Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2997(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0157/2011

Predložena besedila :

B7-0157/2011

Razprave :

PV 08/03/2011 - 15
CRE 08/03/2011 - 15

Glasovanja :

PV 09/03/2011 - 10.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0091

Razprave
Torek, 8. marec 2011 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

15. Vključevanje Črne gore v evropske integracije (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 

  Predsednica. – Naslednja točka sta izjavi Sveta in Komisije o vključevanju Črne gore v evropske integracije.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, predsedujoča Svetu.(HU) Gospa predsednica, komisar, gospe in gospodje, jutri boste glasovali o resoluciji o vključevanju Črne gore v evropske integracije. Zavezanost Evropskega parlamenta, da ohrani odprtost Evropske unije, se mi zdi zelo pohvalna. Obenem boste imeli tudi pomembno vlogo pri pridobivanju širše javnosti držav članic za širitev, širitev, utemeljeno na pogojenosti. Resolucija, ki jo boste sprejeli jutri, prav tako potrjuje uresničitev te obveznosti.

Naj vam povem, da je nadvse zavezan tudi Svet. V skladu z novim soglasjem o širitvi, ki jo je odobril Evropski svet, je Svet v svojih sklepih z dne 14. decembra 2010 potrdil, da EU odločno podpira nadaljevanje procesa širitve v državah Zahodnega Balkana na podlagi sprejetih načel in sklepov.

Madžarsko predsedstvo Evropskega sveta je prav tako globoko zavezano temu cilju. Zahvalila bi se vam za odlično delo, ki ste ga opravili, in za to, da ste s to resolucijo prispevali k utrditvi dosežkov Črne gore, ki so zelo potrebni v celotnem pristopnem procesu.

Evropsko perspektivo Črne gore smo potrdili ob številnih priložnostih. Stabilnost države in njena usmerjenost k Evropi, ki jo spodbujajo vse politične stranke in tudi večina državljanov, in obsežno soglasje med različnimi etničnimi skupinami so značilnosti, zaradi katerih je Črna gora stabilizacijski dejavnik v regiji Zahodnega Balkana.

Ne pozabimo, da je Črni gori uspela liberalizacija vizumskega režima, sklenitev stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in je v 12 mesecih dobila status države kandidatke. To so pomembni rezultati in dokazujejo, da evropska perspektiva deluje kot gonilna sila za priprave države. EU mora zato priznati zavezanost in dosežke držav, ki nameravajo pristopiti. Zaradi doseženega napredka je mogoče sprejeti nadaljnje ukrepe v evropskem programu države; določiti je mogoče nove obveznosti in oblikovati nove zahteve. V ta namen se te dni delegacije institucij EU in držav članic na različnih ravneh in na različnih področjih srečujejo vsakodnevno.

Zato pozdravljamo sedanje ukrepe Črne gore, zlasti akcijski načrt, ki ga je pravkar sprejela njena vlada in je bil oblikovan kot odziv na priporočila, oblikovana v mnenju Komisije, pozdravljamo pa tudi uporabljeno metodo, in sicer da se je vlada pred pripravo akcijskega načrta obširno posvetovala s civilno družbo.

Dovolite mi, prosim, da na hitro naštejem tako imenovane ključne prednostne naloge, glede katerih je treba doseči napredek. Omenjene so tudi v mnenju Komisije iz novembra 2010. Vključujejo okrepitev pravne države, nadaljevanje reforme javne uprave in tudi krepitev zmogljivosti javne uprave, sprejetje volilne zakonodaje, ki je skladna z ustavo, in večjo svobodo medijev. To ni pomembno samo s pravnega vidika, ampak predstavlja tudi preizkušnjo za politično zrelost oblasti. Poleg tega je izredno pomembno zagotoviti pravni status oseb, ki so bile prisiljene zapustiti svoje domove, in spoštovati njihove pravice, prav tako pa je pomemben boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Tudi v tem pogledu pričakujemo pomemben napredek Črne gore.

Da bi lahko sprejeli nadaljnje ukrepe v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu na splošno in zlasti glede pristopnih pogajanj, je zelo pomembno, da Črna gora doseže napredek na teh področjih in si še naprej prizadeva. Za Črno goro je bistveno, da izpolni svoje obveznosti in lahko predstavi oprijemljive rezultate.

Gospe in gospodje, Črna gora igra pomembno vlogo v regionalnem sodelovanju. Tesno sodeluje s svojimi sosedami in iskreno pozdravljamo konstruktivno vlogo, ki jo ima pri stabilizaciji regije in spodbujanju dobrih sosedskih odnosov, predvsem kot predsedujoča država procesu sodelovanja v jugovzhodni Evropi.

Poleg tega je Črna gora dom za novo delovno skupino za kulturo in družbo Sveta za regionalno sodelovanje Cetinjski parlamentarni forum. Povezovanje je nemogoče brez regionalnega sodelovanja in Črna gora daje zgled zanj.

Resolucija, ki jo mora sprejeti Parlament, predstavlja dejansko stanje dosežkov. Je točno poročilo o sedanjih razmerah in koristna smernica za naloge države kandidatke. Čestitam poročevalcu in tudi vsem tistim, ki so aktivno sodelovali pri pripravi dokumenta.

Nazadnje bi spodbudila Črno goro in črnogorske oblasti, naj nadaljujejo svoja prizadevanja za reformo in naj se trudijo za izpolnitev pričakovanj svojih državljanov.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, član Komisije. – Gospa predsednica, v čast mi je nagovoriti Evropski parlament v zvezi z vključevanjem Črne gore v evropske integracije. Naj začnem tam, kjer je končalo predsedstvo, in poročevalcu za Črno goro gospodu Charlesu Tannocku čestitam za njegovo poročilo ter izrazim hvaležnost vsem spoštovanim poslancem, ki so prispevali k njemu. Parlament igra ključno vlogo v politiki širitve. Prepričan sem, da lahko z usklajenim ukrepanjem vseh evropskih institucij dosežemo več.

Splošni napredek Črne gore glede izpolnjevanja meril za članstvo v Evropski uniji, je bil izjemen. Politično soglasje je vse večje. Država je pomembno napredovala z oblikovanjem svojega pravnega in institucionalnega okvira. Je tudi močno zavezana regionalnemu sodelovanju. Stanje je dobro glede strukturnih gospodarskih reform in napredka na področju pravnega reda.

Sklep Evropskega sveta, da Črni gori dodeli status države kandidatke, je priznanje teh dosežkov in močen signal, ki potrjuje verodostojnost politike širitve Evropske unije. Država je vstopila v odločilno fazo. Status države kandidatke je za Črno goro velika odgovornost. Potrebni so oprijemljivi rezultati, da bi se lahko Črna gora premaknila na naslednjo stopnjo evropskega povezovanja. Prepričan sem, da bo resolucija Evropskega sveta Črni gori poslala pravo sporočilo in priznala pretekle dosežke, vendar pa posredovala tudi veliko pričakovanje glede odločnega prizadevanja za proces reforme in glede temeljite obravnave vseh ključnih izzivov na poti Črne gore k članstvu v Evropski uniji.

Prejšnji teden sem se sestal z novim črnogorskim predsednikom vlade dr. Igorjem Lukšićem. Njegova predanost procesu reforme in močna odločenost, da se izpolni ključne prednostne naloge, opredeljene v mnenju Komisije, sta spodbudni. 17. februarja je vlada po javnih posvetovanjih s civilno družbo in pogovorih s službami Komisije sprejela akcijski načrt za obravnavanje prednostnih nalog. Zdaj se je ključnega pomena osredotočiti na izvajanje in doseči trajnostne rezultate.

Ključne prednostne naloge, opredeljene v mnenju, so pomemben, toda dosegljiv izziv, ki zahteva sodelovanje in zavezanost vseh akterjev v Črni gori. Prejšnje širitve so pokazale pomembnost obravnavanja ključnih vprašanj v skladu s političnimi merili in poglavja 23 zgodaj v pristopnem procesu. Zgodnji trdni dosežki Črne gore na tem področju, zlasti v politizaciji javne uprave, krepitvi neodvisnosti sodstva in učinkovitemu boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu, bodo kasneje zagotovili nemotena pogajanja in vključitev v Evropsko unijo.

Črna gora mora izboljšati svoj volilni okvir v skladu s priporočili OVSE/ODIHR in Beneške komisije. Parlament potrebuje krepitev, kar je pomembna prednostna naloga za Komisijo in tudi Evropski parlament. Ključnega pomena je učinkovito izpolnjevanje evropskih standardov na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi s svobodo izražanja in odnosov s civilno družbo. Potrebna so nadaljnja prizadevanja za krepitev protidiskriminacijske politike, predvsem v zvezi z enakostjo spolov in učinkovito zaščito ranljivih skupin. Za razseljene osebe so potrebne trajnostne rešitve.

Prav tako je treba obravnavati druge pomanjkljivosti, navedene v mnenju in vašem predlogu resolucije. Črna gora mora okrepiti svojo upravno zmogljivost in nadgraditi svoje priprave na številnih področjih pravnega red Evropske unije. Prihodnost Črne gore je nedvomno v Evropski uniji in ravnati moramo odgovorno. Verodostojnost naše politike širitve je utemeljena na tem, da države širitve spoštujejo pogojenost za približevanje Evropski uniji, in tem, da Evropska unija spoštuje svojo obveznost do držav širitve.

V interesu vseh nas je zagotoviti, da je napredek Črne gore na poti v Evropsko unijo utemeljen na trdnih dosežkih in konkretnih rezultatih. Uspešnost Črne gore v letošnjem letu bo ocenjena v širitvenem svežnju, napovedanem za oktober 2011. Šele ko bo Komisija ugotovila, da je Črna gora dosegla potrebno stopnjo skladnosti s pristopnimi merili, zlasti sedmimi prednostnimi nalogami, opredeljenimi v mnenju, bo lahko priporočila začetek pogajanj.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, v imenu skupine ECR. – Gospa predsednica, v preteklih osemnajstih mesecih sem s kolegico Anno Ibrisagic iz skupine PPE kot poročevalko v senci dvakrat obiskal Črno goro, da bi oblikoval svojo oceno o napredku države najprej v zvezi s statusom države kandidatke in zdaj v zvezi z možnostjo članstva v EU.

Izredno sta me navdušili zavzetost in zavezanost celotne črnogorske vlade. Ne glede na to, kako majhna je morda, si vsekakor izredno močno prizadeva. Posebno priznanje bi izrekel nekdanjemu predsedniku vlade Milu Ðukanoviću in njegovemu nasledniku Igorju Lukšiću, katerih pristop je bil pragmatičen in obenem enostranski, ko sta svojo državo vodila na poti k pristopu k EU in Natu.

Zdaj je naloga Črne gore, da izpolni pričakovanja EU. Predvsem mora črnogorska vlada obravnavati sedem ključnih prednostnih nalog, ki jih je v mnenju Komisije opredelil komisar Füle. Posebej poudarjam vprašanje korupcije in organiziranega kriminala, za katerega obstajajo jasna in dobro opredeljena merila za ugotavljanje napredka.

Zadovoljen sem, da je vlada prejšnji mesec sprejela dobro oblikovan akcijski načrt, namenjen odzivanju na te prednostne naloge in zahteve. Po mojem mnenju je Črna gora zdaj pripravljena kot uradna kandidatka začeti pogajanja o članstvu v EU in nenavadno je, da bi morala Komisija vztrajati pri precejšnjem časovnem zamiku med podelitvijo uradnega statusa kandidatke in začetkom pogajanj. Za ta odlog glede na moje razumevanje Pogodbe ni prave utemeljitve ali očitne podlage. Še pomembnejše je, da to zagotovo ni najbolj pozitiven signal, ki ga lahko pošljemo v Podgorico ali tudi državam v tej regiji, kot je Makedonija, ki si močno prizadevajo za pridobitev statusa države kandidatke.

Upam samo, da to vsiljeno čakanje, ki je zdaj neizogibno in razočarljivo za Črno goro, ne bo povzročilo oslabitve zavezanosti države za sodelovanje Evropske unije.

Črno goro je treba ocenjevati samo po odlikah, dejstvih in dosežkih. Njenega primera se ne sme povezovati z napredkom v drugih sosednjih državah na Zahodnem Balkanu. Črna gora je majhna, toda lepa država, ki je od mirne ločitve od Srbije izredno stabilna in ima veliko gospodarsko rast. V nasprotju z nekaterimi izmed večjih sosed ima malo, če sploh, notranjih etničnih ali verskih problemov. Udeležena je v manjšem mejnem sporu s Hrvaško, ki ga bo rešila po mirni poti pred Meddržavnim sodiščem. Pred kratkim se je s Srbijo in tudi Hrvaško v boju proti organiziranemu kriminalu pogajala o sporazumu o izročitvi in ga ratificirala.

Utemeljena je na evru: ima evro, ne da bi bila v evrskem območju, če verjamete ali ne. Njeno gospodarstvo ostaja neraznoliko – žal – in temelji predvsem na turizmu in eni talilnici aluminija. Ustvariti mora več delovnih mest v hidroenergiji za izvoz, druga rešitev pa so morda lahko finančne storitve.

Osebno ostajam optimističen glede te zgodbe o uspehu na Zahodnem Balkanu.

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic, v imenu skupine PPE.(SV) Gospa predsednica, kot poročevalka v senci Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) za Črno goro bi se najprej zahvalila gospodu Tannocku za njegovo odlično sodelovanje ter zelo dobro in uravnoteženo poročilo. Kolege poslance bi tudi pozvala, naj jutri podprejo poročilo, ki je pred nami.

Predvsem bi rada poudarila dejstvo, da zelo pozitivno gledam na sklep Evropskega sveta iz decembra 2010, da se Črni gori podeli status kandidatke z možnostjo članstva v EU. Obenem je za nas pomembno, da se ne ustavimo tu, ampak hitro nadaljujemo v smeri cilja, ki je članstvo Črne gore v EU. Politična in gospodarska stabilnost, ki jo je Črna gora nenehno kazala od trenutka, ko je postala samostojna, je ogromna. To državo se pogosto opisuje kot zgodbo o uspehu – to smo danes slišali tudi od Sveta.

Kot gospod Tannock tudi jaz mislim, da je obžalovanja vredno, da je bil status kandidatke ločen od pravice do začetka pogajanj. Zato menim, da mora Komisija čim prej začeti pogajanja o članstvu in določiti datum za začetek teh pogajanj s Črno goro. Jasno je, da se mora proces reforme nadaljevati na primer znotraj sodstva in v zvezi z odpravo navzkrižja interesov v javni upravi in da je treba obravnavati prednostne naloge, ki jih je priporočila Komisija, vendar pa bi kljub temu pohvalila črnogorsko vlado za pozitivne reforme, ki ji jih je uspelo izvesti doslej.

Danes je z nami tu v dvorani črnogorski veleposlanik in veselim se dneva, ko bomo lahko pozdravili ne samo veleposlanika, ampak celotno Črno goro v EU in predstavnike Črne gore v tem parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, v imenu skupine S&D. – (SV) Gospa predsednica, tudi v imenu Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu bi se gospodu Tannocku zahvalil za njegovo konstruktivno sodelovanje. Zadovoljen sem, da se lahko Črna gora zdaj poda na pot proti članstvu v EU. Strinjam se, da mora Komisija čim prej začeti pogajanja, seveda pod pogojem, da se bo Črna gora še naprej premikala v smeri ciljev EU.

Dejstvo, da je Črna gora zdaj dobila status države kandidatke, pošilja močen signal o zavezanosti EU prihodnosti celotne nekdanje Jugoslavije v EU. Tako kot Hrvaška lahko tudi Črna gora ostalim državam pokaže pot do članstva v EU. Približevanje EU je ključni dejavnik za blaginjo in tudi stabilnost v regiji. To je popolnoma jasno.

Črna gora je majhna, nova in miroljubna država, ki je močno zavezana regionalnemu sodelovanju. Ima dobre odnose s svojimi sosedami in zato tudi dobre pogoje za uspeh na bližnjih pogajanjih o članstvu. Vendar pa so na nekaterih področjih potrebne obsežne reforme. Okrepljena je bila pravna in upravna zmogljivost za oblikovanje uspešne države, utemeljene na pravni državi, vendar pa je potrebno še več. Korupcija in organizirani kriminal sta zelo razširjena, pravni sistem pa potrebuje obsežne nadaljnje izboljšave, da bi izpolnil zahteve EU.

Predložil sem številne predloge sprememb, da bi poudaril, da mora Črna gora krepiti tudi položaj žensk, zagotoviti svobodo tiska, zaščititi temeljne pravice delavcev in manjšin ter predvsem razviti civilno družbo. Ne smemo pozabiti, da so tudi to ključna področja za bližnja pogajanja z EU. Pozdravljam čim prejšnje članstvo Črne gore v Evropski uniji.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, v imenu skupine ALDE.(SL) Hvala lepa gospodu Tannocku za poročilo in za dobro sodelovanje pri njegovem ustvarjanju. Če si želimo s sprejemom resolucije o Črni gori obnoviti načelno odločenost, da se bo proces širitve Evropske unije nadaljeval in da bo prav vsem državam našega kontinenta omogočeno, da se razvijejo v članstvu v Uniji, potem moramo najprej Črni gori, nato pa tudi Srbiji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini in Albaniji, tudi Turčiji seveda, zagotoviti kontinuiteto naslednjih korakov.

Za Črno goro bi to pomenilo, da dodelitvi statusa kandidatke in načelnemu sklepu o začetku pogajanj sledi tudi dejanski začetek pogajanj. Medtem čaka vlado Črne gore še veliko dela na harmoniziranju pravnega sistema, usposabljanju administrativnih kapacitet. Boj proti korupciji v vseh njenih raznovrstnih oblikah se mora nadaljevati in rezultirati v obsodbah tistih, ki v tem sodelujejo.

Zagotavljanje enakopravnosti in spoštovanja žensk ni naloga, ki bi jo izpostavili samo na današnji dan. Svoboda izražanja, neodvisnost medijev in zaščita vseh manjšin sodi k vrednotam, ki jih mora kandidatka za članstvo v Evropski uniji brezpogojno spoštovati.

Mlada črnogorska demokracija mora zagotoviti ustrezno, vidno mesto v družbi nevladnim organizacijam. Gospod komisar, rad bi vas opozoril na neko željo, ki sem jo slišal, ko sem se mudil v Črni gori v pogovorih s tamkajšnjimi politiki. Pomembno je, da se odnosi Črne gore in Srbije razvijajo brez poskusa Srbije vplivati na razvoj sosednje države preko etničnih srbskih strank. Takšna šola je v preteklosti jugovzhodne Evrope že naredila precej škode.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, v imenu skupine Verts/ALE. – Gospa predsednica, komisar, tudi jaz bi se zahvalila našemu kolegu Charlesu Tannocku za zelo dobro in uravnoteženo poročilo in vesela sem, da se strinjamo glede obžalovanja ločitve statusa kandidatke Črne gore od začetka pogajanj. Enako kot predhodni govorniki si tudi jaz želim, da bi Črna gora začela s pogajanji, in upam, da odlog ne bo predolg. Vesela sem tudi, da madžarsko predsedstvo pravi, da močno podpira proces širitve. Zato upam, da bo napredek dosežen najkasneje letos po poročilu o napredku. Črna gora je v preteklosti in v zadnjih letih dosegla veliko, vendar pa ostaja še nekaj področij, ki vzbujajo zaskrbljenost. Omenila bi tri: boj proti korupciji, diskriminacija in ekološka vprašanja.

Vesela sem, da v tem poročilu v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu od državnih oblasti zahtevamo tudi, da se vzdržijo izvajanja pritiska na nevladne organizacije in organizacije civilne družbe, ki preiskujejo korupcijo in organizirani kriminal. Imeti morajo proste roke pri opravljanju svojega dela in državo podpreti pri odpravi korupcije in organiziranega kriminala.

Drugi vidik je protidiskriminacija. Obstajajo številne skupine, v zvezi s katerimi kljub dobri zakonodaji protidiskriminacija ne deluje: Romi, Aškali in Egipčani, lezbijke, geji, biseksualci in transseksualci; na mednarodni dan žena moramo omeniti tudi enakost spolov.

Glede ekoloških vprašanj naj povem, da se Črna gora v ustavi opredeljuje za ekološko državo, kar je dobro. Vendar pa je problem v tem, da kljub lepi obali in goram tej pokrajini grozi uničenje, če se z okoljskimi ocenami ne doseže preglednega napredka. Zato upam, da se bo ta država premaknila naprej, vključila civilno družbo in imela pregledne procese na svojih ekoloških področjih, zlasti v zvezi s hidroelektrarnami.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE). – Gospa predsednica, strinjam se z večino dosedanjih govornikov, da je Črna gora kljub slabemu izhodiščnemu položaju dosegla precejšen napredek v smeri vključevanja v EU. Skupaj z drugimi nekdanjimi jugoslovanskimi republikami se je morala spopasti z zlomom komunizma, ki je sovpadal z zlomom države, vojno, ki je sledila, in nato izgradnjo novega sistema na ruševinah starega.

To ni lahka naloga, nekatere izmed negativnih značilnosti predhodnega sistema pa so pod krinko živele naprej. Toda tisto, kar je pomembno, je nastanek mlajše elite, ki se je zavezala evropski prihodnosti, k čemur je zagotovo pripomogla neuspešna zveza s Srbijo. Problemi seveda ostajajo. Slišali smo za nekatere izmed njih, tiste običajne, s katerimi so se morale spopasti nekdanje komunistične države: korupcija, kriminal, zlorabe pri uporabi pravosodja, ne preveč učinkovite javne storitve in podobno.

Njihova odprava in izboljšanje ter odprava pomanjkljivosti v političnem, gospodarskem, pravnem in upravnem sistemu bodo zahtevali obsežna prizadevanja vodstva, ki mora biti pripravljeno na aktiven in pasiven odpor upravičencev obstoječega sistema. Vsaka nekdanja komunistična država se je morala soočiti s podobnimi težavami. Odločenost elite in javnega mnenja, da se zagotovi evropsko prihodnost, je verjetno najpomembnejši dejavnik, ki zagotavlja pristop Črne gore k EU.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Gospa predsednica, napredek evropskih integracij je eden izmed temeljnih dejavnikov, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju Črne gore. Z gospodarskega vidika je država dosegla določeno raven makroekonomske stabilnosti in je tudi uspešno napredovala v smislu izpolnjevanja političnih meril, določenih na vrhu v Københavnu ali københavnski seji Sveta.

Vendar pa moramo izvajati večji pritisk, zlasti na področju krepitve pravne države – vključno z reformami sodstva –, prav tako pa je bistveno nadaljevati z nenehnimi prizadevanji v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Prav tako je zaželen napredek reforme javne uprave in volilne reforme ter močnejša vloga parlamenta.

Poudariti je treba izvajanje svobode izražanja in svobode medijev. Primerno bi bilo tudi sodelovati s civilno družbo in si prizadevati za obravnavanje diskriminacije ter socialno in gospodarsko povezovanje manjšin v prebivalstvu, vključno z Romi. Regionalno sodelovanje in korektni sosedski odnosi so nedvomno eden izmed drugih pogojev za uspešen proces evropskega povezovanja.

Komisar, gospe in gospodje, Črna gora si je močno prizadevala izpolniti merila, opredeljena za uspešno vključitev v Evropsko unijo, zato je čas, da razmislimo o tem, da se ji podeli status države kandidatke. Prepričana sem, da bo to doseženo.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). – Gospa predsednica, najprej bi se zahvalil poročevalcu gospodu Tannocku in mu čestital za odlično poročilo in zelo dobro pripravo zadevne resolucije.

Črna gora je dobro napredovala v procesu povezovanja. Država prav tako igra konstruktivno vlogo pri vzdrževanju regionalne stabilnosti. Je na pravi poti, kar sta lani potrdila Komisija in Svet ter Črni gori podelila status države kandidatke. Upam, da bo zagotovila čim prejšnjo izpolnitev preostalih meril za začetek pristopnih pogajanj, da bi tako omogočila njihov začetek.

Dotlej se mora črnogorska vlada osredotočati na napredek na ključnih področjih, ki so bila jasno opredeljena. Naj jih povzamem: pravna država, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, volilna zakonodaja, krepitev nadzorne vloge parlamenta nad vlado in večje sodelovanje civilne družbe v interakciji z vlado, reforma pravosodja z nenehno krepitvijo neodvisnosti sodstva in tožilstva ter boj proti korupciji, ki spodkopava državne institucije, gospodarski in socialni razvoj ter delovanje javne uprave.

Nazadnje me veseli, da Črna gora nenehno napreduje na področju procesa povezovanja. Zato upam, da se bo Svet odločil kmalu začeti pogajanja s to državo.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Spoštovano madžarsko predsedstvo, gospod komisar Füle, rad bi čestital gospodu poročevalcu Charlesu Tannocku za dosežek, ki ga predstavlja resolucija o Črni gori, o kateri bomo jutri glasovali. Črna gora je veliko upanje za proces širitve Evropske unije na zahodni Balkan. To je država in družba, ki nima objektivnih problemov, ki bi ji preprečevali, da stori to, kar je potrebno za članstvo v Evropski uniji. Te sreče nimata sosedi Bosna in Hercegovina in Makedonija.

Sedem ključnih prioritet Evropske komisije je jasnih in predlagam, da se jih vlada premierja Igorja Lukšića odločno loti ter na ta način odpre pogajanja za polnopravno članstvo Črne gore. Pri tem naj se vlada opre na civilno družbo Črne gore, na kritične intelektualce, na nevladne organizacije. Kritiki niso sovražniki Črne gore, kritični mediji niso sovražniki, oni so bogastvo Črne gore. Ključna pa je seveda bitka s korupcijo in organiziranim kriminalom. Naj velja črnogorska pesem: „Crna gora jest malena, al je častna in poštena“.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Gospa predsednica, stabilnost v regiji Zahodnega Balkana se bo še okrepila s priporočilom Evropske komisije, da Črna gora postane država kandidatka. Obenem bi omenila, kako pomembno je točno izpolnjevanje københavnskih meril, ki so ključna za napredek povezovanja EU. Kljub obsežnemu napredku morajo črnogorske oblasti v ključnih sektorjih še vedno izvesti reforme. Čutim se na primer dolžno omeniti poročilo Komisije o širjenju korupcije in nezakonitih davčnih transakcijah. Glede na to je najpomembnejši ukrep vzpostaviti posebno strukturo za boj proti tem problemom.

Po drugi strani pravice manjšin, in tu mislim predvsem na pravice Romov, še vedno nimajo potrebne pravne podlage. Navedba statusa manjšin v temeljnem pravu, skupaj z njihovimi pravicami, bo pozitiven znak za evropsko povezovanje. Pozdravljam spodbujanje Črne gore kot države, ki se zavzema za zeleno gibanje. Eden izmed ključnih ciljev EU je varstvo okolja. Tu bi pozornost pritegnila k neželenemu učinku, ki ga ima pretiran, slabo urejen turizem. Ena izmed posledic bi lahko bilo podaljšanje prihodnjih pristopnih pogajanj.

Nazadnje bi omenila, da možnost Črne gore za vključitev v EU pomaga Evropi, da se sprijazni s svojo preteklostjo v celotni regiji Balkana.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Gospa predsednica, gospa Győri, komisar, vesel sem, da ima madžarsko predsedstvo širitev v regiji Zahodnega Balkana za eno izmed svojih prednostnih nalog, in prepričan sem, da bo to pomembno prispevalo k temu, da Črna gora napreduje od statusa države kandidatke do začetka pristopnih pogajanj. Kolegi poslanci so že omenili, kako pomemben je boj proti korupciji pri pristopu držav Zahodnega Balkana, vendar pa obstajata še dve drugi ključni področji. Eno je kakovost njenih sosedskih odnosov. V zvezi s tem se je Črna gora zelo dobro odrezala in podpisala sporazum s Hrvaško in Srbijo.

Drugo so manjšinske zadeve. Črna gora ima zgledno zakonodajo o manjšinah, ki v mnogih pogledih temelji na izkušnjah, pridobljenih iz modela lokalnih manjšinskih vlad moje države Madžarske. Vendar pa z obžalovanjem opažam, da je sedaj propadla volilna zakonodaja prav zaradi tega, ker zastopanost manjšin ostaja nerešena. Upam, da bodo naši črnogorski prijatelji rešili tudi ta problem.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Gospa predsednica, za začetek bi čestital Črni gori za status države kandidatke za pristop k Evropski uniji, ki ji je bil podeljen decembra 2010. Politični dialog med to državo in institucijami EU je na zelo napredni stopnji kljub dejstvu, da ne poteka dolgo. Dokaze o visoki stopnji zavezanosti in močni politični volji Črne gore, da uvede spremembe, je mogoče razbrati iz načina, na katerega je na primer izvajala reforme v okviru bolonjskega procesa, ali iz izboljšav, ki jih je uvedla v zvezi z delovanjem trga dela.

Toda kot izhaja iz sporočila Komisije o prošnji Črne gore, nenehna visoka stopnja brezposelnosti kaže na neskladnost med znanji in spretnostmi, ki so na razpolago, in tistimi, ki se jih zahteva, pri čemer se razkrivajo šibke točke izobraževalnega sistema. Zato si mora Črna gora močno prizadevati, da zagotovi, da imajo vse socialne skupine, vključno s tistimi, ki tvegajo socialno izključenost, priložnost za zelo kakovostno splošno izobraževanje in usposabljanje, da bi svoje državljane opremila z znanji in spretnostmi, ki povečujejo možnosti za zaposlitev.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Gospa predsednica, ta razprava je pokazala, da je Črna gora vse bolj pripravljena za pristop k strukturam Evropske unije. Ni treba posebej poudarjati, da je to pomembno za samo Črno goro, vendar pa bi rad vašo pozornost pritegnil k dejstvu, da ima ta proces tudi dve drugi razsežnosti. Prva je evropska razsežnost, ki kaže, da so načela in vrednote, ki urejajo delovanje Evropske unije, še vedno privlačni za preostalo Evropo. Druga razsežnost zadeva Balkan, saj ta proces kaže drugim balkanskim državam, katero pot lahko uberejo oziroma morajo ubrati. Pot je težka, vendar ne nemogoča.

Imam eno zelo kratko vprašanje: bi nas komisar Füle lahko seznanil s časovnim razporedom za prihodnji pristop Črne gore k Evropski uniji? Najlepša hvala.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). – Gospa predsednica, kot državljan Romunije z močnim zaupanjem v koristi uspešne večetnične družbe, utemeljene na mirnem soobstoju in spravi med narodi, pozdravljam prizadevanja Črne gore, da izpolni københavnska merila glede institucij, ki zagotavljajo demokracijo, in je skladna z evropskimi in mednarodnimi standardi.

Črna gora je parlamentarna demokracija, utemeljena na ustavnem in zakonodajnem okviru za pravno državo, človekove pravice ter spoštovanje in zaščito manjšin.

Vendar pa so v izvajanju zakonodaje številne vrzeli. Prevladuje korupcija, organizirani kriminal je še naprej resen problem in obstajajo pomisleki glede učinkovitosti sodstva.

Črno goro pozivam, naj bo še naprej konstruktivno udeležena v regionalnem sodelovanju in krepitvi dvostranskih odnosov s sosednjimi državami.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). (SK) Gospa predsednica, obisk komisarja Füleja prejšnji teden kaže, da je zavezanost črnogorske vlade evropskemu povezovanju resnična in tudi najboljša pot za državo, ki se premika v smeri Evropske unije.

Socialne in politične spremembe, ki so v zadnjih letih potekale v Črni gori, so pozitiven znak ne samo za EU, ampak tudi za sosede te države. Črnogorska vlada si je zaradi velikega števila problemov, s katerimi se je spopadla, prislužila tudi pohvale OZN. Glede na poročilo Programa Združenih narodov za razvoj je Črna gora do leta 2015 sposobna izpolniti razvojne cilje tisočletja, vključno z odpravo revščine, splošnim osnovnim izobraževanjem in zmanjšanjem umrljivosti dojenčkov.

Črnogorski predsednik vlade Igor Lukšić je med svojim nedavnim obiskom v Bruslju povedalo, da je prednostna naloga Črne gore članstvo v EU in Natu. Zato se mi zdijo prizadevanja Črne gore zelo pomembna in popolnoma podpiram pomoč in podporo, ki ju EU zagotavlja državi, ter sem prepričan, da se bo ta država v bližnji prihodnosti pridružila EU.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Gospa predsednica, komisar, gospe in gospodje, čeprav je bilo na poti k evropskemu povezovanju doseženih nekaj odličnih rezultatov, ostajajo nekatere vrzeli na temeljnih področjih za razvoj demokratičnega sistema in popolno utrditev pravne države.

Kljub napredku, doseženem s spremembami zakonodaje o kazenskih postopkih in druge primarne zakonodaje, nekatere zadeve še vedno zelo zaostajajo za časovnim načrtom. Tu mislim predvsem na nujnost, da se zagotovi odgovornost in učinkovitost sodstva ter tudi njegovo preglednost, prav tako pa preglednost javnega tožilstva, ter njuno neodvisnost od političnega vmešavanja.

V zvezi s tem so potrebne precejšnje spremembe sistema za imenovanje sodnikov in javnih tožilcev, s čimer bi končali prakso, v skladu s katero se jih imenuje samo v parlamentu in znotraj vlade.

Nazadnje je (...) izboljšati dostop do pravosodja in brezplačne pravne pomoči.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Gospa predsednica, Črna gora je pridobila status države kandidatke za pristop, kar je rezultat politike odprtih vrat, ki jo spodbuja Evropska unija in je imela koristen vpliv ne samo v vzhodni Evropi, ampak tudi na Zahodnem Balkanu, kot v tem primeru. Črna gora je na začetku potovanja, ki ne bo ne lahko ne enostavno, vendar pa ima možnost pristopa in načrt in ima lahko koristi od izkušenj držav v regiji, ki so nedolgo nazaj zaključile pot pristopa. Pomembno je, da je naslednje poročilo o državi pozitivno in omogoči dejanski začetek pogajanj.

Menim, da je Evropska unija uspešno in ključno prispevala k procesu sprave v nekdanji Jugoslaviji. Ko bodo vse države, ki so se oblikovale po razpadu jugoslovanske federacije, sprejete v Evropsko unijo, bo to zaprlo tudi zadnje rane nasilne preteklosti, ki je še vedno pomembna za celotno evropsko skupnost. Črnogorskemu narodu želim veliko uspeha v njegovih prizadevanjih za modernizacijo države, da bi izpolnila pristopne pogoje.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Gospa predsednica, pričakovalo se je, da bo liberalizacija vizumskega režima za Srbijo, Črno goro in Makedonijo spodbudila turiste in poslovneže, da bolje izkoristijo to priložnost. Namesto tega smo bili priča povečanju števila gospodarskih migrantov. V okviru tega so nedvomno pomembne informacijske kampanje v teh državah, da bi lahko pojasnili, da vizum za obiskovalce ni enako kot azil ali delovno mesto v EU. Dejstvo, da je morala EU izvajati pritisk za zaprtje tako imenovanih potovalnih agencij, ki so se specializirale za izseljevanje v EU, kaže na premajhno ozaveščenost o problemu. Počakati bomo morali, da se pokaže, kako učinkovit bo načrtovani sistem za zgodnje opozarjanje za množične premike v zvezi s problemom Romov.

Zdi se, da so mnogi ljudje prepričani, da njihova prihodnost ni v domovini na Balkanu, kot na primer v Črni gori, ampak hočejo izkoristiti svojo nanovo pridobljeno svobodo potovanja za to, da nezakonito vstopijo v EU. Vendar pa nimajo pravice dostopati do evropskih sistemov socialne varnosti.

Za Črno goro je pomembno, da si močneje prizadeva za uvedbo standardov EU na področjih, kot so pravosodje, boj proti korupciji in zaščita manjšin, da bi ustvarila evropsko prihodnost.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, član Komisije. – Gospa predsednica, spoštovani poslanci, naša razprava se je izkazala za produktivno v zvezi s ponovno potrditvijo naslednjih korakov, ki so potrebni, da bi Črna gora dosegla nadaljnji napredek na svoji poti v Evropsko unijo. Kot priznava predlog resolucije, o katerem smo razpravljali danes, in mnenje Komisiji iz novembra lani, je Črna gora dosegla veliko, vendar pa mora zagotoviti še precej več.

Država je zdaj vstopila v odločilno fazo. Potrebni so oprijemljivi rezultati, da bi se lahko Črna gora premaknila na naslednjo stopnjo evropskega povezovanja. Ne sme se izgubiti zagona, ki ga je ustvaril status države kandidatke; odločno se je treba zavzemati za reforme. Cilji so dobro znani: obveznost Črne gore je, da izpolni zahtevane prednostne naloge in se, ko bo pripravljena, udeleži procesa pogajanj. Hitrost napredka Črne gore v smeri članstva v Evropski uniji je odvisna od njenih dosežkov, to pa pojasni moje omahovanje, da vnaprej napovem časovni načrt širitve, k čemur ste me pozvali številni. Vendar pa sem prepričan, da bo Črna gora z našo podporo, toda predvsem z odločnostjo svojega naroda, lahko resnično napredovala v smeri Evropske unije.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, predsedujoča Svetu.(HU) Gospa predsednica, komisar, gospe in gospodje, najprej bi se vam zahvalila za to izredno plodno razpravo. Spodbudno je videti, da Evropski parlament še naprej z vsem srcem podpira prizadevanja Črne gore za vključevanje v evropske integracije. Zagotovila bi vam, da so pomisleki in naloge, ki ste jih omenili v tej razpravi, na dnevnem redu nenehnega dialoga med institucijami EU o evropski prihodnosti Črne gore in vsekakor si prizadevamo za njihovo ustrezno obravnavo.

Večkrat je bilo omenjeno in zastavljena so bila tudi vprašanja, kaj se bo zgodilo v času med dodelitvijo statusa države kandidatke in začetkom pristopnih pogajanj, to je, zakaj pogajanj ne začnemo takoj, brez odlašanja. Morda veste, to pa sva omenila oba s komisarjem, da je zdaj, ko je bil Črni gori dodeljen status države kandidatke, Komisija določila pogoje, ki jih mora ta država izpolniti. Pogojev je sedem, vključno s pravno državo, ukrepanjem proti organiziranemu kriminalu, bojem proti korupciji itd., Komisija pa bo ocenila napredek, dosežen na teh področjih, ter svojo oceno jeseni predložila Svetu, zatem pa bomo lahko odločili, ali smo dosegli stopnjo, na kateri lahko začnemo pogajanja.

Še enkrat se vam zahvaljujem za to razpravo in prepričana sem, da tudi ta dokazuje, da je Evropski parlament pripravljen poslati pozitiven znak regiji Zahodnega Balkana. Znak, ki dokazuje, da poteka proces širitve, da še vedno obstaja in da mora biti verodostojen. To pomeni, da je napredek, dosežen z vsako državo v regiji, utemeljen na prilagojenem pristopu in je odvisen od uspešnosti. V primeru Črne gore se to nanaša na to, kar je bilo povedano; v primeru Srbije pomeni, da so bili pripravljeni odgovori na prejeti vprašalnik in jih bo zdaj ocenila Komisija; in v primeru Hrvaške to pomeni, da mora država končati svojo nalogo in se na vse možne načine pripraviti, da zagotovi zaključek pogajanj med mandatom madžarskega predsedstva. Na ta način proces ostane verodostojen in lahko zagotovimo, da bodo naše neposredne sosede, te prave evropske države, ostale na pravi poti in se bodo lahko pridružile EU, ko bodo dosegle ustrezno stopnjo pripravljenosti.

 
  
MPphoto
 

  Predsednica. – Prejela sem en predlog resolucije(1), predložen v skladu s členom 110(2) poslovnika.

Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo v sredo, 9. marca 2011.

 
  

(1)Glej zapisnik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov