Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 8 marca 2011 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 5.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 6.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2012 – inne sekcje (debata)
 7.Ubóstwo kobiet – Równość kobiet i mężczyzn – 2010 (debata)
 8.100. rocznica ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet
 9.Głosowanie
  9.1.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Elmara Broka (A7-0047/2011, Francesco Enrico Speroni) (głosowanie)
  9.2.Ogólne bezpieczeństwo produktów i nadzór rynku (A7-0033/2011, Christel Schaldemose) (głosowanie)
  9.3.Zarządzanie w zakresie grypy H1N1 (A7-0035/2011, Michèle Rivasi) (głosowanie)
  9.4.Powołanie na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Harald Wögerbauer – AT) (A7-0048/2011, Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  9.5.Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego (A7-0023/2011, Crescenzio Rivellini) (głosowanie)
  9.6.Innowacyjne metody finansowania na szczeblu światowym i europejskim (A7-0036/2011, Anni Podimata) (głosowanie)
  9.7.Zmniejszanie nierówności zdrowotnych (A7-0032/2011, Edite Estrela) (głosowanie
  9.8.Współpraca z krajami rozwijającymi się w zakresie wspierania dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania (A7-0027/2011, Eva Joly) (głosowanie)
  9.9.Rolnictwo i handel międzynarodowy (A7-0030/2011, Georgios Papastamkos) (głosowanie)
  9.10.Deficyt białka w UE (A7-0026/2011, Martin Häusling) (głosowanie)
  9.11.Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2010 (A7-0029/2011, Mariya Nedelcheva) (głosowanie)
  9.12.Ubóstwo kobiet (A7-0031/2011, Rovana Plumb) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 13.Przygotowania do szczytu państw strefy euro, zaplanowanego na dzień 11 marca 2011 r. (debata)
 14.Sprawozdanie z postępów Turcji w 2010 r. (debata)
 15.Proces integracji Czarnogóry z Unią Europejską (debata)
 16.Strategia UE na rzecz integracji Romów (debata)
 17.Tura pytań (do Komisji)
 18.Polityka przemysłowa w erze globalizacji (debata)
 19.Zabezpieczenie dostaw metali ziem rzadkich dla Europy (debata)
 20.Możliwość wykorzystywania gazu z alternatywnych źródeł w Europie (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (1608 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (6207 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności