτεί νέα μέλη. Και οι δύο πλευρές έχουν καθήκοντα. Όμως, ένα είναι σαφές. Το μπαλάκι τώρα βρίσκεται στο δικό σας γήπεδο και είναι σειρά σας να αναλάβετε δράση.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak (ALDE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζω ότι η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη και ότι η επίτευξη συμβιβασμού στο Κοινοβούλιο μπορεί, κατά καιρούς, να καθίσταται υπερβολικά δυσχερής, ωστόσο θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τις συζητήσεις μας ισορροπημένες και αντικειμενικές.

Πρώτον, ας θυμηθούμε ότι η Συμφωνία της Άγκυρας προέβλεπε τις τέσσερις ελευθερίες κυκλοφορίας και την τελωνειακή ένωση μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ. Επίσης, πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς και υφιστάμενα καθεστώτα θεωρήσεων για άλλα υποψήφια κράτη, έχουν αποδείξει ότι η απελευθέρωση των θεωρήσεων για τους Τούρκους, ειδικότερα τους επιχειρηματίες και τους φοιτητές, θα πρέπει σαφώς να υποστηριχθεί στην έκθεση αυτή.

Δεύτερον, θα πρέπει να ζητήσουμε να δοθεί νέα ώθηση στην αδιέξοδη κατάσταση στην Κύπρο. Η εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου θα ενθάρρυνε σημαντικά την Τουρκία να υλοποιήσει τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας. Η υλοποίησή της δεν θα οδηγούσε μόνο σε οικονομικά και πολιτικά οφέλη για αμφότερες τις πλευρές, αλλά θα επέτρεπε επίσης σε όλους τους κατοίκους της νήσου να πραγματοποιούν ελεύθερα εμπορικές συναλλαγές, και θα εξάλειφε τα ισχύοντα δύο μέτρα και σταθμά στην ΕΕ. Είναι καιρός να δείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Κυρία Πρόεδρε, η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά λάθη. Θα εντασσόταν μια χώρα 80 εκατ. κατοίκων και θα προέβαλε αξιώσεις επί του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της εξωτερικής πολιτικής. Σε τι θα οδηγούσε αυτό, μπορούμε να το δούμε στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και το Ιράν.

Η ένταξη της Τουρκίας θα είχε ολέθριες επιπτώσεις και στην ολοκλήρωση. Αυτό το βλέπουμε ήδη. Ο πρωθυπουργός Erdoğan πρόσφατα ζήτησε από τους τούρκους μετανάστες στη Γερμανία να μάθουν πρώτα απ’ όλα Τουρκικά. Κατ’ εμένα, ωστόσο, λογικό είναι, εάν ζει κανείς στη Γερμανία, να δώσει προτεραιότητα στην εκμάθηση Γερμανικών.

Η ατζέντα του κ. Erdoğan είναι η ατζέντα ενός ισλαμικού κόμματος και στην περίπτωση αυτή, η ισορροπία θα ανατρεπόταν εάν η Τουρκία εντασσόταν στην ΕΕ. Θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι, δυστυχώς, δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ιουδαιοχριστιανικά θεμέλια της Ευρώπης και οι οποίοι θα ήθελαν να τα αλλάξουν. Ας βεβαιωθούμε, λοιπόν, ότι η έκθεση προόδου για το 2010 είναι η τελευταία. Ας σταματήσουμε αυτές τις άσκοπες διαπραγματεύσεις! Μια προνομιακή εταιρική σχέση –αυτή θα συνδύαζε τα καλύτερα στοιχεία και των δύο κόσμων.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Κυρία Πρόεδρε, πρόοδος και αμοιβαία πίστη θα επιτευχθούν μόνο μόλις τόσο η Τουρκία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρήσουν τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους. Το άνοιγμα νέων διαπραγματευτικών κεφαλαίων θα οδηγήσει ακριβώς σε αυτό το είδος νέου δυναμισμού που θέλουμε να δούμε, όσον αφορά την πρόοδο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη.

Η ελευθερία του Τύπου αποτελεί μείζονα προβληματισμό. Η προστασία της ελευθερίας αυτής, η οποία έχει περάσει από δύσκολες φάσεις, αποτελεί πολύτιμο αγαθό. Σε μια δημοκρατία, ο Τύπος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην άσκηση ελέγχου σε όσους ασκούν εξουσία. Προφανώς, βαρύνει μεγάλη ευθύνη και την Τουρκία για την υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ, αλλά και η Ευρώπη έχει υποχρεώσεις, όπως την τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και σχετικά με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Απριλίου του 2004 για την Κύπρο.

Τέλος, στην εφετινή εκατοστή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, θα συλλογιζόμουν τα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία. Νομικά έχουν υπάρξει πολλές βελτιώσεις, αλλά καλώ την τουρκική κυβέρνηση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τη δέουσα υλοποίηση των βελτιώσεων αυτών και –ενόψει των επικείμενων εκλογών– να ανταποκριθεί στην έκκληση του Κοινοβουλίου για τις ποσοστώσεις για την αύξηση του αριθμού των γυναικών σε αντιπροσωπευτικές θέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι προφανές ότι η Τουρκία θα προσφέρει τεράστια δυνητικά οφέλη ως προς την κοινή μας πολιτική προς την περιοχή, όσον αφορά τόσο τον Καύκασο όσο και τη Μέση Ανατολή. Η νέα και ασυνήθιστα δραστήρια τουρκική πολιτική προς την περιοχή προφανώς εγείρει το ερώτημα αν θα είναι μια τουρκική πολιτική υπό ευρωπαϊκή σημαία ή εάν, στην ουσία, θα είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική με βοήθεια από την Τουρκία. Όπως και να έχει, είναι μια πολύτιμη προοπτική.

Έχω την εντύπωση ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να τεθεί σε μια ρεαλιστικότερη βάση το συντομότερο δυνατόν και ότι οι ιδιαίτερα παρατεταμένες συζητήσεις περί ένταξης είναι –χωρίς κανένα λόγο– απογοητευτικές και για τα δύο μέρη. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους διήρκεσαν τόσο πολύ, και οι προοπτικές ολοκλήρωσής τους δεν είναι ιδιαίτερα καλές αυτήν τη στιγμή. Σήμερα, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την έκθεση που κατατέθηκε από την κ. Oomen-Ruijten, η οποία είναι ως συνήθως επαρκώς ισορροπημένη. Ειδικότερα, είμαι ευγνώμων που ζητήματα σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία των Χριστιανών στην Τουρκία έχουν αντιμετωπιστεί με τόσο καλό τρόπο. Το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η νομική προσωπικότητα της χριστιανικής κοινότητας, η επιστροφή ιδιοκτησίας και οι ευκαιρίες για την εκπαίδευση κλήρου. Θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κ. Oomen-Ruijten η οποία, για άλλη μία φορά, κατάρτισε μια ιδιαίτερα εκτενή έκθεση σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας. Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει ένα «πακέτο για τη διεύρυνση», και εμείς συντάσσουμε μια έκθεση αξιολόγησης της προόδου ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που σημειώνεται από τις υποψήφιες χώρες κατά τους τελευταίους 12 μήνες βάσει αυτού του πακέτου. Στην αξιολόγηση της Επιτροπής, η Τουρκία πληροί επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια. Οι πρόσφατες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις έχουν εξασφαλίσει ευκαιρίες βελτίωσης σε πολλούς τομείς, όπως ο δικαστικός κλάδος και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το πακέτο των τροποποιήσεων στο σύνταγμα, οι οποίες εγκρίθηκαν στο δημοψήφισμα του τελευταίου έτους, αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η κατάρτιση και η έγκριση αυτών των μεταρρυθμίσεων δεν έγιναν μετά από μια διαδικασία διαβούλευσης με συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας των πολιτών. Ιδιαίτερα ικανοποιητικό είναι το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση δημιουργεί μια βάση διορισμού διαμεσολαβητή και δημιουργίας ενός εθνικού οργανισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τώρα αυτό το οποίο θα έχει κεντρική σημασία είναι η διασφάλιση ότι αυτές οι νέες προτάσεις θα υλοποιηθούν με διαφάνεια και βάσει δημοκρατικών διαδικασιών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δυστυχώς, οι σχέσεις της Τουρκίας με τους γείτονές της επισκιάζουν διαρκώς τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Πιστεύω ότι εάν η Τουρκία επιδείξει καλή θέληση, δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την Κύπρο και στηρίξει αυτές τις διαπραγματεύσεις, και εάν η χώρα συμβάλει απτά στην ολοκληρωμένη επίλυση του προβλήματος, θα τύχει θερμότερης υποδοχής στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή σκηνή. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Μαυρονικόλας (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο Κυπριακό όπως βγαίνει μέσα από το ίδιο το ψήφισμα της κ. Oomen-Ruijten. Ένα χρόνο μετά, ο εποικισμός συνεχίζεται, η παρουσία του κατοχικού στρατού συνεχίζεται στην Κύπρο και, όχι μόνο αυτό, αλλά επί έναν ολόκληρο μήνα περίπου έχουμε τώρα διαδηλώσεις τουρκοκυπρίων εναντίον της παρουσίας των τουρκικών στρατευμάτων στο νησί και ενάντια στην οικονομική κατάσταση η οποία υπάρχει στα κατεχόμενα από την παρουσία του τουρκικού κατοχικού στρατού.

Και ποια απάντηση έδωσε ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας; Ότι βρίσκεται στην Κύπρο, όχι για τα συμφέροντα των τουρκοκυπρίων, αλλά για τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας.

Οι ηθικές αξίες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν της επιτρέπουν να θυσιάσει την Κύπρο στον βωμό της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας και πραγματικά, όπως υπενθύμισε και ένας συνάδελφος σοσιαλιστής ευρωβουλευτής - το λέω και ανατριχιάζω - «δεν είναι η Κύπρος που εισέβαλε στην Τουρκία αλλά η Τουρκία στην Κύπρο». Ας μη το ξεχνούμε συνάδελφοι!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  James Elles (ECR). (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να προστεθώ και εγώ σε όσους συνεχάρηκαν την εισηγήτρια για την ιδιαίτερα εκτενή και ισορροπημένη έκθεση, συμπαρατάσσομαι όμως με όσους ανέφεραν ήδη ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρως ως έκθεση προόδου: θα έπρεπε να είναι μάλλον μια έκθεση της κατάστασης.

Προκειμένου να επισημάνει ότι πρόκειται για έναν κατάλογο πολύ μικρής προόδου όσον αφορά τα μείζονα υπό συζήτηση ζητήματα, συμπεριέλαβε με μεγάλη προσοχή στην παράγραφο 40 την ανάγκη απόσυρσης των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο· στην παράγραφο 47, όπως και άλλοι ομιλητές, αποδοκιμάζει τη μη υλοποίηση του πρόσθετου πρωτοκόλλου από την Τουρκία· και στη συνέχεια, καθώς δεν αναφέρθηκε από άλλους, αναφέρεται στην παρακώλυση της στρατηγικής συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ πέρα από τις διευθετήσεις «Βερολίνο plus».

Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ένωση να μην ενδώσει σε κανένα από τα ζητήματα και να μην ανοίξει περισσότερα κεφάλαια διαπραγματεύσεων, έως ότου διαπιστώσουμε ότι η Τουρκία είναι πρόθυμος εταίρος στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής. Ή ίσως στο τέλος, παρατηρώντας όλη αυτήν τη διαδικασία, να αναρωτηθείτε κατά πόσον υπάρχει ηγετική ικανότητα και από τις δύο πλευρές για την ολοκλήρωσή της ή κατά πόσον ήταν απλώς μια ιδέα του 20ού αιώνα, η οποία, τον 21ο αιώνα δεν έχει πλέον κανένα νόημα.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα στρατηγικής σημασίας. Είναι όμως έτοιμη για την Ευρώπη; Όχι ακόμα. Είναι η Ευρώπη έτοιμη για την Τουρκία; Όχι ακόμα. Έχει εγκαταλείψει η Τουρκία την προσδοκία της ένταξης; Όχι ακόμα. Τρεις ερωτήσεις και τρεις απαντήσεις, κύριε Επίτροπε, που αποτυπώνουν ρεαλιστικά την κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκεται η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Συνοψίζουν επίσης τις πολύπλοκες σχέσεις Τουρκίας - Ευρώπης. Για λόγους ιστορικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς, οι σχέσεις αυτές ανέκαθεν κινούνται μεταξύ εμπιστοσύνης και καχυποψίας, μεταξύ έλξης και απώθησης. Η πολιτική έκφραση αυτής της πραγματικότητας είναι η μακρά και επώδυνη ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.

Παρά τα αξιόλογα βήματα προόδου που επιτυγχάνει η Τουρκία συνεχίζει να παραμένει προβληματική σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να παζαρεύει ακόμα και την παραμικρή υποχρέωσή της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αρνείται την ομαλοποίηση των σχέσεών της μ' ένα κράτος μέλος, την Κυπριακή Δημοκρατία, να διατηρεί απειλή πολέμου έναντι ενός άλλου κράτους μέλους, της Ελλάδας και να μην αναγνωρίζει, να μην εφαρμόζει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.

Τελευταία, η υπεροψία της τουρκικής ηγεσίας έχει εξοργίσει ακόμα και τους τουρκοκύπριους. Από την πλευρά της, η Ευρώπη συνεχίζει να στέλνει ασαφή μηνύματα για την ένταξη, μηνύματα που και αυτά δεν βοηθούν. Χρειάζεται λοιπόν μια πιο ξεκάθαρη θέση. Μόνο η πλήρης συμμόρφωση της Τουρκίας στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, μπορεί να την οδηγήσει, και θα πρέπει να την οδηγήσει, είναι δίκαιο, στην ένταξή της. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να είμαστε και αυστηροί με την Τουρκία.

Κλείνοντας, συγχαίρω την κ. Oomen-Ruijten για την έκθεσή της την οποία και υπερψηφίζω, και καλώ όλους τους συναδέλφους να την υπερψηφίσουν..

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, λαμβάνω με υπερηφάνεια τον λόγο και επικροτώ την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία όσον αφορά την προσχώρησή της στην ΕΕ. Στηρίζω από καιρό την τουρκική ένταξη. Είναι προς το συμφέρον της ΕΕ, και μάλιστα και της Τουρκίας. Μπορούμε να υιοθετήσουμε μια στενή, λαϊκιστική άποψη ή μπορούμε να επιδείξουμε ηγεσία και διορατικότητα. Η ηγεσία και η διορατικότητα αυτή θα φέρει την Τουρκία στους κόλπους της ΕΕ, όπου ανήκει.

Έχουν σημειωθεί ορισμένες θετικές εξελίξεις, αλλά και πάλι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Θα παρουσιάσω ορισμένες εποικοδομητικές προτάσεις. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας βάσει του φύλου, του γένους, της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή της πίστης, της ηλικίας και του σεξουαλικού προσανατολισμού. Αυτά θα πρέπει να κατοχυρωθούν από τον νόμο. Επομένως, ζητώ από τις τουρκικές αρχές να εισαγάγουν εκ νέου την αναφορά στη σεξουαλική ταυτότητα στο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της ανισότητας.

Ο χρόνος περνάει. Θα μπορούσα να μιλάω για το ζήτημα αυτό επί ώρες. Αξίζει να θυμηθούμε ότι η Τουρκία είναι μια σύγχρονη, κοσμική χώρα και ότι στην Τουρκία οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου πολύ πριν από τις γυναίκες σε άλλα μέρη της ΕΕ –κάτι το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε αναλογιζόμενοι τα εκατό έτη φεμινισμού.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolasik (PPE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, η μεταμόρφωση της Τουρκίας σε πραγματική πλουραλιστική δημοκρατία βάσει της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών φαίνεται να αποτελεί διαρκή πρόκληση.

Η Τουρκία δεν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε σχέση με το περασμένο έτος όσον αφορά την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, η πλήρης συμμόρφωση με τα οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση της ένταξης στην ΕΕ. Εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, πάνω από όλα, στον δικαστικό κλάδο, όπου το δικαίωμα σε δίκαιη και γρήγορη δίκη εξακουλουθεί να μην διασφαλίζεται, στον τομέα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων των γυναικών, και επίσης στα ζητήματα της ελευθερίας της θρησκείας, της έκφρασης, της ελευθερίας του Τύπου και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Η έλλειψη θρησκευτικής ελευθερίας είναι ιδιαίτερα εμφανής.

Η Τουρκία πρέπει να βελτιώσει τον συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής της με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, και να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι έχει κοινές αξίες και συμφέροντα με την ΕΕ. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η υποστήριξη των προσπαθειών της ΕΕ να εμποδίσει την αγορά πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η υπογραφή του εσωτερικού κανονισμού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, την οποία η Τουρκία εξακολουθεί εμφανώς να αναβάλλει. Περιμένω επίσης από την Τουρκία να είναι πολύ περισσότερο δραστήρια όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού –όπως λέμε στα Σλοβακικά– αποσύροντας τις στρατιωτικές δυνάμεις της από τα κατεχόμενα εδάφη.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε και πάλι τον λόγο για λίγο. Δυστυχώς, τώρα είναι λίγο αργά. Όπως είδατε, ο κ. Cashman έχει ήδη φύγει. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες σημαντικές ερωτήσεις στον κ. Cashman. Θα σας ζητούσα να διασφαλίσετε ότι όταν ένας βουλευτής εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να θέσει μια ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας γαλάζιας κάρτας, θα του δίνεται αμέσως ο λόγος. Διαφορετικά, ο βουλευτής στον οποίο τίθεται η ερώτηση μπορεί να αποχωρήσει, όπως συνέβη μόλις. Ωστόσο, ίσως να έχω την ευκαιρία να λάβω τον λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτάκτων παρεμβάσεων και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό εκ των προτέρων.

 
  
MPphoto
 

  Ελένη Θεοχάρους (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, όπως πολύ σωστά αναφέρει στην έκθεσή της η κ. Oomen-Ruijten, η Τουρκία δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν επιλυθεί το Κυπριακό, αν δεν αρθούν τα δεδομένα της κατοχής, αν δεν φύγει ο στρατός από την Κύπρο· αυτόν τον βρόγχο στις ενταξιακές διαδικασίες είναι η ίδια η Τουρκία που τον σφίγγει. Γι' αυτό, κύριε Επίτροπε, όσοι θέλουν να βοηθήσουν την Τουρκία, ας ακούσουν επιτέλους και την φωνή των τουρκοκυπρίων που ξεσηκώνονται αυτήν την στιγμή, όχι για το απευθείας εμπόριο ή για την μεταγλώττισή του, όπως ακούσαμε σήμερα στην απόφαση της 26ης Απριλίου, αλλά για να απαλλαγεί η Κύπρος από την κατοχή και να απαλλαγούν και να διασωθούν και οι ίδιοι. Δεν νομίζω, κύριε Επίτροπε, ότι με τη διαδικασία της καταστροφής εναντίον της Κύπρου μπορεί να ενταχθεί η Τουρκία, και όσοι θέλουν να βοηθήσουν την Τουρκία ας μη στρέφονται εναντίον της Κύπρου. Είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε. Γιατί, εάν δεν επιλυθεί το Κυπριακό με τον δίκαιο τρόπο, αυτό θα είναι καταστροφικό και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να παραδεχτώ ότι το εξαιρετικό, εντυπωσιακό έργο της κ. Oomen-Ruijten μας βρίσκει να έχουμε εμπλακεί σε μια συζήτηση η οποία, ωστόσο, εξακολουθεί να συνοδεύεται από μεγάλη δόση υποκρισίας όταν μιλάμε σχετικά με την Τουρκία.

Δεν κατορθώνουμε να ξεπεράσουμε αυτήν την υποκρισία, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε καλύτερα εάν λαμβάναμε υπόψη ορισμένους γενικούς βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι έχουμε αποτύχει παταγωδώς, ή ότι ίσως δεν προσπαθήσαμε ποτέ καν, να εφαρμόσουμε μια πραγματική στρατηγική σε σχέση με τις χώρες των νοτίων ακτών της Μεσογείου. Το ζήτημα της Τουρκίας είναι στενά συνυφασμένο με αυτήν τη διαπίστωση.

Όταν πραγματοποιήσαμε την αποστολή μας πριν από λίγες ημέρες στην Τυνησία, το μοναδικό ισλαμιστικό κόμμα, το al-Nahda, μας εξομολογήθηκε με μεγάλη ειλικρίνεια ότι άντλησε την έμπνευσή του από το AKP του Recep Tayyip Erdoğan, και επομένως κατά κάποιον τρόπο, οι άνθρωποι προσδοκούν από την Τουρκία να καταφέρει να έχει πρόσβαση στην Ευρώπη, αλλά δεν γνωρίζουν αν η αντίθετη πλευρά, η Ευρώπη, είναι πρόθυμη να εξετάσει το ενδεχόμενο αυτό.

Πρέπει να αναρωτηθούμε τι αξίζει να γίνει όσον αφορά την Τουρκία: αξίζει να είμαστε εντελώς ειλικρινείς και να μεταβούμε με γοργούς ρυθμούς σε μορφές προνομιακής εταιρικής σχέσης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου, ή αξίζει να παίζουμε με τον χρόνο και να αναβάλλουμε επ’ αόριστον την απόφασή μας, ούτως ώστε οι ίδιοι οι Τούρκοι, με τη σπουδαία υπερηφάνεια τους, να μας απαντήσουν στο τέλος οριστικά «όχι», περιπλέκοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο περαιτέρω την κατάσταση στη Μεσόγειο;

Πιστεύω ότι εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν και να μην περιμένουμε τους άλλους να πάρουν την απόφαση. Έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και πρέπει να τις αναλάβουμε πλήρως. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε «ναι» ή «όχι», και τότε θα δούμε ότι η κατάσταση αυτή θα έχει θετικό αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Andrey Kovatchev (PPE).(BG) Κυρία Πρόεδρε, συγχαίρω την κ. Oomen-Ruijten για το εξαιρετικό της έργο. Θεωρούμε την Τουρκία σημαντικό ευρω-ατλαντικό εταίρο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι βέβαιος ότι, παρά τις αντιφάσεις μας, όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε μια μεταρρυθμισμένη, δημοκρατική, κοσμική και ευρωπαϊκή Τουρκία.

Προσωπικά, αισθάνομαι βαθιά ανήσυχος για τον κίνδυνο ροπής της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας προς τον Ισλαμισμό. Διαπιστώνουμε ότι ένα μέρος του πολιτικού κατεστημένου της Τουρκίας είναι σαφές ότι δεν επιθυμεί να προσκολληθεί στην αρχή του αυστηρού διαχωρισμού μεταξύ θρησκείας και πολιτικής, κατά την κεμαλική παράδοση.

Η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει την Τουρκία να ξεπεράσει τον εσωτερικό διχασμό στην τουρκική κοινωνία, κάτι το οποίο περιλαμβάνει βελτίωση της κατάστασης των μειονοτήτων και των σχέσεων με τους γείτονές της. Δεν μπορούμε, βεβαίως, να δείχνουμε με το δάχτυλο κατηγορηματικά μόνο την Τουρκία. Οι γείτονές της πρέπει επίσης να κάνουν τη δική τους κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή.

Περιμένω από εμάς να εργαστούμε στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης επί όλων των κοινών ζητημάτων γενικού ενδιαφέροντος, ειδικότερα επί της συνεργασίας στο ΝΑΤΟ και των ενεργειακών υποδομών. Τέλος, ελπίζω και αναμένω από την Τουρκία να υπογράψει το συντομότερο δυνατό την αναμενόμενη συμφωνία επανεισδοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς να επιβάλει επιπρόσθετους όρους.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Κυρία Πρόεδρε, η πιθανή ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ θα είχε τόσο εκτεταμένες οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνέπειες, όσο δεν αντιμετώπισε ποτέ πριν η ΕΕ στο πλαίσιο καμίας διεύρυνσης. Παρά τις διαφορές σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, την παράδοση και τις αξίες, ωστόσο, η Τουρκία δεν αποτελεί φονταμενταλιστική χώρα και η θρησκεία αποτελεί την ελεύθερη έκφραση κάθε ατόμου.

Δεν μπορούμε να αρνηθούμε στην Τουρκία την ευκαιρία να υλοποιήσει τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ, παρότι είναι, βεβαίως, επιθυμητό να λάβουμε περισσότερο εντατικά μέτρα για να συμβάλουμε στην επίλυση των διαφορών μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελλήνων. Μια λύση στο Κυπριακό θα μπορούσε, επομένως, να φέρει επίσης μεγαλύτερη σταθερότητα, ευημερία και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, και θα μπορούσε να συμβάλει σε κάποιον βαθμό στην επίσπευση της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ.

Ωστόσο, θα ήθελα εν κατακλείδι να δηλώσω κάτι ακόμη. Βρισκόμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, όπως και οι συνάδελφοί μας στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, προκειμένου να είμαστε ειλικρινείς, και εάν επιβεβαιώνουμε ότι η Τουρκία πληροί σταδιακά τα κριτήρια, τότε δεν πρέπει να μιλάμε εκ των προτέρων για μια προνομιακή εταιρική σχέση. Θα ήταν καλύτερο να πούμε ευθέως στην Τουρκία ότι, παρότι πληροί όλα τα κριτήρια, δεν θα καταφέρει να λάβει καθεστώς πλήρους μέλους της ΕΕ. Κατά την άποψή μου, αυτό θα ήταν έντιμο από την πλευρά μας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROBERTA ANGELILLI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, οι δραματικές και βαθιές πολιτικές αλλαγές που είδαμε υπενθυμίζουν ότι, ενώ η διαδικασία εκδημοκρατισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στον αραβικό κόσμο, συνειδητοποιούμε ολοένα περισσότερο τον ευάλωτο χαρακτήρα του ενεργειακού εφοδιασμού και την ενεργειακή μας εξάρτηση.

Η Τουρκία είναι το πιο πολύτιμο, προφανές και πειστικό παράδειγμα μιας λειτουργικής δημοκρατίας στον αραβικό κόσμο και, φυσικά, αποτελεί παράδειγμα ακμάζουσας οικονομίας. Ωστόσο, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Τουρκία παραμένουν δέσμιες του ανεπίλυτου ζητήματος της Κύπρου. Ορισμένα σημαντικά κεφάλαια παραμένουν κλειστά για την Τουρκία. Σήμερα, πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ανοίξει το κεφάλαιο για την ενέργεια το συντομότερο δυνατόν και πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους Κύπριους φίλους μας στη Λευκωσία ότι το άνοιγμα του κεφαλαίου αυτού θα ωφελήσει και εμάς και την Κύπρο και την Τουρκία. Το κλείσιμο αυτού του κεφαλαίου είναι ολέθριο για την Κύπρο, την Τουρκία και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη σταθερότητα στην περιοχή και τη σταθερότητα στις παγκόσμιες αγορές.

Επιπλέον, εάν ανοίγαμε το κεφάλαιο αυτό φέτος, θα αποδεικνύαμε με τις πράξεις μας ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε κατάλληλοι, ικανοί και αποτελεσματικοί για την αναγνώριση των προκλήσεων και των παγίδων του παρελθόντος και του μέλλοντος. Εάν δεν ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, θα συνεχίσουμε να είμαστε απλώς ανίσχυροι και αναποτελεσματικοί θεατές.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η ώθηση της Τουρκίας προς την ένταξη στην ΕΕ συνεχίζει να κλονίζεται. Ένας λόγος βεβαίως είναι η μη συμμόρφωση με τα πρόσθετα πρωτόκολλα της Άγκυρας και η μη αναγνώριση και η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου.

Η άρνηση της τουρκικής κυβέρνησης να ανοίξει τους λιμένες και τους αερολιμένες της στις εμπορικές συναλλαγές της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απαράδεκτη, αλλά θα ήθελα επίσης να αναφέρω το γεγονός ότι θα μπορούσε επίσης να ακολουθεί μια περισσότερο εποικοδομητική προσέγγιση προς τη γείτονα χώρα της, την Αρμενία, συμπεριλαμβανομένων του εκ νέου ανοίγματος του κοινού συνόρου με την Αρμενία και την αναγνώριση της προμελετημένης μαζικής σφαγής των Αρμενίων το 1915. Επιπλέον, η ανεπαρκώς συγκαλυμμένη πολιτική υποστήριξη της Τουρκίας για το Ιράν κινδυνεύει να εμποδίσει τις προσπάθειες της ΕΕ να εμποδίσει την ισλαμιστική θεοκρατία της Τεχεράνης να αναπτύξει μια πυρηνική βόμβα, και αυτό είναι βαθύτατα λυπηρό.

Με ανησυχεί επίσης η αυξανόμενη εχθρικότητά της προς το Ισραήλ, όπως έδειξε το επεισόδιο με τον στολίσκο της Γάζας και τα επίσημα δημοσιευμένα πορίσματα της Τουρκίας. Η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί κλειστή την Ελληνορθόδοξη Μονή της Χάλκης χωρίς προφανή λόγο, και να στερεί στην αρχαία συριακή χριστιανική κοινότητα πλήρη κοινοτικά δικαιώματα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία πρέπει τώρα να διπλασιάσει τις προσπάθειές της, εάν θέλει να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο προς την ΕΕ και τις αξίες της.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). - Κυρία Πρόεδρε, απ' όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, όπως αυτά προβάλλουν μέσα από την έκθεση της κ. Oomen-Ruijten, την οποία και ευχαριστώ, όπως είναι το Κουρδικό, το Αρμενικό, η ελευθερία του Τύπου και η ανάγκη για σεβασμό στα δικαιώματα των γυναικών, το Κυπριακό είναι το πιο χειροπιαστό.

Δεν μπορεί μια υποψήφια για ένταξη χώρα να κατέχει έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλει να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της θα πρέπει ν' αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο και να τερματίσει την κατοχή των τουρκοκυπρίων και των ελληνοκυπρίων.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την προσπάθεια της τουρκικής διοίκησης να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές δομές της με ένα ευρωπαϊκό σύστημα αξιών. Από την άλλη πλευρά, είναι αδύνατον να παραβλέψω τα επίμονα προβλήματα στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των γυναικών, και την καταστολή της ελευθερίας της θρησκείας.

Ωστόσο, το σοβαρότερο πρόβλημα φαίνεται να είναι το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει περίπου 50% του εδάφους ενός κράτους μέλους μας –της Κύπρου. Η ΕΕ εμπλέκεται επομένως έμμεσα σε μια στρατιωτική διαμάχη με την Τουρκία. Η διαμάχη αυτή κόστισε σε πολλούς κατοίκους της Κύπρου τα σπίτια τους και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ελπίδα για την εξεύρεση λύσης σε αυτήν την παράνομη κατάσταση.

Θεωρώ, συνεπώς, ότι ο διάλογος μεταξύ των Βρυξελλών και της Κωνσταντινούπολης απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια, ούτως ώστε οι τούρκοι φίλοι μας να μπορέσουν να κατανοήσουν ότι ο δρόμος για την ΕΕ περνά μόνο μέσω κριτηρίων τα οποία είναι αδύνατον να παρακάμψουν. Εάν οι τούρκοι φίλοι μας θεωρούν ότι δεν είναι έτοιμοι να συμμορφωθούν με τα απαιτητικά κριτήρια της ΕΕ, θα ήταν καλό να το παραδεχθούν αυτό με ειλικρίνεια και να προτείνουν μια εύλογη εναλλακτική λύση για την κοινή μας συνύπαρξη.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση μάλλον δεν λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Παραθέτω, «απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων». Ο συγγραφέας Orhan Pamuk γλύτωσε τη δίωξη λόγω αιρετικής άποψης για την τουρκική ιστορία μόνο και μόνο λόγω της διεθνούς φήμης του. Ο νόμος εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Θα μπορούσε η ΕΕ πιθανώς να ανεχτεί την καταστολή αιρετικής ακαδημαϊκής γνώμης σε ένα κράτος μέλος;

Αργότερα, η έκθεση λέει ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στην εξομάλυνση των σχέσεων με την Κύπρο. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει με τη δύναμη των όπλων το βόρειο τμήμα της χώρας, εκποιώντας την περιουσία Ελληνοκυπρίων και βεβηλώνοντας και λεηλατώντας τόπους λατρείας και ταφής τους. Μέχρι η Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της άνευ όρων, να επιστρέψει τις ιδιοκτησίες και να αποκαταστήσει τις ζημίες, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία σχέση με την Τουρκία, πόσο μάλλον να διεξάγονται διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, ήταν πράγματι μια καλή και ωφέλιμη συζήτηση, στην οποία αντικατοπτρίστηκαν πολλές γνώμες και απόψεις.

Όπως, όμως, υπογραμμίσατε πολλοί από εσάς, εάν η Τουρκία πράγματι πληροί όλες τις σχετικές υποχρεώσεις ένταξης και εμείς παραμείνουμε αφοσιωμένοι και σοβαροί, τότε θα καταφέρουμε να αποφύγουμε το μεγαλύτερο μέρος της απογοήτευσης στην οποία αναφέρθηκαν πολλοί από εσάς, και να προχωρήσουμε μπροστά.

Συμφωνώ, επίσης, με όσους δηλώνουν σαφέστατα ότι προχωρώντας στο πρόσθετο πρωτόκολλο, τη Συμφωνία της Άγκυρας, και επιτυγχάνοντας πρόοδο στις συνομιλίες οριστικής επίλυσης όσον αφορά την Κύπρο, θα δινόταν ώθηση στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Συμφωνώ επίσης με όσους επεσήμαναν ότι οι κανόνες δεν θα πρέπει να αλλάξουν στα μέσα του παιχνιδιού. Επιτρέψτε μου, όμως, να γίνω τελείως σαφής. Για εμένα, δεν είναι παιχνίδι· για εμένα, είναι μια σοβαρή διαδικασία. Πιστεύω ακράδαντα ότι, στο τέλος της διαδικασίας αυτής, οι περισσότεροι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας θα συνειδητοποιήσουν ξεκάθαρα τα οφέλη μιας νέας και σύγχρονης Τουρκίας, η οποία θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι η έκθεση του τρέχοντος έτους είναι πράγματι πολύ ισορροπημένη. Αυτό το οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, και το οποίο κατάφερε η εισηγήτρια, όπως και η σημερινή συζήτηση, να λάβει υπόψη σε μεγάλο βαθμό, είναι ότι πρέπει να παρατηρήσουμε τη γενικότερη εικόνα και όχι απλώς να παρουσιάζουμε στο Κοινοβούλιο έναν κατάλογο περιστατικών και προβλημάτων.

Η τρίτη παρατήρησή μου είναι ότι συμφωνώ επίσης με όσους διασαφηνίζουν απόλυτα ότι το κλειδί για αρκετά κεφάλαια βρίσκεται στα χέρια των τούρκων εταίρων μας.

Είμαι ένας από εκείνους που θα ήθελαν να δουν κεφάλαια όπως το κεφάλαιο 15 για την ενέργεια και, ειδικότερα, το κεφάλαιο 23 για το δικαστικό σύστημα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, να ανοίγουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και ιδίως το κεφάλαιο 23. Πιστεύω ότι θα ήταν προς όφελος τόσο της Τουρκίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργαστούμε για τη δημιουργία ιστορικού σχετικά με τα σημαντικά αυτά ζητήματα.

Έχει αναφερθεί ότι τα 14 κεφάλαια πάγωσαν λόγω του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας. Επιτρέψτε μου να κάνω μια προσωπική παρατήρηση. Πιστεύω ότι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των κεφαλαίων που έχουν παγώσει μονομερώς και εκείνων που έχουν παγώσει βάσει σύστασης της Επιτροπής, λόγω της μη δέσμευσης της Τουρκίας προς την τελωνειακή ένωση, και εν συνεχεία αυτό εγκρίθηκε ομόφωνα από τα κράτη μέλη. Τα κεφάλαια 23 και 15 είναι μεταξύ εκείνων που πάγωσαν μονομερώς.

Ως τελευταία παρατήρηση, επιτρέψτε μου επίσης να αναφέρω ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, και αυτό είναι η κατάσταση της ελευθερίας των ΜΜΕ στην Τουρκία. Την περασμένη Πέμπτη, εξέδωσα μια σαφή δήλωση, προκειμένου να διασφαλίσω απόλυτα ότι έχει σταλεί μήνυμα στους τούρκους συναδέλφους μας ότι το τουρκικό δίκαιο δεν εγγυάται επαρκώς την ελευθερία της έκφρασης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και να καταστήσω απόλυτα σαφές ότι η Τουρκία πρέπει επειγόντως να τροποποιήσει το νομικό της πλαίσιο, ώστε να βελτιώσει την άσκηση της ελευθερίας του Τύπου και στην πράξη και με ουσιαστικό τρόπο.

Ανέφερα το ζήτημα αυτό, ως επί το πλείστον με τον ίδιο τρόπο, και στον κ. Davutoğlu, τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών, την περασμένη Παρασκευή. Επιτρέψτε μου επίσης το ακόλουθο σχόλιο. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μην διστάζουμε να σχολιάσουμε κριτικά τις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνουμε προβλήματα. Είναι, όμως, επίσης σημαντικό να βοηθήσουμε την Τουρκία να δώσει στη νομοθεσία τέτοια μορφή και διάταξη ώστε να ανταποκρίνεται στην προαναφερθείσα Σύμβαση.

Αναρωτιέμαι με ποιον τρόπο θα μπορούσε να συμμετάσχει τόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και ο ΟΟΣΑ στη διαδικασία αυτή, και θα ενημερώσω το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών και τον τρόπο με τον οποίο συνιστώ να προχωρήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. (HU) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την εξαιρετική συζήτηση. Έχει διατυπωθεί μια πληθώρα επιχειρημάτων, τόσο υπέρ όσο και κατά, όσον αφορά την ετοιμότητα της Τουρκίας και την ενταξιακή διαδικασία στο σύνολό της. Και αυτό δείχνει την πολυπλοκότητα της κατάστασης και πόσο δύσκολο ήταν το καθήκον της κ. Oomen-Ruijten. Πιστεύω ότι επιτέλεσε εξαιρετικό έργο όσον αφορά τη σύνταξη μιας έκθεσης η οποία αντανακλά πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να αξιολογηθεί η κατάσταση και η ετοιμότητα της Τουρκίας.

Υπάρχουν, ωστόσο, σημεία σχετικά με τα οποία συμφωνούμε, και κατά την άποψή μου, η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίστηκε επίσης στη συζήτηση αυτή. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μόνο συμφωνία μεταξύ των κομμάτων, αλλά και από την πλευρά της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Το πρώτο από αυτά τα σημεία είναι ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή Τουρκία και η συνδρομή μας στη διαδικασία αυτή είναι προς συμφέρον μας. Μιλάμε εδώ για έναν στρατηγικό εταίρο. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο σημαντική είναι η φιλία μας με μια χώρα με μικρή έκταση στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι η διαδικασία αυτή βασίζεται σε όρους, και ότι η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, με όλες όσες έχει αναλάβει, και προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, πρέπει να πληροί τα κριτήρια και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουμε εκφράσει. Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι η Τουρκία πρέπει να πασχίσει για τη διαμόρφωση σχέσεων καλής γειτονίας. Το ζήτημα αυτό είναι αυτονόητο σε όλες τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Είδαμε ότι διεξάγεται συζήτηση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τα καθήκοντα που έχει φέρει εις πέρας η Τουρκία. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τα επιτεύγματα της συνταγματικής μεταρρύθμισης, καθώς και ότι έχει επίσης σημειωθεί πρόοδος σε θέματα μειονοτήτων, για παράδειγμα, παρότι μερική. Κανείς δεν αμφισβήτησε το γεγονός ότι ο δρόμος είναι μακρύς ακόμη. Αρκεί να αναφερθούμε ξανά στο ζήτημα της ελευθερίας του Τύπου, στην κατάσταση των γυναικών ή στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Εάν αναζητούμε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να εμφυσήσουμε νέα πνοή στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να εξετάσουμε το πεδίο δράσης μας. Όπως ανέφερε ο Επίτροπος Fule, υπάρχουν πράγματι 13 κεφάλαια τα οποία παραμένουν ανοιχτά και καταφέραμε να κλείσουμε μόνο ένα, ενώ 16 έχουν παγώσει, όπου επί του παρόντος δεν μπορούμε να πετύχουμε καμία πρόοδο. Εκ των πραγμάτων μπορούμε δηλαδήνα εργαστούμε επί τριών κεφαλαίων, εκείνων που αφορούν τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, και την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση. Το κεφάλαιο που έχει προετοιμαστεί καλύτερα είναι το κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό, ενώ πολλά είναι και τα επιτεύγματα της περιόδου της βελγικής Προεδρίας για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο, και η Επιτροπή εργάζεται πολύ σκληρά, με την αμέριστη υποστήριξή μας, ώστε να ανοίξει το κεφάλαιο αυτό τουλάχιστον κατά την θητεία της ουγγρικής Προεδρίας. Επαναλαμβάνω ότι η Τουρκία πρέπει να πληροί πολλές προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτόν. Πιστεύω ότι στο πλαίσιο αυτό θα σημειωθεί πρόοδος, και πραγματικά δεν επιθυμώ να βλέπω για ατελείωτους μήνες ότι ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να ανοίξουμε άλλο κεφάλαιο.

Πολλοί ζήτησαν πρόοδο στο ζήτημα των θεωρήσεων ή επεσήμαναν ότι θα ήταν ευπρόσδεκτη. Ας είμαι ειλικρινής μαζί σας. Η ουγγρική Προεδρία θα ενθάρρυνε την Επιτροπή να ξεκινήσει τον διάλογο, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, η κατάσταση δεν ήταν τελείως ξεκάθαρη από την άποψη αυτή, και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν αμφιβολίες. Πιστεύω, όπως και η ουγγρική Προεδρία, ότι είναι συμφέρον μας να εγκαινιάσουμε τον διάλογο. Έχουν γίνει αρκετές αναφορές στην ελευθερία της θρησκείας και στην καταδίωξη των Χριστιανών. Το Συμβούλιο δέχθηκε το δικό του μερίδιο κριτικής επειδή δεν αντιμετώπισε το θέμα αυτό. Παρότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα της λαίδης Ashton, ως ασκούσας την Προεδρία του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι το ζήτημα προστέθηκε στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων τον Ιανουάριο. Τότε δεν υπήρχε συμφωνία, αλλά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του Φεβρουαρίου ενέκρινε ένα ψήφισμα στο οποίο η δίωξη όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων, και ειδικότερα των Χριστιανών, καταδικαζόταν, επομένως το Συμβούλιο επιλήφθηκε τελικά του θέματος αυτού.

Τέλος, επιτρέψτε μου να θέσω σε όλους μας ένα ερώτημα, επειδή μιλάμε σχετικά με τα πεπραγμένα της Τουρκίας, κατά πόσον έχει πετύχει αρκετά και κατά πόσον εργάζεται δεόντως όσον αφορά την ένταξη. Ωστόσο, ας σκεφτούμε επίσης όλα όσα εξαρτώνται από εμάς. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα δούμε ότι η Ευρώπη δεν βιώνει μια περίοδο ενσωμάτωσης. Βλέπουμε τι συμβαίνει στη Βόρειο Αφρική, αλλά εάν δείτε τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Έωση ή στην ακόμη πιο άμεση γειτονιά μας, θα δείτε ότι η Τουρκία είναι μία από τις πέντε υποψήφιες χώρες, αλλά υπάρχουν ακόμη τέσσερις. Σε ποιον βαθμό μπορούμε να στηρίξουμε τις διεργασίες αυτές; Πόσο έτοιμοι είμαστε να ολοκληρώσουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία; Πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχθούμε τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στον χώρο Σένγκεν; Πόσο έτοιμοι είμαστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες της δύσμοιρης κοινότητας της Ευρώπης, των Ρομά; Η ενσωμάτωση περιλαμβάνεται στην ατζέντα σε ένα μεγάλο πλήθος πλαισίων.

Η Ευρώπη τώρα επιδεικνύει έναν βαθμό εσωστρέφειας. Επιτρέψτε μου να το αναφέρω αυτό με μεγάλη ειλικρίνεια. Η διεύρυνση έχει κουράσει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κοινή γνώμη στις χώρες μας και το πόσο ειλικρινείς είμαστε όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Πιστεύω ότι ίσως θα πρέπει να σκεφτόμαστε με περισσότερο μακροπρόθεσμη προοπτική. Εάν σκεφθούμε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη διατήρηση της ελκυστικότητάς της τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και για τους άμεσους γείτονές μας, είτε είναι η Τουρκία είτε όλες οι βορειοαφρικανικές χώρες, πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ξανά μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, φυσικά με την προϋπόθεση ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα συμβεί χωρίς όρους, και ότι δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις σε έργο το οποίο περιμένουμε να γίνει από όλες τις υποψήφιες χώρες. Θα ήταν, κατά την άποψή μου, μια πολύ σοβαρή στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία έχανε το ενδιαφέρον της γι’ αυτήν.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, πρώτα από όλα, θα ήθελα να πω για άλλη μία φορά ότι συνέταξα –και εγώ, και εμείς– την έκθεση πολύ προσεκτικά. Το ζήτημα επί της διαδικασίας το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής: Θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους μου να μην προτείνουν νέες τροπολογίες επειδή, εάν θέλουμε να αποφύγουμε την πόλωση της συζήτησης επί του θέματος αυτού, εάν επιθυμούμε μια μεγάλη δέσμευση από ολόκληρη την Ολομέλεια …

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος(1) που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), γραπτώς.(RO) Επικροτώ τις ενέργειες στις οποιες έχει προβεί μέχρι τώρα η Τουρκία, αλλά θέλω να τονίσω ότι πρέπει ακόμη να σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα σε τομείς όπως η ελευθερία του Τύπου, το καθεστώς των γυναικών στην τουρκική κοινωνία, ο διάλογος μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και, ειδικότερα, η αναγνώριση της Κύπρου, η οποία είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Η διαμάχη αυτή επισκιάζει σε σημαντικό βαθμό τις διαπραγματεύσεις ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία πρέπει να επιδείξει τη δέουσα αποφασιστικότητα για την επίλυση της διαμάχης.

Ωστόσο, πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις ένταξης της Τουρκίας πρέπει να προωθηθούν για να ενθαρρυνθούν οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή, έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία αποτελεί πρότυπο για τις αραβικές χώρες. Η Τουρκία θα συνέβαλε στην εξάπλωση της σταθερότητας στις ασταθείς περιοχές πέραν των ανατολικών και νοτίων συνόρων της.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βασικός παράγοντας στον τομέα της ενέργειας. Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ μπορεί να είναι ωφέλιμη και για τις δύο, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και, κυρίως, μακροπρόθεσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς.(RO) Θέλω να επικροτήσω τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί από την Τουρκία όσον αφορά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η χώρα αυτή έχει δείξει ότι είναι απολύτως αποφασισμένη να τηρήσει όλα τα κριτήρια προκειμένου να αποκτήσει την ιδιότητα πλήρους μέλους της ΕΕ, και ο ρόλος μας είναι να την υποστηρίξουμε. Πολλοί συνάδελφοι βουλευτές ανέφεραν σήμερα το ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω για ποιον λόγο η έκθεση αυτή δεν ζητεί από το Συμβούλιο να εγκαινιάσει διαπραγματεύσεις σχετικά με το κεφάλαιο για τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το κεφάλαιο αυτό έχει παγώσει από το Συμβούλιο, παρότι είναι το σημαντικότερο όσον αφορά την τήρηση των δημοκρατικών προτύπων της ΕΕ από την Τουρκία. Κύριοι συνάδελφοι, αύριο πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ της τροπολογίας η οποία ζητεί το άνοιγμα του κεφαλαίου αυτού. Διαφορετικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει αρνητικά σήματα στην Τουρκία, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει την αξιοπιστία μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Απέχουμε δύο έτη από μια σημαντική επέτειο. Το έτος αυτό θα σημάνει 48 έτη από τότε που η Τουρκία έλαβε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι έκτοτε έχουν συμβεί πολλά. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, σε συνδυασμό με το άνοιγμα των αγορών της ΕΕ, είναι βέβαιο ότι διαδραμάτισαν τον δικό τους ρόλο. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να έχει πρόβλημα σε ορισμένους παράγοντες, οι οποίοι ανάγονται χρονικά στη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Η συνθήκη του 1924 δηλώνει ρητά ότι οι πολίτες οι οποίοι διακηρύσσουν το ισλαμικό δόγμα είναι Τούρκοι, ενώ οι πολίτες οι οποίοι διακηρύσσουν άλλο δόγμα θεωρούνται Έλληνες Καθολικοί. Η συνθήκη δεν αναγνωρίζει άλλες εθνοτικές ομάδες. Αυτό το οποίο το 1924 ήταν προοδευτικό, δηλαδή η αναγνώριση του γεγονότος ότι κάποιος θα μπορούσε να έχει διαφορετική θρησκεία από το Ισλάμ, σήμερα έχει αρκετά διαφορετικές εννοιολογικές αποχρώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί απλό ζήτημα στην Τουρκία να δηλώσει κανείς μια άλλη εθνικότητα πέραν της τουρκικής, είτε κουρδική, είτε κιρκασιανή ή οποιαδήποτε άλλη από τις εθνικότητες που σαφώς υπήρχαν στην Τουρκία για πάρα πολλά έτη, αλλά των οποίων η αναγνώριση στην πραγματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των εθνοτικών δικαιωμάτων, θα αργήσει να πραγματοποιηθεί. Τα βασικά ζητήματα στην προβληματική κατάσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί του παρόντος είναι η μη επίλυση του ζητήματος κατοχής της Κύπρου, η αδράνεια όσον αφορά το ψήφισμα του ΟΗΕ για την Αμμόχωστο και η μη εκπλήρωση των «καθηκόντων» που προκύπτουν από προηγούμενες εκθέσεις. Ο περιορισμός του ρόλου του στρατού είναι θετική εξέλιξη, αλλά μόνον εάν στην εξουσία παραμείνουν οι κοσμικές δυνάμεις. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα μπορούσε να απειλήσει τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), γραπτώς.(RO) Επικροτώ τις προσπάθειες της συναδέλφου μου, Ria Oomen-Ruijten, για την κατάρτιση της έκθεσης αυτής, αλλά διατηρώ το δικαίωμα να μην συμφωνήσω με ολόκληρο το περιεχόμενό της. Πρώτον, θεωρώ ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να δρομολογηθούν στην περίπτωση των κεφαλαίων για τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι τεχνικές προετοιμασίες. Ο λόγος είναι απλός. Θα μπορούσε να μας δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε έναν διάλογο ο οποίος θα αναγκάσει την Τουρκία να εγκρίνει το κοινοτικό κεκτημένο. Ενώ αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία όσον αφορά την τήρηση των τεχνικών κριτηρίων για το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων για τον ανταγωνισμό, οφείλουμε επίσης να αναφέρουμε στις αρχές της Άγκυρας ότι στον τομέα αυτόν απαιτούνται επιπλέον προσπάθειες. Φρονώ επίσης ότι το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο σχετικά με τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα μπορεί να αποτελέσει το ιδανικό πλαίσιο ενθάρρυνσης της Τουρκίας να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτόν, κάτι το οποίο αποτελεί, κατά την άποψή μου, κοινό μας στόχο. Θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να επισπεύσει τον διάλογο με την Τουρκία σχετικά με την εξωτερική πολιτική καθώς, ειδικότερα στο πλαίσιο των πρόσφατων γεγονότων στη Βόρειο Αφρική, η χώρα αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως σύμμαχος ο οποίος θα ενθαρρύνει τον εκδημοκρατισμό και την ανάπτυξη στην περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς.(PL) Κάθε χρόνο, πραγματοποιούμε μια συζήτηση σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Κατά κανόνα, τα προβλήματα τα οποία αναφέρονται είναι τα ίδια –η Τουρκία σημειώνει ορισμένη πρόοδο όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά η πρόοδος δεν είναι ποτέ αρκετά ικανοποιητική, ώστε να δοθεί μια σαφής ένδειξη μιας κατά προσέγγιση ημερομηνίας ένταξης, ή να δηλωθεί κατά πόσον η χώρα, τελικά, θα ενταχθεί ποτέ στην ΕΕ. Οι αλλαγές οι οποίες έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα είναι χρήσιμες, αλλά το γεγονός ότι η ΕΕ δεν λαμβάνει σαφή θέση ως προς την ένταξη της Τουρκίας αποτελεί πηγή απογοήτευσης για τις τουρκικές αρχές και τους πολίτες της χώρας. Δεν μπορούμε, βεβαίως, να απαιτήσουμε από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την ίδια άποψη επί του θέματος, αλλά η αναποφασιστικότητά μας σημαίνει ότι η ΕΕ φαίνεται να στερείται αξιοπιστίας. Η στήριξη της ένταξης στην ΕΕ αρχίζει να μειώνεται μεταξύ των Τούρκων. Η χώρα ενδέχεται να αρχίσει να αναζητά νέους συμμάχους και να γυρίσει την πλάτη της στη Δύση, κάτι το οποίο θα ήταν δυσμενές για την Ευρώπη. Η Τουρκία είναι ο στρατηγικός εταίρος μας σε οικονομικά, περιφερειακά και ενεργειακά θέματα, και αποτελεί επίσης σημαντική στρατιωτική δύναμη και βασικό παράγοντα της Μέσης Ανατολής. Οι προβληματικοί τομείς είναι πάντοτε οι ίδιοι –τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολιτικές ελευθερίες, τα δικαιώματα των γυναικών και των εθνικών μειονοτήτων, το κράτος δικαίου, η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, η διαφθορά, η ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία του λόγου– και εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Το αν μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης εξαρτάται από το πόσο γρήγορα και πόσο αποτελεσματικά μπορεί η Τουρκία να ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις που της έχουν επιβληθεί, και από τη μορφή της ιδιότητας μέλους την οποία προτείνει για τη χώρα η ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), γραπτώς.(PL) Δεν υπάρχει αμφιβολία για το γεγονός ότι η προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα επίμαχο ζήτημα, με πολλούς πολέμιους και πολλούς υποστηρικτές της ένταξης. Δεν υπάρχει, επίσης, αμφιβολία για το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις ως μέρος της διαδικασίας εξευρωπαϊσμού της Τουρκίας, ως αποτέλεσμα του οποίου το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την ένταξη της Τουρκίας αποφασίσθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2005. Το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για την Ευρώπη, αφού το κύριο κίνητρο της Τουρκίας για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων ήταν οι ευρωπαϊκές βλέψεις της. Ενώ αναγνωρίζω τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει μέχρι σήμερα η Τουρκία, θα πρέπει, ωστόσο, να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία παρακωλύουν την ενσωμάτωσή της στην ΕΕ. Πάνω από όλα, περιλαμβάνουν τη συνταγματική μεταρρύθμιση, την ελευθερία του Τύπου, τα δικαιώματα των γυναικών και την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος πρέπει να βασίζεται στην αρχή της διαίρεσης των εξουσιών και στην ισορροπία μεταξύ των εκτελεστικών, νομοθετικών και δικαστικών αρχών, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και, ειδικότερα, στην ελευθερία έκφρασης και σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο εγγυάται τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Επικρότησα την ανακοίνωση της τουρκικής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης ότι προτίθενται να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις για τον μετασχηματισμό της Τουρκίας σε μια ολοκληρωμένη πλουραλιστική δημοκρατία, και ελπίζω ότι θα συμμετέχουν όλα τα πολιτικά κόμματα και η κοινωνία σε όλο το φάσμα της συνταγματικής διαδικασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), γραπτώς.(PL) Η Τουρκία διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο ως σταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή του Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής. Αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα του σχεδίου για τη διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών προμηθειών καυσίμων. Οι πολιτικές της Άγκυρας μπορούν να λειτουργούν ως πρότυπο για τις αραβικές χώρες της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επομένως να συνεχίσει να ακολουθεί μια ενεργό προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη θετικών σχέσεων με την Τουρκία, μεταξύ άλλων, αυξάνοντας τη χρηματοδότηση για κοινές στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, όπως είναι ο αγωγός φυσικού αερίου Nabucco, και στηρίζοντας περισσότερο την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων. Οι Βρυξέλλες πρέπει να δείξουν ότι αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την Άγκυρα για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα τελευταία έτη. Παρ’ όλα αυτά, πολλά ζητήματα εξακολουθούν να απαιτούν την άσκηση πίεσης στην Τουρκία από την ΕΕ, και δεν τίθεται καν θέμα προόδου στις διαπραγματεύσεις έως ότου τα ζητήματα αυτά επιλυθούν. Αρκεί μόνο να αναφέρω τη συμφιλίωση και την επανένωση της Κύπρου, την αποδοχή από την Άγκυρα της ευθύνης για τη γενοκτονία των Αρμενίων, και την περαιτέρω ανάπτυξη του δημοκρατικού συστήματος.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου