Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2050(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0037/2011

Předložené texty :

A7-0037/2011

Rozpravy :

PV 09/03/2011 - 14
CRE 09/03/2011 - 14

Hlasování :

PV 10/03/2011 - 9.3
CRE 10/03/2011 - 9.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0096

Rozpravy
Středa, 9. března 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

14. Přístup EU k Íránu (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předseda. - Dalším bodem je zpráva pana Beldera za Výbor pro zahraniční věci o přístupu EU k Íránu (2010/2050(INI)) (A7-0441/2011).

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, zpravodaj.(NL) Pane předsedající, rád bych nejprve vyjádřil svou vděčnost stínovým zpravodajům, s nimiž jsem se těšil skvělé spolupráci při tvorbě této zprávy. Na výsledek můžeme být pyšni. Zpráva byla přijata během hlasování Výboru pro zahraniční věci převládající většinou 62 pro a pouze tři proti. Je také velmi důležité, abychom v této klíčově záležitosti hovořili jednohlasně, nejen v Parlamentu, ale i v evropských orgánech jako celku.

Jsem rád, že tímto usnesením vyjadřujeme podporu a solidaritu milionům demonstrantů, kteří vyšli do ulic od sporných prezidentských voleb v roce 2009. Opoziční síly v Íránu zoufale potřebují podporu a solidaritu nyní, když vidí, jak končí režimy a prezidenti se jinde na Blízkém východě vzdávají svých funkcí. Zelené hnutí musí cítit naši podporu, neboť opozice opět hledá možnosti, jak uskutečnit zákonný protest proti íránským úřadům s nasazením vlastního života. O tom, že toto nebezpečí je reálné, svědčí nejen zatčení vedoucích představitelů opozice, pana Musávího a pana Karubího, ale také divoké a nespoutané volání významné části Majlis, íránského parlamentu, po jejich odsouzení k smrti. Evropský parlament v našem usnesení vyzývá íránské orgány, aby plně a bezpodmínečně spolupracovaly s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) se sídlem ve Vídni. Je to právě neochota spolupracovat ze strany Teheránu, která vrhá na íránský jaderný program podezření. Obavy celého mezinárodního společenství jsou více než oprávněné. Za těchto okolností je dle mého názoru nepochopitelné posílat takové zemi zprávu, že má právo obohacovat uran. Jakkoliv to může být pravda, podobný signál by Evropský parlament neměl v tomto klíčovém okamžiku vysílat. Proto žádám své kolegy poslance, aby podpořili mé návrhy na odstranění těchto pasáží z našeho usnesení. Toto usnesení se také týká úlohy Íránu v regionu. V návaznosti na dokumenty týkající se vnímání Íránu v regionu, které unikly prostřednictvím WikiLeaks, Parlament jistě dobře poslouží Teheránu tím, že vyšle jasný signál, že musí okamžitě ukončit svůj destabilizující vliv. Žádám vás tudíž všechny o podporu změn, jež jsem navrhnul, které se týkají úlohy Íránu v sousedním Iráku, a o odstranění odstavce 53 z tohoto usnesení. Dle mého názoru již Evropský parlament v odstavci 55 poskytuje dostatečnou podporu názoru, že společným cílem Unie a Íránu by měl být stabilní Afghánistán.

Jelikož se blížím ke konci svého projevu, rád bych, pane předsedající, učinil jednu závěrečnou poznámku. Nejsem nedůtklivý a právě proto se chci vyjádřit k Íránu a jeho oficiálním zástupcům v Bruselu a v národních hlavních městech. Měl jsem možnost shlédnout korespondenci z Íránu adresovanou z různých zdrojů mým kolegům. Tón a obsah korespondence je třeba nazvat přinejmenším pozoruhodným. Tato zpráva – ke které jsem se předtím vyjadřoval – byla přijata převážnou většinou Výboru pro zahraniční věci. Proto ji nelze považovat za můj soukromý projekt, ale za společný postoj Evropského parlamentu jako celku. Není tedy pravda, že skutečnost, že jsem předsedou první delegace tohoto Parlamentu, určuje kritický tón tohoto usnesení. Právě naopak, v tomto ohledu je třeba povolat Írán k zodpovědnosti za jeho chování. Celý Evropský parlament – a já jsem za to vděčný – nepřijímá ani antisemitskou rétoriku prezidenta Ahmadinedžáda, ani popírání holokaustu, ačkoliv musím říci, že antisemitismus bohužel není omezen jen na zástupce tohoto režimu.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, místopředsedkyně Komise/

vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku – Pane předsedající, toto je příležitost diskutovat o přístupu Evropské unie k Íránu, který byl předmětem zprávy vypracované z vlastního podnětu panem zpravodajem Belderem.

Belderova zpráva se dotýká široké škály témat a odráží názory různých zájmů, ale já se budu soustředit na dvě otázky, jaderný program a stav lidských práv v Íránu, přičemž oběma tématy se zpráva zabývá do detailu.

Jak vážení poslanci vědí, íránský nukleární program zůstává vážným problémem pro Evropskou unii a pro mezinárodní společenství jako celek. Jak Rada bezpečnosti OSN, tak Rada guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni, přijaly řadu rezolucí požadujících, aby Írán podnikl veškeré kroky potřebné pro vybudování důvěry ve výlučně mírový charakter programu. Bohužel poslední zprávy MAAE vydané 25. února potvrdily, že Írán nedodržel své mezinárodní závazky.

Za Evropskou unii budeme i nadále odhodláni usilovat o diplomatické řešení na základě našich dvoustranných přístupů, které budou kombinovat nátlak a dialog. Cílem zůstává zapojit Írán do postupného budování důvěry, vedoucího ke smysluplným jednáním o jaderném programu.

Na druhé schůzce, kterou jsem vedla jménem E3+3 – Čína, Francie, Německo, Velké Británie a Spojené státy – v Istanbulu, jsem předložila naše návrhy konkrétních opatření k budování důvěry, včetně aktualizovaného režimu paliv pro zásobování výzkumného reaktoru v Teheránu, jakož i dalších opatření pro zvýšení transparentnosti.

Vážení poslanci budou vědět, že tyto návrhy přinesou okamžitý prospěch pro obě strany a mohly by otevřít cestu k postupu řešení problémů a postupně budovat vzájemnou důvěru. A právě k budování důvěry vedou všechny naše snahy.

Íránská odpověď byla zklamáním. Nebyl ochoten diskutovat o našich návrzích, dokud nejdříve neuznáme íránské „právo na obohacování uranu“. Odpověď hovořila o odstranění všech sankcí.

Chápu přání Íránu odstranit sankce. My všichni chceme, aby naše jednání dospěla k úspěšnému závěru, který – v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti – by znamenal odstranění sankcí. Odstranění sankcí je něco, co by doprovázelo postupné obnovení důvěry. Touto cestou jsme se snažili jít.

Pokud jde o „právo na obohacování“, Smlouva o nešíření jaderných zbraní opatrně vyvažuje práva a povinnosti. Nevidím žádnou hodnotu v jejím přepisování či přetlumočení jakýmkoliv výběrovým způsobem. Prvním krokem pro Írán je plný soulad s jeho závazky.

Budeme pokračovat v našem úsilí o zapojení Íránu, ale zároveň ve snaze zvýšit tlak, především skrze posílení provádění stávajících sankcí.

Od té doby jsem se v Ženevě setkala s novým ministrem zahraničních věcí Íránu, Dr. Salehim. Toto setkání mi umožnilo vysvětlit mu úsilí, které jsme do jednání s Íránem dosud vložili, a náš velký zájem o odpověď, v zájmu bezpečnosti každého z nás. Také jsem napsala Dr. Jalilimu, který vedl jednání za Írán, abych zopakovala naši nabídku a vyzvala jej k reakci. Doktor Salehi mi sdělil, že zvažovali svou odpověď, a já jsem naléhala, aby byla kladná.

Stejně jako tento Parlament, sdílím názory mnohých lidí o otázce lidských práv v Íránu. Pokračující a systematický útlak, zatýkání a pronásledování právníků, novinářů a dalších, kteří uplatňují svá práva, je naprosto nepřijatelný.

Byli jsme svědky velmi dlouhých trestů odnětí svobody a u některých odsouzených osob omezení práva pracovat a cestovat až na 20 let. Když si dne 14. února íránský lid přál pokojnou demonstraci na podporu situace v Egyptě a Tunisku, demonstrace byla zakázána. Navíc, jak uvedl pan Belder, pan Musáví a pan Karubí, dva opoziční vůdci, kteří těmto demonstracím vyjádřili podporu, byli drženi v domácím vězení a později údajně zadrženi.

Viděla jsem prohlášení socialistů a demokratů Evropského parlamentu ze dne 1. března a plně jej podporuji. Jsem nadále velmi znepokojena zacházením s panem Karubím a panem Músávím a vydala jsem o tom 4. března prohlášení. Přes naši snahu zajistit ověřitelné informace zůstává nejasné, zda jsou v domácím vězení nebo jsou uvězněni jiným způsobem. Vyzývám íránské orgány, aby jim umožnily svobodu pohybu, na kterou mají nárok.

Zpráva také zdůrazňuje závažnost zvyšujícího se počtu poprav v Íránu. Informace, které máme, naznačují, že mělo dojít k zhruba 100 popravám od začátku roku. V souladu s naším dlouhodobým a pevným stanoviskem na zrušení trestu smrti jsem volala po zastavení všech nedořešených případů trestu smrti. Chci, aby byl trest smrti zrušen, bez ohledu na způsob provedení. Kamenování a veřejné popravy oběšením jsou barbarské činy.

Je třeba si uvědomit, že mezinárodní úsilí může hrát významnou roli a také ji hraje. Viděla jsem to v případě paní Aštianiové. Její poprava byla – alespoň dočasně – zastavena, ale jak tato zpráva zdůrazňuje, Zahra Bahramiová, nizozemsko-íránská občanka, byla v Íránu popravena 29. ledna bez předchozího varování. Jak poprava a proces k ní směřující byly šokující. Jasně jsem veřejně vyjádřila své zděšení z nedostatku transparentnosti v tomto případu a z faktu, že nizozemským orgánům byl odmítnut konzulární přístup.

Dovolte mi ukončit můj příspěvek zmínkou, že mé služby, společně se členskými státy diskutují, jak můžeme efektivněji pracovat na otázkách lidských práv v Íránu, s pomocí veřejných a soukromých zpráv, prací na bilaterální úrovni a prostřednictvím multilaterálních organizací, spoluprací se členskými státy a s mezinárodními stranami, a to vše s jedním cílem: zajistit, aby základní práva íránského lidu, stejně jako ostatních, byla respektována.

Těším se na tuto debatu.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, za skupinu PPE.(DE) Pane předsedající, baronko Ashtonová, rád bych nejprve poděkoval našemu zpravodaji, panu Belderovi, za jeho vyčerpávající zprávu. Jakmile bude předložena ke hlasování, bude schválena velkou většinou tohoto plenárního zasedání. Je skutečně důležité, aby režim v Teheránu neuspěl a nezlomil široké společné hnutí i v této komoře. Pokud jde o jaderné ambice ze strany vedení, mezinárodní společenství stojí jednotně při Organizaci spojených národů. Nikdo na světě si nepřeje íránskou bombu. Všichni požadujeme úplnou a transparentní spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Učinili jsme velkorysé nabídky. Bohužel, nesetkaly se s kladnou odezvou.

V této sněmovně nepanuje jednotné přesvědčení, jak dalece bychom měli posílit mezinárodní požadavky na sankce. Nicméně doufám, že v našem celkovém přehledu situace začínáme nacházet společnou cestu postupu.

Druhá věc, která nás znepokojuje, je role Íránu v regionu. Přístup Íránu k Izraeli je nadále nepřijatelný a nepřípustný. Jeho podporu organizacím, které destabilizují oblast, nelze tolerovat. Značná část oblasti se obává íránské politiky. Vnitropolitická situace lidských práv a demokracie je dramatická. Proto si přeji, aby se tento úžasný kulturní národ co nejdříve zbavil tohoto vedení.

Jsem přesvědčen, že nebudeme svědky druhého Íránu v Egyptě, jako spíše druhého Egypta v Íránu. Poté bychom měli skoncovat s vykořisťováním náboženství pro veskrze světské cíle. Pak doufejme, že bude obecně zrušen trest smrti, zvláště pro nezletilé a příslušníky menšin. Poté ustane pronásledování disidentů, a to nejen pana Karubího a pana Músávího, a dále lze doufat, že bude zavedena svoboda tisku a otevřena cesta ke svobodným volbám pro lepší Írán.

Zároveň musíme začít používat náš Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, abychom mohli podpořit aktivní hráče v rámci občanské společnosti. Musí být též rozšířeno cílené uvalení sankcí na představitele režimu. Ve světle událostí v severní Africe dejme Íráncům odvahu pro lepší budoucnost.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza, za skupinu S&D (ES) Pane předsedající, baronko Ashtonová, jsem velmi ráda, že přístup vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku je přístupem zaměřeným na projednávání lidských práv a zároveň na jednání o jaderné otázce na téměř stejné úrovni, neboť Írán je rozporuplným příkladem pro svět a jeho sousedy, kteří procházejí demokratickými reformními procesy a jsou řízeni legitimními demokratickými tužbami svých občanů, a pro které Írán představuje přesně to, co sami nechtějí, a toto odsuzujeme ve zprávě, která bude možná zítra přijata.

V první řadě jde o technokratický režim, který podrobuje lidi a porušuje lidská práva používáním trestu smrti – ráda bych obzvláště zmínila případ Zahry Bahramiové – a oslabováním žen, pronásledováním homosexuálů a potlačováním nesouhlasu.

Jde také o rozporuplný případ, pokud jde o politickou svobodu. Potlačení demonstrantů, ke kterému právě dochází, a děje se tak od roku 2009, je naprosto nepřijatelné, stejně jako zadržování vedoucích představitelů hnutí demokratické opozice. Jménem své skupiny požaduji okamžité propuštění představitelů opozice, pana Musávího a pana Karubího s jejich manželkami, stejně jako všech lidí držených v zajetí za pokojné uplatňování svých práv na svobodu projevu, svobodu shromažďování a svobodu sdružování.

Írán je také rozporuplný příklad co se týče jednání s mezinárodním společenstvím o jaderné otázce.

Odpovědný přístup Íránu v této oblasti, stejně jako v oblasti lidských práv, odlišné zaměření v regionu co se týče hnutí Hamás a Hisballáh a odlišná rétorika ve vztahu k Izraeli, by z Íránu učinily významného partnera a hráče ve stabilizaci oblasti, což je další z věcí, po které v této zprávě voláme.

Baronko Ashtonová, je důležité zahájit jednání delegace Evropské unie v Teheránu, a to nejen proto, abychom mohli vést politický dialog s íránským režimem, ale také s ohledem na občanskou společnost.

Na závěr bych ráda poděkovala panu Belderovi za práci, kterou spolu se stínovými zpravodaji vykonal, abychom mohli upravit tuto zprávu a učinit ji přijatelnou pro celý Evropský parlament.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, za skupinu ALDE. – Pane předsedající, je Ahmadinedžád lepší než Kaddáfí? Zatímco se mezinárodní společenství právem zaměřuje na Libyi a hledá cestu, jak ukončit násilí, které Kaddáfí a jeho spolupracovníci vykonávají na občanech, nedopusťme, aby byl Írán v naší politické odsunut do pozadí. V Íránu také dochází k masakru, ovšem děje se tak pomaleji. Jedna poprava každých osm hodin od začátku tohoto roku, systematické represe, mučení, znásilňování a cenzura byly během islámské republiky, a zejména od voleb v roce 2009, na denním pořádku.

Ahmadínedžád není o nic lepší než Kaddáfí, a je třeba zavést podobně tvrdá opatření na ochranu lidských práv v Íránu. Někdo by mohl namítat, že sankce jsou uplatňovány, ale ty se vztahují pouze na jadernou otázku, aniž by dosahovaly požadovaných výsledků. Ve skutečnosti je zde riziko, že dojde k prohře v oblasti lidských práv, zatímco beztrestnost nadále pokračuje.

Paní místopředsedkyně/vysoká představitelko, Evropský parlament vám touto zprávou dává mandát k uvalení sankcí na osoby odpovědné za závažné porušování lidských práv, a toto doporučení jsme předložili již dříve. Na veřejnost se dostal seznam 80 jmen a byl dodán do vaší kanceláře. Chci se zeptat, zda jde o znamení, že se přikláníte k těmto důležitým opatřením.

Musíme také zajistit technologie, aby občané mohli svobodně komunikovat a měli přístup k informacím, a EU musí být bezpečným útočištěm pro svobodomyslné lidi. Paní místopředsedkyně/vysoká představitelko, umožněte, aby EU hrála vedoucí úlohu v dohnání ke zodpovědnosti těch, kteří ještě před popravou znásilňují ženy, aby nemohly odejít do nebe jako panny, těch, kteří ze střech střílí neozbrojené mladíky kráčející na ulici a soudce, kteří odsuzují obhájce lidských práv za to, že chrání mladistvé a ženy. Žeňme k zodpovědnosti systém, který de facto umožňuje uvěznění opozičních vůdců.

Až bude v pátek projednávána Libye, použijte prosím tento impuls k zavedení podobných opatření vůči těm u moci v Íránu, aby mohlo být spravedlnosti učiněno zadost ve jménu těch občanů, kteří v roce 2009 zahájili hromadné povstání mladých, a které nyní inspiruje generaci na Blízkém východě a v severní Africe.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, za skupinu Verts/ALE.(DE) Pane předsedající, zpráva, kterou máme před sebou, a na které všechny skupiny intenzivně spolupracovaly, představuje velmi dobrý základ, na němž EU může postavit svou politiku vůči Íránu. Různé otázky, ve kterých nesouhlasíme s íránskou vládou, jsou řešeny jako jediná celková výzva: jaderný program a íránské vztahy se sousedy, katastrofální stav lidských práv v zemi a obtížná hospodářská situace. Nezaměstnanost závratně stoupla, jeden ze čtyř Íránců žije pod hranicí chudoby.

Baronko Ashtonová, musíte nyní ze zprávy vyvodit určité závěry. My Evropané nesmíme stát stranou, zatímco kritici režimu, odboráři, obránci ženských práv a vyznavači jiných náboženství jsou zadržováni, mučeni a vražděni. Více než dříve se musíme snažit vyvíjet nátlak na osoby odpovědné za porušování lidských práv, a to pomocí cílených sankcí, jako například omezení vstupu a zmrazení účtů.

Evropská služba pro vnější činnost musí rovněž posoudit, které ekonomické sankce skutečně zasáhnou cíl a které z nich pouze dopadnou na íránský lid. Politika naprosté izolace nás jen vede do slepé uličky a nenajde u mnoha Íránců pochopení

Parlament naprosto zřejmě touto zprávou ukázal, že demokratickou změnu nelze provést vnějšími vojenskými prostředky. Musíme se zdržet dvoukolejné strategie, kterou se snažíme vést dialog, zatímco jednoznačně trváme na dodržování všeobecných práv a mezinárodních smluv. Právě v této souvislosti musíme chápat požadavek zahájit jednání delegace EU v Teheránu nyní, kdy Evropský útvar pro vnější činnost převzal odpovědnost od rotujícího předsednictví EU za reprezentaci EU ve třetích zemích.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, za skupinu ECR. – Pane předsedající, vážená vysoká představitelko, Írán pro mne představuje nejvážnější hrozbu obecné bezpečnosti. Prezident Ahmadínedžád je odhodlaný vyzbrojit svou zemi jadernými zbraněmi a vyhlídky na jaderně vyzbrojený Írán jsou příliš děsivé, aby o nich bylo uvažováno, a představují existenciální hrozbu pro Izrael. Proto musíme zvážit všechny možnosti, včetně těch vojenských, abychom tomu zabránili.

Írán opakovaně klamal a obcházel mezinárodní společenství. Evropská unie bohužel občas dopustila, aby s ní Ahmadínedžád manipuloval.

Rada sice pravidelně odsuzuje barbarský teokratický režim v Teheránu, ale členské státy měly slabší přístup. Je to vlastně jen pár měsíců, kdy se vedoucí představitelé EU shodli na zákazu vývozu úvěrových garancí do Íránu. Do té doby tyto garance představovaly důležitou hospodářskou tepnu režimu, který zoufale postrádá jakoukoliv známku legitimity, nejen proto, že Ahmadínedžád pohrdá lidskými právy, o čemž svědčí pravidelné popravy homosexuálů, politických disidentů a nezletilých.

(Předseda požádal řečníka, aby hovořil pomaleji, aby bylo možné projev tlumočit)

Pane předsedající, pokud vím, tak všichni angličtině rozumí.

Nezlobte se, ale budu mluvit tak rychle, jak chci.

Írán skutečně figuruje v diskuzích o lidských právech v tomto Parlamentu častěji než jiné země. Členské státy EU musí pochopit významnost jednotného a silného přístupu k machinacím ze strany Íránu.

Zejména musíme také pochopit, že pokud nezmaříme jaderné ambice Íránu a nezastavíme jeho podporu terorismu, dojde v této oblasti bezpochyby k závodům ve zbrojení.

Vzhledem k nestabilitě na Středním východě a oblasti Perského zálivu, která je pro nás všechny naprosto očividná, dojde ke katastrofě s nepředvídatelnými dopady pro budoucnost.

 
  
 

Pane předsedající, všichni rozumí anglicky, pokud je mi známo.

Je mi líto, budu hovořit, jak rychle chci.

Zdá se skutečně, že Írán se objevuje v rozpravách tohoto Parlamentu o lidských právech častěji než jakákoliv jiná země. Členské státy EU musí pochopit, že je třeba mít jednotný a pevný přístup k íránským machinacím.

Zejména si také musíme uvědomit, že dokud nebudeme mařit íránské jaderné ambice a jeho podporu terorismu, oblast bude nepochybně uvržena do závodů ve zbrojení.

Vzhledem k nestabilitě na Blízkém východě a v Perském zálivu, což je nám až příliš zřejmé, by to byla katastrofa s nedozírnými důsledky.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing, za skupinu GUE/NGL.(DE) Pane předsedající, Belderova zpráva byla značně vylepšena změnami a má skupina souhlasí s celou řadou vyjádření. Bohužel, přestože jsou správné, zpráva obsahuje především popis situace, ale nenabízí základní filozofii reálných výhledů do budoucna.

Stav lidských práv v Íránu je neúnosný. Nicméně sankce nepřinesou trvalé zlepšení této situace. S cílem podpořit demokratizaci v Íránu musíme učinit vše pro to, aby se uvolnila mezinárodní situace. Zhoršení mezinárodních vztahů přináší nebezpečí, že Írán přijme další nedemokratická opatření, která oslabí opozici. Politika uvolňování by také ukončila veškeré formy vyhrožování. Jednání a mezinárodní vztahy mohou být úspěšné pouze tehdy, pokud diplomatické uznání všech partnerů bude samozřejmostí. Pouze tak lze učinit smysluplný kompromis ve sporu o jaderný program.

Předložila jsem naše představy o pečlivě cílené strategii vůči Íránu v alternativním návrhu usnesení, a na základě, který jsem popsala, budu požadovat zamítnutí Belderovy zprávy.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, za skupinu EFD. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, velmi rád bych začal gratulací panu Belderovi k jeho skvělé práci.

Zatímco svět sleduje revoluce v arabském světě, Írán pokračuje v pronásledování disidentů. Uvěznění dvou vůdců opozice, pánů Musávího a Karubího, je toho jasným důkazem. Západ podnikl akce proti panu Kaddáfímu, ale co se týče Íránu, je nerozhodný, možná proto, že režim pana Kaddáfího již padl, zatímco Ahmadínedžádův režim zatím ne.

V současné době probíhá největší vzpoura od povolebních nepokojů v roce 2009. Na co čekáme, že nezastavíme veškerý majetek pana Ahmadínedžáda, společností v rukou revoluční gardy a všech, kdo podporují režim a účastní se těchto represí? Nač čekáme, že neomezíme těmto zástupcům režimu možnost volně cestovat?

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Pane předsedající, je dobře známo, že není jisté, zda íránský jaderný program má opravdu za cíl mírové využití. Z tohoto důvodu je spolupráce Íránu s Mezinárodní agenturou pro jadernou energii obzvláště důležitá. Je to pro mezinárodní společenství naprosto zásadní pro potvrzení toho, že Írán užívá jadernou energii pro civilní účely.

Pokud jde o politiku Středního východu, záleží konečně na panu Ahmadínedžádovi, aby potvrdil, že Írán nepředstavuje žádnou hrozbu pro Izrael a také, že uznává práva státu Izraele na existenci v rámci hranic, uznaných mezinárodním právem. Odzbrojení a vytvoření zóny bez jaderných zbraní by podle mého názoru mělo být důležitým cílem politiky EU na Středním východě, pro zajištění míru a bezpečnosti v této oblasti.

Írán je samozřejmě důležitým hráčem na Blízkém východě. S ohledem na tuto skutečnost jsem rád, že jsme od pana Beldera obdrželi co možná nejobsáhlejší zprávu o tom, že existuje konstruktivní spolupráce s EU v otázce Afghánistánu za účelem nastolení bezpečnosti a stability na tomto území. Jedině touto cestou můžeme odstranit živnou půdu pro radikální islám nebo islamismus, který stále častěji vystrkuje růžky také v Evropě.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE).(NL) Pane předsedající, baronko Ashtonová, dámy a pánové, před dvěma lety, tedy před demonstracemi v Tunisu, Egyptu a Libyi, vyšel lid Teheránu do ulic. Učinili tak a riskovali vlastní životy. Vyšli do ulic, protože chtěli lepší demokracii. Chtěli také protestovat proti netoleranci a represím pochybného režimu. Jsem proto ráda, že v této zprávě je kladen důraz na lidská práva a blahopřeji k tomu panu Belderovi. Lekce, kterou si z toho musíme vzít je, že musíme učinit vše co je v našich silách pro pomoc opozici a všem těm, kteří protestují proti režimu. Musíme jim v boji proti režimu nabídnout pomocnou ruku.

Proč tak musíme učinit? Musíme to udělat proto, že režim má peníze a ropu, a ti, kteří jsou utiskováni, budou moci něco získat jen v případě, že se o to budeme snažit i my. Myslím že je velmi dobře, že máme v tomto bodě velmi jasno, v odstavci 32 vaší zprávy, pane Beldere. Pane předsedající, ohledně represí bych od vás také ráda slyšela, co podnikáme ve věci vůdce opozice, pana Músávího. Sledujeme stále osud pana Karubího? Jaké máme v těchto ohledech, jakožto Evropská Unie, konkrétní možnosti pro poskytnutí větší podpory?

Důkaz dynamiky íránské společnosti můžeme také vidět na kampani za shromáždění jednoho milionu podpisů, která je vedena ženami, které shromáždily jeden milion podpisů proti diskriminační legislativě. Chci těmto statečným ženám vyjádřit svůj nejvyšší obdiv. Ráda bych slyšela od baronky Ashtonové, zda může nabídnout konzulární pomoc, protože ta není vždy poskytována.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D).(SV) Pane předsedající, porušování lidských práv v Íránu je rozsáhlé, a domníváme se, že je na vzestupu. Došlo k určitému zhoršení v mnoha oblastech, zejména v oblasti svobody projevu. Hrozí vykonání řady trestů smrti, které volají o naši pozornost; jsou pronásledováni intelektuálové, studenti a disidenti; lidé jsou mučeni; pokračuje diskriminace žen a etnických a náboženských menšin. Tento seznam by mohl pokračovat.

Toto všechno bylo znepokojivě zjevné již v době voleb v roce 2009 a je tomu tak nadále. Všichni z nás, kdo se při různých příležitostech setkali s oficiálními zástupci Íránu, jsme se také setkali s tvrdostí a nesmiřitelností. V tomto světle bych ráda řekla, že priority baronky Ashtonové, které zde nastínila – konkrétně týkající se lidských práv, silných stávajících sankcí a jaderného programu – jsou správné a zcela zřejmě by měly být ve středu našeho zájmu.

Toto bylo již znepokojivým způsobem zřejmé během voleb v roce 2009 a nic se v tomto směru nezměnilo. My všichni, kteří se při různých příležitostech setkáváme s oficiálními zástupci Íránu, se také setkáváme s větší tvrdostí a nesmiřitelností. S ohledem na to bych chtěla říci, že priority které uvedla baronka Ashtonová, to znamCSá lidská práva, jsou správné, a měly by být naším hlavním zájmem.

Postoj EU k Íránu musí být nicméně tvrdší a jasnější. Musíme být důslednější, pokud jde o zločiny proti lidskosti. V určitý okamžik je zdvořilý hovor formou zklamání, a domnívám se, že jsme právě v tomto bodě ve vztahu k Íránu.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen (ALDE).(SV) Vážený pane předsedající, ráda bych poděkovala panu Belderovi za velmi dobrou zprávu. Jsem členkou delegace v Íránu a dostávám od íránského režimu dopisy, ve kterých mne oslovují ve jménu Boha, což shledávám velice nepříjemným. Pod touto záminkou se jim daří vytvářet to, co na základě zprávy pana Beldera lze jednoznačně označit jako peklo na zemi. Což je neskutečné a je těžké tomu uvěřit.

Mám takový nápad a sen, který bych v této souvislosti chtěla představit baronce Ashtonové. Až budete stavět novou velikou budovu Služby pro vnější činnost, mohla byste v ní nechat prostor pro malou kancelář pro skupinku lidí, kteří by shromažďovali informace o tom, kdo jsou oni mučitelé, kati a soudci v těchto groteskních společnostech, které nás obklopují, tak, aby věděli, že jejich chování pozorně sledujeme?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Pane předsedající, paní Ashtonová, chtěl bych poděkovat panu Belderovi za vynikající zprávu. Mám dojem, že Evropská unie užívá dvojího metru a že velmi přísně kritizujeme režimy právě ve chvíli, kdy se začínají rozpadat a hroutit. Případ Libye je toho názorným příkladem. Pokud jde o režimy, které jsou na tom dobře, zatím mlčíme, k čemuž nás příliš často vedou různé důvody – včetně ekonomických zájmů některých zemí. Íránský režim je na tom dobře, a jeho kritika, obsažená ve zprávě, je naprosto oprávněná. To, co se po mnoho let dělo v Íránu, je naprosto nepřijatelné. Evropský parlament musí o těchto věcech mluvit. Musíme vyslovit, co si myslíme o trestu smrti, o mučení a o faktu, že naděje, které – jen si vzpomeňme – jsme spojovali s pádem šáha Rezy Pahlavího, zcela selhaly. Naopak, věci se změnily k horšímu.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI).(NL) Pane předsedající, rád bych začal tím, že vyjádřím svou pochvalu panu Belderovi za jeho výjimečnou zprávu. Pan Belder napsal velmi ostrou zprávu, která zaujímá vůči Íránu nekompromisní stanovisko. Toto je ten správný směr. Diktátor Mahmúd Ahmadínedžád jen pokračuje v zabíjení svých vlastních občanů, přičemž političtí oponenti jsou mučeni. Patrně byla také mučena nizozemská občanka Zahra Bahramiová, a já jsem žádal o přezkoumání této záležitosti.

Chtěl bych požádat levicové socialisty a otřesnou skupinu Zelených/Evropskou svobodnou alianci, aby nerozmělnily tuto zprávu všemožnými úpravami. Ahmadínedžádův zločinecký režim stále ohrožuje Izrael a snaží se uplatnit svůj vliv v Egyptě. Írán by v ideálním případě chtěl vidět nastolení islámské republiky, včetně politických ajatolláhů, práva šaría, kamenování žen a věšení homosexuálů. Ano, dámy a pánové, pro mnoho muslimů toto znamená čistý islám. Íránské válečné lodě dokonce propluly Suezským průplavem, což je vysloveně provokativní gesto vůči Západu a Izraeli. Toto je můj poslední bod.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE).(LT) Pane předsedající, vztahy Evropské unie k Íránu jsou více než dvojznačné. Dovolujeme, aby námi bylo manipulováno. Hovoříme o demokracii frázemi o demokracii, ale přitom vnímáme charakteristickou vůni nafty a ropy. Nemáme-li demokratické cíle v našich srdcích, ať jsou pošlapány spolu s lidskými právy. Před několika málo lety jsem užasl nad veřejnou zprávou o výkonných stavebních strojích poskytovaných podniky Evropské unie do Teheránu. Tyto stroje obsahovaly zařízení pro hlubokou těžbu a budování podzemních továren, ve kterých se s největší pravděpodobností vyrábí jaderné zbraně. Teherán již má rakety schopné dosáhnout téměř do celé Evropy, tak proč jim nepomoci vyrobit přesně to, co jsme si vždy přáli k Vánocům. Evropské stroje pro hluboké výkopy hloubí jámu jak pro íránský národ, pokud Izrael tváří v tvář přízraku druhého exodu ztratí nervy, tak i pro Evropu a celý svět. Nezdá se, že by Evropa byla připravena čelit problému takového rozsahu, především jaderné nadvládě Íránu na Blízkém východě a v severní Africe. Zabývá se někdo analýzou současných událostí v tomto ohledu?

Jiné pozoruhodné vybavení jsou silné německé a nizozemské stavební jeřáby, které Teherán používá pro veřejné popravy takzvaných zločinců a odpůrců režimu. Říká se, že oběšení s použitím těchto evropských jeřábů je obzvláště kruté a agonie trvá dlouho. Popravy hříšníků, stejně jako dodávky zařízení z Evropy, dnes stále pokračují.

Doufejme, že si íránští vůdci neobjednají letadlové lodě Mistral v Saint-Nazaire, ale budou tyto lodě, vyrobené na základě francouzské licence, moci získat o něco později v Rusku. Mistraly budou určitě potřebovat, aby země Perského zálivu cítily zbraň v týlu. Pocity malých zemí kolem Baltského a Černého moře nikoho příliš nezajímají, ale Perský záliv je blízko centra Evropy. Navrhuji, abychom toto zvážili.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tragédie Íránu je ohromná. Třicet let po revoluci proti šáhově diktatuře se naskýtá prostá otázka: může být Írán vůbec považován za civilizovanou zemi? Barbarství íránského režimu se jeví v mnoha různých formách útlaku a jeho anachronismech. Ženy, disidenti, kdokoli, kdo přemýšlí jinak, mladí lidé, lidé s orientací na stejné pohlaví a mnozí další jsou utiskováni.

Co můžeme v této věci udělat? Na jednu stranu potřebuje Evropská unie opatření proti Íránu a je třeba nařídit takové sankce, které zasáhnou hlavní představitele režimu. Pojďme jim zabránit v podnikání cest a uzavírání obchodů, a to včetně Revoluční gardy. Naopak, pomozme mladým lidem a těm, kteří bojují za lidská práva a demokratickou změnu.

Zajištění volného přístupu k informacím, svoboda tisku, televize a rozhlas a zejména internet jsou v tomto směru klíčové. Facebook, Twitter a YouTube jsou nejsilnějšími zbraněmi pro ty, kdo jsou ponižováni a bouří se, a jichž je v Íránu mnoho. Jsme odpovědní za jejich ochranu.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE).(RO) Pane předsedající, v roce 2005 se tento režim dostal k moci prohlašováním nacionalismu a spravedlnosti. Dokonce i nyní jsme selhali v obrácení Íránu na demokratický režim. Jediné, co jsme zvládli, je to, že jsme svědky vývoje jediné země, která významně propaguje despotický režim hodný temného středověku. Kolegové z členských zemí, domnívám se, že Írán se stává jedním ze žhavých problémů naší zahraniční politiky, protože riskujeme, že budeme ignorovat obrovský vlivu Íránu v severní Africe zakládáním hnutí teroristického typu, tím myslím Hamás a Hizballah.

Pokud Evropská Unie nepřijde s jasným zhodnocením vlivu Íránu v této oblasti, riskujeme, že stávající nedostatek demokracie v Íránu bude konečný. A nadto v Evropě čelíme vážné slabosti a riskujeme ohrožení naší bezpečnosti. Mám za to, že nyní je čas na řešení, které zamezí následování tradiční Talleyrandovy zásady – nejprve tančit okolo a až pak dospět k jasnému, pevnému rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Pane předsedající, Belderova zpráva je velmi kvalitní, protože je jak realistická, tak pragmatická. Pokud jde o mne, zpráva by mohla být ještě mnohem kritičtější vůči zavrženíhodnému Ahmadínedžádovu režimu. Tento darebák popírá holokaust a nechce nic jiného, než vést stát Izrael do záhuby a neztrácet přitom čas. Křesťané pod Ahmadínedžádem skutečně nemají žádný život. Navíc otřesným způsobem utiskuje vlastní lid. Nikdy nebylo popraveno více lidí než za minulý rok. EU proto musí i nadále podporovat opoziční síly, které se zaměřují na demokracii a lidská práva. Do Ahmadínedžádova režimu se nikdy nemůžeme pustit příliš tvrdě. Mluvím zde o sankcích a cílených akcích proti íránskému jadernému programu, jako byl případ viru Stuxnet. Těším se na den, kdy tento režim padne. Ani dnes by nebylo příliš brzy!

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Pane předsedající, obránci lidských práv v Íránu jsou podrobeni trestům smrti, obtěžování, vystaveni svévolnému zatýkání, soudnímu pronásledování, stigmatizaci, násilným útokům, špatnému zacházení, mučení a zabíjení. Obránci práv žen v Íránu jsou ve zvláště velkém ohrožení. Svoboda projevu, sdružování a shromažďování jsou v Íránu výrazně omezeny a často jsou postihovány tvrdými tresty.

Libovolně je také uplatňován trest smrti, zejména na mladistvých. Avšak co mi připadá obzvláště znepokojující je to, jak Evropská Unie s Íránem ve skutečnosti jedná. Znovu opakuji, že naše vysoká představitelka mnoho mluví, ale velmi málo koná. Mnohokrát jsem ji zvala, a dnes opakuji toto pozvání znovu, do Podvýboru pro lidská práva, aby mohla být dotazována ohledně svých aktivit v oblasti lidských práv.

Dnes nám řekla, jak důležitá jsou pro ni lidská práva, ale přišla někdy osobně do Podvýboru pro lidská práva? Je ochotna poslat své poskoky, ale nechce se podrobit demokratickému křížovému výslechu v této sněmovně. Bude poslouchat naše prohlášení, přijde s nějakým nesourodým, předem připraveným prohlášením, a pak půjde domů. Paní Ashtonová, toto není demokracie.

(Řečník souhlasil s položením otázky zvednutím modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu)

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). – Pane předsedající, nechci zabírat příliš mnoho času. Chci se jen zeptat paní Sinclairové na toto: když přijde vysoká představitelka na zvláštní plenární zasedání celého Parlamentu diskutovat o výroční zprávě o lidských právech a je podrobena křížovému výslechu poslanci celého Parlamentu, nemyslíte si, že by bylo užitečnější držet zde vysokou představitelku kvůli svědectví o lidských právech, než ji žádat, aby navštívila podvýbor parlamentu, jakkoli si ho vroucně vážím?

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Pane předsedající, s veškerým respektem k mému kolegovi, toto skutečně nestačí, protože, jak sám ví – kdyby strávil na Podvýboru pro lidská práva tolik času jako já, tak by to věděl –, jsou to právě výbory, kde máme skutečnou příležitost mít více než jeden proslov a více než jednu minutu, a pak skutečně obdržíme přímou odpověď.

Učinila jsem mnoho připomínek k otázkám lidských práv a potřebuji ještě jednu odpověď od baronky Ashtonové – jedinou odpověď – jak se tedy věci mají? Opakuji, že o co tu jde, je demokracie. Reprezentuji pět miliónů lidí. Byla jsem sem zvolena. Baronka Ashtonová nedostala za celý život jediný hlas.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE).(PL) Pane předsedající, paní Ashtonová, rád bych poblahopřál panu Belderovi ke skvělé zprávě. Je třeba uvítat také to, že zpráva byla změněna během jednání. Myslím že s těmito úpravami nyní zpráva získala správné znění.

Celé mezinárodní společenství, které přikládá veliký význam demokracii a lidským právům, je zděšeno tím, co se již po léta děje v Íránu, a snažíme se rozhodnout, jaká opatření bychom měli přijmout. Je proto nasnadě, že Evropská unie podporuje íránskou opozici.

Myslím, že jsou zde tři hlavní témata, která bychom nyní měli vznést a která mohou ovlivnit politiku Íránu. První téma se týká naší politiky spolupráce s Tureckem ve vztahu k Íránu. Turecko je pro Evropskou unii důležitým partnerem. Je to země ovládaná stranou, pro níž je důležitá islámská tradice, ale zároveň je řízena způsobem mnohem bližším evropským standardům.

Druhým bodem je spolupráce s Ruskem. Měli bychom na Rusko vyvíjet nátlak, aby ještě blíže spolupracovalo s Evropskou unií a Spojenými státy tak, aby spolupráce s Íránem nevypadala, jako vypadá nyní. Třetím, posledním a velmi důležitým bodem je záležitost protiraketového štítu. Evropská unie by měla spolupracovat s NATO a Spojenými státy, aby bylo zajištěno, že tento štít bude v Evropě vybudován.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D). – Pane předsedající, počáteční text této zprávy byl kritizován pro svůj agresivní tón, zaměřující se hlavně na íránský jaderný program, opomíjení otázky lidských práv a chybějící pozitivní perspektivu pro budoucí spolupráci. Četné úpravy, které představila má skupina a další, opravují tyto vady a současný text je vyvážený. Rozlišuje dva hlavní cíle: porušování lidských práv současnou vládou a íránský jaderný program.

Tyto dva dokumenty nejsou totožné, a je nezodpovědné vyhrožovat Íránu válkou nebo mezinárodní intervencí, jak jsem dnes slyšel na půdě tohoto Parlamentu. Pokračujte v tom, pokud chcete posílit Ahmadínedžáda, protože všichni Íránci bez ohledu na svou politickou pozici se postaví proti jakékoli cizí intervenci. Současná politika, kterou razí Evropská rada a také vysoká představitelka, je správná, protože je založena na pečlivém zhodnocení situace na místě.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR). – Pane předsedající, především blahopřeji panu Belderovi k jeho vynikající zprávě. Írán má moc a potenciál stát se buďto silou dobra anebo silou zla na Středním východě. Bohužel, tamní režim se pod maskou náboženství stal silou zla. Íránský program vývoje jaderných zbraní je důvodem k obrovským obavám na místní a mezinárodní úrovni. Írán se stal zdrojem extremistické doktríny, provádí a podporuje činy mezinárodního terorismu, má nebezpečný vliv na obyvatelstvo mladých šíitů ve státech Perského zálivu, v Iráku a Libanonu a neváhá se spojit se sunnitskými teroristickými skupinami v pásmu Gazy a dále. Írán pomáhal vycvičit a vyzbrojit teroristy, kteří zaútočili na síly NATO v Afghánistánu a porušuje lidská práva. Bylo by tragickou ironií, kdyby se diktatura jako Írán stala hlavním nositelem přání větší svobody, které jsme v minulých týdnech viděli tak dramaticky vyjádřené napříč arabským světem a je neodpornějším příkladem pokrytectví – už končím, pane předsedající –, prezident Ahmadínedžád řekl lidu Egypta, že mají právo na vyjádření svých vlastních názorů o své zemi.

(Předseda řečníka přerušil)

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Pane předsedající, mezinárodní společenství téměř bezmocně sleduje, jak se v Íránu zhoršuje situace v oblasti lidských práv. Neměli bychom nicméně přehlížet nástroje, které máme k dispozici pro to, aby náš hlas byl vyslyšen. Lisabonská smlouva nám funkcí vysokého představitele zajišťuje prostředky k přesvědčení íránské vlády, že lidská práva nesmí být porušována. Jsou nezcizitelnou výsadou jednotlivce a nesmí být zpochybňována žádným politickým režimem. Hromadné popravy, zejména ty vykonávané na nezletilých, kamenování, diskriminace žen a menšin, jsou, bohužel, jen částí mnohem delšího seznamu.

Demokratická změna nemůže být vynucena zvenčí. Nicméně Evropská unie musí neustále podporovat, a nejen vydáváním prohlášení, občany té země, kteří každý den riskují své životy v boji proti tomuto bezpráví.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). (CS) Pane předsedající, ve světle toho, co se děje v arabském světě, Libyi, Egyptě, Tunisku a jinde, rigidita a nehybnost íránského režimu vyniká ještě více. Je to režim netolerantní, je to režim fundamentalistický, režim, který vraždí politické odpůrce, a je třeba držet ho pod mezinárodním tlakem. Je třeba podporovat íránskou exilovou opozici, která je legální, máme na to usnesení Evropského parlamentu. Je třeba mimo jiné pozorně sledovat situaci v uprchlickém táboře Ašraf v Iráku, kde je více než 3 tisíce íránských uprchlíků z exilových opozičních organizací a kde hrozí humanitární katastrofa, a je třeba těmto lidem poskytnout ochranu. Já bych proto rád slyšel od paní baronky Ashtonové nějaké jasné stanovisko v této věci, chtěl bych slyšet jasné vyjádření, jakým způsobem bude pod jejím vedením Evropská unie těmto uprchlíkům v táboře Ašraf pomáhat. .

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Pane předsedající, nyní, kdy EU volá po neodkladném konci brutální Kaddáfího diktatury a trvá na jeho naprosté izolaci, se to samé vztahuje na brutální a krvavý íránský režim. Naděje na budování důvěry již nyní není realistická, zvláště poté co Teherán zcela zpochybnil svou důvěryhodnost ohledně svého jaderného programu.

Místo toho bychom měli oslovit obrovský potenciál demokratické změny v Íránu, vedené lidmi. Je pravda, že tuto změnu nelze nařídit zvenčí. Avšak prioritou EU by mělo být rozšíření naší jasné morální a politické podpory těmto silám. Mám hlavně na mysli připsání vrcholných íránských představitelů na černou listinu (paní Schaakeová zmínila osmdesát jmen), podporu zahájení vysílání zpráv Euronews v perštině, a trvání na tom, aby parlamentní vztahy – pokud vůbec nějaké – podléhaly přísným podmínkám.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D). – Pane předsedající, současné dogma je takové, že Írán mezi severoafrickými a dalšími revolucemi slavně zvítězí. To je sice možné, ovšem už méně pravděpodobné.

Zaprvé, íránský model není přesně tím, o co mladí revoltující lidé v těchto zemích usilují. Za druhé, režim nemá potřebný vnitřní klid, aby se mohl soustředit pouze na podporu asertivnější zahraniční politiky. A konečně, protože jiné země jako Turecko – nebo dokonce Egypt po transformaci, ale i během ní – jsou silnými konkurenty íránských ambicí.

Írán samozřejmě může uplatňovat určitou míru vlivu skrze zástupce, ale to by pravděpodobně nebylo rozhodující pro získání kontroly v těchto zemích. Paradoxně jediným způsobem, jak získat výhodu, by bylo podívat se na současný vývoj jako na příležitost začít znovu začleňovat Írán do mezinárodního společenství. Byla by to pro Írán dlouhá, ale jediná smysluplná cesta.

Blahopřeji panu Belderovi k vynikající zprávě.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova (ALDE). – Pane předsedající, chtěla bych poděkovat panu Belderovi za jeho vynikající zprávu. Pouhý den po oslavách stého výročí mezinárodního dne žen, bych chtěla obzvláště poukázat na situaci žen v Íránu, a prosím dovolte mi věnovat tuto promluvu nejen Sakineh Aštianiové a Zahře Bahramíové, ale všem ženám které jsou vězněny a těm které již nejsou kvůli současným íránským represáliím naživu.

EU musí přihlédnout k úsilí íránského lidu o demokratickou změnu a k nepřijatelné situaci, které musí čelit íránské ženy. Víme, že existuje diskriminace, a dokonce politický a sociální útlak, který postihuje ženy v této zemi a měli bychom tyto nepřijatelné skutečnosti mít na paměti při zvažování našeho přístupu k Íránu.

Zatímco situace se v současné době zhoršuje, aktivisté za práva žen v zemi pokračují a staví se do čela proti proudu současného potlačování a popírání občanských svobod a lidských práv. Práva žen by neměla být volitelným bodem diskuse a já doufám, paní místopředsedkyně/vysoká představitelko, že EU potvrdí boj proti tomuto násilí, aniž by přistoupila ke kompromisním řešením.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Pane předsedající, Belderova zpráva, tak, jak nám byla předložena, je přesnou, vyváženou a objektivní zprávou. Já osobně soucítím s íránským lidem, starobylým národem se starobylou kulturou a významnými tradicemi. Írán je bohatý výrobce nafty a má důležitou geopolitickou pozici na Středním východě. Systematické porušování lidských práv, zmíněné ve zprávě a všemi mluvčími, není v souladu s takovým národem s takovou tradicí. Ahmadínedžádova vláda si toto ale musí nejprve uvědomit a podniknout nezbytná opatření. Tato země trvá na pokračování jaderného programu, což je nepřijatelné pro mezinárodní společenství, a zapříčinilo to silné napětí v regionu a nastolilo významné otázky. Pro geopolitickou stabilitu v regionu toto nepřináší vůbec žádný prospěch.

Nesmíme zapomínat nebo přehlížet hromadná povstání v severní Africe a fakt, že muslimská společenství se přiklánějí k politickému islámu.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Pane předsedající, zelená revoluce a poslední protesty ukazují zcela jasně na velký potenciál občanské společnosti v Íránu. To je třeba podpořit, neboť jde o jedinou cestu k otevření se demokracii.

Bohužel sankce často dopadají právě na tuto mladou a aktivní občanskou společnost. Například bylo upuštěno od konání zkoušek TOEFL (testy z angličtiny jako cizího jazyka). Avšak tato zkouška je nezbytně nutným předpokladem pro studium na většině anglo-amerických univerzit. Oběťmi tohoto upuštění jsou tedy mezinárodně smýšlející studenti.

Zpráva nekriticky navrhuje další sankce, jako například omezení vývozu technologií pro mobilní telefony a komunikační sítě, přičemž jsou to přesně tyto technologie rychlé komunikace a informací, které jsou potřebné k šíření pluralistických názorů. V konečném důsledku se budou smát naposledy třetí země jako Čína, Rusko a Indie, které budou nadále podnikat, vyvážet a zajišťovat pro sebe suroviny, a které bohužel nebudou v souladu s těmito sankcemi.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Pane předsedající, v současné době se Írán připojuje k arabským státům, které hledají cestu k demokracii, a situace v zemi je detailně popsána ve zprávě navržené panem Belderem. Teheránský režim je zásadně proti změnám, potlačuje demonstrace a vězní vůdce hnutí. Tento postoj, jenž byl celou řadu let v íránské společnosti dominantní, silně odsuzuji. Lidé žádají své právo na svobodu projevu a vláda by měla jejich požadavkům naslouchat.

Íránská vláda navíc učinila z násilného potlačování lidských práv zvyk. V této souvislosti bych ráda zmínila Nedu, „anděla Íránu“. Podporují trest smrti, kamenování, popravy mladistvých zločinců, a tím vším popírají své mezinárodní závazky. Ambice Íránu v jeho jaderném programu také ohrožují obyvatele. Operace v nejnovějším odvětví jaderné energie musely být nedávno pozastaveny kvůli riziku znečištění.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Pane předsedající, paní baronko, tato zpráva je obzvláště vítána, protože Evropská unie musí mít jasnou a pevnou strategii pro země jako je Írán. Za období pouhých 18 měsíců, v letech 2008 a 2009, přijal Parlament stanovisko k přístupu k právu pro 36 Íránců v souvislosti s jednotlivými případy porušování lidských práv. To je více než u kterékoli jiné země. Kromě toho by si zde dnes každý z nich zasloužil připomenutí.

Pokud jde o Írán, neměla by lidská práva být na druhém místě za obchodními a celními cíli. To je špatně z morálního hlediska a EU to jen škodí. Proto musí nadále Evropská unie a Parlament bedlivě sledovat vývoj situace lidských práv v Íránu.

 
  
MPphoto
 

  Peter Šťastný (PPE). – Pane předsedající, chci se také připojit k volání mých kolegů po podpoře íránské opozice a zajištění lepší ochrany uprchlíků v táboře Ašraf. Tito ubozí lidé a jejich rodiny jsou stále terčem brutálního a surového íránského režimu. K jejich vážné situaci přispívá obtěžování a nepřátelský postoj iráckých sil, které je mají chránit.

Paní vysoká představitelko, nesmíme zapomínat na tyto těžce zkoušené lidi. Společně musíme zajistit, aby EU hrála klíčovou úlohu při jejich proměně z pronásledované opozice v demokratickou vládu. Koneckonců je v zájmu nás všech vidět – a doufejme, že brzy – stabilní a demokratický Írán, jehož obyvatelé se těší stejným svobodám a právům jako my zde v EU.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, místopředsedkyně Komise/vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. – Pane předsedající, myslím, že to byla zajímavá rozprava a než uzavřeme toto téma, ráda bych jen zmínila dva specifické problémy, které vyvstaly jistém smyslu mimo debatu.

Paní Paulsenová se mne ptala, zda bychom mohli najít prostor v – myslím že to slovo bylo „nablýskané” – nové budově, kde bychom mohli mít lidi pracující na problematických otázkách v oblasti lidských práv. Mohu jen říci, že mne potěšilo vyjádření paní Hautalové, předsedkyně Podvýboru pro lidská práva, že má radost z návrhu plánovaného způsobu jednání v otázkách lidských práv v rámci nové organizace. Ovšem pouze stěhuji lidi z osmi budov, které jsou nyní po celém Bruselu, do budovy jedné. Věřím, že umožním-li takto lidem pracovat společně, budeme pracovat efektivněji. Budeme je muset stěsnat dohromady, protože se tím zároveň také snažím ušetřit peníze. Doufám proto, že až uvidíte naši práci, slovo „nablýskaná” bude lichotka, nikoliv slovo, jež, jak se obávám, chce naznačit, že se snažím dělat něco, co ve skutečnosti nedělám.

Abych odpověděla paní Sinclairové: způsob, určený touto Sněmovnou, jakým mám odpovídat na otázky Parlamentu týkající se lidských práv, je pravidelná účast na zasedání Výboru pro zahraniční věci (AFET), kam by měly být zvány podvýbory, jako například Podvýbor pro lidská práva a měly by mi klást otázky. Učinila jsem tak a jsem velmi ráda za setkání s paní Hautalovou, a za možnost odpovídat na její dotazy, stejně jako za to, že se účastním plenárních zasedání této sněmovny. Souhlasím se snahou dělat více, jen vás žádám o pochopení, že mám pouze omezený počet hodin během dne a počet věcí, které jsem schopna udělat. Ale to vůbec není z nějaké neúcty k Výboru nebo dokonce k vám osobně; ani zdaleka. Opravdu doufám, že budete využívat možnost kontaktovat s příslušnými problémy mou kancelář a samozřejmě se účastnit schůzí, kam jsem schopna přijít a hovořit.

Jsem si velmi dobře vědoma svého zázemí ve smyslu toho, že jsem předsedkyně komory Parlamentu a nebyla jsem zvolena, ale bylo pro mne velkou ctí, že jsem do této pozice byla zvolena 27 hlavami států a předsedou Komise. Pokud jde o toto, jsem si velmi dobře vědoma své odpovědnosti.

Co se týče samotné rozpravy a problematiky lidských práv, která v jistém smyslu byla jejím hlavním bodem: snažím se zaměřit na to, kde můžeme udělat více. Nebudu se nyní vyjadřovat k tomu, co konkrétně nyní řešíme, protože to hodlám představit, až práci dokončíme, ale hovoříme s aktivisty a organizacemi v oblasti lidských práv a také společně s 27 prezidenty zvažujeme efektivnější cestu k uchopení tohoto problému a vyvinutí největšího možného tlaku.

Co se týče pana Karubího a Musávího, jak jsem již řekla, je těžké přesně určit, zda jsou ve vězení nebo v domácím vězení. Snažím se i nadále získat vysvětlení. Samozřejmě podporujeme ženevské usnesení o zvláštním zpravodaji v Íránu. Navrhujeme tyto body přímo; je opravdu důležité, abychom stáli všichni při sobě při prosazování lidských práv v Íránu. Mnoho vážených poslanců poukázalo na jednotlivé případy a hroznou pověst, kterou tato země má, a my musíme udělat vše, co je v našich silách a myslím, že nám to půjde lépe, budeme-li to dělat společně.

A konečně k jaderné otázce: strávila jsem čtyři a půl dne přímým jednáním s íránskými vyjednavači a mám naprosto jasno v tom, co se snažím dělat, tedy poskytnout této zemi, Íránu, možnost dokázat to, co stále prohlašuje, a sice že směřuje k civilní jaderné energetice a ne k jaderným zbraním. Jak jsem jim sdělila, není to těžké: musí jen být otevření a transparentní, aby inspektoři mohli dělat svou práci a vybudovat důvěru, což jsme jim často velmi podrobně vysvětlovali. Rozhodnutí je na nich. Mám také naprosto jasno v tom, že Rada bezpečnosti a moje úloha v E3+3 bude pokračovat v nátlaku, aby se toto uskutečnilo. Skutečně povzbuzující je to, že byť jednání vedu, činím tak s E3+3 po boku; to Íránu velmi jasně ukazuje, že jsme v tomto přístupu naprosto jednotní a skládám poklonu všem, kteří se mnou pracují. Musí ukázat politickou vůli učinit, co je nezbytné, jinak sděluji váženým poslancům, že musíme dělat více, aby nátlak nepovolil.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, zpravodaj.(NL) Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi nejprve upřímně poděkovat vám všem za vaše cenné příspěvky v této rozpravě. Velmi pozorně jsem vám naslouchal. Vaše příspěvky objasňují záměry této zprávy, konkrétně poukázat na to, že naše základní práva – naše lidská práva, která tvoří základ naší existence – jsou také práva Íránců. Pro mne je to stejné. Jinými slovy, pozornost, kterou věnujeme základním právům a jejich dodržování, je zásadní. Jsem přesvědčen, že tento dohled také vytváří budoucí vyhlídky pro Írán a především pro mladé Íránce. Napadlo mne to během rozpravy, že paní Lösingová – která již bohužel není přítomna – uhodila hřebíček na hlavičku, pokud jde o vyhlídky do budoucna. To je určitě blízko mému srdci.

Podíváme-li se na fakta, zjistíme, že během mnoha let opustilo islamistickou republiku přes 150 000 mladých, vzdělaných Íránců právě pro nedostatečné vyhlídky do budoucna. Nerozhodli se tak kvůli represím, ale kvůli despotické socioekonomické situaci a prostředí nesvobody. Sečteno a podtrženo, řekl mi to jeden z nich, ekonom, to samo vytváří ztrátu 40 miliard ročně, nepočítáme-li odliv mozků. Svou zprávou jsem chtěl zdůraznit, že právě pozorností a podporou, kterou věnujeme, dáváme více prostoru dodržování lidských práv a Íránu skutečně přinášíme určitý výhled do budoucnosti. To do regionu také přináší výhody z hlediska celkové bezpečnosti.

Konečně, baronko Ashtonová, byl jsem opravdu překvapen, když jsem zjistil – nebyl jsem si toho vědom, ale moji kolegové poslanci se o tom zmínili –, že před pár týdny v americkém tisku kolovala zpráva, že ve skutečnosti má existovat seznam závažných porušování lidských práv v Íránské islámské republice a odpovědných osob, kteří mají být rovnou uvězněni. Byl bych velmi vděčný, kdybyste následovali americký příklad vytvoření takového seznamu, abychom se potom jen všichni nesoustředili na jaderné zbrojení a hrozbu pro celosvětovou bezpečnost, ale také na hroznou situaci v Íránu. Zároveň vyšleme Íráncům signál, že vidíme Írán jako celek, a to nejen jadernou hrozbu, a že nicméně věříme, že Írán by měl být normální občanskou společností, v souladu s vysokou úrovní civilizace, které se tato země dříve tradičně těšila.

Nesmýšlejte o mně špatně, ale pro mne jakožto protestanta je svoboda vyznání mimořádně důležitá. Dovolte jasně říci jednu věc: pro sunnity, menšinu, pro Baháí, pro křesťany a židy, je to tak trapné – má zpráva je bohužel již zastaralá, přiznávám to rovnou. Říkám to, protože se vzedmula vlna represí, která nejvíce za poslední měsíce zasáhla sunnity, Baháí a křesťany, a omlouvám se svým kolegům poslancům, že má zpráva není v tomto ohledu aktuální. Pro mne je to podnět, abychom více spolupracovali s Íránem – pracuji na základě politiky otevřených dveří – a doufám, že s vámi budu v pravidelném kontaktu, abychom Íránu pomohli dosáhnout budoucnosti pro celý jeho národ.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční v poledne ve čtvrtek, 10. března.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí