Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2997(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0157/2011

Texte depuse :

B7-0157/2011

Dezbateri :

PV 08/03/2011 - 15
CRE 08/03/2011 - 15

Voturi :

PV 09/03/2011 - 10.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0091

Dezbateri
Marţi, 8 martie 2011 - Strasbourg Ediţie JO

15. Procesul de integrare europeană a Muntenegrului (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
PV
MPphoto
 

  Președinta. – Următorul punct se referă la declarațiile Consiliului și ale Comisiei cu privire la procesul de integrare europeană a Muntenegrului.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, președintă în exercițiu a Consiliului.(HU) Dnă președintă, dle comisar, doamnelor și domnilor, mâine veți vota asupra rezoluției privind procesul de integrare europeană a Muntenegrului. Consider că angajamentul Parlamentului European de a menține deschiderea Uniunii Europene este extrem de lăudabil. Totodată, veți juca un rol important în popularizarea cauzei extinderii bazate pe condiționalitate în rândul cetățenilor statelor membre. Rezoluția pe care o veți adopta mâine confirmă de altfel realizarea acestei responsabilități.

Doresc să vă spun că și Consiliul și-a asumat un angajament maxim. În acord cu consensul reînnoit asupra extinderii, aprobat de către Consiliul European, Consiliul a confirmat, în concluziile sale din 14 decembrie 2010, că UE susține pe deplin continuarea procesului de extindere în statele din zona Balcanilor Occidentali, în baza principiilor și concluziilor adoptate.

Președinția maghiară a Consiliului European este, de asemenea, devotată acestui obiectiv. Doresc să vă mulțumesc pentru activitatea excelentă depusă și pentru că, prin intermediul acestei rezoluții, contribuiți la consolidarea realizărilor Muntenegrului, care sunt extrem de necesare pe parcursul procesului de aderare.

Am confirmat de câteva ori perspectiva europeană a Muntenegrului. Stabilitatea acestei țări și orientarea sa către Europa, susținută de toate partidele politice, dar și de majoritatea cetățenilor, precum și gradul ridicat de consens între diferitele grupări etnice, reprezintă elemente care transformă Muntenegrul într-o forță stabilizatoare în regiunea Balcanilor Occidentali.

Să nu uităm că Muntenegrul a finalizat liberalizarea vizelor, a încheiat acordul de stabilizare și asociere și a obținut statutul de țară candidată în 12 luni. Acestea sunt rezultate semnificative, care demonstrează că perspectiva europeană acționează ca forță motrice în dezvoltarea unei țări. Prin urmare, UE trebuie să recunoască angajamentul și realizările țărilor care doresc să adere. Grație progreselor înregistrate, programul european al acestei țări va putea progresa, se pot asuma noi angajamente și se pot formula noi cerințe. În acest scop, în această perioadă au loc în fiecare zi reuniuni ale delegațiilor instituțiilor UE și ale statelor membre, la niveluri diferite și în domenii diferite.

Salutăm, așadar, măsurile actuale luate de Muntenegru, mai ales planul de acțiune recent adoptat de către guvernul acestei țări, conceput ca urmare a recomandărilor formulate în avizul Comisiei și salutăm, de asemenea, metoda utilizată de guvern, aceea a consultărilor extinse cu societatea civilă înainte de elaborarea planului de acțiune.

Voi prezenta o scurtă listă a priorităților esențiale, unde trebuie înregistrate progrese. Acestea sunt menționate și în avizul Comisiei din noiembrie 2010 și printre ele se numără: consolidarea statului de drept, continuarea reformei administrației publice, precum și consolidarea capacităților administrației publice, adoptarea unei legi electorale care să respecte constituția și libertatea accentuată a presei. Aceste aspecte nu sunt importante doar din punct de vedere juridic, ci reprezintă și o verificare a maturității politice a autorităților. Totodată, trebuie garantat statutul juridic al persoanelor care au fost obligate să-și părăsească locuințele și să-și respecte drepturile, în lupta împotriva crimei organizate și a corupției. Ne așteptăm că Muntenegrul va înregistra progrese deosebite și în acest domeniu.

Pentru a se putea lua măsuri de avansare a procesului de stabilizare și asociere, atât în general, cât și în vederea începerii negocierilor de aderare, este foarte important ca Muntenegrul să înregistreze progrese în aceste domenii și să depună eforturi suplimentare. Este esențial ca această țară să-și îndeplinească angajamentele și să poată prezenta rezultate tangibile.

Doamnelor și domnilor, Muntenegrul joacă un rol important în cooperarea regională. Această țară se implică într-o cooperare apropiată cu vecinii săi și salutăm cu sinceritate rolul constructiv pe care îl joacă în stabilizarea regiunii și promovarea unor bune relații cu vecinii, mai ales în calitate de țară care deține președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est.

Mai mult, Muntenegrul este gazda noului grup de lucru pentru cultură și societate din cadrul Consiliului de Cooperare Regională, Forumul parlamentar Cetinje. Integrarea nu poate exista fără cooperare regională, iar Muntenegrul oferă un exemplu în această privință.

Rezoluția ce va fi adoptată de Parlament reprezintă de fapt o inventariere a realizărilor. Ea prezintă cu exactitate situația actuală și oferă îndrumări utile privind sarcinile ce trebuie îndeplinite de către țara candidată. Doresc să felicit raportorul, precum și pe toți cei care au participat în mod activ la elaborarea documentului.

În final, doresc să încurajez Muntenegrul și autoritățile din această țară să își continue eforturile de reformă și să facă tot posibilul pentru a îndeplini așteptările propriilor cetățeni.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, membru al Comisiei. – Dnă președintă, am onoarea de a mă adresa Parlamentului European cu privire la procesul de integrare europeană a Muntenegrului. În spiritul alocuțiunii președinției, care s-a încheiat cu felicitările adresate raportorului pentru Muntenegru, dl Charles Tannock, pentru activitatea depusă, doresc să îmi exprim recunoștința față de distinșii deputați care au contribuit la acest demers. Parlamentul joacă un rol esențial în politica de extindere. Consider că, grație acțiunii concertate a tuturor instituțiilor europene, putem realiza mai multe.

Progresul global al Muntenegrului în direcția îndeplinirii criteriilor de aderare la Uniunea Europeană este remarcabil. Consensul politic este în creștere. Acest stat a înregistrat progrese importante în dezvoltarea cadrului său juridic și instituțional. Totodată, el este dedicat obiectivului de cooperare regională. În majoritatea aspectelor referitoare la acquis s-au înregistrat progrese și reforme economice structurale.

Decizia Consiliului European de a acorda Muntenegrului statutul de țară candidată reprezintă recunoașterea acestor realizări și un semnal puternic, care confirmă credibilitatea politicii de extindere a Uniunii Europene. Acest stat a intrat într-o etapă decisivă. Statutul de țară candidată reprezintă o responsabilitate mare pentru Muntenegru. Este nevoie de rezultate tangibile, pentru ca Muntenegrul să poată trece în următoarea fază a integrării europene. Am încredere că rezoluția Parlamentului European îi va transmite Muntenegrului un mesaj corect, în sensul că îi va recunoaște realizările de până acum și își va exprima convingerea că procesul de reformă va fi realizat cu hotărâre și că toate provocările esențiale cu care se confruntă Muntenegrul în aderarea sa la Uniunea Europeană vor fi rezolvate în mod adecvat.

Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu dl Igor Lukšić, prim-ministrul Muntenegrului. Angajamentul față de procesul de reformă și hotărârea de care dă dovadă în vederea îndeplinirii priorităților esențiale prevăzute în opinia Comisiei sunt încurajatoare. Pe 17 februarie, după consultări publice cu societatea civilă și discuții cu serviciile Comisiei, guvernul acestei țări a adoptat un plan de acțiune pentru soluționarea priorităților. Acum trebuie acordată atenție procesului de punere în practică și trebuie obținute rezultate solide.

Prioritățile prevăzute în aviz reprezintă o provocare considerabilă, însă realizabilă, care necesită implicarea și angajamentul tuturor categoriilor din Muntenegru. Extinderile anterioare au evidențiat importanța soluționării problemelor esențiale, potrivit criteriilor politice, dar și în ceea ce privește Capitolul 23, într-o fază inițială a procesului de aderare. Realizările îmbucurătoare înregistrate deja de Muntenegru în acest domeniu, mai ales în problema politizării administrației publice, în consolidarea independenței sistemului judiciar și în combaterea eficientă a corupției și a crimei organizate vor asigura, ulterior, un bun proces de negociere și de integrare în Uniunea Europeană.

Muntenegrul trebuie să-și perfecționeze cadrul electoral, potrivit recomandărilor OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția. Parlamentul are nevoie de consolidare, aceasta reprezentând o prioritate importantă, atât pentru Comisie, cât și pentru Parlamentul European. Respectarea standardelor europene în domeniul drepturilor omului este esențială, mai ales în ceea ce privește libertatea de exprimare și relația cu societatea civilă. Este nevoie de eforturi suplimentare în vederea consolidării politicii anti-discriminare, mai ales în ceea ce privește egalitatea de gen și protecția grupurilor vulnerabile. Este nevoie de soluții durabile pentru persoanele strămutate.

Totodată, trebuie remediate și alte carențe identificate în aviz și în propunerea de rezoluție. Muntenegrul trebuie să își perfecționeze capacitatea administrativă și să își actualizeze pregătirea într-o serie de domenii ale acquis-ului comunitar. Viitorul Muntenegrului se leagă în mod evident de Uniunea Europeană și trebuie să acționăm cu responsabilitate. Credibilitatea politicii noastre de extindere se bazează pe respectarea principiului condiționalității față de Uniunea Europeană, de către țările candidate, dar și pe respectarea, de către Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate față de țările candidate.

Cu toții avem interesul ca progresul Muntenegrului spre Uniunea Europeană să se bazeze pe realizări solide și rezultate concrete. Performanțele înregistrate de Muntenegru anul acesta vor fi evaluate în pachetul de extindere ce va fi prezentat în octombrie 2011. Doar după ce Comisia va fi stabilit că Muntenegrul a atins gradul necesar de conformitate cu criteriile de aderare, mai ales în ceea ce privește cele șapte priorități esențiale stabilite în opinie, se va putea recomanda deschiderea negocierilor.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, în numele Grupului ECR. – Dnă președintă, am vizitat de două ori Muntenegrul în ultimele optsprezece luni, împreună cu colega mea, Anna Ibrisagic, ca raportor alternativ din partea PPE, pentru a-mi forma propria opinie privind progresul înregistrat de această țară, mai întâi spre statutul de candidat și, acum, spre perspectiva aderării la UE.

Am fost extrem de impresionat de angajamentul și activitatea întregului guvern muntenegrean. Indiferent de dimensiunea sa, acest guvern lucrează intens. Doresc să apreciez în mod deosebit activitatea fostului prim-ministru, Milo Ðjukanović, și a succesorului său recent, Igor Lukšić, care au acționat cu pragmatism și hotărâre în misiunea de a-și conduce țara către aderarea la UE și la NATO.

Important este ca, acum, Muntenegrul să îndeplinească așteptările UE. Mai ales, guvernul muntenegrean trebuie să se ocupe de cele șapte priorități cheie identificate de dl comisar Füle în opinia Comisiei. Doresc să evidențiez în special problema corupției și a crimei organizate, în legătură cu care există standarde clare și bine definite pentru cuantificarea progresului.

Mă bucur că, luna trecută, guvernul a adoptat un plan de acțiune foarte bine formulat, al cărui scop era acela de a răspunde acestor priorități și solicitări. Din punctul meu de vedere, Muntenegrul este pregătit să înceapă negocierile pentru aderarea la UE în calitate de candidat oficial și este curios faptul că Comisia insistă să mai treacă timp între acordarea statutului oficial de țară candidată și deschiderea negocierilor. Din punctul meu de vedere, această întârziere nu are o justificare reală sau aparentă, în baza Tratatelor. Mai mult, nu acesta este mesajul care trebuie transmis Muntenegrului sau altor țări din regiune, precum Macedonia, care depun eforturi pentru a obține statutul de candidat.

Sper doar că această așteptare forțată, care acum este inevitabilă și frustrantă pentru Muntenegru, nu va conduce la reducerea angajamentului asumat de această țară față de Uniunea Europeană.

Muntenegrul trebuie evaluat doar în funcție de meritele, faptele și realizările sale. Situația sa nu trebuie să depindă de progresul înregistrat de vecinii săi din zona Balcanilor Occidentali. Muntenegrul este o țară mică, dar frumoasă, care s-a bucurat de o stabilitate și o creștere economică remarcabilă de la despărțirea amiabilă de Serbia. Spre deosebire de unii dintre vecinii săi mai mari, această țară aproape că nu are probleme interne de natură etnică sau religioasă. Există o dispută minoră cu privire la frontiera cu Croația, care se va soluționa pașnic, la Curtea Internațională de Justiție. Muntenegrul a negociat și ratificat recent tratate de extrădare cu Serbia și Croația, în vederea combaterii crimei organizate.

Moneda oficială a acestei țări este euro, deși ea nu face parte din zona euro, oricât ar părea de incredibil acest lucru. Din păcate, însă, economia sa nu este diversificată și se rezumă în principal la turism și la o topitorie de aluminiu. Trebuie create mai multe locuri de muncă în domeniul energiei hidroelectrice pentru export, iar serviciile financiare ar putea reprezenta o altă soluție.

Personal, rămân optimist în legătură cu această poveste de succes scrisă în zona Balcanilor Occidentali.

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic, în numele Grupului PPE.(SV) Dnă președintă, în calitate de raportor alternativ pentru Muntenegru din partea Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat), doresc să-i mulțumesc dlui Tannock pentru cooperarea excelentă și pentru acest raport corect și bine echilibrat. Doresc, totodată, să le solicit colegilor deputați să sprijine, mâine, acest raport.

Aș dori să subliniez faptul că am o părere foarte bună despre decizia Consiliului European din decembrie 2010, de a-i acorda Muntenegrului statutul de țară candidată în vederea aderării la UE. Totodată, este important să nu ne oprim aici, ci să ne îndreptăm cu pași repezi către atingerea acestui obiectiv, de aderare a Muntenegrului la UE. Stabilitatea politică și economică de care a dat dovadă în permanență această țară, chiar de când a devenit independentă, este uriașă. Această țară este considerată deseori o poveste de succes. Chiar astăzi am auzit această exprimare din partea Consiliului.

Asemenea dlui Tannock, regret că obținerea statutului de țară candidată nu a implicat, automat, și dreptul de începere a negocierilor. Consider, deci, că Comisia trebuie să înceapă cât mai curând negocierile în vederea aderării și să stabilească o dată pentru începerea acestor negocieri cu Muntenegrul. Fără îndoială, procesul de reformă trebuie să continue, de exemplu la nivelul sectorului judiciar și în vederea combaterii conflictelor de interese în administrația publică, iar prioritățile recomandate de Comisie trebuie soluționate, însă doresc să apreciez reformele pozitive pe care a reușit să le pună până acum în aplicare guvernul muntenegrean.

Ambasadorul Muntenegrului se află astăzi aici și aștept cu nerăbdare ziua în care îi vom putea ura bun venit nu numai domniei sale, ci întregului Muntenegru în UE și reprezentanților Muntenegrului în acest Parlament.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, în numele Grupului S&D.(SV) Dnă președintă, doresc să-i mulțumesc dlui Tannock, în numele Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, pentru cooperarea sa constructivă. Mă bucur că Muntenegrul se află pe drumul către aderarea la UE. Sunt de acord că Comisia trebuie să înceapă cât mai curând negocierile, desigur, cu condiția ca această țară să se îndrepte în continuare către obiectivele comunitare.

Faptul că Muntenegrul a primit statutul de țară candidată transmite un semnal puternic cu privire la angajamentul UE față de viitorul întregii foste Iugoslavii în UE. Asemenea Croației, Muntenegrul le poate arăta celorlalte țări calea către aderarea la UE. Apropierea de UE reprezintă un factor cheie pentru asigurarea prosperității și stabilității în regiune. Acest lucru este cât se poate de clar.

Muntenegrul este un stat mic, nou și pașnic, extrem de dedicat cooperării regionale. Are relații bune cu țările vecine și, deci, șanse mari de succes în viitoarele negocieri în vederea aderării. Cu toate acestea, există anumite domenii care necesită reforme importante. A fost consolidată capacitatea juridică și administrativă de a forma o societate complet viabilă, bazată pe statul de drept, însă mai sunt aspecte ce trebuie soluționate. Corupția și crima organizată sunt în floare, iar sistemul juridic necesită îmbunătățiri importante, pentru a se putea respecta cerințele UE.

Am depus o serie de amendamente, pentru a evidenția faptul că Muntenegrul trebuie, de asemenea, să îmbunătățească situația femeilor, să asigure libertatea presei, să protejeze drepturile fundamentale ale lucrătorilor și minorităților și, mai ales, să își dezvolte societatea civilă. Să nu uităm că și acestea sunt aspecte esențiale în viitoarele negocieri de aderare. Salut integrarea Muntenegrului în Uniunea Europeană cât mai curând posibil.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE.(SL) Dnă președintă, și eu doresc să îl felicit pe dl Tannock pentru raportul său și pentru cooperarea de care a dat dovadă în elaborarea acestuia. Dacă, prin adoptarea rezoluției referitoare la Muntenegru, dorim să ne reînnoim, în principiu, angajamentul față de continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene și față de posibilitatea oferită tuturor statelor de pe acest continent de a se dezvolta sub egida Uniunii, trebuie să asigurăm mai întâi parcurgerea etapelor ce urmează, mai întâi pentru Muntenegru, iar apoi și pentru Serbia, Macedonia, Bosnia și Herțegovina și Albania, fără să uităm, desigur, Turcia.

Pentru Muntenegru, aceasta ar însemna că acordarea statutului de țară candidată și decizia, în principiu, de începere a negocierilor ar trebui urmate de deschiderea efectivă a negocierilor. Între timp, guvernul muntenegrean trebuie să lucreze la armonizarea sistemelor juridice și la perfecționarea capacităților administrative. Lupta împotriva corupției trebuie să continue, sub toate formele posibile și trebuie să conducă la condamnarea persoanelor implicate în activități de corupție.

O altă problemă ce trebuie avută în vedere este asigurarea egalității și respectului pentru femei. Libertatea de exprimare, independența presei și protecția minorităților sunt valori pe care orice țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană trebuie să le respecte necondiționat.

Tânăra democrație muntenegreană trebuie să le asigure ONG-urilor un loc adecvat și însemnat în societatea sa. Dle comisar, doresc să vă prezint o situație de care am aflat în perioada în care am vizitat Muntenegrul și am discutat cu politicieni din acest stat. Este important ca relațiile dintre Muntenegru și Serbia să evolueze fără ca Serbia să încerce să intervină în dezvoltarea vecinei sale, prin intermediul partidelor etnice sârbe. O astfel de atitudine a făcut deja suficient rău în istoria Europei de sud-est.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE. – Dnă președintă, dle comisar, și eu doresc să-i mulțumesc colegului nostru, Charles Tannock, pentru acest raport excelent și bine echilibrat și mă bucur că am ajuns la un consens, în sensul că regretăm faptul că acordarea statutului de țară candidată pentru Muntenegru nu a condus automat și la deschiderea negocierilor. La fel ca antevorbitorii mei, aș dori ca Muntenegrul să înceapă negocierile și sper că decalajul de timp nu va fi prea mare. Mă bucur că și Președinția maghiară susține procesul de extindere. Sper, deci, că anul acesta se vor înregistra progrese, în urma raportului de progres. Muntenegrul a realizat foarte multe în trecut și în ultimii ani, însă încă există câteva aspecte problematice. Aș dori să menționez trei dintre acestea: lupta împotriva corupției, a discriminării și problemele ecologice.

În lupta împotriva corupției și a crimei organizate, mă bucur că, prin acest raport, le solicităm autorităților publice să nu mai exercite presiuni asupra ONG-urilor și organizațiilor societății civile care investighează corupția și crima organizată. Acestea trebuie să fie libere să-și desfășoare activitatea și să ajute statul să elimine corupția și crima organizată.

Al doilea aspect se referă la lupta împotriva discriminării. Există încă numeroase grupuri care, în pofida legislației corespunzătoare, încă sunt supuse discriminărilor: romii, așcalii și egiptenii, persoanele LGBT. Totodată, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, dorim să amintim și problema egalității de gen.

În final, în ceea ce privește aspectele ecologice, Muntenegrul se definește în propria constituție ca stat ecologic, ceea ce este un lucru excelent. Problema este că această țară frumoasă, cu un litoral deosebit și cu munți minunați, ar putea fi distrusă dacă nu se înregistrează progrese transparente, prin efectuarea unor evaluări de mediu. Sper, deci, că această țară va evolua, va implica mai mult societatea civilă și va pune în funcțiune procese transparente în ceea ce privește situația ecologică, mai ales centrale hidroelectrice.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE). – Dnă președintă, sunt de acord cu majoritatea antevorbitorilor mei, în sensul că Muntenegrul a înregistrat progrese considerabile în direcția integrării în UE, în pofida unei poziții inițiale deficitare. Împreună cu celelalte republici din fosta Iugoslavie, Muntenegrul a trebuit să facă față prăbușirii comunismului și a întregii țări, să treacă printr-un război dificil și, apoi, să construiască un nou sistem pe ruinele celui vechi.

Nu a fost o sarcină ușoară, iar o parte dintre trăsăturile negative ale sistemului anterior s-au perpetuat, luând noi forme. Este importantă, însă, apariția unei elite tinere, care și-a exprimat angajamentul față de un viitor european. Aceste demersuri au fost favorizate, desigur, și de nereușita uniunii cu Serbia. Există, încă, probleme. S-a vorbit despre o parte dintre acestea, despre problemele uzuale cu care s-au confruntat fostele state comuniste: corupție, criminalitate, abuzuri în justiție, servicii publice nu foarte eficiente și alte probleme asemănătoare.

Remedierea acestor deficiențe și a celorlalte carențe existente la nivelul sistemelor politic, economic, juridic și administrativ necesită un efort important din partea conducerii, care trebuie să fie pregătită pentru rezistența activă și pasivă a beneficiarilor sistemului actual. Fiecare țară fostă comunistă s-a confruntat cu dificultăți similare. Hotărârea elitelor și a opiniei publice de a asigura un viitor european este, probabil, factorul esențial care favorizează viitoarea aderare a Muntenegrului la UE.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Dnă președintă, evoluția procesului integrării europene este unul dintre factorii fundamentali care contribuie la dezvoltarea Muntenegrului. Din perspectivă economică, această țară a atins un anumit nivel de stabilitate macroeconomică și a avansat cu succes, în sensul că a îndeplinit criteriile politice prevăzute la summitul de la Copenhaga sau la reuniunea de la Copenhaga a Consiliului.

Trebuie, însă, depuse mai multe eforturi, mai ales în ceea ce privește consolidarea statului de drept, în reformarea sistemului judiciar și în lupta împotriva corupției și a crimei organizate. Totodată, trebuie înregistrate progrese în reforma administrației publice și reforma electorală și trebuie ca parlamentul să aibă un rol mai important.

Trebuie acordată atenția cuvenită libertății de exprimare și libertății presei. Totodată, ar trebui să existe o cooperare cu societatea civilă, să se elimine discriminările și să se asigure integrarea socială și economică a minorităților etnice, inclusiv a romilor. Cooperarea regională și relațiile corecte cu vecinii sunt, fără îndoială, una dintre condițiile indispensabile pentru un proces reușit de integrare europeană.

Dle comisar, doamnelor și domnilor, Muntenegrul a depus eforturi considerabile pentru a îndeplini criteriile prevăzute pentru aderarea la Uniunea Europeană și a sosit, deci, momentul, să i se acorde statutul de țară candidată. Sper că se va realiza acest lucru.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). – Dnă președintă, în primul rând aș dori să-l felicit pe dl Tannock pentru raportul său excelent și pentru buna întocmire a rezoluției în această privință.

Muntenegrul a înregistrat progrese importante în procesul de integrare. Această țară joacă de asemenea un rol constructiv în menținerea stabilității regionale. Ea se află pe drumul cel bun, după cum au confirmat anul trecut Comisia și Consiliul, care i-au acordat Muntenegrului statutul de stat candidat. Sper că vor fi îndeplinite și celelalte criterii pentru deschiderea negocierilor de aderare, pentru a se putea începe respectivele negocieri.

Până la momentul respectiv, guvernul muntenegrean trebuie să aibă în vedere înregistrarea de progrese în domenii esențiale, care au fost indicate în mod clar. Este vorba, pe scurt, despre: statul de drept, lupta împotriva corupției și a crimei organizate, legislația electorală, consolidarea rolului Parlamentului de supervizare a guvernului și implicarea extinsă a societății civile în interacțiunea cu guvernul, reforma judiciară, cu o consolidare continuă a independenței sistemului judiciar și penal, precum și eliminarea corupției, care afectează instituțiile statului, dezvoltarea economică și socială și funcționarea administrației publice.

În final, mă bucur să văd că Muntenegrul avansează în procesul de integrare. Acesta este motivul pentru care sper că Consiliul se va hotărî să încapă curând negocierile cu această țară.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Dnă președintă, dnă Győri, dle comisar Füle, doresc să îl felicit pe dl Charles Tannock pentru realizarea pe care o reprezintă această rezoluție referitoare la Muntenegru, asupra căreia vom vota mâine. Muntenegrul reprezintă o speranță majoră pentru procesul de extindere a Uniunii Europene în regiunea Balcanilor Occidentali. Muntenegrul este un stat și o societate fără probleme obiective care l-ar putea împiedica să îndeplinească cerințele de aderare la Uniunea Europeană. Totuși, vecinii săi, Bosnia și Herțegovina și Macedonia, nu au fost la fel de norocoși.

Cele șapte priorități-cheie ale Comisiei Europene sunt clare și aș dori să sugerez ca guvernul prim-ministrului Lukšić să le abordeze cu hotărâre, pentru a se putea iniția negocierile de aderare a Muntenegrului. În acest sens, guvernul trebuie să se bazeze pe societatea civilă din Muntenegru, pe intelectualii cu o gândire liberă și pe organizațiile non-guvernamentale. Criticii nu sunt dușmanii Muntenegrului, presa independentă nu este un dușman, ci un element valoros pentru Muntenegru. Desigur, combaterea corupției și a crimei organizate este o problemă esențială. După cum spune un cântec popular muntenegrean, „Muntenegrul este o țară mică, dar onorabilă și corectă”.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Stabilitatea în regiunea Balcanilor de Vest va fi și mai consolidată prin recomandarea Muntenegrului ca stat candidat de către Comisia Europeană. În același timp, reamintesc importanța respectării întocmai a criteriilor de la Copenhaga, esențiale în evoluția construcției Uniunii. În ciuda numeroaselor progrese, autoritățile din Muntenegru încă mai au de implementat reforme în sectoare vitale. Spre exemplu, nu pot să nu remarc semnalarea de către Comisie a extinderii corupției și a ilegalităților fiscale. În acest scop, crearea unei structuri specializate în combaterea acestor fenomene este cel mai important demers.

Pe de altă parte, drepturile minorităților - și aici mă refer, în special, la cele ale rromilor, încă nu beneficiază de consacrarea legislativă necesară. Menționarea statutului minorităților în legea fundamentală, laolaltă cu drepturile lor, va reprezenta un semnal pozitiv pentru integrarea europeană. Apreciez promovarea Muntenegrului ca stat promotor al mișcării ecologiste. Unul dintre obiectivele-cheie ale UE este protecția mediului. În acest sens, atrag atenția asupra impactului negativ pe care îl are turismul excesiv, slab gestionat. O consecință ar putea fi prelungirea viitoarelor negocieri de aderare.

În final, vreau să reamintesc faptul că perspectiva europeană a Muntenegrului contribuie la reconcilierea Europei cu trecutul său, în regiunea și dimensiunea balcanică.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Dnă președintă, dnă Győri, dle comisar, mă bucur că Președinția maghiară consideră că extinderea în regiunea Balcanilor Occidentali este una dintre sarcinile sale prioritare și am încredere că aceasta va contribui în mod substanțial la trecerea Muntenegrului de la statutul de țară candidată la debutul negocierilor de aderare. Colegii mei au menționat deja cât de importantă este lupta împotriva corupției în aderarea unei țări din zona Balcanilor Occidentali, însă mai există două domenii esențiale. Unul se referă la calitatea relațiilor de vecinătate. În acest sens, Muntenegrul a înregistrat progrese, semnând acorduri cu Croația și Serbia.

Al doilea aspect se referă la situația minorităților. În Muntenegru există o lege exemplară privind situația minorităților, care, în multe privințe, folosește experiența oferită de modelul de guvernare a minorităților valabil în țara pe care o reprezint, Ungaria. Trebuie, însă, să observ, cu regret, că, deocamdată, legea electorală nu a fost adoptată, chiar din cauză că nu a fost rezolvată problema reprezentării minorităților. Sper că prietenii noștri din Muntenegru vor soluționa și această problemă.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Dnă președintă, doresc să încep prin a felicita Muntenegrul pentru obținerea statutului de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, în decembrie 2010. Dialogul politic dintre această țară și instituțiile UE se află într-un stadiu foarte avansat, deși el nu a început în urmă cu foarte mult timp. Angajamentul puternic asumat de Muntenegru și dorința sa politică de a face schimbări se observă prin modul în care au fost puse în aplicare reformele conform procesului de la Bologna, de exemplu, sau prin îmbunătățirile aduse funcționării pieței muncii.

După cum arată comunicarea Comisiei cu privire la solicitarea de aderare a Muntenegrului, nivelul ridicat constant al șomajului evidențiază o discrepanță între competențele disponibile și cele solicitate, demonstrând carențele sistemului educațional. Muntenegrul trebuie să depună, deci, eforturi pentru ca toate categoriile sociale, inclusiv cele aflate în pericol de excluziune socială, să aibă șansa de a primi educație și pregătire generală de înaltă calitate, astfel încât cetățenii acestui stat să dețină competențe care să le crească șansele de angajare.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Dnă președintă, această dezbatere a arătat că Muntenegrul este din ce în ce mai bine pregătit pentru aderarea la structurile Uniunii Europene. Desigur, acest lucru este important pentru Muntenegru, dar există și alte două dimensiuni ale acestui proces. Prima este dimensiunea europeană, în sensul că principiile și valorile care guvernează acțiunile Uniunii Europene încă sunt atrăgătoare pentru restul Europei. A doua dimensiune se referă la regiunea Balcanilor, întrucât acest proces le arată celorlalte state din regiunea Balcanilor care este drumul pe care pot și trebuie să îl urmeze. Este vorba despre un drum dificil, însă nu imposibil.

Aș avea o întrebare foarte scurtă: dl comisar Füle ar putea să ne prezinte un program al viitoarei aderări a Muntenegrului la Uniunea Europeană? Vă mulțumesc foarte mult.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). – Dnă președintă, în calitate de cetățean român, cu mare încredere în beneficiile unei societăți multi-etnice prospere, bazată pe coexistența pașnică și reconcilierea națiunilor, salut eforturile Muntenegrului de a respecta criteriile de la Copenhaga cu privire la stabilitatea instituțiilor care garantează democrația și de a corespunde standardelor europene și internaționale.

Muntenegrul este o democrație parlamentară, bazată pe un cadru constituțional și legislativ pentru statul de drept, drepturile omului și respectarea și protejarea minorităților.

Există, însă, lacune considerabile în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației. Corupția atinge cote ridicate, crima organizată reprezintă în continuare o problemă gravă și există preocupări cu privire la eficiența sistemului judiciar.

Încurajez Muntenegrul să-și continue angajamentul pe care și l-a asumat în sensul cooperării regionale și a consolidării relațiilor bilaterale cu țările vecine.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). (SK) Dnă președintă, vizita de săptămâna trecută a dlui comisar Füle demonstrează că angajamentul guvernului muntenegrean față de integrarea europeană este autentic, iar acesta este cea mai bună cale pentru o țară care se apropie de Uniunea Europeană.

Modificările sociale și politice care au avut loc în Muntenegru în ultimii ani reprezintă un semnal pozitiv nu numai pentru UE, ci și pentru vecinii acestei țări. Guvernul muntenegrean a fost lăudat și de ONU, pentru numărul ridicat de probleme pe care a reușit să le soluționeze. Potrivit raportului Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Muntenegrul poate îndeplini Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, inclusiv eradicarea sărăciei, educație primară universală și reducerea mortalității infantile, până în 2015.

Premierul muntenegrean, Igor Lukšič, a menționat, în timpul recentei sale vizite la Bruxelles, că prioritățile Muntenegrului sunt aderarea la UE și la NATO. Personal, consider că eforturile Muntenegrului sunt deosebit de importante și susțin asistența și ajutorul pe care UE le oferă acestei țări. Sunt convinsă că Muntenegrul va adera la Uniune în viitorul apropiat.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Dnă președintă, dle comisar, doamnelor și domnilor, deși până acum s-au înregistrat rezultate excelente în vederea integrării europene, există încă o serie de lacune la nivelul unor domenii fundamentale pentru dezvoltarea unui sistem democratic și confirmarea deplină a statului de drept.

În pofida progresului realizat prin modificarea legislației privind procedurile penale și alte legi substanțiale, există încă unele aspecte deficitare. Mă refer, în special, la necesitatea urgentă de asigurare a responsabilității, transparenței și eficienței sistemului judiciar și a procurorilor, precum și a independenței lor față de interferențele politice.

În acest scop, este nevoie de modificarea substanțială a sistemului de numire a judecătorilor și a procurorilor și de eliminarea practicii de numire a acestora doar de către parlament și de către guvern.

În final, (...) trebuie îmbunătățit accesul la justiție și la asistență juridică gratuită.

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu (S&D). - Obținerea de către Muntenegru a statutului de țară candidată la aderare este rezultatul politicii ușilor deschise promovată de Uniunea Europeană, care a avut efecte benefice nu doar în estul Europei, ci și, iată, în Balcanii de Vest. Muntenegru este la începutul unui drum care nu va fi nici ușor, nici simplu, dar are o perspectivă, o foaie de parcurs și poate folosi experiența țărilor din zonă care au parcurs, nu cu multă vreme în urmă, drumul aderării. Este important ca viitorul raport de țară să fie pozitiv și să permită începerea efectivă a negocierilor de aderare.

Cred că Uniunea Europeană a reușit să contribuie de o manieră decisivă la procesul de reconciliere în fosta Iugoslavie și, o dată admise în Uniunea Europeană toate statele rezultate din destrămarea Federației Iugoslave, se vor închide și ultimele răni ale unui trecut violent, care este încă o problemă pentru întreaga comunitate europeană. Urez succes națiunii muntenegrene în efortul său de modernizare și pentru îndeplinirea condițiilor de aderare.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Dnă președintă, cu toții speram că liberalizarea vizelor pentru Serbia, Muntenegru și Macedonia îi va încuraja pe turiști și pe oamenii de afaceri să valorifice această oportunitate. În schimb, s-a înregistrat o creștere a numărului de migranți economici. În acest context, campaniile de informare în aceste țări sunt deosebit de importante și ele trebuie să explice că viza de turist nu echivalează cu acordarea de azil sau cu găsirea unui loc de muncă în UE. Faptul că UE a trebuit să exercite presiuni pentru închiderea așa-ziselor agenții de turism specializate în emigrarea către UE demonstrează absența informațiilor clare cu privire la această problemă. Trebuie să așteptăm și să vedem cât de eficient va fi sistemul de avertizare timpurie pentru mișcările în masă, în ceea ce privește problema romilor.

Multe persoane par să fie convinse că viitorul lor nu se află în țara natală din Balcani, precum Muntenegrul și vor să profite de recent dobândita libertate de circulație, pentru a pătrunde în mod ilegal în UE. Totuși, aceste persoane nu au dreptul la sistemele de asigurări sociale ale Europei.

Este important ca Muntenegrul să depună eforturi sporite pentru introducerea de standarde europene în domenii precum justiția, combaterea corupției și protecția minorităților, pentru crearea unei perspective europene.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, membru al Comisiei. – Dnă președintă, stimați deputați, discuția noastră s-a dovedit a fi productivă, ea confirmând pașii pe care trebuie să îi parcurgă Muntenegrul pentru a avansa în procesul de aderare. După cum se menționează în propunerea de rezoluție discutată astăzi și în avizul Comisiei din luna noiembrie a anului trecut, Muntenegrul a realizat foarte multe, însă trebuie să înregistreze și mai multe progrese.

Țara a intrat acum într-o fază decisivă. Este nevoie de rezultate tangibile, pentru ca Muntenegrul să poată trece în următoarea fază a integrării europene. Nu trebuie irosit avântul oferit de statutul de țară candidată, iar reformele trebuie continuate cu hotărâre. Obiectivele sunt bine cunoscute: Muntenegrul trebuie să îndeplinească prioritățile necesare și, după finalizarea acestora, să se implice în procesul de negociere. Ritmul de avansare a Muntenegrului în direcția aderării la Uniunea Europeană depinde de propriile sale realizări. Din acest motiv, nu vă pot oferi un calendar al extinderii, așa cum mi-ați solicitat mulți dintre dumneavoastră. Am încredere că, grație sprijinului nostru, dar mai ales hotărârii populației sale, Muntenegrul poate înregistra reale progrese în apropierea față de Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, președintă în exercițiu a Consiliului.(HU) Dnă președintă, dle comisar, doamnelor și domnilor, doresc să vă mulțumesc în primul rând pentru această discuție deosebit de fructuoasă. Faptul că Parlamentul European sprijină în continuare, din toată inima, eforturile de integrare europeană ale Muntenegrului, este încurajator. Doresc să vă asigur că preocupările și activitățile menționate de dumneavoastră pe parcursul acestei dezbateri se află pe lista de priorități a dialogului dintre instituțiile europene privind perspectiva europeană a Muntenegrului și că depunem toate eforturile pentru a le soluționa în mod corespunzător.

S-au formulat multe observații și întrebări cu privire la ceea ce se întâmplă între momentul acordării statutului de stat candidat și începerea negocierilor de aderare, deci, cu privire la motivul pentru care nu începem imediat negocierile, fără întârziere. Probabil că știți că, acum că Muntenegrul a obținut statutul de stat candidat, Comisia a stabilit condițiile pe care această țară trebuie să le îndeplinească. Și eu, și dl comisar am menționat acest lucru. Există șapte astfel de condiții, precum statul de drept, combaterea crimei organizate, lupta împotriva corupției etc., iar Comisia va evalua progresul înregistrat în aceste domenii. Consiliul va primi aceste informații în toamnă și atunci va putea decide dacă s-a ajuns la un nivel care să permită lansarea negocierilor.

Vă mulțumesc din nou pentru această dezbatere și cred că ea demonstrează faptul că Parlamentul European este pregătit să transmită un semnal pozitiv regiunii Balcanilor Occidentali. Acest semnal va dovedi că procesul de extindere se află în desfășurare, că el încă există și că trebuie să fie credibil. Aceasta înseamnă că progresele realizate de fiecare țară din regiune se bazează pe o abordare personalizată, în funcție de performanțe. În cazul Muntenegrului, este vorba de aspectele amintite astăzi. În cazul Serbiei, este vorba de faptul că s-au formulat răspunsurile la chestionarul primit, iar ele vor fi evaluate acum de Comisie. În cazul Croației, înseamnă că această țară trebuie să își finalizeze sarcinile și să se pregătească din toate punctele de vedere pentru ca negocierile să se poată încheia în timpul mandatului Președinției maghiare. Astfel, procesul rămâne credibil și ne putem asigura că vecinii noștri, aceste state cu adevărat europene, rămân pe drumul cel bun și vor putea să se alăture în final UE, după atingerea unui nivel corespunzător de pregătire.

 
  
MPphoto
 

  Președinta. – Am primit o propunere de rezoluție(1) prezentată în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc miercuri, 9 martie 2011.

 
  

(1)A se vedea procesul-verbal

Aviz juridic - Politica de confidențialitate