Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 8. března 2011 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Předložení dokumentů: viz zápis
 4.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 5.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního řádu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 6.Priority rozpočtu na rok 2012 – ostatní oddíly (rozprava)
 7.Chudoba žen - Rovnost žen a mužů – 2010 (rozprava)
 8.100. výročí Mezinárodního dne žen
 9.Hlasování
  9.1.Žádost, aby byl Elmar Brok zbaven imunity (A7-0047/2011, Francesco Enrico Speroni) (hlasování)
  9.2.Obecná bezpečnost výrobků a dohled nad trhem (A7-0033/2011, Christel Schaldemose) (hlasování)
  9.3.Zvládání chřipky typu H1N1 (A7-0035/2011, Michèle Rivasi) (hlasování)
  9.4.Jmenování člena Evropského účetního dvora (pan Harald Wögerbauer - AT) (A7-0048/2011, Inés Ayala Sender) (hlasování)
  9.5.Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (A7-0023/2011, Crescenzio Rivellini) (hlasování)
  9.6.Inovativní financování na globální a evropské úrovni (A7-0036/2011, Anni Podimata) (hlasování)
  9.7.Snížení nerovnosti v oblasti zdraví (A7-0032/2011, Edite Estrela) (hlasování)
  9.8.Spolupráce s rozvojovými zeměmi na podpoře řádné správy v daňové oblasti (A7-0027/2011, Eva Joly) (hlasování)
  9.9.Zemědělství a mezinárodní obchod (A7-0030/2011, Georgios Papastamkos) (hlasování)
  9.10.Deficit bílkovinných plodin v EU (A7-0026/2011, Martin Häusling) (hlasování)
  9.11.Rovnost žen a mužů – 2010 (A7-0029/2011, Mariya Nedelcheva) (hlasování)
  9.12.Chudoba žen (A7-0031/2011, Rovana Plumb) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Příprava summitu eurozóny konaného dne 11. března 2011 (rozprava)
 14.2010 zpráva z roku 2010 o pokroku Turecka (rozprava)
 15.Evropský integrační proces v případě Černé Hory (rozprava)
 16.Strategie EU pro začleňování Romů (rozprava)
 17.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)
 18.Průmyslová politika pro éru globalizace (rozprava)
 19.Zabezpečení dodávek vzácných nerostných prvků pro Evropu (rozprava)
 20.Možnosti využívání plynu z alternativních zdrojů v Evropě (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1591 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (5857 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí