Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2997(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0157/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0157/2011

Viták :

PV 08/03/2011 - 15
CRE 08/03/2011 - 15

Szavazatok :

PV 09/03/2011 - 10.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0091

Viták
2011. március 8., Kedd - Strasbourg HL kiadás

15. Montenegró európai integrációs folyamata (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A következő téma a Tanács és a Bizottság beszámolója Montenegró európai integrációs folyamatáról.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, a Tanács soros elnöke.(HU) Elnök asszony! Biztos úr! Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Önök holnap szavaznak a Montenegró európai integrációs folyamatáról szóló állásfoglalásról. Igen elismerésre méltónak tartom az Európai Parlament elkötelezettségét, hogy megőrizze az Európai Unió nyitottságát. Egyúttal fontos szerep hárul Önökre abban is, hogy a tagállamok közvéleményét megnyerjük a bővítés ügyének, a feltételességen alapuló bővítés ügyének. Jelen állásfoglalás, amelyet holnap fognak elfogadni, szintén visszaigazolja e felelősségnek a felismerését.

Hadd mondjam el Önöknek, hogy a Tanács is maximálisan elkötelezett. Az Európai Tanács által jóváhagyott, megújított bővítési konszenzusnak megfelelően, 2010. december 14-i következtetéseiben a Tanács megerősítette, hogy az Unió határozottan támogatja, hogy az elfogadott elvek és következtetések alapján folytatódjék a bővítési folyamat a nyugat-balkáni országokban.

Ezen célkitűzés mellett az EU Tanácsának magyar elnöksége is mélyen elkötelezett. Szeretnénk köszönetet mondani Önöknek az elvégzett jó munkáért, azért, hogy ezzel az állásfoglalással hozzájárulnak a Montenegró által elért eredmények megszilárdításához, amelyre nagy szükség van az egész csatlakozási folyamat során.

Montenegró európai perspektíváját számos alkalommal megerősítettük már. Az ország stabil helyzete, európai irányultsága, amelyet mindegyik politikai párt és a polgárok többsége is támogat, és a különböző etnikai csoportok közötti nagyfokú egyetértés, mind olyan jellemzők, melyek Montenegrót a Nyugat-Balkán egyik stabilizáló tényezőjévé teszik.

Ne felejtsük el, hogy Montenegró 12 hónap alatt elérte a vízumliberalizációt, a stabilitási és társulási megállapodás megkötését és a tagjelölti státuszt. Ezek komoly eredmények, amelyek igazolják, hogy az európai perspektíva motorként hajtja egy ország felkészülését. Az Uniónak el kell hát ismernie a csatlakozni kívánó országok elkötelezettségét és eredményeit. Az előrehaladásnak köszönhetően tovább lehet lépni az ország európai programjában, újabb kötelezettségvállalásokra kerülhet sor, és újabb elvárásokat fogalmazhatunk meg. Ennek érdekében az uniós intézmények és a tagállamok különböző szintű és különböző területekkel foglalkozó delegációi mostanában naponta üléseznek.

Üdvözöljük tehát Montenegró jelenlegi lépéseit, különösen a kormány frissen elfogadott cselekvési tervét, amelyet a Bizottság véleményében megfogalmazott ajánlásokra válaszul készített, és üdvözöljük az alkalmazott módszert is, nevezetesen, hogy a cselekvési terv kidolgozása előtt a kormány széles körű konzultációt folytatott a civil társadalommal.

Engedjék meg, hogy gyorsan felsoroljam azokat a területeket – „key priorities”, ahogy hívjuk őket –, ahol előrelépésre van szükség. Ezeket a Bizottság 2010. évi novemberi véleménye is említi. Ilyenek a jogállamiság megszilárdítása, a közigazgatási reform továbbvitele, és a közigazgatási kapacitás megerősítése, az alkotmánynak megfelelő választási törvény elfogadása, és a médiaszabadság növelése. Ez nem csak jogi szempontból fontos, hanem a hatóságok politikai érettségének is próbaköve egyben. Rendkívül fontos továbbá a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek jogi státuszának garantálása és jogaik tiszteletben tartása, továbbá a szervezett bűnözés és a korrupció felszámolásáért folytatott küzdelem. E téren is komoly előrelépést várunk Montenegrótól.

Ahhoz, hogy általában a stabilizációs és társulási folyamat bármely következő lépésére, s konkrétan a csatlakozási tárgyalások megkezdésére sor kerülhessen, nagyon fontos, hogy Montenegró ezeken a területeken előrelépést érjen el, és további erőfeszítéseket tegyen. Elengedhetetlen, hogy a vállalásait teljesítse, és kézzelfogható eredményeket tudjon felmutatni.

Tisztelt képviselők! Montenegró fontos szerepet játszik a regionális együttműködésben. Szorosan együttműködik szomszédaival, és őszintén üdvözöljük azt a konstruktív szerepet, amelyet a régió stabilitásában és a jó szomszédi kapcsolatok előmozdításában betölt, különösen a délkelet-európai együttműködési folyamat soros elnökeként.

Montenegró ezen kívül otthont ad a Regionális Együttműködési Tanács kultúrával és társadalommal foglalkozó új munkacsoportjának, a Cetinjei Parlamenti Fórumnak. Az integráció elképzelhetetlen regionális együttműködés nélkül, Montenegró pedig példaértékű e tekintetben.

A Parlament által elfogadandó állásfoglalás az eredmények valós leltárát jelenti. Korrekt leírása az adott helyzetnek, s a tagjelölt számára hasznos sorvezető a feladatokról. Gratulálok a jelentéstevőnek, és mindannyiuknak, akik aktívan bekapcsolódtak a dokumentum alakításába.

Végezetül arra szeretném ösztönözni Montenegrót, a montenegrói hatóságokat, hogy folytassák a reformtörekvéseket, és törekedjenek arra, hogy megfeleljenek saját polgáraik várakozásainak.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, a Bizottság tagja. – Elnök asszony, nagy megtiszteltetés számomra, hogy Montenegró európai integrációs folyamata kapcsán beszélhetek az Európai Parlamentben. Hadd kezdjem ott, ahol az elnökség befejezte, gratulálva Montenegró előadójának, Charles Tannock úrnak, a jelentéséhez, és kifejezve hálámat mindazon tisztelt képviselőknek, akik ehhez hozzájárultak. A Parlament kulcsszerepet játszik a bővítési politikában. Hiszek abban, hogy az összes európai intézmény összehangolt cselekvése révén többet is el tudunk érni.

Montenegró előrehaladása az európai uniós tagság kritériumainak teljesítése terén jelentős volt. Egyre erősödik a politikai konszenzus. Az ország jelentős előrelépést tett a jogi és intézményi keretek kiépítése terén. Erőteljesen elkötelezett továbbá a regionális együttműködés mellett is. A strukturális gazdasági reformok, és a közösségi vívmányok legtöbb területén is komoly az előrelépés.

Az Európai Tanács határozata, hogy tagjelölti státuszt ad Montenegrónak, a fenti eredmények elismerése és egyben olyan erőteljes jelzés, ami megerősíti az Európai Unió bővítési politikájának hitelességét. Az ország döntő szakaszba lépett. A tagjelölti státusz nagy felelősséget jelent Montenegró számára. Kézzelfogható eredményekre van szükség ahhoz, hogy Montenegró be tudjon lépni az európai integráció következő szakaszába. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Parlament állásfoglalása a megfelelő üzenetet küldi Montenegrónak a múltbeli eredmények elismeréséről, de azokról a szigorú elvárásokról is, miszerint a reformfolyamatot céltudatosan kell folytatni, és hogy a Montenegró európai uniós tagsága felé vezető úton az összes fontos kihívást megfelelően kell kezelni.

A múlt héten találkoztam Montenegró új miniszterelnökével, Dr. Igor Lukšić úrral. Biztató a reformfolyamat folytatása melletti elkötelezettsége és a Bizottság véleményében megfogalmazott kulcsfontosságú prioritások teljesítése iránti erőteljes kötelezettségvállalása. Február 17-én, a civil társadalommal folytatott nyilvános konzultációt és a Bizottság szolgálataival folytatott megbeszéléseket követően, a kormány elfogadott egy akciótervet a prioritások kezelése érdekében. Most már a megvalósításra és a kézzelfogható eredményekre kell koncentrálni.

A véleményben meghatározott kulcsfontosságú prioritások jelentősek, de megvalósíthatók és olyan kihívást jelentenek, amely esetében az összes montenegrói szereplő bevonására és kötelezettségvállalására van szükség. A korábbi bővítések megmutatták annak fontosságát, hogy már a csatlakozási folyamat legelején foglalkozni kell a politikai kritériumok között a kulcskérdésekkel és a 23. fejezettel. Ha a fenti területeken, nevezetesen a közigazgatás átpolitizálása, a bírói testület függetlenségének megerősítése és a korrupció és a szervezett bűnözés elleni hatékony fellépés terén Montenegróban korán, hatékony eredményeket érnek el, az a későbbiekben egyszerűsíti a tárgyalások menetét és az Európai Unióba való integráció folyamatát.

Montenegrónak, a Demokratikus Intézmények és Emberi jogok Hivatalának (OSCE/ODIHR) és a Velencei Bizottság javaslatai alapján, javítania kell a választási rendszerét. A Parlamentet meg kell erősíteni, mivel ez fontos prioritás a Bizottság és az Európai Parlament számára egyaránt. Rendkívül fontos az európai normáknak való megfelelés az emberi jogok területén, különös tekintettel a szólásszabadságra és a civil társadalommal való kapcsolatokra. További erőfeszítésekre van szükség a diszkriminációellenes politika megerősítésében, nevezetesen a nemek közötti egyenlőség és a legsebezhetőbb csoportok hatékony védelme területén. A hontalan személyek esetében fenntartható megoldásokra van szükség.

Foglalkozni kell a véleményben és az állásfoglalás-tervezetükben megfogalmazott további hiányosságokkal is. Montenegrónak meg kell erősítenie igazgatási kapacitását, és javítania kell a felkészültségi szintjét az Európai Unió vívmányainak több területén. Montenegró jövőjét kétségtelenül az Európai Unió jelenti, és nekünk felelősségteljesen kell cselekednünk. Bővítési politikánk hitele attól függ, hogy a bővítési körbe tartozó országok mennyire tartják tiszteletben az Európai Unió feltételeit, és hogy az Európai Unió mennyire tartja tiszteletben a bővítési körbe tartozó országokkal szemben vállalt kötelezettségeit.

Mindannyiunk érdeke annak biztosítása, hogy Montenegrónak az Európai Unió irányába tett előrelépése szilárd vívmányokon és konkrét eredményeken alapuljon. Montenegró ez évi teljesítményének értékelésére a 2011 októberében esedékes bővítési csomagban kerül sor. A Bizottság majd csak azt követően tud javaslatot tenni a tárgyalások megkezdésére, ha meggyőződött arról, hogy Montenegró teljesítette a csatlakozási kritériumok esetében szükséges megfelelőségi szintet, különös tekintettel a véleményben meghatározott hét kulcsfontosságú prioritásra.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, az elmúlt tizennyolc hónap során két alkalommal látogattam el Montenegróba, a PPE képviselőcsoportbeli árnyékelőadó, Anna Ibrisagic társaságában, hogy saját magam tudjam értékelni az ország előrehaladását először a tagjelölti státusz, most pedig az európai uniós tagság felé.

Engem rendkívüli mértékben lenyűgözött az egész montenegrói kormány szorgalma és elkötelezettsége. Függetlenül attól, hogy milyen kicsi, nyilvánvalóan olyan, amely nagyon keményen dolgozik. Külön tiszteletet érdemel részemről a korábbi miniszterelnök, Milo Ðjukanović és mostani követője, Igor Lukšić, akik mindketten pragmatikusak, és egyben céltudatosak voltak a megközelítéseikben és azon törekvésükben, hogy eljuttassák az országukat az európai uniós csatlakozásig és a NATO csatlakozásig.

Most Montenegróé a felelősség azért, hogy megfeleljen az EU elvárásainak. Elsősorban a montenegrói kormánynak kell foglalkoznia a Bizottság véleményében Füle biztos úr által megfogalmazott hét prioritásnak való megfelelés kérdésével. Én elsősorban a korrupció és a szervezett bűnözés kérdését hangsúlyoznám, amelyek területén világos és jól meghatározott kritériumok léteznek az előrehaladás mérésére.

Örülök annak, hogy a múlt hónapban a kormány elfogadott egy olyan, rendkívül jól megfogalmazott akciótervet, amelynek célja a fenti prioritásokra és követelésekre való reagálás. Véleményem szerint Montenegró mostanra készen áll arra, hogy hivatalos tagjelöltként megkezdje az uniós tagsággal kapcsolatos tárgyalásokat, és furcsa, hogy a Bizottságnak ragaszkodnia kell ahhoz, hogy jelentős idő teljen el a hivatalos tagjelölt státusz megadása és a tárgyalások megkezdése között. Erre a késedelemre, a Szerződés általam történő értelmezése szerint, nincs valós magyarázat, illetve kézzel fogható alap. Ami még ennél is fontosabb, ez aligha nevezhető a Podgorica, illetve a régió más országai, így Macedónia részére küldött pozitívabb jelzésnek, amelyek keményen dolgoznak a tagjelölti státusz elérésén.

Azt remélem, hogy ez a kierőltetett várakozás, ami most elkerülhetetlen, és ami frusztrálja Montenegrót, nem gyengíti az ország által az Európai Unió felé vállalt kötelezettségeket.

Montenegrót pusztán csak az érdemei, a tények és az eredmények alapján kell megítélni. Az ügyét nem szabad összekapcsolni a Nyugat-Balkán más, szomszédos államaiban elért eredményekkel. Montenegró olyan kicsi, de gyönyörű ország, amely jelentős stabilitást és gazdasági fejlődést ért el a Szerbiától való békés szétválása óta. Belső etnikai, illetve vallási problémái alig vagy egyáltalán nincsenek, eltérően néhány nagyobb szomszédjától. Kisebb határvitája van Horvátországgal, amit a Nemzetközi Döntőbíróság előtt békés úton meg fog oldani. Nemrégiben tárgyalásokat folytatott, és ratifikálta is a kiadatási egyezményeket mind Szerbiával, mind Horvátországgal a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén.

Euróalapú ország: az euró a fizetőeszköz, anélkül, hogy az euróövezet tagja lenne, akár hiszik, akár nem. A gazdasága továbbra sem diverzifikált – sajnálatos módon -, és elsősorban a turizmustól és egyetlen alumíniumkohótól függ. Több munkahelyet kell teremtenie a vízierőművek területén az export érdekében, és valószínűleg a pénzügyi szolgáltatások jelenthetik a másik megoldást.

Személy szerint én továbbra is optimista vagyok azzal kapcsolatban, ami lényegében nagyon jó hír a Nyugat-Balkánon.

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic, a PPE képviselőcsoport nevében.(SV) Elnök asszony, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport montenegrói ügyekért felelős árnyékelőadójaként először is köszönetet szeretnék mondani Tannock úrnak a kiváló együttműködéséért és a rendkívül megalapozott és kiegyensúlyozott jelentéséért. Szeretném képviselőtársaimat is arra kérni, hogy holnap támogassák az előttünk levő jelentést.

Elsősorban azt a tényt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon pozitív véleményem van az Európai Tanács 2010. decemberi határozatáról, ami Montenegró számára biztosítja a tagjelölt státuszt, az európai uniós csatlakozás kilátásával. Ugyanakkor számunkra fontos, hogy ne álljunk meg ezen a ponton, hanem gyorsan folytassuk az utat a célkitűzés, Montenegró európai uniós tagsága elérésének irányába. Az a politikai és gazdasági stabilitás, amit Montenegró a függetlensége kivívásától kezdve folyamatosan felmutatott, jelentős. Ezt az országot igen gyakran sikertörténetként említik – és ma is ezt hallottuk a Tanácstól.

Tannock úrhoz hasonlóan én is sajnálatosnak tartom, hogy a tagjelölti státuszt elválasztották a tárgyalások megkezdéséhez való jogtól. Ezért úgy vélem, hogy a Bizottságnak minél hamarabb kezdeményeznie kellene a tagsággal kapcsolatos tárgyalásokat, és meg kellene határoznia a fenti tárgyalások megkezdésének időpontját Montenegróval. Nyilvánvaló, hogy a reformfolyamatnak folytatódnia kell, például a bírói testülettel és a közigazgatás terén meglévő összeférhetetlenség elleni küzdelemmel kapcsolatosan. Egyértelmű továbbá, hogy a Bizottság által javasolt prioritásokkal is foglalkozni kell, de én mindezek mellett arra szeretném kérni a montenegrói kormányt, hogy folytassa a már megkezdett pozitív reformokat.

A mai napon a körünkben van Montenegró nagykövete itt az ülésteremben, és én remélem, és várom azt a napot, amikor nemcsak a nagykövetet, hanem egész Montenegrót üdvözölhetjük az Európai Unióban, a montenegrói képviselőket pedig ebben a Parlamentben.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, az S&D képviselőcsoport nevében.(SV) Elnök asszony, az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége nevében is szeretnék köszönetet mondani Tannock úrnak az építő jellegű együttműködéséért. Örülök annak, hogy Montenegró most már folytathatja az európai uniós tagság felé vezető utat. Egyetértek azzal, hogy a Bizottságnak a lehető leghamarabb kezdeményeznie kellene a tárgyalásokat, feltéve, természetesen, hogy Montenegró tovább folytatja az EU célkitűzéseinek való megfelelést.

Az a tény, hogy Montenegró most megkapta a tagjelölti státuszt, határozott jelzés arról, hogy az Unió elkötelezett a volt Jugoszlávia Európai Unión belüli jövője mellett. Horvátországhoz hasonlóan Montenegró is meg tudja mutatni a fennmaradó országoknak az európai uniós tagság felé vezető utat. Az Európai Unióhoz való közeledés kulcsfontosságú a régió stabilitása és prosperitása szempontjából egyaránt. Ez a napnál is világosabb.

Montenegró olyan kicsi, új és békés ország, amely erőteljesen elkötelezett a regionális együttműködés mellett. Jó kapcsolatokat ápol a szomszédos országokkal, ami előfeltétele az uniós tagságról a jövőben folytatandó tárgyalások sikerének. Ugyanakkor azonban vannak még olyan területek, ahol erőteljes reformokra van szükség. Megerősítették a teljes mértékben életképes, a jogállamiságon alapuló társadalom kiépítéséhez szükséges jogi és igazgatási kapacitást, de ennél még többre van szükség. A korrupció és a szervezett bűnözés elterjedt, és a jogrendszert még tovább kell javítani ahhoz, hogy megfeleljen az EU követelményeinek.

Számos módosítást terjesztettem elő azért, hogy rámutassak arra, hogy Montenegrónak meg kell erősítenie a nők helyzetét, biztosítania kell a sajtószabadságot, garantálnia kell a dolgozók és a kisebbségek alapvető jogait és különösképpen fejlesztenie kell a civil társadalmat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek is fontos területei az elkövetkező uniós tárgyalásoknak. Örömmel üdvözlöm Montenegró mihamarabbi európai uniós tagságát.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, az ALDE képviselőcsoport nevében.(SL) Elnök asszony, gratulálni szeretnék Tannock úrnak a jelentéséhez és az annak elkészítése során tanúsított együttműködési készségéhez. Ha a Montenegróról szóló állásfoglalás elfogadásával elviekben meg kívánjuk újítani az Európai Unió bővítésével és a kontinens valamennyi országa esetében az uniós tagság égisze alatt megvalósuló fejlődéssel kapcsolatos elkötelezettségünket, akkor elsősorban az elkövetkező lépések teljesítését kell biztosítanunk, mindenekelőtt Montenegró, majd azt követően Szerbia, Macedónia, Bosznia és Hercegovina és Albánia számára, nem feledkezve meg, természetesen, Törökországról sem.

Montenegró esetében ez azt jelentené, hogy a tagjelölti státusz megadását és a tárgyalások megkezdéséről szóló határozat meghozatalát elvben a tárgyalások tényleges megkezdése követi. Eközben még igen sok munka vár a montenegrói kormányra a jogrendszerek harmonizálása és az igazgatási kapacitás megerősítése terén. Folytatni kell a korrupció minden megjelenési formája elleni küzdelmet, aminek eredményeként el kell ítélni mindazokat, akik korrupt gyakorlatot folytattak.

A nők egyenlőségének és tiszteletben tartásának biztosítása nem olyan feladat, amire csak a mai napon kell koncentrálni. A szólásszabadság, a média függetlensége és a kisebbségek védelme olyan értékeket jelentenek, amelyeket az európai uniós tagságra pályázó minden tagjelölt országban feltétel nélkül tiszteletben kell tartani.

A fiatal montenegrói demokráciának megfelelő és kitüntetett helyet kell biztosítania a társadalomban a nem kormányzati szervezetek részére. Biztos úr, fel szeretném hívni a figyelmét egy olyan különleges óhajra, amiről montenegrói tartózkodásom alatt, az ottani politikusokkal beszélgetve hallottam. Fontos, hogy a Montenegró és Szerbia közötti kapcsolatok anélkül fejlődhessenek, hogy Szerbia, az etnikai szerb pártokon keresztül, kísérletet tenne a szomszédos ország fejlődésébe való beavatkozásra. Az effajta gondolkodásmód már eddig is sok kárt okozott Délkelet-Európa történelme során.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, biztos úr, én is köszönetet szeretnék mondani kollégánknak, Charles Tannock úrnak, a kiváló és kiegyensúlyozott jelentéséért, és örülök, hogy konszenzusra jutottunk a tekintetben, hogy sajnáljuk Montenegró tagjelölti státuszának és a tárgyalások megkezdésének időbeli szétválasztását. Az előttem felszólalókhoz hasonlóan én is azt szeretném, ha Montenegró előrelépést tenne a tárgyalások irányába, és remélem, hogy a késedelem nem lesz túl hosszú. Örömmel hallom az Európai Unió magyar elnökségétől, hogy ők is a bővítési folyamat elkötelezett támogatói. Így azt remélem, hogy még ebben az évben, de legkésőbb az előrehaladási jelentést követően, lesz előrelépés. Montenegró a múltban és az elmúlt évek során nagyon sokat ért el, de még van egy sor aggodalomra okot adó terület. Ezek közül hármat szeretnék megemlíteni: a korrupció és a diszkrimináció elleni küzdelem, valamint az ökológiai kérdések.

A korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem kapcsán nagy örömömre szolgál, hogy ebben a jelentésben azt is kérjük a hatóságoktól, hogy tartózkodjanak attól, hogy nyomást gyakoroljanak azokra a nem kormányzati szervezetekre és a civil társadalom azon szervezeteire, amelyek a korrupciót és a szervezett bűnözést vizsgálják. Szabadon kell végezni a munkájukat, és támogatniuk kell az államot a korrupció és a szervezett bűnözés megszüntetésében.

A második szempont a diszkriminációellenesség. Még most is több olyan csoport van, ahol a jó törvénykezés ellenére nem működik a diszkriminációellenesség: romák, askélik, egyiptomiak, leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek; de meg kellene említeni a társadalmi nemek közötti egyenlőséget is a Nemzetközi Nőnapon.

Végezetül, ami az ökológiai kérdéseket illeti, Montenegró az alkotmányában ökológiai államként határozza meg magát, ami nagyszerű. A probléma az, hogy a csodálatos tengerpart és hegyek ellenére, ha nem történik előrelépés a környezetértékelés terén, akkor ezt a csodálatos vidéket a tönkretétel veszélye fenyegeti. Ezért azt remélem, hogy ez az ország előrehalad, magába foglalja a civil társadalmat és átlátható folyamatokat alkalmaz az ökológiai területeken, különös tekintettel a vízierőművekre.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE). – Elnök asszony, egyetértek az eddig előttem felszólalókkal abban, hogy Montenegró, a rossz kiinduló helyzet ellenére, jelentős előrelépést tett az európai uniós integráció felé. A volt jugoszláv köztársaságokhoz hasonlóan meg kellett birkóznia a kommunizmus összeomlásával, ami egyszerre zajlott le az állam összeomlásával, az azt követő háborúval, majd a régi rendszer romjain fel kellett építeni az új rendszert.

Mindez nem egyszerű feladat, és a korábbi rendszer néhány negatív jellemzője új formában továbbél. Ugyanakkor azonban az a fontos, hogy feltörekvőben van az új, fiatalabb elit, amely elkötelezte magát az európai jövő mellett, amiben minden bizonnyal segítette a Szerbiával való sikertelen egyesülés. Természetesen vannak fennmaradó problémák. Ezek némelyikéről, a szokványosakról, amelyekkel a korábbi kommunista országoknak meg kellett birkózni, hallottunk: korrupció, bűnözés, visszaélések az igazságszolgáltatás területén, a nem túl hatékony közszolgálat és ehhez hasonlók.

Ahhoz, hogy ezeket és a velük párhuzamosan a politika, a gazdaság, a jogi és igazgatási rendszer területén meglévő hiányosságokat orvosolni lehessen a vezetés részéről komoly erőfeszítésre lesz szükség, és fel kell készülniük a meglévő rendszer kedvezményezettjei részéről megnyilvánuló passzív és aktív ellenállásra is. Mindegyik korábbi kommunista országnak hasonló nehézségekkel kellett szembenéznie. Az elit és a közvélemény közös eltökéltsége arra, hogy biztosítsa az európai jövőt, minden valószínűség szerint a legfontosabb tényező Montenegró lehetséges európai uniós csatlakozása szempontjából.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Elnök asszony, az előrelépés az európai integrációs folyamatban az egyik olyan alapvető tényező, ami hozzájárul Montenegró további fejlődéséhez. Gazdasági szempontból az ország elért egy bizonyos szintű makrogazdasági stabilitást, és sikeres lépéseket tett a koppenhágai csúcstalálkozón, illetve a Tanács koppenhágai ülésén meghatározott politikai kritériumok teljesítése terén is.

Ugyanakkor azonban még nagyobb nyomást kell gyakorolnunk, különösen a jogállamiság megerősítése területén – beleértve a bírói testület reformját –, és rendkívül fontos az is, hogy folytatódjanak a jelenlegi erőfeszítések a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén is. Kívánatos lenne az is, ha fejlődést tapasztalnánk a közigazgatási reform és a választási reform területén, és a parlament szerepének megerősödésében is.

Hangsúlyt kell helyezni a szólásszabadság és a média szabadságának a megvalósulására is. Helyes lenne a civil társadalommal való együttműködés megvalósulása és az is, ha foglalkoznának a diszkrimináció kérdésével, továbbá a kisebbségi csoportok, köztük a romák társadalmi és gazdasági integrációjával. A regionális együttműködés és a korrekt szomszédsági viszony minden kétséget kizáróan a legfontosabb előfeltételét képezi a sikeres európai integrációs folyamatnak.

Biztos úr, hölgyeim és uraim, Montenegró komoly erőfeszítéseket tett az Európai Unióba való sikeres integráció érdekében meghatározott kritériumok teljesítésének megkísérlésére, ezért eljött az ideje a tagjelölt ország státusz megadásának megfontolására. Hiszem, hogy ezt el fogják érni.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). – Elnök asszony, először is köszönetet szeretnék mondani, és szeretnék gratulálni az előadónak, Tannock úrnak, a kiváló jelentéséhez és a vonatkozó állásfoglalás kiváló előkészítéséhez.

Montenegró komoly előrelépést tett az integrációs folyamat terén. Az ország konstruktív szerepet játszik a regionális stabilitás fenntartásában is. A jó úton jár, amint azt tavaly a Bizottság és a Tanács is megerősítette azzal, hogy megadta Montenegrónak a tagjelölti státuszt. Remélem, hogy ez majd biztosítani fogja, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez szükséges, fennmaradó kritériumokat is hamarosan teljesítsék, lehetővé téve a tárgyalások megkezdését.

Amíg mindez bekövetkezik, Montenegró kormányának az egyértelműen meghatározott kulcsterületeken megvalósuló fejlődés elérésére kell koncentrálnia. Ezeket az alábbiakban szeretném összegezni: jogállamiság, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, választási jogszabályok, a Parlament felügyeleti szerepének megerősítése a kormánnyal szemben és a civil társadalom szélesebb bevonása a kormánnyal való kapcsolattartásba, az igazságszolgáltatás reformja, a bírói és ügyészi testület függetlenségének folyamatos megerősítése mellett, valamint a korrupció kezelése, ami aláássa az állami intézményeket, a gazdasági és társadalmi fejlődést és a közigazgatás működését.

Végezetül, örömmel látom, hogy Montenegró folyamatos előrehaladást ér el az integrációs folyamat terén. Ezért azt remélem, hogy a Tanács hamarosan az országgal folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdése mellett dönt.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Elnök asszony, Győri asszony, Füle biztos úr, gratulálni szeretnék az előadónak, Charles Tannock úrnak, azért az eredményért, amit a holnapi napon szavazásra bocsátott, Montenegróval kapcsolatos állásfoglalás jelent. Montenegró nagy reményt jelent az egész Nyugat-Balkán számára az Európai Unió bővítési folyamata szempontjából. Montenegró olyan állam és társadalom, ahol nincsenek olyan objektív problémák, amelyek megakadályozhatnák abban, hogy elérje mindazt, ami az európai uniós tagsághoz szükséges. Ugyanakkor azonban a szomszédos országok, Bosznia és Hercegovina, valamint Macedónia, nem ilyen szerencsések.

Az Európai Bizottság hét kulcsfontosságú prioritása egyértelmű, és én azt szeretném javasolni, hogy Igor Lukšić miniszterelnök úr kormánya eltökélten foglalkozzon azokkal, megnyitva ezáltal a Montenegró teljes jogú tagságára irányuló tárgyalásokat. Eközben a kormánynak támaszkodnia kell Montenegró civil társadalmára, a szabadgondolkodású értelmiségiekre és a nem kormányzati szervezetekre. A kritikusok nem Montenegró ellenségei, a független média nem ellenség, hanem érték Montenegró számára. Nyilvánvaló, hogy a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem továbbra is fontos marad. A montenegrói népdal szövegével élve: „Montenegró lehet, hogy kicsi, de tiszteletre méltó és tisztességes”.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Elnök asszony, a nyugat-balkáni régió stabilitása tovább fog erősödni, ha az Európai Bizottság tagjelölt országnak javasolja Montenegrót. Ugyanakkor meg szeretném említeni a koppenhágai kritériumoknak való pontos megfelelés jelentőségét, mely kritériumok kulcsfontosságúak az uniós integráció elérése szempontjából. Habár jelentős haladás történt, a montenegrói hatóságoknak még további reformokat kell megvalósítaniuk a kulcsfontosságú szektorokban. Kötelességemnek érzem például megemlítni a Bizottság jelentését az elterjedt korrupcióról és az illegális, adóelkerülő ügyletekről. Mindezt szem előtt tartva a legfontosabb intézkedés a fenti problémák leküzdéséhez szükséges speciális struktúrák kiépítése.

Másrészt, a kisebbségek, és itt elsősorban a romákra utalok, jogai esetében továbbra sincsenek meg a szükséges jogi alapok. Az kisebbségek helyzetére való utalás az alapjogban, a jogaikkal egyetemben, pozitív jel lesz az európai integráció szempontjából. Örömmel üdvözlöm Montenegró kinevezését a zöld mozgalom bajnokának. Az Európai Unió egyik legfontosabb célkitűzése a környezet védelme. Ezzel kapcsolatban fel szeretném hívni a figyelmet arra a negatív hatásra, amit a túlzott, rosszul menedzselt turizmus okoz. Ennek egyik lehetséges következménye a csatlakozási tárgyalások meghosszabbítása.

Végezetül, meg szeretném említeni, hogy Montenegró lehetősége az európai uniós integrációra segíti Európát abban, hogy kiegyezzen a múltjával az egész balkáni régiót illetően.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Tisztelt Győri államtitkár asszony! Füle biztos úr! Örülök annak, hogy a magyar elnökség egyik kiemelt feladatának tekinti a nyugat-balkáni bővítést, és bízom benne, hogy érdemileg elősegíti, hogy ne csak tagjelölt legyen Montenegró, hanem végre elkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások. Kollégáim már szóltak arról, hogy egy nyugat-balkáni ország csatlakozásakor mennyire fontos a korrupció elleni fellépés, de van még két másik kulcskérdés. Egyik, hogy milyen a szomszédsági viszony. E téren nagyon jó Montenegró teljesítménye, hiszen Horvátországgal, Szerbiával megállapodásokat írt alá.

A kisebbségi kérdésben pedig van egy példamutató kisebbségi törvényük, amely sok tekintetben fölhasználta országom, a magyarországi kisebbségi önkormányzati modell tapasztalatait is, de sajnálom, hogy jelen pillanatban, éppen a választási törvény a kisebbségi képviselet megoldatlansága miatt megfeneklett. Remélem, hogy montenegrói barátaink megoldják ezt a problémát is.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Elnök asszony, azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok Montenegrónak ahhoz, hogy 2010 decemberében eljutott az európai uniós csatlakozás tagjelölti státuszáig. Az ország és az Európai Unió intézményei közötti politikai párbeszéd rendkívül előrehaladott szakaszban van, annak ellenére, hogy még nem régen zajlik. Montenegró erőteljes elkötelezettségének és politikai akaratának a ténye láthatóvá teszi a változásokat azon az úton, amelyen a Bolognai folyamat során végrehajtotta például a reformokat vagy azokon a változásokon keresztül, amelyek javították a munkaerőpiac működését.

Amint azonban a Montenegró kérelméről szóló bizottsági közleményből is kiderül, a továbbra is fennálló magas munkanélküliségi arány rámutat a rendelkezésre álló és a szükséges szakképzettség közötti eltérésekre, feltárva ezáltal az oktatási rendszer gyenge pontjait. Montenegrónak tehát mindent meg kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy minden társadalmi csoport, beleértve a társadalmi kirekesztésnek kitetteket is, lehetőséget kapjon a magas szintű általános oktatás és képzés megszerzésére, azért, hogy állampolgárai olyan szakképzettséggel rendelkezzenek, amelyek növelik a foglalkoztatási esélyeiket.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Elnök asszony, ez a vita rámutatott arra, hogy Montenegró egyre jobban felkészült az Európai Unió struktúráiba való beilleszkedésre. Egyértelmű, hogy mindez Montenegró számára is fontos, de fel szeretném hívni a figyelmüket arra, hogy ennek a folyamatnak van még két másik dimenziója is. Az első az európai dimenzió, ami azt bizonyítja, hogy az Európai Unió fellépéseit irányító elvek és értékek továbbra is vonzóak Európa többi része számára. A második dimenzió a Balkánra vonatkozik, mivel ez a folyamat megmutatja a többi balkáni államnak, hogy milyen úton járhatnak, illetve kell járniuk. Ez az út rögös, de nem járhatatlan.

Van egy rövid kérdésem: Füle biztos úr meg tudná-e mondani nekünk, hogy mikorra várható Montenegró európai uniós csatlakozása? Nagyon köszönöm.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). – Elnök asszony, olyan román állampolgárként, aki erőteljesen hisz a nemzetek közötti békés egymás mellett élésen és megbékélésen alapuló prosperáló, többetnikumú ország előnyeiben, örömmel üdvözlöm Montenegrónak a koppenhágai kritériumoknak való megfelelés irányába tett erőfeszítéseit a demokráciát biztosító intézmények stabilitása és az európai és nemzetközi normáknak való megfelelés terén.

Montenegró alkotmányon és a jogállamiságot, az emberi jogokat és a kisebbségek védelmét és tiszteletben tartását biztosító jogi kereteken alapuló parlamentáris demokrácia.

Ugyanakkor azonban súlyos hiányosságok vannak a jogszabályok végrehajtása terén. A korrupció továbbra is elterjedt, a szervezett bűnözés továbbra is súlyos probléma, és a bírói testület hatékonysága is aggodalomra ad okot.

Bátorítom Montenegrót arra, hogy folytassa építő jellegű részvételét a regionális együttműködés és a szomszédos országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítése terén.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D).(SK) Elnök asszony, Füle biztos úr múlt heti látogatása azt mutatja, hogy a montenegrói kormány elkötelezettsége az európai integráció iránt valós, és a legjobb út egy olyan ország számára, amely az Európai Unió felé tart.

Az elmúlt évek során Montenegróban lezajló társadalmi és politikai változások pozitív jelek nemcsak az EU, hanem a szomszédos országok számára is. A montenegrói kormány elnyerte az ENSZ tetszését is azáltal, hogy milyen sok problémát sikerült megoldania. Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja által készített jelentés szerint Montenegró 2015-re elérheti a millenniumi fejlesztési célokat, beleértve a szegénység megszüntetését, az egyetemes általános iskolai oktatást és a csecsemőhalandóság csökkentését.

A montenegrói miniszterelnök, Igor Lukšič úr, nemrégiben Brüsszelben tett látogatása során kijelentette, hogy Montenegró prioritásai az európai uniós és a NATO tagság. Ezért én személy szerint úgy vélem, hogy Montenegró erőfeszítései rendkívül fontosak, és teljes mértékben támogatom azt a segítséget és segélyt, amit az EU nyújt az országnak, és hiszek abban, hogy ez az ország a közeljövőben csatlakozni fog az Európai Unióhoz.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, habár néhány rendkívüli eredményt már elértek az európai integrációhoz vezető úton, a demokratikus rendszer kialakítása és a jogállamiság teljes megerősítése mint alapvető területek terén még fennmaradt néhány hiányosság.

Azon előrehaladás ellenére, amit a büntetőeljárásokkal kapcsolatos jogszabályok módosítása és más alapvető jogszabályok terén elértek, néhány területen továbbra is jelentős a lemaradás az ütemtervtől. Elsősorban arra a sürgős igényre utalok, hogy biztosítani kell a bírói testület felelősségét és hatékonyságát, valamint átláthatóságát, nem beszélve az államügyészi hivatalról, és ezeknek a politikai befolyástól való függetlenségéről.

Ezért alapvető változásokra van szükség a bírók és az ügyészek kinevezési rendszere terén, véget vetve annak a gyakorlatnak, hogy a kinevezésükre csak a parlamentben és a kormányon belül kerül sor.

Végezetül, (...) javítani kell az igazságszolgáltatáshoz és az ingyenes jogsegélyhez való hozzáférést.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Elnök asszony, az, hogy Montenegró elnyerte a tagjelölti ország státuszát, az Európai Unió nyitott kapuk politikájának a következménye, ami kedvező hatást gyakorolt nemcsak Kelet-Európára, hanem ebben az esetben a Nyugat-Balkánra is. Montenegró egy olyan út kezdetén jár, ami nem lesz sem könnyű, sem egyszerű, de lehetősége van a csatlakozásra, és van útvonalterve, és profitálni tud a régió azon országainak a tapasztalataiból, amelyek nemrégiben fejezték be a csatlakozáshoz vezető út megtételét. Fontos, hogy a következő országjelentés pozitív legyen, ami lehetővé teszi a csatlakozási tárgyalások tényleges megkezdését.

Úgy vélem, hogy az Európai Unió sikeresen és erőteljesen hozzájárult a volt Jugoszlávia területén megvalósuló megbékélési folyamathoz. Majd ha minden, a Jugoszláv Szövetség széthullása után létrejött állam felvételt nyer az Európai Unióba, akkor begyógyulnak az egész európai közösség számára még napjainkban is problémát jelentő erőszakos múlt által ejtett utolsó sebek is. Sok sikert kívánok a montenegrói nemzetnek a csatlakozási feltételek teljesítése érdekében az országa modernizálására tett erőfeszítésekhez.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Elnök asszony, a várakozások szerint a Szerbia, Montenegró és Macedónia számára biztosított vízumliberalizálásnak bátorítania kellett volna a turistákat és az üzletembereket a lehetőségek jobb kihasználására. Ehelyett a gazdasági migráció növekedésének lehettünk szemtanúi. Ebből a szempontból kétségtelenül rendkívül fontosak az információs kampányok a fenti országokban annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a látogatói vízum nem azonos a menekült státusszal, illetve a munkahellyel az Unióban. Az a tény, hogy az Európai Uniónak nyomást kellett gyakorolnia azon úgynevezett utazási irodák bezárása érekében, amelyek az Unióba történő bevándorlásra specializálódtak, rámutat a probléma felismerésének hiányára. Várnunk kell arra, hogy meglássuk, mennyire hatékony a tervezett korai figyelmeztető rendszer a roma problémával kapcsolatos tömeges mozgások esetében.

Úgy tűnik, sokan azt hiszik, hogy a jövőjük nem a Balkánon található hazájukban, például Montenegróban rejlik, hanem ki akarják használni az újonnan megszerzett utazási szabadságukat az Unióba való illegális belépésre. Ugyanakkor azonban nincs joguk arra, hogy hozzáférésük legyen Európa szociális biztonsági rendszereihez.

Montenegró számára fontos, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyen az uniós normák bevezetésére olyan területeken, mint az igazságszolgáltatás, a korrupció elleni küzdelem, a kisebbségek védelme, annak érdekében, hogy megteremtse az európai jövőt.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, a Bizottság tagja. – Elnök asszony, tisztelt képviselőtársak, megbeszéléseink termékenynek bizonyultak azon elkövetkező lépések ismételt megerősítése terén, amelyekre Montenegrónak az Európai Unióba vezető úton elérendő előrehaladás érdekében szüksége van. Amint a mai napon megvitatott állásfoglalás-tervezet és a Bizottság múlt novemberi véleménye is elismeri, Montenegró sok mindent elért, de még lényegesen többet kell tennie.

Az ország most döntő szakaszba érkezett. Kézzelfogható eredményekre van szükség ahhoz, hogy Montenegró eljuthasson az európai integráció következő szakaszába. A tagjelölti státusz által megteremtett lehetőséget nem szabad elszalasztani; a reformokat kellő határozottsággal kell végrehajtani. A célok jól ismertek: Montenegrón múlik, hogy megfeleljen a megkövetelt prioritásoknak, és ha már megtette, részt vegyen a tárgyalási folyamatban. Montenegrónak az európai uniós tagság irányába tett fejlődésének üteme a saját eredményeitől függ, és ez megmagyarázza a habozásomat is a sokuk által kért bővítési naptár előzetes meghatározása terén. Optimista vagyok azonban azzal kapcsolatban, hogy támogatásunkkal, de elsősorban lakossága eltökéltségével Montenegró valós előrehaladást tud elérni az Európai Unió irányába.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, a Tanács soros elnöke.(HU) Elnök asszony! Biztos úr! Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Szeretném megköszönni először is Önöknek ezt a rendkívül gyümölcsöző eszmecserét. Bíztató azt látni, hogy az Európai Parlament továbbra is teljes szívvel támogatja Montenegró európai integrációs törekvéseit. Szeretném Önöket megnyugtatni, hogy az eszmecsere során Önök által felvetett aggályok, teendők szerepelnek annak a párbeszédnek a napirendjén, amelyet az európai uniós intézmények Montenegró európai perspektívájáról folytatnak, és igyekszünk azokat megfelelően kezelni.

Elhangzott több utalás, kérdés is arra vonatkozóan, hogy mit történik a tagjelölti státusz megadása és a tárgyalások megkezdése között, tehát, hogy miért nem kezdjük meg most rögtön, haladéktalanul a tárgyalásokat. Talán Önök előtt is ismert, biztos úr is ejtett róla szót, én is utaltam rá, hogy most, amikor már megvan ez a tagjelölti státusz, így a Bizottság lefektetett feltételeket, amelyeket Montenegrónak teljesítenie kell. Hét ilyen feltétel van. Jogállamiság, szervezett bűnözés elleni fellépés, korrupció elleni harc stb., és ezeken a területeken való előrelépést fogja majd értékelni a Bizottság és kerül így majd a Tanács asztalára az ősz folyamán, és akkor lehet majd eldönteni, hogy vagyunk-e már olyan fázisban, hogy meg lehessen indítani a tárgyalásokat.

Köszönöm még egyszer a vitát és azt hiszem, hogy ez is azt bizonyítja, hogy az Európai Parlament kész arra, hogy pozitív jelet küldjön a nyugat-balkáni térségnek. Olyan üzenetet, ami azt bizonyítja, hogy a bővítési folyamat folyik, fennáll és hiteles kell, hogy legyen. Ez azt jelent, hogy a térség minden államával személyre szabottan és a teljesítményhez igazodóan van lehetőség az előrelépésre. Ez Montenegró esetén az elhangzottakat jelenti, Szerbia esetén azt jelenti, hogy a kapott kérdőívre elkészítették a válaszokat, amelyeket a Bizottság majd most értékel, Horvátországgal pedig azt, hogy fejezze be a házi feladatát, készüljön fel minden lehetséges módon annak érdekében, hogy a tárgyalásokat még a magyar elnökség alatt le lehessen zárni. Így marad a folyamat hiteles, és így tudhatjuk a közvetlen szomszédságunkat, igazi európai országokat a megfelelő úton, hogy végülis ők majd a felkészültség megfelelő fokán csatlakozni tudjanak az Unióhoz.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Egy állásfoglalásra irányuló indítványt(1) kaptam, amelyet az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdésével összhangban nyújtottak be.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2011. március 9-én, szerdán kerül sor.

 
  

(1)Lásd: Jegyzőkönyv

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat