Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 8 mars 2011 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 5.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Riktlinjerna för 2012 års budget – Övriga avsnitt (debatt)
 7.Fattigdom bland kvinnor - Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2010 (debatt)
 8.Internationella kvinnodagens hundraårsjubileum
 9.Omröstning
  9.1.Begäran om upphävande av Elmar Broks parlamentariska immunitet (A7-0047/2011, Francesco Enrico Speroni) (omröstning)
  9.2.Allmän produktsäkerhet och marknadskontroll (A7-0033/2011, Christel Schaldemose) (omröstning)
  9.3.Hanteringen av H1N1-influensan (A7-0035/2011, Michèle Rivasi) (omröstning)
  9.4.Utnämning av en ledamot av Europeiska revisionsrätten (Harald Wögerbauer - AT) (A7-0048/2011, Inés Ayala Sender) (omröstning)
  9.5.Avtalsområdet för Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (A7-0023/2011, Crescenzio Rivellini) (omröstning)
  9.6.Innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå (A7-0036/2011, Anni Podimata) (omröstning)
  9.7.Att minska ojämlikhet i hälsa (A7-0032/2011, Edite Estrela) (omröstning)
  9.8.Samarbete med utvecklingsländer för att främja god förvaltning i skattefrågor (A7-0027/2011, Eva Joly) (omröstning)
  9.9.Jordbruk och internationell handel (A7-0030/2011, Georgios Papastamkos) (omröstning)
  9.10.Proteinbristen i EU (A7-0026/2011, Martin Häusling) (omröstning)
  9.11.Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2010 (A7-0029/2011, Mariya Nedelcheva) (omröstning)
  9.12.Fattigdom bland kvinnor (A7-0031/2011, Rovana Plumb) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Förberedelser inför euroområdets toppmöte den 11 mars 2011 (debatt)
 14.års framstegsrapport om Turkiet (debatt)
 15.Montenegros europeiska integrationsprocess (debatt)
 16.EU-strategin för integrering av romer (debatt)
 17.Frågestund (frågor till kommissionen)
 18.En industripolitik för en globaliserad tid (debatt)
 19.Säkrande av EU:s tillgång till sällsynta jordartsmetaller (debatt)
 20.Möjligheten att använda gas från alternativa källor i Europa (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1537 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (6247 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy