Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 8. maaliskuuta 2011 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Vuoden 2012 talousarvion suuntaviivat - Muut pääluokat (keskustelu)
 7.Naisten köyhyys - Naisten ja miesten tasa-arvo – 2010 (keskustelu)
 8.Kansainvälisen naistenpäivän satavuotisjuhla
 9.Äänestykset
  9.1.Elmar Brokin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A7-0047/2011, Francesco Enrico Speroni) (äänestys)
  9.2.Yleinen tuoteturvallisuus ja markkinavalvonta (A7-0033/2011, Christel Schaldemose) (äänestys)
  9.3.H1N1-influenssan hallinta (A7-0035/2011, Michèle Rivasi) (äänestys)
  9.4.Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Harald Wögerbauer – AT) (A7-0048/2011, Inés Ayala Sender) (äänestys)
  9.5.Välimeren yleisen kalastuskomission sopimusalue (A7-0023/2011, Crescenzio Rivellini) (äänestys)
  9.6.Innovatiivinen rahoitus sekä maailmanlaajuisella että Euroopan tasolla (A7-0036/2011, Anni Podimata) (äänestys)
  9.7.Terveyserojen vähentäminen (A7-0032/2011, Edite Estrela) (äänestys)
  9.8.Yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi verotusalalla (A7-0027/2011, Eva Joly) (äänestys)
  9.9.Maatalous ja kansainvälinen kauppa (A7-0030/2011, Georgios Papastamkos) (äänestys)
  9.10.EU:n valkuaisvaje (A7-0026/2011, Martin Häusling) (äänestys)
  9.11.Naisten ja miesten tasa-arvo – 2010 (A7-0029/2011, Mariya Nedelcheva) (äänestys)
  9.12.Naisten köyhyys (A7-0031/2011, Rovana Plumb) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Euroalueen huippukokouksen (11. maaliskuuta 2011) valmistelu (keskustelu)
 14.Turkkia koskeva edistymiskertomus 2010 (keskustelu)
 15.Montenegron yhdentyminen Euroopan unioniin (keskustelu)
 16.Romaniväestön osallistamista koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 17.EN17 - Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 18.Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka (keskustelu)
 19.Harvinaisten maametallien saannin turvaaminen Euroopassa (keskustelu)
 20.Mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisista lähteistä peräisin olevaa maakaasua Euroopassa (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (1562 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (5854 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö