Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 5608k
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2. Έναρξη της συνεδρίασης
 3. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6. Οι κατευθυντήριες γραμμές για το οικονομικό έτος 2012 - Λοιπά τμήματα (συζήτηση)
 7. Γυναικεία φτώχεια - Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών — 2010 (συζήτηση)
 8. Η 100ή επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
 9. Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Elmar Brok (A7-0047/2011, Francesco Enrico Speroni) (ψηφοφορία)
  9.2. Γενική ασφάλεια των προϊόντων και εποπτεία της αγοράς (A7-0033/2011, Christel Schaldemose) (ψηφοφορία)
  9.3. Διαχείριση της γρίπης H1N1 (A7-0035/2011, Michèle Rivasi) (ψηφοφορία)
  9.4. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ (κ. Harald Wögerbauer - AT) (A7-0048/2011, Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  9.5. Περιοχή της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (A7-0023/2011, Crescenzio Rivellini) (ψηφοφορία)
  9.6. Καινοτόμος χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο (A7-0036/2011, Άννυ Ποδηματά) (ψηφοφορία)
  9.7. Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας (A7-0032/2011, Edite Estrela) (ψηφοφορία)
  9.8. Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στο φορολογικό τομέα (A7-0027/2011, Eva Joly) (ψηφοφορία)
  9.9. Γεωργία και διεθνές εμπόριο (A7-0030/2011, Γεώργιος Παπαστάμκος) (ψηφοφορία)
  9.10. Το πρωτεϊνικό έλλειμμα της ΕΕ (A7-0026/2011, Martin Häusling) (ψηφοφορία)
  9.11. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών — 2010 (A7-0029/2011, Mariya Nedelcheva) (ψηφοφορία)
  9.12. Γυναικεία φτώχεια (A7-0031/2011, Rovana Plumb) (ψηφοφορία)
 10. Αιτιολογήσεις ψήφου
 11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Προετοιμασία της συνάντησης κορυφής της ζώνης του ευρώ στις 11 Μαρτίου 2011 (συζήτηση)
 14. Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία (συζήτηση)
 15. Διαδικασία προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 16. Στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά (συζήτηση)
 17. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 18. Βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης (συζήτηση)
 19. Διασφάλιση του εφοδιασμού της Ευρώπης με σπάνιες γαίες (συζήτηση)
 20. Δυνατότητα χρησιμοποίησης φυσικού αερίου από εναλλακτικές πηγές στην Ευρώπη (συζήτηση)
 21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΡΟΔΗΣ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00)

 
1. Έναρξη της ετήσιας συνόδου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κηρύσσω την έναρξη της συνόδου 2011-2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

2. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλημέρα σας. Σήμερα είναι η 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Το Κοινοβούλιο έχει προγραμματίσει πολλές εκδηλώσεις. Είναι ευκαιρία να εορτάσουμε και εμείς τα 100 χρόνια αυτής της επετείου και να εκφράσουμε τις σκέψεις μας γι' αυτά που πέτυχαν οι γυναίκες και για τον δρόμο που μένει να διασχίσουμε.

 

3. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

6. Οι κατευθυντήριες γραμμές για το οικονομικό έτος 2012 - Λοιπά τμήματα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συνεδρίασή μας συνεχίζεται. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση του κ. José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού του 2012, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τμήμα II – Συμβούλιο, τμήμα IV – Δικαστήριο, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [2011/2017(BUD)] (Α7-0049/2011).

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, εισηγητής.(PT) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να χαιρετίσω εσάς, κυρία Πρόεδρε, τον Επίτροπο και όλους τους συναδέλφους μου που βρίσκονται εδώ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους εκείνους που συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης και, ιδιαίτερα, τους σκιώδεις εισηγητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες.

Οι εργασίες κατέληξαν σε μια ευρεία συναίνεση, όπως έδειξε η ψηφοφορία της περασμένης εβδομάδας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, όπου αυτή η έκθεση εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 1 αποχή. Η έκθεση αυτή επιδιώκει να εναρμονιστεί και να ευθυγραμμιστεί με την παρούσα συγκυρία: την οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική κατάσταση που βιώνουμε, την κρίση που διερχόμαστε και, παράλληλα, αυτό που θέλουν οι ευρωπαίοι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα.

Θα έχουμε έναν προϋπολογισμό περιορισμών, έναν προϋπολογισμό λιτότητας, έναν προϋπολογισμό που θα πρέπει να παράσχει στα θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο τα μέσα για να σταθούν στο ύψος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών.

Ο στόχος μας είναι η νομοθετική αριστεία και θα ήταν κακό το να μην έχουμε στη διάθεσή μας τα αναγκαία μέσα για να την επιτύχουμε: θα ήταν ένα τρομερό σημείο της εποχής μας και θα είχε ένα κόστος το οποίο οι ευρωπαίοι πολίτες θα έπρεπε να επωμιστούν.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα χρειαστούμε τους απαραίτητους πόρους. Έχουμε νέες αρμοδιότητες που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ωστόσο, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, τασσόμαστε υπέρ μιας ουδέτερης αύξησης, γεγονός που σημαίνει ότι τασσόμαστε υπέρ μιας αύξησης ίσης με τον πληθωρισμό.

Ευθυγραμμιζόμαστε με την επιστολή του Επιτρόπου, τη σύσταση που απηύθυνε στο Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα. Ως εκ τούτου, όταν καταστεί αναγκαίο, θα συντάξουμε μια επιστολή ή θα καταρτίσουμε έναν διορθωτικό προϋπολογισμό, εξυπηρετώντας τον σκοπό δεσμεύσεων όπως αυτή που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Κροατία, ή εκείνη που απορρέει από τα οκτώ νέα μέλη της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Προκειμένου να επιτύχουμε έναν προϋπολογισμό εξοικονομήσεων, είναι σαφές ότι πρέπει, περισσότερο από ποτέ, να ακολουθήσουμε τις αρχές της ορθής διαχείρισης και της οικονομίας, τις αρχές της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Οι αρχές αυτές πρέπει να μεταφραστούν σε δημοσιονομική πειθαρχία, απλότητα και διαφάνεια. Με αυτές τις αρχές, θα μπορέσουμε από τώρα ήδη να καθορίσουμε επιτυχώς τις περικοπές, όχι μόνο στις εκτιμήσεις που θα επεξεργαστούμε τώρα, αλλά επιθυμούμε επίσης εξοικονομήσεις στην εφαρμογή του προϋπολογισμού του 2012.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα κατορθώσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Θα θέλαμε επίσης –και εισάγουμε αυτήν την ιδέα– έναν προϋπολογισμό που θα είναι προϋπολογισμός μηδενικής βάσης, στον οποίο κάθε δαπάνη θα αιτιολογείται και στον οποίο οι μεταβλητές δαπάνες θα είναι γνωστές· μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί εκτίμηση της σχέσης κόστους–οφέλους για αυτές τις δαπάνες, όπου αυτό αιτιολογείται.

Δεν πρόκειται σαφώς να θέσουμε σε κίνδυνο τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί αυτό δεν θα αποτελούσε απλά ένα βήμα οπισθοδρόμησης, αλλά θα συνιστούσε μάλλον απώλεια. Αναφέρομαι σε έργα όπως η επέκταση του κτιρίου Konrad Adenauer και το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· τα έργα αυτά θα προχωρήσουν στο πλαίσιο αυτού του προϋπολογισμού των περιορισμών. Υποστηρίζουμε επίσης, σε αυτή τη βάση, ότι οι επόμενοι προϋπολογισμοί θα είναι πολυετείς προϋπολογισμοί, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει γενικός σχεδιασμός ευθύς εξαρχής· γενικός σχεδιασμός που θα είναι σύμφωνος και συνεπής με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, τις καλύτερες ευχές μου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Χαιρετίζω τις αρχές που καθόρισε ο εισηγητής μας, κ. Fernandes, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, ιδίως όσον αφορά τους διοικητικούς προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτή είναι η γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως εκ τούτου, με βάση αυτό το σκεπτικό, ζήτησα από τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι όσον αφορά τις αυξήσεις στη διοίκηση και μπορούμε να υποσχεθούμε ότι η αύξησή μας θα είναι μικρότερη από 1%. Αυτό σημαίνει, δεδομένου ότι υπάρχουν ορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις, ότι για το 2012 θα υπάρξουν περικοπές στους τομείς της τεχνολογίας των πληροφοριών, των συνεδριάσεων, του κόστους των διασκέψεων και των αποστολών, καθώς και στον τομέα των μελετών και των εκδόσεων.

Συνέταξα μια επιστολή προς τους επικεφαλής των άλλων θεσμικών οργάνων και έχω εδώ την απάντησή τους. Πιστεύω ότι αυτή είναι πραγματικά η γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε για το 2011 όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες. Έχουμε ενδείξεις από το Συμβούλιο ότι πρόκειται επίσης να προβούν σε πολλούς περιορισμούς.

Η ίδια αρχή θα πρέπει να εφαρμοστεί όσον αφορά τη μελλοντική διεύρυνση. Νομίζω ότι οι εκτιμήσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό όταν θα ληφθεί η επίσημη απόφαση για την ημερομηνία προσχώρησης υπό τη μορφή διορθωτικής επιστολής ή διορθωτικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, πρέπει να σας υπενθυμίσω με αυτή την ευκαιρία ότι η διοίκηση αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 6% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως πρόκειται για ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό.

Όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει τη δική του εσωτερική λογική. Τα προγράμματα ωριμάζουν με τον καιρό, επομένως κάποια σημαντικά προγράμματα που ξεκίνησαν το 2007 φτάνουν τώρα στην ωρίμανσή τους. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αφορά κατά κύριο λόγο τις επενδύσεις και όχι την κατανάλωση και τις κοινωνικές παροχές. Από τη μια πλευρά, θα πρέπει να είμαστε πολύ περιοριστικοί όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να κατανοήσουμε τη λογική της εσωτερικής δυναμικής των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών, διαφορετικά θα παράγουμε πολλά από τα λεγόμενα υπόλοιπα προς εκκαθάριση (RAL), τα οποία αποτελούν έναν τεράστιο όγκο μη δαπανηθέντων κονδυλίων, μη δαπανειθησών αναλήψεων υποχρεώσεων, και αυτό δεν συνάδει με μια αξιοπρεπή δημοσιονομική διαδικασία.

Χαιρετίζω, ως εκ τούτου, για μία ακόμη φορά τις αρχές που περιέχονται στην έκθεση του κ. Fernandes. Θα πραγματοποιήσουμε συζητήσεις επί τη βάσει των κατευθυντήριων γραμμών στις 30 Μαρτίου και προσβλέπω στη συνεδρίασή μας ενόψει του τριμερούς διαλόγου στις 30 Μαρτίου.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη και την απογοήτευσή μου για την απουσία τόσο του Γενικού Γραμματέα όσο και των δύο αντιπροέδρων που είναι αρμόδιοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναμένουμε συνήθως τα αρμόδια μέλη της Επιτροπής να είναι παρόντα· θα πρέπει επίσης να αναμένουμε το ίδιο από τον ανώτερο εκπρόσωπό μας.

Δεύτερον, θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα της διαχείρισης των κτιρίων του Κοινοβουλίου. Χαιρετίζω το γεγονός ότι το έργο KAD στο Λουξεμβούργο σημειώνει πρόοδο, ότι το κόστος φαίνεται να είναι υπό έλεγχο και ότι τα πράγματα προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Όταν το έργο της επέκτασης του κτιρίου KAD ολοκληρωθεί, η συγκέντρωση του προσωπικού κάτω από μία στέγη θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και συνέργεια, καθώς επίσης θα μειώσει τα ετήσια κόστη, διότι οκτώ γραφεία θα κλείσουν. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί αυτός ο στόχος διότι χρειαζόμαστε κάποια από αυτά τα κονδύλια για άλλους σκοπούς, όπως επεσήμανε ο κ. Fernandes.

Πιστεύω ότι το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας είναι ένα σημαντικό έργο γιατί θα προσελκύσει πολλούς επισκέπτες, προσφέροντας τους με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο μια σαφή εικόνα για τη σπουδαιότητα, τους στόχους και τον σκοπό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Τρίτον, θέλω να ζητήσω τη μετεγκατάσταση του προσωπικού που είναι διορισμένο στο Λουξεμβούργο στις Βρυξέλλες. Οι υπάλληλοι αυτοί, λόγω του ότι είναι αναγκασμένοι να εργάζονται συχνά στις Βρυξέλλες, ταξιδεύουν διαρκώς, γεγονός που προκαλεί επίσης προβλήματα στους βουλευτές. Αυτό ισχύει μόνο για ένα μικρό αριθμό υποτομέων και η μετεγκατάσταση θα πρέπει στην πραγματικότητα να εξεταστεί για λόγους αποδοτικότητας.

Τέταρτον, νομίζω ότι είναι πολύ καλό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει πρόβλεψη μόνο για μέτριας κλίμακας επέκταση. Το γεγονός ότι άλλοι τομείς επεκτείνονται μόνο σε μέτρια κλίμακα δεν θα πρέπει να εκληφθεί από την ΕΥΕΔ ως λόγος για μαζική επέκταση. Θα καλέσω όλα τα θεσμικά όργανα να είναι μετρημένα στις δαπάνες τους σε αυτούς τους καιρούς των οικονομικών και δημοσιονομικών δυσχερειών.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του, αλλά και για την προσέγγισή του στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των άλλων τμημάτων. Πολύ ορθά, εξισορροπεί την ανάγκη διασφάλισης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά τμήματα μπορούν να λειτουργούν κανονικά με τη διασφάλιση ότι οι αυξήσεις του προϋπολογισμού θα κρατηθούν σε ένα απόλυτο ελάχιστο.

Χαιρετίζω ιδιαίτερα την πρότασή του να μείνουν οι αυξήσεις εντός του ποσοστού του πληθωρισμού. Πιστεύω ότι η αρχική πρόταση του 5,2% είναι υπερβολικά υψηλή. Φυσικά, προκειμένου να επιτευχθούν οι μετριοπαθείς εξοικονομήσεις που επιδιώκει ο εισηγητής και άλλοι στο Κοινοβούλιο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα προσδιορίσουμε εξοικονομήσεις και εντός του προϋπολογισμού. Πρότεινα, ως εκ τούτου, να συνεργαστώ με τον εισηγητή για να διασφαλίσω ότι θα βρεθούν οι εν λόγω εξοικονομήσεις. Πιστεύω ότι πιθανές εξοικονομήσεις θα μπορούσαν να βρεθούν σε πράγματα όπως η πολιτική για τα κτίρια και σε σχέση με τη διεύρυνση –την οποία ανέφερε και ο Επίτροπος– αλλά και σε πράγματα όπως το κόστος γραφείων εκτός Ευρώπης, κάτι που πιστεύω ότι αποτελεί πολυτέλεια.

Τέλος, θέλω να πω ότι πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα, ιδίως με την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τα οποία γνωρίζω ότι είχαν επίσης προβληματιστεί εντόνως σχετικά με τον προϋπολογισμό τους για το 2012. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και αυτά τα όργανα θα μπορέσουν, όπως εμείς, να λειτουργούν κανονικά αλλά επίσης, ταυτόχρονα, θα περιορίσουν τις αυξήσεις των δαπανών τους για το μέλλον. Επομένως, μπορώ να πω ότι η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είναι πολύ πρόθυμη να συνεργαστεί με τον εισηγητή· υποστηρίζουμε τις προτάσεις γι’ αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, και προσβλέπουμε στη συζήτηση των εκτιμήσεων την ερχόμενη εβδομάδα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ήθελα να απαντήσω στην παρατήρηση της κ. Hohlmeier: o κ. Pittella, αρμόδιος Αντιπρόεδρος για τον προϋπολογισμό, είναι παρών στην αίθουσα και παρακολουθεί τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, κύριε Fernandes, για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Οι βασικές αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης είναι η αποδοτικότητα, η οικονομία και η υπεύθυνη χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων που μας έχουν διατεθεί. Ωστόσο, κάτι που προκύπτει επανειλημμένως σε όλες τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, και το οποίο πρέπει να αποφύγουμε εδώ για μία ακόμη φορά, είναι η πλεονεξία και η επιθυμία να διατηρήσουμε τον συνήθη τρόπο δράσης μας. Πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στην πλεονεξία και την ανάγκη.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αυξήσεις των θέσεων εργασίας που περιγράφονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και επιβάλλονται από αυτήν είναι κάτι το αναγκαίο. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί ισορροπία ανάμεσα στις θέσεις εργασίας σε πολιτικές ομάδες και σε επιτροπές και στις διοικητικές θέσεις εργασίας. Όπως παρατήρησε ήδη ο συνάδελφός μου, θα ήταν καλό να παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας στη συνεδρίαση αυτή για να ακούσει αυτά που έχουμε να πούμε. Οι νέες υπηρεσίες στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Vaughan δεν είναι απαραίτητες με αυτή τη μορφή αν κάνουμε συνετή χρήση των αποτελεσμάτων συνέργειας σε αυτό το Σώμα. Διαθέτουμε πληθώρα ικανών ατόμων στις διάφορες Γενικές Διευθύνσεις και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να τους συγκεντρώσουμε με αποτελεσματικό τρόπο.

Όσον αφορά το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, θα συμφωνήσω με την κ. Hohlmeier ότι είναι σημαντικό ένα τέτοιο έργο να διαθέτει εξαρχής επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν θα πρέπει να το θεωρούμε ως μια έκθεση αιτημάτων στην οποία ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει· πρέπει να διαχειριστούμε τους πόρους μας με σύνεση στη βάση ενός λογικού προϋπολογισμού.

Τέλος, θα προσθέσω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε το σφάλμα να μην επενδύσουμε στο μέλλον εξαιτίας μιας αστόχαστης επιθυμίας να εξοικονομήσουμε χρήματα. Οι επενδύσεις που κάνουμε σήμερα, για παράδειγμα σε πόρους τεχνολογίας των πληροφοριών, μπορούν να μας εξοικονομήσουν πολλά χρήματα στα ερχόμενα χρόνια, και για τον λόγο αυτόν δεν θα πρέπει να αφήσουμε την λιτότητα να καταστεί αυτοσκοπός. Πρέπει να έχει νόημα και να είναι λογική σε σχέση με το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Lewandowski, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα που συζητούμε επί του παρόντος είναι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για το 2012 και θα ήθελα να τονίσω ότι από την σκοπιά της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, πρέπει να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ περιορισμένων και δικαιολογημένων αυξήσεων, που είναι κατά κύριο λόγο το αποτέλεσμα των νέων εξουσιών και αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, και αυτοπειθαρχίας και αυτοσυγκράτησης σε περιόδους έλλειψης δημοσίων πόρων. Για τον έξω κόσμο, ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου εξακολουθεί να είναι κάτι σαν το «επισκεπτήριο» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εξακολουθεί να έχει συμβολική σημασία: πώς θα αντιμετωπίσουμε την πολιτική λιτότητας –την αναγκαιότητα γι’ αυτή την πολιτική– δεδομένου ότι έχει άμεσο αντίκτυπο σε εμάς;

Ο κ. Fernandes χρησιμοποιεί λέξεις όπως σταθεροποίηση, συγκράτηση και αυτοσυγκράτηση. Ωστόσο, δεν ακούσαμε πολλές πραγματικές προτάσεις μέχρι στιγμής σχετικά με το πού σκοπεύει να κάνει περικοπές και πού οι πόροι πρόκειται να μειωθούν. Φυσικά, είναι σωστό να ζητείται μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη διαχείριση του Κοινοβουλίου και, από τη δική μου σκοπιά, μπορώ να δω κάποια περιθώρια βελτίωσης.

Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω το ζήτημα του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας: επικροτώ θερμά αυτή την ιδέα κατ’ αρχήν. Ωστόσο, πιστεύω ότι το έργο πρέπει να έχει σαφές επιχειρηματικό σχέδιο. Αν υπάρχει επιθυμία να τεθεί σε προτεραιότητα ένα τέτοιο έργο –απευθύνω αυτά τα λόγια ιδιαίτερα στον κ. Fernandes για μία ακόμη φορά– αν οι όροι αυτοπειθαρχία και σταθεροποίηση έχουν πραγματικό νόημα, τότε πρέπει να είμαστε επίσης διατεθειμένοι να προτείνουμε περικοπές σε άλλους τομείς.

Αν υπάρχουν προτεραιότητες ως αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης, τότε, εξ ορισμού, πρέπει να δοθεί δευτερεύουσα προτεραιότητα σε άλλους τομείς προκειμένου να παραχθεί ένας προϋπολογισμός εξυγίανσης. Το να μιλάμε για εξυγίανση χωρίς να προβαίνουμε στις σχετικές συστάσεις ισοδυναμεί με υπεκφυγή. Το θέμα θα προχωρήσει μόνο αν οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να πουν πού θα γίνουν οι περικοπές – ιδίως στην περίπτωση νέων προτεραιοτήτων. Αυτό εννοούσα όταν αναφέρθηκα στο «επισκεπτήριο» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: περιορισμένες αυξήσεις, καθώς και σαφή αυτοσυγκράτηση.

 
  
MPphoto
 

  James Elles, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετικά ισορροπημένη έκθεσή του, ειδικά όσον αφορά την αναζήτηση ενοποιημένων πόρων και την επιδίωξη ενός προϋπολογισμού λιτότητας.

Οι αρχές που ορίζει –νομοθετική αριστεία, οι αρχές της ορθής διαχείρισης, η ικανότητα να έχουμε ακρίβεια και σαφήνεια, και η υποβολή σχεδίων μείωσης του κόστους– πρέπει να εφαρμοστούν όχι μόνο σε όλα τα θεσμικά όργανα εκτός της Επιτροπής, αλλά και στον ίδιο τον προϋπολογισμό της Επιτροπής.

Ωστόσο, εξετάζοντας τις τεχνολογικής φύσεως παρατηρήσεις του εισηγητή, δεν θα πρέπει να επιδιώξουμε την εξοικονόμηση πόρων μόνο μακροπρόθεσμα, αλλά και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, όταν θα είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μέτρα μείωσης του κόστους.

Ένα σημείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην Ομάδα μου είναι η ασφάλεια. Φαίνεται πως δίνουμε υπερβολική έμφαση στην αποτροπή των πολιτών από το να επισκεφτούν τα θεσμικά όργανα. Δεν τους δίνουμε αρκετή ελευθερία πρόσβασης ή τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουν. Θα ήθελα να προτείνω στους Αντιπροέδρους, όταν θα συζητήσουν αυτό το συγκεκριμένο σημείο, να δουν το Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια των ατόμων που εισέρχονται στο κτίριο, αλλά στη συνέχεια τους επιτρέπει να κυκλοφορήσουν ελεύθερα σε αυτό. Η ύπαρξη μιας επαγγελματικής υπηρεσίας ασφάλειας επιτρέπει να συμβεί αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι ντροπή που στην παρούσα οικονομική κρίση, υποβάλλεται ήδη μια πρόταση για αύξηση 5% για το 2012 όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Η αποζημίωση βοηθού των βουλευτών αυξήθηκε για μία ακόμη φορά κατά 1.500 ευρώ το μήνα μόλις την περασμένη εβδομάδα. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η εξωφρενική σπατάλη που προκαλείται από τις τρεις έδρες αυτού του Κοινοβουλίου. Το χειρότερο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τώρα δεσμευτεί για την ανακαίνιση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ ενός κτιρίου που θα χρησιμοποιηθεί ως το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας – λες και δεν είχαμε μουσεία στην Ευρώπη. Θέλει η ΕΕ να ξαναγράψει την ιστορία; Και τι θα γίνει με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που θα απασχολεί, μεταξύ άλλων, 50 υπαλλήλους οι οποίοι θα κερδίζουν 20% περισσότερο από τον βρετανό πρωθυπουργό, και θα χρειαστεί ένα νέο κτίριο το οποίο θα κοστίζει 10,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος του βρετανού φορολογούμενου, σας παρακαλώ να θέσετε τέρμα σε αυτή την απάτη.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το σχέδιο που εκπόνησε ο κ. Fernandes για το οικονομικό έτος 2012 αναφέρεται στη σχέση κόστους-οφέλους και στη σταθεροποίηση. Ως εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης, εμείς στο Κοινοβούλιο πρέπει να το σχολιάσουμε αυτό. Η αποδοτικότητα σε σχέση με το κόστος είναι σημαντική.

Ωστόσο, οι πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν λόγω της προσχώρησης της Κροατίας, η ίδρυση της ΕΥΕΔ και των τριών νέων χρηματοοικονομικών αρχών έχουν όλα αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Γεγονός είναι ότι οι νέες δαπάνες δεν θα πρέπει κατ’ ανάγκη –και πράγματι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση– να οδηγήσουν σε αυξήσεις του προϋπολογισμού. Πιθανές εξοικονομήσεις μπορούν να εντοπιστούν σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, για παράδειγμα, στην πολιτική για τα κτίρια και το προσωπικό, ή στη διοίκηση. Θα προτείνω και πάλι ότι οι διάφοροι οργανισμοί θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο και ότι θα πρέπει να αναζητηθούν συνέργειες με τα διάφορα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Fernandes για την εξαιρετική εργασία του.

Δεν είναι εύκολο να μιλάμε για τους προϋπολογισμούς και τη διαχείριση πόρων των θεσμικών οργάνων, ιδίως αν προσπαθήσει κανείς να συζητήσει τη βελτίωση της απόδοσής τους παράλληλα με την ανάγκη για οικονομική εξυγίανση την οποία τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσουν σε ένα πλαίσιο τόσο ευαίσθητο όσο το σημερινό. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο υποστηρίζω πλήρως την έκκληση του εισηγητή στις αξίες της νομοθετικής αριστείας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, που είναι οι κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες θα πρέπει να βασίζονται οι δραστηριότητες όλων των θεσμικών οργάνων.

Πράγματι, σε μια εποχή κρίσης στην οποία ο πρωταρχικός μας στόχος πρέπει να είναι η αναθέρμανση της ευρωπαϊκής οικονομίας, τα ίδια τα θεσμικά όργανα πρέπει να αποτελέσουν πρότυπα αρετής. Αρετή δεν σημαίνει μόνο λιτότητα, αλλά μάλλον αυξημένη διοικητική αποδοτικότητα για να εξασφαλιστεί η δίκαιη και βελτιωμένη χρήση των πόρων, γεγονός που θα επιτρέψει σε όλα τα θεσμικά όργανα να εργάζονται και αποτελεσματικά και αποδοτικά και θα τα καταστήσει ικανά να επιτύχουν τους κύριους στόχους που έχει θέσει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά συγκεκριμένα τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, πιστεύω, όπως και ο κ. Fernandes, ότι ο προϋπολογισμός του 2012 θα πρέπει να είναι ένας προϋπολογισμός εξυγίανσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορούσε να γίνει ένα σημείο αναφοράς, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι η σημερινή συζήτηση για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι μέρος των πόρων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση κάποιων απαραίτητων βελτιώσεων που θα δώσουν τη δυνατότητα στους βουλευτές να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους με τη βοήθεια ποιοτικών υπηρεσιών.

Θεωρώ, συνεπώς, ότι εξοικονομήσεις θα πρέπει να γίνουν σε κοινές υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει επίσης να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την πολιτική στον τομέα των ακινήτων, μέσω του εξορθολογισμού της κατανομής του υπάρχοντος χώρου και της υιοθέτησης ενός μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου που θα επιτρέπει να προγραμματίσουμε εγκαίρως τις δαπάνες για τα κτίρια και να καταστήσουμε τις αποφάσεις μας σε αυτόν τον τομέα πιο διαφανείς και ορθολογικές.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Lewandowski, κυρίες και κύριοι, φυσικά θα πρέπει να συζητήσουμε τις δαπάνες που πρόκειται να αποφευχθούν ή να εξοικονομηθούν σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Ωστόσο, σας καλώ όλους να είστε λίγο πιο αντικειμενικοί στις αυθόρμητες απαντήσεις σας κατά τη συζήτηση που αφορά τις υπηρεσίες. Για ποιον λόγο; Καταρχάς, διότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού συμμετέχει μόνιμα σε αυτή τη συζήτηση και επίσης εφιστά την προσοχή στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και η εκτέλεση των καθηκόντων τους, και επίσης διότι αναμένουμε στη διάρκεια του τρέχοντος έτους μια ειδική έκθεση για τις υπηρεσίες από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο· με την έκθεση αυτή θα αποκτήσουμε μια πιο αντικειμενική βάση για αυτή την αστόχαστη επί του παρόντος συζήτηση, ιδίως σε σχέση με το ζήτημα του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών και του πώς θα κατορθώσουμε να επιτύχουμε αυτές τις εξοικονομήσεις.

Μιλώντας για εξοικονομήσεις, θα προχωρήσω στο επόμενο θέμα μου, την πολιτική μας για τα κτίρια. Γεγονός είναι πως σε ό,τι αφορά τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε σίγουρα να εξοικονομήσουμε πόρους. Προσωπικά, θα αμφισβητούσα κατά πόσον είναι πραγματικά καλή ιδέα η οικοδόμηση νέων κτιρίων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες γιατί η στρατηγική αυτή έχει νόημα μόνο αν οι τιμές των ακινήτων στις Βρυξέλλες ανεβαίνουν συνεχώς. Σήμερα, η αγορά δεν φαίνεται να το υποστηρίζει αυτό. Αν οι τιμές των ακινήτων στην αγορά δεν ανεβαίνουν, τότε η επιλογή της ενοικίασης αντί της αγοράς είναι πιο λογική, ιδίως αν περπατήσει κανείς στην ευρωπαϊκή συνοικία με τα μάτια ανοιχτά και δει πόσα γραφεία διατίθενται προς ενοικίαση σε αυτή την περιοχή.

Αυτό με φέρνει στο ζήτημα του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Πιστεύω ότι απαιτείται μεγαλύτερη νομιμότητα στο θέμα αυτό διότι δεν αρκεί το ότι μέχρι σήμερα όλες οι πρωτοβουλίες για την ίδρυση του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας βασίζονται απλά σε ψηφίσματα του Προεδρείου αυτού του Κοινοβουλίου και δεν έχουν δημοκρατική νομιμότητα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να μάθουμε πώς θα καλυφθούν τα λειτουργικά κόστη και οι συνακόλουθες δαπάνες αυτού του θεσμικού οργάνου.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen (ALDE).(DA) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τον κ. Fernandes για την εξαίρετη έκθεσή του, καθώς και τον Επίτροπο Lewandowski για την επιστολή του στα θεσμικά όργανα όσον αφορά τη συγκράτηση των διοικητικών δαπανών μας αυτό το έτος. Θεωρώ ότι η επιστολή αυτή ήταν πολύ εύστοχη, και θα βοηθήσει στην εδραίωση της προσέγγισης που πιστεύουμε ότι θα μας διευκολύνει να επιμείνουμε στην επίτευξη εξοικονομήσεων, και θεωρώ ότι αυτή πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα θεσμικά όργανα. Πρέπει να εφαρμοστεί στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, και στο Δικαστήριο, οι δαπάνες του οποίου, φυσικά, αυξήθηκαν απότομα. Πρέπει επίσης να εφαρμοστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι λίγο πιο δύσκολο για τα μικρά θεσμικά όργανα όπως ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, και αυτό, φυσικά, είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη.

Ωστόσο, πιστεύω ότι εμείς, στο Κοινοβούλιο, έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη να αποδείξουμε ότι μπορούμε να δείξουμε συγκράτηση. Η Συνθήκη της Λισαβόνας μας επιφόρτισε με νέα καθήκοντα τα οποία περιλαμβάνουν πρόσθετες δαπάνες, αλλά το ερχόμενο έτος, το 2012, πρέπει να είναι ένα έτος σταθεροποίησης. Μιλήσαμε για διεύρυνση. Θα συμπεριλάβουμε την προσχώρηση της Κροατίας σε έναν διορθωτικό προϋπολογισμό. Πολλοί ομιλητές ανέφεραν επίσης το ζήτημα του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική ιδέα να συμπεριλάβουμε αυτό το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις υπηρεσίες επισκεπτών μας. Πολλοί νέοι δεν γνωρίζουν πολύ καλά τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στη δημιουργία της ΕΕ, και λέγεται πως αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας, είμαστε καταδικασμένοι να την επαναλάβουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό να λέγεται η πρόσφατη ιστορία της Ευρώπης, και ως εκ τούτου θα υποστηρίξουμε αυτό το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι οι δαπάνες μας, φυσικά, συνδέονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι έχουμε αρκετές έδρες, και αυτό κοστίζει χρήματα. Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά το θέμα αυτό. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο κόστος μας είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σχετίζεται με το γεγονός ότι πρέπει να μετακινούμαστε μεταξύ Στρασβούργου και Βρυξελλών. Αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστεύει πραγματικά ότι πρέπει να γίνουν εξοικονομήσεις, οι αρχηγοί κρατών της Ευρώπης οφείλουν να επιληφθούν αυτού του θέματος. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (ECR). (CS) Κυρία Πρόεδρε, είναι σαφές ότι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της εξακολουθούν να αισθάνονται τις παρατεταμένες συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2012. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει, ως εκ τούτου, να προσαρμόσει τη στρατηγική του για τον προϋπολογισμό σε αυτό το γεγονός. Πρέπει να παλέψουμε για μέγιστη δημοσιονομική πειθαρχία και λιτότητα. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι αυτό το γεγονός περιλαμβάνεται στην έκθεση και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Η λιτότητα, ωστόσο, δεν μπορεί να σημαίνει ότι οι δαπάνες αυξάνονται σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η διατήρηση των δαπανών του Κοινοβουλίου στο ίδιο επίπεδο με αυτό το έτος. Κάθε δυνατή προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί προς την κατεύθυνση των εξοικονομήσεων και της καλύτερης χρήσης των υφιστάμενων κοινοβουλευτικών πόρων. Αυτό πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχής γενομένης από τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των κτιρίων μέσω της καλύτερης χρήσης της τεχνολογίας των πληροφοριών και της πολιτικής ανθρώπινων πόρων. Υπάρχουν δυνατές εξοικονομήσεις στον τομέα αυτών και πρέπει να έχουμε το θάρρος να τις εφαρμόσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο γενικών οικονομικών δυσχερειών, το θεμελιώδες έργο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είναι να δώσουν το καλό παράδειγμα.

Η έκθεση αυτή εστιάζεται ορθά στην εκπλήρωση των κριτηρίων της αποδοτικότητας και στη διαχείριση του κόστους και των υπηρεσιών. Αναρωτιέμαι, συνεπώς, κατά πόσον μπορεί να είναι αναγκαίος ένας πραγματικός και άμεσος έλεγχος της αποτελεσματικότητας ορισμένων δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς φορείς. Αναφέρομαι, συγκεκριμένα, στην τεχνολογία των πληροφοριών και στην εσωτερική ασφάλεια του Κοινοβουλίου, εν μέρει υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων τα οποία όλοι γνωρίζουμε καλά: την κλοπή στο ταχυδρομείο τον περασμένο μήνα.

Περαιτέρω κριτική πρέπει να απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δημιουργήθηκε με θεωρητικά μηδενικό κόστος για να μειώσει τη σπατάλη και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αποδεικνύεται αποτυχία τόσο από πολιτικής όσο και από οικονομικής απόψεως. Δεν θέλω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι τίποτα λιγότερο από αυστηρό σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κυρία Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα, ψηφοφόροι στη Φλάνδρα με ρώτησαν πώς είναι δυνατόν εμείς, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εξακολουθούμε να λαμβάνουμε 1.500 ευρώ το μήνα για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού σε μια εποχή οικονομικών προβλημάτων και αβεβαιότητας, και σε μια χρονική στιγμή που οι πολίτες υποχρεώνονται να σφίξουν το ζωνάρι τους. Αυτό που εμείς κάνουμε επί του παρόντος είναι να προβαίνουμε ουσιαστικά σε ακόμη περισσότερες δαπάνες.

Οι ερωτήσεις και τα σχόλια των ψηφοφόρων είναι απολύτως εύστοχα. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα. Θα πρέπει να απλώσουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμά μας, ακριβώς αυτή τη χρονική στιγμή, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να καταλήξουμε στο ατυχές συμπέρασμα ότι η έκθεση αυτή του κ. Fernandes αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία. Καλούμαστε –και πολύ σωστά, πιστεύω– να επιδείξουμε υπευθυνότητα και συγκράτηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Η αιτιολογική σκέψη Α αναφέρει –παραθέτω– «να εφαρμόσουν αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης, ώστε να επιτευχθούν εξοικονομήσεις».

Συνεπώς, είναι ατυχές που η έκθεση αυτή δεν προσδιορίζει πού ακριβώς θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτές τις περικοπές. Υπάρχουν, φυσικά, αρκετοί τομείς όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν – αναφέρομαι στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στα ταξίδια μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου που κοστίζουν 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Προκαλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά και το Κοινοβούλιο, να διεξαγάγουν μια άσκηση και να θέσουν όλα αυτά τα πράγματα σε τάξη, να δουν πού μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσεις και εν συνεχεία να τα μεταφράσουν όλα αυτά σε ένα πραγματικό σχέδιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε κάποια πράγματα προς συζήτηση και να επιτύχουμε εξοικονομήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια πολύ ισορροπημένη, εξαιρετική έκθεση. Όλοι εδώ μιλούν για την εξοικονόμηση πόρων και αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Χρειαζόμαστε δημοσιονομική πειθαρχία και αποδοτικότητα, και θα πρέπει να περιοριστούμε αυστηρά στο κύριο καθήκον μας και να μην επεκταθούμε πέρα από αυτό το καθήκον, το οποίο είναι το νομοθετικό έργο.

Οι περισσότεροι λένε ότι πρέπει να είμαστε φειδωλοί στη διαχείριση των πόρων μας, παρ’ όλα αυτά μιλούν για εκείνα στα οποία δεν θα πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση. Θα πρέπει να μιλήσουμε για συγκεκριμένα μέτρα που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε εξοικονομήσεις. Μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσεις αν σταματήσουμε να ταξιδεύουμε μεταξύ των τριών τόπων εργασίας. Φυσικά, γνωρίζουμε πόσο δύσκολο θα ήταν από πολιτικής απόψεως να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Θα ήθελα να εγείρω ένα θέμα, και αυτό είναι το θέμα της ασφάλειας, την οποία ο κ. Elles ανέφερε εδώ. Μέσα σε ένα χρόνο, είχαμε μια τραπεζική ληστεία, το κυλικείο ληστεύθηκε, το ίδιο και το ταχυδρομείο. Κανείς δεν συνελήφθη. Η ασφάλεια είναι σχεδόν αστεία.

Αποτύχαμε σε έναν προφανή τομέα: οι βουλευτές του Κοινοβουλίου εισέρχονται στο κτίριο όπου δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος εισόδου. Θα πρέπει να αποκτήσουμε ηλεκτρονική υπογραφή. Επί του παρόντος, έχουμε καταλόγους και ένα γραφείο στο οποίο εργάζονται πολλά άτομα και που συλλέγει ονόματα και τα καταχωρεί στον υπολογιστή. Πρόκειται για σπατάλη χρημάτων: θα πρέπει να κάνουμε εξοικονομήσεις και να εισαγάγουμε ένα καλύτερο, πιο αξιόπιστο σύστημα ασφαλείας. Πρέπει απλά να το κάνουμε, αλλά οι βουλευτές λένε διαρκώς «όχι» και ότι δεν συμφωνούν με τις ηλεκτρονικές υπογραφές παρόλο που με αυτόν τον τρόπο, θα κάναμε εμφανείς εξοικονομήσεις και θα είχαμε ένα καλύτερο σύστημα ασφαλείας.

Δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργούν τα πράγματα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ· εκεί, όλοι συμφωνούν με αυτό το σύστημα, εδώ όμως, με κάποιο τρόπο, αυτά τα πράγματα δεν υλοποιούνται. Ελπίζω ότι θα επικεντρωθούμε τώρα στους τομείς όπου μπορούν πραγματικά να επιτευχθούν εξοικονομήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό από πολιτική σκοπιά οι κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2012 να αντικατοπτρίζουν τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες υπό τις οποίες καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός.

Σε μια εποχή που τα κράτη μέλη αναγκάζονται να κάνουν εξοικονομήσεις πόρων, και οι πολίτες μας υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής και πολιτικής κρίσης, δεν μπορούμε να περιμένουμε μεγάλη αύξηση στον προϋπολογισμό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, πρέπει να αναζητήσουμε τους τομείς των δραστηριοτήτων μας όπου μπορούμε να εξοικονομήσουμε τους φορολογικούς πόρους των πολιτών μας, χωρίς να υποβαθμίσουμε την ποιότητα της εργασίας μας.

Πιστεύω ότι έχουμε κάποια άμεση αναξιοποίητη παραγωγική ικανότητα στον τρόπο που οργανώνουμε την εργασία μας. Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά για τους τρεις τόποι εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα τακτικά δρομολόγια χιλιάδων εργαζομένων και βουλευτών του ΕΚ από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο 12 φορές τον χρόνο. Κυρίες και κύριοι, μια τέτοια κατασπατάληση των δημοσίων πόρων δεν δείχνει τίποτα περισσότερο από περιφρόνηση για τη σημερινή κατάσταση.

Οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με περιορισμό του κόστους θα φανεί υποκριτική αν δεν σταματήσουν αυτά τα ατελείωτα πήγαινε-έλα για τις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Fernandes για την εκπόνηση των κατευθυντήριων γραμμών για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων. Κατά την άποψή μου, οι κατευθυντήριες γραμμές που εκπόνησε συνδυάζουν την ανάγκη πραγματοποίησης εξοικονομήσεων, ή μάλλον την αναγκαιότητα πραγματοποίησης εξοικονομήσεων, για την οποία όλοι γνωρίζουμε δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για καλή νομοθεσία.

Θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας και η επερχόμενη διεύρυνση σημαίνουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέες υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, είναι απολύτως ζωτικής σημασίας, για το καλό των πολιτών, να βρεθούν λύσεις που θα διευκολύνουν την ορθή και κατάλληλη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέλω να τονίσω ότι θα συνεχίσω να ελπίζω σε μια συνεργασία με τον εισηγητή, η οποία θα διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός του 2012 που καταρτίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από δημοσιονομική πειθαρχία και δεν προνοεί μόνο για τον ερχόμενο χρόνο ή για τα 2-3 μετέπειτα χρόνια, αλλά είναι σε θέση να εισαγάγει εκσυγχρονιστικά εργαλεία τα οποία διευκολύνουν το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και επενδύσεις με τις οποίες ελπίζω ότι θα επιτευχθούν εξοικονομήσεις στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον κ. Fernandes για την εξαιρετική του έκθεση. Πιστεύω κι εγώ ότι ο προϋπολογισμός του 2012 θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός και προσαρμοσμένος στην σημερινή οικονομική κατάσταση. Λόγω της πολύχρονης εμπειρίας μου στη διαχείριση ενός περιφερειακού προϋπολογισμού και της συμμετοχής μου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, δίνω ιδιαίτερη σημασία στην πειθαρχεία σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό των δαπανών. Πιστεύω, ωστόσο, ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τις επίπλαστες οικονομίες, οι οποίες μπορεί να καταλήξουν σε μια οικονομική επιβράδυνση και μείωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Τα αυξημένα επίπεδα απασχόλησης και η δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική μεγέθυνση και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προάγει την αυξημένη απασχόληση. Το κλειδί για την ανάπτυξη βρίσκεται όχι στη μείωση των δαπανών, αλλά στην αύξηση της αποδοτικότητας και στη σύνδεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με την επίτευξη στρατηγικών και αξιόλογων αποτελεσμάτων. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Collino (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι ευγνώμων στον κ. Fernandes για το έργο του και για το γεγονός ότι επικεντρώθηκε στις πιθανές εξοικονομήσεις που μπορούν να γίνουν στις διοικητικές δαπάνες μας. Οι πολιτικές για το προσωπικό και τα κτίρια είναι οι δύο κύριοι τομείς στους οποίους συγκεντρώνονται οι διοικητικές δαπάνες μας, όπως καταδεικνύει με σαφήνεια η έκθεση.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μελλοντικές απαιτήσεις σε προσωπικό, θα είναι απαραίτητο και ενδεδειγμένο να διαχειριστούμε τις διαδικασίες προσωπικού, ιδίως μέσω της κινητικότητας. Αν, από τη μια πλευρά, αυτή η επιλογή της πολιτικής ανθρώπινων πόρων προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, από την άλλη, θα απαιτήσει αυξημένη κατάρτιση για το προσωπικό της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά την πολιτική για τα κτίρια, το κείμενο αναφέρει ρητά την αρχή του συγκεντρωτισμού. Η αυστηρή πολιτική που εφαρμόζουμε στους προϋπολογισμούς –αρχής γενομένης από αυτούς των κρατών μελών– θα πρέπει, μεσοπρόθεσμα, να μας κάνει επίσης να εξετάσουμε τη σκοπιμότητα της διατήρησης τριών εδρών του Κοινοβουλίου, ένα ομολογουμένως περίπλοκο ζήτημα, το οποίο όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella (S&D).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, άκουσα με μεγάλη προσοχή τη συζήτηση και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η πρόταση του Προεδρείου είναι ένα πρότυπο αυστηρότητας, διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης, και θέλω να τονίσω τρία σημεία ιδιαίτερα.

Το πρώτο σημείο είναι ότι η αύξηση που προβλέπεται στην πρότασή μας δεν υπερβαίνει το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, συμμερίζομαι τις ανησυχίες και εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση μιας συνετής και διορατικής πολιτικής για τα κτίρια για την ασφάλεια και για το προσωπικό. Το τρίτο σημείο είναι ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών συμφώνησε και έθεσε στο αποθεματικό την αύξηση των 1.500 ευρώ.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών απελευθέρωσε το αποθεματικό· δεν είναι χρήματα που πηγαίνουν στις τσέπες των μελών του Κοινοβουλίου –πρέπει να διαλευκάνουμε αυτή την παρανόηση και το ψεύδος– αλλά σε βοηθούς που θα συνδράμουν τους βουλευτές στην καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω έναν μικρό τομέα στον οποίο θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, ήτοι το λογισμικό. Καταβάλουμε στον Bill Gates ένα τεράστιο χρηματικό ποσό ετησίως για τη χρήση του λογισμικού Windows. Μπορεί να είναι ένας καλός άνθρωπος που δωρίζει μεγάλο μέρος από αυτά τα χρήματα σε καλούς σκοπούς, αλλά αν χρησιμοποιούσαμε ανοιχτό λογισμικό με περισσότερη γενναιότητα σε αυτό το Σώμα, θα κάναμε ένα βήμα προς μια καθαρότερη, φθηνότερη και σύγχρονη διαχείριση.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο Lewandowski ποια είναι η ειδική διαδικασία για την πρόσβαση στο δίχτυ ασφαλείας του ευρώ, με άλλα λόγια, τα χρήματα που συνεισφέρουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το 2012. Θα υποβάλει η Επιτροπή πρόταση αν ένα συγκεκριμένο κράτος εκφράσει την επιθυμία να κάνει χρήση του διχτυού ασφαλείας; Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει πλήρη ρόλο στη λήψη αυτής της συναπόφασης και πρόκειται το θέμα αυτό να έρθει στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της διεύρυνσης του διχτυού ασφαλείας;

Δεύτερον, θέλω να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά την αύξηση των 1.500 ευρώ στην αποζημίωση γραμματείας. Θέλω να ζητήσω από όλους τους βουλευτές που δεν κάνουν πλήρη χρήση της αποζημίωσης γραμματείας να δηλώσουν δημοσίως πόσα χρήματα εξοικονομούν προς όφελός τους – εξάλλου, είναι ένας τομέας που προσφέρεται για κατάχρηση. Αυτό που μπορεί να συμβαίνει είναι ότι ορισμένοι βουλευτές δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν καθόλου την αποζημίωση γραμματείας γιατί παρευρίσκονται πολύ σπάνια στο Κοινοβούλιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κονδύλια αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πλήρως. Μόνο εκείνοι που εργάζονται ιδιαίτερα σκληρά θα μπορούν να χρησιμοποιούν ολόκληρη την αποζημίωση. Όλοι οι άλλοι θα πρέπει να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στον φορολογούμενο.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE).(SL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα κι εγώ να ξεκινήσω συγχαίροντας τον κ. Fernandes για την εξαιρετική του έκθεση. Ωστόσο, θα συμφωνήσω με εκείνους τους βουλευτές που είπα ότι οι εξοικονομήσεις είναι αναγκαίες, ιδίως η επίτευξη εξοικονομήσεων στον προϋπολογισμό.

Είναι γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός συρρικνώνεται εδώ και δεκαετίες. Βλέποντας το ΑΕγχΠ που έχουμε δημιουργήσει στην ΕΕ, ο όγκος του μειώνεται σταθερά. Πρόσφατα, ο Επίτροπος είπε ότι, στην αρχή των δημοσιονομικών προοπτικών, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ ήταν περίπου 1,3%. Αυτός ο αριθμός σήμερα ανέρχεται μόλις και μετά βίας στο 1,12%. Ταυτόχρονα, ωστόσο, οι εθνικοί ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Για παράδειγμα, στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, ο παροιμιώδης μετριοπαθής προϋπολογισμός του ΗΒ έχει αυξηθεί κατά 100%, δηλαδή δυόμισι φορές περισσότερο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο του Επιτρόπου, συγκεκριμένα, σχετικά με το κατά πόσον είναι πιθανό να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εκτέλεση του επόμενου προϋπολογισμού το 2012 εξαιτίας αυτής της πραγματικής μείωσης στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό σε σύγκριση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, εισηγητής.(PT) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για τις παρεμβάσεις τους. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο στόχος μας αυτή τη φορά ήταν οι κατευθυντήριες γραμμές. Ωστόσο, έχουμε ήδη προχωρήσει περισσότερο από τις κατευθυντήριες γραμμές και έχουμε θέσει έναν συγκεκριμένο στόχο: θέλουμε μια ουδέτερη αύξηση, γεγονός που σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2012 δεν θα αυξηθεί πάνω από το ποσοστό πληθωρισμού.

Γνωρίζω καλά ότι έχουμε νέες αρμοδιότητες. Γνωρίζω καλά ότι χρειαζόμαστε πόρους για αυτές τις αρμοδιότητες, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, και να επιτύχουμε εξοικονομήσεις με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Οι αρχές αυτές δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση «τυφλών» εξοικονομήσεων: εξοικονομήσεων που θα γίνουν κόστη στο μέλλον. Θα κάνουμε εξοικονομήσεις που δεν θέτουν σε κίνδυνο τον στόχο που έχουμε θέσει: τον στόχο της νομοθετικής αριστείας.

Είμαι βέβαιος ότι μπορώ επίσης να χαρακτηρίσω αυτόν τον προϋπολογισμό έναν προϋπολογισμό συνδιαλλαγής: των σημερινών αναγκών, της τρέχουσας περιόδου κρίσης και των απαιτήσεων που αυτή η περίοδος επιβάλει στα θεσμικά όργανα προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά, να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των ανθρώπων, στις προσδοκίες του ευρωπαϊκού κοινού.

Μία παράγραφος για να διασαφηνίσω ένα σημείο σύγχυσης που παραμένει: δεν υπήρξε καμία αύξηση στον προϋπολογισμό για τους βουλευτές και δεν θα υπάρξει αύξηση για τον επόμενο χρόνο. Το ποσό στο οποίο αναφέρονται όλοι –το οποίο δεν αφορά τους βουλευτές αλλά τη δυνατότητα πρόσληψης ενός ακόμη βοηθού– είχε ήδη οριστεί το 2010 και δεν υπάρχει αλλαγή από δημοσιονομικής απόψεως, καμία δημοσιονομική αύξηση το 2011.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 στις 11.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), γραπτώς.(EN) Ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, όλοι σε αυτό το Σώμα θα γνωρίζουν τις θυσίες που χρειάστηκαν να κάνουν οι ψηφοφόροι μας και οι εθνικές κυβερνήσεις τα τρία τελευταία χρόνια. Η εκπαίδευση, η υγεία, οι μεταφορές και άλλες βασικές υπηρεσίες είναι μερικοί από τους τομείς που είδαν τη χρηματοδότησή τους να περικόπτεται δραστικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέτει τον απαραίτητο προϋπολογισμό για να εκπληρώσει δεόντως την εντολή που του δόθηκε από τον ευρωπαϊκό λαό. Ωστόσο, είναι επίσης απαραίτητο οι βουλευτές να αντιπροσωπεύουν τον ίδιο ευρωπαϊκό λαό διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχουν αστόχαστες δαπάνες, περιττές αυξήσεις τιμών, και ότι η αξία θα βρίσκεται σε μια αγορά όπου οι προμηθευτές και οι επιχειρηματίες αγωνίζονται ακόμη και για το τελευταίο ευρώ. Ευελπιστώ ότι τόσο οι συνάδελφοί μου σε αυτό το Σώμα όσο κι εκείνοι που εργάζονται σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα λάβουν υπόψη τους αυτές τις αρχές τα ερχόμενα χρόνια.

 

7. Γυναικεία φτώχεια - Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών — 2010 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο είναι το επίκαιρο θέμα της ημέρας, η κοινή συζήτηση σχετικά με τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την έκθεση της κ. Mariya Nedelcheva, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2010 (2010/2138(INI)) (Α7-0029/2011) και την έκθεση της κ. Rovana Plumb, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σχετικά με τη γυναικεία φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010/2162(INI)) (A7-0031/2011).

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva, εισηγήτρια.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Reding, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκα το 1979, σε μια εποχή όπου οι ευρωπαίοι πολίτες εξέλεγαν άμεσα τους αντιπροσώπους τους για πρώτη φορά. Είμαι υπερήφανη για το γεγονός ότι την ίδια χρονικά, για πρώτη φορά στην ιστορία, μια γυναίκα –η Simone Veil– γενναία υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των γυναικών, ανέλαβε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σήμερα, ανήκω στο 35% των γυναικών που εκπροσωπούνται εδώ, σε αυτό το Σώμα. Ο αριθμός αυτός δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν τόσο υψηλός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, σε ποιον το οφείλουμε αυτό; Το οφείλουμε σε όλες εκείνες τις γυναίκες που είχαν την ευφυΐα, τη δύναμη και το θάρρος να ενωθούν και να απαιτήσουν το δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμά τους στην εργασία και στην εκπαίδευση. Το οφείλουμε σε εκείνες τις γυναίκες που, πολύ απλά, ήθελαν να προασπίσουν τον σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους και στα δικαιώματά τους. Αγωνιζόμαστε εδώ και 100 χρόνια για την καταπολέμηση των άδικων και αδικαιολόγητων διακρίσεων. Σίγουρα έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος, αλλά η καταπολέμηση των ανισοτήτων λόγω φύλου είναι ένας καθημερινός αγώνας και μένουν πολλά ακόμη να γίνουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα πρωτοπόρος σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο μας πρέπει να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα ακόμη και σε ό,τι αφορά τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα.

Η παρούσα οικονομική κρίση μας ανάγκασε να αντιμετωπίσουμε τις αντιφάσεις μας. Όπως τονίζεται στην έκθεσή μου, οι συνέπειες της κρίσης στις γυναίκες ήταν πιο σοβαρές και μακροχρόνιες απ’ ό,τι στους άντρες. Όπως επεσήμανα επίσης, ωστόσο, πρέπει να πάψουμε να λυπούμαστε τους εαυτούς μας, να δραστηριοποιηθούμε και να βρούμε τις απαντήσεις! Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και να προχωρήσουμε μπροστά.

Είναι ζωτικής σημασίας τώρα να τονιστεί ο ρόλος που διαδραματίζουν τα σχολεία στην καταπολέμηση των στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο. Παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση, μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση των γυναικών σε υψηλότερα επίπεδα ευθύνης. Είναι επίσης καιρός να εξαλειφθούν οι επίμονες διαφορές στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών και πιστεύω επίσης ότι πρέπει να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας όταν εξετάζουμε τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων ευρέως γνωστών εταιρειών. Μόνο το 3% των μελών των διοικητικών συμβουλίων ευρέως γνωστών εταιρειών είναι γυναίκες. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Είναι πραγματικά καιρός να επιταχύνουμε. Τι θα γίνει όμως αν, παρ’ όλες τις προσπάθειές μας, οι μεγάλες εταιρείες συνεχίσουν να πατούν φρένο; Τότε, δυστυχώς, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε το φάσμα των ποσοστώσεων και των δεσμευτικών στόχων. Κάνω λόγο για ποσοστώσεις με κάποια δυσαρέσκεια, διότι, επί της αρχής, δεν είμαι υπέρ των ποσοστώσεων. Αλλά αν το καρότο δεν φέρει αποτελέσματα, τότε η μόνη εναλλακτική είναι το μαστίγιο. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε: η παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν μπορεί παρά να ωφελήσει την οικονομική μεγέθυνση.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης θα έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σήμερα αν οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του. Πρέπει να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την επίτευξη μιας καλύτερης εξισορρόπησης εργασίας και οικογενειακής ζωής προκειμένου να δείξουμε ότι οι φιλοδοξίες μας μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από όνειρα, γιατί αυτό αναμένεται από εμάς. Είναι πάρα πολύ καλό να παρακινούμαστε από αξίες και ιδανικά, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε πραγματιστές και αποτελεσματικοί στο έργο μας.

Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εγείρω ένα τελευταίο σημείο. Άκουσα με χαρά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επρόκειτο να υποβάλει μια πρόταση την άνοιξη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Η μάστιγα της βίας κατά των γυναικών σε όλες της τις μορφές πρέπει να καταπολεμηθεί με όλη μας τη δύναμη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κυρία Επίτροπε, που ήσασταν τόσο προορατική σε αυτό το θέμα.

Κυρία Πρόεδρε, δεν είμαι πεσιμίστρια, γι’ αυτό θα ήθελα να τελειώσω με μια νότα αισιοδοξίας, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι τη συγκεκριμένη μέρα, στην 100ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, θα πρέπει να αποτίνουμε φόρο τιμής στο θάρρος, τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που επιδεικνύουν οι γυναίκες στην Τυνησία, τη Λιβύη, το Ιράν, την Αίγυπτο και αμέτρητες άλλες γυναίκες στον αγώνα τους για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο άνεμος της ελευθερίας που πνέει πάνω από τη Βόρεια Αφρική θα πρέπει να εξαλείψει τα τελευταία απομεινάρια του αυταρχισμού, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, έτσι ώστε οι γυναίκες σε αυτές τις χώρες να χειραφετηθούν κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά μέσα σε πνεύμα σεβασμού της κουλτούρας και των παραδόσεων τους. Είναι επίσης υποχρέωσή μας, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αποτίνουμε φόρο τιμής σε αυτές τις γυναίκες, να τις ενθαρρύνουμε και να τις υποστηρίξουμε στον απεγνωσμένο αγώνα τους υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημειώστε παρακαλώ ότι μιλώ για ανθρώπινα δικαιώματα με την πλήρη έννοια του όρου!

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb, εισηγήτρια.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες τις γυναίκες ευτυχισμένη επέτειο, σε αυτή τη σημαντική ημερομηνία, την 8η Μαρτίου, τη μέρα που σηματοδοτεί την 100ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, 100 χρόνια αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου, τους σκιώδεις εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας για τις συνεισφορές τους σε αυτή την έκθεση.

Η έκθεσή μου εξετάζει ένα ζήτημα που είναι τόσο γενικό όσο και εξαιρετικά συγκεκριμένο από την άποψη των συνεπειών του: τη γυναικεία φτώχεια. 85 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και το 17% όλων των γυναικών στην ΕΕ εντάσσονται στην κατηγορία των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Αυτά είναι τα γεγονότα. Η οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση πλήττει όλους μας, αλλά φέρει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τις γυναίκες στην αγορά εργασίας και στην προσωπική τους ζωή, καθώς αυτές είναι πιο πιθανόν να βρεθούν σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, είναι πιο ευάλωτες στις απολύσεις και έχουν λιγότερες πιθανότητες να έχουν κάλυψη από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Έτσι έχουν τα πράγματα επί του παρόντος. Τι μπορούμε να κάνουμε; Οι γυναίκες περιμένουν από εμάς να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα μέτρα. Σήμερα είναι 8 Μαρτίου, και θα προσπαθήσω να συνοψίσω την έκθεσή μου σε οκτώ σημεία.

Πρώτον και κύριον, καλούμε τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στα σχέδιά τους για την ανάκαμψη από την ύφεση, μέσω της προώθησης και ενθάρρυνσης της γυναικείας απασχόλησης και της θέσπισης ειδικών μέτρων καθώς και την προσαρμογή των προϋπολογισμών ώστε να εξασφαλίζεται η ισότητα πρόσβασης στις δαπάνες του δημόσιου τομέα, τόσο για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας όσο και για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών των γυναικών και των περιβαλλοντικών αναγκών.

Δεύτερον, καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη των ανισοτήτων λόγω φύλου στην εργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020. Ενθαρρύνω θερμά τη θέσπιση στόχου για τη μείωση της διαφοράς στις αμοιβές ανδρών και γυναικών κατά 1% ετησίως, προκειμένου έως το 2020 να επιτευχθεί μείωση κατά 10%. Τονίζω επίσης ότι είναι ανάγκη να αναληφθούν θετικές δράσεις προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά, οικονομικά και επιχειρηματικά όργανα λήψεως των αποφάσεων.

Το τρίτο ζήτημα αφορά τον συνδυασμό εργασιακής και οικογενειακής ζωής. Καλώ το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ανανεώσουν και να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε σχέση με τους στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή προσπελάσιμης, προσιτής και υψηλού επιπέδου παιδικής μέριμνας και να προωθήσουν νέους στόχους για την φροντίδα των εξαρτημένων ατόμων.

Τέταρτον, καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν πολιτικές υγείας με στόχο την καταπολέμηση και την πρόληψη πρακτικών οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία των γυναικών και, επιπλέον, αιτίες κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας.

Πέμπτον, καλούμε τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να παράσχουν καλύτερες ευκαιρίες στις γυναίκες στον τομέα της εκπαίδευσης, καταπολεμώντας ταυτόχρονα τα στερεότυπα και εξαλείφοντας τα παραδοσιακά στερεότυπα ρόλου από τα σχολικά προγράμματα.

Το έκτο σημείο μας είναι ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ των κοινωνικών συνθηκών των οικογενειών και της ανατροφής παιδιών. Ως εκ τούτου, καλούμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μια στρατηγική για τη μείωση κατά το ήμισυ της παιδικής φτώχειας έως το 2012.

Έβδομο, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τη βία κατά των γυναικών. Έχει ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κίνδυνο της περιθωριοποίησης, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Καλώ την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Όγδοον, ας τονίσουμε τη σημασία των Διαρθρωτικών Ταμείων, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ως καίριων εργαλείων βοήθειας των κρατών μελών στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε την εξουσία. Έχουμε τη δύναμη και την ευφυΐα να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι ευχάριστο το ότι στην 100ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, διευθύνει τη συζήτηση στο Σώμα μια γυναίκα. Νομίζω ότι αυτό έχει ιδιαίτερα συμβολική σημασία και είναι επίσης ιδιαίτερα συμβολικό το γεγονός ότι μπορούμε, κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, να συζητήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα της ημερήσιας διάταξης –χάρη στην εισηγήτρια, Mariya Nedelcheva– γεγονός που δείχνει τη μεγάλη στήριξη για το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την ισότητα των φύλων και εστιάζεται στα σημαντικά ζητήματα που έχει τονίσει και θα συνεχίσει να τονίζει η Επιτροπή.

Εκατό χρόνια αγώνα και ακόμη δεν βλέπουμε το τέλος του αγώνα αυτού. Λυπούμαι πολύ διότι εξακολουθώ να ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να απαλείψουμε, αν θέλετε, τον ετήσιο εορτασμό του αγώνα των γυναικών, αλλά όσο δεν πετυχαίνουμε τον στόχο μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε, και ακόμη δεν έχουμε επιτύχει τον στόχο μας. Η έκθεση του Κοινοβουλίου δείχνει με μεγάλη σαφήνεια ποια είναι τα κενά. Τα κενά είναι στη φτώχεια: ακούσαμε τη δεύτερη έκθεση και για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τη φτώχεια, οι γυναίκες είναι πρωτοπόροι, οπότε δεν υπάρχει κενό υπό αυτή την έννοια, αλλά τι κάνουμε –και ο συνάδελφός μου, Lászlo Andor, θα απαντήσει στο ερώτημα αυτό– για να βγάλουμε τις γυναίκες από την παγίδα της φτώχειας;

Το δεύτερο στοιχείο είναι οι γυναίκες στον κόσμο της απασχόλησης. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής. Υπάρχει το πρόβλημα των διαφορών στις αμοιβές όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να κερδίζουν 17% λιγότερα κατά μέσο όρο από τους άνδρες – και μπορεί να αντιληφθήκατε ότι στις 5 Μαρτίου, είχαμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Διαφορών στις Αμοιβές λόγω Φύλου, με μετρήσεις που δείχνουν πόσο περισσότερο πρέπει να εργαστούν οι γυναίκες από τους άνδρες προκειμένου να φθάσουν το ίδιο επίπεδο αμοιβών. Είναι γεγονός ότι, στην πραγματικότητα, δεν είχαμε πληρωθεί μέχρι τις 5 Μαρτίου· ήμασταν αναγκασμένοι να εργαζόμαστε μέχρι τότε χωρίς να πληρωνόμαστε. Από τις 5 Μαρτίου και μετά αρχίσαμε να πληρωνόμαστε. Ελπίζω ότι κάποτε, η ημέρα διαφορών στις αμοιβές λόγω φύλου θα είναι η 1η Ιανουαρίου, γεγονός που θα σήμαινε ότι θα υπήρχαν ίσες αμοιβές εκείνη τη χρονική στιγμή.

Η πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνεται στη νέα μας στρατηγική. Τα θέματα που αναφέρονται στη στρατηγική μας για την ισότητα των φύλων είναι τα ίδια με εκείνα που ανέφερε η εισηγήτρια: οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, διαφορές στις αμοιβές λόγω φύλου, βία κατά των γυναικών και προώθηση της ισότητας των φύλων στις εξωτερικές δράσεις.

Όσον αφορά τις εξωτερικές δράσεις, μπορεί να είδατε την Cathy Ashton και εμένα στις 8 Μαρτίου να μιλάμε σε γυναίκες εκτός Ευρώπης και να χαιρετίζουμε το θάρρος όλων αυτών των γυναικών που αγωνίζονται να επιβιώσουν και που αγωνίζονται για την εγκαθίδρυση μιας δημοκρατίας· πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι είμαστε στο πλευρό τους. Μιλώντας για όλες αυτές τις ταραχές, μιλώντας για τους πολέμους και τις γενοκτονίες, που δυστυχώς συνεχίζονται, γνωρίζετε όλοι ότι οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες στις κοινωνίες μας αλλά και στις κοινωνίες εκτός ΕΕ, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή εργάζεται για την ενίσχυση των διαφόρων πολιτικών πρωτοβουλιών της για τη βία κατά των γυναικών και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ τομέων με παρόμοιους στόχους.

Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε αναφορικά με την ανάπτυξη μιας συνεκτικής πολιτικής απάντησης για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος: η δική μου συμβολή είναι συγκεκριμένες δράσεις σε τομείς όπου υπάρχουν σαφείς νομικές βάσεις προκειμένου να έχουμε αποδοτικότητα και, εν προκειμένω, πρόκειται να παρουσιάσω μια δέσμη μέτρων για τα δικαιώματα των θυμάτων τον Μάιο του τρέχοντος έτους, στην οποία η νομοθεσία για τη βοήθεια προς γυναίκες και παιδιά θα είναι, φυσικά, πολύ υψηλά στην ημερήσια διάταξη.

Ίσως θα πρέπει να τελειώσω με ένα θέμα που δέσποζε στην ημερήσια διάταξη τις τελευταίες ημέρες. Γνωρίζετε ότι την 1η Μαρτίου κάλεσα τους Διευθύνοντες Συμβούλους μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών σε μια στρογγυλή τράπεζα για να τους ανακοινώσω ότι δεν συμφωνούμε πλέον με την ποσόστωση 90% για τους άνδρες στα διοικητικά συμβούλια – γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει. Στα διοικητικά συμβούλια συμμετέχει μόνο μία γυναίκα σε δέκα άνδρες, γεγονός που σημαίνει μια de facto ποσόστωση 90% για τους άνδρες. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να επιλυθεί, κυρίως γιατί όλα τα οικονομικά και επιστημονικά στοιχεία για την οικονομική λειτουργία δείχνουν πολύ καθαρά ότι οι εταιρείες με ισορροπημένη ως προς το φύλο δομή λήψης αποφάσεων έχουν υψηλότερη απόδοση στις επενδύσεις τους και είναι πιο κερδοφόρες από τις εταιρείες με δομές λήψης αποφάσεων στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά άνδρες.

Επομένως, οι γυναίκες δεν αστειεύονται· είναι προς το συμφέρον της οικονομικής ανάπτυξης να αναλάβουν οι γυναίκες μεγαλύτερη ευθύνη. Εν προκειμένω, κάλεσα τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να υπογράψουν μια «Επίσημη δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης» έως τον Μάρτιο του 2012: δεσμεύονται να αντικαταστήσουν τους άνδρες που αποχωρούν από το συμβούλιο με καταρτισμένες γυναίκες – και υπάρχουν τόσες πολλές που δεν θα είναι δύσκολο να βρεθούν. Θα δούμε, θα παρατηρήσουμε, θα αναλύσουμε και θα μετρήσουμε τι θα συμβεί στο διάστημα από σήμερα μέχρι τις 8 Μαρτίου του επόμενου έτους, και αν δεν αλλάξει τίποτα, τότε είμαι διατεθειμένη να αναλάβω δράση σε επίπεδο ΕΕ για να αποκαταστήσω την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε, πολύ συμβολικά και ουσιαστικά αυτά που μας είπατε. Τώρα, για λόγους ισόρροπης εκπροσώπησης, θα δώσω τον λόγο στον Επίτροπο κ. Andor.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται πράγματι για μια αξιοσημείωτη επέτειο και είναι μεγάλη ευθύνη να συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση.

Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων αντίστοιχα για την έκθεσή τους. Η έκθεση αυτή είναι πολύ επίκαιρη διότι το ζήτημα που εξετάζει βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη εδώ και αρκετό καιρό, αλλά κατέστη πιο επείγον λόγω του αντίκτυπου της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω κάποια από τα βασικά στοιχεία στις πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές μου, τα οποία πιστεύω ότι θα βελτιώσουν τις εργασιακές ευκαιρίες και συνθήκες για τις γυναίκες. Υπάρχουν πράγματι επείγοντα μέτρα που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη σε αυτούς τους τομείς. Για παράδειγμα, πρέπει να μειώσουν τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας αναπροσαρμόζοντας την ισορροπία στη νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης μεταξύ των εργαζομένων με μόνιμες συμβάσεις και των εργαζομένων με επισφαλείς συμβάσεις ορισμένου χρόνου – οι γυναίκες ανήκουν πολύ συχνά σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων.

Πρέπει επίσης να επιτύχουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής και να καταργήσουν άλλα αντικίνητρα για συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό του δεύτερου εργαζόμενου μέλους των νοικοκυριών, που κατά κύριο λόγο είναι και πάλι γυναίκες.

Είναι σημαντικό να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ και η κύρια πρόκληση σε αυτόν τον τομέα είναι η συμμετοχή στην αγορά εργασίας όλων των εργαζομένων, τόσο ανδρών όσο και γυναικών. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται καλύτερα και πιο δραστικά στο μέλλον για τη στήριξη των πολιτικών της ζήτησης προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τις γυναίκες, ιδίως εκείνες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά τον τοκετό.

Αποτελεί πηγή έντονης ανησυχίας για την Επιτροπή το γεγονός ότι πάνω από 80 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται από φτώχεια στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη φέρουν την κύρια ευθύνη για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ρόλο σε αυτό. Αυτό πιστεύουν περίπου τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων συμπολιτών μας –74%–, σύμφωνα με έρευνες του Ευρωβαρόμετρου.

Η εμβληματική πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού» περιλαμβάνει προτάσεις για πρακτικά μέτρα για την επίτευξη του αριθμητικού στόχου μείωσης της φτώχειας. Η πλατφόρμα επικεντρώνεται στην συνεχιζόμενη σημασία της ενεργού ένταξης των ατόμων τα οποία έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας. Όπως έχω ήδη επισημάνει, οι γυναίκες αποτελούν μια σημαντική συνιστώσα αυτής της κατηγορίας. Το 2012, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ανακοίνωση που θα αξιολογεί σε βάθος την εφαρμογή στρατηγικών ενεργού ένταξης σε εθνικό επίπεδο.

Ανέφερα ότι περισσότεροι από 80 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται από φτώχεια στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είναι ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι εξ αυτών πάνω από 20 εκατομμύρια είναι παιδιά και ο αριθμός αυτός δεν βελτιώθηκε καθόλου με το πέρασμα του χρόνου. Η βοήθεια για να βγουν από τη φτώχεια αυτά τα παιδιά σημαίνει βοήθεια για να βγουν από τη φτώχεια και οι γονείς τους, ειδικότερα οι μόνοι γονείς, που είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες. Αυτό απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση που θα καλύπτει τις πολιτικές απασχόλησης προκειμένου να βοηθηθούν οι γονείς να βρουν δουλειά, τον σχεδιασμό συστημάτων φορολογικών οφελών, και την παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως η στέγαση, η ποιοτική παιδική μέριμνα και εκπαίδευση, και η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Όπως προβλέπεται στην Πλατφόρμα, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει μια σύσταση το 2012 για την παιδική φτώχεια. Αυτή θα περιγράφει κοινές αρχές και εργαλεία αποτελεσματικής παρακολούθησης για την καταπολέμηση και την πρόληψη της φτώχειας στα πρώτα χρόνια της ζωής.

Η παροχή χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι επίσης καίριας σημασίας. Σχεδόν το ένα τρίτο της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου, ύψους 21,7 δισεκατομμύρια ευρώ, για την παρούσα προγραμματική περίοδο αφιερώνεται σε μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση. Επιπλέον, σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ –2,77 για την ακρίβεια– από αυτό το κονδύλι διατίθεται για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της δημιουργίας επιχειρήσεων, και οι δικαιούχοι είναι πολύ συχνά γυναίκες.

Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress θεσπίστηκε πρόσφατα για να υποστηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αυτοαπασχόληση. Ο Μηχανισμός παρέχει δάνεια σε άτομα που έχουν χάσει τη θέση εργασίας τους και θέλουν να θέσουν σε λειτουργία ή να δημιουργήσουν τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις. Δίδει ιδιαίτερη προσοχή σε γυναίκες και νέους. Προϋπολογισμός ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ έχει διατεθεί για τέσσερα χρόνια αλλά μπορεί να αυξηθεί σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ στην κοινή πρωτοβουλία με τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Στη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών, η συνεργασία της ΕΕ στο πλαίσιο του ανοικτού μεθόδου συντονισμού για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία συνέβαλε στην προώθηση του αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ευαισθητοποίηση γι’ αυτόν. Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθορίζει το πλαίσιο για τη μείωση της φτώχειας σε ολόκληρο το φάσμα των τομέων πολιτικής. Ας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχει τον στόχο της.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROBERTA ANGELILLI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.(DE) Κυρία Πρόεδρε, ως εισηγήτρια της γνωμοδότησης για την έκθεση σχετικά με την ισότητα, επικεντρώθηκα στην αγορά εργασίας. Δυστυχώς, η διαφορά στις αμοιβές εξακολουθεί να βρίσκεται στο 17% και οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται πάντα στα διοικητικά και εποπτικά συμβούλια. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για δράση στο θέμα αυτό.

Δεν έχουμε πλέον το περιθώριο το δυναμικό των γυναικών κάθε ηλικίας στην κοινωνία να μένει αναξιοποίητο. Έχουμε ένα καλό επίπεδο εκπαίδευσης και το κράτος έχει επενδύσει σε αυτές τις νέες γυναίκες και μητέρες. Είναι πράγματι αναγκαίο να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα αυτό και ζητώ από τις εταιρείες να μετουσιώσουν επιτέλους τα ωραία λόγια τους σε πράξεις. Υπό αυτή την έννοια, χαιρετίζω το γεγονός ότι οι εταιρείες κάνουν πραγματικά ένα βήμα προς την κατεύθυνση των εθελοντικών ποσοστώσεων.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, κάθε έκθεση για την ισότητα δεν θα πρέπει να λησμονεί ότι οι άνδρες βρίσκονται επίσης σε μειονεκτική θέση από πολλές απόψεις. Συγκεκριμένα, δεν δίνεται πάντα στ’ αγόρια η δυνατότητα να εξελιχθούν στο σχολείο. Ελλείψεις υπάρχουν στον τομέα του νοικοκυριού και της παιδικής μέριμνας και οι άνδρες μπορούν να γίνουν πιο ενεργοί και εδώ. Πρόκειται για ένα καθήκον το οποίο θα πρέπει όλοι να ενστερνιστούμε. Στον καθένα από εμάς, όποιο και αν είναι το φύλο μας, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να βρούμε τον δρόμο μας και να ζήσουμε τη ζωή μας όπως θεωρούμε καλύτερα.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.(DE) Κυρία Πρόεδρε, πριν από εκατό χρόνια, οι γυναίκες απαίτησαν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεσθαι και σήμερα, εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για την ισότητα των γυναικών σε πολλούς τομείς, ιδίως όσον αφορά τις επιλογές της σταδιοδρομίας, αλλά και σε σχέση με την αμοιβή για εργασία και τα κοινωνικά δικαιώματα, ιδιαίτερα σε μεγάλη ηλικία. Αυτό αποκαλύπτεται μεταξύ άλλων και από τις διαφορές στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Παρά την αυξανόμενη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, οι στατιστικές και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι οι γυναίκες απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια απ’ ό,τι οι άνδρες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η φτώχεια είναι ένα γυναικείο ζήτημα. Λόγω έλλειψης χρόνου θα αναφερθώ μόνο σε κάποιους από αυτούς. Η αύξηση του αριθμού των επισφαλών θέσεων εργασίας εισάγει διακρίσεις κατά των γυναικών από πολλές απόψεις. Πάνω από το 30% των γυναικών απασχολούνται σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, σε σύγκριση με ποσοστό μόλις 7,4% των ανδρών. Οι μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και σε αυτές τις θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, οι γυναίκες εξακολουθούν να πληρώνονται με σημαντικά μικρότερα ποσά από τους άνδρες που εργάζονται ίδιες ώρες και κάνουν την ίδια εργασία. Αυτό μειώνει τις ευκαιρίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να επιδιώξουν μια σταδιοδρομία. Τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μειώνονται, έτσι ώστε η φτώχεια να είναι εκ των προτέρων προγραμματισμένη, ιδιαίτερα για εκείνους που επιλέγουν μια ανεξάρτητη, μοναχική ζωή. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι μια ζωή χωρίς φτώχεια μπορεί να επιτευχθεί με πολιτικά μέσα, με την ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στα οποία τα επίπεδα των συντάξεων και του ελάχιστου μισθού πάνω από το όριο της φτώχειας θα είναι εγγυημένα και οι ώρες εργασίας θα είναι γενικά μειωμένες.

Δεν θέλουμε να περιμένουμε άλλα εκατό χρόνια για να διαπιστώσουμε ότι είναι αυτονόητο το δικαίωμα των γυναικών να οργανώνουν τη ζωή τους ανεξάρτητα από τις αποφάσεις των ανδρών, παρά το γεγονός ότι έχουν παιδιά που εξαρτώνται από αυτές.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα, τη μέρα που γιορτάζουμε την 100ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ψηφίζουμε επί δύο εκθέσεων που εξετάζουν τομείς στους οποίους οι γυναίκες περιθωριοποιούνται και αποκλείονται από την κοινωνία.

Οι γυναίκες κατά παράδοση απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια, κυρίως οι μόνες μητέρες και οι γυναίκες άνω των 65 ετών. Στους πέντε στόχους που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη στρατηγική ΕΕ 2020 συγκαταλέγεται και ο αγώνας κατά της φτώχειας, γεγονός που καθιστά την έκθεση της κ. Plumb εξαιρετικά σημαντική, ιδίως από την άποψη των πολιτικών για την ισότητα των φύλων υπό το πρίσμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ο ευάλωτος χαρακτήρας των γυναικών τις αφήνει εκτεθειμένες στον κίνδυνο της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και, ως εκ τούτου, της απομόνωσης. Αυτό δημιουργεί το ηθικό χρέος στο θεσμικό όργανο που εκπροσωπούμε να θεσπίσει συγκεκριμένες στρατηγικές και προγράμματα. Συγχαίρω επίσης την κ. Nedelcheva για την καλή έκθεση που προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκπροσώπηση των γυναικών στον δημόσιο τομέα, όπως και στον ιδιωτικό τομέα, είναι πολύ χαμηλή σε σύγκριση με τους άνδρες. Στον χρηματοοικονομικό τομέα, οι αριθμοί είναι ακόμη λιγότερο θετικοί: οι γυναίκες εκπροσωπούν μόλις το 10% των μελών του διοικητικού συμβουλίου των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και το 3% των προέδρων αυτών των συμβουλίων.

Υποστηρίζω, ως εκ τούτου, την εισαγωγή ποσοστώσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και ιδίως στην εκπαίδευση· αυτό πρέπει να υποστηριχθεί γιατί διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αποτροπή των δασκάλων από το να κατευθύνουν τους μαθητές τους σε επαγγελματικούς τομείς σύμφωνα με τα στερεότυπα που συνδέονται με το φύλο.

Θα ολοκληρώσω υπενθυμίζοντας τα λόγια μίας από τις πρώτες αμερικανίδες δημάρχους που είπε: «Ό,τι και αν κάνουν οι γυναίκες πρέπει να το κάνουν δύο φορές καλύτερα από τους άνδρες ώστε να θεωρηθεί κατά το ήμισυ καλό». Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου να πω ότι ευτυχώς, για εμάς τις γυναίκες, αυτό δεν είναι δύσκολο.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (LT) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα στο Κοινοβούλιο, καθώς εορτάζουμε την 100ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη της γυναικείας φτώχειας. Περισσότερο από εκατό χρόνια πριν, οι γυναίκες αγωνίστηκαν για το δικαίωμά τους στην εργασία και σήμερα πρέπει να δώσουν και πάλι τη μάχη για ίση αμοιβή για ίδια εργασία. Σημειώνουμε πρόοδο, αλλά η πρόοδος στον τομέα της ισότητας των φύλων είναι αργή. Οι διακρίσεις στον χώρο εργασίας εξακολουθούν να υφίστανται, υπάρχει βαθιά κατάτμηση της αγοράς εργασίας σύμφωνα με το φύλο, οι διαφορές στις αμοιβές εξακολουθούν να υπάρχουν, υπάρχει έλλειψη γυναικών στις θέσεις λήψης των αποφάσεων στην πολιτική και ανεπαρκή στήριξη της μητρότητας και των ανύπαντρων μητέρων. Στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τεκμηριώσαμε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο να ενισχυθεί η αρχή της ισότητας των φύλων στην οικογένεια και την κοινωνία, να σταματήσει η βία κατά των γυναικών και η εμπορία γυναικών, να κατοχυρωθεί η άδεια μητρότητας, να δημιουργηθούν βιώσιμες συνθήκες για την εκμετάλλευση των υπηρεσιών των βρεφονηπιακών σταθμών και των κέντρων φροντίδας παιδιών, να μειωθεί η γυναικεία φτώχεια και να αξιολογηθεί η συνεισφορά των γυναικών στην ανάπτυξη της οικογένειας, της κοινωνίας και της οικονομίας. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν, και αυτή την ιστορική ημέρα, θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλες τις γυναίκες και να τις καλέσω να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και για την ισότητα των ευκαιριών.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, επιτρέψτε μου να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους μου για το εποικοδομητικό έργο που έχει επιτελεστεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως συνοψίζεται στην έκθεσή μου για την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, και για το κρίσιμο ζήτημα της φτώχειας το οποίο εξετάζει η έκθεση της κ. Plumb.

Ενώ εορτάζουμε την 100ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, είναι κρίσιμης σημασίας το παρόν Σώμα να αξιολογήσει τον μακρύ δρόμο που έχουμε ακόμη να διανύσουμε έως ότου η ισότητα των φύλων διασφαλιστεί σε ολόκληρη την Ένωση και ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς και τα πεδία.

Ας ξεκινήσουμε από τον τομέα της ανεργίας και τις διαφορές στις αμοιβές λόγω φύλου. Πόσο χρόνο θα αφιερώσουμε στη μελέτη των στατιστικών που δείχνουν την ανισότητα στη θέση ανδρών και γυναικών, με τις γυναίκες να πληρώνονται 34% λιγότερο από τους άνδρες σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ; Πρέπει να πιέσουμε για τη λήψη μέτρων –νομοθετικών, αν κριθεί αναγκαίο– προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα στην πράξη και όχι απλά στα χαρτιά.

Η θέση των γυναικών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και τα πολυάριθμα εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν υπό τη μορφή διακρίσεων, συμβάλουν στο αναδυόμενο φαινόμενο της γυναικείας φτώχειας. Πάρα πολλές γυναίκες παραμένουν σε μια θέση σχετικής οικονομικής ανασφάλειας και εξάρτησης. Οι γυναίκες αυτές τείνουν να απασχολούνται σε προσωρινές θέσεις μερικής απασχόλησης που είναι λιγότερο καλοπληρωμένες, ή σε κατώτερες θέσεις.

Η φτώχεια προκαλεί το φαινόμενο της εμπορίας γυναικών, τη βία και, γενικότερα, κάθε είδους εκμετάλλευση. Γνωρίζουμε επίσης ότι λόγω της φτώχειας, οι γυναίκες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας προτιμούν να μην προβούν σε ενέργειες για την προστασία τους εξαιτίας της έλλειψης οικονομικής ασφάλειας.

Κυρία Reding, αυτή τη συμβολική ημέρα, προσβλέπουμε στη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, όπως έχετε ήδη υποσχεθεί.

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(NL) Κυρία Πρόεδρε, 8 Μαρτίου 2011, εκατοστή επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Αυτό απαιτεί εορτασμό για όσα έχουμε επιτύχει, όπως το εκλογικό δικαίωμα για τις γυναίκες, το δικαίωμα στην ισότητα και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, ιδιαίτερα στις πιο πολιτισμένες χώρες. Ωστόσο, αυτή είναι επίσης μια μέρα θλίψης για όλα τα πράγματα που δεν είναι ακόμη όπως θα έπρεπε να είναι. Στην ΕΕ, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σοβαρά στις δομές λήψης αποφάσεων, οι υποχρεώσεις φροντίδας βαραίνουν σχεδόν αποκλειστικά τις γυναίκες και υπάρχει μια επίμονη διαφορά στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, και εκτός της ΕΕ, όπου μερικές χώρες δεν έχουν καν ξεκινήσει τη διαδικασία χορήγησης εκλογικού δικαιώματος στις γυναίκες.

Η εκατοστή επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας επιβάλλει επίσης ιστορική σύγκριση. Το πρώτο πραγματικά σημαντικό βήμα για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, ιδιαίτερα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπήρχαν απλά πάρα πολύ λίγοι άνδρες για να εργαστούν στα εργοστάσια και τα γραφεία. Οι εργοδότες δεν είχαν άλλη επιλογή και οι γυναίκες εισήλθαν στην αγορά εργασίας σε μεγάλους αριθμούς. Μια τέτοια περίοδο ζούμε ξανά. Αυτή τη φορά όχι λόγω του πολέμου, ευτυχώς, αλλά εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού. Σε πέντε με δέκα χρόνια, θα υπάρχουν ξανά πάρα πολύ λίγοι άνδρες για να καλύψουν τις κενές θέσεις σε διάφορα επίπεδα. Οι εργοδότες πρέπει να προσελκύσουν και να κρατήσουν τις γυναίκες. Η γήρανση του πληθυσμού θα μπορούσε να παράσχει μια ιδανική ευκαιρία για την ισότητα των φύλων.

Εναπόκειται σε εμάς, ως ευρωπαίοι πολιτικοί, και εναπόκειται στους συναδέλφους μας στα εθνικά κοινοβούλια, να ενθαρρύνουμε αυτή την εξέλιξη παρέχοντας ποιοτική άδεια μητρότητας για τις μητέρες και ποιοτική άδεια πατρότητας για τους πατέρες, παρέχοντας ικανοποιητικό επίπεδο οικονομικά προσιτής παιδικής μέριμνας, παρέχοντας το δικαίωμα σε ευέλικτο ωράριο και εργασία μερικής απασχόλησης με καλά κοινωνικά δικαιώματα, θεσπίζοντας ποσοστώσεις για τη συμμετοχή των γυναικών στα εκτελεστικά όργανα των επιχειρήσεων και στην πολιτική, ή διατυπώνοντας αξιόπιστες απειλές σχετικά με αυτό. Μαζί, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χρειαστούν άλλα εκατό χρόνια για να αποκτήσουν οι άνδρες και οι γυναίκες ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (CS) Κυρία Πρόεδρε, είμαι η σκιώδης εισηγήτρια για την έκθεση σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρώπη, επομένως θα επικεντρωθώ σε αυτή την έκθεση. Η έκθεση συγκεντρώνει πολλά διαφορετικά ζητήματα τα οποία παρέχουν μια πολύ καλή περιγραφή της θέσης των γυναικών στην ΕΕ. Με χαροποιεί το γεγονός ότι η έκθεση περιλαμβάνει πολλά σημεία που καταδεικνύουν την ανάγκη χρησιμοποίησης ευέλικτων μορφών απασχόλησης, και με αυτό εννοώ απασχόληση ορισμένου χρόνου και μερική απασχόληση, γιατί κατά την άποψή μου, οι ανύπαντρες μητέρες ειδικότερα, και γενικά οι οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά να αναθρέψουν, πρέπει να εκμεταλλευτούν το ευρύ φάσμα που προσφέρεται στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνδυάσουν την εργασιακή ζωή και την οικογενειακή ζωή. Την ίδια στιγμή, φυσικά, χαιρετίζω και υποστηρίζω πλήρως το γεγονός ότι η έκθεση αυτή εφιστά ξανά την προσοχή στην επίμονα μεγάλη διαφορά στις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Θα ήθελα απλά να πω εν συντομία ότι η έκθεση περιλαμβάνει επίσης κάποια ζητήματα που θα δυσκολευόμασταν να υποστηρίξουμε. Κάποια από αυτά είναι, για παράδειγμα, η έκκληση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη Δικαιωμάτων των Γυναικών και η αναφορά στην έκθεση για την άδεια μητρότητας, την οποία, όπως γνωρίζουμε, δεν έχουν δεχτεί τα κράτη μέλη. Σε αυτό το πνεύμα, υποστηρίξαμε κάποιες από τις προτάσεις τροποποίησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, καθώς πρόκειται για μια πραγματικά καλή και περιεκτική έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(SV) Κυρία Πρόεδρε, εκατό χρόνια αγώνων για την ισότητα – νομίζω ότι είναι σημαντικό σήμερα να σκεφτούμε και τις γυναίκες πρωτοπόρους που ξεκίνησαν τον αγώνα για την ισότητα πριν από εκατό χρόνια και προλείαναν τον δρόμο για την πρόοδο που μπορούμε μολαταύτα να δούμε ότι έχει συντελεστεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου, όλους τους ΜΚΟ – όλους εκείνους που συνεχίζουν τον αγώνα υπέρ της ισότητας. Θα συζητήσουμε την κατάσταση των γυναικών στην ΕΕ, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό σήμερα να εκφράσουμε επίσης την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες που, αυτή τη στιγμή, βρίσκονται έξω, στους δρόμους και τις πλατείες, και επιδεικνύουν τεράστιο θάρρος συμμετέχοντας στον αγώνα υπέρ της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε αυτές τις γυναίκες σήμερα.

Οι εκθέσεις που συζητούμε εδώ αντικατοπτρίζουν την ανισότητα στην αγορά εργασίας, όπου οι γυναίκες κατέχουν επισφαλείς θέσεις εργασίας και υποφέρουν από διακρίσεις με τη μορφή διαφορών στις αμοιβές, οι οποίες κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 17%. Μόνο 6 στις 10 γυναίκες στην Ευρώπη συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, και όταν έχουν δουλειά, πρόκειται συνήθως για μια επισφαλή θέση εργασίας μερικής απασχόλησης που δεν παρέχει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο σε αυτό, γιατί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις που αντιτίθενται στην επέκταση της παιδικής μέριμνας και σε άλλες προϋποθέσεις που θα δώσουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να εργαστούν.

Οι ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας σημαίνουν ότι πρέπει να έχουμε την οδηγία για την άδεια μητρότητας – η οποία ελπίζω ότι θα περιλαμβάνει και την άδεια πατρότητας. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε σύντομα να συζητήσουμε το θέμα της γονικής ασφάλισης, όπου οι άνδρες και οι γυναίκες θα έχουν ίση ευθύνη για να παράσχουν στην οικογένειά τους τα προς το ζην, αλλά και για τη φροντίδα των παιδιών. Αν οι γυναίκες στην ΕΕ εργάζονταν στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες, η ευημερία θα αυξανόταν κατά περισσότερο από 25%. Δεν είμαστε σε θέση να τα βγάλουμε πέρα χωρίς τις γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Είναι επιβεβλημένο να θεσπιστούν ποσοστώσεις. Πιστεύω ότι οι ποσοστώσεις είναι ένα αναγκαίο μέσο σε μια κοινωνία στην οποία μόνο το 3% των μεγάλων εταιρειών έχουν επικεφαλής γυναίκες. Μπορώ να συγκρίνω τη χρήση των ποσοστώσεων με τα αντιβιοτικά. Δεν μου αρέσει η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών, αλλά όταν κάποιος είναι άρρωστος, είμαι πολύ χαρούμενη που υπάρχουν. Το γεγονός ότι μόλις το 3% των γυναικών κατέχουν ηγετικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες είναι σίγουρα ενδεικτικό μιας πάσχουσας κοινωνίας. Οι ποσοστώσεις είναι, συνεπώς, ένα απαραίτητο μέσο για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα στην κοινωνία μας.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Κυρία Πρόεδρε, πολλοί είναι αυτοί που αυτοσυγχαίρονται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η γνώμη μου είναι ότι τα έχετε κάνει μαντάρα. Μιλάτε για άδεια μητρότητας. Το μόνο που συμβαίνει με τη δρακόντεια άδεια μητρότητας, επιτρέψτε μου να σας το πω, κυρία, είναι ότι όλο και λιγότερες νέες γυναίκες στη χώρα μου βρίσκουν δουλειά γιατί αν είχατε μια μικρή επιχείρηση θα ήταν σκέτη παραφροσύνη να προσλάβετε μια νέα γυναίκα. Επομένως, δεν τους κάνατε καμία χάρη.

Έχουμε ίσες ευκαιρίες για την ασφάλιση αυτοκινήτου τώρα χάρη σε ακόμη μία παράλογη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που σημαίνει ότι ακόμη και αν οι νέες γυναίκες κατάφερναν να βρουν εργασία, δεν θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε στη δουλειά τους με το αυτοκίνητο γιατί η ασφάλιση του αυτοκινήτου τους θα είχε διπλασιαστεί. Και τώρα μιλάτε για ποσοστώσεις. Τι είδους τρέλα είναι αυτή; Οι γυναίκες που εργάστηκαν σε όλη τους τη ζωή για να αποκτήσουν μια θέση ευθύνης στην επιχείρηση –οι γυναίκες σταδιοδρομίας– πατρονάρονται με τις ποσοστώσεις. Τώρα αυτές οι γυναίκες που υπήρξαν επιτυχημένες θα κάθονται σε μια αίθουσα διοικητικού συμβουλίου και οι υπόλοιποι θα τις κοιτάζουν και θα λένε, είσαι άραγε γυναίκα της ποσόστωσης ή έφτασες ως εδώ επειδή ξέρεις τη δουλειά σου; Το όλο πράγμα είναι εντελώς τρελό και είναι τραγικό που κανείς από εσάς δεν έχετε κάνει κάποια πραγματικά δουλειά στη ζωή σας γιατί διαφορετικά θα καταλαβαίνατε αυτό που λέω.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL).(SV) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Bloom, το να επιθυμεί κάποιος γονική ασφάλιση και να πιστεύει ότι είναι κάτι καλό δεν τον καθιστά τρελό. Κοιτάξτε τα κράτη μέλη που έχουν ένα καλά αναπτυγμένο σύστημα γονικής ασφάλισης. Οι χώρες αυτές –οι σκανδιναβικές χώρες, η Σουηδία για παράδειγμα– έχουν επίσης το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης γυναικών. Αυτό αποδεικνύει ότι η καλή γονική ασφάλιση σημαίνει ότι θα έχουμε επίσης υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης για τις γυναίκες, και για τους άνδρες, φυσικά. Η γονική ασφάλιση είναι καλή για την ισότητα στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ευημερία στην ΕΕ.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, αυτό απλά δεν είναι αλήθεια, ούτε επιβεβαιώνεται από τις στατιστικές στη χώρα μου. Μιλήστε σε οποιονδήποτε μικρό επιχειρηματία θέλετε στη χώρα μου. Δεν με ενδιαφέρει η χώρα της αξιότιμης βουλευτού ή οι χώρες άλλων ανθρώπων, με ενδιαφέρει η δική μου χώρα και η οικονομία της, και μπορώ να σας πω ότι όλοι οι επιχειρηματίες, άνδρες και γυναίκες, θα πουν ότι δεν θα προσλάβουν μια νεαρή γυναίκα εξαιτίας των δρακόντειων νόμων για τη μητρότητα. Εύχομαι, το εύχομαι με όλη μου την καρδιά, να βγείτε στον πραγματικό κόσμο· ας σηκώσει το χέρι του όποιος από εσάς εργάστηκε ποτέ σε κανονική δουλειά!

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Κύριε Bloom, γνωρίζετε φυσικά ότι στην Ευρώπη, οι γυναίκες είναι περισσότερο μορφωμένες από τους άνδρες, μεταξύ άλλων και στη δική σας χώρα. Γιατί τότε πιστεύετε ότι αν επιβληθούν ποσοστώσεις στις εταιρείες, αυτό το ένα τρίτο θα περιλαμβάνει μόνο τις αμόρφωτες γυναίκες που μπορεί να υπάρχουν επίσης στην κοινωνία μας;

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, για να απαντήσω στην κ. Oviir, θα τη συμβούλευα απλά να αφήσει τις εταιρείες να κάνουν τη δουλειά τους. Όσο λιγότερες ρυθμίσεις θεσπίζετε, όσο λιγότερο φορολογείτε, όσο λιγότερο παρεμβαίνετε, τόσο γρηγορότερα θα ανακάμψει η οικονομία μας. Αυτό είναι όλο, και είναι κάτι που η αξιότιμη βουλευτής δεν αντιλαμβάνεται.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D).(PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Bloom, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα του Ηνωμένου Βασιλείου; Έχει 52 εβδομάδες άδεια μητρότητας με χαμηλές αποδοχές. Μόνο τις πρώτες έξι εβδομάδες καταβάλλεται το 60% του μισθού, ενώ τις υπόλοιπες 33 καταβάλλεται ένα συμβολικό ποσό και υπάρχουν και 13 εβδομάδες άνευ αποδοχών. Αυτό είναι μόνο για τις πλούσιες οικογένειες, στις οποίες οι γυναίκες μπορούν να μείνουν στο σπίτι και να δουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό να μειώνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα του Ηνωμένου Βασιλείου, όχι οι προτάσεις μας που αφορούν την άδεια μητρότητας.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, για να απαντήσω στην κ. Estrela, μπορώ να τη διαβεβαιώσω ότι το πρόβλημα με τη χώρα μου είναι ότι εγκαταλείψαμε την αυτονομία μας και γίναμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας μου.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, στην πραγματικότητα θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Bloom για τις απόψεις του, γιατί είναι αρκετά διαδεδομένες. Αν δεν συνέβαινε αυτό, θα είχαμε σημειώσει πολλή πρόοδο. Μόνο που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μένουν σιωπηλοί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Bloom, αν πιστεύετε ότι τα παιδιά είναι μόνο παιδιά των γυναικών και ότι οι πατέρες δεν έχουν καμία ευθύνη ή καμία ανάγκη για άδεια πατρότητας ή για να φροντίσουν την οικογένειά τους με άλλο τρόπο πέρα από το να πηγαίνουν στη δουλειά.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, για να απαντήσω στην κ. Jäätteenmäki, θα έλεγα πως πιστεύω ότι τα παιδιά είναι ευθύνη των γονιών τους και κανενός άλλου. Δεν δέχομαι ότι κάποιος έχει ευθύνη για τα παιδιά του γείτονά του. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους και έτσι πρέπει να είναι. Όσο περισσότερη προσωπική ευθύνη είχαμε στην Ευρώπη –και στον κόσμο– τόσο καλύτερα θα ήταν, κατά την άποψή μου.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ένα από τα σημάδια της απόλυτης φτώχειας της κοινωνίας μας το γεγονός ότι πρέπει ακόμη να συζητάμε το ζήτημα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες είναι σε μειονεκτική θέση όχι μόνο στον κόσμο της εργασίας, αλλά και στην κοινωνία γενικά. Ο κατάλογος μοιάζει ατελείωτος, γι’ αυτό θα περιοριστώ σε μερικές λέξεις-κλειδιά: επίπεδα μισθών, συνθήκες εργασίας και διορισμού, επισφαλείς συμβάσεις απασχόλησης, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, παιδική μέριμνα, κοινωνική ασφάλιση και διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών.

Υπάρχουν πολλές γυναίκες με περισσότερα προσόντα από τους άνδρες και εμείς συζητούμε το θέμα της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία – απίστευτο. Κάτι εξίσου απίστευτο είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια απ’ ό,τι οι άνδρες· οι πιο ηλικιωμένες γυναίκες και οι μόνοι γονείς διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι το 2010 ήταν το Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Η φτώχεια είναι γυναικείο ζήτημα. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία γιατί η φτώχεια οδηγεί σε ασθένεια και καταλήγει, κατά συνέπεια, στην ανεργία.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE).(HU) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα υπήρχαν δύο συζητήσεις στο Κοινοβούλιο τα θέματα των οποίων βασίζονταν στις εκθέσεις συναδέλφων μου, για τις οποίες τους συγχαίρω. Είναι πραγματικά δύσκολο να πούμε κάτι καινούριο σε αυτή τη συζήτηση, καθώς η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και, υπό μία έννοια, έχει μάλιστα επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Στη συζήτηση για τους μισθούς ανδρών και γυναικών, για παράδειγμα, λέγαμε κάθε χρόνο ότι υπάρχει ακόμη μια αξιοσημείωτη διαφορά, παρόλο που η αρχή της «ίσης αμοιβής για ίδια εργασία» θεσπίστηκε στη Συνθήκη της Ρώμης ήδη από το 1957. Επιπλέον, από το 1975, έχουμε δευτερογενή νομοθεσία για το θέμα αυτό, μολονότι είναι αλήθεια ότι αν είχαμε να κάνουμε έναν κατάλογο νόμων που είναι σε ισχύ αλλά δεν εφαρμόζονται, ο συγκεκριμένος νόμος θα είχε σίγουρα πολλές πιθανότητες να κατακτήσει την πρώτη θέση. Πράγματι, όπως έχει ήδη αναφερθεί εδώ, τα τελευταία στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι η διαφορά είναι σήμερα 17,5%, αλλά κάποιοι από εμάς θυμούνται ακόμη ότι πριν από δυο χρόνια, αυτό το ποσοστό ήταν στο 15%, ενώ η μεταβλητότητα είναι εξαιρετικά υψηλή. Και αυτό δεν αποτελεί ζήτημα μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, ούτε ζήτημα μόνο των γυναικών· είναι επίσης ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρέπει να δηλώνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η διαφορά στους μισθούς, όπως επισημάνθηκε από τη συνάδελφό μου στο ίδιο περίπου πνεύμα, είναι η τιμωρία των γυναικών για τη μητρότητα, και δημιουργείται ότι οι νέες γυναίκες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας. Και εδώ έγκειται το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα: ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα λύσουν ποτέ τα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτό που ζήτησε το Κοινοβούλιο εν προκειμένω, δηλαδή να διασφαλιστεί μια διαφανή διανομή των μισθών μεταξύ των φύλων, και να εξασφαλιστεί ότι εκείνοι που παραβιάζουν διαρκώς αυτή την αρχή δεν θα λαμβάνουν τουλάχιστον στήριξη από ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν είναι, κατά την άποψή μου, υπερβολικό. Πράγματι, υπάρχει κάποια πρόοδος: η καθιέρωση της «Ημέρας της ισότητας των αμοιβών» αντιπροσωπεύει κάποιο μέτρο προόδου, αλλά το πραγματικά μεγάλο επίτευγμα θα ήταν αν η μέρα αυτή οριζόταν στις 1 ή τις 2 Ιανουαρίου αντί για τις 5 Μαρτίου.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D).(PT) Κυρία Πρόεδρε, οι γυναίκες αποτελούν πλειοψηφία στα πανεπιστήμια και έχουν περισσότερα προσόντα, αλλά σε ό,τι αφορά τις θέσεις λήψης αποφάσεων, η ανέλιξή τους παρεμποδίζεται από μια γυάλινη οροφή. Για τον λόγο αυτόν χρειαζόμαστε τις ποσοστώσεις. Είναι ντροπή που ο κ. Bloom έφυγε. Στην πολιτική και στην οικονομία, θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει μία μόνο γυναίκα πρόεδρος κεντρικής τράπεζας. Οι γυναίκες δεν ήταν υπεύθυνες για τη χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει στην αποτροπή της.

Γιατί λοιπόν κάθε φορά που μιλάμε για ποσοστώσεις, κάποιος ανακινεί το θέμα της αξίας; Είναι μόνο η αξία των γυναικών που αμφισβητείται; Σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν έχουν αξία; Η ποσόστωση είναι ένα απαραίτητο και προσωρινό μέτρο για την προώθηση της ισορροπημένης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στη λήψη αποφάσεων και θα συγχαρώ, ως εκ τούτου, την Επιτροπή για τις προσπάθειες που καταβάλει ώστε να διασφαλίσει ότι και στον οικονομικό τομέα η λήψη αποφάσεων θα γίνεται από κοινού.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Κυρία Πρόεδρε, ευτυχισμένη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε όλες! Σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων, το ζήτημα δεν είναι μόνο οι διαφορές και η κοινωνική δικαιοσύνη. Η ισότητα των φύλων είναι προϋπόθεση για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή. Η επένδυση σε μέτρα για την ισότητα των φύλων θα αποδώσει από την άποψη ενός υψηλότερου επιπέδου απασχόλησης των γυναικών, της συνεισφοράς των γυναικών στο ΑΕγχΠ, υψηλότερων φορολογικών εσόδων και βιώσιμων ποσοστών γονιμότητας. Η κατανόησή μας για την ισότητα των φύλων εξακολουθεί να είναι, για πολλούς, σε μεσαιωνικό επίπεδο σήμερα· ή, τουλάχιστον, αυτό ακούσαμε σε μερικές ομιλίες.

Υπάρχει ένα σημείο εκφοβισμού σε αυτό το θέμα, και αυτό το σημείο εκφοβισμού είναι οι ποσοστώσεις. Οι άνθρωποι ξεχνούν, ή ίσως δεν θέλουν να δουν, ότι μια ποσόστωση δεν επιβάλλεται στις θέσεις λήψης αποφάσεων, και ότι μια ποσόστωση δεν θα θέσει ανίκανες γυναίκες σε θέσεις εξουσίας. Στην Ευρώπη, οι γυναίκες διαθέτουν καλύτερη μόρφωση, είναι ικανές να αναλάβουν ευθύνες, και είναι σε θέση να εργαστούν καλά και να πληρώνονται μέτρια για τη δουλειά που κάνουν. Οι χώρες όπου εφαρμόζονται ποσοστώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από 20 χρόνια –αναφέρομαι εδώ σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης– έχουν δείξει πράγματι ότι οι στόχοι μας μπορούν να επιτευχθούν μέσω αυτού του μέτρο και αυτές τις ημέρες, οι άνθρωποι αναθεώρησαν τη συμπεριφορά τους – οι ποσοστώσεις δεν είναι αναγκαίες στον βαθμό που ήταν στο παρελθόν. Η συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας θεωρείται η νόρμα. Θα ήθελα, φυσικά, να πω πολλά πράγματα για τη φτώχεια καθώς και για τις μόνες μητέρες, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να το κάνω. Ευχαριστώ όλους όσοι μίλησαν – κάποια μέρα, θα κερδίσουμε μολαταύτα!

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, η 100ή επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας μας παρέχει καλούς λόγους για να γιορτάζουμε, να ευχαριστούμε και να αγωνιζόμαστε.

Εξετάζουμε μια έκθεση για τις γυναίκες και την φτώχεια· ένας από τους βασικούς λόγους για αυτό το πρόβλημα είναι η ανισότητα των μισθών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Όπως έχουμε ήδη ακούσει, η ισότητα των μισθών κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της Ρώμης από το 1957. Ωστόσο, η διαφορά στις αμοιβές εξακολουθεί να είναι 17,5% σε ολόκληρη την Ευρώπη και 23% στη Γερμανία. Το 2008, το Σώμα ενέκρινε μια έκθεση για την ανισότητα των μισθών χάρη στην εξαιρετική εργασία της κ. Bauer. Η εν λόγω έκθεση καλούσε την Επιτροπή να δρομολογήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ανισότητας των μισθών. Έκτοτε, δεν έχει υπάρξει καμία δράση. Επίσης, Επίτροπε Reding, το μόνο που κάνατε είναι να ανακηρύξετε την 5η Μαρτίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα της ισότητας των αμοιβών, μια ανακοίνωση που κάνατε την Παρασκευή, 4 Μαρτίου. Πάλι καλά που θυμηθήκατε να το κάνετε πριν τελειώσει ουσιαστικά η ημέρα.

Δεν έχουμε πλέον καιρό για ανούσιες ανακοινώσεις τύπου. Δεν θέλουμε να ακούμε ωραία λόγια από εσάς. Θέλουμε επιτέλους να αναλάβετε δράση έτσι ώστε η 100ή επέτειο των Συνθηκών της Ρώμης να μην είναι άλλη μία ημέρα κατά την οποία η διαφορά στις αμοιβές ανδρών και γυναικών θα είναι μεγαλύτερη από 0%. Θέλουμε ίσες αμοιβές τώρα.

Θα ήθελα να στραφώ τώρα στο ζήτημα των ποσοστώσεων των γυναικών και στον συνάδελφό μου από την Αγγλία: θα ήθελα να μάθω αν πιστεύει ότι μόλις το 3% των γυναικών στην Αγγλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη «ξέρουν τη δουλειά τους». Ίσως αυτό εξηγεί ότι υπάρχουν τόσες λίγες γυναίκες στα εποπτικά συμβούλια; Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε μια ποσόστωση.

Κυρία Reding, είπατε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να δεσμευτούν να διορίσουν γυναίκες μέχρι τον επόμενο χρόνο. Η επιθυμία σας είναι να έχουμε αυτές τις δεσμεύσεις μέχρι το επόμενο έτος, ή να έχουν διοριστεί οι γυναίκες μέχρι το επόμενο έτος; Ακούω ότι θέλετε τον δεύτερο στόχο που ανέφερα.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Cymański (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, το πρόβλημα της γυναικείας φτώχειας, το οποίο έχει εξέχουσα σημασία, εγείρεται στο υπό συζήτηση ψήφισμα. Αξίζει να θυμηθούμε ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι γυναίκες είναι κατά κύριο λόγο εκείνες που έχουν αισθανθεί τις συνέπειες αυτής της κρίσης από την άποψη των μειωμένων επιπέδων απασχόλησης, των χαμηλότερων αμοιβών και των μέτρων αναδιάρθρωσης. Επίσης, οι γυναίκες είναι εκείνες που επωμίζονται τις γονικές ευθύνες και τις ευθύνες ανατροφής των παιδιών ενώ, ταυτόχρονα, συμμετέχουν στην πολύ δύσκολη και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Η κατάσταση των γυναικών στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ποικίλη ιδιαίτερα, και είναι ως εκ τούτου εξαιρετικά σημαντικό να επιδείξουμε αλληλεγγύη και κατανόηση για τις γυναίκες στις περιφέρειες όπου το πρόβλημα της φτώχειας είναι ιδιαίτερα έντονο. Το ζήτημα της ανισότητας των αμοιβών θα πρέπει να μας αναγκάσει να προβληματιστούμε, καθώς υπάρχουν επίσης μισθολογικές διαφορές σε εταιρείες που ανήκουν σε γυναίκες και διοικούνται από αυτές. Το γεγονός αυτό είναι ανησυχητικό, και επιτάσσει να σκεφτούμε το κατά πόσον τα αίτια είναι βαθύτερα και κατά πόσον οι διοικητικοί κανόνες και κανονισμοί –υποχρεωτικοί κανόνες δικαίου– είναι επαρκείς σε αυτή την περίπτωση, ή κατά πόσον είναι απαραίτητο να αλλάξει ο βαθμός ευαισθητοποίησης των ανθρώπων και η νοοτροπία γενικά. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον σεβασμό και την κοινωνική κουλτούρα, και ούτε η νομοθεσία θα είναι αρκετή.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Κυρία Πρόεδρε, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι αυτό το έτος, στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, συζητούμε για αυτές τις εκθέσεις που επιδιώκουν να επιστήσουν την προσοχή στις ανισότητες και στις διακρίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν. Σε ορισμένες χώρες, η κοινωνία κάνει ακόμη και βήματα οπισθοδρόμησης.

Όταν υπογραμμίζουμε μια ιστορική ημερομηνία που συνδέεται με τον αγώνα των γυναικών για αναγνώριση και την άσκηση των δικαιωμάτων τους, υπογραμμίζουμε την επιδείνωση της ανεργίας και των ασταθών θέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς, καθώς και τις διακρίσεις από την άποψη των μισθών και βάσει της μητρότητας, οι οποίες πλήττουν τις εργαζόμενες γυναίκες· αυτές εκδηλώνονται με τρόπους που είναι ιδιαίτερα σοκαριστικοί και απαράδεκτοι για τις νεότερες γενιές.

Οι καταστάσεις απώλειας εισοδήματος αυξάνονται και οι γυναίκες γίνονται ολοένα και πιο φτωχές. Η κατάσταση των ανάπηρων, των μεταναστριών και των συνταξιούχων γυναικών με μικρές συντάξεις, και των γυναικών σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον αγροτικό κόσμο και στην οικογενειακή γεωργία αυξάνονται, όπως κι εκείνα των γυναικών που διευθύνουν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Ο αντίκτυπος των μέτρων λιτότητας σε ορισμένες χώρες, όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία, έχει συνέπειες για τη ζωή των γυναικών ως εργαζόμενες, πολίτες και μητέρες.

Αυτό συμβαίνει με τη σκόπιμη μείωση των μισθών, το πάγωμα των εγγραφών σε πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, και την παρακώλυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς και με τις περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση και μια ποικιλία μορφών κοινωνικής στήριξης.

Η παρεμπόδισης της λήψης μέτρων, με το πρόσχημα της κρίσης, τα οποία απειλούν το δικαίωμα των γυναικών στην ισότητα και στην αναγκαία οικονομική και κοινωνική συνοχή, είναι συνεπώς ένα κρίσιμο ζήτημα. Τα ωραία λόγια και οι δηλώσεις καλών προθέσεων δεν αρκούν. Είναι καιρός να εγκαταλείψουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τις ελευθερώσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, τα οποία υπηρετούν πάντα τις ομάδες οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συμφερόντων. Είναι καιρός να θέσουμε σε προτεραιότητα τις γυναίκες και τα δικαιώματά τους, την ισότητα, και την οικονομική και κοινωνική συνοχή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία· έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύσουμε την πρόοδο που οι γυναίκες βοήθησαν να επιτελεστεί για τον πολιτισμό μας.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για να μιλήσουμε για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών γιατί εορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θυμόμαστε εκείνους που αγωνίστηκαν για τα εργασιακά και οικονομικά δικαιώματα των γυναικών και το δικαίωμα ψήφου τους πριν από 100 χρόνια.

Έχουμε σημειώσει αξιόλογη πρόοδο σε αυτά τα 100 χρόνια, αλλά μένουν πολλά ακόμη να γίνουν. Η πραγματική ισότητα εξακολουθεί να είναι όνειρο και οι διακρίσεις κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο της ζωής.

Πιστεύω ότι ο κάθε ένας από εμάς, είτε άνδρας είτε γυναίκα, μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα για να επιτευχθεί η πραγματική χειραφέτηση των γυναικών. Υπάρχουν πολλές γυναίκες στον κόσμο που το δικαίωμά τους στη ζωή απειλείται, η αξιοπρέπειά τους παραβιάζεται και στερούνται την ελευθερία τους.

Επιτρέψτε μου, στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, να εκφράσω τη στήριξη και την ελπίδα μου προς όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται για τα δημοκρατικά τους δικαιώματα στην επανάσταση στη Βόρεια Αφρική. Δεν είναι δυνατόν οι γυναίκες να αξίζουν το μισό απ’ ό,τι οι άνδρες στις αραβικές χώρες ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Αξίζουμε τα ίδια και δικαιούμαστε τα ίδια. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να επιτευχθεί αυτή η ισότητα και η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι να επιτευχθεί η ισότητα.

Ακόμη και αν υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν να το δουν, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν γυναίκες που κερδίζουν τα μισά από τους άνδρες και ότι η ενδοοικογενειακή βία επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες και τα παιδιά. Πρέπει να επαναλάβω ότι αυτά τα γεγονότα πρέπει να συνεχίσουν να αναφέρονται στο Κοινοβούλιο, και υπόσχομαι να συνεχίσω να εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση, φυσικά.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω επαινώντας την εργασία των συναδέλφων μου, κ. Nedelcheva και κ. Plumb.

Αυτή τη συμβολική ημέρα που σηματοδοτεί τα 100 χρόνια της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, θα μπορούσα σχεδόν να επαναλάβω λέξη προς λέξη όσα ειπώθηκαν πέρυσι καθώς ο αγώνας συνεχίζεται ακόμη.

Είναι αλήθεια πως οι γυναίκες είναι πιο ευπροσάρμοστες στην τρέχουσα κρίση από την άποψη των απωλειών θέσεων εργασίας. Όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, περιμένουμε από την Επιτροπή να υποδείξει ποιες είναι οι προθέσεις της, να συμφωνήσει με την έκκλησή μας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Έτους που θα προβάλει αυτό το ζήτημα, και να προτείνει μια στρατηγική. Ακούγεται ότι αυτό θα συμβεί σύντομα, γεγονός που με χαροποιεί.

Δυστυχώς, η ίση αμοιβή δεν αποτελεί ακόμη πραγματικότητα παρά τις πολλές προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικότερα. Η άδεια πατρότητας απορρίφθηκε επίσης δυστυχώς από τα κράτη μέλη παρά τις έντονες προσπάθειες αυτού του Κοινοβουλίου και το δικαίωμα στην άμβλωση δεν αναγνωρίζεται ακόμη σε τέσσερα κράτη μέλη της Ένωσης και αμφισβητείται σε άλλα.

Χαιρετίζω τον νέο βελγικό νόμο για τις ποσοστώσεις για την εκπροσώπηση των γυναικών σε εταιρείες και στα διοικητικά συμβούλια, καθώς και την τρομερά προορατική προσέγγιση που επιδεικνύουν στο θέμα αυτό η κ. Reding και ο Πρόεδρος Buzek ακόμη και στον Τύπο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Τέλος, πρέπει, ωστόσο, να εορτάσουμε το γεγονός ότι μετά από 100 χρόνια, έχουμε διανύσει τη μισή διαδρομή στο μονοπάτι για την ισότητα των φύλων χάρη στους ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς νόμους. Ας μείνουμε στον δρόμο μας ώστε να μην χρειαστούν άλλα 100 χρόνια για να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των φύλων.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, όπως επεσήμαναν πολλοί βουλευτές, η πρόοδος στα δικαιώματα των γυναικών προχωράει σταθερά εδώ και αρκετά χρόνια. Στα 30 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τις πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως το 2009, όταν εξελέγην, η εκπροσώπηση των γυναικών έχει υπερδιπλασιαστεί. Βλέπουμε γυναίκες με σημαντικούς ρόλους στην πολιτική, τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ίσως το σημαντικότερο είναι πως, ως κοινωνία, καταφέραμε να εκτιμούμε την αναγκαιότητα του ρόλου των γυναικών και να αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά τους, κερδίζοντας την ισότητα στην πορεία της διαδρομής

Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς το πόσο υπερβολικές είναι οι εκκλήσεις μας για περισσότερη ισότητα και σε ποιους τομείς. Το μέλημά μας θα πρέπει να είναι να επικεντρωθούμε στα κακώς κείμενα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ποσοστό λιγότερο από 20% των μελών του Κοινοβουλίου, σχεδόν το ήμισυ των εταιρειών του δείκτη FTSE 250 δεν έχουν γυναίκες στο διοικητικό τους συμβούλιο, και μόνο το ένα πέμπτο όλων των αποφοίτων της μηχανολογίας, της επιστήμης και της πληροφορικής είναι γυναίκες. Δεδομένου του πολύμορφου χαρακτήρα των κοινωνιών μας, αυτό είναι σαφώς κάτι που τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν – χωρίς ποσοστώσεις και στόχους που έχουν καθοριστεί αυθαίρετα σε επίπεδο ΕΕ.

Ωστόσο, πέρα και πάνω από την εκπροσώπηση, υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες στην ΕΕ, και στον κόσμο, που υπομένουν τη βία, την εκμετάλλευση και τον αποκλεισμό. Είναι εκείνες που δεν έχουν φωνή. Είναι εκείνες οι γυναίκες –που υποφέρουν από διακρίσεις, αποθαρρύνονται σκοπίμως από τα προσωπικά επιτεύγματα, ή είναι θύματα καταστολής– που σίγουρα αξίζουν την απόλυτη προσοχή μας.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να καλωσορίσω τον μικρό αριθμό ανδρών που παρευρίσκονται μαζί με τον μικρό αριθμό γυναικών σε αυτή την Ολομέλεια. Φυσικά, είμαι υπέρ της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και τους άνδρες. Διεξάγω με επιτυχία μια εκστρατεία για τον σκοπό αυτόν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο εδώ και περισσότερο από 50 χρόνια.

Δυστυχώς, η έκθεση για την ισότητα των γυναικών και των ανδρών στην ΕΕ 2010 περιέχει για μία ακόμη φορά υπερβολικά αιτήματα που είναι αντιπαραγωγικά για τις γυναίκες σε τελική ανάλυση. Δεν έχω τον χρόνο να τα εξηγήσω όλα εδώ. Δεν ευθύνεται η εισηγήτρια για το γεγονός ότι ο μεγάλος αριθμός των τροπολογιών έκαναν την έκθεση δύσκολη στην αφομοίωση.

Όσον αφορά το επίμαχο ζήτημα του κατά πόσον η ΕΕ θα πρέπει να επιβάλει μία ποσόστωση για τις γυναίκες στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι είναι μάταιο να προβάλετε την Νορβηγία ως λαμπρό παράδειγμα ενός τέτοιου μέτρου. Μπορεί να αναρωτιέστε το γιατί. Μετά την εισαγωγή ποσόστωσης για τις γυναίκες, στο διάστημα 2003-2009, ο αριθμός των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών μειώθηκε από 554 σε 362. Μία στις τρεις εταιρείες ανέφεραν την εισαγωγή της ποσόστωσης για τις γυναίκες ως τον λόγο που αποσύρθηκαν από το χρηματιστήριο. Στη Νορβηγία, 70 γυναίκες, γνωστές ως «χρυσές φούστες», καταλαμβάνουν γύρω στις 300 θέσεις σε διοικητικά συμβούλια. Αυτό είναι στρεβλό, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Προσωπικά, μπορεί να με ελκύει η σταδιοδρομία μιας «χρυσής φούστας» καθώς δεν ήμουν ποτέ μέχρι στιγμής μέλος διοικητικού συμβουλίου. Η Επιτροπή πρέπει να στοχαστεί προσεκτικά και να ζυγίσει τις συνέπειες προτού αντιδράσει βιαστικά σε αυτό το πρόβλημα.

Λυπάμαι επίσης που η έκθεση αυτή συστήνει ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να παρέχεται στις γυναίκες εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και την άμβλωση. Με άλλα λόγια, η άμβλωση εξισώνεται με αντισύλληψη, ως ένα απλό μέσο ελέγχου των γεννήσεων. Αυτό αποτελεί προσβολή για τις γυναίκες. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό, πέρα από το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει καμία εξουσία σε αυτόν τον τομέα – ας όψεται η επικουρικότητα! Λυπάμαι για το γεγονός ότι κάποιες γυναίκες βουλευτές διαρκώς ανακατεύουν αυτά τα δύο ζητήματα. Αυτό δεν είναι απαραίτητο.

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να θέσω μια πολύ απλή ερώτηση στην κ. Lulling: δεν πιστεύει ότι το κίνημα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δυσχεραίνεται, ακόμη και το 2011, χάρη σε απόψεις όπως η δική της, που είναι μάλιστα οι απόψεις μιας γυναίκας, και τις οποίες είναι τόσο πρόθυμη να μοιραστεί μαζί μας ακόμη και σήμερα;

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω, δεν είπα τίποτα πριν το 2011, γιατί έχει επιδεινωθεί η κατάσταση; Δεν θα επιδεινωθεί αν παραμένουμε ρεαλιστές, αλλά θα επιδεινωθεί αν υιοθετήσουμε μια ουτοπιστική και μη ρεαλιστική προσέγγιση.

(Χειροκροτήματα)

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Lulling, ενώ θα μπορούσα να είμαι πολύ υπερήφανος για το γεγονός ότι ευχαριστήσατε τους λίγους άνδρες που παρίστανται σε αυτή τη συζήτηση, όντας ένας από τους ελάχιστους άνδρες μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, θα εκνευριζόμουν πολύ αν με βάζατε στο ίδιο τσουβάλι με τον κ. Bloom. Θα ήθελα να μάθω αν μπορείτε να κάνετε μια διάκριση μεταξύ του κ. Bloom και εμού ή αν θα πρέπει να λυπηθώ για το γεγονός ότι μας συνδέετε και τους δύο με τον ίδιο αγώνα γιατί είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε διαμετρικά αντίθετες θέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Tarabella, δεν αναφέρθηκα στον κ. Bloom! Εσείς κάνατε μεγάλη εξυπηρέτηση στον κ. Bloom διότι εσείς ήσασταν εκείνος που του θέσατε τις ερωτήσεις και του δώσατε την ευκαιρία να δώσει την παράστασή του εδώ. Είμαι ευγνώμων που τέθηκαν οι ερωτήσεις αυτές γιατί μπορώ να έχω τον χρόνο που χρειάζομαι για να μιλήσω.

Ωστόσο, πρέπει να σας πω, κύριε Tarabella, ότι είστε ένα διακεκριμένο μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Μπορώ πάντα να βασίζομαι σ’ εσάς ότι θα αποτελέσετε τη φωνή της λογικής, και λυπάμαι που τόσο εσείς όσο και εγώ δεν εισακουστήκαμε όσον αφορά μερικά κομμάτια αυτών των εκθέσεων.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, στην επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, όταν συζητούμε την έκθεση Plumb για το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας και την έκθεση Nedelcheva σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν τα θεσμικά όργανα εστιάζονται στις ποσοστώσεις για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, η ομάδα PS Women αφιερώνει την εκστρατεία της για το 2011 στο ζήτημα των συνταξιοδοτικών συστημάτων και της γυναικείας φτώχειας. Όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν τη γήρανση των πληθυσμών, και τα συνταξιοδοτικά συστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη μεταρρυθμίζονται. Για τον λόγο αυτόν η ΕΕ πρέπει να στείλει ένα μήνυμα ότι οι ζωές των απλών γυναικών κατέχουν κομβική θέση στον προβληματισμό μας.

Όσον αφορά το θεμελιώδες ζήτημα των συντάξεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας για το κλείσιμο των διαρθρωτικών κενών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Οι γυναίκες δεν θα πρέπει να είναι σε μειονεκτική θέση για λόγους που δεν σχετίζονται άμεσα με εκείνες: οι διαφορές στις αμοιβές, όπως τόνισε η συνάδελφός μου, η φροντίδα συγγενών και η μη αξιοπρεπής εργασία. Το πρώτο μας καθήκον είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των γυναικών. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει συζητήσεων για τις συντάξεις, ο παράγοντας «γυναίκα» ανακύπτει πολύ σπάνια. Θέλουμε οι παράγοντες χάραξης πολιτικής να γνωρίζουν τις συνέπειες αυτού και να εξασφαλίσουν ότι ακριβή δεδομένα για τις γυναίκες και τις συντάξεις θα καταστούν διαθέσιμα.

Η Επιτροπή πρέπει να διεξάγει έρευνα για την επίπτωση του φύλου στις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη και είμαι βέβαιη ότι η Viviane Reding θα το κάνει. Πρέπει να εξετάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο και να αναζητήσουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Είναι πράγματι καιρός να σκεφτούμε όσα επιτύχαμε στη διάρκεια των τελευταίων 100 ετών. Χρειαζόμαστε ένα σαφές μέλλον για τα παιδιά μας.

Είναι επίσης σημαντικό να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας τι έκανε η Clara Zetkin πριν από εκατό χρόνια, γιατί η γεφύρωση του χάσματος των αμοιβών λόγω φύλου ήταν δική της ιδέα. Θα είναι πραγματικά σημαντικό επίσης να κάνουμε αλλαγές με το στυλ της Ginger Rogers και του Fred Astaire – έχοντας κατά νου ότι η Ginger Rogers έπρεπε να κάνει τα πάντα «προς τα πίσω με ψηλά τακούνια».

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. DAGMAR ROTH-BEHRENDT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, οι εκθέσεις για τις ανισότητες που επηρεάζουν τις γυναίκες και τους άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιέχουν πολλές υποδείξεις για το τι θα πρέπει να γίνει και σε τι ενέργειες θα πρέπει να προβούμε για να μειωθούν αυτές οι ανισότητες. Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στην Επίτροπο Reding για τα μέτρα που λαμβάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μείωση των διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ωστόσο, η πλειονότητα αυτών των μέτρων θα πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο ή επίπεδο κράτους μέλους. Στο επίπεδο αυτό συχνά προβάλλεται έντονη αντίδραση από πολιτικούς, θεσμικά όργανα και την κοινή γνώμη. Οι γυναικείες οργανώσεις, ως εκ τούτου, απευθύνονται συχνά στην Επιτροπή για βοήθεια. Ωστόσο, η δράση της λαϊκής βάσης είναι πολύ σημαντική, όπως στην περίπτωση της Πολωνίας, όπου στάθηκε δυνατό να καμφθεί η αντίδραση χάρη σε ένα γυναικείο κοινωνικό κίνημα γνωστό ως το Κογκρέσο των Γυναικών. Συλλέξαμε πάνω από 100.000 υπογραφές για μια κοινωνική και νομοθετική πρωτοβουλία και, ως αποτέλεσμα μιας ευρείας συζήτησης που κινητοποίησε την κοινή γνώμη, το πολωνικό κοινοβούλιο ψήφισε τη συμμετοχή των γυναικών σε ποσοστό 35% σε όλους τους εκλογικούς καταλόγους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις ευρωεκλογές. Είμαι πολύ υπερήφανη που η Πολωνία ακολούθησε τις χώρες όπου αυτή η ποσόστωση συμμετοχής αποτελεί νομική απαίτηση, και αυτό είναι το πρώτο από τα νέα κράτη μέλη που εισάγει αυτή τη σημαντική αλλαγή. Θα παρακολουθήσουμε τώρα προσεκτικά τι επίδραση έχει αυτό στην πολιτική συμμετοχή των γυναικών. Θα ήθελα να δηλώσω με σαφήνεια ότι θα πρέπει να θέσουμε αμέσως νέους στόχους, και αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να είναι η ίση αμοιβή για διάφορες ομάδες γυναικών και η ποσόστωση συμμετοχής σε άλλα όργανα λήψης αποφάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τις εισηγήτριες και επίσης αφιερώνω αυτή την 8η Μαρτίου στις γυναίκες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όπως οι πολυάριθμες γυναίκες που, αυτή τη στιγμή, διαδηλώνουν στο Κάιρο και το Ιράν και αγωνίζονται υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας στις χώρες τους. Από αυτή την άποψη, ελπίζω ότι θα ληφθούν σθεναρά μέτρα, και στις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία δεσμών με αυτές τις γυναίκες.

Ακόμη και στην Ευρώπη, εκδηλώνεται μια μεγάλη αφύπνιση σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών, αρχής γενομένης με αιτήματα για τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη συμπεριφορά των ανδρών στους θεσμούς, όπως διαδήλωσαν στις πλατείες των πόλεων στις 13 Φεβρουαρίου 1 εκατομμύριο Ιταλίδες και πολλοί προβληματισμένοι άνδρες.

Όσον αφορά τις εκθέσεις που συζητούμε, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της αυξανόμενης ανασφάλειας στην εργασία και στη ζωή των νέων γυναικών, παρόλο που διαθέτουν καλύτερη μόρφωση και δεξιότητες, της ανεπαρκούς προστασίας των γυναικών που εργάζονται σε άτυπες μορφές απασχόλησης –όπως οι περισσότερες νέες γυναίκες–κατά τη διάρκεια της μητρότητας και της γονικής ιδιότητας, των ελλείψεων των σημερινών πολιτικών για την επίτευξη ισορροπίας και των χαμηλότερων ποσοστών γυναικείας απασχόλησης, των συχνότερων κρουσμάτων φτώχειας μεταξύ γυναικών και παιδιών, και του χαμηλότερου επιπέδου των συντάξεων τους και, κατά συνέπεια, του αποκλεισμού τους από τις εξουσίες λήψης αποφάσεων.

Ενώ συμφωνώ με την πρωτοβουλία της κ. Reding όσον αφορά τα διοικητικά συμβούλια, υποστηρίζω λιγότερο την πρωτοβουλία για την ασφάλιση η οποία κινδυνεύει να τιμωρήσει συγκεκριμένα τις γυναίκες. Χωρίς αυτήν, δεν θα υπάρξει Ευρώπη 2020.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι, κατ’ εμέ, ο αγώνας για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά ή τη Δεξιά· δεν είναι ένας αγώνας που δίνουν οι άνδρες ή οι γυναίκες· είναι ένας αγώνας για την κοινωνία συνολικά.

Ποια σύγχρονη κοινωνία θα επένδυε στην κατάρτιση νέων κοριτσιών, όπως κάνουμε εμείς, για να αρνηθεί εν συνεχεία το 50% της διαθέσιμης ευφυΐας στον χώρο εργασίας; Δεν πρέπει να είναι το είδος της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Σας καλώ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, να κινητοποιηθείτε ώστε να αφήσουμε πίσω μας μια πιο ισότιμη, πιο δίκαιη κοινωνία που θα κάνει περισσότερα για να αξιοποιήσει την κατάρτιση των νέων κοριτσιών και την ευφυΐα τους.

Το δεύτερο σημείο, κυρία Επίτροπε, αφορά την ίση πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης. Όπως γνωρίζετε, είμαι Γαλλίδα και ήμουν κατά των ποσοστώσεων. Αλλά μετά από 10 χρόνια, έχω συνειδητοποιήσει ότι χωρίς ποσοστώσεις, δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Χωρίς ποσοστώσεις, δεν θα υπάρξουν ποτέ τόσες γυναίκες όσοι και άνδρες

(Χειροκροτήματα)

σε θέσεις ευθύνης. Άκουσα τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να υποστηρίζει αυτή την άποψη την περασμένη εβδομάδα.

Πιστεύω πραγματικά ότι είναι ανάγκη να βαδίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση τώρα. Ξέρετε ότι ήμουν κατά των ποσοστώσεων καθώς θεωρώ λίγο υποτιμητικό το να πρέπει να προστατεύσουμε γυναίκες οι οποίες θα έπρεπε να είναι σε θέση να προοδεύσουν βάσει των δεξιοτήτων τους. Τώρα, ωστόσο, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να καταφύγουμε σε αυτή την προσέγγιση.

Το τρίτο και τελευταίο σημείο είναι η ανάγκη μας να αγωνιστούμε υπέρ της ισότητας των αμοιβών για τους άνδρες και τις γυναίκες. Σας ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, τιμούμε σήμερα τους διαχρονικούς αγώνες των γυναικών και τις γυναικείες κατακτήσεις. Καταγράφουμε τα εμμένοντα δημοκρατικά ελλείμματα που οξύνονται σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης: φτώχεια, εμπορία, βία, ανεργία, σεξουαλική εκμετάλλευση, χάσμα μισθών, απαξίωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναπαραγωγή στερεότυπων ρόλων και υπο-αντιπροσώπευση στα κέντρα λήψης αποφάσεων - όλα γένους θηλυκού - πλήττουν περισσότερο τις γυναίκες μονογονιούς, τις ηλικιωμένες, τις μετανάστριες και τις γυναίκες με αναπηρία.

Απαιτούνται συντονισμένες δράσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο: πιο αποτελεσματικές πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας για καταπολέμηση της φτώχειας, περισσότερα μέτρα συμφιλίωσης της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής για ενίσχυση των εργαζομένων γυναικών, θετικές δράσεις και ποσοστώσεις για ισόρροπη εκπροσώπηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σωστή παιδεία και ευαισθητοποίηση για πάταξη της βίας και των στερεοτύπων. Ο δρόμος είναι μακρύς, οφείλουμε ωστόσο να τον διαβούμε γιατί οι γυναίκες αξίζουν καλύτερες ευκαιρίες χωρίς προκαταλήψεις.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D).(PL) Κυρία Πρόεδρε, οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις εις βάρος τους σε κάθε τομέα της ζωής· υφίστανται ξυλοδαρμούς και βιασμούς. Το 50% των ευρωπαίων γυναικών έχουν βιώσει βία και πάνω από ένα εκατομμύριο τη βιώνουν σε καθημερινή βάση. Συνεχίζονται οι εργασίες για την οδηγία για τη βία κατά των γυναικών, ωστόσο την ίδια στιγμή, υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένης της Πολωνίας, δυστυχώς, που επιτρέπουν νομικά τη χρήση βίας κατά των γυναικών στο πεδίο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.

Η έλλειψη κατάλληλης σεξουαλικής αγωγής και εύκολης πρόσβασης σε αντισύλληψη σημαίνει ότι οι γυναίκες που μένουν έγκυες, ακόμη και οι ανήλικες, αναγκάζονται διά νόμου να γεννήσουν το παιδί τους. Μια έγκυος γυναίκα αντιμετωπίζεται ως εκκολαπτική μηχανή και στερείται το δικαίωμα να αποφασίσει για τον εαυτό της και το δικαίωμα στην υγεία και την ιδιωτικότητα που έχει κάθε άνθρωπος. Η απαγόρευση της άμβλωσης δεν μειώνει τον αριθμό αυτών των ιατρικών πράξεων. Η νομοθεσία κατά της άμβλωσης πρέπει να αποδοκιμαστεί καθώς αποτελεί μια μορφή κρατικής βίας κατά των γυναικών και θεσμικής διάκρισης κατά των γυναικών. Αν οι άνδρες ήταν αυτοί που κυοφορούσαν, η άμβλωση θα είχε αναχθεί σε μυστήριο.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνη μου σε όλες τις γυναίκες· πολλές από αυτές είναι πολύ γνωστές και έχουν γραφτεί πολλά γι’ αυτές, αλλά και στις ανώνυμες γυναίκες που εργάστηκαν και αγωνίστηκαν αυτά τα 100 χρόνια για να επιτύχουν το επίπεδο της ισότητας που απολαμβάνουμε σήμερα.

Ωστόσο, μένουν πολλά ακόμη να γίνουν, και αυτές οι εκθέσεις μας εφιστούν την προσοχή σε ζητήματα όπως ο συνδυασμός οικογενειακής και εργασιακής ζωής, οι δυσκολίες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή ο αγώνας κατά της βίας που συνδέεται με το φύλο, που αποτελεί μία από τις κύριες μάστιγες που υπάρχουν στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν αποτελεί ακόμη πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, πρέπει τώρα να εγκαινιάσουμε μια νέα φάση στην οποία θα δούμε τις δεσμεύσεις να γίνονται πραγματικότητα.

Από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και από την υπόλοιπη ευρωπαϊκή κοινωνικά πρέπει να στοχεύσουμε στην επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση της πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μια τέτοια ισότητα θα μπορούσε να παράσχει την ευκαιρία για τη δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερη δικαιοσύνη και ισότητα και, σε αυτή την προσπάθεια, οι άνδρες είναι σημαντικοί. Πολλά μένουν να γίνουν ακόμη και θα τα επιδιώξουμε μαζί.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα είναι η ευκαιρία να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας το δικαίωμα των ανθρώπων στην ίση μεταχείριση, ανεξάρτητα από το φύλο τους. Παρά τα πολλά μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων, το ζήτημα της διαφοράς στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν έχει επιλυθεί ακόμη. Οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται σε πιο δύσκολη κατάσταση· οι εργοδότες αξιολογούν συχνά την καταλληλότητά τους για μια θέση εργασίας όχι βάσει των προσόντων τους, αλλά βάσει του εάν θα αποκτήσουν παιδιά ή όχι, ή αν έχουν ήδη παιδιά, το ποιος θα τα φροντίζει όταν θα είναι άρρωστα. Οι άνδρες ή οι πατέρες δεν δέχονται τέτοιου είδους ερωτήσεις κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους. Θέλω να υπογραμμίσω, ως εκ τούτου, την ανάγκη για αλλαγές στο σύστημα, και για τη λήψη μέτρων που θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται αυτό το πρόβλημα, και τα οποία θα διασφαλίσουν ότι οι ίδιες οι γυναίκες θα απελευθερωθούν από την βαθύτερη πεποίθηση ότι μόνο εκείνες είναι υπεύθυνες για την ανατροφή των παιδιών, επιτρέποντας ως εκ τούτου την εξάλειψη αυτών των ανισοτήτων. Γνωρίζοντας τα χαρίσματα και την αποφασιστικότητα της Επιτρόπου Reding, πιστεύω ότι αυτό θα επιτευχθεί οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αξίζει να εξετάσουμε το πώς εφαρμόζεται ουσιαστικά η ισότητα στην Ευρώπη. Μοιραζόμαστε μια νέα ανησυχία και αυτή είναι η εκθήλυνση της φτώχειας. Παρόλο που οι γυναίκες εργάζονται περισσότερο από τους άνδρες, οι άνδρες λαμβάνουν υψηλότερες αμοιβές και μεγαλύτερες συντάξεις. Είναι λάθος ο ισχυρισμός ότι οι άνδρες γίνονται πλουσιότεροι και οι γυναίκες φτωχότερες. Αυτό είναι ισχύει σε μεγάλο βαθμό για τις πιο ηλικιωμένες γυναίκες συγκεκριμένα, και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να τις βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο.

Το να μεγαλώνει και να γερνάει κανείς, ιδιαίτερα οι γυναίκες, δεν θα πρέπει να είναι βάρος. Δεν θα πρέπει να θεωρείται ως επιβάρυνση, αλλά ως κάτι που εμπλουτίζει την κοινωνία και την Ευρώπη και συνιστά πόρο. Το μέλλον του κόσμου και της Ευρώπης εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τις γυναίκες, και τις μητέρες συγκεκριμένα. Προφανώς, είναι καλό που οι γιοι και οι σύζυγοι μητέρων, ο κ. Bloom και εγώ, έχουμε κάτι εποικοδομητικό να κάνουμε αντί να πάμε στον πόλεμο. Τα συγχαρητήριά μου.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE).(SL) Κυρία Πρόεδρε, η Φιλαρμονική της Βιέννης, ίσως η καλύτερη ορχήστρα κλασσικής μουσικής στον κόσμο, επέτρεψε σε γυναίκες να ενταχθούν και να παίξουν σε αυτήν πριν από λίγα χρόνια. Φανταστείτε μόνο την εικόνα και τον ήχο που θα έβγαζε η ορχήστρα μας, εδώ, σε αυτό το Κοινοβούλιο, αν δεν είχαμε τις γυναίκες μέλη μας να της δίνουν ζωή με τον χαρακτήρα και την έγκυρη αντιπαράθεση των απόψεων τους.

Είναι προφανές ότι μια τέτοια ημέρα, μια ημέρα που μας υπενθυμίζει την έλλειψη ισότητας για τις γυναίκες, είναι περισσότερο από αναγκαία. Την ημέρα της πληρωμής, την ημέρα που κατανέμονται οι ρόλοι στη δουλειά, και όλες τις ημέρες σε ό,τι αφορά τη φροντίδα των παιδιών και της οικογένειας, οι γυναίκες δεν είναι ίσες. Η ευθύνη μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ευθύνη των συναδέλφων μας στα εθνικά κοινοβούλια είναι να νομοθετούμε καταλλήλως προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η ισότητα. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα προωθήσουμε επίσης αυτή την ισότητα επιδεικνύοντας φροντίδα και προσοχή στις γυναίκες σε καθημερινή βάση.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, είναι σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα συζητούμε για τη γυναικεία φτώχεια. Ταυτόχρονα, είναι κρίμα που, αναζητώντας μια λύση, παραμένουμε προσκολλημένοι σε έναν μονόπλευρο τρόπο σκέψης.

Η επίλυση της γυναικείας φτώχειας περιλαμβάνει περισσότερα από μια βίαιη παρέμβαση στο οικογενειακό περιβάλλον. Η πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ δείχνει ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν έχει παρά περιορισμένη επιτυχία. Οι γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από τους άνδρες στο νοικοκυριό και τη φροντίδα των παιδιών. Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν ο άνδρας είναι σε γονική άδεια. Δεν το κάνουν αυτό επειδή είναι υποχρεωμένες, αλλά γιατί το θέλουν. Προτιμούν να επιλέξουν τη μερική απασχόληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 30 με 50% του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας των γυναικών δεν εμφανίζεται στις τρέχουσες μετρήσεις ευημερίας, όπως το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, για παράδειγμα. Η επίλυση της γυναικείας φτώχειας, ως εκ τούτου, περιλαμβάνει επίσης την αναγνώριση του έργου που επιτελούν οι γυναίκες εντός του πλαισίου της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Αναγνωρίζοντας αυτό το έργο θα κάνουμε ένα θεμελιώδες βήμα προς την κατεύθυνση της επίλυσης της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 

  Συλβάνα Ράπτη (S&D). - Κύρια Πρόεδρε, θέλω να πω κάτι διαφορετικό: σήμερα για μένα δεν είναι μέρα γιορτής, είναι μέρα μνήμης για τις γυναίκες θύματα της επανάστασης που έγινε στην Αμερική, όχι πριν 100, αλλά πριν από 157 χρόνια. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε αυτό. Για να πάμε μπροστά, χρειαζόμαστε τρία βασικά πράγματα:

- το πρώτο είναι δομές υποστήριξης για τη γυναίκα που εργάζεται: νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί·

- το δεύτερο είναι, κύριε Επίτροπε Andor, η οικονομική υποστήριξη της γυναίκας και

- το τρίτο είναι ν' αλλάξει η αντίληψη στα σχολεία και εδώ, κυρία Επίτροπε Reding, προτείνω να υπάρξει ποσόστωση και μάλιστα όχι μόνο στα διοικητικά συμβούλια, όπου είναι σαν να φροντίζουμε να επισκευάσουμε το σπίτι από τα κεραμίδια, αλλά να υπάρξει ποσόστωση για τις νηπιαγωγούς και τις δασκάλες που υπάρχουν μέσα στα σχολεία ώστε να βιώνουμε την ισότητα των δύο φύλων.

Τελειώνοντας την παρέμβασή μου κυρία Πρόεδρε σας καλώ, σαν γυναίκα Πρόεδρο, να παρακάμψετε τους κανονισμούς και να δώσετε τον λόγο και στις υπόλοιπες δέκα ομιλήτριες γι' αυτή την ειδική τελετή για την ημέρα της γυναίκας.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τόσο εδώ στην Αίθουσα όσο και στα θεωρεία, η εκστρατεία υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στον χώρο εργασίας, στην οικογένεια, στη δημοκρατία, υπέρ της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών και κατά της ανδρικής βίας, της γυναικείας φτώχειας και των διακρίσεων σε βάρος των ανύπαντρων μητέρων, των λεσβιών και των μεταναστριών, είναι μια εκστρατεία που διεξάγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σήμερα, εορτάζουμε την 100ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον, θα είμαστε επίσης σε θέση να εορτάζουμε τα επιτεύγματά μας, χωρίς να παραβλέπουμε το έργο που πρέπει ακόμη να γίνει.

Η κ. Morin-Chartier είπε ήδη ότι δεν θα πίστευε ιδιαίτερα στις ποσοστώσεις πριν από δέκα χρόνια, αλλά ότι άλλαξε γνώμη: οι ποσοστώσεις είναι απαραίτητες. Σας ευχαριστώ γι’ αυτό. Οι ποσοστώσεις είναι πράγματι κάτι που χρειάζονται οι γυναίκες αν θέλουν να επιτύχουν κάτι. Έχουμε ποσοστώσεις για τους άνδρες σε όλα τα εποπτικά συμβούλια, σε όλες τις νομοθετικές αρχές, στην πολιτική και στις επιχειρήσεις. Τα ανδρικά δίκτυα λειτουργούν χωρίς καμία δυσκολία. Οι άνδρες δεν βρίσκονται κατ’ ανάγκη σε θέσεις επιρροής λόγω των επιδόσεων τους –κάποιοι ναι, αν και δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για όλους– αλλά απλά επειδή ανήκουν σε αυτά τα δίκτυα ανδρών. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε τις ποσοστώσεις και την ισότητα των μισθών.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). - Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ τη σημερινή ημέρα πολύ σημαντική, γιορτάζεται η ημέρα της γυναίκας, της γυναίκας που αγαπάμε, της γυναίκας που σεβόμαστε, της γυναίκας μητέρας, της συζύγου, της αδελφής, της θυγατέρας μας, της εργαζόμενης γυναίκας αλλά και της νοικοκυράς. Σ' όλες τις γυναίκες θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και θέλω να τονίσω ότι, προσωπικά, στηρίζω τον αγώνα των γυναικών για την ισότητα μέσα στην κοινωνία, την εργασία για την ίση αμοιβή, την ποσόστωση στις θέσεις ευθύνης και αποκρούω κάθε μορφή βίας ή εκμετάλλευσης της γυναίκας.

Δεν θα πω περισσότερα, τα είπαν όλοι, σας ευχαριστώ κυρίες μου, όσες παρίσταστε ή δεν παρίσταστε σ' αυτή την συνάντηση.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ήθελα να κάνω μια ειδική αφιέρωση σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται καθημερινά για τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους στη σύγχρονη κοινωνία, σε όλες τις γυναίκες που επιλέγουν να κάνουν παιδί γνωρίζοντας ότι αυτό θα δυσχεράνει τον συνδυασμό της επαγγελματικής τους ζωής με τον νέο τους ρόλο ως μητέρων, σε όλες τις γυναίκες που, έχοντας επίγνωση των ταλέντων και των ικανοτήτων τους, αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο παρά τα πολυάριθμα προβλήματα.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, υποστηρίζω την θέσπιση, τουλάχιστον αρχικά, υποχρεωτικών ποσοστώσεων για τις γυναίκες ως τρόπο διάσπασης μιας νοοτροπίας που βοηθάει μόνο τους άνδρες. Είμαι πεπεισμένη ότι αυτό θα προσέφερε την ευκαιρία που περιμένουν πολλές νέες γυναίκες και που, οπλισμένες με τις επαγγελματικές ικανότητες και την εκπαίδευσή τους, σίγουρα δεν θα αφήσουν να χαθεί.

Έχω ένα μωρό λίγων μηνών και έχω ένα όνειρο: ελπίζω ότι η κόρη μου, η Vittoria, δεν θα πρέπει να αγωνιστεί όπως εμείς για να σπάσει αυτές τις γυάλινες οροφές και ότι το γυναικείο ταλέντο δεν θα πρέπει πλέον να θεωρείται υποχρέωση αλλά μάλλον μια γνήσια προστιθέμενη αξία.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κυρία Πρόεδρε, οι Τροτσκιστές ήταν εκείνοι που μετασχημάτισαν την μαρξιστική ταξική πάλη σε πάλη ομάδων πολλαπλής προσφυγής. Η κοινωνία θα χωριζόταν σε ομάδες, που μπορεί να ήξεραν ή να μην ήξεραν ότι είχαν κάποια προσφυγή μέχρι που τους το εξήγησαν κάποιοι εξυπηρετικοί νέοι ιδεολόγοι. Οι ομάδες μπορεί να προσδιορίζονται από την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, τη σεξουαλικότητα, την ηλικία ή την αναπηρία. Παρακινήθηκαν όλες να αναλάβουν συλλογική δράση εναντίον των καταπιεστών τους.

Οι Τροτσκιστές μεγάλωσαν, και ενηλικιώθηκαν. Σε κάποιες περιπτώσεις, μετακινήθηκαν σε θέσεις εξουσίας και επιρροής. Οι ιδέες τους διαδόθηκαν πολύ γρηγορότερα και μακρύτερα απ’ ό,τι οι ίδιοι. Η λέξη «διάκριση», όταν ακολουθείται από τη λέξη «σε βάρος», έγινε το απόλυτο κακό. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχει αναγνωρίσιμος υπαίτιος. Αυτός που κάνει τη διάκριση είναι η υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε όλοι ένοχοι. Οι άνθρωποι, όποιο και αν είναι το πραγματικό τους μειονέκτημα, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι χειραγωγούνται και πρέπει να αποτινάξουν αυτή τη χειραγώγηση.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, η 100ή επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρα της Γυναίκας πρέπει να είναι επίσης ευκαιρία προβληματισμού και αποτίμησης. Σήμερα, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στις πρωτοπόρους γυναίκες που άνοιξαν τον δρόμο για εμάς, δίνοντας τη δυνατότητα σε τόσες πολλές γυναίκες σήμερα να διαδραματίζουν ρόλο στην πολιτική ζωή και στις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η ημέρα αυτή θα πρέπει επίσης να είναι μια προειδοποίηση προς εμάς να μην διακυβεύουμε όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Πολλές πτυχές των προγραμμάτων των διαφόρων κρατών μελών, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν υπό το πρόσχημα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, είναι συγκεκριμένα κατά των γυναικών, κατά των εκπαιδευτικών ευκαιριών των γυναικών, κατά των ευκαιριών των γυναικών να κερδίσουν ελάχιστες αποδοχές διαβίωσης, κατά των ευκαιριών των γυναικών να διαδραματίσουν ρόλο στην πολιτική εξέλιξη. Απευθύνω έκκληση ιδιαίτερα στους άνδρες –και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετοί ανάμεσά μας αυτή τη στιγμή– να συνεργαστούν μαζί μας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φιλόδοξοι στόχοι μας θα μπορέσουν να επιτευχθούν, έτσι ώστε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας να μπορεί πραγματικά να είναι ημέρα εορτασμού στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(FR) Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, γιατί έλαβα το μήνυμα πολύ καλά. Μπορώ να το συνοψίσω σε μία φράση: η πλειοψηφία σας δεν δέχεται πλέον το ποσοστό 90% των ανδρών στις ηγετικές θέσεις των επιχειρήσεων μας και θεωρείτε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει.

(Χειροκροτήματα)

Ας εργαστούμε μαζί για αυτή την αλλαγή.

(EN) Έχοντας ακούσει την εισηγήτρια σας και όλες τις παρεμβάσεις, όταν αναλύσω τα όσα ειπώθηκαν, νομίζω πως συμφωνούμε ότι οι γυναίκες τα πηγαίνουν πολύ καλά στην πολιτική. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας, βρισκόμαστε όμως στη σωστή κατεύθυνση.

Δυστυχώς, δεν τα πηγαίνουμε αρκετά καλά στην οικονομία. Είμαστε απούσες από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και πήρα το μήνυμά σας ότι πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Είμαστε παρούσες στις θέσεις εργασίας χαμηλού εισοδήματος, παρότι το 60% των αποφοίτων πανεπιστημίου είναι γυναίκες. Χάνονται καθ’ οδόν από θέσεις που τις χρειαζόμαστε σε περιόδους κρίσης, προκειμένου να βελτιωθούν τα πράγματα από οικονομικής απόψεως.

Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πώς θα φτάσουμε το ποσοστό απασχολησιμότητας 75%, αν δεν χρησιμοποιήσουμε το αναξιοποίητο δυναμικό αυτών των καλά καταρτισμένων γυναικών; Πρέπει πράγματι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την απασχόληση, δίνοντας στις γυναίκες μια ευκαιρία και εκμεταλλευόμενοι το ταλέντο που έχουμε καλλιεργήσει και εκπαιδεύσει, και το οποίο είναι διαθέσιμο για απασχόληση.

Σημείωσα τις παρεμβάσεις σχετικά με τα θύματα. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι όλα τα θύματα γυναίκες ή παιδιά. Μπορεί να είναι και άνδρες – αλλά τα θύματα είναι κυρίως γυναίκες, μεταξύ των οποίων και μικρά κορίτσια. Για τον λόγο αυτόν, στη δέσμη μέτρων για τα θύματα, την οποία θα παρουσιάσω τον Μάιο, το γεγονός αυτό θα ληφθεί υπόψη.

Λίγο αργότερα, θα εορτάσουμε την εκατοστή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι εορτάζουμε επίσης τα εκατό χρόνια από τότε που η Marie Curie κέρδισε το Βραβείο Νόμπελ. Θα ήθελα να πω σε όλες τις γυναίκες σε αυτή την αίθουσα ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανες που είμαστε γυναίκες.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  László Andor, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι εκατό χρόνια αγώνων και εκατό χρόνια προόδου πρέπει να γίνουν σεβαστά, αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η σύγχρονη Ευρώπη βρίσκεται ακόμη μακριά από την πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πολλές από αυτές τις ανισότητες αναπαράγονται μέσω των ανισορροπιών στις αγορές εργασίας και των προκαταλήψεων κατά των γυναικών σε πολλά τμήματα και σε πολλούς θεσμούς εντός της αγοράς εργασίας.

Γι’ αυτό πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα, και για να βελτιωθούν οι ευκαιρίες και οι συνθήκες απασχόλησης των γυναικών, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος. Πολλές συγκεκριμένες δράσεις είναι πιθανές. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όπου είναι δυνατόν και λογικό, η επιβολή προϋποθέσεων που σχετίζονται με τις ίσες ευκαιρίες θα ήταν πολύ σημαντική, και θέλουμε να την επιδιώξουμε.

Ωστόσο, η άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας είναι επίσης σημαντική. Μία από τις βασικές κατευθύνσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας την ερχόμενη δεκαετία θα είναι οι λεγόμενες «λευκές θέσεις εργασίας» - θέσεις εργασίας στην υγειονομική περίθαλψη και τη μακροχρόνια φροντίδα. Εδώ, πρέπει να εστιαστούμε στη δημιουργία ευκαιριών, γιατί μεγάλο μέρος αυτής της δουλειάς, σε κάθε περίπτωση, γίνεται από γυναίκες, αλλά χωρίς κατάλληλη αμοιβή και χωρίς την ευκαιρία συσσώρευσης δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για τα γηρατειά τους.

Όσον αφορά το ζήτημα των συντάξεων, στη Λευκή Βίβλο για τις Συντάξεις, που θα δημοσιευτεί το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, θα δώσουμε περισσότερη προσοχή στη διάσταση του φύλου. Υπάρχει μια ομάδα Επιτρόπων που εργάζονται γι’ αυτή τη Λευκή Βίβλο για τις Συντάξεις, και με τη συμμετοχή και συνεισφορά της Αντιπροέδρου Reding, θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τη διάσταση του φύλου των συντάξεων πιο δυναμικά απ’ ό,τι στην προηγούμενη Πράσινη Βίβλο.

Συμφωνώ με την κ. Zimmer. Πρόκειται επίσης για ζήτημα ρύθμισης του χρόνου εργασίας. Αυτό είναι απολύτως θεμελιώδες. Χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για τον χρόνο εργασίας που θα προβλέπει τον καλύτερο συνδυασμό των εργασιακών αναγκών και των οικογενειακών ευθυνών. Μια καλύτερη ισορροπία εργασίας και ιδιωτικής ζωής είναι απολύτως απαραίτητη και εγγράφεται στην ατζέντα μας για την αξιοπρεπή εργασία. Συμφωνώ με όσους υπογράμμισαν ότι πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά μόνο το εσωτερικό της ΕΕ: είναι μια διεθνής υποχρέωση για την οποία πρέπει να μεριμνήσουμε.

Για να υπογραμμίσουμε ακόμη μία σύνδεση –τη σύνδεση μεταξύ αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης– πρέπει να προβούμε σε ριζικές δράσεις προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, να διδάξουμε για τα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών ιδιαίτερα και των δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών μειονοτήτων –αυτό είναι πολύ σημαντικό–, είτε είναι μετανάστες είτε άλλες εθνικές μειονότητες.

Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα των ποσοστώσεων στα εταιρικά συμβούλια, είχα την ευκαιρία την περασμένη εβδομάδα να συζητήσω αυτό το θέμα με τον νέο επικεφαλής του Συνδέσμου Βρετανικών Βιομηχανιών – είμαι βέβαιος ότι η είδηση αυτή θα ενδιαφέρει τον κ. Bloom. Το ζήτημα αυτό έχει πολλές πτυχές. Πέρα από την εξάλειψη των στερεοτύπων και τις οργανωτικές και πολιτιστικές πτυχές, η συζήτησή μας ανέδειξε επίσης την ανάγκη οργάνωσης της οικογενειακής ζωής με διαφορετικό τρόπο, εξαιτίας των χρονικών απαιτήσεων που έχουν οι ηγετικές θέσεις. Γι’ αυτό πρέπει να ενεργήσουμε σε πολλά μέτωπα. Δεν πρέπει να επεκτείνουμε αυτή τη συζήτηση αποκλειστικά στον εργασιακό βίο και τον δημόσιο βίο. Πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε τη συζήτηση, και τις προσπάθειες της Επιτροπής, με την δέουσα υπευθυνότητα, θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva, εισηγήτρια.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Reding, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις συνεισφορές και τις ομιλίες τους.

Για μία ακόμη φορά, η σημερινή συζήτηση αποδεικνύει πόσο προσφιλές μας είναι το ζήτημα της ισότητας των φύλων. Μοιραζόμαστε όλοι κοινές αξίες και αρχές: τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και των διακρίσεων.

Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την προσωπική και συχνά την εθνική ευαισθησία που καθένας από εμάς αποδίδει σε αυτές τις αξίες και αρχές. Εδώ έγκειται ο πλούτος του ευρωπαϊκού οράματος γι’ αυτά τα θέματα. Ωστόσο, αυτές οι διαφορετικές ευαισθησίες δεν πρέπει να μας κάνουν να λησμονούμε τους κοινούς μας στόχους. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών των γυναικών τόσο στον χώρο εργασίας όσο και σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας θα πρέπει να ενθαρρυνθεί περαιτέρω, ιδίως σε θέσεις ευθύνης, και οι εθνικές αρχές, τα θεσμικά όργανα, οι πολιτικοί φορείς και εταιρείες θα πρέπει να λογοδοτούν γι’ αυτό. Εναπόκειται σε εμάς να δείξουμε ότι αυτοί οι στόχοι είναι εφικτοί. Έχει πράγματι ειπωθεί πολλές φορές σήμερα ότι η καταπολέμηση των ανισοτήτων λόγω φύλου είναι μια καθημερινή μάχη. Η ισχυρή πολιτική βούληση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες δράσεις. Χαιρετίζω όλες τις δράσεις που περιγράφονται από την Επιτροπή και θέλω να ευχαριστήσω εκ των προτέρων όλους τους συναδέλφους μου για τη στήριξη που θα τους δώσουμε.

Ένα ακόμη σημείο: κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, επικρίθηκα για την έκταση του κειμένου που, φαίνεται, ότι αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Αυτό συμβαίνει προφανώς επειδή οι προηγούμενες συστάσεις δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστούν από όλους. Πιστεύω επίσης ότι αυτό οφείλεται στον περίπλοκο χαρακτήρα του θέματος και στη δυναμική εξέλιξή του. Τονίζω ότι εναπόκειται σε εμάς να συμβαδίζουμε με αυτές τις εξελίξεις, να αποφύγουμε τον εγκλωβισμό μας σε απαρχαιωμένες ιδέες, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να οδηγήσουμε τι εξελίξεις.

Τέλος, πιστεύω ότι η ισότητα των φύλων παραμένει ένα ζήτημα για όλους μας. Πάνω απ’ όλα, πιστεύω ότι ο κάθε ένας από εμάς έχει την ελεύθερη βούληση να το αναγνωρίσει αυτό και να εργαστεί για την επίτευξή της. Το 2011 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, και η μεγαλύτερη κοινή πρωτοβουλία μας φέτος θα πρέπει να είναι η επίτευξη πραγματικής προόδου στο θέμα της ισότητας των φύλων.

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb, εισηγήτρια.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Επιτρόπους Reding και Andor για την πιστή τους προσήλωση σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για τα ισχυρά τους μηνύματα σε αυτή τη σημαντική συζήτηση σήμερα.

Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης· είναι επίσης θέμα προόδου και πρέπει μαζί να οικοδομήσουμε μια δίκαιη κοινωνία για όλους μας. Στη συνέχεια, θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω ανεπιφύλακτα τις ποσοστώσεις. Ναι, χρειαζόμαστε γυναίκες στις ηγετικές θέσεις, αλλά ας μην ξεχνάμε τη φτώχεια. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να αποτρέψουμε και να μειώσουμε τη φτώχεια, και χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα. Η πρόληψη και μείωση της φτώχειας είναι μια σημαντική συνιστώσα της κοινωνικής αλληλεγγύης και πιστεύω σθεναρά στην αλληλεγγύη των γυναικών. Χρειαζόμαστε στήριξη για όλους τους πολίτες· χρειαζόμαστε στήριξη από το σύνολο της κοινωνίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ΜΚΟ, τους κοινωνικούς εταίρους και όλες τις γυναίκες και τους άνδρες στην κοινωνία που αγωνίζονται χρόνο με τον χρόνο, μέρα με τη μέρα, για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων.

Πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε αυτή η ισότητα των φύλων να γίνει πραγματικότητα. Μπορούμε να επιταχύνουμε την πορεία μας σήμερα· όλοι μαζί, ας δουλέψουμε για τον κοινό μας στόχο. Εύχομαι για μία ακόμη φορά σε όλες τις γυναίκες ό,τι καλύτερο για τη σημερινή ημέρα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία για τις δύο εκθέσεις θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 8 Μαρτίου, το μεσημέρι.

Θα ακολουθήσουν εορτασμοί για την 100ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Όλες οι γυναίκες στην Αίθουσα, στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο καλούνται να συμμετάσχουν σε μια κοινή φωτογράφηση μετά την τελετή. Ελπίζω ότι την ανακοίνωση αυτή θα την ακούσουν όλοι όσοι βρίσκονται στα γραφεία τους, άνδρες και γυναίκες, και ότι θα συμμετάσχουν στην Ολομέλεια απευθείας.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Μετά τον εορτασμό της εκατοστής επετείου της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, δεν θα ήταν υπερβολικό να τονίσουμε τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην ανάπτυξη της οικογένειας, της κοινωνίας και της οικονομίας, αν και κατά κανόνα υποτιμάται και αμείβεται ανεπαρκώς, ενώ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της φτώχειας.

Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η περιορισμένη πρόσβαση στην εργασία, οι συνθήκες εργασίας, ή ακόμη και η πρόσβαση σε θέσεις συμβατές με τα προσόντα τους. Επίσης, η παρούσα οικονομική κρίση που βιώνουν τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη έχει επιδεινώσει την κατάσταση της απασχόλησης των γυναικών εξαιτίας της ευαισθησίας τους στην εξεύρεση ασταθών θέσεων εργασίας. Η προώθηση της ισότητας περιλαμβάνει επίσης τον αγώνα κατά της βίας εναντίον των γυναικών, σωματικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής, η οποία πρέπει να καταπολεμηθεί και να καταδικαστεί. Συνεπώς, πρέπει να υιοθετηθούν συγκεκριμένα προγράμματα για την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής ή την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας συγκεκριμένες ευκαιρίες για διά βίου κατάρτιση με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και προσόντων, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες υπό το πρίσμα της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Την ημέρα που εορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, υποστηρίζω τις αρχές που ορίζονται στην έκθεση για την «Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2010». Ωστόσο, πιστεύω ότι την ερχόμενη περίοδο, πρέπει να μετακινηθούμε από τις δίκαιες αρχές στην υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση των σημερινών ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. Η Ρουμανία, η χώρα από την οποία προέρχομαι, βρίσκεται στη μέση της κατάταξης του Παγκόσμιου Δείκτη Διαφοράς μεταξύ των δύο Φύλων για το 2010, στην 64η θέση για την ακρίβεια, όσον αφορά τις διακρίσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών. Γενικά, οι γυναίκες της Ρουμανίας διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από τους ρουμάνους άνδρες, ενώ παρατηρείται σταθερή άνοδος στην αναλογία των γυναικών στον συνολικό αριθμό αποφοίτων. Η σημερινή κατάσταση είναι ότι το 60% των αποφοίτων είναι γυναίκες και μόνο το 40% είναι άνδρες. Ωστόσο, τα εισοδήματα που λαμβάνουν οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από τα εισοδήματα των ανδρών. Οι κίνδυνοι του φύλου που επηρεάζουν τις ευκαιρίες των γυναικών στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να είναι πολύ ισχυροί, και κυμαίνονται από τον υψηλότερο κίνδυνο της φτώχειας ως την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε σημαντικές θέσεις. Με την ελπίδα ότι η αγορά εργασίας θα μεταχειριστεί τις γυναίκες πιο δίκαια, θα ήθελα και εμείς να βοηθήσουμε ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αυτή η έκθεση είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), γραπτώς. (CS) Το ζήτημα της ισότητας των φύλων αξίζει ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως κατά την περίοδο της εκατοστής επετείου της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Προσωπικά, θεωρώ πολλά από τα ζητήματα που θίγονται στην υποβληθείσα έκθεση εξαιρετικά σημαντικά. Ένα από τα ζητήματα που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι οι διαφορές στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενες γυναίκες διακόπτουν την επαγγελματική τους ζωή συχνότερα από τους άνδρες, προκειμένου να φροντίσουν τα παιδιά και τα άρρωστα ή ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας και, εξαιτίας των οικογενειακών τους υποχρεώσεων, είναι πιο πρόθυμες από τους άνδρες να δεχτούν τη μερική απασχόληση ή μη μόνιμες εργασιακές ρυθμίσεις. Αυτός ο παράγοντας οδηγεί στις διαφορές στις συντάξεις. Θεωρώ εξίσου σημαντική την έκκληση να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, όπως ανάπηρε ή ηλικιωμένες γυναίκες, μετανάστριες, λεσβίες, αμφιφυλόφιλες και διαφυλικές γυναίκες, ή μέλη μειονοτήτων και γυναίκες με πολύ λίγα προσόντα ή χωρίς καθόλου προσόντα, οι οποίες φροντίζουν εξαρτώμενα άτομα. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, θεωρώ σημαντική τη διασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης που στοχεύουν στην πρόληψη της βίας που συνδέεται με το φύλο και στην προστασία των γυναικών από τέτοιου είδους βία, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, τη φυλή, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνοτική καταγωγή ή τη θρησκεία, και η έκθεση απευθύνει σχετική έκκληση στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η ισότητα των φύλων είναι μια θεμελιώδης αρχή των καιρών μας, αλλά η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθεί να υπάρχει. Το ποσοστό των γυναικών που είναι επιστήμονες και μηχανικοί έχει αυξηθεί σημαντικά. Στην ΕΕ, οι γυναίκες αποτελούν το 59% των αποφοίτων και το 41% των κατόχων διδακτορικών τίτλων. Ωστόσο, υπάρχουν παράδοξα αριθμητικά μεγέθη που αξίζει να μας προβληματίσουν.

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην επιστήμη όταν μιλάμε για ηγετικούς ρόλους. Μόνο το 19% των καθηγητών σε πανεπιστήμια στην ΕΕ είναι γυναίκες. Οι αριθμοί αυτοί οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν προβλήματα με την πρόσβαση των γυναικών στα ανώτερα επίπεδα του ακαδημαϊκού χώρου. Είναι σημαντικό να βρεθούν λύσεις που θα κάνουν μια επιτυχημένη καριέρα στην επιστήμη συμβατή με μια σταθερή οικογενειακή ζωή. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στη χρήση νέων τεχνολογιών που θα επιτρέψουν στις γυναίκες επιστήμονες να εργάζονται από το σπίτι. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα κατορθώσουμε να λύσουμε το θέμα της ανισορροπίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην επιστήμη και την έρευνα, που συνεχίζει να αποτελεί εμπόδιο στον ευρωπαϊκό στόχο της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της μεγιστοποίησης του δυναμικού για καινοτομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), γραπτώς. (SK) Η τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης των ανδρών και των γυναικών στην ΕΕ. Απειλεί σοβαρά το γυναικείο τμήμα του πληθυσμού, ιδίως στους τομείς της ισότητας των φύλων, των συνθηκών απασχόλησης και της πρόσβασης στην απασχόληση. Στον τομέα των συνθηκών εργασίας ή των επιπέδων των εισοδημάτων, οι γυναίκες έχουν πληγεί σοβαρά, και αν δεν ληφθούν άμεσα κατάλληλα μέτρα, υπάρχει ο κίνδυνος η κατάσταση να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.

Είναι επίσης σημαντικό να λάβουμε υπόψη τη θέση των γυναικών εντός του πλαισίου της καταπολέμησης της φτώχειας. Σε παγκόσμιο επίπεδο –σε σύγκριση με τον ανδρικό πληθυσμό– 17% περισσότερες γυναίκες ζουν σε συνθήκες φτώχειας, σύμφωνα με τις στατιστικές. Η συνεισφορά των γυναικών στην ανάπτυξη της οικογένειας και της κοινωνίας επίσης υποτιμάται. Οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση ή το μοίρασμα των οικογενειακών ευθυνών, είναι παράγοντες που επιδεινώνουν τη γυναικεία φτώχεια. Σοβαρές συνέπειες έχουν επίσης οι διαφορές στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, ή η αποκαλούμενη «γυάλινη οροφή», που εμποδίζει τις γυναίκες να διασφαλίσουν διευθυντικές ή ηγετικές θέσεις.

Η προώθηση της ισότητας των φύλων είναι ένας τρόπος καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Είναι απολύτως επιτακτικό να καταπολεμηθούν οι διάφορες μορφές βίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο σοβαρότητας της σωματικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας. Όσον αφορά αυτόν τον παράγοντα επίσης, είναι επιθυμητό οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υποστηρίξουν μηχανισμούς που αποσκοπούν στην επίτευξη της ισότητας των φύλων στις διάφορες πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE), γραπτώς.(FI) Είναι, φυσικά, ενδεδειγμένο να συζητούμε την ισότητα των φύλων στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αλλά δεν είναι αρκετό. Η σημασία του ζητήματος πρέπει επίσης να προβάλλεται όλες τις άλλες ημέρες όταν λαμβάνουμε αποφάσεις. Ένα σημαντικό συστατικό της ισότητας, επιπλέον, είναι το απαραβίαστο δικαίωμα όλων των ανθρώπων στο κορμί τους. Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται στη συνέχεια στο δικαίωμα στην αντισύλληψη, στην άμβλωση και στην καλή σεξουαλική υγεία. Όλα αυτά τα ζητήματα ήταν και θα εξακολουθήσουν προφανώς επί μακρόν να είναι ορατά στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζει το Κοινοβούλιο. Δυστυχώς, πάρα πολύ συχνά, οι διαπληκτισμοί αντικατοπτρίζουν τις συμπεριφορές που συντηρούν την υποτέλεια των γυναικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), γραπτώς.(PL) Η ισότητα είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης, και είναι μια αναντίρρητα θετική αξία. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η ισότητα ερμηνεύεται με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, κάποιοι εκ των οποίων αποτελούν ακραίες ερμηνείες που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Οι διάφορες ερμηνείες που είναι πιθανές έχουν καταλήξει στην εμφάνιση ιδεολογιών που συναφών με την ισότητα που συνδέονται άμεσα με αυτόν τον όρο. Υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν κατά τις οποίες διαπράχθηκαν εγκλήματα, μεταξύ των οποίων και γενοκτονίες, στο όνομα της ισότητας που γίνεται αντιληπτή με μια ειδική και δογματική έννοια. Υπάρχει μικρότερος κίνδυνος δογματισμού σε ό,τι αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, αλλά εξακολουθούν να υποστηρίζονται υπερβολικά ριζοσπαστικές θέσεις. Η ισότητα γυναικών και ανδρών δεν μπορεί να περιοριστεί στις πολιτικές δηλώσεις και σε νομικές κανονιστικές διατάξεις. Η εφαρμογή προτύπων βασιζόμενων στην αρχή της ισότητας είναι πολύ σημαντική, και αλλαγές στη νοοτροπία είναι απαραίτητες προκειμένου αυτό να καταστεί δυνατό. Πρέπει να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε μέτρα στους τομείς της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης και να προωθήσουμε ορθές πρακτικές. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ευαισθητοποίηση για θέματα ισότητας είναι ο κανόνας, και όχι η εξαίρεση στον κανόνα. Η πραγματική ισότητα πρέπει να είναι κάτι που βρίσκεται στους ανθρώπους, στις νοοτροπίες τους και στην καθημερινή, αυθόρμητη συμπεριφορά τους. Η ισότητα δεν είναι ούτε μια απομονωμένη αξία. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε καμία επιβεβαίωση ισότητας διατυπωμένη κατά τρόπο που αποκλείει άλλες σημαντικές αξίες, όπως η ελευθερία, η αξιοπρέπεια και η δικαιοσύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Kozłowski (PPE), γραπτώς. (PL) Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τις εισηγήτριες για τις εκθέσεις τους, που εγείρουν το σημαντικό ζήτημα των ίσων δικαιωμάτων. Όπως αποκαλύπτει μία από τις εκθέσεις, πάνω από 20 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, κυρίως γυναίκες, έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας επειδή φροντίζουν άτομα εξαρτώμενα από αυτές. Γνωρίζουμε επίσης πόσο δύσκολες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς οι οποίοι επιθυμούν να συνδυάσουν την ανατροφή παιδιών με την επαγγελματική εργασία. Πιστεύω ότι η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής είναι ένα θέμα εξέχουσας σημασίας τόσο για την κοινωνική όσο και για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Πρέπει να λάβουμε μέτρα που προωθούν τη δημιουργία τοπικών συστημάτων υποστήριξης για τις οικογένειες που φροντίζουν παιδιά και εξαρτώμενα άτομα, και να αναθεωρήσουμε τη νομοθεσία και να κάνουμε ευρύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να άρουμε τα εμπόδια στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το τεράστιο δυναμικό των ικανών και μορφωμένων γυναικών-πολιτών της θα αξιοποιηθεί στο έπακρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Θα ήθελα να χαιρετίσω την πληθώρα των ζητημάτων που εγείρει η έκθεση αυτή, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από την επιτροπή στην οποία εργαζόμαστε, να βρούμε μια σειρά συσχετισμών που πρέπει να εκπληρωθούν προκειμένου να μπορέσουμε να συμβάλουμε περισσότερο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020. Όπως είδατε, απευθύνονται εκκλήσεις για τη λήψη μέτρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών δημιουργώντας δομές κατάρτισης, νομικών συμβουλών και επαγγελματικές δομές και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση. Χαιρετίζω, ειδικότερα, την ανάγκη ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ως κύρια πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης. Το δυναμικό που προσφέρουν οι γυναίκες όσον αφορά τη διοίκηση επιχειρήσεων χρησιμοποιείται σε πολύ μικρό βαθμό. Για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όσο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών. Μπορεί σίγουρα να υπάρχουν πολιτιστικές, υλικές ή οικονομικές διαφορές που μας εμποδίζουν να το κάνουμε. Ωστόσο, αυτοί είναι παράγοντες που πρέπει να τους έχουμε υπόψη μας και για τους οποίους πρέπει να αναπτύξουμε το πλαίσιο που απαιτείται προκειμένου να αντιμετωπιστούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Εκατό χρόνια μετά τις πρώτες δημόσιες διαδηλώσεις των γυναικών στον αγώνα για τα δικαιώματά τους, δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αντιθέτως, η τρέχουσα κρίση ωθεί λίγα μέτρα προς τα πίσω το τιμόνι της ιστορίας, από την άποψη της εδραίωσης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Οι γυναίκες ανά τον κόσμο βγαίνουν ξανά στους δρόμους όπως και πριν από εκατό χρόνια. Μπαίνουν επικεφαλής των διαδηλώσεων στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Τσεχική Δημοκρατία και το Βέλγιο, καθώς επίσης και στις χώρες της Βορείου Αφρικής. Η ΕΕ καυχιόταν, μέχρι πρόσφατα, για την βελτίωση της κατάστασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, και για τη διασφάλιση της εκπαίδευσης, αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για τις γυναίκες, μεγαλύτερης εκπροσώπησης των γυναικών σε συνταγματικά όργανα, αλλά η κρίση που ολοένα βαθαίνει φαίνεται να έχει απωθήσει όλα αυτά τα επιτεύγματα στο περιθώριο του κοινοτικού ενδιαφέροντος. Τα μέτρα κατά της κρίσης απευθύνονται κατά κύριο λόγο στον ανδρικό πληθυσμό. Οι ανάγκες των γυναικών εκλαμβάνονται ως δευτερεύοντα ζητήματα. Τα τελευταία 100 χρόνια έδειξαν όσα πρόσφεραν οι γυναίκες στον κόσμο και στην πρόοδο, και πόσες από αυτές έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για την ειρήνη καθώς και πόσες πολλές νέες ζωές έφεραν οι γυναίκες στον κόσμο. Αυτό δεν είναι θέμα ήσσονος σημασίας. Ωστόσο, ο κόσμος εξακολουθεί να οφείλει πολλά στις γυναίκες. Δεν είναι θέμα να τους κάνουμε τη χάρη, αλλά να διακηρύξουμε με σαφήνεια την ισότιμη θέση τους στην κοινωνία. Σε τελική ανάλυση, οι γυναίκες αυτές δεν αγωνίζονται για τις ίδιες, αλλά για έναν καλύτερο και πιο ανθρώπινο κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς. (FR) Θα ήθελα καταρχάς να αποτίνω φόρο τιμής στο γενναίο και τεράστιο καθήκον που ανέλαβε η συνάδελφός μου, κ. Nedelcheva, εισηγήτρια επί του θέματος αυτού. Ο αγώνας υπέρ της ισότητας των φύλων είναι μια καθημερινή μάχη που δίνεται σε όλα τα κράτη μας. Η γενιά μου ήταν μία από τις πρώτες που είδαν τις γυναίκες να κερδίζουν πρόσβαση σε ανώτερες θέσεις ευθύνης, συγκεκριμένα σε αιρετά αξιώματα. Είμαι, ως εκ τούτου, ευτυχής που βλέπω ότι οι γυναίκες είναι σήμερα παρούσες σε πολλά πεδία τα οποία ήταν κλειστά για εκείνες μέχρι πρότινος. Εντούτοις, οι ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν σε ευρεία κλίμακα και υπάρχουν πολλές μάχες που πρέπει ακόμη να κερδηθούν, ιδιαίτερα όσον αφορά μια επίμονη διαφορά στις αμοιβές και τη θέση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιρειών. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της διασφάλισης ότι όλες οι γυναίκες θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας. Από τότε που ξεκίνησα την πολιτική μου σταδιοδρομία, διεξήγαγα εκστρατεία για την πρόσβαση των γυναικών στην άμβλωση σε ασφαλές ιατρικό περιβάλλον. Τα αντισυλληπτικά πρέπει επίσης να είναι άμεσα διαθέσιμα σε αυτές. Υποστηρίζω, ως εκ τούτου, ότι τα αντισυλληπτικά θα πρέπει να είναι δωρεάν, ιδιαίτερα για τις ανήλικες.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η προσπάθεια να παρουσιαστούν οι ποσοστώσεις για τις γυναίκες ως ορόσημο συνιστά απλά λαϊκισμό. Αυτό που χρειάζονται πραγματικά οι γυναίκες είναι μια γνήσια ελευθερία επιλογής στη ζωή: πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι καμία από τις αποφάσεις τους δεν θα υποτιμηθεί. Ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η εισαγωγή κατάτμησης του οικογενειακού φόρου σε όλα τα κράτη μέλη έτσι ώστε η ο θεσμός της οικογένειας να μην καθίσταται παγίδα φτώχειας. Η υποστήριξη των ποσοστώσεων για τις γυναίκες στα εποπτικά συμβούλια προέρχεται μόνο από γυναίκες που ανήκουν ήδη στην ανώτερη εισοδηματική ομάδα. Από τότε που η Νορβηγία θέσπισε την απαίτηση γυναικείας ποσόστωσης για τα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών, αυτές οι θέσεις καταλαμβάνονται συνήθως από έναν μικρό αριθμό γυναικών, που κατέχουν αρκετές θέσεις σε διάφορα διοικητικά συμβούλια. Οι γυναίκες αυτές αναφέρονται συχνά υποτιμητικά στους επιχειρηματικούς κύκλους ως «χρυσές φούστες», κάτι που δεν είναι ακριβώς ευνοϊκό για το εργασιακό κλίμα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τους τομείς όπου οι γυναίκες υποφέρουν από πραγματικά μειονεκτήματα: πρέπει να εξετάσουμε τη θέση των γυναικών που παρέχουν φροντίδα χωρίς να πληρώνονται, τη μερική απασχόληση και τα δεινά των γυναικών που εργάζονται σκληρά για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της οικογένειας και της σταδιοδρομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), γραπτώς. (CS) Η κοινωνική αλληλεγγύη και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι αξίες που διακρίνουν την Ευρώπη από τις κοινωνίες σε άλλα μέρη του κόσμου. Υπάρχει ένα ερωτηματικό όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο οι αξίες αυτές είναι βιώσιμες στο πλαίσιο της έκκλησης για παγκόσμια ανταγωνιστικότητα βασισμένη σε μειωμένα κόστη εργασίας, στη χαλάρωση της εργασιακής νομοθεσίας, σε μειώσεις της κοινωνικής προστασίας για τους εργαζόμενους και στην αποδυνάμωση του ρόλου του κράτους. Είναι πιθανόν ότι δεν θα ενισχύσουμε θεμελιωδώς την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα κατ’ αυτόν τον τρόπο, και είναι πολύ πιο πιθανό ότι θα υπονομεύσουμε αμετάκλητα την κοινωνική συνοχή και θα δημιουργήσουμε διαχωριστικές γραμμές στην κοινωνία. Ας μην γελιόμαστε. Οι γυναίκες απειλούνται θεμελιωδώς μέσω αυτών των μέτρων. Οι διαφορές στους μισθούς έχουν σημαντικό αντίκτυπο, όπως και οι δημοσιονομικές περικοπές στον δημόσιο τομέα. Από αυτή την άποψη, οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς των συντάξεων και της υγείας σε εθνικό επίπεδο πρέπει να είναι δίκαιες και για τα δύο φύλα. Δεν είναι τυχαίο ότι το ζήτημα της ευρωπαϊκής φτώχειας πλήττει πιο συχνά τις ηλικιωμένες γυναίκες. Ο αγώνας κατά της ανισότητας δεν αποτελεί εικονική πραγματικότητα. Αφορά αληθινούς ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), γραπτώς. (DE) Καθώς συζητούμε την έκθεση της κ. Nedelcheva σήμερα, στην 100ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, είναι καιρός να δώσουμε με πράξεις συνέχεια στα λόγια μας. Τα μειονεκτήματα από τα οποία υποφέρουν οι γυναίκες στην Ευρώπη μπορούν να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά μόνο αν θεσπίσουμε δεσμευτικούς κανόνες αντί για εθελοντικές δεσμεύσεις. Αυτοί περιλαμβάνουν τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις για γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, καθώς και σε όλα τα άλλα επίπεδα, τη διαρκή καταπολέμηση των επισφαλών συνθηκών εργασίας, που πλήττουν τις γυναίκες πολύ περισσότερο από τους άνδρες, τη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης επεκτείνοντας συστηματικά το φάσμα των σταδιοδρομιών που προσφέρονται σε αυτές, την απαγόρευση για οικονομικό μειονέκτημα των γυναικών στη φορολογία και το εισόδημα, τα νομοθετικά σχέδια ισότητας στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία προκειμένου να προωθηθούν οι γυναίκες, και τακτικοί έλεγχοι και εκθέσεις για την πρόοδο που σημειώνεται στην Ευρώπη.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λέγοντας αυτό: μετά από 100 χρόνια Παγκοσμίων Ημερών Γυναίκας, εμείς οι γυναίκες δεν θα είμαστε πλέον ικανοποιημένες με ωραία λόγια και διαβεβαιώσεις. Θέλουμε δεσμευτικές νομοθετικές ρυθμίσεις και θέλουμε οριστική αναγνώριση του γεγονότος ότι η εργασία των γυναικών συμβάλει αποφασιστικά στην ευημερία μας.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

 

8. Η 100ή επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι σε θέση να προεδρεύω του Κοινοβουλίου μας μαζί με τις γυναίκες συναδέλφους μας. Έξι από αυτές είναι Αντιπρόεδροι του Κοινοβουλίου, δύο είναι Κοσμήτορες, και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων κάθεται δίπλα μου. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και προνόμιο για μένα.

Κηρύσσω την επανάληψη της συνεδρίασης. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση για την 100ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη ταινία που συνοψίζει την ιστορία αυτής της εξαιρετικά σημαντικής ημέρας. Ας αρχίσει η προβολή παρακαλώ.

(Προβολή ταινίας)

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, μια ταινία που διαρκεί δύο λεπτά δεν μπορεί να δείξει όλα όσα έχουν συμβεί στη διάρκεια των τελευταίων 100 ετών. Σε αυτό το διάστημα, αλλάξαμε στην πραγματικότητα την Ευρώπη και εμείς οι Ευρωπαίοι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι όταν συγκρίνουμε την Ευρώπη με πολλά μέρη στον κόσμο, αλλά την ίδια στιγμή, γνωρίζουμε ότι το ταξίδι μας δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολύ λίγες γυναίκες στην πολιτική, και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι γυναίκες συνάδελφοι αντιπροσωπεύουν μόλις το 35% όλων των βουλευτών. Ομολογουμένως ο αριθμός αυτός είναι λίγο υψηλότερος απ’ ό,τι στα εθνικά κοινοβούλια, ωστόσο δεν αρκεί. Ευτυχώς, το ποσοστό των γυναικών στα κύρια όργανα λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου μας είναι πολύ πάνω από 40% και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι’ αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τους προέδρους των επιτροπών.

Ωστόσο, η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τρία χρόνια από τώρα, μετά τις επόμενες εκλογές, εξαρτάται ουσιαστικά από τα εθνικά κοινοβούλια και τον τρόπο με τον οποίο διορίζονται οι αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα εθνικά μας κοινοβούλια είναι εκείνα που πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο αριθμός των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αυξηθεί. Τα καλούμε σήμερα να το πράξουν, και καλούμε τους ομολόγους μας στα εθνικά κοινοβούλια να διασφαλίσουν ότι θα βρεθούν οι κατάλληλες νομικές λύσεις και θα ληφθούν οι ενδεδειγμένες αποφάσεις που θα διευκολύνουν την αύξηση του αριθμού των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μπορούμε επίσης να δώσουμε το παράδειγμα σε ό,τι αφορά την απασχόληση των γυναικών. Από τα άτομα που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 59% είναι γυναίκες και, την ίδια στιγμή, πάνω από το 50% αυτών των γυναικών ασχολούνται με σημαντικά θέματα. Έχω εκτεταμένη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα και μπορώ να υπερηφανευτώ για το γεγονός ότι όσο ήμουν υπεύθυνος για την κυβέρνηση στη χώρα μου, γύρω στις 50 γυναίκες κατείχαν τους υψηλότερους υπουργικούς θώκους και υπηρέτησαν ως διευθυντές των σημαντικότερων κρατικών υπηρεσιών. Αυτό το ρεκόρ δεν έχει καταρριφθεί ποτέ, ούτε πριν ούτε και στα δώδεκα περίπου χρόνια που ακολούθησαν.

Ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησα επίσης να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε υψηλόβαθμες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι που η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας είναι γυναίκα.

Η κατάσταση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχει επίσης αλλάξει, γεγονός που είναι πολύ ευεργετικό όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά, πάνω απ’ όλα, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι επιχειρήσεις. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες που θα απασχολούνται στις ίδιες θέσεις εργασίας με τις ίδιες ικανότητες θα λαμβάνουν την ίδια αμοιβή. Έχουμε ακόμη να κάνουμε πολλά εν προκειμένω.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι γυναίκες είναι επίσης ικανές να αγωνιστούν για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής σε όλες τις γυναίκες συναδέλφους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να στρέψουμε το νου μας σε αυτό το σημείο στις γυναίκες στη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή που επιδεικνύουν πραγματικό θάρρος στον αγώνα τους για τη δημοκρατία. Ας θυμηθούμε επίσης ότι μεταξύ των νικητών του Βραβείου Ζαχάρωφ υπάρχουν υπέροχες γυναίκες όπως η Aung San Suu Kyi, η Leyla Zana και οι Γυναίκες με τα Άσπρα. Θα ήθελα, ως εκ τούτου, να επαναλάβω ακόμη μία φορά ότι δεν θα συμφωνήσουμε με την στέρηση της αξιοπρέπειας των γυναικών στο όνομα οιουδήποτε νομικού συστήματος, θρησκείας ή πολιτισμού. Δεν θα συμφωνήσουμε στο να έχουν οι γυναίκες λιγότερα δικαιώματα από τους άνδρες, στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Θα διαμαρτυρηθούμε αν οι γυναίκες τυγχάνουν άδικης μεταχείρισης.

Κυρίες και κύριοι, στις 3 Νοεμβρίου 1793, πριν από 218 χρόνια, η Olympia de Gouges αποκεφαλίστηκε στην Ευρώπη επειδή συνέταξε μια διακήρυξη των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων τους ως πολίτες. Αυτός ήταν ο μόνος λόγος. Εκατό χρόνια αργότερα, το 1906 δόθηκε στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου. Η πρώτη χώρα όπου συνέβη αυτό ήταν η Φινλανδία. Ας το θυμόμαστε αυτό. Στη διάρκεια του επόμενου αιώνα σημειώσαμε τεράστια πρόοδο στην επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Θα ήθελα να τονίσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα προσωπικά, ήτοι ότι η 8η Μαρτίου είναι αργία για τις γυναίκες. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, αυτή η αργία χρησιμεύει πρωτίστως για να μας υπενθυμίσει ότι θα πρέπει να θυμόμαστε το πιο σημαντικό ζήτημα στην Ευρώπη σήμερα, δηλαδή την ισότητα των δικαιωμάτων για τις γυναίκες και τους άνδρες, κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων 364 ημερών τον χρόνο. Οι αρχές που επιθυμούμε να ενισχύσουμε στις 8 Μαρτίου θα πρέπει επίσης να ισχύουν και τις άλλες 364 ημέρες του χρόνου. Αυτή είναι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι αρκετό απλά να εορτάζουμε την επέτειο της 8ης Μαρτίου· το θέμα αυτό πρέπει να μας προβληματίζει και όλες τις άλλες ημέρες του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου.(HU) Κύριε Πρόεδρε, όταν θεσπίστηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η ισότητα των γυναικών ήταν μια ολοκαίνουργια και επαναστατική ιδέα. Έκτοτε, η ισότητα των φύλων έχει καταστεί μία από τις βασικές αρχές της σύγχρονης κοινωνίας. Η πηγή της έγκειται στην αναφαίρετη ανθρώπινη αξιοπρέπεια που μοιράζονται ισομερώς άνδρες και γυναίκες. Ωστόσο, όπως με όλα τα επιτεύγματα, δεν είναι αρκετό απλά να τα διακηρύττουμε. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, περιλαμβανομένης της χαρακτηριστικής αξιοπρέπειας των γυναικών, υπήρξε αντικείμενο διαφόρων παραβιάσεων σε διαφορετικές εποχές και μέρη. Η εστίαση και οι απαντήσεις μας πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με αυτό.

Το γεγονός ότι ο εορτασμός αυτής της επετείου λαμβάνει χώρα μετά τη συζήτηση της έκθεσης με τίτλο «Το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» σημαίνει πολλά. Πριν από λίγο καιρό, κάθε τέτοιος συσχετισμός θα φάνταζε απίθανος. Η οικονομική κρίση έπληξε ιδιαίτερα σκληρά τις λιγότερο προστατευμένες ομάδες. Η υπερ-εκπροσώπηση γυναικών σε αυτήν την κατηγορία δημιουργεί από μόνη της ορισμένα καθήκοντα, για να μην μιλήσουμε για την συνήθη μοίρα που πλήττει μάζες γυναικών, η οποία δίνει στη φτώχεια ένα γυναικείο πρόσωπό εκτός Ευρώπης, σε παγκόσμια κλίμακα. Δανειζόμενη τα λόγια του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης: Κυρία Φτώχεια. Γυναίκες με μικρά παιδιά που εγκαταλείπουν εμπόλεμες περιοχές ή περιοχές που μαστίζονται από πείνα, διαλυμένες οικογένειες χωρίς πατέρες που ζουν σε φτωχογειτονιές, γυναίκες και νεαρά κορίτσια που εξαναγκάζονται στην πορνεία, ακόμη και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προτεραιότητες της ουγγρικής Προεδρίας περιλαμβάνουν μια σειρά θεμάτων, η επιτυχής προώθηση των οποίων θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην αυξημένη απασχόληση μεταξύ των γυναικών. Το σημαντικότερο από αυτά είναι στρατηγική Ευρώπη 2020 με τους στόχους της όσον αφορά την πολιτική απασχόλησης για την ανάκαμψη από την οικονομική κρίση και για τη μείωση της φτώχειας. Η απασχόληση των γυναικών ενισχύει την αξιοπρέπεια των γυναικών. Τους δίνει τη δυνατότητα να αποφασίζουν οι ίδιες και να διαμορφώνουν ελεύθερα τις ζωές τους.

Η εμβληματική πρωτοβουλία «Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της Φτώχειας» τονίζει ότι τα βήματα που γίνονται με σκοπό τη μείωση της φτώχειας πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ της κατάστασης των γυναικών και των ανδρών.

Η ουγγρική Προεδρία θεωρεί την απόφαση που εγκρίθηκε χθες από το Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» σχετικά με την ανανέωση του Συμφώνου ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών ως το 2020 ένα σημαντικό επίτευγμα. Πέρα από τα μέτρα της οικονομικής πολιτικής, δεν πρέπει να λησμονούμε ούτε τον ειδικό ρόλο των γυναικών στην κοινωνία. Πρέπει να δώσουμε στις γυναίκες τη δυνατότητα να εναρμονίσουν τη σταδιοδρομία και την οικογενειακή ζωή τους, και τη δυνατότητα να επιλέξουν. Για τον σκοπό αυτόν, εργαζόμαστε για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την θέσπιση μέτρων για την ενθάρρυνση βελτιώσεων στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία εγκύων γυναικών και εργαζομένων που γέννησαν πρόσφατα ή θηλάζουν· η σχετική έκθεση προόδου θα εκπονηθεί για το Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» του Ιουνίου.

Οι προτεραιότητες της ουγγρικής Προεδρίας περιλαμβάνουν την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τον ρόλο των οικογενειών στο πλαίσιο της αντίδρασης στα κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά προβλήματα. Για τον σκοπό αυτόν, θα διοργανώσουμε μια δημογραφική εβδομάδα με τη συμμετοχή ΜΚΟ και με μια άτυπη συνεδρίαση των υπουργών που είναι αρμόδιοι για τα θέματα της οικογένειας. Στόχος θα είναι η συζήτηση των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των ποσοστών γεννήσεων. Σε όλα αυτά, οι γυναίκες, και οι επιλογές των γυναικών φυσικά, διαδραματίζουν εξαιρετικό ρόλο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατάσταση των γυναικών που ανήκουν σε μειονεκτικές ομάδες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις στρατηγικές των κρατών μελών για τους Ρομά, το οποίο αναμένουμε να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, και στο οποίο η κ. Járóka και άλλοι, εισηγητές και βοηθοί, παρείχαν πολύτιμη συνεισφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναμένουμε ότι και στο Συμβούλιο θα δηλώσουμε ότι σκοπεύουμε να τονίσουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες Ρομά στο να κρατήσουν ενωμένες τις οικογένειές τους· αυτό θα ήταν μια καλή βάση στην οποία θα μπορούσαμε να στηριχθούμε καθώς αναζητούμε απαντήσεις στα ζητήματα του πληθυσμού των Ρομά.

Τέλος, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου, παρακαλώ, μια σύντομη παρέκβαση. Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή κοινωνία των πολιτών χωρίς την ενεργό κοινωνική ανάμειξη των γυναικών. Όπως ανέφερε ήδη ο κ. Buzek, υπήρχαν γυναίκες διαδηλώτριες μεταξύ εκείνων που απαιτούσαν την ελευθερία στην Πλατεία Tahrir, στο Κάιρο. Επιθυμούν και εκείνες να γίνουν διαμορφωτές των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τις προσπάθειές τους: γενναιόψυχα, χωρίς ιδεολογικά στερεότυπα, ανοιχτά και με συμπάθεια.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, αξιότιμοι βουλευτές, σήμερα θυμόμαστε τις φωνές των γυναικών οι οποίες, στις 19 Μαρτίου 1911, ξεκίνησαν από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ελβετία, και συνενώθηκαν αυξάνοντας σε αριθμό στην πορεία και πηγαίνοντας όλο και πιο μακριά για να προασπίσουν τα δικαιώματα των γυναικών στην καθολική ψηφοφορία και σε καλύτερες εργασιακές συνθήκες.

Σήμερα, αποτίνουμε φόρο τιμής σε έναν αιώνα αγώνων και επιτυχιών που μας ωφέλησαν όλους. Πού θα ήταν σήμερα οι δημοκρατίες μας και, ειδικότερα, η ευρωπαϊκή δημοκρατία που εκπροσωπείται εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο βίο; Πού θα βρίσκονταν οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας χωρίς το ταλέντο των γυναικών;

Με πολλούς τρόπους, οι ευρωπαίες γυναίκες λειτουργούν ως πρότυπα για τον υπόλοιπο κόσμο. Η θέση που κατέχουν οι ευρωπαίες γυναίκες στις κοινωνίες μας είναι πηγή έμπνευσης για τις γυναίκες παγκοσμίως. Εν προκειμένω, θα ήθελα να αναφέρω τον θαρραλέο αγώνα των γυναικών στη Βόρειο Αφρική που, στο πλάι των ανδρών, κάνουν ό,τι μπορούν για να αντισταθούν σε δικτατορίες και να εγκαθιδρύσουν δημοκρατίες. Ο ενεργός ρόλος που έχουν σήμερα οι ευρωπαίες γυναίκες στην οικονομική και πολιτική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποτέλεσμα της αποφασισμένης δέσμευσής τους. Χαιρετίζουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μία από τις ιδρυτικές αρχές της οποίας είναι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, μια αρχή που αναγνωρίζεται πλήρως στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Σημαντική νομοθεσία για την ίση μεταχείριση και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις ευρωπαϊκές πολιτικές μας επέτρεψε, με τα χρόνια, να κινηθούμε προς την κατεύθυνση μιας κοινωνίας και μιας αγοράς εργασίας με περισσότερη ισότητα.

Όμως θα πρέπει να είμαστε επίσης εξοργισμένοι με όσα παραμένουν απογοητευτικά, απαράδεκτα ή ακόμη και αφόρητα. Αναφέρομαι στον μέσο όρο της γυναικείας απασχόλησης που είναι 62,5% σε αντίθεση με το 80% των ανδρών, στην αύξηση της ακαδημαϊκής επιτυχίας των γυναικών που έρχεται σε αντίθεση με τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους: αυτό εξακολουθεί να είναι απογοητευτικό και πρέπει να αλλάξει. Οι γυναίκες υπερ-εκπροσωπούνται στις λιγότερο ασφαλείς και ανεπαρκώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας και υπο-εκπροσωπούνται σε θέσεις ευθύνης. Η διαφορά στις αμοιβές που λαμβάνουν οι γυναίκες και οι άνδρες ανέρχεται στο 18%, που έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο το 22% των γυναικών ηλικίας άνω των 65 να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας καθώς δεν έχουν ικανοποιητική σύνταξη: αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να αλλάξει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 20 με 25% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποστεί σωματική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να αλλάξει.

Σήμερα, πρέπει να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί έτσι ώστε η ισότητα των φύλων να γίνει όντως πραγματικότητα. Όλοι μας θα κερδίσουμε από αυτό, είτε από την άποψη της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, της βιώσιμης ανάπτυξης ή της ανταγωνιστικότητας.

Τον Σεπτέμβριο του 2010, η Επιτροπή υιοθέτησε μια στρατηγική που καθόριζε πέντε τομείς προτεραιότητας για δράση για την περίοδο 2010-2015: ισότητα στην αγορά εργασίας, ίση οικονομική ανεξαρτησία για άνδρες και γυναίκες, ίσες αμοιβές, ισότητα στις ανώτερες θέσεις και προώθηση της ισότητας πέρα από την ΕΕ.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στέκεται στο πλάι γυναικών από όλες τις γωνίες της γης, οι οποίες δίνουν την καθημερινή μάχη για πρόσβαση στην εκπαίδευση και στο δικαίωμα στην εργασία, στο πλάι όσων αγωνίζονται για τον εκδημοκρατισμό και για την άσκηση των ελευθεριών και των πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι οι στόχοι αυτοί θα γίνουν πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η νομοθεσία –όσο καλά και αν εφαρμόζεται– δεν είναι η απάντηση σε όλα. Οι συμπεριφορές και οι νοοτροπίες πρέπει επίσης να αλλάξουν.

Αξιότιμοι βουλευτές, σήμερα, εορτάζουμε την επέτειο του αγώνα των γυναικών για την ισότητα. Στην Ευρώπη σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι η ΕΕ δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τις ευρωπαίες γυναίκες, όλες τις ευρωπαίες γυναίκες! Παρέχουν σημαντικές συνεισφορές στο έργο μας που βασίζεται στις αξίες, συμπεριλαμβανομένων των αξιών της ισότητας των φύλων.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.(SV) Κύριε Πρόεδρε, «δεν γεννιέσαι γυναίκα, γίνεσαι». Αυτή η ρήση δείχνει ότι οι αντιλήψεις μας για το τι είναι οι γυναίκες και οι άνδρες αποτελούν τη βάση για όλες τις επιλογές μας στη ζωή – επιλογές που εξαρτώνται από το φύλο μας, όχι από τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τη δέσμευσή μας, κλπ. Τα στερεότυπα του φύλου τοποθετούν τους άνδρες και τις γυναίκες σε διαφορετικές κατηγορίες και εκατό χρόνια αγώνων για την ισότητα δεν κατάφεραν να εξαλείψουν αυτά τα στερεότυπα του φύλου.

Ωστόσο, αρνούμαστε να περιμένουμε άλλα εκατό χρόνια, γιατί είναι αυτά τα στερεότυπα του φύλου, αυτά τα πρότυπα που καταλήγουν, μεταξύ άλλων, στη διοίκηση του 97% των μεγάλων εταιρειών από άνδρες, στις διακρίσεις αμοιβών σε βάρος των γυναικών και στην απόκτηση επισφαλών θέσεων εργασίας –σε περίπτωση που έχουν εργασία– και στο γεγονός ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που είναι υπεύθυνες για τη μη αμειβόμενη εργασία στο σπίτι. Οι γυναίκες είναι εκείνες που επωμίζονται την κύρια ευθύνη για τα παιδιά. Οι γυναίκες υφίστανται βία, ακόμη και στις στενές προσωπικές τους σχέσεις και με τη μορφή της σεξουαλικής βίας, και οι γυναίκες πωλούνται σαν εμπορεύματα στο σεξουαλικό εμπόριο. Βλέπουμε την εκθήλυνση της φτώχειας που έχει τις ρίζες της στα διάφορα πρότυπα βάσει των οποίων έχει διαμορφωθεί η κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια των εκατό χρόνων αγώνα έχει σημειωθεί πολλή πρόοδος. Αν συγκρίνω τις ευκαιρίες που έχω από την άποψη των διαφορετικών επιλογών ζωής με εκείνες της μητέρας και της γιαγιάς μου, μπορώ να διαπιστώσω πόση πρόοδος έχει σημειωθεί, αλλά μένουν πολλά ακόμη να γίνουν. Ως εκ τούτου, ο αγώνας θα συνεχίζεται κάθε μέρα του χρόνου, όχι μόνο την 8η Μαρτίου.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα εορτάζουμε την εκατοστή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και θυμόμαστε τη διαδήλωση των εργαζόμενων γυναικών που διαμαρτύρονταν για ίσους μισθούς στη Νέα Υόρκη στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο στόχος που έθεσαν περισσότερο από 150 χρόνια πριν, το 1857, να διασφαλίσουν ίση αμοιβή για ίδια εργασία, εξακολουθεί να είναι επίκαιρος και σήμερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες κερδίζουν 15% λιγότερο από τους άνδρες· ο αριθμός αυτός είναι 16,5% στην πατρίδα μου, την Ουγγαρία, και παρόλο που πάνω από το ήμισυ του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού αποτελείται από γυναίκες, αυτές λαμβάνουν μόνο ένα ποσοστό 10% του παγκόσμιου εισοδήματος.

Πέρα από την εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές λόγω φύλου, η κατάλληλη ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην οικογένεια και η διεκδίκηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης είναι ζητήματα που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε η απόκτηση παιδιών να αποτελεί κίνδυνο φτώχειας στην Ευρώπη, και το να είναι κανείς γυναίκα ή μητέρα να συνιστά μειονέκτημα. Εξετάζοντας τις πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν είτε στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνουμε ότι η πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στα περισσότερα μέρη. Δίνουμε πολύ λίγη έμφαση στην κατάσταση των γυναικών που ζουν κοντά στο όριο της φτώχειας, στο φαινόμενο των πολλαπλών διακρίσεων και στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας που διαπράττεται εναντίον των γυναικών.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DA) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τότε που γιορτάσαμε για πρώτη φορά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Πριν από εκατό χρόνια, ο αγώνας δινόταν για το δικαίωμα των γυναικών να ψηφίσουν, μεταξύ άλλων πραγμάτων – κάτι που σήμερα το θεωρούμε δεδομένο. Ωστόσο, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας για να επιτύχουμε την πλήρη ισότητα, και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της εκπροσώπησης των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν στην πολιτική, αλλά πρέπει επίσης να εμπλέκονται στον κόσμο των επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης να έχουμε γυναίκες στις τράπεζες.

Δεν πρέπει να αποκλείουμε το ήμισυ του πληθυσμού από τη συμμετοχή στη λήψη των σημαντικών οικονομικών αποφάσεων. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο της βάσης ταλέντων μας. Πολύ απλά, η ανταγωνιστικότητά μας διακυβεύεται επίσης. Χαιρετίζω, ως εκ τούτου, την πρωτοβουλία της Επιτρόπου Reding «Επίσημη δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης». Είναι πολύ καλό που η ΕΕ θα είναι για μία ακόμη φορά πρωτοπόρος σε ό,τι αφορά την ισότητα, αλλά πρέπει να έχουμε δεσμευτική νομοθεσία αν θέλουμε οι ποσοστώσεις για τα μέλη των συμβουλίων να είναι κάτι περισσότερο από συμβολική πολιτική κίνηση, και ελπίζω ότι έχετε το θάρρος να το κάνετε αυτό. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ισότητα όλων των ανθρώπων κατοχυρώνεται στα δύο πρώτα άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αυτό δηλώνει: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης». Τι υπέροχη πρόταση! Ωστόσο, εκατό χρόνια μετά την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, δεν το έχουμε ακόμη επιτύχει: δεν υπάρχει καμία ένδειξη πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Το αναγνωρίζουμε, έχουμε επιτύχει πολλά στην Ευρώπη. Σήμερα, το πρωταρχικό μας μέλημα δεν είναι πλέον η νομική ελευθερία των γυναικών. Έχουμε επιτύχει σε μεγάλο βαθμό αυτή την ελευθερία. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους φεμινιστές, και άνδρες και γυναίκες, για το έργο τους στο παρελθόν. Σήμερα, η κύρια ανησυχία μας είναι η ελευθερία στη δράση, ότι οι άνδρες θα πρέπει να ενστερνιστούν το ζήτημα της συμβατότητας εργασιακής και οικογενειακής ζωής, και ότι το να βλέπουμε γυναίκες στην κορυφή μιας επιχείρησης ή της πολιτικής είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει καθημερινότητα.

Είναι φανταστικό να βλέπουμε πώς τα απελευθερωτικά κινήματα στη Βόρειο Αφρική στρέφονται σε εμάς, τις γυναίκες της Ευρώπης. Περιμένουν από εμάς να διαδραματίσουμε ρόλο πρωτοπόρου. Είναι ζωτικής σημασίας να μην χάσουμε από τα μάτια μας τον σκοπό μας: την ελευθερία να ζούμε τη ζωή μας σύμφωνα με τις ιδέες μας. Τότε, η ισότητα θα γίνει κάτι που θα το θεωρούμε δεδομένο και η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας θα μετατραπεί από μέρα μνήμης σε μέρα εορτασμού της ελευθερίας.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα δεν δικαιολογεί τον εορτασμό, αλλά θα πρέπει να μας ενθαρρύνει να συμφωνήσουμε ακόμη μία φορά για την εφαρμογή της αληθινής ισότητας. Αυτή η εκατοστή επέτειος θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για εμάς, ως γυναίκες, να κοιτάξουμε πίσω μας και να προβούμε σε μια αποτίμηση.

Κατ’ εμέ, τα αποτελέσματα είναι τα εξής: η ισότητα πρέπει να κατοχυρώνεται στα συντάγματα και στις διακηρύξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μια μεγάλη αρχή. Ωστόσο, χρειαζόμαστε νόμους και κανονισμούς για να γίνουν οι αρχές αυτές πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτό απαιτεί επίσης τη χρήση ποσοστώσεων.

Αν εξετάσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μπορούμε να δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι καλύτερα απ’ ό,τι στην κορυφή του επιχειρηματικού κόσμου. Υπάρχουν ελάχιστες γυναίκες στις ανώτατες διοικητικές θέσεις. Για να το επιτύχουμε αυτό, κυρία Reding, κύριε Barroso, χρειαζόμαστε πραγματικά σκληρούς κανονισμούς για τις ποσοστώσεις. Θα καλωσόριζα έναν ειλικρινή απολογισμό από μέρους σας για την έλλειψη ισότητας για τις γυναίκες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γιατί τότε θα είχατε συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτών των ποσοστώσεων.

(Χειροκροτήματα)

Πιστεύω ότι είναι ντροπή να μην υπάρχει ακόμη θέση στο τραπέζι για τις γυναίκες, όσο καλά μορφωμένες και αν είναι, όταν λαμβάνονται διοικητικές αποφάσεις και σχεδιάζονται στρατηγικές πολιτικές. Η ποσόστωση είναι το εργαλείο με το οποίο μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό.

Κυρία Reding, σήμερα, με την ευκαιρία της εκατοστής επετείου της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, σας απευθύνουμε έκκληση: δεσμευτείτε ειλικρινά ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για την προώθηση μιας πραγματικής ποσόστωσης για τις γυναίκες σε διοικητικές θέσεις – όπως ισχύει ήδη στη Νορβηγία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Δεν καταλαβαίνω γιατί το ζήτημα αυτό δεν το έθιξε στην ομιλία του ο κ. Barroso.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (EN) – Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Λόρδος Davies εκφώνησε την ομιλία του προς την κυβέρνηση σχετικά με το πώς μπορεί να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Η έκθεσή του περιελάμβανε από προαιρετικούς στόχους για τις επιχειρήσεις. Κανείς δεν διαφωνεί ότι χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Αυτό που δεν μπορώ να δεχθώ είναι ότι χρειαζόμαστε ποσοστώσεις για να το επιτύχουμε. Πόσο πατροναριστικό είναι αυτό; Σχεδόν τόσο πατροναριστικό όσο και το τριαντάφυλλο που δώσατε στις γυναίκες καθώς μπαίναμε στην αίθουσα. Εγώ λοιπόν έδωσα το τριαντάφυλλό μου σε έναν άνδρα.

Μια θετική επισήμανση είναι ότι το ΗΒ σημειώνει πραγματική πρόοδο στην εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές λόγω φύλου. Οι τελευταίοι αριθμοί δείχνουν ότι η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πλήρη απασχόληση έχει μειωθεί στο 10%, το χαμηλότερο ποσοστό από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα μεγέθη.

Τέλος, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, πρέπει να αποτίσω φόρο τιμής στη μητρότητα. Η αληθινή ισότητα είναι να έχεις το δικαίωμα επιλογής και να μην κρίνεσαι για αυτές τις επιλογές. Είτε είναι διευθύντρια σε διοικητικό συμβούλιο, είτε χειρούργος σε νοσοκομείο, είτε άτομο που παρέχει φροντίδα με μερική απασχόληση, είτε μηχανικός αυτοκινήτων είτε νοικοκυρά και μητέρα, μια γυναίκα έχει το δικαίωμα να κάνει τη δική της επιλογή.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(PT) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζουμε τον αγώνα των γυναικών για την ελευθερία, την κοινωνική πρόοδο και την ειρήνη σε μια χρονική στιγμή που εορτάζουμε τα 100 χρόνια της επετείου της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Οι γυναίκες αγωνίστηκαν και πέτυχαν πάρα πολλά αυτά τα 100 χρόνια, αλλά αυτό δεν υπήρξε αρκετό για να εξαλείψει τις υπάρχουσες ανισότητες, τις διακρίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στην πρόσβαση σε θέσεις εργασίας με δικαιώματα, την ανισότητα των μισθών που αντικατοπτρίζεται στις συντάξεις, τη δυσκολία στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και στα επαγγελματικά επιτεύγματα, και τα εμπόδια στην πρόσβαση σε διοικητικές θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα· η τάση είναι η επιδείνωση της κατάστασης αυτής σε καιρούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Αν και η μητρότητα είναι μια κοινωνική λειτουργία απαραίτητη για την ανάπτυξη της κοινωνίας, οι διακρίσεις κατά των γυναικών που είναι μητέρες και εργαζόμενες συνεχίζονται, γεγονός σκανδαλώδες αν σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Θέλουμε να επαναβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη της ομάδας μας με τους αγώνες των γυναικών στο θέμα αυτό. Συνεχίζουμε να απαιτούμε να τεθεί τέλος στην ανισότητα και τις διακρίσεις, να τεθεί τέλος στη βία κατά των γυναικών και τέλος στα στερεότυπα του φύλου. Αυτό απαιτεί όχι μόνο μια ρήξη με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, αλλά και μια σοβαρή δέσμευση σε εναλλακτικές πολιτικές που θέτουν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων στο κέντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της πολιτικής της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολλοί στόχοι έχουν επιτευχθεί αλλά κάποιες μάχες δεν έχουν ακόμη καν ξεκινήσει. Σήμερα, το επείγον ζήτημα είναι αυτό των γυναικών από άλλες κουλτούρες που ζουν στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο σε συνθήκες όπου παλεύουν για να διεκδικήσουν ακόμη και τα ελάχιστα πρότυπα αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς.

Δεν μπορούμε να εορτάζουμε αυτή την επέτειο χωρίς να φέρουμε στο προσκήνιο το ζήτημα των γυναικών στον αραβο-μουσουλμανικό κόσμο, διαφορετικά θα συνεχίσουμε να αγνοούμε ένα πρόβλημα που είναι δικό τους σήμερα, αλλά σύντομα θα γίνει και δικό μας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους αριθμούς που εμπλέκονται σε μια κρίση η οποία μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο στην Ευρώπη, στις πόλεις μας, και στα σχολεία όπου μεγαλώνουν τα παιδιά μας.

Υπάρχει επί μακρόν μια αύξηση στα κρούσματα βίας όλων των ειδών με θύματα μουσουλμάνες μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Συνεπώς, ζητώ εδώ και καιρό –και το ζητώ ξανά σήμερα– να θεσπίσει η Ευρώπη στοχοθετημένες πολιτικές κατά της εξάπλωσης του ισλαμικού ριζοσπαστισμού, κατά των αναγκαστικών γάμων, των δικαιωμάτων τιμής, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της ενδοοικογενειακής βίας.

Εμείς, οι ευρωπαίοι άνδρες και γυναίκες, πρέπει να αγωνιστούμε για αυτές τις γυναίκες που ζουν στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, οι οποίες δεν έχουν φωνή και καταπιέζονται από το τέρας του ισλαμικού φονταμενταλισμού.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να αποτίσω φόρο τιμής σε όλες τις γυναίκες ανά τον κόσμο και όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται υπέρ της ισότητας τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια. Το 1893 η Νέα Ζηλανδία έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου. Αν μου επιτρέπετε να αποτίσω φόρο τιμής στη δική μου χώρα, το 1970 μία πολιτικός των Εργατικών, η Barbara Castle, προώθησε τον πρώτο νόμο για την ισότητα των αμοιβών στον Δυτικό κόσμο. Φυσικά, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απέκτησε γυναίκα πρωθυπουργό.

Ωστόσο, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Είμαι κατά των διακρίσεων πάσης φύσεως, ακόμη και των θετικών, καθώς αυτές οδηγούν αναπόφευκτα στη δημιουργία θυμάτων. Οι γυναίκες δεν χρειάζονται πατρονάρισμα μέσω των ποσοστώσεων, αντίθετα χρειάζονται την άρση των εμποδίων για την πρόοδό τους. Τα κράτη μέλη θα ήταν καλό να επικεντρωθούν σε ζητήματα όπως η ανάγκη για βελτιωμένη παιδική μέριμνα.

Είχαμε μια πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ασφάλιση των αυτοκινήτων η οποία μποϋκοτάρει τις παραδοσιακές, δοκιμασμένες και συνετές μεθόδους αξιολόγησης κινδύνου. Παρά τη στάση της ΕΕ σχετικά με τις θετικές διακρίσεις υπέρ των γυναικών, η υπόθεση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μιας πολιτικά ορθής ευρω-διαφωνίας, με μια παράλογη απόφαση η οποία ουσιαστικά κάνει τη ζωή πιο δύσκολη και ακριβή για τις γυναίκες. Η κοινή λογική λείπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. DIANA WALLIS
Αντιπροέδρου

 

9. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

9.1. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Elmar Brok (A7-0047/2011, Francesco Enrico Speroni) (ψηφοφορία)
 

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Κυρία Πρόεδρε, είστε γνώστης του θέματος καθώς σε εσάς την ίδια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έδωσε αρνητική απάντηση σε μια υπόθεση ασυλίας που αφορά εμένα.

Ελπίζω ότι η επιείκεια που επιδεικνύουμε προς τον κ. Brok όσον αφορά μια οικονομική υπόθεση θα ισχύσει επίσης και για την ελευθερία έκφρασης των βουλευτών του Σώματος που ανήκουν στη μειοψηφία.

Η ισότητα που επικράτησε πριν από 20 χρόνια σε αυτό το Σώμα αποτέλεσε τιμή για το Σώμα και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του. Δυστυχώς, το σύστημα ασυλίας έχει μετατραπεί σε κομματικό θέμα. Προσωπικά το αποδοκιμάζω αυτό και ελπίζω ότι το θεσμικό μας όργανο θα επανακτήσει τον αυτοέλεγχό του.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni , εισηγητής.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα απλά να αποσαφηνίσω ένα στατιστικό στοιχείο. Λόγω παρανόησης, αναφέρθηκε στις αιτιολογικές εκθέσεις των εκθέσεων ο αριθμός των 2.900 ευρώ, ενώ το σωστό νούμερο είναι 2.356,41 ευρώ.

 

9.2. Γενική ασφάλεια των προϊόντων και εποπτεία της αγοράς (A7-0033/2011, Christel Schaldemose) (ψηφοφορία)

9.3. Διαχείριση της γρίπης H1N1 (A7-0035/2011, Michèle Rivasi) (ψηφοφορία)

9.4. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ (κ. Harald Wögerbauer - AT) (A7-0048/2011, Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)

9.5. Περιοχή της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (A7-0023/2011, Crescenzio Rivellini) (ψηφοφορία)

9.6. Καινοτόμος χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο (A7-0036/2011, Άννυ Ποδηματά) (ψηφοφορία)
 

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1:

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, λυπούμαι για το γεγονός ότι υπάρχει σύγχυση στην εν λόγω έκθεση της κ. Ποδηματά, η οποία θέτει μια σειρά σημαντικών ζητημάτων όσον αφορά την καινοτόμο χρηματοδότηση. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποσύρει την εναλλακτική πρόταση που κατέθεσε, ούτως ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί το κοινό σχέδιο εργασίας που έχει συνταχθεί.

Δεύτερον, λυπούμαι για το γεγονός ότι έχει προκύψει μια κάπως επίπλαστη εναντίωση όσον αφορά το θέμα της επιβολής φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και για το γεγονός ότι υπάρχουν δύο παρόμοιες τροπολογίες. Ως εκ τούτου, με θλίβει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εκφράσει την πλήρη στήριξή του στον εν λόγω φόρο με όρους λογικούς όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, είμαι σε θέση να πω στον κ. Gauzès το εξής: ναι, σκοπεύουμε να αποσύρουμε αυτό το σχέδιο εναλλακτικού ψηφίσματος. Το πρότεινα στην Ομάδα μου για έναν πολύ απλό λόγο: η τροπολογία που ακολουθεί, η οποία υπογράφηκε από 120 βουλευτές όλων των Ομάδων, αποδεικνύει ότι οι προτάσεις που αφορούν την επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν αποτελούν αποκλειστικό τομέα ενδιαφέροντος καμίας Ομάδας· ούτε των Σοσιαλιστών, ούτε των Συντηρητικών, ούτε της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) ούτε της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Το θέμα είναι ότι κάνουμε μια θεσμική πρόταση και στέλνουμε ένα θεσμικό μήνυμα που το Σώμα αυτό είναι σε θέση να απευθύνει σε διακομματική βάση: «Θέλουμε ο ιδιωτικός τομέας να επωμιστεί το μερίδιο που του αναλογεί όσον αφορά το φορτίο της κρίσης». Δεν πρόκειται για σοσιαλιστική απαίτηση ή για απαίτηση της Ομάδας PPE· είναι κοινή επιθυμία μας. Εάν καταφέρουμε να το εκφράσουμε αυτό σήμερα σε θεσμική βάση, θα αποτελέσει σημαντικότατη επιτυχία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τον λόγο αυτόν, αποσύρουμε την εν λόγω πρόταση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, χθες στην Ολομέλεια προωθήσαμε, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και μια άλλη πρόταση η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει συμβιβασμό: αν θα μπορούσε δηλαδή να καταστεί σαφές ότι οι πόροι θα κατευθυνθούν στον κοινοτικό προϋπολογισμό και στον μηχανισμό στήριξης. Θέσαμε εχθές το θέμα προς συζήτηση και περιμένουμε την απάντηση για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα προς τα κοινοτικά όργανα.

 

9.7. Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας (A7-0032/2011, Edite Estrela) (ψηφοφορία)
 

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE).(DA) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους Δανούς. Στη δανική μετάφραση, η λέξη «ισότιμη» έχει μεταφραστεί ως «ligelig». Αυτή η μετάφραση δεν είναι σωστή, διότι ο κόσμος μπορεί να νομίσει ότι σημαίνει «ενιαία». Συνεπώς, στην τελική έκθεση, θα χρησιμοποιηθεί η λέξη «retfærdig», που σημαίνει «ισότιμη». Έχει διαφορετική σημασία και, βεβαίως, θα παροτρύνω όλους τους συναδέλφους μας στη δανική αντιπροσωπεία –και ίσως οι Σουηδοί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα– να ψηφίσουν υπέρ της αλλαγής της λέξης στην έκθεση.

 

9.8. Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στο φορολογικό τομέα (A7-0027/2011, Eva Joly) (ψηφοφορία)

9.9. Γεωργία και διεθνές εμπόριο (A7-0030/2011, Γεώργιος Παπαστάμκος) (ψηφοφορία)

9.10. Το πρωτεϊνικό έλλειμμα της ΕΕ (A7-0026/2011, Martin Häusling) (ψηφοφορία)
 

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling, εισηγητής.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η εν λόγω έκθεση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το πρωτεϊνικό έλλειμμα της τάξεως του 80% στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μειωθεί με την προώθηση της καλλιέργειας πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην Ευρώπη. Στόχος της έκθεσης δεν είναι να υποδαυλίσει μια συζήτηση σχετικά με το θέμα της μηδενικής ανοχής, ούτε να καταστήσει ευκολότερη την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένης σόγιας. Συνεπώς, σας θερμοπαρακαλώ να καταψηφίσετε τις παραγράφους 3 και 9. Αυτές οι τροπολογίες θα έδιναν στην έκθεση έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Εάν γίνουν δεκτά αυτά τα δύο σημεία, θα αναγκαστώ να αποσύρω το όνομά μου.

 
  
 

Μετά από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, καθώς το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν η τροποποίηση της έκθεσης, θα σας ζητήσω να αποσύρετε το όνομά μου από το έγγραφο. Θα ήθελα να θέσω την έκθεση στη διάθεσή σας.

(Χειροκροτήματα)

 

9.11. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών — 2010 (A7-0029/2011, Mariya Nedelcheva) (ψηφοφορία)
 

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 66:

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην παράγραφο 66, μετά τη φράση «τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν τον έλεγχο των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων, κυρίως μέσω της ευχερούς πρόσβασης στην αντισύλληψη και την άμβλωση» μέσω αυτής της προφορικής τροπολογίας, προτείνω να προστεθεί το ακόλουθο κείμενο μετά τη λέξη «άμβλωση»: «ενώ αναγνωρίζοντας επίσης το δικαίωμα του αγέννητου παιδιού στη ζωή, καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εφαρμόσουν μέτρα και δράσεις προκειμένου να στηρίξουν τη συνέχιση της εγκυμοσύνης θέτοντας σε εφαρμογή συγκεκριμένες πολιτικές κοινωνικής προστασίας, οι οποίες θα βοηθήσουν τις γυναίκες να ξεπεράσουν, ει δυνατόν, τις αιτίες που τις οδήγησαν στην επιλογή της άμβλωσης».

Η εν λόγω προφορική τροπολογία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την ελευθερία των γυναικών να έχουν ασφαλή πρόσβαση στη διακοπή μιας εγκυμοσύνης, αλλά και να επιβεβαιώσει την αρχή ότι η άμβλωση δεν είναι μια καθυστερημένη μέθοδος αντισύλληψης ή ένα μέσο ελέγχου των γεννήσεων.

 
  
 

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

 

9.12. Γυναικεία φτώχεια (A7-0031/2011, Rovana Plumb) (ψηφοφορία)
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ψηφοφορία έληξε.

 

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Schaldemose για την έκθεσή της, η οποία, πάνω απ’ όλα, αξίζει επαίνων για την πρόταση συγκεκριμένων μέτρων με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων εποπτείας για την κυκλοφορία εντός της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς προϊόντων που είναι ασφαλή για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας, αλλά έχει το προσόν να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών. Η εγγύηση της ασφάλειας σημαίνει την παροχή συστημάτων ιχνηλασιμότητας που είναι αξιόπιστα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής των προϊόντων. Από αυτήν την άποψη, η έκθεση προβαίνει σε αποτελεσματικές προτάσεις: τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με πληροφορίες για την ασφάλεια των προϊόντων· την ενίσχυση του κοινοτικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) σχετικά με μη ασφαλή προϊόντα από τρίτες χώρες· και μεγαλύτερους πόρους που θα επιτρέψουν στις αρχές εποπτείας να αποσύρουν από την αγορά προϊόντα τα οποία ενέχουν σοβαρούς κινδύνους.

Θα ολοκληρώσω τονίζοντας ότι είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ασφαλή για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές, ιδιαίτερα για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, έχουν διεξαχθεί πολλές συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια των καταναλωτών όσον αφορά τα προϊόντα διατροφής· ωστόσο, ενίοτε λησμονούμε ότι συνηθισμένα αντικείμενα καθημερινής χρήσης μπορούν να αποτελέσουν εξίσου σοβαρή απειλή για την υγεία, ακόμη και για τη ζωή, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μικρών παιδιών. Το βασικό μέσο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά είναι η συνεχής εποπτεία της αγοράς, και η κατάλληλη νομοθεσία είναι σημαντική, ιδιαίτερα όσον αφορά τον έλεγχο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αναμφίβολα, η σωστή συνεργασία μεταξύ των καταναλωτικών οργανώσεων, των εθνικών αρχών, των κατασκευαστών και των πωλητών είναι σημαντική. Ωστόσο, ας μην επιδεικνύουμε υπερβάλλοντα ζήλο και, αντιθέτως, ας σκεφτούμε με ηρεμία τον ορισμό του επικίνδυνου προϊόντος. Ας μην λησμονούμε ότι δεν είναι μόνο σημαντικός ο σωστός σχεδιασμός των λειτουργικών αντικειμένων και η χρήση ασφαλών υλικών για την κατασκευή τους· είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει κοινή λογική κατά τη χρήση τους και επαρκής εποπτεία των παιδιών που έχουν πρόσβαση σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια έκθεση σχετικά με το θέμα της γενικής ασφάλειας των προϊόντων, γεγονός που αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας των ευρωπαίων καταναλωτών.

Στην πραγματικότητα, η έκθεση τονίζει τη σημασία της ιχνηλασιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράσεις για την αξιολόγηση και εκτίμηση νέων τεχνολογιών, παρέχοντας εχέγγυα για την ασφάλεια των καταναλωτών με βελτιστοποιημένο κόστος. Δίνοντας στους ευρωπαίους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν όλες τις πτυχές ενός προϊόντος, αυξάνεται η ευαισθητοποίηση και ενισχύεται η προστασία τους. Πιστεύω ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της παραποίησης προϊόντων, ιδιαίτερα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.

Στόχος αυτής της έκθεσης είναι η προστασία των καταναλωτών και, επίσης, η προστασία όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και δεν έχουν αποφασίσει να αναθέσουν σε τρίτους τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Με αυτήν την έκθεση, μπορούσε σίγουρα να βρούμε μια εξαιρετική λύση στη συνεχή διαμάχη σχετικά με τον ορισμό της μη ευρωπαϊκής προέλευσης που διαθέτει πλήρη ιχνηλασιμότητα.

 
  
  

Έκθεση: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έγκριση της έκθεσης της κ. Rivasi είναι το αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης της διαχείρισης της γρίπης H1N1 το 2009-2010, η οποία έχει ως στόχο να καθορίσει γενικά πρότυπα δεοντολογίας που θα ισχύουν σε οποιαδήποτε παγκόσμια έκτακτη ανάγκη υγείας που θα προκύψει στο μέλλον.

Κατόπιν μιας μακράς και επιτυχούς φάσης αναθεώρησης, η έκθεση καθιστά τη συνεργασία, την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια βασικές αρχές της. Ζητά μεγαλύτερη και βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των υγειονομικών αρχών των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, προκειμένου να υπάρχει εναρμονισμένη και σύμμετρη διαχείριση κινδύνου.

Στόχοι της είναι η αλλαγή στη στρατηγική των κρατών μελών όσον αφορά τα εθνικά τους σχέδια για τη διαχείριση της γρίπης, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων εμβολίων, της δημοσίευσης των ονομάτων όλων των εμπειρογνωμόνων με τους οποίους διαβουλεύονται οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές, και της αποτελεσματικής σχέσης εμπιστοσύνης με τα μέσα ενημέρωσης που είναι αρμόδια για τη μετάδοση μηνυμάτων για τη δημόσια υγεία. Για τον λόγο αυτόν, την υπερψηφίσαμε.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL).(PT) Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζουμε πολύ καλά όσα συνέβησαν με τη γρίπη Α και αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ως δίδαγμα για όλους μας. Δεν γνωρίζω εάν θυμάστε πώς ξεκίνησε όλο αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε με έναν τρόπο και η επακόλουθη ανταπόκριση ήταν εντελώς δυσανάλογη με την κλίμακα του προβλήματος.

Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντική η έκθεση επί της οποίας ψηφίζουμε σήμερα: διότι πρέπει να διδαχθούμε από όσα συνέβησαν ώστε να μην επαναληφθούν. Έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε ποιος πήρε τις αποφάσεις, πώς συνέβησαν όλα και ποιος αποφάσισε να γίνουν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να γνωρίζουμε ποιες χώρες ανταποκρίθηκαν με συγκεκριμένο τρόπο και γιατί ανταποκρίθηκαν με αδιαφάνεια χωρίς να μας επιτρέψουν ούτε ένα ίχνος αμφιβολίας, διότι εξακολουθούμε να έχουμε τις αμφιβολίες μας για τον εάν υπήρξε κάποια επιχείρηση. Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ότι δεν θα παραμείνουν ίχνη, είτε υπήρξε κάποια επιχείρηση είτε όχι σχετικά με την εν λόγω γρίπη.

Για τον λόγο αυτόν πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, αλλά όχι ανεξάρτητα από το πώς γίνεται αυτό και από το ποιος πληρώνει για αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, ένα από τα βασικά συμπεράσματα που συνάγονται στην έκθεση επί της οποίας ψηφίσαμε σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης της γρίπης H1N1 είναι η έλλειψη ανεξάρτητης αξιολόγησης από εθνικά και ευρωπαϊκά υγειονομικά όργανα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αποφάσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία και λαμβάνονται σε λάθος βάση. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι, κατά την άποψη της πρώην διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, κ. Zsuzsanna Jakab, ποτέ στον παρελθόν δεν είχε δοθεί άδεια εμπορίας για ένα εμβόλιο γνωρίζοντας τόσο λίγα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις του. Το είπε αυτό απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ασφάλεια των ανοσοενισχυτικών που περιέχει το εμβόλιο για την καταπολέμηση την πανδημίας H1N1. Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια για αποφάσεις που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Στην Πολωνία, ο υπουργός Υγείας αποφάσισε να μην αγορασθούν εμβόλια και να μην εφαρμοστεί κάποιο πρόγραμμα εμβολιασμού, παρά τις πιέσεις που ασκούν τα μέσα ενημέρωσης και πολλές άλλες ομάδες. Είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς πόσο αγχωτικό ήταν αυτό για τους πολίτες που βομβαρδίζονταν σε καθημερινή βάση με πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες θα έπρεπε να εμβολιαστούν. Είναι λογικό επίσης να αναρωτιέται κανείς εάν είναι ηθικό να επικεντρωθούμε αποκλειστικά και μόνο στο κέρδος και να αγνοήσουμε την υγεία των πολιτών και, κατά συνέπεια, να υπονομεύσουμε επίσης την εμπιστοσύνη σε επίσημες συστάσεις για εμβολιασμούς, οι οποίες έχουν ως στόχο να μας προστατεύσουν από επιδημίες. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
  

Έκθεση: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έως σήμερα, οι συστάσεις που ενέκρινε η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) μεταφέρονται στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προσωρινή βάση, μέσω ετήσιων κανονισμών σχετικά με αλιευτικές ευκαιρίες. Αφορούν μέτρα για τη διατήρηση, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση, την παρακολούθηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο.

Ο μόνιμος χαρακτήρας αυτών των συστάσεων, ωστόσο, απαιτεί ένα πιο σταθερό νομικό μέσο για τη μεταφορά τους στο δίκαιο της ΕΕ. Συνεπώς, είναι σωστό να μεταφέρονται οι εν λόγω συστάσεις μέσω μιας ενιαίας νομοθετικής πράξης στην οποία μπορούν να προστεθούν και μελλοντικές συστάσεις. Αυτό κάναμε σήμερα και αυτό θα δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια στο δίκαιο ενώ, ταυτόχρονα, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την απλοποίηση.

Σε αυτό το σημείο, τα συμβαλλόμενα μέρη της ΓΕΑΜ είναι υποχρεωμένα να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των συμπεφωνημένων μέτρων, ξεκινώντας από την προκαθορισμένη ημέρα. Η έγκαιρη μεταφορά ήταν, συνεπώς, απαραίτητη προκειμένου να καταστούν αυτά τα διεθνή μέτρα άμεσα εφαρμόσιμα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ολόκληρη την ΕΕ και να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου σε αυτό το πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα μας ενέκρινε την εν λόγω έκθεση, καθώς αποτελεί ένα απολύτως σημαντικό συστατικό των σχεδίων για μια μελλοντική κοινή αλιευτική πολιτική. Δεδομένων των αλλαγών που αναμένονται, η περιφερειοποίηση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς εξασφαλίζει ότι η συγκεκριμένη πολιτική βασίζεται σε αυτήν την περιφερειοποίηση.

Επίκειται μια συζήτηση σχετικά με το θέμα των απορρίψεων, μια επονείδιστη συζήτηση σχετικά με μια εσφαλμένη νομοθεσία. Η νομοθεσία θα πρέπει να βασίζεται σε τέτοιου είδους μέτρα ή, με άλλα λόγια, στην περιφερειοποίηση, και θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια κοινή αλιευτική πολιτική που θα το λαμβάνει αυτό υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, εάν μελετήσουμε την ιστορία των κοινών συμφωνιών μας, της κοινής αλιευτικής πολιτικής, της κοινής γεωργικής πολιτικής, το αποτέλεσμα είναι, σαφώς, προφανές.

Ενώ, σε ορισμένους τομείς, αυτό μας οδήγησε στην αύξηση της παραγωγής σε τεχνητό επίπεδο, διαπιστώσαμε επίσης την εξάντληση των αλιευτικών αποθεμάτων μας και προβλήματα σχετικά με τις απορρίψεις. Είναι σαφές ότι το σύστημα αυτό έχει αποτύχει. Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι ένα σύστημα που να βασίζεται σε δικαιώματα ιδιοκτησίας και μεταβιβάσιμα δικαιώματα ιδιοκτησίας για τις μελλοντικές γενιές που ενδιαφέρονται για τη διάσωση των πόρων για τη γενιά τους και για τις επόμενες γενιές.

Εάν μπορούσαμε να αφομοιώσουμε το κράτος δικαίου και εάν μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στην αλιευτική πολιτική, θα είχαμε μια βιώσιμη αλιευτική πολιτική όχι μόνο για την κοινή αλιευτική πολιτική της ΕΕ αλλά παγκοσμίως, και θα δεν χρειαζόμασταν αυτές τις συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, καθημερινά, χιλιάδες τόνοι νεκρών ψαριών απορρίπτονται από τα σκάφη στη θάλασσα. Βυθίζονται – τα λέπια και τα κόκαλα γεμίζουν τον πυθμένα της θάλασσας, προκαλώντας –όπως το περιγράφει ο εθνικός ποιητής του ΗΒ– τη μεταβολή της θάλασσας σε κάτι πλούσιο και παράξενο. Για πρώτη φορά, η μεταφορά είναι εντελώς εύστοχη. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξύπνησε αργοπορημένα, πολλά χρόνια μετά την εμφάνιση του προβλήματος των απορρίψεων, και προσπαθεί να κάνει κάτι για αυτό.

Ωστόσο, κάθε προτεινόμενη λύση από την Επιτροπή θα είχε ως επακόλουθο παράλογα κίνητρα – κάποια μπορεί να περιορίσει τις ημέρες που ένα πλοίο βρίσκεται στη θάλασσα, κάποια θα μπορεί να περιορίσει το μέγεθος των «ματιών» των διχτυών, κάποια μπορεί να αναγκάσει τους κυβερνήτες των πλοίων να εκφορτώνουν ακόμη και τα μικρότερα ψάρια που πιάνουν. Όλα αυτά βασίζονται στο υπαρξιακό πρόβλημα της κοινής αλιευτικής πολιτικής, το οποίο έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι είναι μια κοινή πολιτική: ορίζει την αλιεία ως έναν κοινό πόρο στον οποίο όλα τα έθνη έχουν ίση πρόσβαση. Κανείς δεν έχει ιδιοκτησία και, συνεπώς, κανείς δεν έχει το κίνητρο να αντιμετωπίζει τα αλιεύματα ως έναν ανανεώσιμο πόρο.

Πρέπει να αντιγράψουμε ό,τι έχουν κάνει η Ισλανδία, η Νέα Ζηλανδία, οι Νήσοι Φόλκλαντ και άλλα μέρη, δίνοντας στους κυβερνήτες σκαφών ένα κίνητρο για διατήρηση και παρέχοντας ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να θεσπίσουμε εκ νέου τον εθνικό έλεγχο στα χωρικά ύδατα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

 
  
  

Έκθεση: Άννυ Ποδηματά (A7-0036/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, η μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αποφάσισε για μία ακόμη φορά ότι εμείς εδώ στο Σώμα θα στηρίξουμε τη φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Από όλους τους φόρους που θα μπορούσαμε πιθανόν να εγκρίνουμε, ο λεγόμενος φόρος Tobin είναι ο πιο ανόητος. Το μόνο θετικό που μπορούμε να αναφέρουμε για τον συγκεκριμένο φόρο είναι ότι ποτέ δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα, διότι εάν ήταν το Θηρίο της Αποκάλυψης, γιατί δεν εφαρμόστηκε πριν από πολλά χρόνια;

Η πρώτη φορά που εξετάστηκε το ενδεχόμενο επιβολής ενός τέτοιου φόρου ήταν στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Ωστόσο, κάθε φορά που υπάρχει κρίση, επανέρχεται αυτό το παλιό χιλιοειπωμένο ανέκδοτο, και μετά από λίγο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι καλή ιδέα. Απλά δεν είναι καλή ιδέα να θεσπιστεί ένας φόρος μόνο στην Ευρώπη επειδή έχουμε ασφαλείς φορολογικούς παραδείσους, και έτσι το κεφάλαιο μπορεί να κινηθεί σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Είναι ένας φόρος επί του εμπορίου και όχι επί των κερδών. Ο φόρος Tobin δεν παρέχει λύση σε κανένα απολύτως πρόβλημα, και ο ίδιος ο κ. Tobin το αναγνώρισε αυτό πριν από λίγα χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έφερε στο φως σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χρηματοπιστωτική κρίση ακολουθήθηκε από μια σοβαρή δημοσιονομική κρίση, σημαντικός παράγοντας της οποίας ήταν οι υπερβολικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αδικαιολόγητες πιέσεις των αγορών εις βάρος εθνικών ομολόγων. Για μία ακόμη φορά, στο επίκεντρο αυτής της κρίσης βρίσκονταν βραχυπρόθεσμες και εξαιρετικά κερδοσκοπικές συναλλαγές, που τόνισαν τη σαφή σχέση μεταξύ της αναποτελεσματικής χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, αφενός, και της εποπτείας και βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, αφετέρου.

Το οικονομικό κόστος της κρίσης δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί πλήρως. Εντούτοις, είναι τώρα σαφές ότι ο κόσμος και η ΕΕ δεν μπορούν να επωμιστούν και δεν πρέπει να επιτρέψουν μία ακόμη κρίση ανάλογου μεγέθους.

Προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης και ολοκληρωμένη απάντηση στην κρίση, χρειαζόμαστε νέους και καινοτόμους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς που θα μπορέσουν να καταστείλουν την κερδοσκοπία και να επανακτήσουν τον κυρίαρχο ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αλλάξει, και μάλιστα με εξαιρετικά θετικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, είμαι υπέρ της θέσπισης μιας παγκόσμιας φορολόγησης των συναλλαγών. Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας για το εάν μια τέτοια χρέωση θα μπορούσε να θεσπιστεί αρχικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και, κατόπιν αυτής της μελέτης, οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν από την ΕΕ.

Κάθε χρόνο στο Λονδίνο, εισπράττονται φορολογικά έσοδα ύψους 7 δισ. ευρώ μέσω ενός επιπλέον φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τη φορολόγηση των συναλλαγών που συζητείται εδώ, αλλά τα αποτελέσματα από το Λονδίνο και οι επιπτώσεις τους είναι ενθαρρυντικά, και έτσι η Επιτροπή θα πρέπει να διεξαγάγει πάραυτα μια μελέτη σκοπιμότητας και, στη συνέχεια, θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που έχει καταλάβει την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει φέρει στο φως σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Πρέπει να ετοιμάσουμε νέα μέσα ικανά να καταστείλουν την κερδοσκοπία και να αποκαταστήσουν τον ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και να στηρίξουμε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια δίκαιη κατανομή του φόρτου μεταξύ των κύριων χρηματοπιστωτικών φορέων. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτύχουμε τη δημιουργία νέων επιπλέον πόρων, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και οι στόχοι που ορίζει η στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Ελπίζω, ωστόσο, ότι θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα μέτρα για τη δημόσια εποπτεία και τη διαφάνεια καινοτόμων χρηματοπιστωτικών συστημάτων, καθώς αυτά είναι προαπαιτούμενα στοιχεία για τη θέσπισή τους.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Caronna (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η έγκριση της έκθεσης της κ. Ποδηματά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ισορροπημένη, πιο προοδευτική και πιο ισχυρή οικονομική και δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη.

Είναι τώρα σαφές σε όλους ότι η Ευρώπη, ως η συντονιστική αρχή των 27 χωρών, πρέπει επειγόντως να εξοπλιστεί με οικονομικά και χρηματοπιστωτικά μέσα που θα είναι ικανά να ελέγχουν την οικονομία και όχι απλά να υποκύπτουν σε αυτήν. Για τον λόγο αυτόν, η προτεινόμενη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών έχει προκαλέσει αναταραχή και έχει γίνει αντικείμενο μεγάλης προσοχής και πολλών συζητήσεων. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υπερψήφισε αυτόν τον κανονισμό είναι σπουδαίο και σημαντικό διότι, για πρώτη φορά, τα πράγματα δεν αφέθηκαν στην τύχη τους αλλά, αντιθέτως, επιτύχαμε ένα βήμα προόδου.

Ελπίζω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα συνεχίσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σημερινή οικονομική κρίση αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στο πλαίσιο του ελέγχου του χρηματοπιστωτικού τομέα και έφερε στο φως την ανάγκη να ανταποκριθούμε με νέα μέσα και νέες δημοσιονομικές πολιτικές.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα άρχισε να επιφέρει κέρδη από κερδοσκοπικές συναλλαγές και είναι παράλογο το ότι ο εν λόγω τομέας δεν υπόκειται σε φορολόγηση. Χρειαζόμαστε ένα θεραπευτικό μέσο, μια φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, και για τον λόγο αυτόν ψήφισα υπέρ.

Για άλλες πολιτικές όπως η ενέργεια ή το περιβάλλον, η Ευρώπη κατάφερε να γίνει παγκόσμιος ηγέτης, αποτελώντας παράδειγμα και κίνητρο για άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα απαντήσει σύντομα, παρουσιάζοντας μια νομοθετική πρόταση που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών, οι οποίοι έχουν επωμιστεί το βάρος της κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η θέσπιση ενός νέου φόρου είναι πάντα ένα μέτρο που πρέπει να μελετάται με μεγάλη προσοχή. Εάν επιτρέπει τη δημιουργία ενός συστήματος κινήτρων που μειώνει τον κίνδυνο και τις αρνητικές απρόβλεπτες εξελίξεις, αφενός, σίγουρα δημιουργεί στρεβλώσεις που θα μπορούσαν να «τιμωρήσουν» τις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές, αφετέρου.

Είμαι πεπεισμένη ότι τα εισοδήματα από κερδοσκοπικές δραστηριότητες και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές πρέπει να φορολογούνται, όπως επίσης πιστεύω ότι είναι σωστό να αξιολογηθούν προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά και να μελετηθεί ενδελεχώς ένας τέτοιος φόρος, ούτως ώστε να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα χωρίς να παρακωλύει τη δημιουργία πλούτου.

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνω ότι, λογικά, εάν η Ένωση δρούσε μεμονωμένα, θα έχανε ενδεχομένως την ανταγωνιστικότητά της και δεν θα είχε στη διάθεσή της πρακτικά μέσα που θα παρακινούσαν και άλλους παγκόσμιους οικονομικούς φορείς να ακολουθήσουν προς την ίδια κατεύθυνση. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, τάσσομαι υπέρ της φορολόγησης, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσει σε παγκόσμιο επίπεδο και κατόπιν συζητήσεων μεταξύ της ομάδας των G20.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα εγκρίναμε με χαρά τα μέτρα που πρότεινε η κ. Ποδηματά. Για εμάς, τα μέλη της ιταλικής αντιπροσωπείας του κόμματος Italia dei Valori της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ήταν μια στιγμή μεγάλης ικανοποίησης, διότι αποδεικνύεται ότι το Κοινοβούλιο γνωρίζει πώς να μένει πιστό στις δηλώσεις του επί της αρχής.

Στην πραγματικότητα, από τη συζήτηση ακόμη της έκθεσης της κ. Berès σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, ταχθήκαμε υπέρ ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτό έγινε σήμερα, και έτσι με χαρά δηλώνουμε ότι ψηφίσαμε υπέρ, διότι αυτός ο φόρος θα μεταφέρει τους χρηματοπιστωτικούς πόρους από τη χρηματοπιστωτική οικονομία στην πραγματική οικονομία και, συνεπώς, θα τους απομακρύνει από τη χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία. Η φορολόγηση θα ανταποκριθεί επίσης στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και θα συμβάλει σε μεγάλα ευρωπαϊκά εγχειρήματα στους τομείς των υποδομών, της έρευνας και της οικολογικής αναδιάρθρωσης, καθώς και στο παραγωγικό μας σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν θα κοιτάξουμε πίσω σε αυτήν τη χρηματοπιστωτική κρίση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα αντλήσουμε ορισμένα διδάγματα. Για παράδειγμα, πρέπει να διδαχθούμε ότι η μη σωστή ρύθμιση μπορεί ορισμένες φορές να προκαλέσει προβλήματα, όπως συνέβη με τον νόμο περί κοινοτικών επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενθάρρυνε τις τράπεζες να δανείζουν σε πελάτες που δεν ήταν φερέγγυοι. Όταν ένας στους δέκα από αυτούς τους πελάτες αθέτησε τις υποχρεώσεις του, ξεκίνησε η κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου και έκτοτε βιώνουμε τις συνέπειες.

Πρέπει να καταλάβουμε τις συνέπειες που έχει η πολύ φθηνή έκδοση χρήματος και η διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα, που οδηγούν τους πολίτες σε επενδύσεις που βασίζονται σε κακές αποφάσεις, και η μη αναγνώριση του γεγονότος ότι το ίδιο το χρήμα έχει αξία. Όπως είπε ο αυστριακός οικονομολόγος Ludwig von Mises, εάν λάβει κανείς τέτοιες κακές αποφάσεις και προβεί σε κακές επενδύσεις, όταν η αγορά αυτορυθμιστεί, όλοι χάνουν και ο πιστωτικός κύκλος σπάει. Αυτό ακριβώς συνέβη. Πρέπει επίσης να διδαχθούμε ότι ποτέ ξανά δεν θα πρέπει να επιτραπεί στις τράπεζες να είναι τόσο μεγάλες ώστε να μην μπορούν να καταρρεύσουν.

Εάν εφαρμόσουμε αυτήν τη φορολόγηση με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων, τι μήνυμα θα δώσουμε στις τράπεζες; Οι τράπεζες θα θεωρήσουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως στο παρελθόν, χωρίς τη δέουσα προσοχή, και ότι μπορούν να καταρρεύσουν και οι φορολογούμενοι θα τις βοηθήσουν.

Είναι καιρός να αντλήσουμε διδάγματα από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

 
  
  

Έκθεση: Edite Estrela (A7-0032/2011)

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σαφής απόδειξη ότι το δικαίωμα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας εξακολουθεί να μην είναι εγγυημένο έγκειται στις σοβαρές ανισότητες που ακόμη υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών. Σε σύγκριση με άλλα μέρη, το δικαίωμα στην υγεία δεν μπορεί να ασκηθεί στον ίδιο βαθμό στη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία, και έτσι είναι προφανές ότι αυτό το ψήφισμα, με όλες τις περιπλοκές του, μπορεί να είναι ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς.

Σήμερα, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και αναμφίβολα η πρόσβαση στη θεραπεία και την υποστήριξη εξακολουθεί να είναι πολύ πιο περίπλοκη για τις γυναίκες. Συνεπώς, χρειαζόμαστε περισσότερη πληροφόρηση, μεγαλύτερη πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση, και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Αυτό που απαιτείται είναι σωστές επιλογές στον τρόπο ζωής, και έτσι πρέπει να πούμε «όχι» στον εθισμό, στην παχυσαρκία, στο αλκοόλ, στο κάπνισμα και στις μεταδοτικές ασθένειες. Για τον σκοπό αυτόν, χρειαζόμαστε μια πραγματική πολιτική συνοχής που να αντιμετωπίζει το θέμα του δικαιώματος στην υγεία ως έναν πραγματικό ευρωπαϊκό στόχο.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η πρωταρχική μας ανησυχία πρέπει πάντα να είναι η διατήρηση της υγείας και, δεύτερον, η αποκατάσταση της υγείας. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί σε όλα τα κράτη μέλη. Η υγιεινή διατροφή και η άσκηση, καθώς και ένα καλό επίπεδο γενικής εκπαίδευσης, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ουσιαστικά, είναι θέμα των κρατών μελών. Η Ευρώπη θα πρέπει να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την υγειονομική εκπαίδευση σε διάφορους τομείς. Καταψήφισα την εν λόγω έκθεση παρά τις πολλές καλές ιδέες της. Είμαι εντελώς αντίθετη στις παραγράφους 25, 26 και 29. Οι σημαντικές δεοντολογικές και ηθικές αποφάσεις των κρατών μελών, όπως οι τεχνικές αναπαραγωγής και η άμβλωση, δεν έχουν θέση εδώ. Η αναφορά της άμβλωσης στην ίδια πρόταση με την αντισύλληψη, χωρίς καν να εξετάζεται το δικαίωμα στη ζωή, δεν αντικατοπτρίζει τη βούληση της χριστιανικής Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας διαφέρουν πολύ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη είναι πολύ διαφορετικά, όπως είναι και οι πρακτικές και οι παραδόσεις τους. Είναι προφανές ότι εάν κοιτάξουμε μπροστά και θελήσουμε να περιορίσουμε αυτήν τη διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρειαστούμε καλύτερη κατάρτιση, εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με το ποια πράγματα επηρεάζουν την υγεία.

Είναι προφανές ότι η εν λόγω έκθεση δίνει μεγάλη προσοχή στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντική η επικέντρωση στα πολύ βασικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, της άσκησης, της διατροφής κ.ο.κ. Πρέπει να επισημάνουμε και να τονίσουμε τη σημασία όλων αυτών, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να οικοδομήσουμε μια καλύτερη και πιο υγιή Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, χρειαζόμαστε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Προσωπικά απείχα από την ψηφοφορία επί της εν λόγω έκθεσης, διότι πιστεύω ότι περιείχε πολλά άσχετα πράγματα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στον περιορισμό των ανισοτήτων όσον αφορά τον τομέα της υγείας γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
  

Έκθεση: Eva Joly (A7-0027/2011)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι μία από τις κυριότερες ανησυχίες μου τα τελευταία χρόνια, όταν συζητούμε την ιδέα της φορολογίας σε διεθνές επίπεδο, είναι η επίθεση σε χώρες όπως οι Νήσοι Κέυμαν, όταν το μόνο που έκαναν είναι να ακούσουν τη συμβουλή που τους δώσαμε όσον αφορά αναπτυξιακά θέματα. Εδώ και πολλά χρόνια, λέμε στις νήσους της Καραϊβικής και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες ότι θα πρέπει να διευρύνουν το φάσμα των δραστηριοτήτων τους πέρα από τη ζάχαρη και τις μπανάνες, να αρχίσουν να ανέρχονται στην αλυσίδα αξίας και να αρχίσουν να αποκτούν εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των υπηρεσιών.

Οι Νήσοι Κέυμαν το έχουν πράξει αυτό, και τώρα περίπου το 40-50% της οικονομίας τους έγκειται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, χάρη στο σύστημα φορολογικής ουδετερότητας που διαθέτουν. Δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αλλά φορολογική ουδετερότητα. Δεν φορολογούν εις διπλούν ή τριπλούν τα κεφάλαια που αποφασίζουν να διαθέσουν εκεί. Όμως, τι πράττουν οι υποκριτές ιμπεριαλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν οι Νήσοι Κέυμαν αποφασίζουν να τους ανταγωνιστούν στη φορολογία; Αποφασίζουν να δράσουν σαν κλασικοί ιμπεριαλιστές και προσπαθούν να επιτεθούν στις Νήσους Κέυμαν διότι αυτές θέλουν να ανταγωνιστούν την ΕΕ. Αυτός ο ιμπεριαλισμός της ΕΕ προκαλεί όνειδος!

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θεώρησα ότι ήταν πολύ δύσκολο να στηρίξω την έκθεση της φίλης μου κ. Joly, διότι άρχισε να μιλά για μια ευρωπαϊκή και παγκόσμια φορολογία.

Κεφάλαια ύψους 880 δισ. δολαρίων ΗΠΑ φεύγουν από τις αναπτυσσόμενες χώρες με διάφορα νόμιμα και παράνομα μέσα και κατατίθενται σε ευρωπαϊκές και δυτικές τράπεζες. Εμείς, με τη σειρά μας, διαθέτουμε 60-70 δισεκατομμύρια από τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων στις αναπτυσσόμενες χώρες για προγράμματα εξάλειψης της φτώχειας. Εάν αυτά τα χρήματα –αυτά τα 880 δισ. δολάρια ΗΠΑ που φεύγουν από τις αναπτυσσόμενες χώρες και κατατίθενται στις τράπεζές μας– παρέμεναν σε αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες για την ανάπτυξή τους, δεν θα ήταν καλύτερο το γεγονός ότι θα αναπτύσσονταν γρηγορότερα, θα μπορούσαν να αναπτύξουν κεφάλαια, θα διέθεταν ιδιοκτησιακά δικαιώματα και εμπορικές πρακτικές;

 
  
  

Έκθεση: Γεώργιος Παπαστάμκος (A7-0030/2011)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να μεταρρυθμίσει την κοινή γεωργική πολιτική της, η διασφάλιση της συνέπειας μεταξύ της γεωργικής και της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής καθίσταται όλο και πιο σημαντική.

Η γεωργία και το εμπόριο είναι, στην πραγματικότητα, δύο διασταυρούμενες ατζέντες πολιτικής. Η δυναμική τους επηρεάζει και, σε κάποιο βαθμό, επηρεάζεται από ρυθμιστικές διατάξεις σε ένα πολυμερές, διαπεριφερειακό, περιφερειακό και διμερές επίπεδο. Αυτές οι ρυθμιστικές διατάξεις, ωστόσο, δεν είναι στατικές· δημιουργούν ιεραρχίες και εξελίσσονται μέσα από διαπραγματεύσεις.

Η ρυθμιστική ποικιλομορφία, τα διαφοροποιημένα εμπορικά συμφέροντα, οι εμπορικές τάσεις και διαμάχες αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα των εγχώριων γεωργικών πολιτικών και του διεθνούς εμπορίου. Καθώς η γεωργία δεν είναι απλά μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά οι γεωργικές και επισιτιστικές πολιτικές έχουν ως στόχο να εξυπηρετούν θεμελιώδεις στόχους, όπως την ασφάλεια των τροφίμων και των καταναλωτών, η βασική πρόκληση έγκειται τώρα στην αποτελεσματική προσαρμογή των εμπορικών και μη εμπορικών ανησυχιών.

Συνεπώς, η εμπορική πολιτική μας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο εάν η γεωργία θα συνεχίσει να συμβάλλει θετικά και ολοκληρωμένα σε αυτούς τους στόχους χωρίς να επηρεάζεται η δυναμική της.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα της κοινής γεωργικής πολιτικής. Προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική επισιτιστική ασφάλεια, θα πρέπει να διατηρηθούν οι σωστές αναλογίες στο διεθνές εμπόριο. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο δίκαιος ανταγωνισμός διαδραματίζει μείζονα ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Οι ευρωπαίοι αγρότες και παραγωγοί τροφίμων πρέπει να πληρούν παράλογα ευρωπαϊκά πρότυπα και να δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την προσαρμογή των προϊόντων τους προκειμένου αυτά να πληρούν περιοριστικά πρότυπα και κανόνες.

Εντούτοις, στην πράξη, η ΕΕ δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο στους παραγωγούς και τους αγρότες τρίτων χωρών, από τις οποίες εισάγουμε τεράστιες ποσότητες προϊόντων διατροφής. Καταρχάς, τέτοιου είδους συμφωνίες είναι άδικες για τους εγχώριους παραγωγούς μας και, δεύτερον, μια τέτοια πολιτική είναι επίσης επικίνδυνη για την υγεία των ευρωπαίων καταναλωτών, καθώς η ΕΕ δεν ασκεί πραγματικό έλεγχο στην ποιότητα αυτών των προϊόντων, και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση διότι πιστεύω ότι περιγράφει με μεγάλη σαφήνεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο αγροτικός τομέας και οι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εμπορική πολιτική.

Ας είμαι ξεκάθαρος· ο γεωργικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να θυσιαστεί με κανέναν τρόπο προκειμένου να διασφαλιστούν εμπορικές συμφωνίες όπως π.χ. με τη Mercosur. Δυστυχώς, ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι κατευθυνόμαστε ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Φαίνεται να υπάρχει η αντίληψη ότι η ευρωπαϊκή γεωργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εύκολο μέσο διαπραγμάτευσης. Εάν πράγματι συμβεί αυτό, προβλέπω μείζονα προβλήματα σε πολλούς τομείς της γεωργίας, και κυρίως στον τομέα του ζωικού πληθυσμού. Όσον αφορά τα ισοδύναμα κριτήρια, κανείς δεν θα πρέπει να απειλείται από αυτά που ζητούμε, ότι δηλαδή οι εισαγωγές προς την ΕΕ θα πρέπει να πληρούν τα ίδια πρότυπα που απαιτούνται από τους δικούς μας παραγωγούς. Σίγουρα, είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους καταναλωτές να το διασφαλίσουμε αυτό.

Είμαι επίσης πολύ δυσαρεστημένος με τη συμπεριφορά της Επιτροπής απέναντι στο Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτό το θέμα. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι προσπαθεί να μας κρατήσει στο σκοτάδι. Καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, θα ήθελα να τεθεί επί τάπητος η γνώμη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση Παπαστάμκου κάνει ορισμένες πολύ καλές προτάσεις. Η ΕΕ συμμετέχει σε διάφορες πολυμερείς και διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις με διάφορες ομάδες, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Το εμπόριο γεωργικών προϊόντων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΕ είναι καθαρός εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Σε τέσσερα χρόνια μετά τη μεταρρύθμιση της αγοράς ζάχαρης, από καθαροί εξαγωγείς μετατραπήκαμε σε καθαροί εισαγωγείς. Εισάγουμε το 70% των γεωργικών προϊόντων· προϊόντα που εξάγονται από αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε εμπορικό έλλειμμα με τις χώρες της Mercosur. Όπως είπε ο κ. Kalinowski, εισάγονται στις αγορές της ΕΕ γεωργικά προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με άλλα πρότυπα, ενώ οι ευρωπαίοι αγρότες επιβαρύνονται με μεγάλα κόστη που σχετίζονται με την καλή διαβίωση των ζώων ή την προστασία του περιβάλλοντος.

Δεν μπορούμε να καταστρέψουμε τις επιτυχίες της κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μέσω αποφάσεων που μειώνουν την αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει η απαραίτητη συνεργία μεταξύ της κοινής γεωργικής πολιτικής και της εμπορικής πολιτικής που ασκεί η ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να πω λίγα λόγια σχετικά με αυτήν την έκθεση του κ. Παπαστάμκου, η οποία είναι πολύ ολοκληρωμένη. Θα έλεγα επίσης ότι δίνει μια καλή και πλήρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο συσχετίζονται η γεωργική και η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μέσου χάραξης πολιτικής που χρησιμοποιεί η γεωργική πολιτική στην ΕΕ.

Είναι προφανώς αλήθεια ότι, εάν δούμε τον προϋπολογισμό μας, η γεωργία αποτελεί σημαντικό κομμάτι του. Για τον λόγο αυτόν, το θέμα της γεωργίας ανακύπτει πάντα όταν γίνονται συζητήσεις σχετικά με την πολιτική της ΕΕ. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να θυμηθούμε ότι, καθώς εισάγουμε επίσης πολλά τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από διάφορα μέρη, ιδιαίτερα από τρίτες χώρες, πρέπει να εμμείνουμε σε αυτά τα δεοντολογικά πρότυπα. Η καθαρότητα είναι πολύ σημαντικό θέμα από αυτήν την άποψη.

Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή στο θέμα της γεωργικής παραγωγής στην ήπειρό μας, σε διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών χωρών, και της Φινλανδίας, όπου υπάρχουν πολύ υψηλά επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης, καθαρά προϊόντα κλπ. Όταν μιλούμε για γεωργική πολιτική και εάν, στο μέλλον, συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτήν, πρέπει να διατηρήσουμε αυτά τα υψηλά δεοντολογικά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Παπαστάμκου. Θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την εν λόγω έκθεση και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ρητά ότι τάσσεται υπέρ της υπεράσπισης της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρώπης, η οποία απειλείται λόγω των υπερβολικών παραχωρήσεων στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις για τα τρόφιμα.

Υπάρχει μια ισχυρή ομάδα άσκησης επιρροής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εργάζεται για τη μείωση της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη και την αύξηση των εισαγωγών τροφίμων από τρίτες χώρες, καθώς αυτές οι εξαγωγές τους αποφέρουν κέρδη. Αυτό κατέστη προφανές κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης της αγοράς ζάχαρης, για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να υποχωρήσει μπροστά σε αυτήν την ομάδα άσκησης πιέσεων, αλλά να της αντισταθεί ανησυχώντας για τη δική της επισιτιστική ασφάλεια. Μια πολιτική υποχώρησης απέναντι σε αυτήν την ομάδα άσκησης πίεσης σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης τροφίμων αποτελεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μια πολιτική αυτοκτονίας.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Κύρια Πρόεδρε, το δίκαιο εμπόριο γεωργικών προϊόντων είναι μία από τις πιο σημαντικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών. Είναι επίσης σημαντικό να βοηθήσουμε στη μείωση της φτώχειας και στην πρόληψη επισιτιστικών κρίσεων. Πολλές περιφέρειες και χώρες της Ευρώπης εξαρτώνται από τη γεωργία, ιδιαίτερα τα πιο νέα κράτη μέλη, όπου η γεωργία λαμβάνει σημαντικά χαμηλότερες άμεσες πληρωμές σε σχέση με τους εκπροσώπους των παλαιότερων κρατών μελών. Επιπλέον, αυτές οι περιφέρειες πρέπει επίσης να ανταγωνιστούν τους παραγωγούς της Λατινικής Αμερικής, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με εξίσου αυστηρά πρότυπα ποιότητας και οι οποίοι απολαύουν μειωμένους τελωνειακούς δασμούς. Αυτή η κατάσταση μειώνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη των αγροτών μας. Για τον λόγο αυτόν, στήριξα αυτήν την έκθεση, διότι ζητά αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τακτική αξιολόγηση, εφαρμογή ενιαίων προτύπων για τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και άνοιγμα της αγοράς σε γεωργικά προϊόντα από τρίτες χώρες μόνο εάν οι αγρότες μας λάβουν αποζημίωση για τις απώλειες που θα υποστούν από τον αυξημένο όγκο εισαγωγών προϊόντων από τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν μιλώ με φίλους μου από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου και τους ρωτώ ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τους βοηθήσουμε να μειώσουν και να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια στη χώρα τους, συχνά λένε ότι η βοήθεια δεν είναι η απάντηση. Αυτό που θα τους βοηθούσε θα ήταν να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες των χωρών τους να δημιουργήσουν πλούτο τοπικά και να μπορέσουν να εμπορευτούν μαζί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να βοηθήσουμε ανοίγοντας τις αγορές μας.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ως προς αυτό είναι το γεγονός ότι έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης διάφορα είδη επιδοτήσεων. Ενώ τασσόμαστε υπέρ του ανοιχτού εμπορίου, είμαστε υποκριτές όταν κλείνουμε τις αγορές μας σε πολύ καλά προϊόντα από αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε κάτι που αποκαλείται «υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα». Βεβαίως, όλοι θέλουμε πιο ασφαλή τρόφιμα, αλλά αρκετά συχνά αυτά τα πρότυπα χρησιμοποιούνται ως μη δασμολογικοί φραγμοί εις βάρος των εισαγωγών από αναπτυσσόμενες χώρες.

Είναι καιρός να εμπιστευτούμε τους καταναλωτές. Όσο τα τρόφιμα είναι ασφαλή, ας αφήσουμε τους καταναλωτές να αποφασίσουν εάν θέλουν τρόφιμα που καλλιεργούνται στην Ευρώπη ή αλλού. Ας σταματήσουμε να επιδοτούμε μη κερδοφόρες και ανέφικτες βιομηχανίες στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ασύγκριτη όσον αφορά τη σπατάλη, τη διαφθορά, τη βυζαντινή γραφειοκρατία, την ιδιοτέλεια, την υποκρισία και την ανηθικότητά της.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’50, ο πρέσβης της Αργεντινής στην ΕΕ ήταν ο διορισμένος εκπρόσωπος των αναπτυσσόμενων χωρών. Είπε ότι εάν η Ευρώπη έπρεπε να επιδοτεί τους αγρότες της το κατανοούσαν αυτό, και ότι δεν τους άρεσε να αποκλείουμε τα προϊόντα τους αλλά το κατανοούσαν, όμως μας ζήτησε να μην τους επιφέρουμε διπλό πλήγμα φέρνοντας τα πλεονάσματά μας στις αγορές τους. Η ΕΕ δεν άκουσε τότε και έκτοτε δεν ακούει.

Οι τελευταίες συζητήσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου είχαν τον αισιόδοξο τίτλο «Όλα εκτός από όπλα». Βεβαίως, αυτό γρήγορα μετατράπηκε σε «όλα εκτός από αγροκτήματα», διότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να διατηρήσει αυτήν την προστατευμένη και επιδοτούμενη θέση για αυτόν τον εξειδικευμένο τομέα.

Βγάλτε συμπεράσματα από όσα έχουν συμβεί. Η κοινή γεωργική πολιτική υπάρχει από το 1960. Είναι αυτό που κάνει η ΕΕ για πολύ μεγάλο διάστημα. Εάν είναι αυτό στο οποίο καταλήξαμε –η οικολογική συμφορά, η φτώχεια, οι πληθωριστικές συνέπειες των υψηλότερων τιμών των τροφίμων– τι σκεφτόμαστε εάν θέλουμε να δώσουμε σε αυτά τα ίδια τα θεσμικά όργανα επιπλέον αρμοδιότητες;

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, συνήθως συμφωνώ 100% με όσα λέει ο φίλος μου κ. Kamall, αλλά σήμερα θέλω να διαφοροποιηθώ. Μετά από μακρά και πολύ σκέψη, κατέληξα στην άποψη ότι η επισιτιστική ασφάλεια είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της παγκόσμιας αύξησης του πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ασφαλής στη δική της επισιτιστική ασφάλεια. Αυτό σημαίνει αυτάρκεια. Όχι υπερπαραγωγή, όπου προβαίνουμε σε ντάμπινγκ στις αναπτυσσόμενες χώρες, ή υποπαραγωγή, όπου παίρνουμε τρόφιμα από το στόμα των πεινασμένων.

Έτσι, πρέπει να επιδιώξουμε την αυτάρκεια στην Ευρώπη, την αυτάρκεια στην Ασία, και την αυτάρκεια στην Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν έχουμε την αυτάρκεια ως στόχο στα προγράμματά μας, τότε μπορούμε να παίξουμε με όλα τα υπόλοιπα στο διεθνές εμπόριο. Τα τρόφιμα είναι κάτι με το οποίο δεν μπορούμε να παίξουμε.

 
  
  

Έκθεση: Martin Häusling (A7-0026/2011)

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Häusling. Η πρωτεΐνη είναι σημαντική για τη σωστή διατροφή των ζώων. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση προκειμένου να διασφαλίσει την αξιόπιστη παροχή πρωτεΐνης. Πρέπει εδώ να επιδιώξουμε όλους τους δυνατούς τρόπους, από τη στήριξη της έρευνας και της καλλιέργειας μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση των αγροτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα των καθιερωμένων πρακτικών και της αμειψισποράς. Ας μην παραβλέψουμε την αποδεδειγμένη αρχή της κυκλικής οικονομίας. Η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρήσει την απαγόρευση της παροχής τροφών με ζωικές πρωτεΐνες σε μη μηρυκαστικά, σεβόμενη ταυτόχρονα την απαγόρευση του κανιβαλισμού. Συγκεκριμένα, πρέπει να εξετάσει την πιθανή χρήση ζωικών πρωτεϊνών για οστεοκρεατάλευρα για χοίρους και πουλερικά. Η προετοιμασία αυτών των υλικών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες αυστηρούς κανονισμούς για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Αξιόλογες πηγές πρωτεΐνης καταστρέφονται εδώ επί του παρόντος απλά και μόνο διότι δεν μπορούμε να οργανωθούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά αυτά τα προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, λυπούμαι για το γεγονός ότι η έκθεση Häusling, η οποία είναι μια καλή έκθεση, δεν μπόρεσε να λάβει ούτε τη στήριξη του ίδιου του συντάκτη της λόγω αστόχαστων τροπολογιών. Και εγώ καταψήφισα την έγκρισή της. Πιστεύω ότι δεν δικαιολογείται η χρήση των τροπολογιών επί της εν λόγω έκθεσης για την προώθηση παραχωρήσεων όσον αφορά ΓΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι δεν θα πρέπει να προωθούμε ΓΤΟ. Η Ευρώπη θα πρέπει να υπερασπιστεί την παραδοσιακή και φυσική γεωργία. Οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες θέτουν σε κίνδυνο τη γεωργία στην Ευρώπη και την επισιτιστική ασφάλεια και, για τους λόγους αυτούς, συμφωνώ με τον εισηγητή. Ακολούθησα το παράδειγμά του στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
  

Έκθεση: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Nedelcheva, για τη συμβολή της. Η συζήτηση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον εργασιακό κόσμο σήμερα δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, απλά μια άσκηση ρητορικής.

Αντιθέτως, η απασχόληση των γυναικών είναι ένα στρατηγικό ζήτημα για την Ευρώπη, τόσο από πολιτιστική όσο και από οικονομική άποψη. Όπως είναι προφανές από τα διαθέσιμα στοιχεία, εάν τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια με αυτά των ανδρών, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα αυξανόταν κατά 30%. Η σημερινή κρίση δεν πρέπει, συνεπώς, να μας αναγκάσει να κάνουμε βήματα οπισθοδρόμησης αλλά, αντίθετα, πρέπει να μας κάνει να προχωρήσουμε προς ενεργές πολιτικές σχετικά με την απασχόληση των γυναικών. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης στις γυναίκες και τη μελέτη αντικυκλικών λύσεων.

Επιπλέον, η έκθεση έχει το προσόν ότι επικεντρώνεται σε θετικές πολιτικές για την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών, του θέματος της επαγγελματικής κατάρτισης και της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα ακόμη φαινόμενο: το σοβαρό πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών. Η Ευρώπη πρέπει τώρα να έχει μια ολοκληρωμένη οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας τη συζήτηση σχετικά με ποσοστώσεις για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών, είναι σαφές ότι εδώ σε αυτήν την Αίθουσα, διεξάγεται επανειλημμένως πόλεμος χαρακωμάτων, και αυτό προκαλεί πράγματι όνειδος. Δεν θα αποκρύψω το γεγονός ότι είμαι αντίθετος σε νομοθετημένες ποσοστώσεις, εν μέρει διότι θεωρώ πως είναι κακό για τις εταιρείες, αλλά και διότι είναι κακό για τις καταρτισμένες γυναίκες που αυτομάτως θα περιθωριοποιηθούν στα διοικητικά συμβούλια. Συνεπώς, λέω «όχι» στις ποσοστώσεις. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε μια πραγματιστική προσέγγιση και να συζητήσουμε εάν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τις εισηγμένες εταιρείες να θεσπίσουν μια πολιτική ισότητας και ορισμένους δικούς τους στόχους τους οποίους θα αποφασίσουν οι ίδιες. Αυτό θα ήταν καλό για τις γυναίκες που καταφέρνουν να μπουν στο συμβούλιο με αυτήν την προσέγγιση, αλλά και για τις εταιρείες, διότι θα έχουν δικούς τους στόχους τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόζουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοκιμάσουμε λίγο πραγματισμό για χάρη των εταιρειών και των εμπλεκομένων γυναικών.

 
  
MPphoto
 

  Debora Serracchiani (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ των εκθέσεων σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και σχετικά με τη γυναικεία φτώχεια στην Ευρώπη, και είμαι χαρούμενη που το θέμα αυτό συζητείται την ημέρα που εορτάζουμε την εκατοστή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Παρά την οδηγία 2002/73/EΚ σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη της σωστής μεταφοράς. Αρκεί να λεχθεί ότι, μολονότι το επίπεδο της γυναικείας εκπαίδευσης έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ο αριθμός των γυναικών αποφοίτων είναι τώρα υψηλότερος από αυτόν τον ανδρών αποφοίτων, οι γυναίκες παραμένουν επικεντρωμένες σε παραδοσιακά γυναικείους τομείς και συχνά αμείβονται λιγότερο και έχουν λιγότερες θέσεις ευθύνης σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Η έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης για εξαρτώμενα από αυτές άτομα, όπως παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους, σε επαρκή προγράμματα αδείας και σε ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, εμποδίζουν τις γυναίκες να εργαστούν.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω κάνοντας αναφορά στις γυναίκες του κόσμου που αγωνίζονται για τα πιο βασικά δικαιώματα, και θα ήθελα το Σώμα να εκφράσει την αλληλεγγύη του προς τις ιρανικές φεμινιστικές οργανώσεις που σήμερα βγήκαν στον δρόμο προσκαλώντας τις γυναίκες να διαδηλώσουν χωρίς να φορούν μαντίλα (hijab).

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εξηγήσω εν συντομία γιατί δεν στήριξα το ψήφισμα για την αξιολόγηση του 2010 από την άποψη της ισότητας.

Το κείμενο του ψηφίσματος στηρίζει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε πολλούς τομείς, ενώ, ταυτόχρονα, στηρίζει την άμβλωση – τον τερματισμό μιας νέας ζωής. Το κείμενο είναι αντίθετο με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που δηλώνουν ότι η άμβλωση δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως μορφή ελέγχου των γεννήσεων.

Εγκρίνοντας αυτό το ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο αναμιγνύεται σε θέματα των εθνικών κρατών, αλλά κυρίως αγνοεί το δικαίωμα στη ζωή που κατοχυρώνεται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Λυπάμαι που η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου στήριξε το εν λόγω κείμενο. Είναι ένα ανησυχητικό μήνυμα, και καλώ τις εθνικές οργανώσεις και ενώσεις να διαμαρτυρηθούν στους βουλευτές του ΕΚ που τους εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, φρονώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μιλούμε για ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όχι μόνο σήμερα που γιορτάζουμε μια ιδιαίτερη μέρα: πρέπει να μιλούμε για αυτό συνέχεια. Είναι πραγματικά σημαντικό να θυμόμαστε ότι έχουμε δημιουργηθεί ως άνδρες και γυναίκες. Αυτό είναι μια πηγή πλούτου, αλλά δεν σημαίνει ότι εάν είσαι άνδρας ή γυναίκα είσαι κατά κάποιον τρόπο χειρότερος ή πιο αδύναμος: έχουμε επίσης δημιουργηθεί ίσοι. Για τον λόγο αυτόν, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι επιτέλους τώρα, στη δεκαετία του 2010, μπορούμε να είμαστε ίσοι στην Ευρώπη, κάτι που θα σήμαινε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες θα αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο τρόπο στην αγορά εργασίας. Βεβαίως, η κατάσταση των γυναικών επιδεινώνεται τώρα συνεχώς όσον αφορά τις αμοιβές κλπ., και αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Αντίθετα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ισότητα θα μπορεί να εφαρμοστεί με την πραγματική έννοια της λέξης.

Όσον αφορά τις ποσοστώσεις, θα είναι απαραίτητες όσο υιοθετούμε έναν τρόπο σκέψης όπου όλοι είναι ίσοι, και, εν συνεχεία, η επάρκεια θα είναι τελικά ο αποφασιστικός παράγοντας στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα εγκρίναμε άλλη μία πρωτοβουλία αλλά πρέπει, όπως είπε η Επίτροπος, να προχωρήσουμε από τα λόγια στις πράξεις.

Παρά τα μέτρα, εξακολουθεί να υπάρχει ανισότητα. Οι γυναίκες είναι πολύ μορφωμένες. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία των πανεπιστημίων, είναι αυτές που επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά συνεχίζουν να υφίστανται διακρίσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες που είναι ανάπηρες, ηλικιωμένες και μετανάστριες, οι οποίες υφίστανται διπλές διακρίσεις.

Σήμερα, πέρα από αυτήν την πρωτοβουλία, ακούσαμε πολλές δηλώσεις, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το παράδειγμα. Αρκεί να δούμε το γένος του Προέδρου της Επιτροπής ή να εξετάσουμε τα μέλη του Συμβουλίου, τις εκ περιτροπής Προεδρίες, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου· τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μεταξύ των οποίων, για πρώτη φορά, δεν θα υπάρχουν γυναίκες· τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων αυτού του θεσμικού οργάνου· ή την έλλειψη γυναικών στις αντιπροσωπείες ορισμένων χωρών.

Η εικόνα της ευρωπαϊκής πολιτικής παραμένει αρσενική. Έχουμε να διανύσουμε ακόμη πολύ δρόμο. Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα υπέρ της εν λόγω πρωτοβουλίας. Πιστεύω στις ποσοστώσεις ως έναν τρόπο για να σημειωθεί πρόοδος σε αυτήν τη δύσκολη πορεία και, κυρίως, πιστεύω στο απόφθεγμα με το οποίο ξεκίνησα: από τα λόγια στις πράξεις.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Κύριε Πρόεδρε, μολονότι η κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών έχει βελτιωθεί, παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε τουλάχιστον τρεις πτυχές. Πρώτον, οι διαφορές στις αμοιβές εξακολουθούν να είναι σημαντικές και, κατά τη διάρκεια της κρίσης, αυτές οι διαφορές αυξάνονται, διότι επιλέξαμε να στηρίξουμε τις τράπεζες και όχι τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς, όπου κατά κύριο λόγο απασχολούνται γυναίκες. Δεύτερον, η στήριξη προς τις γυναίκες, τις μέλλουσες και τις νέες μητέρες είναι ανεπαρκής, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη. Υπάρχουν επίσης διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Τρίτον, στην πολιτική, όπου η ιδανική αναλογία ανδρών-γυναικών θα ήταν 50:50, η συμμετοχή των γυναικών εξακολουθεί να είναι σημαντικά μικρότερη. Το ίδιο φαινόμενο διαπιστώνεται σε διοικητικούς ρόλους. Πιστεύω ότι η εν λόγω έκθεσή μας δεν θα μπορέσει να δώσει μια νέα ώθηση στην επίλυση αυτών των προβλημάτων.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση και, επίσης, τις ποσοστώσεις. Θα ήθελα, όσον αφορά το θέμα αυτό, να ευχαριστήσω την Επίτροπο Reding, η οποία πρότεινε –ή ίσως θα έπρεπε να πω ότι εξέδωσε τελεσίγραφο– ότι θα αναλάβει δράση εάν σε έναν χρόνο δεν υπάρξουν περισσότερες γυναίκες σε εισηγμένες εταιρείες. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο, η Επίτροπος απλά εφαρμόζει τις συνθήκες και της οδηγίες της ΕΕ που αναφέρουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι ίσοι.

Γνωρίζω ότι οι ποσοστώσεις εγείρουν αντικρουόμενα συναισθήματα και ότι δεν αποτελούν μια σωστή εικόνα της δημοκρατίας, αλλά το ίδιο ισχύει και για την κατάσταση που βιώνουμε τώρα. Στη Φινλανδία, οι ποσοστώσεις θεσπίστηκαν σε επίπεδο τοπικών κυβερνήσεων πριν από 10-15 χρόνια. Δέχθηκαν επικρίσεις και θεωρήθηκε ότι θα ευτέλιζαν τις γυναίκες και ότι δεν θα υπήρχαν αρκετές γυναίκες να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Ωστόσο, οι γυναίκες βρέθηκαν και η πρακτική απέδειξε ότι, τουλάχιστον στη Φινλανδία, αυτές οι ποσοστώσεις σε επίπεδο τοπικών κυβερνήσεων λειτούργησαν πολύ καλά.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που ανεβήκατε στο βήμα και προεδρεύσατε αυτής της συνεδρίασης, και ευχαριστώ το προσωπικό σας και τους διερμηνείς. Η πρόσφατη απόφαση σύμφωνα με την οποία οι ασφαλιστές δεν μπορούν να κάνουν διακρίσεις βάσει του φύλου προκειμένου να επικαλεστούν διαφορές στην οδηγική ικανότητα ή διαφορές στη μακροζωία εμφανίζει ψεγάδια σε τόσα πολλά επίπεδα ώστε είναι δύσκολο να αρχίσω από κάπου. Ας πάρουμε, αρχικά, το κόστος. Θα κοστίσει 1 δισ. στερλίνες επιπλέον. Τα ασφάλιστρα θα αυξηθούν και θα ασφαλίζονται λιγότεροι.

Δεύτερον, ας πάρουμε την ανεπαρκή νομολογία, τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει βάσει δεδικασμένου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τρίτον, ας πάρουμε την κακή πίστη. Όταν εγκρίθηκαν οι οδηγίες για την ισότητα και την εξάλειψη των διακρίσεων, έγινε σαφές ότι οι αναλογιστικά δικαιολογημένες διακρίσεις θα εξακολουθούσαν να είναι δικαιολογημένες.

Τέταρτον, ας πάρουμε τον δικαστικό ακτιβισμό, τον τρόπο με τον οποίο οι δικαστές μας αγνοούν όσα λέει ο νόμος υπέρ των όσων πιστεύουν ότι πρέπει να λέει ο νόμος. Πέμπτον, ας πάρουμε την επίθεση κατά των ελεύθερων συμβάσεων. Εάν θέλει κάποιος να με ασφαλίσει και με χαρά δέχομαι τους όρους που προσφέρει, δεν μπορεί το κράτος να επεμβαίνει μεταξύ μας και να κηρύσσει παράνομη τη συναλλαγή μας.

Έκτον, ας πάρουμε το επιχείρημα που επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα: τι σχέση έχουν όλα αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Σίγουρα η κάθε χώρα θα μπορούσε να επεξεργαστεί στους δικούς της κανόνες σχετικά με την ισότητα των φύλων, σύμφωνα με τους δικούς της κατάλληλους δημοκρατικούς μηχανισμούς και διαδικασίες. Κύριε Πρόεδρε, ένα δικαστήριο με αποστολή αποτελεί απειλή. Ένα ανώτατο δικαστήριο με αποστολή αποτελεί τυραννία.

 
  
  

Έκθεση: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η γυναικεία φτώχεια είναι ένα μακροχρόνιο θέμα που έχει ιστορικές αιτίες και σίγουρα δεν είναι προϊόν μιας οικονομικής κρίσης.

Συνεπώς, υπερψήφισα την έκθεση της κ. Plumb, διότι έχω πεισθεί για την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής δέσμευσης, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τη στήριξη περαιτέρω προόδου για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Πιστεύω ότι τα μέτρα που περιλαμβάνει η έκθεση θα μας δώσουν μια χρήσιμη στήριξη –ίσως όχι πλήρη, αλλά είναι ένα βήμα προόδου– στις στρατηγικές που αφορούν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Ισότητα των Φύλων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο πλαίσιο δράσης για την ισότητα των φύλων.

Η προαγωγή από τα κράτη μέλη συγκεκριμένων προγραμμάτων για την προώθηση της ενεργού ένταξης ή επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι η καλύτερη απόφαση σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, είναι σημαντικό αυτά τα προγράμματα να μην συντονίζονται μόνο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά να βρεθούν επίσης τρόποι συντονισμού με εταίρους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, οι γυναίκες επιτελούσαν πάντα ένα αφανές έργο: ασχολούνταν με το νοικοκυριό και παρείχαν συναισθηματική στήριξη· πράγματα που δεν μπορεί κανείς να αγοράσει και για τα οποία δεν μπορεί να προσλάβει κάποιον. Ωστόσο, δεν το εκτιμήσαμε.

Οι γυναίκες εισέρχονται τώρα στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, συνεχίζουμε να κινδυνεύουμε από τη φτώχεια, μια κατάσταση η οποία επιδεινώνεται στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Ψήφισα υπέρ της εν λόγω πρωτοβουλίας, διότι είναι υποχρέωσή μας να εξαλείψουμε τη φτώχεια μεταξύ των γυναικών. Αυτό μπορεί να γίνει με την ενίσχυση νομοθετικών μέσων και μέτρων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Πρέπει να εφαρμόσουμε ενεργές πολιτικές απασχόλησης υπέρ των γυναικών και να αναθεωρήσουμε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις πιο ηλικιωμένες γυναίκες και όσες είναι άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ας προωθήσουμε την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς επιφέρουν αυξημένα οφέλη, και ας μειώσουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, διότι έτσι θα αυξηθεί το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά 13%, όπως δείχνει μια σειρά μελετών.

Είναι θέμα δικαιοσύνης, αλλά, κυρίως, είναι μια ευκαιρία για ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Francesco Enrico Speroni (A7-0047/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Σύμφωνα με τον γερμανικό ποινικό και φορολογικό κώδικα, το αδίκημα της φοροδιαφυγής τιμωρείται μόνο όταν ο φορολογούμενος είχε επίγνωση της φοροδιαφυγής και είχε ως πρόθεση να φοροδιαφύγει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προδήλως δεν υπήρξε πρόθεση φοροδιαφυγής δεδομένου ότι το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε με πλήρη διαφάνεια στον τρέχοντα λογαριασμό του βουλευτή αφού προηγουμένως αυτός είχε εκδώσει τιμολόγιο στην εταιρεία «Speakers Agency». Επιπλέον, η τυχαία παράλειψη να δηλωθούν ποσά συγκριτικά τόσο μικρά όπως αυτά στα οποία αφορά η παρούσα υπόθεση υπό κανονικές συνθήκες αντιμετωπίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών.

Είναι εντελώς ασυνήθιστο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παράλειψη αντιμετωπίστηκε με αυτόν τον τρόπο και ότι ο κ. Brok δεν ενημερώθηκε καν άμεσα ότι κατηγορούνταν. Το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας δεν έχει καν προσδιορίσει το ακριβές ποσό του οφειλόμενου φόρου –επίσης μέσω της μη καταβολής τόκων– καθιστά την υπόθεση για fumus persecutionis ακόμη ισχυρότερη. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι σωστό να αρθεί η ασυλία του βουλευτή.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Συμφωνώ με την έκθεση, σύμφωνα με την οποία θα αντενδείκνυτο να αρθεί η ασυλία του βουλευτή. Στην πραγματικότητα, κατηγορίες τελέσεως εγκλήματος απαγγέλθηκαν κατά μιας πολύ γνωστής πολιτικής προσωπικότητας όσον αφορά ένα ποσό και υπό συνθήκες που στην περίπτωση ενός απλού πολίτη θα προκαλούσαν απλώς διοικητικές διαδικασίες. Πρόκειται για υπόθεση fumus persecutionis καθόσον καταδεικνύεται ότι οι διαδικασίες κινήθηκαν με μοναδικό σκοπό να σπιλώσουν τη φήμη του εν λόγω βουλευτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα κατά της άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Elmar Brok, διότι κατηγορίες τελέσεως εγκλήματος απαγγέλθηκαν κατά μιας πολύ γνωστής πολιτικής προσωπικότητας όσον αφορά ένα ποσό και υπό συνθήκες που στην περίπτωση ενός απλού πολίτη θα προκαλούσαν απλώς διοικητικές διαδικασίες. Επιπλέον, ο εισαγγελέας όχι μόνο απέκρυψε την κατηγορία από τον κ. Brok για ανυπόστατους και άκρως εξαιρετικούς λόγους, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, αλλά επίσης φρόντισε να λάβει η υπόθεση μεγάλη δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης, επιφέροντας έτσι τη μέγιστη δυνατή βλάβη στον εν λόγω βουλευτή. Πρόκειται για υπόθεση fumus persecutionis καθόσον καταδεικνύεται ότι οι διαδικασίες κινήθηκαν με μοναδικό σκοπό να σπιλώσουν τη φήμη του εν λόγω βουλευτή και, συνεπώς, υπό αυτές τις συνθήκες, θα αντενδείκνυτο παντελώς να αρθεί η ασυλία του βουλευτή.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Απείχα από την ψηφοφορία επί της εν λόγω έκθεσης. Ενώ, αφενός, θαυμάζω πάρα πολύ το έργο του κ. Brok, αφετέρου, έχω σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση της κοινοβουλευτικής ασυλίας για την αποφυγή της δέουσας νομικής διαδικασίας όσον αφορά μια περίπτωση φοροδιαφυγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η καταβολή φόρων είναι ένα καθήκον που κανένας πολίτης δεν θα πρέπει να αποφεύγει. Αυτό επισημάνθηκε στον κ. Brok. Σκοπός της ασυλίας δεν είναι να παρέχει προστασία από ποινικά αδικήματα, αλλά να προστατεύει την ελευθερία έκφρασης. Συνεπώς, με ικανοποιεί το γεγονός ότι διόρθωσε το λάθος του.

Ωστόσο, η έκθεση είναι δυσάρεστη για παραπάνω του ενός λόγους. Κύριε Speroni, 5.000 ευρώ δεν είναι ένα αμελητέο ποσό, και κανείς δεν ανάγκασε τον κ. Brok να περιέλθει σε αυτήν την κατάσταση. Συνεπώς, οι κατηγορίες για «τυχαία παράληψη ενός μικρού ποσού» είναι, κατά τη γνώμη μου, εντελώς αναίτιες. Θα ψηφίσω κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της εντολής του βουλευτών αυτού του Σώματος είναι ευθύνη του Κοινοβουλίου, και αυτή η ανεξαρτησία δεν μπορεί να διακυβευτεί. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς, ο βουλευτής είναι στόχος fumus persecutionis, με άλλα λόγια, οι διαδικασίες κινήθηκαν με μοναδικό σκοπό να σπιλώσουν τη φήμη του εν λόγω βουλευτή. Συνεπώς, δεν τάσσομαι υπέρ της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Παρά το γεγονός ότι, προσωπικά, δεν συμπαθώ τον Elmar Brok λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς του και της αντι-ουκρανικής ρητορικής του, φρονώ ότι θα πρέπει να συντρέχουν συγκλονιστικοί λόγοι για την άρση της ασυλίας. Είναι γνωστό ότι η αίτηση άρσης περιέχεται σε επιστολή του εισαγγελέα του Bielefeld με την οποία υποστηρίζεται ότι ο κ. Brok παρέλειψε να περιλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του για το 2005 αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ για ομιλία που είχε εκφωνήσει στο Μόναχο στις 28 Οκτωβρίου 2005 στο «Europa Forum» με οργανωτή την HypoVereinsbank Group, ομιλία για την οποία οφειλόταν φόρος ύψους 2.900 ευρώ. Είναι επίσης γνωστό ότι ο κ. Brok δεν πλήρωσε αυτά τα χρήματα και συνελήφθη για αυτό το λάθος. Σήμερα, η βουλευτική ασυλία χρησιμοποιείται ως ένα είδος «ρόπαλου» για την τακτοποίηση λογαριασμών ή ως μια «χαλαρή μορφή» χειραγώγησης των βουλευτών του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) ο γερμανός εισαγγελέας ζήτησε την άρση της βουλευτικής ασυλίας ενός βουλευτή, του κ. Brok. Αυτές οι διαδικασίες αφορούν το γεγονός ότι δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του ποσό που αφορούσε ομιλία που έδωσε στο Μόναχο, για μια απόδειξη για την οποία όφειλε να καταβάλει φόρο ύψους 2.900 ευρώ, τον οποίο όμως έχει καταβάλει τώρα. Ωστόσο, αναφέρει τη νομική άποψη ότι ο χειρισμός των εν λόγω διαδικασιών δεν θα ήταν ο ίδιος εάν επρόκειτο για κοινό πολίτη και ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πολιτικής δίωξης. Υπό αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, και καθώς πρόκειται για fumus persecutionis, ψήφισα υπέρ της μη άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κ. Brok.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με την εν λόγω έκθεση, το ΕΚ αποφάσισε να μην άρει τη βουλευτική ασυλία του Elmar Brok.

 
  
  

Έκθεση: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ την εν λόγω έκθεσης. Η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί ασφαλή προϊόντα και καταναλωτές με εμπιστοσύνη. Η βασική μέριμνα ώστε να γίνει πιο ασφαλής δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για τη διεύρυνσή της. Μετά την έγκριση μιας κοινής προσέγγισης για τον καθορισμό των προδιαγραφών των προϊόντων, με την πρόοδο να αντικατοπτρίζεται στην ενίσχυση της γενικής ασφάλειας των προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς, μπορούν ακόμη να γίνουν βελτιώσεις, καθώς πάρα πολλά ατυχήματα με τραγικές συνέπειες εξακολουθούν να συμβαίνουν σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα με τη συμμετοχή παιδιών.

Η οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, η οποία ρυθμίζει τις γενικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων, εγκρίθηκε πριν από 10 περίπου χρόνια, και έτσι η αναθεώρησή της αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου να θέσει τέλος στην ύπαρξη δύο επιπέδων αποκλινόντων κανόνων σχετικά με την εποπτεία της αγοράς που επιβάλλεται και εφαρμόζεται σε εναρμονισμένα προϊόντα, ανάλογα με τη εμπλοκή ή όχι καταναλωτικών αγαθών. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο αποτελείται από τρία στοιχεία: ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και τις οδηγίες εναρμόνισης ανά τομέα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εναρμονιστεί αυτή η περίπλοκη κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. (GA) Οι κάτοικοι της ΕΕ πρέπει να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην ασφάλεια όλων των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ, και πρέπει πάντα να εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα υγείας και ασφάλειας.

Πρόκειται για μια επίκαιρη και σημαντική έκθεση, και επικροτώ το περιεχόμενό της, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μελέτες που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων, προκειμένου να μειωθεί η επικάλυψη υπηρεσιών ώστε να γίνει εξοικονόμηση χρόνου και πόρων.

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ ακολουθούν τα ίδια πρότυπα με αυτά που παρασκευάζονται εκεί και ότι η διεύρυνση του εμπορίου δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια των προϊόντων. Στηρίζω το αίτημα της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στην έκθεση να γίνουν περισσότερα στο πλαίσιο του διεθνούς φόρουμ για την ασφάλεια των προϊόντων των καταναλωτών, ώστε να εξασφαλιστεί η μη εισαγωγή επικίνδυνων υλικών στην ενιαία αγορά. Είναι σημαντικό η ενιαία αγορά να μπορεί να αντιμετωπίσει την αγορά μέσω Διαδικτύου και τις επιπτώσεις που έχει αυτή στην ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς.

Αναφέρεται ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των προϊόντων που αγοράζονται μέσω Διαδικτύου από τρίτες χώρες και καταστρατηγούν τα πρότυπα της ΕΕ, θέτοντας σε κίνδυνο του καταναλωτές της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτό το σημαντικό έγγραφο. Η οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, η οποία ρυθμίζει τις γενικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων, εγκρίθηκε πριν από 10 περίπου χρόνια και δεν έχει ακόμη αναθεωρηθεί, μολονότι υπήρξαν πολλές αλλαγές παγκοσμίως και εντός της ΕΕ την τελευταία δεκαετία. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά θέματα σε αυτόν τον τομέα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε οι καταναλωτές της ΕΕ να αισθάνονται ασφαλείς. Τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτική ρύθμιση. Κάθε χρόνο, σημειώνονται ατυχήματα στην ΕΕ όταν παιδιά χρησιμοποιούν μη ασφαλή προϊόντα, και αυτό ορισμένες φορές οδηγεί ακόμη και στον θάνατο. Η ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς πρέπει να αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό της αναθεώρησης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και των κατασκευαστών και ορίζοντας και εφαρμόζοντας αρχές τυποποίησης, οι οποίες θα διευκόλυναν τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών μας και θα τους παρείχαν πιο σαφή και ακριβή ενημέρωση σχετικά με προϊόντα που έχουν αγοράσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η αναθεώρηση της οδηγίας 2001/95/EΚ έχει ως στόχο να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους καταναλωτές, ήτοι στα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Επιδιώκει να θεσπίσει τη διαφάνεια και την πιο ενεργή επίβλεψη των αγορών, καθώς και πιο γρήγορα μέσα παρέμβασης, δίνοντας τη δυνατότητα απόσυρσης από την αγορά των προϊόντων που θεωρούνται επικίνδυνα. Η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί ασφαλή προϊόντα και ενημερωμένους καταναλωτές που θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής. Για τον λόγο αυτόν, στήριξα την εν λόγω έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς. (IT) Κατά τη γνώμη μου, η καλή λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς περιλαμβάνει επίσης την ασφάλεια των προϊόντων και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η πορεία προς την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και την περαιτέρω διεύρυνση της ποικιλομορφίας των προϊόντων δεν πρέπει, στην πραγματικότητα, να παρεκκλίνει την προσοχή από την προστασία των καταναλωτών. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των αγορών, όπου όλο και περισσότερα προϊόντα έρχονται από το εξωτερικό –και ιδιαίτερα από την Κίνα– η διεθνής συνεργασία για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων καθίσταται προτεραιότητα.

Η οδηγία 2001/95/EΚ διέπει τις γενικές απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για τα προϊόντα. Ωστόσο, η μεταφορά της εν λόγω οδηγίας από τα κράτη μέλη δεν έγινε με ομοιόμορφο τρόπο και έχει εγείρει αρκετά ζητήματα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της και τους πραγματικούς κινδύνους που σχετίζονται με τα προϊόντα. Συνεπώς, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναθεωρηθεί, προκειμένου να μπορούμε να εντοπίζουμε και να εμποδίζουμε την κυκλοφορία προϊόντων που δεν είναι ασφαλή, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη προστασία των συμφερόντων των ευρωπαίων πολιτών.

Τέλος, στηρίζω πλήρως την πρόταση της κ. Schaldemose για την έγκριση συγκεκριμένων μέτρων στον τομέα της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων. Πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα θα επιτρέψουν στις αρχές, στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές να εντοπίζουν εκείνα τα προϊόντα τα οποία, μετά την είσοδό τους στην ευρωπαϊκή αγορά, δεν αποδεικνύονται ασφαλή.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά χρειάζεται ρυθμιστικά μέσα που θα καθιερώσουν ενιαίους ελέγχους για την ασφάλεια των προϊόντων που πωλούνται στις χώρες μας.

Χρειαζόμαστε επειγόντως κάτι τέτοιο, διότι πρέπει να προστατέψουμε τους καταναλωτές μας από το κύμα των προϊόντων, ιδιαίτερα από χώρες όπως η Κίνα, που πολύ συχνά σχεδιάζονται και συσκευάζονται χωρίς να λαμβάνουν ούτε στο ελάχιστο υπόψη την ασφάλεια του τελικού χρήστη. Πρέπει να ελέγχουμε τα προϊόντα που εισάγονται στις αγορές μας όσον αφορά την ποιότητά τους και τη συμβατότητά τους με τα πρότυπά μας για την ασφάλεια των καταναλωτών και πρέπει, κυρίως, να συνδυάσουμε εθνικές πρακτικές στον τομέα της εποπτείας της αγοράς –οι οποίες ορισμένες φορές διαφέρουν πολύ μεταξύ τους– σε ένα μέσο.

Η εφαρμογή των προτάσεων αυτής της έκθεσης θα οδηγήσει, συνεπώς, στην όσο το δυνατόν ταχύτερη σύνταξη ενός κειμένου για την επίλυση των σημερινών προβλημάτων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπου αρκετές οδηγίες αλληλεπικαλύπτονται, ενίοτε χωρίς να καλύπτουν όλους τους τομείς εφαρμογής και όλες τις πιθανές μελέτες περιπτώσεων σχετικά με την ασφάλεια των εμπορευόμενων αγαθών. Μπορούμε επίσης να αναμένουμε θετικά αποτελέσματα από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, όπως προτείνει μετ’ επιτάσεως η έκθεση, στην τελική επισκόπηση των προτάσεων του κειμένου της κ. Schaldemose. Για τους λόγους αυτούς, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της κ. Schaldemose.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Τα προϊόντα που διατίθενται στην εσωτερική αγορά διευρύνονται και πολλαπλασιάζονται συνεχώς τα τελευταία 10 χρόνια. Πρόκειται περίπου για την εποχή του τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, η οποία ρυθμίζει τις γενικές απαιτήσεις που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Για τον λόγο αυτόν, η πρόταση αναθεώρησης της εν λόγω οδηγίας είναι κάτι παραπάνω από επίκαιρη. Έχουμε επί του παρόντος μια οδηγία η οποία μόνο εν μέρει επικαλύπτει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εγκρίθηκε στα μέσα του 2008. Η συσχέτιση των κανονισμών θα μας παρείχε περισσότερες ευκαιρίες για την επίτευξη του στόχου μιας συνεκτικής εσωτερικής αγοράς τόσο για τα εναρμονισμένα όσο και για τα μη εναρμονισμένα προϊόντα, ενώ επίσης θα παρείχε την πλήρη προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, αυτοί οι κανονισμοί πρέπει να είναι εντελώς διαφανείς, ούτως ώστε να είναι προσβάσιμοι στους κατασκευαστές. Συνεπώς, είναι σημαντικό να απαλλαχθούμε από τα δύο επικαλυπτόμενα επίπεδα παρεκκλινόντων κανόνων σχετικά με την εποπτεία της αγοράς που ισχύουν για τα εναρμονισμένα προϊόντα, ανάλογα με το εάν πρόκειται για καταναλωτικά ή όχι προϊόντα.

Η εποπτεία της αγοράς συνδέεται στενά με την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της διασφάλισης ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στη συναφή κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης και δεν είναι επικίνδυνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης, η οποία προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Στην πραγματικότητα, πιστεύω ακράδαντα ότι η ενιαία αγορά μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο εάν ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τους παρέχει ασφαλή προϊόντα. Στην πραγματικότητα, η ευρωπαϊκή οδηγία 2001/95/EΚ, η οποία διέπει τα πρότυπα γενικής ασφάλειας που ισχύουν για τα προϊόντα, εγκρίθηκε πριν από 10 χρόνια: είναι καιρός να επικαιροποιηθεί υπό το πρίσμα της έλευσης νέων προϊόντων στην αγορά. Η ασφάλεια και η προστασία των καταναλωτών υπήρξαν ανέκαθεν προτεραιότητες της πολιτικής μας δράσης και, συνεπώς, είναι σημαντικό να αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία με την επικαιροποίηση των κανόνων για τις απαιτήσεις ασφαλείας για τα προϊόντα και με την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας του νέου ρυθμιστικού πλαισίου.

Συμφωνώ με την ανάγκη εφαρμογής ορισμένων μέτρων. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στην ανάγκη για την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με πληροφορίες για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και στην ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή σε προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά. Εν συντομία, εάν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα σύντομα, οι καταναλωτές θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όταν αγοράζουν προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Στηρίζω την πρωτοβουλία για βελτίωση και ενίσχυση των ευρωπαϊκών μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλή προϊόντα στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα η βασική ανησυχία αφορά την ευημερία και την προστασία των καταναλωτών. Πιστεύω ότι τα μέτρα που προτείνονται σε τοπικό επίπεδο (παραγωγοί και εταιρείες), ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την ιχνηλασιμότητα, την ασφάλεια των προϊόντων και τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι σημαντικά και ουσιώδη στοιχεία όσον αφορά τον περιορισμό του χάσματος που υφίσταται στην ευρωπαϊκή προσέγγιση επί του εν λόγω θέματος και, συνεπώς, στη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα εξυπηρετήσει επίσης στην εναρμόνιση των επιπέδων ασφαλείας και στην ενίσχυση του ελέγχου της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα τη εν λόγω έκθεση, διότι πιστεύω πως είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά είναι ασφαλή, διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει με συντονισμένο τρόπο να θεσπίσουν ποινές, συμπεριλαμβανομένων υψηλών προστίμων, για οικονομικούς παράγοντες που εσκεμμένα τοποθετούν στην αγορά επικίνδυνα προϊόντα ή προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, είναι σημαντικό να υπάρχουν αυστηροί κανόνες όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, και οι κανόνες της ΕΕ κινούνται προς αυτόν τον στόχο με κάποια επιτυχία. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, αυτοί οι κανόνες πρέπει απαραίτητα να πληρούν δύο προϋποθέσεις, οι οποίες δεν είναι παρά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: (i) αφενός, δεν μπορούν να είναι πιο περιοριστικοί για τους ευρωπαίους παραγωγούς από ό,τι για τους διεθνείς ανταγωνιστές τους, που τοποθετούν τα προϊόντα τους στην ίδια αγορά χωρίς να συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες· και (ii) δεν μπορούν να είναι τόσο απαιτητικοί ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους δύο περιορισμούς, η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρήσει την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους καταναλωτές, και κυρίως στα παιδιά. Γνωρίζουμε ότι, από τα πολυάριθμα ατυχήματα που σημειώνονται εξαιτίας μη ασφαλών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, στα περισσότερα από αυτά εμπλέκονται παιδιά, κάτι που απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν όχι μόνο την ασφάλεια του τελικού προϊόντος, αλλά και την καταλληλότητά του για αυτούς στους οποίους απευθύνεται.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η εν λόγω έκθεση αναφέρεται στην ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, η οποία εγκρίθηκε πριν από 10 χρόνια. Την τελευταία δεκαετία, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος επί του θέματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έτσι αναγνωρίζεται παγκοσμίως ότι είναι και εφικτό και επιθυμητό να σημειωθούν βελτιώσεις σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα εγγυάται την ασφάλεια των προϊόντων, ωφελώντας παράλληλα τους καταναλωτές και τις εταιρείες. Καταρχάς, η οδηγία πρέπει να συμμορφωθεί με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ΝΝΠ). Στη συνέχεια, πρέπει να περιοριστεί η νομοθετική αλληλοεπικάλυψη σε ορισμένους τομείς και η μη κάλυψη σε άλλους τομείς από τη γενική οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ).

Συμφωνώ με τη θέση του εισηγητή ότι οι κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να εναρμονιστούν με το ΝΝΠ, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η προστασία των καταναλωτών –μέσω της παροχής ενός ποιοτικού προϊόντος– και να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια για τους παραγωγούς.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών για τη μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Δίνεται έμφαση στον στόχο της επίτευξης ενός υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων, μιας προόδου για την οποία απαιτείται μεγαλύτερη εποπτεία και για την οποία επαρκείς πόροι πρέπει να χορηγηθούν στις εποπτικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων πτυχών, η ιχνηλασιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Εξετάζεται επίσης το σημαντικό θέμα της χώρας προέλευσης ενός προϊόντος και του υπεύθυνου κατασκευαστή. Πέρα από την υπεράσπιση του δικαιώματος του καταναλωτή στην ενημέρωση, προστατεύονται επίσης οι βιομηχανίες στις χώρες της ΕΕ. Κρίναμε επίσης τις συνέπειες της ανάπτυξης και εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς για την οικονομική και κοινωνική απόκλιση εντός της ΕΕ. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες προτάσεις που γίνονται σε αυτήν την έκθεση –με επικέντρωση στα συμφέροντα των καταναλωτών– αξίζουν τη σύμφωνη γνώμη μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρά την αντίθεσή μας στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, στην οποία βασίζεται η συλλογιστική αυτής της έκθεσης, οι συγκεκριμένες προτάσεις που θέτει και το καίριο ερώτημα που αναλύει περιλαμβάνουν τη βελτίωση των προϋποθέσεων και της ασφάλειας για τους καταναλωτές.

Στόχος της είναι συγκεκριμένα ο καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών για τη μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς.

Η εισηγήτρια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για αυξημένη εποπτεία, με στόχο την επίτευξη ενός υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων. Τονίζεται επίσης ότι πρέπει να χορηγηθούν επαρκείς πόροι στις εποπτικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, δεδομένης της σημασίας της για τον καθορισμό της χώρας προέλευσης του προϊόντος και του υπεύθυνου κατασκευαστή, κάτι που, στην περίπτωση των εισαγόμενων προϊόντων, προστατεύει επίσης τις βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον λόγο αυτόν, ψηφίσαμε υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό έργο της δανής συναδέλφου μου, κ. Schaldemose, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Η εν λόγω έκθεση έχει τη στήριξή μου, διότι περιλαμβάνει μέτρα για την ιχνηλασιμότητα που είναι χρήσιμα για την ανάσχεση της κυκλοφορίας προϊόντων τα οποία ενδέχεται να είναι επιβλαβή για τους καταναλωτές, και επίσης διότι δίνει έμφαση στον αυστηρό έλεγχο των προϊόντων από τρίτες χώρες, και ιδιαίτερα από την Κίνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Όλα τα εμπορεύματα και τα προϊόντα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να πληρούν υψηλά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς. (PL) Η ασφάλεια των προϊόντων είναι μία από τις κύριες ανησυχίες των καταναλωτών, οι οποίοι δεν θέλουν τα προϊόντα που αγοράζουν να απειλούν την υγεία τους. Αναμφίβολα, η ασφάλεια των προϊόντων εξαρτάται κυρίως από τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς που τοποθετούν τα προϊόντα στην αγορά. Η εποπτεία της αγοράς διαδραματίζει επίσης τεράστιο ρόλο στη διασφάλιση ότι μόνο προϊόντα που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές φτάνουν στην αγορά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα με την έκθεση που ψηφίστηκε, απευθύνοντας έκκληση οι οδηγίες για την ασφάλεια των προϊόντων να συμμορφώνονται με άλλες νομοθετικές πράξεις, οι οποίες θα εγγυώνται ένα σύστημα εποπτείας της αγοράς που θα λειτουργεί καλύτερα, καθώς και σαφείς και διαφανείς κανονισμούς για τους επιχειρηματίες, και θα εξασφαλίζει στους καταναλωτές ότι το προϊόν που έχουν στα χέρια τους πληροί τις νομικές απαιτήσεις.

Υπήρξε, ωστόσο, ένας ανησυχητικός αριθμός κοινοποιήσεων μέσω του συστήματος RAPEX, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αφορά προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα. Στη γνωμοδότηση που συνέταξα επί της εν λόγω έκθεσης για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ένα από τα αιτήματά μου ήταν να ενταθεί η συνεργασία για την ασφάλεια των προϊόντων με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους μας και να διεξαχθεί περαιτέρω έργο για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος RAPEX-CHINA. Ελπίζω ότι η ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που εισάγονται στις αγορές της ΕΕ από την Κίνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Η οδηγία 2001/95/EΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), η οποία θεσπίζει σε επίπεδο Κοινότητας γενικές απαιτήσεις ασφαλείας για τα καταναλωτικά προϊόντα, πρέπει να αναθεωρηθεί και να συμμορφωθεί, μέσω της ολοκλήρωσης, προς το νέο νομοθετικό πλαίσιο ΝΝΠ, το οποίο εγκρίθηκε το 2008, και ιδιαίτερα προς τον κανονισμό για την εποπτεία της αγοράς. Το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς απαρτίζεται από τρία επίπεδα νομικών πράξεων (ΟΓΑΠ, ΝΝΠ και ειδικές οδηγίες εναρμόνισης ανά κλάδο), γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητες και σύγχυση στην εσωτερική αγορά. Το επίπεδο εποπτείας της αγοράς ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να κατανείμουν τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και ερμηνεύουν διαφορετικά τα «προϊόντα που συνεπάγονται σοβαρό κίνδυνο», στοιχείο το οποίο ενδέχεται να εγείρει φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς δεν παρέχει αρκετή συνοχή και θα πρέπει, συνεπώς, να αποτελέσει αντικείμενο αναθεώρησης και περαιτέρω συντονισμού. Αντιστάθηκα στο να ψηφίσω υπέρ του εν λόγω εγγράφου, διότι πιστεύω πως σκεπτόμενοι μόνο την ασφάλεια των καταναλωτών θα μειώναμε την ελεύθερη κυκλοφορία και τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων. Τα μέτρα που εγκρίθηκαν πρέπει να είναι επαρκή αλλά, ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εξετάσουμε την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία και ποικιλία των προϊόντων. Είναι επίσης σαφές ότι η εποπτεία της αγοράς είναι μια δραστηριότητα γεμάτη προκλήσεις για πολλά κράτη μέλη, καθώς δεν είναι σε θέση να ορίσουν τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), γραπτώς. (CS) Στηρίζω την τελική μορφή της έκθεσης σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Επικροτώ το γεγονός ότι η τελική έκδοση δεν περιλαμβάνει προτάσεις για την ίδρυση επιπλέον οργανισμών και ότι, ως εκ τούτου, δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω απαιτήσεις από τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να επισημάνω το πώς η έκθεση τονίζει το θέμα της τυποποίησης ως ένα ρυθμιστικό μέσο το οποίο, κατ’ ουσίαν, αποτελεί παράδειγμα «έξυπνης ρύθμισης» και, συνεπώς, μια ρύθμιση από πάνω προς τα κάτω, αλλά ξεκινά από κάτω, από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα ήθελα να ζητήσω τη μεγαλύτερη συμμετοχή των οργάνων εποπτείας της αγοράς στη διαδικασία δημιουργίας προτύπων ασφαλείας, καθώς αυτή είναι μια ευκαιρία να διασφαλιστεί με επαρκή τρόπο ότι η εμπειρογνωμοσύνη τους θα συμβάλει στη διαδικασία τυποποίησης. Σε σχέση με το μεγαλύτερο πεδίο δράσης στον τομέα της δημιουργίας προτύπων για την ασφάλεια των προϊόντων, θεωρώ σημαντική την επικέντρωση στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, απλοποιώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα και μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για τη δημιουργία προτύπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Schaldemose για το έργο που επιτέλεσε. Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα από το Κοινοβούλιο αφορά το σημαντικό θέμα της ασφάλειας των προϊόντων και, συνεπώς, της προστασίας των πολιτών. Η σημαντική ευρωπαϊκή δέσμευση για την προστασία των καταναλωτών από ελαττωματικά και επικίνδυνα προϊόντα ήδη σημαίνει ότι έχουν επιτευχθεί καλά πρότυπα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά τους λεγόμενους ευάλωτους καταναλωτές, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε αυτόν τον τομέα, πιστεύω ότι η ενίσχυση του συστήματος εποπτείας της αγοράς μέσω ενός μέτρου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων είναι σημαντική, παράλληλα με την πλήρη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων μέσω ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου που ισχύει επί του παρόντος, το οποίο εκπροσωπείται από την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίστηκαν σήμερα με την ψήφο του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα πολλά μη ασφαλή προϊόντα στην αγορά. Επικροτώ την εν λόγω έκθεση, η οποία δηλώνει ότι το RAPEX (κοινοτικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα) χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν πιο αποτελεσματικούς και πιο ευδιάκριτους τους τελωνειακούς κανόνες και τις αρχές για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς ασφάλειας των προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Μολονότι έχει σημειωθεί αναμφισβήτητη πρόοδος τα τελευταία 10 χρόνια όσον αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα στη εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης –εν μέρει χάρη σε μια κοινή προσέγγιση– πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά. Πράγματι, θα ήταν σημαντικό να υπάρξει αναθεώρηση της σημερινής ευρωπαϊκής νομοθεσίας επί του θέματος. Είναι σαφές ότι η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), η οποία εγκρίθηκε πριν από 10 και πλέον έτη, πρέπει τώρα να αναθεωρηθεί. Αυτό θα επέτρεπε επίσης τον σεβασμό των προνομίων του νέου νομοθετικού πλαισίου (ΝΝΠ) για τα προϊόντα, το οποίο εγκρίθηκε το 2008. Εν συνεχεία, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ο στενότερος έλεγχος της αγοράς, ο οποίος συμβαδίζει με την ασφάλεια των προϊόντων. Ωστόσο, το πραγματικό προς επίλυση πρόβλημα –και η πραγματική προτεραιότητα της έκθεσης– είναι να δοθεί προσοχή σε προϊόντα που σχεδιάζονται για παιδιά και απευθύνονται σε αυτά. Θα ήταν ενδεδειγμένο η Επιτροπή να προτείνει έναν σωστό κανονισμό σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Θα πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστικά στοιχεία όπως την έγκριση συγκεκριμένων μέτρων στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, την υποχρέωση των κατασκευαστών να παρέχουν λεπτομερή ανάλυση κινδύνου κατά τη φάση του σχεδιασμού ή, και πάλι, αυστηρούς κανονισμούς για την πώληση προϊόντων μέσω του Διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς είναι σημαντική για την ικανοποιητική οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ. Ωστόσο, αυτή η προσδοκία είναι δυνατή μόνο εάν τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι ασφαλή και εάν υπάρχει εμπιστοσύνη από πλευράς των καταναλωτών. Ο υφιστάμενος στόχος μας για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και η αυξημένη ποικιλία των διαθέσιμων προϊόντων στην αγορά δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τη συναφή ασφάλεια των καταναλωτών. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η βελτίωση, ιδιαίτερα όσον αφορά προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά, τα οποία κινδυνεύουν περισσότερο να υποστούν βλάβες όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Η εν λόγω έκθεση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συμβολή του Κοινοβουλίου στην αναθεώρηση της οδηγίας 2001/95/EΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η έκθεση τονίζει τη σημασία της αναθεώρησης της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ούτως ώστε τα προϊόντα που δεν είναι ασφαλή να μπορούν να εντοπίζονται και να σταματά η κυκλοφορία τους. Αυτό και άλλα μέτρα έχουν ως στόχο να προσφέρουν στον πληθυσμό της ΕΕ προστασία από την εμφάνιση επικίνδυνων προϊόντων στην αγορά, και γι’ αυτό ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Περίπου το 60% των προϊόντων που αναφέρονται στο σύστημα RAPEX προέρχονται από την Κίνα. Η πλειονότητα των επικίνδυνων προϊόντων, συνεπώς, προέρχεται από μια αγορά την οποία η ΕΕ είναι σχεδόν αδύνατον να ελέγξει. Ελπίζω ότι το νέο σύστημα RAPEX-China θα βοηθήσει στο να διορθωθεί αυτό. Η ΕΕ πρέπει να έχει μια σθεναρή θέση, προκειμένου να προστατεύει τους καταναλωτές και την υγεία τους. Η ανάκληση επικίνδυνων προϊόντων πρέπει να γίνεται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά και πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Η εν λόγω έκθεση κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, και γι’ αυτό την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Το τεράστιο μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς απαιτεί αποτελεσματικούς και επακριβείς κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων για τους καταναλωτές και, ως εκ τούτου, φρονώ ότι η ΕΕ πρέπει να επικαιροποιήσει τους κανονισμούς της, ώστε να διασφαλίσει την εποπτεία της αγοράς. Η έκθεση της κ. Schaldemose –την οποία υπερψήφισα– επιβεβαιώνει την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας του 2001, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετώπισαν τα κράτη μέλη στη μεταφορά της. Με τη μη εφαρμογή της οδηγίας από το 2004, τα κράτη μέλη έχουν προκαλέσει την ανάδυση προβλημάτων όσον αφορά την εποπτεία των προϊόντων και δεν έχουν εξασφαλίσει πιστοποιήσεις στον βαθμό που θα μπορούσαν. Συμφωνώ με την έμφαση του δίνει η έκθεση στην καταπολέμηση της παραποίησης μέσω της καλύτερης ταυτοποίησης των προϊόντων από την άποψη της ασφάλειας των καταναλωτών μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η εν λόγω έκθεση αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας και της συνεχούς αύξησης όσον αφορά την ποικιλία των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, είναι σημαντικό να μην παραβλέπουμε την ασφάλεια των καταναλωτών. Είναι καθήκον τόσο των κυβερνήσεων όσο και των εταιρειών να διασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια των προϊόντων. Η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ήδη επιτυχής, ενισχύοντας τη γενική ασφάλεια των προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, μπορούν ακόμη να γίνουν βελτιώσεις, καθώς υπάρχουν κενά σε αυτόν τον τομέα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών και θα μπορούσαν να έχουν επιβλαβείς συνέπειες. Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση, καθώς έπρεπε να συμφωνήσω με τις προτάσεις της εισηγήτριας, οι οποίες δίνουν έμφαση στη σημασία της αναθεώρησης της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων, ώστε τα επικίνδυνα προϊόντα να μπορούν να ταυτοποιηθούν και να αποσύρονται από την αγορά, προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Θα επεσήμανα, ιδιαίτερα, τις τροπολογίες επί των κανόνων ασφαλείας για τα προϊόντα που απευθύνονται στους πιο ευάλωτους καταναλωτές εντός της ενιαίας αγοράς, ήτοι τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Schaldemose για το εξαιρετικό της έργο.

Πρέπει να διασφαλιστεί για τους καταναλωτές μεγαλύτερη προστασία από ελαττωματικά και εν δυνάμει επικίνδυνα προϊόντα. Μέσω αυτής της έκθεσης, λέμε στην Επιτροπή ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία και ότι πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα εποπτείας της αγοράς και να υπάρχει εποπτεία της αγοράς που να είναι συνεπής σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

Προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η παρουσία ελαττωματικών προϊόντων στην κοινή αγορά, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι συνοριακοί έλεγχοι, ιδιαίτερα στα λιμάνια. Καλώ την Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις μας να θεσπίσουν αυστηρότερες κυρώσεις στις εισαγωγές από τρίτες χώρες που παραβιάζουν τα πρότυπα ασφαλείας.

Η πλήρης ιχνηλασιμότητα των προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού είναι άλλο ένα σημαντικό σημείο για τη διασφάλιση της ικανότητας απόσυρσης ελαττωματικών προϊόντων από την αγορά, ακόμη και κατά την παραγωγή τους. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι συνοριακές αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους. Επίσης, ζητώ να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, οι οποίες αυξάνονται, ιδιαίτερα στις πωλήσεις προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν άμεσες βλάβες στους καταναλωτές, όπως φαρμακευτικά προϊόντα και τρόφιμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Πράγματι, είμαι υπέρ της αποσαφήνισης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια των προϊόντων, το οποίο απαρτίζεται από τρία επίπεδα νομικών πράξεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς δεν αντιμετωπίζουν κάποια αβεβαιότητα, θα πρέπει να θεσπίσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που να ισχύει για όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στην εσωτερική αγορά ή εισέρχονται σε αυτήν. Επιπλέον, ας μην λησμονούμε ότι, προκειμένου να αποτρέψουμε τους οικονομικούς παράγοντες από παράνομες δραστηριότητες, είναι σημαντικό να αναλάβουμε δράση όσον αφορά τις ποινές σε βάρος όσων εσκεμμένα τοποθετούν επικίνδυνα ή μη συμβατά προϊόντα στην αγορά, και επίσης όσον αφορά τη διαφάνεια: οποιαδήποτε απαγόρευση προϊόντων πρέπει να δημοσιεύεται. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο με το οποίο ασχολείται η εν λόγω έκθεση είναι αυτό της ασφάλειας των προϊόντων σε παγκόσμια διάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει ως στόχο την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της ασφάλειας και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων πριν από την είσοδο των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Μια ενιαία αγορά που λειτουργεί σωστά θα συνεπάγονταν επίσης ασφαλή προϊόντα και εμπιστοσύνη από την πλευρά των καταναλωτών. Ενώ στοχεύουμε στην ελεύθερη κυκλοφορία και μια ακόμη πιο ευρεία ποικιλία προϊόντων στην αγορά, δεν θα πρέπει να μην εστιάζουμε στην ασφάλεια των καταναλωτών. Μια γενική ματιά στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων αποδεικνύει ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν πιο ασφαλή προϊόντα και, λόγω της νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ, υπήρξε μια κοινή προσέγγιση των απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα, η οποία βελτίωσε τη γενική ασφάλεια των προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς. Μολονότι διαπιστώνεται κάποια πρόοδος, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα. Το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, καθώς θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών ή ακόμη και να αποβεί μοιραίο σε ορισμένες περιπτώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Με την έγκριση του εν λόγω ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει πόσο σημαντική είναι η βελτίωση των συνοριακών ελέγχων, ιδιαίτερα στα λιμάνια, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η παρουσία ελαττωματικών προϊόντων στην κοινή αγορά.

Το κείμενο που εγκρίθηκε καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις μας να θεσπίσουν αυστηρότερες κυρώσεις στις εισαγωγές από τρίτες χώρες που παραβιάζουν τα πρότυπα ασφαλείας. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, ένα φαινόμενο που συνεχώς αυξάνεται και, κυρίως, στις πωλήσεις προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν άμεσες βλάβες στους καταναλωτές, όπως φαρμακευτικά προϊόντα και τρόφιμα.

Η πλήρης ιχνηλασιμότητα των προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού είναι άλλο ένα σημαντικό σημείο για τη διασφάλιση της ικανότητας απόσυρσης ελαττωματικών προϊόντων από την αγορά, ακόμη και κατά την παραγωγή τους. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι συνοριακές αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους ώστε να διεξάγουν ελέγχους.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε την απαίτηση οι κατασκευάστριες εταιρείες να επιβεβαιώνουν την πιθανότητα κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία ακόμη και κατά το στάδιο σχεδιασμού του προϊόντος και με στόχο τη δημιουργία μιας δημόσιας βάσης δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Η αναθεώρηση της οδηγίας έχει ως στόχο να ενοποιήσει και να εναρμονίσει τα πρότυπα που ισχύουν για τα καταναλωτικά αγαθά και επί του παρόντος αλληλοεπικαλύπτονται και διαφέρουν όσον αφορά το θέμα της εποπτείας της αγοράς.

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου είμαστε μάρτυρες της κυκλοφορίας προϊόντων και ατόμων, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για εφαρμογή συστηματικών ελέγχων στα εμπορεύσιμα προϊόντα.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε προϊόντα που καταφθάνουν από τρίτες χώρες, όπου τα πρότυπα υγιεινής και υγείας, οι διαδικασίες παραγωγής και η χρήση υλικών απαγορευμένων στην Ευρώπη, κινδυνεύουν να μολύνουν αντικείμενα που καταλήγουν στα τραπέζια ή στα χέρια μας.

Ιδιαίτερα, πρέπει να υποβάλλουμε σε δοκιμές για τοξικές ουσίες τα παιδικά παιχνίδια, καθώς συχνά τα παιδιά τα βάζουν στο στόμα τους· πολύ περισσότερο δε τώρα διότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τα παιχνίδια κατασκευάζονται στην Κίνα, μια χώρα που δυστυχώς είναι γνωστή για το χαμηλό κόστος παραγωγής και τον ανεπαρκή ποιοτικό έλεγχο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιχνηλασιμότητα, η οποία χρησιμεύει στο να σταματά η κυκλοφορία προϊόντων που ενδέχεται να μην είναι ασφαλή για τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης, η οποία προτείνει περαιτέρω βελτιώσεις του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα στην ΕΕ. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η μεγαλύτερη διαφάνεια των τελωνειακών κανόνων θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ανεπαρκούς ασφάλειας των προϊόντων, προς όφελος τελικά των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), γραπτώς. (EN) Μια ασφαλής εσωτερική αγορά αποτελεί προτεραιότητα για τους πολίτες μας, και η εν λόγω έκθεση επισημαίνει τις ανεπάρκειες της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η σημερινή έλλειψη ασφάλειας δικαίου, όπου διάφορα νομικά μέσα ισχύουν για διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, ενώ υπάρχουν κενά σε άλλους τομείς, αποτελεί εμπόδιο για την ασφάλεια της αγοράς και για την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και οι κανόνες που διέπουν την εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν ενιαίο κανονισμό, ως το νομικό μέσο που εγγυάται το υψηλότερο επίπεδο σαφήνειας και ομοιομορφίας.

Για τον λόγο αυτόν, το έχω αναγνωρίσει αυτό ως μία από τις βασικές προτεραιότητες προς συμπερίληψη στην έκθεση Correia De Campos σχετικά με την πράξη ενιαίας αγοράς για τους Ευρωπαίους, της οποίας είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Επιπλέον, υπό το πρίσμα του γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι προβαίνουν σε αγορές από το Διαδίκτυο, η νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς πρέπει τώρα να επικαιροποιηθεί, προκειμένου να συμπεριλάβει μέτρα που θα καλύπτουν τις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD), γραπτώς. – Έδωσα θετική ψήφο στην πρόταση ψηφίσματος της κυρίας Schaldemose γιατί πρόκειται για ένα σοβαρό και επίκαιρο θέμα. Πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί όσον αφορά την γενική ασφάλεια των προϊόντων, καθώς αυτό θα βοηθήσει ώστε να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

Ερχόμενη από μια χώρα η οποία βρίσκεται σε κομβικό γεωγραφικό σημείο, θεωρώ ιδιαίτερα εποικοδομητική την πρόταση αυτή καθώς πολλά εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες δεν πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας τις οποίες θέτει ξεκάθαρα η κοινοτική νομοθεσία. Μόνο εάν τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέτοιους μηχανισμούς πρόληψης και εποπτείας θα μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά αποτελεσματικοί, συνεισφέροντας στην εξυγίανση της αγοράς και με πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, διότι γενικά στηρίζω την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς προς όφελος της αποτελεσματικής προστασίας των καταναλωτών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να προστατευθούν τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, διότι η Κοινότητα έχει ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Μετά από ένα κενό δέκα ετών, ήταν καιρός να αναθεωρηθεί πλήρως η οδηγία, προκειμένου να συμπεριλάβει νέους εμπορικούς διαύλους, όπως οι πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου.

 
  
  

Έκθεση: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω αυτή την έκθεση καθότι συμφωνώ με την άποψη ότι απαιτείται βελτίωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση πανδημιών, καθώς και με τη θέση ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση των μέτρων πρόληψης τα οποία έχουν καταρτίσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πρέπει να αναθεωρήσει επειγόντως τον ορισμό της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη, πέρα από το κριτήριο της γεωγραφικής εξάπλωσης, το στοιχείο της σοβαρότητας. Φρονώ ότι η διαχείριση του θέματος αυτού πρέπει να βελτιωθεί μέσω της αξιολόγησης των συνιστώμενων στρατηγικών εμβολιασμού, και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ασκήσει αποτελεσματικότερα τις εξουσίες του ως ανεξάρτητος οργανισμός, διαθέτοντας επαρκή μέσα για τον σκοπό αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία με την οποία επιδιώκεται η αύξηση της επαγρύπνησης και η επίτευξη πλήρους διαφάνειας ως προς την αξιολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων που συνιστώνται σε περιπτώσεις υγειονομικών κρίσεων, καθώς και η βελτίωση των στρατηγικών εμβολιασμού και επικοινωνίας με σκοπό την προπαρασκευή και την πρόληψη όσον αφορά πανδημίες. Φρονώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέσει περισσότερους πόρους για την έρευνα και ανάπτυξη προληπτικών μέτρων στον τομέα της δημόσιας υγείας με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων που αποβλέπουν στη βελτιωμένη αξιολόγηση και προετοιμασία για τον αντίκτυπο ενός ιού γρίπης, τόσο κατά την περίοδο πριν από την πανδημία όσο και στην αρχή της. Γι’ αυτό υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση όφειλε να αντλήσει διδάγματα από την αμφιλεγόμενη διαχείριση, την περίοδο 2009-2010, της γρίπης H1N1 στην Ευρώπη, και να υιοθετήσει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη μελλοντικών δυσανάλογων αντιδράσεων. Γι’ αυτό υπερψήφισα το συγκεκριμένο κείμενο, στο οποίο προβλέπεται ενίσχυση της συνεργασίας και αύξηση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τυχόν μελλοντικές πανδημίες. Επεκτείνεται η συνεργασία, δεδομένου ότι στο κείμενο αυτό προβλέπεται αναθεώρηση των σχεδίων πρόληψης που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναθεώρηση των ρόλων και των ευθυνών των βασικών παραγόντων, καθώς και η θέσπιση διαδικασίας η οποία θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβαίνουν στην κοινή αγορά εμβολίων και φαρμάκων. Στο κείμενο αυτό ζητείται επίσης από τον ΠΟΕ να συμπεριλάβει το κριτήριο της σοβαρότητας της νόσου στον ορισμό των επιπέδων πανδημίας. Ενισχύεται η ανεξαρτησία, δεδομένου ότι στο κείμενο ορίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) πρέπει να ασκεί τις εξουσίες του ως ανεξάρτητος οργανισμός έτσι ώστε να έχει στη διάθεσή του επιστημονικές μελέτες οι οποίες δεν θα επηρεάζονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Βελτιώνεται, τέλος, η διαφάνεια, δεδομένου ότι στο κείμενο ζητείται να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών εμβολιασμού. Κατά συνέπεια, το κείμενο αυτό θα καταστήσει δυνατή τη συνεπέστερη επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) στα τέλη Απριλίου του 2010, η γρίπη τύπου Α(H1N1) προκάλεσε 2.900 θανάτους στην Ευρώπη το 2009. Αυτοί οι αριθμοί είναι χαμηλοί σε σύγκριση με τις επίσημες εκτιμήσεις θνησιμότητας για την εποχική γρίπη, οι οποίοι υπολογίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 40.000 σε μια μέτρια χρονιά και σε 220.000 σε μια ιδιαίτερα σοβαρή χρονιά. Είναι επίσης σαφώς χαμηλότεροι από τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις που ανέφεραν οι υπηρεσίες υγείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κηρύχθηκε μέγιστο επίπεδο επαγρύπνησης σχετικά με τον ιό, με αποτέλεσμα να ληφθούν σε ορισμένα κράτη μέλη μέτρα εξαιρετικά δαπανηρά (π.χ. το κόστος για τη Μεγάλη Βρετανία εκτιμάται σε 1,3 δισ. ευρώ και για τη Γαλλία σε 990 εκατ. ευρώ – έναντι 90 εκατ. ευρώ για την εποχική γρίπη) τα οποία, στις περιπτώσεις αυτές, ήταν δυσανάλογα σε σύγκριση με τον πραγματικό βαθμό επικινδυνότητας του ιού. Συμφωνώ με τη θέση ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πρέπει να αναθεωρήσει τον ορισμό της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη, πέρα από το κριτήριο της γεωγραφικής εξάπλωσης, το στοιχείο της δυνητικής σοβαρότητας της νόσου, έτσι ώστε να επιτρέπεται η υιοθέτηση επαρκέστερων προσεγγίσεων και να προστατεύονται οι πολίτες της ΕΕ από πραγματικούς κινδύνους. Εκτιμώ ότι, σε αυτόν τον τομέα, είναι αναγκαία η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των αρμοδίων οργάνων και των φορέων, καθώς και η διαφανέστερη κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των βασικών παραγόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η γρίπη τύπου Α(H1N1), που προκαλείται από τον ιό H1N1, ανιχνεύθηκε αρχικά στο Μεξικό στα τέλη Μαρτίου του 2009, και στη συνέχεια διαδόθηκε σε διάφορες χώρες. Τον Μάιο του 2009, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) αναγνώρισε ως μέτριας σοβαρότητας τη γρίπη τύπου Α(H1N1), ενώ τον Ιούνιο του ιδίου έτους η ΠΟΥ ανακοίνωσε επίπεδο επιφυλακής 6, το οποίο αντιστοιχεί σε φάση πανδημίας. Αυτό το μέγιστο επίπεδο επιφυλακής που κήρυξε η ΠΟΥ οδήγησε στη λήψη σειράς μέτρων στην Ευρώπη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέτρα αυτά ήταν πολύ δαπανηρά (παραδείγματος χάριν, το κόστος εκτιμάται ότι ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ στη Μεγάλη Βρετανία και σε 990 εκατ. ευρώ στη Γαλλία, τη στιγμή που το κόστος των μέτρων κατά της εποχικής γρίπης ανερχόταν σε 87 εκατ. ευρώ). Η αντίδραση υπήρξε δυσανάλογη. Τα επιμέρους κράτη μέλη αντέδρασαν μεμονωμένα, χωρίς μεγάλη συνοχή ή αλληλεγγύη. Αυτή η έκθεση, την οποία υποστήριξα, καταλήγει στα σωστά συμπεράσματα, καθώς συνιστά την αύξηση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών φορέων υγείας, καθώς και τη διασάφηση και αναθεώρηση των ρόλων και των ευθυνών των βασικών φορέων και των διοικητικών δομών, αλλά και των απειλών κατά της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, αναγνωρίζει ότι απαιτείται να διεξαχθούν επιστημονικές ανεξάρτητες από τις φαρμακευτικές εταιρείες μελέτες, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την παρακολούθηση της κάλυψης του εμβολιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Λαμβάνοντας υπόψη την αντίδραση διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την καταπολέμηση πιθανής πανδημίας του ιού H1N1, συμφωνώ ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί ο σχεδιασμός των αντιδράσεων βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων για καταστάσεις αυτού του είδους. Συνεπώς, υποστηρίζω την αναθεώρηση των σχεδίων δράσης και πρόληψης σε περίπτωση πανδημικού κινδύνου. Η όποια αναθεώρηση πρέπει να αποβλέπει σε μεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων για την υγεία φορέων των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων. Μια άλλη πτυχή την οποία θεωρώ εξαιρετικά σημαντική είναι η απαραίτητη διαφάνεια, όσον αφορά τόσο τα χρησιμοποιούμενα ιατρικά προϊόντα όσο και τις επιστημονικές εκθέσεις που καταρτίζουν οι αρμόδιες για την υγεία αρχές, έτσι ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλίζονται η ασφάλεια και η ενημέρωση των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η ΕΕ ήταν η περιοχή του κόσμου που ήταν καλύτερα προετοιμασμένη και διέθετε τις μεγαλύτερες ικανότητες αντίδρασης για τον περιορισμό της εξάπλωσης αυτής της νόσου, αν και οι επιμέρους διαφορές ως προς το επίπεδο προετοιμασίας των κρατών μελών και η παντελής έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ τους αποδυνάμωσαν την προσπάθεια. Η προετοιμασία και η αντίδραση όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία εντός της ΕΕ είναι ευθύνη των κρατών μελών, γι’ αυτό επιβάλλεται να βελτιωθεί η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ τους, αλλά και με τα θεσμικά όργανα και τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, ιδίως στα αρχικά στάδια της εξάπλωσης του ιού, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η σοβαρότητά της και να είναι δυνατή η λήψη των συναφών διοικητικών αποφάσεων και η υιοθέτηση συνεπούς προσέγγισης. Οι διαφορετικές συστάσεις που διατυπώνονται εντός της ΕΕ και των κρατών μελών όσον αφορά τις ομάδες προτεραιότητας για εμβολιασμό δείχνουν την τεράστια αβεβαιότητα και τις αποκλίσεις απόψεων που κυριαρχούν ως προς τον καθορισμό της κατάλληλης μεθόδου αντιμετώπισης του ζητήματος. Το κόστος, το οποίο ήταν εξαιρετικά αυξημένο, θα μπορούσε άλλωστε να έχει μειωθεί μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ αυτών και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Υποστηρίζω την ανάγκη κατάρτισης ενός ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την άσκηση του ρόλου του επιστημονικού εμπειρογνώμονα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αρχή που φέρει ευθύνη για την ασφάλεια και για τη διαχείριση και πρόβλεψη κινδύνων, έτσι ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω περιστατικά διαφθοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς.(FR) Η διαχείριση της επιδημίας γρίπης H1N1, για την οποία είχαν προηγηθεί προειδοποιητικές ενδείξεις, υπήρξε αποτυχημένη. Πρέπει, συνεπώς, να αντλήσουμε διδάγματα από αυτή την κρίση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικότερα τυχόν μελλοντικούς κινδύνους πανδημίας. Προφανώς, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο μεταξύ τους, αλλά και με τα ευρωπαϊκά όργανα, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα σε περίπτωση πανδημίας. Ομοίως, πρέπει να αποσαφηνίσουμε τον ρόλο των μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται τις ιατρικές απειλές, και να εξασφαλίσουμε ότι η ΠΟΥ θα αναθεωρήσει τον ορισμό των κριτηρίων αύξησης του διεθνούς επιπέδου επιφυλακής απέναντι σε κίνδυνο πανδημίας. Τέλος, είναι μάλλον σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα κοινό σύστημα μαζικής προμήθειας εμβολίων από τα κράτη μέλη. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό: απαιτείται πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες που συμβουλεύουν τις ευρωπαϊκές αρχές δημόσιας υγείας, έτσι ώστε να εξαλειφθεί το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς.(FR) Χαιρετίζω την ψηφοφορία για την έκθεση αυτή, κατά την εκπόνηση της οποίας άσκησα καθήκοντα σκιώδους εισηγήτριας για λογαριασμό της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες). Χάριν των 500 περίπου εκατομμυρίων πολιτών τους οποίους εκπροσωπούμε, οφείλουμε να αντλήσουμε διδάγματα από αυτή την κρίση έτσι ώστε να χειριστούμε αποτελεσματικότερα τυχόν νέες απειλές πανδημίας. Το κείμενο που υιοθετήθηκε εχθές αποτελεί πολύ καλό συμβιβασμό από την άποψη της συνεργασίας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνεια στον τομέα της υγείας.

Ενόψει της αποδεδειγμένης αδυναμίας γνήσιας συνεργασίας στον τομέα της υγείας μεταξύ των κρατών μελών, ήταν απαραίτητο να υιοθετηθεί μια εποικοδομητική και πρακτική προσέγγιση που να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη απόκριση σε περίπτωση μελλοντικής πανδημίας·

Διευκρίνιση των ρόλων των μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ για τη διαχείριση των ιατρικών απειλών·

Έκκληση προς την ΠΟΥ να αναθεωρήσει τον ορισμό των κριτηρίων αύξησης του διεθνούς επιπέδου επιφυλακής απέναντι σε κίνδυνο πανδημίας·

Αξιολόγηση των στρατηγικών εμβολιασμού και επικοινωνίας που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών·

Δημιουργία ενός κοινού συστήματος προμήθειας εμβολίων από τα κράτη μέλη, ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση ανισοτήτων·

Δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύουν τις ευρωπαϊκές αρχές δημόσιας υγείας, ώστε να αποτραπούν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση διότι φρονώ ότι η απαιτείται βελτίωση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ για την αντίδραση σε επιδημιολογικούς κινδύνους. Η περίπτωση της γρίπης Η1Ν1 ανέδειξε τις αδυναμίες της διαχείρισης κινδύνων σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε ανεπαρκή σύνδεση μεταξύ των επιπέδων επιφυλακής και των πραγματικών κινδύνων, οδηγώντας σε εκτεταμένη σπατάλη πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει ένα ανεξάρτητο σύστημα για την αξιολόγηση των κινδύνων πανδημίας, καθώς και να συντονίσει καλύτερα τη διαχείριση αυτών των κινδύνων. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων πρέπει να αποκτήσει τις δυνατότητες που απαιτούνται για να είναι σε θέση να διαδραματίσει όσο το δυνατόν πιο ενεργό ρόλο σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τη διαχείριση της γρίπης Η1Ν1 επειδή δίνει έμφαση στη σημασία της συνεργασίας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας ως προς τη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων, ιδίως μέσω της βελτιωμένης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ως ανεξάρτητου οργανισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Το 2009, ο κόσμος καταλήφθηκε από τον φόβο ενός ιού με υψηλό βαθμό πανδημικής εξάπλωσης και πιθανώς υψηλή θνησιμότητα: της γρίπης τύπου Α. Ευτυχώς, οι χειρότεροι φόβοι όσον αφορά τη νοσηρότητα και θνησιμότητα λόγω του ιού H1N1 δεν επιβεβαιώθηκαν. Στην Ευρώπη, αυτός ο ιός ήταν υπεύθυνος για 2.900 θανάτους, αριθμός πολύ χαμηλότερος από τον αριθμό θανάτων λόγω της εποχικής γρίπης. Ωστόσο, λόγω των προειδοποιήσεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και του φόβου που προκλήθηκε, τα κράτη μέλη έλαβαν εξαιρετικά μέτρα, όπως μαζικούς εμβολιασμούς, τα οποία επιβάρυναν ουσιαστικά το κόστος λειτουργίας των συστημάτων υγείας. Είναι σημαντικό να συναχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα από τον τρόπο χειρισμού της γρίπης τύπου Α, αντί να επισημαίνονται απλώς σφάλματα. Το πιο ουσιαστικό από αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι, ακόμα και έτσι, είναι καλύτερο να σφάλλει κανείς προς την κατεύθυνση της υπερβολής παρά προς την κατεύθυνση της παράλειψης. Δεύτερον, πρέπει να αντλήσουμε κατάλληλα διδάγματα για τον χειρισμό μελλοντικών πανδημιών, οι οποίες δεν αποκλείεται να είναι πιο επιθετικές, και να κατανοήσουμε πώς και πότε πρέπει να ενεργούμε και τι μέτρα πρέπει να λαμβάνουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Ευτυχώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ), ο ιός της γρίπης H1N1 προκάλεσε λιγότερους θανάτους από ό,τι προβλεπόταν αρχικά, και σήμερα θεωρείται νόσος μειωμένης σοβαρότητας στην ΕΕ. Δημιούργησε κάποια ανησυχία στα πρώτα στάδια διάδοσής της, οδηγώντας διάφορα κράτη μέλη να επενδύσουν σημαντικά ποσά σε προγράμματα εμβολιασμού τα οποία αποδείχθηκαν υπερβολικά, μιας και σε χώρες όπως η Πολωνία, η οποία δεν έλαβε κανένα έκτακτο μέτρο, το ποσοστό θνησιμότητας διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο με τα αντίστοιχα ποσοστά χωρών οι οποίες πραγματοποίησαν εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού, το κόστος των οποίων εκτιμάται ότι ανήλθε σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, «οι πολιτικές για την προμήθεια εμβολίων είχαν ήδη χαραχτεί με εκ των προτέρων συμφωνίες αγοράς που είχαν συναφθεί με φαρμακευτικές εταιρείες ήδη από το 2007». Αυτό καταδεικνύει έλλειψη διαφάνειας ως προς τη συγκεκριμένη διαδικασία λόγω της απαράδεκτης εξάρτησης των κρατών μελών από τις φαρμακοβιομηχανίες. Κατά συνέπεια, οφείλω να συμφωνήσω με την εισηγήτρια, και να εκφράσω την ελπίδα ότι οι συστάσεις της, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών και την αρχή της προφύλαξης –που πρέπει να ωφελεί τους ασθενείς παρά τις επιχειρήσεις– θα ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Έχοντας υπόψη την προβληματική διαδικασία διαχείρισης της κηρυχθείσας πανδημίας γρίπης τύπου Α (H1N1) και τα επίσημα στοιχεία (2.900 θάνατοι ως αποτέλεσμα της γρίπης Η1Ν1, ενώ κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους προκλήθηκαν 40.000 θάνατοι από την εποχιακή γρίπη), η έκθεση απαιτεί διαφάνεια, πράγμα που θεωρούμε αξιέπαινο. Αυτό αφορά τόσο το παρελθόν –με πλήρη διασάφηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν καθώς και των ευθυνών– όσο και την προσέγγιση σε μελλοντικές καταστάσεις. Αναφέρονται ειδικότερα τα ακόλουθα ζητήματα: το θέμα της προμήθειας εμβολίων και των αντιιικών αγωγών· πληροφορίες σχετικά με τα καταγεγραμμένα περιστατικά και τη σοβαρότητά τους· παροχή πρόσβασης σε έγγραφα σχετικά με κλινικές δοκιμές, ερευνητικά πρωτόκολλα και παρενέργειες φαρμάκων (από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων)· και το θέμα της ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι συμβουλεύουν τις ευρωπαϊκές αρχές δημόσιας υγείας. Στην έκθεση, το ΕΚ «ζητεί να αναθεωρηθούν τα σχέδια πρόληψης που θεσπίστηκαν στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της για μελλοντικές πανδημίες γρίπης, προκειμένου να αυξηθούν η αποτελεσματικότητα και η συνοχή τους». Συνιστάται επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, όσον αφορά τόσο τον ορισμό της σοβαρότητας των εκδηλώσεων του ιού όσο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Εν γένει, θεωρούμε το κείμενο θετικό, και γι’ αυτό το υπερψηφίσαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης αξιολόγησης των όσων συνέβησαν κατά τη διαχείριση του ζητήματος της γρίπης H1N1, τα παθήματα πρέπει να γίνουν μαθήματα, πρέπει δε να αναγνωριστεί ότι οι χώρες οφείλουν να διαθέτουν συστήματα δημόσιας υγείας και ευρύτερες υπηρεσίες στον τομέα της δημόσιας υγείας που να μπορούν να παρέμβουν σε διαφορετικούς τομείς, συγκεκριμένα:

- ως προς την κατάρτιση και αξιολόγηση επιστημονικών μελετών, ανεξάρτητων από τη φαρμακοβιομηχανία, σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τη σχέση κινδύνου-ωφέλειας των αντιιικών εμβολίων και ιατρικών προϊόντων, καθώς και σχετικά με τις προτεινόμενες ομάδες στόχους·

- ως προς την αξιολόγηση των πληροφοριών για τα συνιστώμενα φάρμακα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, ιδίως σε περιπτώσεις πανδημίας·

- ως προς την ενίσχυση των δυνατοτήτων διαχείρισης και πρόληψης των κινδύνων, καθώς και σε σχέση με την έρευνα και ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς, αλλά και όσον αφορά τη λήψη προληπτικών μέτρων δημόσιας υγείας.

Είναι εξάλλου αναγκαίο να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εθνικών υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ αυτών και των συναφών διεθνών και περιφερειακών οργάνων και οργανισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω την έκθεση της κ. Rivasi σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης της γρίπης Η1Ν1 το 2009-2010 στην ΕΕ επειδή αναδεικνύει την υπερβολικά κινδυνολογική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την αξιολόγηση του προβλήματος. Τάσσομαι υπέρ του να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που άπτονται της υγείας των πολιτών της ΕΕ, αλλά όχι υπέρ της υιοθέτησης υπερβολικά κινδυνολογικών προσεγγίσεων, οι οποίες οδηγούν στη συνέχεια σε διόγκωση των δημοσίων δαπανών στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα το κείμενο της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς. (IT) Η πρόταση ψηφίσματος την οποία εγκρίναμε θέτει τα θεμέλια για την αναγκαία περισυλλογή σχετικά με τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην εξάπλωση της γρίπης των χοίρων.

Όπως θα θυμάστε όλες και όλοι, αντί να βρουν κοινές λύσεις, τα κράτη μέλη είχαν τότε περιχαρακωθεί σε ατομικιστικές θέσεις. Οι αντιδράσεις των διαφόρων εθνικών κυβερνήσεων διέφεραν σε εξαιρετικό βαθμό, καθώς κυμαίνονταν από εκτεταμένους εμβολιασμούς έως την πλήρη απουσία εμβολιασμών, όπως στην περίπτωση της Πολωνίας. Η εμπειρία αυτή πρέπει να μας ωθήσει να βελτιώσουμε τον συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών δημόσιας υγείας και των ευρωπαϊκών οργάνων, να αναθεωρήσουμε τις στρατηγικές πρόληψης και εμβολιασμού και να επανακαθορίσουμε τα κριτήρια για την κήρυξη επιφυλακής έναντι πανδημίας.

Θέλω να επισημάνω ότι η αποτελεσματικότερη συνεργασία μπορεί να οδηγήσει όχι μόνον σε μείωση του κόστους διαχείρισης τέτοιων κρίσεων, ιδίως μέσω της δυνατότητας ομαδικής αγοράς εμβολίων από τα κράτη μέλη, αλλά, προπάντων, μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στον πληθυσμό, καθόσον, φυσικά, ο ιός δεν σταματά σε σύνορα.

Τέλος, ευελπιστώ ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων θα αποκτήσει τη στήριξη που του αξίζει έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του ως προς την αξιολόγηση και τον έλεγχο καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης της γρίπης Η1Ν1. Εντούτοις, θέλω να επισημάνω ότι αυτή η «διαχείριση» υπήρξε, ουσιαστικά, ακόμα μια περίπτωση επικράτησης της «αρχής της προφύλαξης», η οποία επιβάλλει την ανάληψη δράσης χωρίς να προηγηθεί κατάλληλη μελέτη. Το γεγονός ότι η Γενική Διευθύντρια της ΠΟΥ κήρυξε μια απειλητική πανδημία, αλλά επέλεξε να μην εμβολιαστεί η ίδια, καταδεικνύει φανερά το χάσμα μεταξύ των προσωπικών κρίσεων για τη σοβαρότητα της νόσου και του δημοσίου λόγου των αρμοδίων. Μετά την υπόθεση του μολυσμένου αίματος, κανένας δημόσιος αξιωματούχος στον τομέα της υγείας δεν είναι πρόθυμος να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Η γρίπη H1N1 μας δίδαξε πολλά πράγματα. Καταρχάς, μας δίδαξε πώς μπορούμε να σπαταλούμε αδίκως χρήματα. Το κόστος αυτής της γρίπης των χοίρων (900 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο!) δεν οφείλεται στον αριθμό των θυμάτων. Ο ιός της γρίπης H1N1 προκάλεσε 10 φορές λιγότερα θύματα από ό,τι η συνήθης εποχική γρίπη. Είναι, όμως, αλήθεια ότι αυτά τα 2.000 θύματα ετησίως, που στην πλειονότητά τους ήταν ηλικιωμένα ή ήδη ασθενή άτομα, δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Είναι πολύ λιγότερο εξωτικά.

Έπειτα, μας δίδαξε πώς να συγκαλύπτουμε εντελώς την απουσία κριτικής ικανότητας με κινδυνολογικές ομιλίες και θεατρινισμούς. Παραγγέλθηκαν άσκοπα δεκάδες εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Διοργανώθηκε ένα πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού χωρίς κανένα ίχνος κοινής λογικής. Οι πληροφορίες που μεταδίδονταν ήταν τόσο υπερβολικές και αντιφατικές ώστε ο λαός της Γαλλίας γύρισε την πλάτη του με καχυποψία, και έπραξε σωστά, στις οδηγίες που του δόθηκαν.

Δημιουργήθηκε η υποψία ότι είχαν κοινά συμφέροντα όσοι έλαβαν τις πολιτικές αποφάσεις και όσοι ωφελήθηκαν οικονομικά από αυτές. Τέλος, η γρίπη H1NI μας δίδαξε ότι, στη Γαλλία, όσο επιρρεπής σε σφάλματα, αμελής ή ανίκανος και αν είναι ένας ή μία υπουργός, τίποτε δεν μπορεί να τον (ή την) αναγκάσει να παραιτηθεί. Οι δε καθημερινές εξελίξεις στο εσωτερικό της γαλλικής κυβέρνησης αποδεικνύουν το γεγονός ότι, ως προς το θέμα αυτό, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε!

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), γραπτώς. (DE) Υπήρξε έλλειψη διαφάνειας το 2009 και 2010 όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε το στέλεχος της γρίπης H1N1, την εξάπλωση του οποίου χαρακτήρισε πανδημία η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Αυτό είναι το θέμα που εξετάζεται στην «έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης της γρίπης H1N1 το 2009-2010 στην ΕΕ». Χαιρετίζω αυτή την έκθεση κυρίως επειδή προβλέπει πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής επέμβασης και πανδημίας.

Τα κράτη μέλη ενέργησαν μονομερώς ως προς την παραγγελία και διανομή εμβολίων. Το μείζον ζήτημα σε αυτό το πλαίσιο είναι να αξιολογηθεί η στρατηγική δημιουργίας αποθεμάτων εμβολίων και να δρομολογηθεί η κοινή προμήθεια εμβολίων από τα κράτη μέλη στο μέλλον. Η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών είναι επίσης σημαντική.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς.(FR) Χάρη στις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε η πολιτική μου ομάδα (η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)), αυτή η έκθεση περιέχει εποικοδομητικές προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να αντλήσουμε διδάγματα από την κρίση στον τομέα της υγείας που προκλήθηκε από τον ιό H1N1, ιδίως μέσω της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού συντονισμού.

Πράγματι, η αρχική έκθεση περιείχε ποικίλες ανακρίβειες και πιθανώς θα αποθάρρυνε πολλούς από το να εμβολιαστούν. Εντούτοις, με την έκθεση αυτή, όπως υιοθετήθηκε σήμερα, επιδιώκεται η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας στη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της υγείας. Οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας πρέπει να μετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας στρατηγικής πρόληψης και καταπολέμησης ενδεχόμενης πανδημίας. Δεν επιτρέπεται να συνεχίσουν να περιβάλλονται με τέτοια σύγχυση και καχυποψία οι εκστρατείες εμβολιασμού.

Επιβάλλεται να βελτιωθεί η επικοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο εύκολη είναι η διάδοση φημών χωρίς επιστημονική βάση στα νέα μέσα και το Διαδίκτυο. Ευτυχώς, η γρίπη ήταν λιγότερο σοβαρή από το αναμενόμενο, αλλά θα ήταν επικίνδυνο να υποτιμηθεί ο βαθμός μη προβλεψιμότητας και πιθανής σοβαρότητας μελλοντικών πανδημιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση επειδή η ΠΟΥ οφείλει να αναθεωρήσει επειγόντως τον ορισμό της πανδημίας έτσι ώστε να συνυπολογίζεται η σοβαρότητα μιας νόσου κατά τον ορισμό των σταδίων μιας πανδημίας και να είναι δυνατή η εφαρμογή καταλληλότερων λύσεων. Απαιτείται βελτίωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση πανδημιών. Πρέπει να αναθεωρηθούν τα σχέδια πρόληψης, να αποσαφηνιστούν και, ει δυνατόν, να αναθεωρηθούν οι ρόλοι και οι ευθύνες των βασικών παραγόντων, και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής διαχείριση των κινδύνων ενόψει τυχόν πανδημίας σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, καθώς και να καταστεί σοβαρότερος ο συντονισμός των κρατών μελών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Πρέπει να θεσπιστεί μια διαδικασία που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να πραγματοποιούν ομαδικές αγορές σε εθελοντική βάση. Οι παρασκευαστές πρέπει να φέρουν πλήρη ευθύνη για τις επιτρεπόμενες ενδείξεις στα προϊόντα τους, και αυτό πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως από τα κράτη μέλη σε όλες τις συμβάσεις για την προμήθεια εμβολίων. Τα σχέδια πρόληψης που θεσπίστηκαν στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της για μελλοντικές πανδημίες γρίπης πρέπει να αναθεωρηθούν, προκειμένου να αυξηθούν η αποτελεσματικότητα και η συνοχή τους και να αποκτήσουν επαρκή αυτονομία και ευελιξία ώστε να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν ταχύτερα και κατά περίπτωση στον πραγματικό κίνδυνο, με βάση ενημερωμένα και σοβαρά επιστημονικά στοιχεία. Συμφωνώ με τη θέση ότι, για να είναι επιτυχημένες, οι στρατηγικές εμβολιασμού πρέπει να στηρίζονται σε τρεις προϋποθέσεις: αποτελεσματικότητα του εμβολίου, θετικός λόγος οφέλους κινδύνου του εμβολίου, και προσδιορισμός των ομάδων κινδύνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Φρονώ ότι το ψήφισμα σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης της γρίπης Η1Ν1 το 2009-2010 στην ΕΕ αποκαλύπτει σαφώς τα λάθη που έγιναν και, συγχρόνως, θέτει τα θεμέλια για τη νέα, αποτελεσματική διαχείριση των πανδημιών γρίπης. Είναι γνωστό ότι η αντίδραση στην εξάπλωση της γρίπης Η1Ν1 υπήρξε υπερβολική σε σύγκριση με την πραγματική έκταση του προβλήματος. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, πιστεύω ότι τα σχέδια πρόληψης τυχόν πανδημίας γρίπης στην Ευρώπη πρέπει να αναθεωρηθούν κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ταχεία, συνεπής και αποτελεσματική αντίδρασή μας. Από την άποψη αυτή, είναι επιβεβλημένο, κατά τη γνώμη μου, να ενισχυθούν η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να καταλήξουμε σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική προσέγγιση του προβλήματος. Επιπλέον, εκτιμώ ότι θα ήταν χρήσιμο, όπως αναφέρεται στο κείμενο του ψηφίσματος, να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία ανεξάρτητοι ειδικοί επιστήμονες που δεν συνδέονται με τη βιομηχανία φαρμάκων με κανενός είδους συμφέροντα, παράλληλα με τους παράγοντες της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Έχοντας επίγνωση της σοβαρότητας της γρίπης Η1Ν1 και της σπουδαιότητας της υγείας των πολιτών μας, εκτιμώ ότι η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι υποδεικνύει συγχρόνως τον ορθό τρόπο χειρισμού τέτοιων καταστάσεων. Η μέτρια σοβαρότητα της νόσου αυτής επιβεβαιώθηκε ήδη από το 2009 από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη οδήγησαν σε τεράστια κόστη, σε πώληση εμβολίων τα οποία παράχθηκαν επειγόντως και σε αναθεώρηση του ορισμού της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο όχι μόνο τη γεωγραφική διάδοση αλλά και τη σοβαρότητά της. Αυτοί οι παράγοντες αναδεικνύουν το γεγονός ότι η υιοθέτηση διαφορετικής προσέγγισης είναι απολύτως επιβεβλημένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από μεγαλύτερη συνεργασία, διαφάνεια και ανεξαρτησία ως προς την επίλυση τέτοιων καταστάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Το θέμα της γρίπης εμφανίζεται κάθε έτος στην ημερήσια διάταξη όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και πολλών εθνικών κοινοβουλίων. Εκτιμώ ότι στην έκθεση Rivasi υιοθετείται μια πολύ ευρεία προσέγγιση του προβλήματος της γρίπης Η1Ν1, το οποίο συζητείται στο πλαίσιο διαφορετικών επιμέρους κατηγοριών όπως η συνεργασία, η ανεξαρτησία και η διαφάνεια, οι οποίες θα έχουν απολύτως ζωτική σημασία σε περίπτωση μελλοντικής πανδημίας. Φρονώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει ενεργά και ταχέα μέτρα, γι’ αυτό ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης σχετικά με τη διαχείριση της γρίπης Η1Ν1.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα αυτή την έκθεση καθόσον δεν περιείχε τίποτε στο οποίο να αντιτίθεμαι. Εντούτοις, με δεδομένο τον περιορισμένο αντίκτυπο της γρίπης Η1Ν1, δεν κατανοώ γιατί το Κοινοβούλιο αποφάσισε να διαθέσει χρόνο και πόρους για την εξέτασή του θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ λεπτομερή και ειλικρινή έκθεσή της, η οποία περιλαμβάνει πολλά ανησυχητικά μηνύματα. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η κοινή προσέγγιση της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας κατέδειξε τις δυνατότητες ανάληψης κοινής δράσης, αποκαλύπτοντας συγχρόνως τραγικές αδυναμίες, ιδίως στους τομείς της πρόληψης, των αντικειμενικών στατιστικών και της αγοράς ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων. Η ΕΕ αντιμετώπισε προσφάτως δύο φορές το πρόβλημα της εξάπλωσης ενός επικίνδυνου ιού. Δεν έχουν αντληθεί αρκετά διδάγματα από αυτές τις εμπειρίες. Χαιρετίζω τις προτάσεις που αφορούν τον αυστηρότερο έλεγχο της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων και την άσκηση πίεσης για συλλογή αντικειμενικών στοιχείων, καθώς και το ενδιαφέρον για την προστασία όλων των πολιτών της ΕΕ ανεξάρτητα από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονται. Θεμελιώδη σημασία θεωρώ ότι έχει το αίτημα για χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και η διάταξη ότι οι φαρμακοβιομηχανίες θα έχουν συμβουλευτικό, και όχι αποφασιστικό, ρόλο. Το ίδιο ισχύει για τις μελέτες και τις δοκιμές υλικών εμβολιασμού και άλλων φαρμάκων, οι οποίες πρέπει να καταρτίζονται ανεξάρτητα από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Υποστηρίζω επίσης το αίτημα για αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά τους επαγγελματίες και τους συμβούλους που εργάζονται για λογαριασμό των ευρωπαϊκών οργάνων. Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται με σαφήνεια και διαφάνεια, όμως με τρόπο που δεν θα προκαλεί πανικό, αλλά θα παρέχει τεκμηριωμένες και κατανοητές πληροφορίες. Ως κοσμήτορας, είμαι συναρμόδιος για την προστασία της υγείας των βουλευτών και των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· θέλω λοιπόν να δηλώσω ότι τα μέτρα που λάβαμε στο ΕΚ υπήρξαν αποτελεσματικά, αλλά όχι φθηνά.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Βάσει των στατιστικών στοιχείων που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση, η αντίδραση στη διάδοση H1N1 υπήρξε όντως δυσανάλογη σε σύγκριση με τα πραγματικά χαρακτηριστικά του φαινομένου, οδηγώντας κατ’ ουσίαν σε πολύ δαπανηρές εκστρατείες εμβολιασμού σε πολλά κράτη μέλη. Συνεπώς, η εισηγήτρια θεώρησε σκόπιμο να θίξει ορισμένα άκρως σημαντικά ζητήματα, κυρίως όσον αφορά τη συντριπτική επιρροή των φαρμακοβιομηχανιών. Υποστήριξε ότι οι μελέτες σχετικά με τα αντιιικά φάρμακα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τις φαρμακοβιομηχανίες. Η επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης έχουν καταδείξει τους περιορισμούς τους, καθότι δεν είναι διαθέσιμο κανένα επιστημονικό στοιχείο, οπότε χρησιμοποιούνται ακόμη τα στοιχεία που δημοσίευσε η ίδια η φαρμακευτική βιομηχανία. Είναι επίσης αναγκαίο να βελτιωθεί η συνεργασία, να ζητηθεί η αναθεώρηση των σχεδίων πρόληψης και των ρόλων των βασικών παραγόντων, και να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να πραγματοποιούν ομαδικές αγορές σε εθελοντική βάση. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) πρέπει να αναθεωρήσει τον ορισμό της πανδημίας το ταχύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να συμπεριλάβει στο ταξινομικό της σύστημα την πτυχή της λοιμοτοξικότητας του ιού. Εν προκειμένω, το εμβόλιο επιβάλλεται να είναι αποτελεσματικό, να χαρακτηρίζεται από θετική σχέση μεταξύ κινδύνων και οφελών, και να εστιάζεται πραγματικά σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Τέλος, πρέπει να αποφύγουμε τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, καθόσον είναι πιθανό να προκαλέσουν αμέσως στην κοινή γνώμη καχυποψία ενόψει του ενδεχομένου άσκησης πιέσεων από τρίτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η έκθεση αυτή έχει την αρετή ότι καταδικάζει την έλλειψη διαφάνειας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων καθώς και τους δεσμούς μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών και των εμπειρογνωμόνων στον τομέα των εμβολίων και των αντιιικών φαρμάκων. Είναι, συνεπώς, λυπηρό το γεγονός ότι στην έκθεση δεν απευθύνεται έκκληση υπέρ της αναστολής της δραστηριότητας του εν λόγω οργανισμού μέχρις ότου υλοποιηθεί η απαιτούμενη ουσιαστική, εκτεταμένη μεταρρύθμιση. Ψηφίζω υπέρ της ενθάρρυνσης της εισηγήτριας ώστε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο την επόμενη φορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η διαχείριση της γρίπης Η1Ν1 εντός της ΕΕ αποκάλυψε ποικίλα προβλήματα, ιδίως όσον αφορά την πραγματική σοβαρότητα και την έκταση του προβλήματος· η αντίδραση των κρατών μελών υπήρξε δυσανάλογη και άκρως δαπανηρή, αν συγκριθεί με τους θανάτους που καταγράφονται κάθε έτος λόγω της συνήθους γρίπης και τα ποσά που δαπανούν τα κράτη μέλη για την καταπολέμησή της. Η ανάλυση της διαχείρισης της γρίπης Η1Ν1 στην Ευρώπη αναδεικνύει ένα βασικό πρόβλημα: την έλλειψη ανεξάρτητης αξιολόγησης εκ μέρους των εθνικών και/ή ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών, που έχει ως αποτέλεσμα τη μη προσαρμογή των μέτρων δημόσιας υγείας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο, στις τρέχουσες κλινικές και επιδημιολογικές στατιστικές. Κατά συνέπεια, απαιτούνται αλλαγές στη διαχείριση μελλοντικών περιπτώσεων πανδημιών προκειμένου να αποφευχθούν ο γενικευμένος πανικός μεταξύ των πολιτών καθώς και οι περιττές δαπάνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Στην έκθεση αυτή αξιολογείται η διαχείριση της γρίπης Η1Ν1 το 2009-2010 στην ΕΕ και δίνεται έμφαση στις πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν: συνεργασία, ανεξαρτησία και διαφάνεια στη διαχείριση μελλοντικών πανδημιών, συγκεκριμένα μέσω της καλύτερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του ΕΚΠΕΝ.

Εντούτοις, μια αξιολόγηση δεν είναι αρκετή και δεν έχω διαπιστώσει περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της ταχείας και αποτελεσματικής αντίδρασης στην εξάπλωση μεταδοτικών νόσων, ενώ δεν έγινε καθόλου λόγος για προληπτικά μέτρα. Όπως πάντα, η έκθεση είναι ασαφής και γενικόλογη. Ψήφισα υπέρ, δεδομένου ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας καμία άλλη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Το 2009 καταγράφηκαν λιγότεροι θάνατοι από τη γρίπη τύπου A/H1N1 σε σύγκριση με την εποχική γρίπη. Παρότι η ΠΟΥ ταξινόμησε τη γρίπη H1N1 ως ήσσονος σημασίας νόσο, συγχρόνως, εξέδωσε προειδοποίηση πανδημίας επιπέδου 6, που είναι το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Στη συνέχεια, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι του πληθυσμού τους, τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπάνησαν δισεκατομμύρια για να καταπολεμήσουν μια επιδημία γρίπης η επικινδυνότητα της οποίας ήταν πολύ χαμηλότερη από της κανονικής γρίπης. Τα μέσα συνέβαλαν επίσης στον πανικό. Όταν μια πανδημία χαρακτηρίζεται επισήμως επικίνδυνη αλλά αποδεικνύεται ότι έγινε πολύ κακό για το τίποτα, δημιουργείται το ανησυχητικό ενδεχόμενο να μην αντιμετωπιστούν σοβαρά τυχόν μελλοντικές προειδοποιήσεις. Αυτό καταδεικνύει σαφώς ότι η ΠΟΥ πρέπει να αναθεωρήσει τα κριτήριά της όσον αφορά τον ορισμό της πανδημίας.

Φυσικά, η καλή συνεργασία και η κοινή προμήθεια είναι συμφέρουσες σε περίπτωση πανδημίας, καθώς βοηθούν στην επίτευξη μειώσεων στις τιμές. Ωστόσο, αν εγκρίνεται η κυκλοφορία νέων φαρμάκων με βεβιασμένο τρόπο προκειμένου να αντιμετωπιστούν φανταστικές πανδημίες, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα μείζον πρόβλημα. Πάντως, στο συγκεκριμένο κείμενο δεν εξετάζεται ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και των φαρμακοβιομηχανιών στην καλλιέργεια κλίματος πανικού. Για τον λόγο αυτόν, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτό το κείμενο επειδή είναι δύσκολο να προβλεφθεί η σοβαρότητα μιας πανδημίας και ο τρόπος εξέλιξής της· άλλωστε, είναι συχνό το φαινόμενο να λαμβάνονται πολλές δυσανάλογες αποφάσεις όταν εκδηλώνεται μια πανδημία. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να δοθεί μεγάλη προσοχή στη διασφάλιση της συνεργασίας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας. Προπάντων, τα σχέδια πρόληψης που έχουν καταρτιστεί στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της για τυχόν μελλοντικές πανδημίες γρίπης πρέπει να αναθεωρηθούν με συνέπεια, έτσι ώστε είναι ευέλικτα και να προσαρμόζονται αποτελεσματικά κάθε φορά που εμφανίζεται κίνδυνος πανδημίας γρίπης. Επιπλέον, πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και τον συντονισμό της δράσης σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκώς η διαχείριση των κινδύνων και να αντιδρούμε αμέσως σε κινδύνους πανδημίας. Πιστεύω ότι πρέπει να διατεθούν περισσότεροι οικονομικοί πόροι για την έρευνα και ανάπτυξη, και προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις υπέρ της αξιολόγησης και της πρόβλεψης του αντικτύπου από την εξάπλωση του ιού της γρίπης. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η σύναψη προγενέστερων συμφωνιών αγοράς και παράδοσης θα λειτουργούν διαφανώς, μειώνοντας τη διαφθορά σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να περιορίσουμε την επιρροή των φαρμακοβιομηχανιών, όχι μόνον όσον αφορά τη διανομή, αλλά και τη διενέργεια μελετών για την παρασκευή εμβολίων και αντιιικών φαρμάκων. Οι ειδικοί επιστήμονες πρέπει να δηλώνουν δημοσίως ότι δεν τους συνδέει κανένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον με τη φαρμακευτική βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης της γρίπης H1N1 το 2009-2010 στην ΕΕ. Σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και στην Ελλάδα, η εγρήγορση των θεσμών και της πολιτείας έφθινε τη στιγμή που περιορίστηκε η δημοσιότητα του θέματος. Και ενώ η συζήτηση για την γρίπη εξέλειψε, ο ιός όχι μόνο εξακολουθεί να υφίσταται αλλά αποδεικνύεται και περισσότερο θανατηφόρος από το παρελθόν. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα παρουσιάστηκε πρόσφατα έξαρση τόσο της νόσου όσο και των θανάτων εξαιτίας αυτής με τις απώλειες να ξεπερνούν τις 100 ανθρώπινες ζωές και ως κύρια αιτία παρουσιάζεται η έλλειψη ενημέρωσης καθώς οι ευπαθείς ομάδες, όπως οι χρόνιοι πάσχοντες που έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί, δεν το κάνουν θεωρώντας ότι ο κίνδυνος έχει πλέον εκλείψει.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Στην έκθεση σχετικά με τη διαχείριση της γρίπης Η1Ν1 στην ΕΕ κατά τη διάρκεια του 2009-2010 δίνεται έμφαση στη μειωμένη σοβαρότητα, από στατιστική άποψη, που αποτελεί χαρακτηριστικό της νόσου εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας (από ανθρώπινη άποψη, κάθε νεκρός αντιπροσωπεύει μια αναντικατάστατη απώλεια). Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ανέφερε 2.900 θανάτους στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα μόλυνσης από τον ιό H1N1 κατά τη διάρκεια του 2009. Αυτός ο αριθμός υπολείπεται των επισήμων εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αριθμό των θανάτων που οφείλονται αποκλειστικά στην εποχική γρίπη. Ο αριθμός των θανάτων είναι επίσης εμφανώς χαμηλότερος από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις των υγειονομικών υπηρεσιών εντός των κρατών μελών της ΕΕ. Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα αποδέχτηκαν το μέγιστο επίπεδο επιφυλακής που κήρυξε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη σειράς δαπανηρών και δυσανάλογων μέτρων σε σύγκριση με τη σοβαρότητα της γρίπης Η1Ν1. Εντούτοις, έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΠΟΥ, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει υιοθετηθεί διαφορετική προσέγγιση. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή πρέπει σαφώς να μας απασχολήσει, και συμφωνώ με την άποψη της εισηγήτριας ότι η ΕΕ χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της, μεγαλύτερη ανεξαρτησία και μεγαλύτερη διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση της σχέσης κόστους-οφέλους αυτών των μέτρων που έχουν σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (EN) Στην έκθεση διατυπώνεται η άποψη ότι απαιτείται βελτίωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση πανδημιών και ζητείται η αναθεώρηση των σχεδίων πρόληψης που έχουν καταρτίσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Ζητείται δε ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και συντονισμός των κρατών μελών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ). Επίσης, καλείται η ΠΟΥ να αναθεωρήσει τον ορισμό της πανδημίας, με κριτήριο τη γεωγραφική της εξάπλωση και τη σοβαρότητά της. Το ΕΚΠΕΝ καλείται να ασκήσει τις αρμοδιότητές του ως ανεξάρτητος οργανισμός όσον αφορά την αξιολόγηση και την ενημέρωση σχετικά με τη σοβαρότητα των κινδύνων μόλυνσης εντός της ΕΕ, εκδίδοντας συστάσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε τομείς όπως οι τεχνικές διαχείρισης κρίσεων και οι στρατηγικές εμβολιασμού και επικοινωνίας. Επιπλέον, στο κείμενο της έκθεσης ζητείται η αξιολόγηση των στρατηγικών εμβολιασμού κατά της γρίπης που συνιστώνται στην ΕΕ και εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, καλύπτοντας την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, την εκτίμηση της σχέσης κόστους-οφέλους τους και τις προτεινόμενες ομάδες στόχους, σε σχέση με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση τους και την υποβολή των σχετικών πληροφοριών των κρατών μελών στην Επιτροπή (ήτοι ως προς τον αριθμό των δόσεων εμβολίων που έχουν αγοραστεί και χρησιμοποιηθεί στην πράξη, τον αριθμό των περιστατικών μόλυνσης από τον ιό H1N1 και τον αριθμό των ανθρώπων που πέθαναν λόγω της μόλυνσης, κλπ.). Η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τη συνεργασία, την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια ως προς τη διαχείριση μελλοντικών πανδημιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να συγχαρώ την κ. Rivasi για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε. Αυτή η έκθεση είναι μια σημαντική προσπάθεια ανάδειξης των αμφιβολιών που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη δυσανάλογη αντίδραση στη γρίπη των χοίρων στην Ευρώπη, καθώς και σχετικά με τη δυνητική επιρροή των φαρμακοβιομηχανιών στα μέτρα που ελήφθησαν.

Αντιμετωπίζω κριτικά την αντίδραση της ΕΕ στη «γρίπη των χοίρων», στον ιό H1N1, την περίοδο 2009-2010. Προτείνω, στο μέλλον, την ομαδική αγορά εμβολίων ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα και τη θέσπιση αποτελεσματικότερων κανόνων που να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων, παραδείγματος χάριν, μέσω της δημοσίευσης των δηλώσεων συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύουν τις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές. Εν προκειμένω, σημειώνω ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η ευθύνη για τα εμβόλια βαρύνει τις εταιρείες παρασκευής και όχι τις εθνικές κυβερνήσεις.

Καλώ επίσης την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) να αναθεωρήσει τον ορισμό της πανδημίας και να λάβει επίσης υπόψη τη λοιμοτοξικότητα της ασθένειας και όχι μόνο τη γεωγραφική εξάπλωση του ιού. Προκειμένου να αποκτήσει η ίδια η Ένωση δυνατότητα πρόληψης κινδύνων πανδημίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) πρέπει να διαθέτει εγγυημένη υποστήριξη για την εκπλήρωση του ρόλου του υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας.