Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2050(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0037/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0037/2011

Keskustelut :

PV 09/03/2011 - 14
CRE 09/03/2011 - 14

Äänestykset :

PV 10/03/2011 - 9.3
CRE 10/03/2011 - 9.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0096

Puheenvuorot
Keskiviikko 9. maaliskuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

14. EU:n Iranin-strategia (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Esityslistalla on seuraavana Bastiaan Belderin ulkoasiainvaliokunnan puolesta laatima mietintö EU:n Iranin-strategiasta (2010/2050(INI)) (A7-0441/2011).

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, aloitan esittämällä kiitokseni varjoesittelijöille, joiden kanssa toimimme hyvässä yhteistyössä mietintöä laatiessamme. Voimme olla ylpeitä lopputuloksesta. Mietintö hyväksyttiin ulkoasiainvaliokunnassa toimitetussa äänestyksessä ylivoimaisella enemmistöllä äänin 62 puolesta ja ainoastaan 3 vastaan. Tämän keskeisen asiakokonaisuuden kannalta on myös hyvin tärkeää, että puhumme yhdellä äänellä niin parlamentissa kuin kaikissa unionin toimielimissä.

Olen tyytyväinen siihen, että ilmaisemme tämän päätöslauselman välityksellä tukemme ja solidaarisuutemme miljoonia mielenosoittajia kohtaan, jotka ovat lähteneet kaduille vuonna 2009 toimitettujen kiistanalaisten presidentinvaalien jälkeen. Iranin oppositio tarvitsee kipeästi tukea ja solidaarisuutta nyt, kun hallinnot romahtavat ja presidentit luopuvat vallasta muualla Lähi-idässä. Vihreän liikkeen on tunnettava tukemme opposition tarkastellessa jälleen vaihtoehtoja sille, miten järjestää legitiimejä mielenosoituksia Iranin viranomaisia vastaan oman henkensä uhalla. Uhan todellisuudesta ovat osoituksena oppositiojohtajien, Mousavin ja Karoubin, pidättäminen mutta myös Iranin parlamentin Majlisin jäsenien merkittävän osuuden esittämät alkukantaiset ja hillitsemättömät vaatimukset heidän teloittamisestaan. Päätöslauselmassamme Euroopan parlamentti kehottaa Iranin viranomaisia tekemään täysimääräistä ja ehdotonta yhteistyötä Wienissä sijaitsevan Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa. Juuri Teheranin yhteistyöhaluttomuus antaa Iranin ydinohjelmasta epäilyttävän vaikutelman. Koko kansainvälisen yhteisön huolenaiheet ovat enemmän kuin perusteltuja. Näin ollen on mielestäni käsittämätöntä, että tällaiselle valtiolle lähetetään viesti siitä, että sillä on oikeus rikastaa uraania. Pitipä se paikkansa tai ei, se ei ole merkki, joka Euroopan parlamentin olisi lähetettävä tänä ratkaisevana ajankohtana. Kehotan näin ollen kollegojani tukemaan ehdotuksiani kyseisten kohtien poistamiseksi päätöslauselmastamme. Päätöslauselmassa tarkastellaan myös Iranin merkitystä alueella. Ottaen huomioon WikiLeaksin välityksellä paljastuneet asiakirjat, joissa tarkastellaan alueen Irania koskevaa näkemystä, parlamentti tekee Teheranille todellisen palveluksen lähettämällä selvän viestin siitä, että sen on lopetettava välittömästi horjuttamispyrkimyksensä. Pyydän teitä näin ollen tukemaan esittämiäni ehdotuksia Iranin asemasta sen naapurivaltiossa Irakissa ja 53 kohdan poistamiseksi päätöslauselmasta. Euroopan parlamentti tukee 55 kohdassa mielestäni riittävästi ajatusta siitä, että unionin ja Iranin olisi asetettava Afganistanin vakaus yhteiseksi tavoitteekseen.

Arvoisa puhemies, puheenvuoroni päätteeksi esitän vielä yhden huomautuksen. En ole herkkänahkainen ja juuri tästä syystä haluan esittää kommentin, joka koskee Irania ja sen virallisia edustajia Brysselissä ja kansallisissa pääkaupungeissa. Olen saanut tilaisuuden tutustua kirjeisiin, joita kollegani ovat saaneet eri iranilaisista lähteistä. Kirjeiden sävyä ja sisältöä voi luonnehtia vähintäänkin merkilliseksi. Mietintö – viittasin tähän jo aiemmin – hyväksyttiin ylivoimaisella enemmistöllä ulkoasiainvaliokunnassa, jonka jäsen olen. Tästä syystä päätöslauselma ei ole oma henkilökohtainen hankkeeni vaan koko Euroopan parlamentin yhteinen kannanotto. Niinpä taustani parlamentin ensimmäisen valtuuskunnan puheenjohtajana ei ole vaikuttanut päätöslauselman kriittiseen sävyyn. Irania on päinvastoin tältä osin vaadittava vastaamaan käytöksestään. Olen kiitollinen siitä, että koko Euroopan parlamentti torjuu presidentti Ahmadinejadin antisemitistiset puheet ja holokaustin kiistämisen, vaikka minun onkin valitettavasti todettava, että antisemitismi ulottuu hallinnon sisäpiiriä laajemmalle alalle.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. (EN) Arvoisa puhemies, olemme saaneet tilaisuuden keskustella Euroopan unionin lähestymistavasta Iraniin nähden, mistä on laadittu valiokunta-aloitteinen mietintö, jonka esittelijä on jäsen Belder.

Jäsen Belderin mietinnössä tarkastellaan monenlaisia kysymyksiä ja ilmennetään eri sidosryhmien kantoja, mutta keskityn lähemmin kahteen asiaan eli ydinohjelmaan ja Iranin ihmisoikeustilanteeseen, joita kumpaakin mietinnössä tarkastellaan laajamittaisesti.

Kuten parlamentin jäsenet tietävät, Iranin ydinohjelma on edelleen vakava huolenaihe Euroopan unionin ja koko kansainvälisen yhteisön kannalta. Sekä YK:n turvallisuusneuvosto että Wienissä sijaitseva Kansainvälinen atomienergiajärjestö ovat hyväksyneet päätöslauselmia, joissa Irania vaaditaan toteuttamaan tarvittavia toimia luottamuksen lisäämiseksi sen ohjelman yksinomaan rauhanomaista luonnetta kohtaan. Valitettavasti IAEA:n viimeisin kertomus, joka julkaistiin 25. helmikuuta 2011, vahvistaa, että Iran ei ole noudattanut kansainvälisiä velvoitteitaan.

Euroopan unioniin nimissä pyrimme edelleen päättäväisesti kohti diplomaattista ratkaisua, joka perustuu kaksitahoiseen lähestymistapaamme ja painostuksen yhdistämiseen vuoropuheluun. Tavoitteena on edelleen ottaa Iran mukaan vaiheittaiseen lähestymistapaan, jolla pyritään lisäämään luottamusta ja joka johtaa ydinohjelmasta käytäviin merkityksellisiin neuvotteluihin.

Toisessa kokouksessa, jossa toimin puheenjohtajana E3+3-ryhmän – Kiinan, Ranskan, Saksan, Venäjän, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen – puolesta ja joka järjestettiin Istanbulissa, esittelin Iranille ehdotuksemme konkreettisista luottamusta lisäävistä toimenpiteistä, mukaan lukien ajan tasalle saatettu ydinpolttoaineen toimitusjärjestely Teheranin tutkimusreaktoria varten ja muita avoimuutta lisääviä toimia.

Parlamentin jäsenet lienevät tietoisia siitä, että ehdotukset tuottaisivat välitöntä hyötyä molemmille osapuolille ja tasoittaisivat tietä prosessille, jonka avulla olisi mahdollista tarkastella huolenaiheita ja lisätä vaiheittain keskinäistä luottamusta. Siitähän meidän pyrkimyksissämme on kyse.

Iranin vastaus oli pettymys. Se ei ollut valmis keskustelemaan ehdotuksistamme, ellemme ensin tunnustaisi Iranin "oikeutta rikastaa uraania", ja puhui kaikkien sanktioiden poistamisesta.

Ymmärrän, miksi Iran haluaa, että sanktiot poistetaan. Me kaikki haluamme, että keskustelumme johtavat myönteiseen lopputulokseen, mikä tarkoittaisi turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti sanktioiden poistamista. Niiden poistamisen ohella olisi tarkoitus lisätä vaiheittain luottamusta. Tätä tietä pyrimme etenemään.

Totean "rikastamisoikeudesta", että ydinsulkusopimuksessa pyritään huolellisesti tasapainottamaan oikeuksia ja velvoitteita. En näe syytä kirjoittaa sitä uudelleen tai tulkita sitä uudelleen valikoivasti. Iranin on aloitettava noudattamalla täysimääräisesti sille asetettuja velvoitteita.

Jatkamme toimiamme Iranin osallistamiseksi lisäten samalla painostusta vahvistamalla ensinnäkin olemassa olevien sanktioiden täytäntöönpanoa.

Olen tämän jälkeen tavannut Iranin ulkoministerin Salehin Genevessä; sain tässä kokouksessa tilaisuuden selvittää hänelle, että olemme panostaneet Iranin kanssa käytäviin neuvotteluihin ja että toivomme kovasti saavamme vastauksen kaikkien yhteisen turvallisuuden nimissä. Olen myös kirjoittanut Iranin neuvotteluvaltuuskunnan puheenjohtajalle Jalilille toistaakseni tarjouksemme ja pyytääkseni häneltä vastausta. Hän ilmoitti, että he pohtivat vastaustaan, ja kehotin heitä omaksumaan myönteisen kannan.

Jaan tämän parlamentin tavoin monien näkemykset Iranin ihmisoikeustilanteesta. On täysin mahdotonta hyväksyä asianajajien, toimittajien ja muiden oikeuksiaan käyttävien tahojen jatkuvaa ja järjestelmällistä tukahduttamista, pidätyksiä ja ahdistelua.

Joillekin tuomituille on määrätty hyvin pitkiä vankilatuomioita ja heidän oikeuttaan matkustaa ja tehdä työtä on rajoitettu jopa 20 vuodeksi. Kun iranilaiset halusivat järjestää 14. helmikuuta 2011 rauhanomaisen mielenosoituksen ilmaistakseen tukensa Egyptin ja Tunisian tilanteelle, se kiellettiin. Lisäksi, kuten jäsen Belder kertoi, kaksi oppositiojohtajaa, Mousavi ja Karoubi, jotka ilmaisivat tukevansa näitä mielenosoituksia, asetettiin kotiarestiin ja ilmeisesti pidätettiin myöhemmin.

Olen tutustunut parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän 1. maaliskuuta 2011 laatimaan julkilausumaan ja tuen sitä täysin. Olen edelleen hyvin huolestunut Karoubin ja Mousavin kohtelusta ja esitin 4. maaliskuuta 2011 asiaa koskevan julkilausuman. Huolimatta pyrkimyksistämme saada luotettavaa tietoa on edelleen epäselvää, ovatko he kotiarestissa vai muutoin pidätettyinä. Vaadin Iranin viranomaisia yksinkertaisesti takaamaan heille liikkumisvapauden, mihin heillä on oikeus.

Mietinnössä painotetaan myös teloituksien määrän merkittävää kasvua Iranissa. Saamiemme tietojen mukaan vuoden alusta on mahdollisesti pantu täytäntöön noin 100 teloitusta. Kuolemanrangaistuksen poistamista koskevan pitkäaikaisen ja lujan kantamme mukaisesti olen kehottanut keskeyttämään kaikkien kuolemantuomioiden täytäntöönpanon. Haluan, että kuolemanrangaistus kumotaan käytetystä menetelmästä riippumatta. Kivittäminen ja julkinen hirttäminen on raakalaismaista.

On tärkeää panna merkille, että kansainvälisillä toimilla voi olla ja on merkitystä. Tämä kävi ilmi Sakineh Mohammadi-Ashtianin tapauksessa. Hänen teloitustaan on lykätty ainakin toistaiseksi, mutta kuten mietinnössä todetaan, hollantilais-iranilainen Zahra Bahrami teloitettiin Iranissa 29. tammikuuta 2011 ilman minkäänlaista ennakkoilmoitusta. Sekä teloitus että siihen johtanut prosessi olivat järkyttäviä. Olen tehnyt asian selväksi julkisesti sekä ilmaissut tyrmistykseni tapauksen avoimuuden puutteen ja sen vuoksi, että Alankomaiden viranomaisilta evättiin pääsy konsulaattiin.

Päätän puheenvuoroni mainitsemalla, että yksikköni keskustelee jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten voimme edistää tehokkaammin Iranin ihmisoikeuskysymyksiä lähettäen julkisia ja yksityisiä viestejä, toteuttaen kahdenvälisiä toimia ja toteuttaen toimia monenvälisten organisaatioiden välityksellä, toimien yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten osapuolien kanssa tietyn tavoitteen saavuttamiseksi: sen varmistamiseksi, että Iranin kansan perusoikeuksia kunnioitetaan muiden kansojen tavoin.

Odotan mielenkiinnolla keskustelua.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, haluan ensinnäkin kiittää esittelijä Belderiä hänen kattavasta mietinnöstään. Heti kun siitä toimitetaan äänestys, se hyväksytään laajalla enemmistöllä täällä täysistunnossa. On todella tärkeää varmistaa, että Teheranin hallitus ei onnistu murtamaan leveää yhteistä rintamaa edes täällä parlamentissa. Kansainvälinen yhteisö muodostaa Iranin johdon ydinvoima-alan pyrkimyksiin nähden yhtenäisen kannan Yhdistyneissä Kansakunnissa. Kukaan maailmassa ei halua Iranin pommia. Haluamme kaikki tehdä täysimääräistä ja avointa yhteistyötä Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa. Olemme tehneet laaja-alaisia tarjouksia. Niihin ei valitettavasti ole annettu myönteistä vastausta.

Emme ole tässä parlamentissa täysin yksimielisiä siitä, missä määrin kansainväliset vaatimukset olisi pantava täytäntöön sanktioiden uhalla. Toivon kuitenkin, että pääsemme sopimukseen yhteisestä etenemistavasta luodessamme yleiskatsauksen tilanteeseen.

Toinen meitä huolestuttava seikka on Iranin asema alueella. Iranin asenne Israelia kohtaan on edelleen sietämätön ja sitä on mahdoton hyväksyä, samoin kuin sen tukea organisaatioille, jotka horjuttavat aluetta. Laajoissa osissa aluetta pelätään Iranin politiikkaa. Ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvä sisäpoliittinen tilanne on jännittynyt. Tästä syystä elättelen toivoa siitä, että tämä suuri kulttuurikansa pääsisi eroon valtion johdosta mahdollisimman pian.

Luotan siihen, että Iranin tilanne ei toistu Egyptissä vaan että Egyptin tilanne toistuu Iranissa. Silloin tehtäisiin loppu uskonnon hyväksikäyttämisestä hyvin maallisiin tarkoituksiin. Silloin on toivoa siitä, että kuolemanrangaistus kumotaan yleisesti ja erityisesti alaikäisten ja vähemmistöjen jäsenien kohdalla. Silloin päättyisi muidenkin toisinajattelijoiden kuin Karoubin ja Mousavin vainoaminen ja olisi toivoa siitä, että lehdistönvapauden ja vapaiden vaalien myötä aukeaisi tie kohti parempaa Irania.

Sillä välin on hyödynnettävä muun muassa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista rahoitusvälinettä, jotta voidaan tukea kansalaisyhteiskunnan aktiivisia toimijoita. On myös laajennettava kohdennettujen pakotteiden soveltamista hallinnon edustajiin. Rohkaiskaamme myös iranilaisia pyrkimään kohti parempaa tulevaisuutta Pohjois-Afrikan tapahtumien valossa.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza, S&D-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, olen hyvin tyytyväinen siihen, että unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan lähestymistapa perustuu kaksitahoiseen lähestymistapaan, jonka yhteydessä ihmisoikeuksista ja ydinvoimakysymyksestä keskustellaan käytännössä samoista lähtökohdista käsin. Iran antaa kielteisen esimerkin maailmalle ja naapurivaltioille, jotka ovat keskellä demokraattisia uudistusprosesseja, joita ohjaavat kansojen legitiimit pyrkimykset demokratiaan ja jotka todistavat Iranissa tapahtuvan juuri sellaisia asioita, joita he eivät halua itse kokea; tämän me tuomitsemme mietinnössä, joka mahdollisesti hyväksytään huomenna.

Ensinnäkin kyse on teknokraattisesta hallinnosta, joka alistaa kansalaisia ja rikkoo ihmisoikeuksia panemalla täytäntöön kuolemanrangaistuksia – haluan erityisesti mainita Zahra Bahramin tapauksen – epäämällä naisten valtuudet, vainoamalla homoseksuaaleja ja tukahduttamalla toisinajattelun.

Se on myös kielteinen esimerkki poliittisten vapauksien alalta. Mielenosoituksien tukahduttamista, mitä tapahtuu juuri nyt ja mitä on tapahtunut jo vuodesta 2009 alkaen, on täysin mahdoton hyväksyä, samoin kuin demokraattisen opposition johtajien vangitsemista. Vaadin ryhmäni puolesta oppositiojohtajien, Mousavin ja Karoubin, sekä heidän vaimojensa välitöntä vapauttamista samoin kuin kaikkien ilmaisunvapauttaan, yhdistymisvapauttaan ja kokoontumisvapauttaan rauhanomaisiin tarkoituksiin käyttäneiden pidätettyjen vapauttamista.

Iran on myös kielteinen esimerkki neuvotteluista, joita kansainvälisen yhteisön kanssa käydään ydinvoimakysymyksestä.

Iranin vastuuntuntoinen suhtautuminen niin tähän kysymykseen kuin ihmisoikeuksiin, painopisteen muuttuminen alueella Hamasiin ja Hizbollahiin nähden sekä erilainen tapa puhua Israelista tekisivät Iranista tärkeän kumppanin ja toimijan alueen vakauttamista silmällä pitäen, mikä on yksi asioista, joita edellytämme tässä mietinnössä.

Arvoisa korkea edustaja Ashton, on tärkeää avata Euroopan unionin edustusto Teheraniin, ei ainoastaan siitä syystä, että voimme käydä poliittista keskustelua Iranin hallinnon kanssa, vaan myös kansalaisyhteiskunta huomioon ottaen.

Kiitän lopuksi jäsen Belderiä työstä, jota hän on tehnyt varjoesittelijöiden kanssa, jotta pystyimme tasapainottamaan mietintöä ja hyväksyttämään sen koko Euroopan parlamentilla.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, onko presidentti Ahmadinejad parempi kuin Muammar Gaddafi? Samalla kun kansainvälinen yhteisö keskittyy perustellusti tarkastelemaan Libyan tilannetta ja tekemään lopun väkivallasta, jota Muammar Gaddafi ja hänen liittolaisensa kohdistavat kansalaisiin, Iranin ei pidä antaa hukkua poliittisiin esityslistoihimme. Myös Iranissa on meneillään verilöyly, joskin hitaammalla tempolla. Teloituksia kahdeksan tunnin välein vuoden alusta alkaen, järjestelmällistä tukahduttamista, kidutusta, raiskauksia ja sensuuria – tällaista on ollut elämä islamilaisessa tasavallassa erityisesti vuoden 2009 vaalien jälkeen.

Presidentti Ahmadinejad ei ole Muammar Gaddafia parempi ja meidän on toteuttava vastaavia ankaria toimenpiteitä suojellaksemme ihmisoikeuksia Iranissa. Joidenkin mielestä olisi paikallaan langettaa rangaistuksia, mutta ne kohdistuvat ainoastaan ydinvoimakysymykseen eivätkä tuota toivottuja tuloksia. Riskinä on, että pelaamme nollasummapeliä ihmisoikeuksiin nähden samalla kun rankaisemattomuus jatkuu.

Arvoisa varapuheenjohtaja / korkea edustaja, Euroopan parlamentti antaa teille tässä mietinnössä valtuudet määrätä rangaistuksia yksilöille, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, ja olemme antaneet saman suosituksen jo aiemminkin. 80 nimen luettelo on vuotanut ja se lasketaan yksikkönne ansioksi. Kysyn, onko tämä merkki halukkuudestanne edistää tätä tärkeää toimea?

Kansalaisille on lisäksi vietävä tekniikkaa, jotta he voivat viestiä vapaasti ja hankkia tietoa, ja EU:n on oltava vapaa-ajattelijoiden turvapaikka. Arvoisa varapuheenjohtaja / korkea edustaja, antakaa EU:n johtaa toimintaa asetettaessa vastuuseen henkilöitä, jotka raiskaavat naisia ennen teloituksia, jotta heillä ei olisi minkäänlaista mahdollisuutta nousta taivaaseen neitsyinä, miehiä, jotka ampuvat katoilta aseettomia nuoria heidän kävellessään kaduilla, ja tuomareita, jotka tuomitsevat nuoria ja naisia puolustavia ihmisoikeusasianajajia. Asettakaamme vastuuseen järjestelmä, joka sallii oppositiojohtajien vangitsemisen.

Kun keskustelemme perjantaina Libyasta, pyydän teitä käyttämään tilaisuutta hyväksenne ja ottamaan käyttöön vastaavia toimia Iranin valtaapitäviä kohtaan, jotta kunnioitamme niiden iranilaisten oikeuksia, jotka käynnistivät vuonna 2009 laajamittaisen nuorison kansannousun. Se inspiroi nyt kokonaista sukupolvea Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, tarkasteltavanamme oleva mietintö, jonka parissa kaikki ryhmät ovat tehneet tiivistä yhteistyötä, on erittäin hyvä pohja, jolle EU voi rakentaa Irania koskevaa politiikkaansa. Kysymyksiä, joista olemme eri mieltä Iranin hallituksen kanssa, tarkastellaan yhtenäisenä kokonaishaasteena: niitä ovat ydinohjelma ja Iranin naapuruussuhteet, maassa vallitseva järkyttävä ihmisoikeustilanne ja vaikea taloudellinen tilanne. Työllisyys on saavuttanut valtavat mittasuhteet ja joka neljäs iranilainen elää köyhyysrajan alapuolella.

Arvoisa korkea edustaja Ashton, teidän on nyt tehtävä johtopäätöksiä mietinnöstä. Meidän eurooppalaisten ei pidä seurata sivusta, kun hallintoa arvostelevia, ammattiyhdistysaktivisteja, naisten oikeuksien puolustajia ja eri uskontokuntiin kuuluvia vangitaan, kidutetaan ja murhataan. Meidän on selvästi pyrittävä aiempaa voimakkaammin painostamaan ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneitä tahoja kohdennetuin pakottein, kuten rajoittamalla heidän maahanpääsyään tai jäädyttämällä heidän tilinsä.

Euroopan ulkosuhdehallinnon on yhtä lailla tarkasteltava sitä, mitkä taloudelliset sanktiot osuivat todella kohteeseensa ja mitkä vaikuttivat vain Iranin kansaan. Täydellisen eristämiseen perustuva politiikka johdattaa meidät ainoastaan umpikujaan eikä se herätä iranilaisissa myötämielisyyttä.

Parlamentti on mietinnön myötä tehnyt päivänselväksi, että demokraattisia muutoksia ei saada aikaan ulkoisin sotilaallisin keinoin. Meidän on jatkossakin pitäydyttävä kaksitahoisessa strategiassa ja pyrittävä käymään vuoropuhelua painottaen samalla yksiselitteisesti yleismaailmallisia oikeuksia ja kansainvälisten sopimuksien noudattamista. Tätä taustaa vasten on tarkasteltava pyyntöä, joka koskee EU:n edustuston avaamista Teheranissa nyt, kun Euroopan ulkosuhdehallinto on ottanut vuorostaan vastuun EU:n edustamisesta kolmansissa valtioissa EU:n kiertävän puheenjohtajavaltion sijaan.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, ECR-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja, pidän Irania vakavimpana maailmanlaajuiseen turvallisuuteen kohdistuvana uhkana. Presidentti Ahmadinejad on päättänyt aseistaa valtionsa ydinasein; ydinaseistettu Iran on aivan liian pelottava vaihtoehto, joka uhkaa koko Israelin olemassaoloa. Tästä syystä on tarkasteltava kaikkia vaihtoehtoja, myös sotilaallisia, sen estämiseksi.

Iran on toistuvasti pettänyt kansainvälisen yhteisön ja vaikeuttanut sen toimintaa. Valitettavasti Euroopan unioni on myös toisinaan antanut presidentti Ahmadinejadin manipuloida itseään.

Vaikka neuvosto tuomitsee säännöllisin väliajoin Teheranin raakalaismaisen teokraattisen hallinnon, yksittäiset jäsenvaltiot ovat toisinaan noudattaneet lievempää lähestymistapaa. EU:n johtajat sopivat nimittäin vain muutama kuukausi sitten vientiluottotakuiden epäämisestä Iranilta. Siihen mennessä kyseiset takuut olivat taloudellinen elinehto hallinnon kannalta, joka tarvitsee kipeästi mitä hyvänsä legitiimiyden rippeitä, erityisesti sen vuoksi, että presidentti Ahmadinejad halveksii ihmisoikeuksia. Tästä ovat todisteena homoseksuaalien, poliittisten toisinajattelijoiden ja alaikäisten säännölliset teloitukset.

(Puhemies pyysi puhujaa puhumaan hitaammin tulkkauksen mahdollistamiseksi.)

 
  
 

Arvoisa puhemies, kaikki ymmärtävät tietääkseni englantia.

Olen pahoillani, mutta puhun niin nopeasti kuin haluan.

Vaikuttaa siltä, että Irania tarkastellaan parlamentin ihmisoikeuskeskusteluissa muita valtioita useammin. EU:n jäsenvaltioiden on ymmärrettävä yhtenäisen ja läpäisemättömän lähestymistavan merkitys Iranin juonitteluihin nähden.

Meidän on myös erityisesti ymmärrettävä, että jollemme torju Iranin ydinvoimaan liittyviä pyrkimyksiä ja sen terrorismille antamaa tukea, alue ajautuu epäilemättä kilpavarusteluun.

Ottaen huomioon Lähi-idän ja Persianlahden alueella vallitseva epävakaus, joka on nyt käynyt meille kaikille liiankin selväksi, tilanne johtaisi tuhoon, jonka seurauksia olisi mahdoton ennustaa.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, Belderin mietintöä on parannettu huomattavasti tarkistuksien avulla ja ryhmäni voi yhtyä moniin lausumiin. Valitettavasti siinä tyydytään vain kuvailemaan tilannetta, joskin paikkansa pitävällä tavalla, mutta realistista tulevaisuudenkuvaa koskevaa ajatusmallia ei kehitellä pidemmälle.

Iranin ihmisoikeustilanne on sietämätön. Sanktioilla ei kuitenkaan ole mahdollista parantaa tilannetta pysyvästi. Edistääksemme demokratiaprosessia Iranissa meidän on tehtävä kaikkemme liennyttääksemme kansainvälistä tilannetta. Kansainvälisten suhteiden kärjistymiseen liittyy vaara siitä, että Iranissa toteutetaan lisää demokratian vastaisia toimia, mikä heikentää opposition asemaa. Liennytyspolitiikan avulla olisi myös tehtävä loppu kaikenlaisesta uhkaavasta käyttäytymisestä. Neuvottelujen ja kansainvälisten suhteiden menestyminen edellyttää, että kaikki osapuolet tunnustetaan diplomaattisesti. Vain siten saavutetaan merkittäviä kompromisseja ydinohjelmaa koskevassa kiistassa.

Olen esittänyt tarkasti kohdistettua Iranin-strategiaa koskevat ehdotuksemme vaihtoehtoisessa päätöslauselmaesityksessä ja kehotan hylkäämään Belderin mietinnön kuvailemistani syistä.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, EFD-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aloittaa onnittelemalla jäsen Belderiä hänen erinomaisesta työstään.

Iran jatkaa toisinajattelijoiden sortamista maailman seuratessa arabimaissa tapahtuvaa kansannousua. Tästä on selvimpänä osoituksena kahden oppositiojohtajan, Mousavin ja Karoubin, pidättäminen. Länsimaat toteuttivat toimia Muammar Gaddafia vastaan mutta suhtautuvat edelleen epäröiden Iraniin, kenties siitä syystä, että Muammar Gaddafi on jo syösty vallasta, kun taas presidentti Ahmadinejadia ei vielä ole.

Iranissa on meneillään laajin kansannousu vuoden 2009 vaaleja seuranneiden mielenosoituksien jälkeen. Mitä enää odottelemme, ennen kuin jäädytämme kaikki presidentti Ahmadinejadin varat, vallankumouskaartin hallitsemat yritykset ja sortotoimiin osallistuneen hallinnon kannattajat? Mitä me odotamme asettaaksemme matkustamista koskevia rajoituksia hallinnon edustajille?

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Arvoisa puhemies, kuten hyvin tiedämme, on epäselvää, edistetäänkö Iranin ydinohjelmalla todella rauhanomaisia tarkoituksia. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että Iran tekee yhteistyötä Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa. Se on ratkaisevan tärkeää, jotta kansainväliselle yhteisölle voidaan vakuuttaa, että Iran käyttää ydinenergiaa siviilitarkoituksiin.

Lähi-itää koskevaan politiikkaan nähden presidentti Ahmadinejadin on vihdoin tehtävä selväksi, että Iran ei uhkaa Israelia ja että Iran tunnustaa Israelin olemassaolon kansainvälisen oikeuden määrittelemien rajojen sisäpuolella. Aseriisunnan ja ydinaseettoman alueen luomisen olisi mielestäni oltava Lähi-itää koskevan EU:n politiikan tärkeä tavoite rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi alueella.

Iran on luonnollisesti tärkeä toimija Lähi-idässä. Tämä huomioon ottaen olen tyytyväinen voidessani päätellä jäsen Belderin erittäin kattavasta mietinnöstä, että EU:n kanssa tehdään rakentavaa yhteistyötä turvallisuuden ja vakauden edistämiseksi alueella. Vain tällä tavoin voimme estää ääri-islamismin tai islamilaisuuden leviämisen sen nostaessa rumaa päätään entistä useammin Euroopassakin.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE). (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, hyvät parlamentin jäsenet, kansa lähti Teheranissa kaduille kaksi vuotta sitten eli ennen Tunisian, Egyptin ja Libyan mielenosoituksia. He tekivät niin oman henkensä uhalla. He lähtivät kaduille, koska he halusivat laajempaa demokratiaa. He halusivat myös vastustaa huonon hallinnon sallimattomuutta ja sen toteuttamia sortotoimia. Tästä syystä pidän myönteisenä, että mietinnössä korostetaan ihmisoikeuksia, ja onnittelen jäsen Belderiä sen johdosta. Meidän on opittava se, että meidän on tehtävä kaikki voitavamme tukeaksemme oppositiota ja kaikkia mielenosoituksiin osallistuneita. Meidän on autettava heitä vastustamaan hallintoa.

Miksi meidän on tehtävä niin? Siitä syystä, että hallinto pitää hallussaan rahoja ja öljyä ja sorretut pystyvät puuttumaan asiaintilaan vain, jos mekin yritämme parhaamme. Hyvä jäsen Belder, mielestäni on erittäin hyvä asia, että tämä tehdään hyvin selväksi mietintönne 32 kohdassa. Arvoisa puhemies, sortotoimia tarkastellessani haluaisin myös kuulla teidän kertovan, mitä toimia toteutamme oppositiojohtaja Mousavin hyväksi. Kiinnitämmekö edelleen huomiota oppositiojohtaja Karoubin kohtaloon? Mitä erityisiä vaihtoehtoja meillä on Euroopan unionina käytössämme lisätuen antamiseksi?

Osoituksena iranilaisen yhteiskunnan dynaamisuudesta on myös miljoonan allekirjoituksen kampanja, jonka toteuttaneet naiset ovat keränneet miljoona allekirjoitusta syrjivän lainsäädännön vastustamiseksi. Haluan osoittaa vilpitöntä kunnioitusta näitä rohkeita naisia kohtaan. Pyydän korkeaa edustajaa Ashtonia kertomaan, missä hän voi tarjoa konsuliapua, koska sitä ei aina tarjota.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). (SV) Arvoisa puhemies, ihmisoikeuksia rikotaan Iranissa laajamittaisesti ja ilmeisesti myös entistä yleisemmin. Tilanne on selvästi huonontunut useimmilla aloilla ja erityisesti ilmaisunvapauteen liittyen. Kuolemanrangaistuksilla uhkaillaan, mihin on kiinnitetty huomiota, älymystöä, opiskelijoita ja toisinajattelijoita vainotaan, ihmisiä kidutetaan ja naisia sekä etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä syrjitään. Luetteloa voi jatkaa loputtomiin.

Tilanne kävi hälyttävän selväksi jo vuoden 2009 vaalien aikaan ja se jatkuu edelleen. Kaikkiin meihin, jotka tapaamme Iranin virallisia edustajia eri tilaisuuksissa, suhtaudutaan myös ankarammin ja joustamattomammin. Tämä huomioon ottaen totean, että pidän korkean edustajan Ashtonin esittelemiä painopistealoja – eli ihmisoikeuksia, ankaria olemassa olevia sanktioita ja ydinohjelmaa – asianmukaisina ja niiden olisi selvästi oltava keskeisiä tarkastelukohteita.

On kuitenkin tehtävä voimakkaammin selväksi, että EU aikoo suhtautua ankarasti Iraniin. Meidänkin on suhtauduttava joustamattomammin ihmisoikeusrikoksiin. Joskus tulee aika, jolloin kohtelias keskustelu on eräänlaista huijaamista, ja olemme mielestäni saavuttaneet tämän pisteen Iranin-suhteissamme.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen (ALDE). (SV) Arvoisa puhemies, kiitän jäsen Belderiä erittäin hyvästä mietinnöstä. Olen Iranin-valtuuskunnan jäsen ja saan Iranin viranomaisilta kirjeitä, joissa minua puhutellaan Jumalan nimeen, mitä pidän varsin epämiellyttävänä. Tällä verukkeella he onnistuvat luomaan tilanteen, jota voidaan jäsen Belderin mietinnön perusteella kuvailla maanpäälliseksi helvetiksi. Se on uskomatonta ja aivan käsittämätöntä.

Minulla on ehdotus ja haave, jotka haluaisin esittää korkealle edustajalle Ashtonille tässä yhteydessä. Kun ulkosuhdehallintoa varten rakennetaan uusi suuri rakennus, olisiko mahdollistaa sijoittaa sinne pieni toimisto, jossa pienikokoinen työntekijäryhmä voisi kerätä tietoa meitä ympäröivissä irvokkaissa valtioissa toimivista kiduttajista, teloittajista ja tuomareista, jotta he tietäisivät, että seuraamme tiiviisti heidän toimintaansa?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, haluaisin onnitella jäsen Belderiä erinomaisesta mietinnöstä. Olen saanut sen käsityksen, että Euroopan unionissa ollaan kaksinaismoralisteja ja että arvostelemme hyvin ankarasti hallituksia juuri, kun ne alkavat murentua ja romahtaa. Libya on tästä hyvä esimerkki. Samalla vaikenemme tukevasti vallankahvassa olevista hallinnoista, usein moninaisista eri syistä, joita ovat esimerkiksi tiettyjen valtioiden taloudelliset edut. Iranin hallituksella on tukeva ote vallankahvasta ja mietinnössä esitetty arvostelu on täysin perusteltua. On aivan mahdoton hyväksyä sitä, mitä Iranissa on tapahtunut vuosien ajan. Euroopan parlamentin on puhuttava siitä. Meidän on lausuttava mielipiteemme kuolemanrangaistuksista, kiduttamisesta ja siitä, että toiveet, jotka heräsivät – muistattehan – shaahi Reza Shah Pahlavin vallasta syöksemisen jälkeen, olivat täysin turhia. Tilanne on päinvastoin vielä huonompi.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). (NL) Arvoisa puhemies, aloitan onnittelemalla jäsen Belderiä hänen erinomaisesta mietinnöstään. Jäsen Belder on laatinut hyvin kärkevän mietinnön, jossa omaksutaan raudanluja kanta Iraniin. Se on oikea suunta. Diktaattori Mahmoud Ahmadinejad jatkaa omien kansalaistensa tappamista ja poliittisten vastustajien kiduttamista. Huhujen mukaan myös Alankomaiden kansalaista Zahra Bahramia kidutettiin ja olen pyytänyt, että asiaa tutkitaan.

Pyydän parlamentin vasemmistososialisteja ja pöyristyttävää Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmää olemaan vesittämättä mietintöä kaikenkarvaisilla tarkistuksilla. Presidentti Ahmadinejadin rikollinen hallinto jatkaa Israelin uhkailemista ja pyrkii ulottamaan vaikutusvaltansa Egyptiin. Iran pitäisi ihanteellisena islamilaista tasavaltaa, jossa valtaa pitäisivät poliittiset ajatollahit, jossa noudatettaisiin sharia-lakia ja jossa naisia kivitettäisiin ja homoseksuaaleja hirtettäisiin. Hyvät parlamentin jäsenet, kyllä, monen muslimin mielestä puhdas islaminusko on juuri tällaista. Iranin sota-alukset ovat jopa kulkeneet Suezin kanavan läpi, mikä on suoranaisen provosoivaa länsimaita ja Israelia kohtaan. Se jääköön viimeiseksi kohdakseni.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE). (LT) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin suhteet Iraniin ovat enemmän kuin vain hieman ristiriitaiset. Annamme manipuloida itseämme. Puhumme demokratiasta ja demokratialausekkeesta mutta haistamme samalla selvästi öljyn ja kaasun. Mikäli emme aseta demokratiaa keskeiseksi tavoitteeksi, sitä poljetaan ihmisoikeuksien ohella. Hämmästelin muutama vuosi sitten julkista tiedottamista tehokkaista rakennuslaitteistoista, joita Euroopan unioni oli toimittanut Teheraniin. Laitteistoihin kuului muun muassa syvälouhintalaitteita; niillä rakennetaan maanalaisia voimaloita, joissa valmistetaan hyvin todennäköisesti ydinaseita. Teheranin hallussa on jo nyt ohjuksia, jotka ulottuvat lähes kaikkialle Eurooppaan, joten miksipä emme auttaisi heitä valmistamaan aseita, jollaisia olemme aina toivoneet. Unionin lahjoittamat syvälouhintalaitteet kaivavat kuoppaa niin Iranin kansakunnalle, mikäli Israel ei pysty hillitsemään itseään toisen joukkopaon uhatessa, kuin Euroopalle ja koko maailmalle. Ei vaikuta siltä, että unioni olisi valmis vastaamaan tämänlaajuiseen haasteeseen eli Iranin ydinvoimaan perustuvaan ylivaltaan Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Eikö kukaan analysoi tähän liittyviä tapahtumia?

Muita merkittäviä laitteiston osia ovat tehokkaat saksalaiset ja alankomaalaiset rakennusnosturit, joita Teheranissa käytetään niin sanottujen rikollisten ja hallinnon vastustajien julkisia teloituksia varten. Kuuleman mukaan ihmisten hirttäminen näillä eurooppalaisilla rakennusnostureilla on erityisen raakaa ja kärsimys kestää pitkään. Syntisten teloitukset jatkuvat samoin kuin laitteistojen toimittaminen Euroopasta.

Toivottavasti Iranin viranomaiset eivät tilaa Mistral-lentotukialuksia Saint-Nazairesta vaan hankkivat niitä hieman myöhemmin Venäjältä, jossa niitä rakennetaan ranskalaisella lisenssillä. Mistral-lentotukialuksia tarvitaan varmasti, jotta Persianlahden valtiot saisivat kunnolla tuta. Itämeren ja Mustanmeren ympäristössä sijaitsevien pienien valtioiden tunteet eivät ketään hetkauta, mutta Persianlahti on lähellä Euroopan omaa napaa. Ehdotan, että tarkastelemme asiaa.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D). (SL) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Iranissa on meneillään suuri murhenäytelmä. Kolmenkymmenen vuoden kuluttua shaahin diktatuurin vastaisesta vallankumouksesta herää yksinkertainen kysymys: voiko Irania lainkaan pitää sivistysvaltiona? Iranin hallinnon raakalaismaisuus ilmenee monissa erilaisissa sortotoimissa ja sen vanhentuneissa käsityksissä. Iranissa sorretaan naisia, toisinajattelijoita, nuoria, samaan sukupuoleen suuntautuneita henkilöitä ja niin edelleen.

Mitä voimme tehdä asialle? Euroopan unioni tarvitsee yhtäältä Iranin-strategiaa ja on asetettava sanktioita, jotka vahingoittavat hallinnon pääedustajia. Heitä on estettävä matkustamasta ja toteuttamasta liiketoimia – ja tämä koskee myös vallankumouskaartia. Toisaalta meidän on autettava nuoria sekä ihmisoikeuksien ja demokraattisen muutoksen puolesta taistelevia.

On keskeisen tärkeää varmistaa vapaa tiedonsaanti ja lehdistön, television, radion ja erityisesti Internetin vapaus. Facebook, Twitter ja YouTube ovat nöyryytettyjen ja tyrmistyneiden ihmisten, joita Iranissa riittää runsain määrin, käytössä olevia tehokkaimpia aseita. Vastuunamme on suojella heitä.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). (RO) Arvoisa puhemies, hallitus nousi valtaan vuonna 2005 ja ilmoitti aikovansa edistää nationalismia ja oikeutta. Emme ole vieläkään onnistuneet muuttamaan Irania demokraattiseksi järjestelmäksi. Olemme tyytyneet vain todistamaan ainoan valtion kehittymistä, jossa vallitsee laaja despoottinen hallintojärjestelmä kuin pimeällä keskiajalla ikään. Hyvät kollegat, Iranista on nähdäkseni tulossa yksi ulkopolitiikkamme polttopisteistä, koska suhtaudumme välinpitämättömästi sen suureen vaikutusvaltaan Pohjois-Afrikassa, mikä perustuu siihen, että Iran rahoittaa terroristiliikkeitä, kuten Hamasia ja Hizbollahia.

Jollei Euroopan unioni laadi selvää arviointia Iranin vaikutusvallasta kyseisellä alueella, vaarana on, että demokratiavaje vakiintuu Iranissa. Saatamme lisäksi Euroopassa joutua kohtaamaan vakavan heikkouden ja mahdollisen turvallisuusuhkan. On mielestäni tullut aika kehittää ratkaisuja ja lakata noudattamasta perinteistä Talleyrandin periaatetta eli tanssia ensin ja tehdä sitten luja ja selkeä päätös.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). (NL) Arvoisa puhemies, jäsen Belderin mietintö on erittäin hyvä, koska se on sekä realistinen että käytännönläheinen. Mietinnössä olisi tosin mielestäni voitu arvostella paljon ankarammin presidentti Ahmadinejadin tuomittavaa hallintoa. Tämä rikollinen kieltää holokaustin eikä haluaisi mitään niin kiihkeästi kuin ajaa Israelin valtion viipymättä mereen. Kristityillä ei kirjaimellisesti ole elinmahdollisuuksia presidentti Ahmadinejadin ollessa vallassa. Lisäksi hän sortaa omaa kansaansa pöyristyttävällä tavalla. Milloinkaan ei ole teloitettu niin paljon ihmisiä kuin kuluneen vuoden aikana. EU:n on näin ollen jatkettava demokratiaan ja ihmisoikeuksiin suuntautuneen opposition tukemista. Presidentti Ahmadinejadin hallintoa ei voi torjua liian ankarin keinoin. Tarkoitan sanktioita ja Iranin ydinohjelmaan kohdennettuja pakotteita, kuten Stuxnet-viruksen tapauksessa. Odotan innokkaasti päivää, jolloin hallinto syöstään vallasta. Kunpa se tapahtuisi jo tänään!

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). (EN) Arvoisa puhemies, ihmisoikeuksien puolustajia uhataan Iranissa kuolemalla, heitä ahdistellaan ja pidätetään mielivaltaisesti, he kokevat oikeudellista häirintää, leimautumista, väkivaltaisia hyökkäyksiä, huonoa kohtelua ja kidutusta ja heitä tapetaan. Naisten oikeuksien puolustajat ovat erityisesti vaarassa Iranissa. Ilmaisun-, yhdistymis- ja kokoontumisvapautta rajoitetaan tiukasti Iranissa, usein ankarien rangaistuksien uhalla.

Kuolemanrangaistuksia määrätään myös mielivaltaisesti erityisesti alaikäisille. Mielestäni on kuitenkin varsin levottomuutta herättävää huomata, miten Euroopan unioni suhtautuu Iraniin. Korkea edustaja näyttää jälleen kerran puhuvan paljon mutta toteuttavan varsin vähän toimia. Toistan jälleen tänään, että olen usein kutsunut hänet ihmisoikeuksien alivaliokunnan kokouksiin, jotta hänelle voitaisiin esittää kysymyksiä toimista, joita hän on toteuttanut ihmisoikeuksien alalla.

Hän on tänään kertonut meille, miten tärkeinä hän pitää ihmisoikeuksia, mutta koska hän on osallistunut ihmisoikeuksien alivaliokunnan kokouksiin? Hän suostuu lähettämään kokouksiin edustajansa mutta ei halua joutua parlamentin demokraattiseen ristikuulusteluun. Hän kuuntelee puheitamme, esittää rönsyilevän esivalmistellun lausuman ja poistuu. Arvoisa korkea jäsen Ashton, se ei ole demokratiaa.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). (EN) Arvoisa puhemies, en halua viedä liikaa aikaa. Haluan vain esittää jäsen Sinclairille kysymyksen: kun korkea edustaja saapuu erityiseen täysistuntoon, johon koko parlamentti osallistuu, jossa keskustellaan ihmisoikeuksia koskevasta mietinnöstä ja jossa parlamentin eri ryhmiä edustavat jäsenet ristikuulustelevat häntä, eikö jäsen Sinclair pidä sitä parempana keinona vaatia korkeaa edustajaa vastaamaan ihmisoikeusasioista kuin kutsua hänet osallistumaan parlamentin alivaliokunnan kokouksiin, vaikka arvostankin kyseistä alivaliokuntaa suuresti?

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI).(EN) Arvoisa puhemies, vastaan kollegalleni, ettei se itse asiassa ole parempi keino, koska hän tietää – varsinkin, jos hän viettäisi ihmisoikeuksien alivaliokunnassa yhtä paljon aikaa kuin minäkin – että saamme valiokunnissa tilaisuuden tuoda esille enemmän asioita ja käyttää siihen enemmän kuin minuutin sekä saada suoria vastauksia.

Olen esittänyt lukuisia kannanottoja ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja odotan edelleen vastausta – yhtä vastausta – korkealta edustajalta Ashtonilta, niin että mitä siihen sanotte? Toistan, että kyse on demokratiasta. Edustan viittä miljoonaa ihmistä. Minut on valittu tänne vaaleilla. Korkea edustaja Ashton ei ole saanut yhtäkään ääntä koko elämänsä aikana.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE). - (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, haluaisin onnitella jäsen Belderiä erinomaisesta mietinnöstä. On myös syytä pitää myönteisenä, että mietintöä tarkistettiin neuvottelujen aikana. Tarkistuksien myötä se on nyt mielestäni saanut asianmukaisen sanamuodon. Koko kansainvälinen yhteisö, joka pitää demokratiaa ja ihmisoikeuksia hyvin tärkeinä, on huolestunut siitä, mitä Iranissa on tapahtunut monen vuoden ajan, ja yritämme päättää, mitä toimia meidän olisi toteutettava. Niiden on tietysti oltava lähtöisin Iranin sisältä. Niinpä on selvää, että Euroopan unioni tukee Iranin oppositiota.

On kolme asiaa, jotka on nyt otettava esille ja jotka saattavat vaikuttaa Iranissa noudatettavaan politiikkaan. Ensimmäinen koskee Turkin kanssa Iraniin nähden noudatettavaa yhteistyöpolitiikkaa. Turkki on Euroopan unionin kannalta tärkeä kumppani. Se on valtio, jota hallitsee islamilaista perinnettä arvostava puolue, mutta sitä hallitaan myös tavalla, joka on paljon lähempänä eurooppalaisia normeja. Toinen asia on Venäjän kanssa tehtävä yhteistyö. Meidän on painostettava Venäjää tekemään tiiviimpää yhteistyötä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kanssa, jotta Iranin kanssa tehtävä yhteistyö ei näyttäisi siltä kuin se nykyään näyttää. Kolmas, viimeinen ja hyvin tärkeä asia on ohjuskilpi. Euroopan unionin olisi yhteistyössä Naton ja Yhdysvaltojen kanssa varmistettava, että kilpi rakennetaan Eurooppaan.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D). (EN) Arvoisa puhemies, mietinnön alkuperäistä tekstiä arvosteltiin hyökkäävästä kielenkäytöstä, enimmäkseen Iranin ydinohjelmaan keskittymisestä, ihmisoikeuksia koskevan huolenaiheen sivuuttamisesta ja tulevaa yhteistyötä koskevien myönteisten näkymien puutteesta. Ryhmäni ja muiden ryhmien esittämissä lukuisissa tarkistuksissa korjattiin nämä ongelmat ja nykyinen teksti on tasapainoinen. Siinä tehdään ero kahden pääasian välillä, joita ovat nykyisen hallinnon ihmisoikeusrikkomukset ja Iranin ydinvoimaohjelma.

Ne eivät ole yksi ja sama asia ja on vastuutonta uhkailla Irania sodalla tai kansainvälisillä interventioilla, mitä olen tänään kuullut parlamentissa ehdotettavan. Mikäli haluatte vahvistaa presidentti Ahmadinejadin hallintoa, jatkakaa samaan tapaan, koska kaikki iranilaiset nousevat kyllä vastustamaan ulkomaisia interventioita poliittisesta kannastaan riippumatta. Eurooppa-neuvosto ja korkea edustaja noudattavat tällä hetkellä oikeanlaista politiikkaa, koska se perustuu paikan päällä vallitsevan tilanteen huolelliseen arvioimiseen.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, onnittelen ensinnäkin jäsen Belderiä hänen erinomaisen mietintönsä johdosta. Iranilla on potentiaalista vaikutusvaltaa ja vaurautta, jotta se voi toimia joko hyvänä tai pahana voimana laajemmalla Lähi-idän alueella. Valitettavasti sen hallinnosta on tullut uskonnon varjolla pahuutta edistävä voima. Iranin ydinaseohjelma aiheuttaa suurta huolta alueellisesti ja kansainvälisesti. Iranista on tullut ääri-islamismin kehto; se toteuttaa ja tukee kansainvälisiä terroritekoja, vaikuttaa vaarallisesti nuoreen shiiaväestöön Persianlahden valtioissa, Irakissa ja Libanonissa eikä epäröi liittoutua sunniterroristien kanssa Gazassa ja muuallakin. Iran on auttanut juna- ja aseterroristeja, jotka ovat hyökänneet Nato-joukkoja vastaan Afganistanissa, ja siellä rikotaan ihmisoikeuksia. Olisi surkuhupaisaa, mikäli Iranin kaltainen tyrannia hyötyisi eniten halusta nauttia laajemmasta vapaudesta, mitä on dramaattisesti ilmennetty arabivaltioissa viime viikkojen aikana. Kaikkein vastenmielisimpänä esimerkkinä tekopyhyydestä – arvoisa puhemies, päätän juuri puheenvuoroni – mainittakoon, että presidentti Ahmadinejad on kannustanut egyptiläisiä käyttämään oikeuttaan esittää oman näkemyksensä omasta kotimaastaan.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). (RO) Arvoisa puhemies, kansainvälinen yhteisö seuraa lähes avuttomana vierestä, kun ihmisoikeustilanne heikkenee Iranissa. Meidän ei pidä kuitenkaan unohtaa välineitä, joilla voimme saada äänemme kuuluviin. Lissabonin sopimus tarjoaa korkean edustajan välityksellä keinon vakuuttaa Iranin hallitukselle, että ihmisoikeuksia ei pidä rajoittaa sortotoimin. Ne ovat yksilöille kuuluvia luovuttamattomia etuoikeuksia eikä minkään poliittisen hallinnon pidä kyseenalaistaa niitä. Erityisesti nuorten joukkoteloitukset, kivittäminen, naisten ja vähemmistön syrjintä ja kiduttaminen ovat valitettavasti osa paljon pidempää luetteloa.

Ulkopuoliset eivät voi pakottaa valtioita toteuttamaan demokraattisia muutoksia. Euroopan unionin on kuitenkin jatkuvasti tuettava valtion kansalaisia muutenkin kuin esittämällä lausumia: he asettavat päivittäin henkensä alttiiksi vastustaakseen näitä epäkohtia.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). (CS) Arvoisa puhemies, ottaen huomioon, mitä arabivaltioissa, Libyassa, Egyptissä, Tunisiassa ja muualla tapahtuu, Iranin hallituksen jäykkyys ja seisahtuneisuus korostuvat entisestään. Se on sallimaton hallinto, fundamentalistinen hallinto, hallinto, joka murhaa poliittisia vastustajia, ja hallinto, jota on jatkuvasti painostettava kansainvälisin toimin. Meidän on tuettava Iranin maanpaossa olevaa legitiimiä oppositiota, mistä on laadittu Euroopan parlamentin päätöslauselmiakin. On muun muassa seurattava tilannetta Irakissa sijaitsevassa Ashrafin pakolaisleirissä, jossa on yli 3 000 iranilaista pakolaista karkotetuista oppositiojärjestöistä ja jota uhkaa humanitaarinen katastrofi. Näitä ihmisiä on suojeltava. Tästä syystä haluaisin kuulla korkean edustajan Ashtonin esittävän selkeän kannanoton asiaan ja haluaisin kuulla selkeän lausuman siitä, miten EU auttaa hänen johdollaan Ashrafin leirin pakolaisia.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). (EN) Arvoisa puhemies, nyt kun EU vaatii, että Muammar Gaddafin väkivaltaisesta diktatuurista on tehtävä välittömästi loppu ja että hänet on asetettava täysimääräiseen eristykseen, sama koskee Iranin väkivaltaista ja veristä hallintoa. On epärealistista enää elätellä toivoa luottamuksen lisäämisestä, erityisesti kun Teheran on täysin romuttanut uskottavuutensa ydinvoimaohjelmaansa nähden.

Sen sijaan olisi tarkasteltava valtavia mahdollisuuksia kansanjohtoiseen, demokraattiseen muutokseen Iranissa. On totta, että ulkopuoliset eivät voi pakottaa valtiota toteuttamaan tätä muutosta. EU:n olisi kuitenkin ensisijaisesti annettava selvää moraalista ja poliittista tukea näille tahoille. Ajattelen erityisesti mustan listan laatimista Iranin korkeimmista viranomaisista (jäsen Schaake mainitsi 80 nimeä), farsinkielisten Euronews-uutislähetyksien aloittamisen tukemista ja sen painottamista, että mahdollisiin parlamenttien välisiin suhteisiin sovelletaan tiukkoja ehtoja.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, vallitsevan käsityksen mukaan Iran hyötyy eniten Pohjois-Afrikassa ja muualla tapahtuneista vallankumouksista. Tämä on mahdollista mutta ei niin todennäköistä.

Iranin malli ei ensinnäkään ole aivan sellainen kuin mitä näissä valtioissa kapinoivat nuoret tavoittelevat. Toiseksi hallinto ei ole saanut aikaiseksi sisäistä rauhaa voidakseen keskittyä yksinomaan vakuuttavamman ulkopolitiikan edistämiseen. Lopuksi siitä syystä, että muut valtiot, kuten Turkki – tai jopa Egypti siirtymävaiheen jälkeen mutta myös sen aikana – ovat Iranin pyrkimyksien kannalta varteenotettavia kilpailijoita.

Iran voi tietysti aina lisätä vaikutusvaltaansa liittolaisten välityksellä, mutta se ei todennäköisesti osoittautuisi ratkaisevaksi tekijäksi pyrittäessä valtaan kyseisissä valtioissa. On ristiriitaista, että ainoa tapa saavuttaa etua olisi hyödyntää tämänhetkisiä tapahtumia Iranin palauttamiseksi kansainvälisen yhteisön yhteyteen. Tie olisi pitkä, mutta Iranin kannalta ainoa mahdollinen.

Onnittelen jäsen Belderiä erinomaisesta mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää jäsen Belderiä hänen erinomaisesta mietinnöstään. Vain päivän kuluttua siitä, kun vietimme sadatta kertaa kansainvälistä naistenpäivää, haluan esittää kannanoton erityisesti naisten asemasta Iranissa. Omistan puheenvuoron Sakineh Ashtianin ja Zahra Bahramin lisäksi kaikille Iranissa toteutettavien sortotoimien vuoksi vangituille ja kadonneille naisille.

EU:n on otettava huomioon Iranin kansan pyrkimykset demokraattiseen muutokseen ja iranilaisnaisten sietämätön tilanne. Olemme tietoisia Iranin naisiin kohdistuvasta syrjinnästä sekä poliittisesta ja yhteiskunnallisesta sorrosta ja meidän olisi otettava huomioon nämä tosiasiat, joita on mahdoton hyväksyä, harkitessamme Irania koskevaa lähestymistapaamme.

Tilanteen huonontuessa Iranin naisten oikeuksien puolustajat ovat jatkaneet eturivissä sortotoimien ja kansalais- ja ihmisoikeuksien epäämisen vastustamista. Naisten oikeuksien ei pitäisi olla pelkkä vaihtoehtoinen neuvottelukohta; arvoisa komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja, toivon, että EU onnistuu tekemään lopun väkivaltaisuuksista vaarantamatta naisten oikeuksia.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD). (EL) Arvoisa puhemies, jäsen Belderin mietintö on meille esitellyssä muodossa täsmällinen, tasapainoinen ja objektiivinen. Tunnen sympatiaa Iranin kansaa kohtaan; kyse on vanhasta kansakunnasta vanhoine kulttuureineen ja tärkeine perinteineen. Iran on rikas öljyntuottajavaltio ja sillä on tärkeä geopoliittinen asema Lähi-idässä. Mietinnössä ja kaikissa puheenvuoroissa mainitut järjestelmälliset ihmisoikeusrikkomukset eivät sovi yhteen tällaisen kansakunnan ja sen perinteiden kanssa. Presidentti Ahmadinejadin hallituksen on kuitenkin ensiksi ymmärrettävä tämä ja toteutettava tarvittavia toimia. Valtion itsepintaiset pyrkimykset panna täytäntöön ydinvoimaohjelma, mitä kansainvälisen yhteisön on mahdoton hyväksyä, ovat aiheuttaneet laajoja jännitteitä alueella ja herättäneet suuria kysymyksiä. Siten ei myöskään edistetä alueen geopoliittista vakautta.

Meidän ei pidä unohtaa tai sivuuttaa laajamittaisia kansannousuja Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä eikä sitä, että muslimiyhteisöt suuntautuvat kohti poliittista islaminuskoa.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). (DE) Arvoisa puhemies, vihreä vallankumous ja viimeaikaiset mielenosoitukset osoittavat selvästi, että Iranin kansalaisyhteiskuntaan liittyy suuria mahdollisuuksia. Tätä on syytä tukea, koska se on ainoa keino edistää demokraattista avausta.

Sanktiot kohdistuvat valitettavasti usein juuri tähän nuoreen ja aktiiviseen kansalaisyhteiskuntaan. Esimerkiksi TOEFL-kokeiden (Test of English as a Foreign Language) järjestämisestä on luovuttu. Kokeen suorittaminen on kuitenkin ennakkoedellytys useimmissa angloamerikkalaisissa yliopistoissa suoritettaville opinnoille. Uhrit ovat tässä tapauksessa kansainvälisesti suuntautuneita opiskelijoita.

Mietinnössä ehdotetaan kritiikittömästi lisäsanktioiden käyttöönottoa, kuten matkapuhelin- ja viestintäverkkotekniikan viennin rajoittamista; tilanne on kuitenkin se, että juuri tällaista nopeaa viestintä- ja tietotekniikkaa tarvitaan moniarvoisuuden levittämiseksi. Viime kädessä kolmannet valtiot Kiina, Venäjä ja Intia jatkavat kaupankäyntiä, vientiä ja raaka-aineiden turvaamista itselleen eivätkä valitettavasti välitä näistä sanktioista vaan pitävät niitä naurettavina.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Arvoisa puhemies, Iran on liittynyt niiden arabivaltioiden joukkoon, jotka pyrkivät kohti demokratiaa. Maassa vallitsevaa tilannetta kuvaillaan yksityiskohtaisesti jäsen Belderin laatimassa mietinnössä. Teheranin hallinto vastustaa lujasti muutosta tukahduttamalla mielenosoituksia ja pidättämällä kansanliikkeen johtajia. Tuomitsen voimakkaasti tämän kannan, joka on vallinnut Iranin yhteiskunnassa monen vuoden ajan. Kansalaiset vaativat oikeuttaan ilmaisunvapauteen ja hallituksen olisi kuunnelta heitä.

Lisäksi Iranin viranomaiset ovat ottaneet tavakseen rikkoa ihmisoikeuksia. Haluaisin tässä kohdin mainita Nedan, "Iranin enkelin". Viranomaiset kannattavat kuolemanrangaistusta, kivittämistä, nuorisorikollisten teloittamista ja sivuuttavat siten kansainväliset velvoitteensa. Myös Iranin pyrkimykset ydinvoiman alalla saattavat väestön vaaraan. Uusimman ydinvoimalaitoksen toiminta oli hiljattain keskeytettävä saastumisriskien vuoksi.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, tämä mietintö on erityisesti tervetullut, koska Euroopan unionilla on oltava selkeä ja johdonmukainen strategia Iranin kaltaisen valtion kohdalla. Pelkästään vuosina 2008 ja 2009, puolentoista vuoden aikana, parlamentti on ottanut kantaa 36 iranilaisen henkilön oikeusturvan puolesta liittyen yksittäisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Tämä on enemmän kuin yhdenkään muun valtion kohdalla. Ja heistä jokainen ansaitsisi tulla täällä nytkin erikseen mainituksi ja muistetuksi.

Ihmisoikeuksia ei Iranin kohdalla saa asettaa toisarvoiseen asemaan kauppa- ja tullietuuksien kanssa. Se on moraalisesti väärin ja se on häpeäksi EU:lle. Siksi Euroopan unionin ja parlamentin tulee jatkossakin seurata tarkkaavaisesti Iranin ihmisoikeustilanteen kehittymistä.

 
  
MPphoto
 

  Peter Šťastný (PPE). (EN) Arvoisa puhemies, yhdyn myös kollegoihini ja heidän esittämäänsä vaatimukseen Iranin opposition tukemisesta ja pakolaisten paremmasta suojelemisesta Ashrafin leirillä. Nämä ihmisparat ja heidän perheensä joutuvat jatkuvasti Iranin väkivaltaisen ja turmeltuneen hallinnon uhreiksi. Heidän kärsimystään lisää irakilaisjoukkojen päivittäinen ahdistelu ja vihamielinen asenne, vaikka niiden olisi tarkoitus suojella heitä.

Arvoisa korkea edustaja, emme saa unohtaa näitä kovia kokeneita ihmisiä. Meidän on yhdessä varmistettava, että EU on keskeisessä asemassa vainotun opposition muuttuessa demokraattiseksi hallitukseksi. On nimittäin kaikkien etujen mukaista, että Iranista tulee – toivottavasti pian – vakaa ja demokraattinen valtio, jonka kansalaisilla on samat vapaudet ja oikeudet kuin meillä täällä EU:ssa.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. (EN) Arvoisa puhemies, keskustelu on ollut mielestäni mielenkiintoinen ja halusin vain tarkastella kahta asiaa, jotka tuotiin esille ikään kuin keskustelun ulkopuolella, ennen käsittelyn lopettamista.

Jäsen Paulsen kysyi minulta, olisiko – hän taisi käyttää sanaa "loisteliaassa" – uudessa rakennuksessa vapaana tiloja, joissa ihmiset voisivat työskennellä ihmisoikeuksiin liittyvien asioiden parissa. Totean lyhyesti ilahtuneeni siitä, että ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja Hautala kirjoitti minulle kertoakseen, että hän piti myönteisenä suunnitelmaa, jonka mukaan ihmisoikeuksia on tarkoitus tarkastella uuden organisaation kehyksessä. Siirtelen kuitenkin vain ihmisiä yhteen rakennukseen ympäri Brysseliä sijaitsevasta kahdeksasta rakennuksesta, joissa he työskentelevät, koska uskon, että mahdollistamalla yhteistyön voimme tehostaa toimintaamme. Tilasta saattaa tulla tiukkaa, koska yritän samalla säästää rahaa. Tästä syystä toivon, että kun näette, mitä teemme, sana "loistelias" on ystävällisyyttä ilmaiseva sana eikä tarkoita, kuten pelkään, että yritän saavuttaa jotakin sellaista, mitä en itse asiassa saavuta.

Vastauksena jäsen Sinclairelle totean, että tapa, jolla parlamentti kehotti minua vastaamaan ihmisoikeuskysymyksiin, tämän parlamentin päätöksellä, perustui säännölliseen osallistumiseen ulkoasiainvaliokunnan (AFET) kokouksiin, joihin alivaliokunnat, kuten ihmisoikeuksien alivaliokunta, kutsutaan ja joissa minulle olisi mahdollista esittää kysymyksiä. Niin olen tehnyt ja olen hyvin iloinen voidessani tavata jäsen Hautalan ja vastata hänen esittämiinsä kysymyksiin sekä osallistua parlamentin täysistuntokeskusteluihin. Pyrin mielihyvin toteuttamaan lisätoimia, mutta pyydän teitä tunnustamaan, että käytössäni on päivittäin vain rajallinen määrä tunteja ja että pystyn toteuttamaan vain rajallisen määrän toimia. Se ei kuitenkaan johdu siitä, että en kunnioita valiokuntaa tai teitä itseänne, kaukana siitä. Toivon, että tunnette voivanne ottaa yhteyttä toimistooni esittääksenne huolenaiheenne ja että osallistutte kokouksiin, joissa minun on mahdollista käyttää puheenvuoroja.

Olen hyvin tietoinen taustastani sikäli, että olen toiminut Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa johtotehtävissä enkä ole vaaleilla valittu edustaja. Minua kohtasi sen sijaan suuri kunnia, kun parlamentti, 27 valtionpäämiestä ja komission puheenjohtaja valitsivat minut tehtävääni. Siltä osin huolehdin kyllä tehtävistäni.

Varsinaisesta keskustelusta ja sitä eräässä mielessä hallinneista ihmisoikeuskysymyksistä totean yrittäväni tarkastella, millaisia lisätoimia voimme toteuttaa. En ota kantaa siihen, mitä erityisiä seikkoja parhaillaan tarkastellaan, koska haluan esitellä ne, kun saamme työmme valmiiksi, mutta keskustelemme ihmisoikeusaktivistien ja eri organisaatioiden kanssa. Keskitymme myös tarkastelemaan 27 jäsenvaltiossa sitä, miten asiaa voitaisiin lähestyä tehokkaammin, ja harjoittamaan mahdollisimman paljon painostusta.

Kuten olen jo todennut, on vaikea tietää tarkasti, ovatko oppositiojohtajat Karoubi ja Mousavi vangittuina vai kotiarestissa. Pyrin jatkamaan tilanteen selvittämistä. Kannatamme tietenkin Geneven päätöslauselmaa Irania koskevan erityisesittelijän nimittämiseksi. Tarkastelemme näitä asioita myös suoraan. On hyvin tärkeää, että omaksumme yhteisen kannan pyrkiessämme edistämään ihmisoikeuksia Iranissa. Monet jäsenet ovat ottaneet esille erityistapauksia ja valtion hirvittävän maineen; meidän on tehtävä kaikkemme ja mielestäni voimme suoriutua paremmin, mikäli teemme yhteistyötä.

Totean lopuksi ydinvoimakysymyksestä, että olen viettänyt neljä ja puoli päivää käymällä suoria neuvotteluja iranilaisten neuvottelijoiden kanssa. Olen tehnyt hyvin selväksi, että pyrin siihen, että tälle valtiolle, Iranille, annetaan tilaisuus osoittaa, mitä se toistaa toistamistaan, eli että se on siirtymässä kohti ydinenergian käyttöä siviilitarkoituksiin eikä ydinaseiden valmistamiseen liittyviin tarkoituksiin. Se ei ole vaikeaa, minkä totesin heillekin. Heidän tarvitsee vain toimia avoimesti, antaa tarkastajien hoitaa tehtävänsä ja lisätä luottamusta siten kuin olemme usein selvittäneet heille yksityiskohtaisesti. Valinta on heidän. Pidän myös täysin selvänä, että turvallisuusneuvoston ja oman asemani E3+3-ryhmän yhteydessä myötä pyritään jatkossakin varmistamaan, että nämä toimet toteutetaan. On todella kannustavaa, että vaikka johdan neuvotteluja, E3+3-ryhmä on tukenani. Siten osoitamme hyvin selvästi Iranille, että noudatamme yhtenäistä lähestymistapaa, ja osoitan kunnioitusta kaikille niille, jotka tekevät kanssani yhteistyötä. Heidän on osoitettava poliittista tahtoa toteuttaa tarvittavia toimia, ja jolleivät he tee niin, totean parlamentin jäsenille, että meidän on toteutettava lisätoimia paineen ylläpitämiseksi.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, aloitan esittämällä vilpittömät kiitokseni arvokkaasta panoksestanne tähän keskusteluun. Kuuntelin erittäin tarkasti, mitä sanoitte. Panoksenne ansiosta on selvää, mihin pyrin tämän mietinnön myötä, eli osoittamaan, että perusoikeutemme – ihmisoikeutemme, jotka ovat perustavan tärkeitä ja luovat olemassaolomme pohjan – kuuluvat myös iranilaisille. Katson, että kyse on täysin samasta asiasta. Toisin sanoen huomio, jota kiinnitämme perusoikeuksiin ja niiden kunnioittamiseen, on keskeisen tärkeää. Olen vakuuttunut siitä, että siten luodaan myös tulevaisuudennäkymiä Irania ja erityisesti sen nuoria varten. Ymmärsin keskustelun aikana, että jäsen Lösing, joka ei valitettavasti enää ole läsnä, osui naulan kantaan puhuessaan tulevista näkymistä. Asia on tosiaan lähellä sydäntäni.

Tarkastellessamme tosiasioita käy ilmi, että jo vuosien ajan yli 150 000 nuorta korkeasti koulutettua iranilaista on lähtenyt islamilaisesta tasavallasta juuri tulevaisuudennäkymien puutteen vuoksi. Tämä ei johdu ainoastaan sortotoimista vaan myös tukahduttavasta sosioekonomisesta tilanteesta ja vapauden puutteen leimaamasta ilmapiiristä. Merkille pantavaa on, kuten eräs sisäpiiriin kuuluva taloustieteilijä kertoi minulle, että valtio kärsii yksinomaan tästä syystä 40 miljardin tappiot vuosittain, eikä laskelmaan vielä sisälly aivovuotoa. Halusin mietinnölläni korostaa juuri sitä, että Iranille tarjotaan todellisia tulevaisuudennäkymiä kiinnittämällä asiaan huomiota sekä edistämällä liikkumavaran lisäämistä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Tämä hyödyttää myös aluetta sen kokonaisvaltaisen turvallisuuden kannalta.

Arvoisa korkea edustaja Ashton, totean lopuksi olleeni hyvin hämmästynyt, kun kävi ilmi – en ollut tietoinen tästä mutta kollegani ottivat asian esille – että yhdysvaltalaisessa lehdistössä kiersi muutama viikko sitten raportti, jonka mukaan on olemassa luettelo Iranin islamilaisessa tasavallassa tapahtuneista vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja niihin syyllistyneistä, järjestyksessä ylhäältä alaspäin aina vankiloiden vartijoihin saakka. Arvostaisin suuresti, mikäli seuraisitte amerikkalaisten esimerkkiä ja laatisitte tällaisen luettelon, koska emme siten keskittyisi ainoastaan tahoihin, jotka pyrkivät levittämään ydinaseita ja uhkaavat siten maailman turvallisuutta, vaan myös Iranissa vallitsevaan ahdistavaan ilmapiiriin. Iranilaisille lähetetään samalla merkki siitä, että tarkastelemme Irania koskevaa kuvaa kokonaisuutena, emme ainoastaan ydinvoimaan liittyvää uhkaa, ja että katsomme tästä huolimatta, että Iranin pitäisi olla normaali yhteiskunta ottaen huomioon korkean sivistystason, joka valtiossa on vallinnut koko sen historian ajan.

Pyydän vielä, että ette ajattele minusta pahaa siihen nähden, että uskonnonvapaus on minulle protestanttina erittäin tärkeä asia. Haluan tehdä asian selväksi: myönnän suoraan, että vähemmistönä olevien sunnien, baha'i-yhteisön jäsenien, kristittyjen ja juutalaisten osalta – tämä on varsin kiusallista – mietintöni sisältää valitettavasti jo nyt vanhentunutta tietoa. Tuon tämän julki, koska viime kuukausien aikana on vainottu erityisesti sunneja, baha'i-yhteisöä ja kristittyjä, ja pyydän anteeksi kollegoiltani, ettei mietintöäni ole tältä osin saatettu ajan tasalle. Minua tämä kannustaa toteuttamaan lisätoimia Iraniin nähden – työskentelen avoimiin oviin perustuvaa toimintamallia noudattaen – ja toivon voivani olla teihin säännöllisesti yhteydessä, jotta voimme luoda sellaisen Iranin valtion, joka pystyy takaamaan tulevaisuuden koko väestölleen.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 10. maaliskuuta 2011 keskipäivällä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö