Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2997(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0157/2011

Pateikti tekstai :

B7-0157/2011

Debatai :

PV 08/03/2011 - 15
CRE 08/03/2011 - 15

Balsavimas :

PV 09/03/2011 - 10.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0091

Diskusijos
Antradienis, 2011 m. kovo 8 d. - Strasbūras Tekstas OL

15. Juodkalnijos europinės integracijos procesas (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkė. – Kitas klausimas – Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl Juodkalnijos europinės integracijos proceso.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, einanti Tarybos pirmininko pareigas.(HU) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, rytoj balsuosite dėl rezoliucijos dėl Juodkalnijos europinės integracijos proceso. Labai palankiai vertinu Europos Parlamento įsipareigojimą išsaugoti Europos Sąjungos atvirumą. Kartu atliksite svarbų vaidmenį, siekiant perkalbėti valstybių narių gyventojus dėl sąlygomis pagrįstos plėtros. Rezoliucijoje, kurią rytoj patvirtinsite, taip pat numatomas šio įsipareigojimo įgyvendinimas.

Noriu jums pasakyti, kad Taryba taip pat priėmė tvirtą įsipareigojimą šiuo atžvilgiu. Remdamasi Europos Vadovų Tarybos patvirtintu atnaujintu plėtros konsensusu, 2010 m. gruodžio 14 d. Taryba savo išvadose patvirtino, kad ES tvirtai remia plėtros proceso Vakarų Balkanų šalyse tęsimą taikant priimtus principus ir išvadas.

Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujanti Vengrija taip pat tvirtai įsipareigojusi siekti šio tikslo. Norėčiau padėkoti jums už puikų darbą ir už tai, kad remdami šią rezoliuciją prisidėjote prie Juodkalnijos laimėjimų, kurie labai reikalingi per prisijungimo procesą, sustiprinimo.

Todėl keletą kartų patvirtinome Juodkalnijos europines perspektyvas. Šalies stabilumas bei jos orientavimasis į Europą, kuriam pritaria visos politinės partijos ir dauguma piliečių, ir aukšto lygio įvairių etninių grupių konsensusas – tie bruožai, dėl kurių Juodkalnija yra stabilizavimo veiksnys Vakarų Balkanų regione.

Nepamirškime, kad Juodkalnija įgyvendino vizų režimo liberalizavimą, sudarė stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir per 12 mėnesių įgijo šalies kandidatės statusą. Tai labai svarbūs rezultatai, kuriais įrodoma, kad europinė perspektyva yra šalies pasirengimo varomoji jėga. Todėl ES turi pripažinti siekiančių prisijungti šalių įsipareigojimą ir laimėjimus. Pasiekus pažangą galima imtis kitų žingsnių pagal šalies europinę programą; gali būti pateikti nauji įsipareigojimai ir nustatyti nauji reikalavimai. Šiuo tikslu šiomis dienomis ES institucijų ir valstybių narių delegacijos kasdien rengia susitikimus įvairiais lygmenimis ir įvairių sričių klausimais.

Todėl palankiai vertiname dabartinius Juodkalnijos žingsnius, visų pirma ką tik vyriausybės priimtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas vadovaujantis Komisijos išvadose pateiktomis rekomendacijomis, taip pat palankiai vertiname pasitelktą būdą, būtent kad vyriausybė, prieš rengdama veiksmų planą, surengė plataus masto konsultacijas su pilietinė visuomene.

Noriu trumpai aptarti sąrašą vadinamųjų svarbiausių prioritetų, kurių atžvilgiu reikalinga pažanga. Jie taip pat paminėti 2010 m. lapkričio mėn. priimtose Komisijos išvadose. Jie apima teisinės valstybės principo sustiprinimą, viešojo administravimo reformos tęsimą, taip pat viešojo administravimo pajėgumų stiprinimą, rinkimų įstatymo, kuris būtų suderintas su konstitucija, priėmimą ir didesnę žiniasklaidos laisvę. Tai svarbu ne tik teisine prasme, tai taip pat ir valdžios institucijų politinės brandos kriterijus. Dar daugiau, labai svarbu užtikrinti teisinį asmenų, kurie buvo priversti palikti savo namus, statusą ir gerbti jų teises, taip pat svarbu panaikinti organizuotą nusikalstamumą ir kovoti su korupcija. Ir šiuo atžvilgiu tikimės rimtos Juodkalnijos pažangos.

Apskritai siekiant imtis tolesnių veiksmų stabilizacijos ir asociacijos procese ir visų pirma stojimo derybų pradžioje Juodkalnijai labai svarbu daryti pažangą šiose srityse, taip pat toliau dėti visas pastangas. Juodkalnijai svarbu laikytis savo įsipareigojimų, kad galėtų parodyti apčiuopiamus rezultatus.

Ponios ir ponai, Juodkalnija atlieka svarbų vaidmenį regioninio bendradarbiavimo srityje. Ji glaudžiai bendradarbiauja su savo kaimyninėmis šalimis, ir mes, visų pirma kaip šalis, pirmininkaujanti Pietryčių Europos šalių bendradarbiavimo procese, tikrai palankiai vertiname jos konstruktyvų vaidmenį siekiant stabilizacijos regione ir skatinant gerus santykius su kaimyninėmis šalimis.

Dar daugiau, Juodkalnijoje įsikūrusi nauja Regioninio bendradarbiavimo tarybos darbo grupė dėl kultūros ir visuomenės, t. y. Cetinje parlamentinis forumas. Integracija neįsivaizduojama be regioninio bendradarbiavimo, ir Juodkalnija šiuo atžvilgiu yra puikus pavyzdys.

Parlamento rezoliucija, kuri bus netrukus patvirtinta, yra tarsi tikra laimėjimų apskaita. Joje tiksliai apibūdinama dabartinė padėtis, ir ji yra naudinga gairė šalies kandidatės užduočių klausimu. Sveikinu pranešėją, taip pat visus tuos, kurie aktyviai dalyvavo rengiant dokumentą.

Galiausiai norėčiau paraginti Juodkalniją ir jos valdžios institucijas tęsti veiklą, kuria siekiama reformų, ir siekti pateisinti savo piliečių lūkesčius.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, Komisijos narys. – Ponia pirmininke, man didelė garbė kreiptis į Europos Parlamentą dėl Juodkalnijos europinės integracijos proceso. Norėčiau pradėti nuo to, kuo baigė einanti Tarybos pirmininko pareigas, ir pasveikinti pranešėją Juodkalnijos klausimu Charlesą Tannocką su jo pranešimu ir padėkoti visiems gerbiamiems nariams, kurie prie jo prisidėjo. Parlamentas atlieka esminį vaidmenį plėtros politikoje. Manau, kad visoms Europos Sąjungos institucijoms imantis suderintų veiksmų galime pasiekti daugiau.

Juodkalnijos bendra pažanga įgyvendinant Europos Sąjungos narystės kriterijus yra puiki. Politinis konsensusas vis didėja. Šalis padarė svarbią pažangą, priimdama savo teisinę ir institucinę sistemą. Ji taip pat tvirtai įsipareigojusi regioninio bendradarbiavimo atžvilgiu. Rimta pažanga padaryta dėl struktūrinių ekonomikos reformų ir daugelio teisyno sričių.

Europos Vadovų Tarybos sprendimas suteikti Juodkalnijai kandidatės statusą yra šių laimėjimų pripažinimas ir tvirtas ženklas, kuriuo patvirtinamas Europos Sąjungos plėtros politikos patikimumas. Šalis perėjo į lemtingą etapą. Kandidatės statusas yra didžiulis Juodkalnijos įsipareigojimas. Reikalingi apčiuopiami rezultatai, kad Juodkalnija galėtų pereiti į kitą europinės integracijos etapą. Esu tikras, kad Europos Parlamento rezoliucija Juodkalnijai bus išsiųsta teisinga žinia dėl jos pasiektų laimėjimų pripažinimo, taip pat tvirtas tikėjimas, kad reformų procesas bus ryžtingai įgyvendinamas ir kad bus iš esmės įveikti visi Juodkalnijos kelyje Europos Sąjungos narystės link pasitaikantys uždaviniai.

Praėjusią savaitę susitikau su naujuoju Juodkalnijos ministru pirmininku Igoriu Lukšičiu. Jo įsipareigojimas vykdyti reformų procesą ir tvirtas ryžtas siekti Komisijos išvadose pateiktų svarbiausių prioritetų teikia vilčių. Vasario 17 d. po viešų konsultacijų su pilietine visuomene ir diskusijų su Komisijos tarnybomis vyriausybė priėmė veiksmų planą, skirtą prioritetams pasiekti. Dabar labai svarbu skirti visą dėmesį jo įgyvendinimui ir pasiekti rimtų laimėjimų.

Išvadose pateikti svarbiausi prioritetai yra svarbus, tačiau pasiekiamas uždavinys, kuriuo reikalaujama visų subjektų Juodkalnijoje dalyvavimo ir įsipareigojimo. Ankstesne plėtra parodyta, kaip svarbu pačioje prisijungimo proceso pradžioje išspręsti svarbiausius klausimus remiantis politiniais kriterijais, taip pat 23 skyriumi. Ankstyvais rimtais Juodkalnijos laimėjimais šioje srityje, būtent politizuojant viešąjį administravimą, stiprinant teismų nepriklausomumą ir veiksmingai kovojant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, vėliau bus užtikrintos darnios derybos ir integracija į Europos Sąjungą.

Juodkalnija turi pagerinti savo rinkimų sistemą, laikydamasi ESBO arba Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) bei Venecijos komisijos rekomendacijų. Reikalinga parama parlamentui, ir tai yra svarbus prioritetas ir Komisijai, ir Europos Parlamentui. Veiksmingas Europos Sąjungos standartų laikymasis žmogaus teisių srityje, visų pirma dėl saviraiškos laisvės ir ryšių su pilietine visuomene, yra labai svarbus. Būtina ir toliau siekti sustiprinti nediskriminavimo politiką, būtent lyčių lygybę ir veiksmingą pažeidžiamų asmenų grupių apsaugą. Perkeltiesiems asmenims reikalingi tvarūs sprendimai.

Taip pat turi būti išspręsti kiti išvadose ir jūsų rezoliucijos projekte nurodyti trūkumai. Juodkalnija turi sustiprinti savo administracinius pajėgumus ir pagerinti savo pasirengimą daugeliui Europos Sąjungos teisyno sričių. Juodkalnijos ateitis neabejotinai priklauso nuo Europos Sąjungos, ir mes turėtume elgtis atsakingai. Mūsų plėtros politikos patikimumas yra pagrįstas tuo, kad narystės siekiančios šalys laikosi Europos Sąjungos sąlygų, o Europos Sąjunga laikosi savo įsipareigojimo narystės siekiančioms šalims.

Visi esame suinteresuoti užtikrinti, kad Juodkalnijos pažanga, susijusi su Europos Sąjunga, būtų pagrįsta tvirtais laimėjimais ir konkrečiais rezultatais. Juodkalnijos šių metų veikla bus įvertinta plėtros pakete, kuris bus parengtas 2011 m. spalio mėn. Tik nustačiusi, kad Juodkalnija pasiekė reikiamą prisijungimo kriterijų laikymosi lygį, visų pirma išvadose pateiktus septynis svarbiausius prioritetus, Komisija galės rekomenduoti pradėti derybas.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, ECR frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, per pastaruosius aštuoniolika mėnesių kartu su savo kolege Anna Ibrisagic iš PPE, kuri yra šešėlinė pranešėja, du kartus lankiausi Juodkalnijoje, kad pats galėčiau įvertinti šalies pažangą siekiant pirmiausia kandidatės statuso ir dabar narystės ES perspektyvos.

Didžiulį įspūdį paliko visos Juodkalnijos vyriausybės stropumas ir įsipareigojimas. Kad ir kokia maža ji būtų, ji tikrai yra ta, kuri labai daug dirba. Labai norėčiau pagerbti buvusį ministrą pirmininką Milo Ðjukanovićių ir dabartinį pareigų perėmėją Igorį Lukšičių, kurie abu buvo tokie pragmatiški ir kartu tvirtai laikėsi savo požiūrio ir siekio nukreipti savo šalį ES ir NATO narystės link.

Dabar Juodkalnijos pareiga yra pateisinti ES lūkesčius. Visų pirma Juodkalnijos vyriausybė turi pasiekti Komisijos išvadose jos nario S. Füle įtvirtintus svarbiausius prioritetus. Visų pirma pabrėžiu korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo klausimus, kurių atžvilgiu yra nustatyti aiškūs ir tinkamai apibrėžti kriterijai pažangai įvertinti.

Džiaugiuosi, kad praėjusį mėnesį vyriausybė priėmė labai gerai sudarytą veiksmų planą, kuriuo siekiama reaguoti į šiuos prioritetus ir reikalavimus. Mano nuomone, Juodkalnija dabar yra pasirengusi pradėti derybas dėl narystės ES kaip oficiali kandidatė, ir įdomu tai, kad Komisija turėtų reikalauti pagrįsto laikotarpio tarp oficialaus kandidatės statuso suteikimo ir derybų pradžios. Remiantis mano sutarčių aiškinimu, dėl šio vėlavimo nėra jokio tikro pateisinimo arba akivaizdaus pagrindo. Dar svarbiau tai, kad tai tikrai nėra pats geriausias ženklas Podgoricai arba iš tiesų kitoms tokioms šalims regione kaip Makedonija, kuri daug dirba, kad įgytų kandidatės statusą.

Tik tikiuosi, kad dėl šio priverstinio laukimo, kuris dabar neišvengiamas ir trikdo Juodkalniją, nesusilpnės šalies įsipareigojimas dėl įsitraukimo į Europos Sąjungą.

Juodkalnija turėtų būti vertinama tik remiantis nuopelnais, faktais ir laimėjimais. Jos atvejis neturėtų būti susietas su pažanga kitose kaimyninėse šalyse Vakarų Balkanuose. Juodkalnija yra maža, bet graži šalis, kuri pasiekė puikų stabilumą ir ekonomikos augimą nuo jos taikaus atsiskyrimo nuo Serbijos. Ji turi, jeigu iš viso turi, keletą vidinių etninių arba religinių problemų, kitaip nei jos didesnės kaimynės. Ji įsitraukė į nežymų sienų ginčą su Kroatija, kuris bus taikiai išspręstas Tarptautiniame Teisingumo Teisme. Ji neseniai vedė derybas ir ratifikavo sutartis dėl ekstradicijos su Serbija ir su Kroatija kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje.

Jos valiuta euras – patikėsite tuo ar ne, bet joje įvestas euras, jai nesant euro zonoje. Jos ekonomika išlieka neįvairi, deja, daugiausia pagrįsta turizmu ir viena aliuminio lydykla. Ji turi sukurti daugiau darbo vietų, gaminant hidroelektros energiją eksportui, o finansinės paslaugos taip pat gali būti dar viena išeitis.

Aš pats asmeniškai išlieku optimistas dėl to, kas iš esmės yra labai gerų naujienų istorija Vakarų Balkanuose.

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic, PPE frakcijos vardu.(SV) Ponia pirmininke, kaip Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos šešėlinė pranešėja dėl Juodkalnijos, pirmiausia norėčiau padėkoti Ch. Tannockui už jo puikų bendradarbiavimą ir labai išsamų bei puikiai subalansuotą pranešimą. Taip pat norėčiau paraginti savo kolegas narius rytoj pritarti mums pateiktam pranešimui.

Visų pirma norėčiau pabrėžti tai, kad labai teigiamai vertinu 2010 m. gruodžio mėn. priimtą Europos Vadovų Tarybos sprendimą suteikti Juodkalnijai kandidatės statusą su perspektyva tapti ES nare. Kartu mums svarbu nesustoti ir skubiai toliau siekti tikslo, t. y. Juodkalnijos narystės ES. Juodkalnijos nuo pat nepriklausomybės pradžios rodomas politinis ir ekonominis stabilumas yra tvirtas. Ši šalis dažnai nurodoma kaip sėkmės pavyzdys, o šiandien tai išgirdome ir iš Tarybos.

Kaip ir Ch. Tannock, taip pat manau, kad labai gaila, jog kandidatės statusas buvo atskirtas nuo teisės pradėti derybas. Todėl manau, kad Komisija turėtų kaip įmanoma greičiau pradėti derybas dėl narystės ir nustatyti šių derybų su Juodkalnija pradžios datą. Aišku, turi būti tęsiamas reformos procesas, pvz., teismų sistemoje, taip pat dėl interesų konfliktų viešajame administravime panaikinimo, ir turi būti siekiama Komisijos rekomenduotų prioritetų, tačiau nepaisant visko norėčiau pagirti Juodkalnijos vyriausybę už teigiamas reformas, kurias iki šiol jai pavyko įgyvendinti.

Šiandien čia, Parlamente, yra Juodkalnijos ambasadorius, ir, tikiuosi, ateis diena, kai galėsime pakviesti į ES ne tik ambasadorių, bet ir visą Juodkalniją, o jos atstovus į šį Parlamentą.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, S&D frakcijos vardu.(SV) Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau padėkoti Ch. Tannockui už jo konstruktyvų bendradarbiavimą Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos vardu. Džiaugiuosi, kad Juodkalnija dabar gali siekti ES narystės. Sutinku, kad Komisija turėtų kaip įmanoma greičiau pradėti derybas, žinoma, su sąlyga, kad Juodkalnija ir toliau sieks ES tikslų.

Tai, kad Juodkalnijai dabar buvo suteiktas kandidatės statusas, reiškia tvirtą ES įsipareigojimą dėl visos buvusios Jugoslavijos ateities ES. Kaip ir Kroatija, Juodkalnija gali parodyti likusioms šalims kelią ES narystės link. Draugiški santykiai su ES yra pagrindinis gerovės ir stabilumo regione veiksnys. Tai tikrai aišku.

Juodkalnija yra maža, nauja ir taiki šalis, kuri tvirtai įsipareigojusi regioninio bendradarbiavimo srityje. Ji palaiko gerus santykius su kaimyninėmis šalimis, o tai yra geros sėkmės būsimose derybose dėl narystės prielaidos. Tačiau yra sričių, kuriose reikalingos didžiulės reformos. Buvo sustiprinti teisiniai ir administraciniai pajėgumai, siekiant sukurti visapusiškai perspektyvią visuomenę, kuri būtų pagrįsta teisinės valstybės principu, tačiau vis dar reikia didesnės pažangos. Paplitusi korupcija ir organizuotas nusikalstamumas, ir teisinė sistema turi būti iš esmės patobulinta, kad būtų laikomasi ES reikalavimų.

Pateikiau keletą pakeitimų, siekdamas pabrėžti, kad Juodkalnija taip pat turi sustiprinti moterų poziciją, užtikrinti spaudos laisvę, apsaugoti pagrindines darbuotojų ir mažumų teises ir visų pirma vystyti pilietinę visuomenę. Neturime pamiršti, kad šios sritys taip pat labai svarbios dėl būsimų derybų su ES. Palankiai vertinu kaip įmanoma greitesnę Juodkalnijos narystę Europos Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, ALDE frakcijos vardu.(SL) Ponia pirmininke, norėčiau pasveikinti Ch. Tannocką su jo pranešimu ir padėkoti už parodytą bendradarbiavimą jį rengiant. Jeigu patvirtindami rezoliuciją dėl Juodkalnijos norime iš esmės atnaujinti įsipareigojimą dėl Europos Sąjungos plėtros proceso tęsimo ir skatinti visų mūsų žemyno valstybių vystymąsi remiantis naryste Europos Sąjungoje, tada pirmiausia turime užtikrinti tolesnių žingsnių įgyvendinimą Juodkalnijai, po to ir Serbijai, Makedonijai, Bosnijai ir Hercegovinai ir Albanijai, žinoma, nepamirštant Turkijos.

Juodkalnijos atveju tai reikštų, kad po kandidatės statuso suteikimo ir sprendimo iš esmės pradėti derybas turėtų būti iš tikrųjų pradėtos derybos. Tačiau Juodkalnijos vyriausybės laukia daug daugiau darbo dėl teisinių sistemų derinimo ir administracinių pajėgumų didinimo. Visomis formomis turi būti tęsiama kova su korupcija, ir turi būti nuteisti visi užsiimantieji korumpuota veikla.

Lygybės ir pagarbos moterims užtikrinimas nėra vienintelis uždavinys, kuris turėtų būti šiandien paminėtas. Saviraiškos laisvė, spaudos nepriklausomumas ir mažumų apsauga yra tos vertybės, kurias turi besąlygiškai gerbti visos kandidatės dėl narystės ES.

Jauna Juodkalnijos demokratija turi rasti NVO tinkamą ir matomą vietą visuomenėje. Komisijos nary, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į konkretų siekį, kurį išgirdau, kai lankiausi Juodkalnijoje ir kalbėjausi su jos politikais. Svarbu, kad Juodkalnijos ir Serbijos santykiai būtų plėtojami be Serbijos pastangų kištis į savo kaimynės vystymąsi per etnines serbų partijas. Dėl šios nuomonės jau padaryta didžiulė žala Pietryčių Europos istorijoje.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, Verts/ALE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, Komisijos nary, aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų kolegai Charlesui Tannockui už labai gerą ir puikiai subalansuotą pranešimą ir džiaugiuosi, kad mums pavyko pasiekti konsensusą, kad visi apgailestaujame dėl to, jog Juodkalnijos kandidatės statusas buvo atskirtas nuo derybų pradžios. Kaip sakė ir prieš tai kalbėjusieji, taip pat norėčiau, kad Juodkalnija judėtų į priekį derybų srityje, ir tikiuosi, kad delsimas ilgai nesitęs. Taip pat džiaugiuosi girdėdama iš pirmininkaujančios Vengrijos, kad jie tvirtai pritaria plėtros procesui. Taigi tikiuosi, kad vėliausiai šiais metais, remiantis pažangos ataskaita, bus pasistūmėta į priekį. Juodkalnija daug pasiekė praeityje ir pastaraisiais metais, tačiau vis dar yra keletas sričių, keliančių nerimą. Norėčiau paminėti tris: kova su korupcija, diskriminacija ir ekologinė problema.

Kalbant apie kovą su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, džiaugiuosi, kad šiame pranešime taip pat reikalaujama valstybės institucijų susilaikyti nuo spaudimo NVO ir pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios tiria korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo atvejus. Jos turėtų laisvai atlikti savo darbą ir paremti valstybę, siekiant pašalinti korupciją ir organizuotą nusikalstamumą.

Kitas klausimas yra diskriminacijos panaikinimas. Vis dar yra daugybė grupių, kurių atžvilgiu nediskriminavimas, nepaisant gerų teisės aktų, neveikia: tai romai, šakaliai ir egiptiečiai, netradicinės lytinės orientacijos asmenys; taip pat turėtume paminėti lyčių lygybę per Tarptautinę moterų dieną.

Galiausiai kalbant apie ekologines problemas Juodkalnija save apibūdina konstitucijoje kaip ekologišką valstybę ir tai puiku. Problema ta, kad nepaisant gražaus pajūrio ir kalnų, jeigu nebus daroma skaidri pažanga, atliekant poveikio aplinkai vertinimą, kyla pavojus, kad bus sunaikintas šis gražus kraštovaizdis. Taigi tikiuosi, kad ši šalis judės į priekį, įtrauks pilietinę visuomenę ir imsis skaidrių procesų aplinkos apsaugos srityse, visų pirma hidroelektrinių atžvilgiu.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE). – Ponia pirmininke, sutinku su dauguma iki šiol kalbėjusiųjų, kad Juodkalnija padarė didžiulę pažangą ES integracijos srityje, nepaisant skurdžios pradinės padėties. Kaip ir kitos buvusios Jugoslavijos respublikos, ji turėjo susidoroti su komunizmo žlugimu, su kuriuo žlugo ir valstybė, po to kilusiu karu ir sukurti naują sistemą remiantis senosios pamatais.

Tai nėra lengva užduotis, ir kai kurie neigiami ankstesnės sistemos bruožai išliko nauju pavidalu. Tačiau svarbu tai, kad susidarė jaunesnis elitas, kuris įsipareigojo siekti savo ateities Europos Sąjungoje, ir tam neabejotinai padėjo nesėkminga sąjunga su Serbija. Žinoma, problemų lieka. Apie kai kurias iš jų jau girdėjome, t. y. įprastas problemas, su kuriomis turėjo susidoroti visos buvusios komunistinės valstybės: korupcija, nusikalstamumas, teisingumo administracijos piktnaudžiavimas, nelabai veiksminga valstybės tarnyba ir pan.

Siekiant panaikinti šiuos ir panašius trūkumus politinėje, ekonomikos, teisinėje ir administracinėje sistemose, reikalingos didžiulės vadovų pastangos, ir jie turėtų būti pasirengę aktyviai ir pasyviai pasipriešinti dabartinės sistemos šalininkams. Kiekviena buvusi komunistinė valstybė turėjo panašių sunkumų. Ir elito, ir visos visuomenės pasiryžimas siekti ateities Europos Sąjungoje turbūt yra vienintelis svarbiausias veiksnys, kuriuo užtikrinamas Juodkalnijos galimas prisijungimas prie ES.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Ponia pirmininke, pažanga europinės integracijos procese yra vienas svarbiausių veiksnių, kuriais prisidedama prie tolesnio Juodkalnijos vystymosi. Kalbant apie ekonomiką, šalis pasiekė tam tikrą makroekonomikos stabilumo lygį, taip pat sėkmingai judėjo į priekį, siekdama atitikti per Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimą, arba per Tarybos posėdį Kopenhagoje, nustatytus politinius kriterijus.

Tačiau turime daryti didesnį spaudimą, visų pirma dėl teisinės valstybės principo stiprinimo, įskaitant reformas teismų sistemoje, taip pat svarbu ir toliau dėti visas pastangas kovojant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Taigi pageidautina pamatyti pažangą viešojo administravimo ir rinkimų reformos atžvilgiu, taip pat tvirtesnį parlamento vaidmenį.

Turi būti skiriamas dėmesys saviraiškos laisvės ir spaudos laisvės įgyvendinimui. Taip pat turėtų būti bendradarbiaujama su pilietine visuomene ir bandoma spręsti diskriminacijos problemą, ir socialine ir ekonomine prasme į visuomenę integruoti mažumų grupes, įskaitant romus. Regioninis bendradarbiavimas ir tinkami kaimynystės ryšiai neabejotinai yra viena iš prielaidų sėkmingam europinės integracijos procesui.

Komisijos nary, ponios ir ponai, Juodkalnija dėjo didžiules pastangas, siekdama atitikti kriterijus dėl sėkmingos integracijos į Europos Sąjungą, todėl laikas pamąstyti apie kandidatės statuso suteikimą. Manau, tai bus padaryta.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). – Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti ir pasveikinti pranešėją Ch. Tannocką su jo puikiu pranešimu ir labai gerai parengta atitinkama rezoliucija.

Juodkalnija padarė didelę pažangą integracijos procese. Šalis taip pat atlieka konstruktyvų vaidmenį dėl regioninio stabilumo išlaikymo. Ji eina tinkamu keliu ir tai pernai patvirtino Komisija ir Taryba, suteikdamos Juodkalnijai šalies kandidatės statusą. Tikiuosi, taip bus užtikrinama, kad netrukus būtų įgyvendinti likę kriterijai dėl stojimo derybų pradžios, kad būtų galima pradėti šias derybas.

Kol tai įvyks, Juodkalnijos vyriausybė turi galvoti apie pažangą svarbiausiose srityse, kurios buvo aiškiai nurodytos. Apibendrinsiu jas taip: teisinės valstybės principo stiprinimas, kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, rinkimų įstatymas, parlamento priežiūros vaidmens stiprinimas vyriausybės atžvilgiu ir platesnis pilietinės visuomenės įtraukimas į bendravimą su vyriausybe, teismų reforma, nuolat stiprinant teismų sistemos ir prokuratūros nepriklausomumą, kova su korupcija, kuria kenkiama valstybės institucijoms, ekonominei bei socialinei plėtrai ir viešojo administravimo veikimui.

Galiausiai džiaugiuosi matydamas, kad Juodkalnija ir toliau juda į priekį integracijos procese. Būtent todėl tikiuosi, kad Taryba tikrai greitai nuspręs pradėti derybas su šalimi.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Ponia pirmininke, E. Győri, Komisijos nary S. Füle, norėčiau pasveikinti pranešėją Charlesą Tannocką su jo laimėjimu, t. y. rezoliucija dėl Juodkalnijos, dėl kurios rytoj balsuosime. Juodkalnija teikia didžiulę viltį dėl Europos Sąjungos plėtros proceso visuose Vakarų Balkanuose. Juodkalnija yra valstybė ir visuomenė, kurioje nėra jokių objektyvių problemų, kurios galėtų užkirsti jai kelią daryti tai, kas būtina siekiant narystės Europos Sąjungoje. Tačiau jos kaimynių Bosnijos ir Hercegovinos ir Makedonijos pasiekimai nebuvo tokie sėkmingi.

Europos Komisijos septyni svarbiausi prioritetai aiškūs, ir aš siūlyčiau ministrui pirmininkui Igoriui Lukšičiui ryžtingai jų siekti ir taip pradėti derybas dėl Juodkalnijos visateisės narystės. Tai darydama vyriausybė turėtų pasikliauti Juodkalnijos pilietine visuomene, kritiškais intelektualais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Kritika nėra Juodkalnijos priešė, nepriklausoma spauda nėra priešė, tai vertinga nauda Juodkalnijai. Žinoma, kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu lieka svarbiausia. Kaip dainuojama Juodkalnijos liaudies dainoje, „Juodkalnija gali būti maža, bet ji yra garbinga ir teisinga“.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Ponia pirmininke, Europos Komisijai rekomendavus suteikti Juodkalnijai šalies kandidatės statusą, bus dar labiau sustiprintas stabilumas Vakarų Balkanuose. Kartu noriu paminėti, kaip svarbu tiksliai atitikti Kopenhagos kriterijus, kurie yra svarbiausi ES integracijos pažangos atžvilgiu. Nors padaryta didžiulė pažanga, Juodkalnijos valstybės institucijos vis dar turi įgyvendinti reformas svarbiausiuose sektoriuose. Pvz., jaučiu pareigą paminėti Komisijos pranešimą dėl korupcijos ir neteisėtų mokesčių sandorių paplitimo. Turint tai omenyje, svarbiausia priemonė yra specialistų struktūros, skirtos kovai su šiomis problemomis, sukūrimas.

Vis dėlto mažumų, šiuo atveju kalbu būtent apie romus, teisės vis dar neturi reikiamo teisinio pagrindo. Nuoroda apie mažumų padėtį, taip pat jų teises svarbiausiose teisės aktuose bus teigiamas ženklas europinės integracijos atžvilgiu. Palankiai vertinu tai, kad Juodkalnija paminėta kaip valstybė, kuri kovoja už ekologinį judėjimą. Aplinkos apsauga yra vienas pagrindinių ES tikslų. Šiuo atžvilgiu noriu atkreipti dėmesį į priešišką poveikį, kurį daro per didelio masto menkai reguliuojamas turizmas. Dėl to galėtų būti pratęstos būsimos stojimo derybos.

Galiausiai noriu paminėti, kad Juodkalnijos europinės integracijos perspektyva padedama Europai susitaikyti su savo praeitimi Balkanų regione.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Ponia pirmininke, E. Győri, Komisijos nary, džiaugiuosi, kad pirmininkaujanti Vengrija plėtrą Vakarų Balkanų regione laiko viena svarbiausių savo užduočių, ir tikiu, kad taip bus iš esmės prisidedama prie Juodkalnijos siekio, kad nuo šalies kandidatės etapo būtų galiausiai pereita prie stojimo derybų pradžios. Mano kolegos nariai jau minėjo, kokia svarbi yra kova su korupcija Vakarų Balkanų šaliai siekiant narystės, tačiau yra dar dvi svarbios sritys. Viena iš jų yra santykių su kaimyninėmis šalimis kokybė. Šiuo atžvilgiu Juodkalnija ėmėsi labai tinkamų veiksmų, pasirašydama susitarimus su Kroatija ir Serbija.

Kitas klausimas yra mažumų problema. Juodkalnija turi pavyzdinį mažumų teisės aktą, kuris daugeliu aspektų pagrįstas patirtimi, įgyta atsižvelgiant į mano šalies Vengrijos vietos mažumų valdymo modelį. Tačiau apgailestaudamas pabrėžiu, kad šiuo metu rinkimų įstatymas žlugo dėl to, kad liko neišspręstas mažumų atstovavimo klausimas. Tikiuosi, kad mūsų draugai Juodkalnijoje išspręs ir šią problemą.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau pasveikinti Juodkalniją 2010 m. gruodžio mėn. įgijus šalies kandidatės statusą dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos. Šios šalies ir ES institucijų politinis dialogas yra labai pažangus, nepaisant to, kad tai vyksta jau ilgai. Juodkalnijos aukšto lygio įsipareigojimų ir tvirtos politinės valios imtis pokyčių įrodymai gali būti matomi iš to, kad ji, pvz., ėmėsi reformų remdamasi Bolonijos procesu, arba iš to, kad buvo pagerintas darbo rinkos veikimas.

Tačiau, kaip matoma iš Komisijos komunikato dėl Juodkalnijos paraiškos, išliekantis aukšto lygio nedarbas parodo turimų ir reikiamų įgūdžių neatitikimą ir taip atskleidžiamos švietimo sistemos silpnosios vietos. Todėl Juodkalnija turėtų visomis pastangomis siekti užtikrinti, kad visos socialinės grupės, įskaitant tas, kurioms kyla pavojus dėl socialinės atskirties, turėtų galimybę įgyti aukštos kokybės bendrąjį lavinimą ir mokymą, siekiant užtikrinti piliečiams įgūdžius, kuriais padidinama jų galimybė įsidarbinti.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Ponia pirmininke, šios diskusijos parodė, kad Juodkalnija yra vis labiau pasirengusi prisijungti prie Europos Sąjungos struktūrų. Nereikia nė sakyti, kad tai svarbu pačiai Juodkalnijai, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad yra dar du šio proceso aspektai. Pirmasis yra Europos Sąjungos aspektas, kuriuo parodoma, kad principai ir vertybės, kuriais remdamasi Europos Sąjunga imasi veiksmų, vis dar patrauklūs likusiai Europai. Antrasis aspektas susijęs su Balkanais, nes šiuo procesu kitoms Balkanų valstybėms parodoma, kokiu keliu jos gali ir iš tiesų turėtų eiti. Tai sudėtingas kelias, tačiau tai nėra neįmanoma.

Turiu vieną labai trumpą klausimą: ar Komisijos narys S. Füle galėtų mums pateikti kalendorinį planą dėl Juodkalnijos būsimo prisijungimo prie Europos Sąjungos? Labai jums dėkoju.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). – Ponia pirmininke, kaip Rumunijos pilietis, kuris tvirtai tiki klestinčios daugiatautės visuomenės, kuri pagrįsta taikiu sambūviu ir tautų susitaikymu, nauda, palankiai vertinu Juodkalnijos pastangas atitikti Kopenhagos kriterijus, susijusius su demokratiją užtikrinančių institucijų stabilumu, ir laikytis Europos Sąjungos ir tarptautinių standartų.

Juodkalnija yra parlamentinė demokratija, pagrįsta teisinės valstybės, žmogaus teisių ir tautinių mažumų pagarbos, taip pat apsaugos konstitucine ir teisėkūros sistema.

Tačiau yra rimtų trūkumų įgyvendinant teisės aktus. Korupcija lieka paplitusi, organizuotas nusikalstamumas ir toliau yra rimta problema, taip pat kyla abejonių dėl teismų sistemos veiksmingumo.

Raginu Juodkalniją ir toliau konstruktyviai dalyvauti regioninio bendradarbiavimo srityje ir stiprinant dvišalius santykius su kaimyninėmis šalimis.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). (SK) Ponia pirmininke, praėjusią savaitę vykusiu Komisijos nario S. Füle apsilankymu parodoma, kad Juodkalnijos vyriausybės įsipareigojimas dėl europinės integracijos yra tikras, ir tai yra geriausias kelias šaliai, kuri juda Europos Sąjungos link.

Pastaraisiais metais Juodkalnijoje vykę socialiniai ir politiniai pokyčiai yra teigiamas ženklas ne tik ES, bet ir šalies kaimyninėms šalims. Juodkalnijos vyriausybė sulaukė ir JT pagyrimo dėl pavykusių išspręsti plataus spektro problemų. Remiantis Jungtinių Tautų vystymo programos ataskaita, Juodkalnija yra pajėgi iki 2015 m. įgyvendinti Tūkstantmečio vystymosi tikslus, įskaitant skurdo panaikinimą, visuotinį pradinį ugdymą ir kūdikių mirtingumo sumažinimą.

Per pastarąjį apsilankymą Briuselyje Juodkalnijos ministras pirmininkas Igor Lukšić pareiškė, kad Juodkalnijos prioritetai yra narystė ES ir NATO. Todėl pati asmeniškai manau, kad Juodkalnijos pastangos labai svarbios, ir visiškai pritariu šaliai ES teikiamai paramai ir pagalbai, taip pat manau, kad artimoje ateityje ši šalis prisijungs prie ES.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, nors iki šiol pasiekta keletas puikių rezultatų kelyje į europinę integraciją, lieka tam tikrų trūkumų siekiant demokratinės sistemos vystymo ir visiško teisinės valstybės principo įtvirtinimo svarbiose srityse.

Nepaisant teisės aktais dėl baudžiamojo proceso ir kitais pirminių teisės aktų pakeitimais pasiektos pažangos, kai kurie aspektai vis dar tikrai nėra įgyvendinti. Visų pirma kalbu apie būtinumą skubiai užtikrinti teismų sistemos atsakomybę ir veiksmingumą, taip pat jos skaidrumą, nekalbant apie prokuratūrą, ir jų nepriklausomumą nuo politinio įsikišimo.

Tam reikalingi esminiai teisėjų ir prokurorų skyrimo sistemos pokyčiai, atsisakant praktikos, kai jų skyrimas vyksta tik parlamente ir vyriausybėje.

Galiausiai (...) pagerinti teisę kreiptis į teismą ir teisę į nemokamą teisinę pagalbą.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Ponia pirmininke, Juodkalnijos įgytas šalies kandidatės statusas yra Europos Sąjungos skatinamos atvirų durų politikos, kuri labai naudinga ne tik Rytų Europoje, bet ir, kaip šiuo atveju, Vakarų Balkanuose, rezultatas. Juodkalnija yra savo kelionės, kuri nebus nei lengva, nei paprasta, pradžioje, tačiau ji turi prisijungimo perspektyvą ir gaires ir gali pasinaudoti tų regiono šalių, kurios visai neseniai užbaigė prisijungimo kelią, patirtimi. Svarbu, kad kita šalies ataskaita būtų teigiama ir kad iš tiesų būtų galima pradėti stojimo derybas.

Manau, kad Europos Sąjunga sėkmingai prisidėjo prie sutaikinimo proceso buvusioje Jugoslavijoje. Kai visos po Jugoslavijos Federacijos žlugimo susidariusios valstybės bus priimtos į Europos Sąjungą, kartu bus panaikintos visos paskutinės siaubingos praeities žaizdos, ir tai vis dar visos Europos bendruomenės problema. Linkiu Juodkalnijos tautai sėkmės, siekiant modernizuoti savo šalį, kad būtų įgyvendintos stojimo sąlygos.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Ponia pirmininke, buvo tikimasi, kad liberalizavus vizų režimą Serbijai, Juodkalnijai ir Makedonijai turistai ir verslininkai bus raginami geriau pasinaudoti šia galimybe. Vietoj to padaugėjo ekonominių migrantų. Šiuo atžvilgiu neabejotinai svarbios informacinės kampanijos šiose šalyse, kad būtų aišku, jog lankytojo viza nesuteikiamas prieglobstis arba darbo vieta ES. Tai, kad ES turėjo daryti spaudimą, kad būtų uždarytos vadinamosios kelionių agentūros, kurios specializavosi emigracijos į ES srityje, parodo, kad trūksta žinių apie problemą. Turėsime palaukti ir pamatyti, kokia veiksminga bus numatyta išankstinio įspėjimo su romų problema susijusio masinio judėjimo sistema.

Atrodo, daugybė žmonių savo ateities nesieja su tokiomis gimtosiomis šalimis Balkanuose kaip Juodkalnija ir nori pasinaudoti naujai įgyta laisve keliauti, kad galėtų neteisėtai patekti į ES. Tačiau jie neturi teisės pasinaudoti Europos socialinės apsaugos sistemomis.

Juodkalnijai svarbu labiau stengtis įtvirtinti ES standartus tokiose srityse kaip teisingumas, kova su korupcija ir mažumų apsauga, siekiant sukurti europinę perspektyvą.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, Komisijos narys. – Ponia pirmininke, gerbiami nariai, mūsų diskusijos buvo naudingos dėl to, kad buvo dar kartą patvirtinti tolesni žingsniai, kurių turi imtis Juodkalnija, kad galėtų daryti tolesnę pažangą savo kelyje į Europos Sąjungą. Kaip patvirtinama šiandien aptartame rezoliucijos projekte ir praėjusių metų lapkričio mėn. priimtose Komisijos išvadose, Juodkalnija pasiekė daug, tačiau turi padaryti daug daugiau.

Dabar šalis perėjo į lemtingą etapą. Reikalingi apčiuopiami rezultatai, kad Juodkalnija galėtų pereiti į kitą europinės integracijos etapą. Neturėtų būti prarastas pagreitis, kuris buvo matomas siekiant kandidatės statuso; turėtų būti vykdomos ryžtingos reformos. Tikslai puikiai žinomi: Juodkalnija turi įgyvendinti reikiamus prioritetus ir, kai bus pasirengusi, įsitraukti į derybų procesą. Juodkalnijos pažangos kelias Europos Sąjungos narystės link priklauso nuo jos laimėjimų, taip turėtų būti paaiškinamas mano dvejojimas iš anksto sudaryti plėtros kalendorinį planą, kaip daugybė jūsų ragino mane tai padaryti. Tačiau tikiu, kad su mūsų parama, bet daugiausia savo tautos pasiryžimu Juodkalnija gali padaryti tikrą pažangą siekdama tapti Europos Sąjungos nare.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, einanti Tarybos pirmininko pareigas.(HU) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti jums už šias labai naudingas diskusijas. Tikrai įkvepia, kad Europos Parlamentas ir toliau nuoširdžiai palaiko Juodkalnijos europinės integracijos veiklą. Norėčiau jus užtikrinti, kad jūsų per diskusijas paminėtos problemos ir užduotys bus įtrauktos į tarp ES institucijų vykstančio dialogo dėl Juodkalnijos europinės perspektyvos darbotvarkę, ir mes kaip įmanydami siekiame tinkamai jas išspręsti.

Buvo įvairių kalbų ir klausimų apie tai, kas vyksta tuo laikotarpiu tarp kandidatės statuso suteikimo ir stojimo derybų pradžios, t. y. kodėl nedelsdami, neatidėliodami nepradedame derybų. Galbūt jūs taip pat žinote, bet ir Komisijos narys, ir aš minėjome, kad dabar, Juodkalnijai suteikus šalies kandidatės statusą, Komisija nustatė sąlygas, kurias ji turi įgyvendinti. Yra septynios tokios sąlygos, įskaitant teisinės valstybės principą, veiksmus prieš organizuotą nusikalstamumą, kovą su korupcija ir pan., Komisija įvertins šioje srityje padarytą pažangą, kuri vėliau rudenį bus pateikta Tarybai, ir tada galėsime nuspręsti, ar pasiekėme etapą, kai galime pradėti derybas.

Dar kartą dėkoju už šias diskusijas ir manau, kad tai taip pat įrodo, kad Europos Parlamentas yra pasirengęs suteikti teigiamą ženklą Vakarų Balkanų regionui. Tai ženklas, kuriuo įrodoma, kad vyksta plėtros procesas, kad jis vis dar yra ir kad jis turi būti patikimas. Tai reiškia, kad kiekvienos regiono šalies daroma pažanga yra pagrįsta suasmenintu požiūriu ir yra susijusi su atlikta veikla. Juodkalnijos atveju tai susiję su tuo, kas buvo pasakyta; Serbijos atveju tai reiškia, kad buvo gauti atsakymai į parengtą klausimyną, kurie dabar bus įvertinti Komisijos; o Kroatijos atveju tai reiškia, kad šalis turi užbaigti savo užduotis ir kaip įmanoma pasirengti užtikrinti, kad derybos galėtų būti baigtos per Vengrijos pirmininkavimo kadenciją. Taip procesas išlieka patikimas, mes galime užtikrinti, kad mūsų artimi kaimynai, šios tikros Europos šalys, ir toliau eitų tinkamu keliu, o jos galiausiai sugebės prisijungti prie ES tada, kai pasieks tinkamą pasirengimo etapą.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkė. – Sulaukiau vieno pasiūlymo dėl rezoliucijos(1), kuris buvo pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2011 m. kovo 9 d., trečiadienį.

 
  

(1) Žr. protokolą

Teisinė informacija - Privatumo politika