Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2050(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0037/2011

Predkladané texty :

A7-0037/2011

Rozpravy :

PV 09/03/2011 - 14
CRE 09/03/2011 - 14

Hlasovanie :

PV 10/03/2011 - 9.3
CRE 10/03/2011 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0096

Rozpravy
Streda, 9. marca 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Postoj EÚ k Iránu (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pána Beldera v mene Výboru pre zahraničné veci o postoji EÚ k Iránu (2010/2050(INI)) (A7-0441/2011).

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, spravodajca.(NL) Najskôr by som sa chcel poďakovať tieňovým spravodajcom, s ktorými som počas prípravy tejto správy úspešne spolupracoval. Na výsledok môžeme byť hrdí. Správa bola vo Výbore pre zahraničné veci schválená prevažnou väčšinou 62 hlasov a len 3 boli proti. Je tiež veľmi dôležité, aby sme v súvislosti s týmto kľúčovým portfóliom vystupovali jednotne nielen v Parlamente, ale aj v rámci všetkých európskych inštitúcií.

Som veľmi rád, že prostredníctvom tohto uznesenia vyjadrujeme podporu a solidaritu s miliónmi demonštrantov, ktorí vyšli do ulíc od sporných prezidentských volieb v roku 2009. Opozičné sily v Iráne naliehavo potrebujú túto podporu a solidaritu teraz, keď vidia, ako padajú režimy a rezignujú prezidenti v iných krajinách na Blízkom východe. Zelené hnutie musí cítiť našu podporu, keďže opozícia znovu hľadá možnosti, ako zorganizovať legitímne protesty proti iránskym orgánom, pričom títo ľudia riskujú vlastné životy. To, že táto hrozba je reálna, dokazuje nielen zatknutie opozičných lídrov, pána Músavího a pána Karrúbího, ale aj tvrdé a nekompromisné výzvy veľkej časti iránskeho parlamentu Madžlis, aby boli popravení. Európsky parlament vo svojom uznesení vyzýva iránske orgány, aby plne a bezvýhradne spolupracovali s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni. Práve neochota Teheránu spolupracovať spôsobuje, že iránsky jadrový program vyvoláva podozrenia. Obavy celého medzinárodného spoločenstva sú viac než oprávnené. Vzhľadom na to je podľa môjho názoru nepochopiteľné, ak vysielame takejto krajine signál, že má právo obohacovať urán. Aj keby to tak bolo, takýto signál by Európsky parlament v tomto kľúčovom momente vysielať nemal. Žiadam preto kolegov poslancov, aby podporili moje návrhy na odstránenie týchto pasáží z nášho uznesenia. Uznesenie sa zaoberá aj úlohou Iránu v tomto regióne. Zaiste, po tom, čo cez portál WikiLeaks boli zverejnené dokumenty o tom, ako je Irán vnímaný týmto regiónom, Parlament urobí dobre, keď Teheránu vyšle jasný odkaz, že musí okamžite zastaviť uplatňovanie svojho destabilizačného vplyvu. Žiadam vás preto všetkých, aby ste podporili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré som predložil a ktoré sa týkajú úlohy Iránu v susednom Iraku a odstránenia odseku 53 z uznesenia. Podľa môjho názoru Európsky parlament už v odseku 55 poskytuje dostatočnú podporu myšlienke, že Únia a Irán by mali považovať stabilizáciu Afganistanu za spoločný cieľ.

Keďže sa blížim k záveru svojho vystúpenia, pán predsedajúci, chcel by som uviesť poslednú poznámku. Nie som urážlivý a práve z tohto dôvodu sa chcem vyjadriť k Iránu a jeho oficiálnym zástupcom v Bruseli a v jednotlivých hlavných mestách. Mal som možnosť nazrieť do korešpondencie z Iránu adresovanej mojim kolegom poslancom z rôznych zdrojov. Musím povedať, že tón a obsah tejto korešpondencie je prinajmenšom pozoruhodný. Táto správa, ako som už povedal, bola vo Výbore pre zahraničné veci, v ktorom pôsobím, prijatá prevažnou väčšinou hlasov. Preto toto uznesenie nemožno chápať ako môj súkromný projekt, ale ako spoločné stanovisko celého Európskeho parlamentu. Nejde tu teda o to, že moje predchádzajúce pôsobenie vo funkcii predsedu prvej delegácie Parlamentu zapríčinilo kritický tón tohto uznesenia. Naopak, Irán musíme v tejto súvislosti vyzvať, aby sa zodpovedal za svoje správanie. Celý Európsky parlament – a som za to vďačný – neakceptuje ani antisemitskú rétoriku prezidenta Ahmadínedžáda, ani popieranie holokaustu, aj keď, žiaľ, musím povedať, že tento antisemitizmus sa neobmedzuje len na úzky okruh režimu.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. – Máme príležitosť viesť rozpravu o postoji Európskej únie k Iránu, čo je predmetom iniciatívnej správy s pánom Belderom ako spravodajcom.

Správa pána Beldera sa venuje širokému spektru otázok a odráža názory mnohých odlišných záujmov, ale ja sa zameriam na dve otázky, na jadrový program a na situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne, pričom obidve tieto otázky sú v správe podrobne rozpracované.

Ako vážení poslanci vedia, jadrový program Iránu naďalej vyvoláva vážne obavy Európskej únie a celého medzinárodného spoločenstva. Bezpečnostná rada OSN, ako aj Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni prijali niekoľko rezolúcií, v ktorých žiadali Irán, aby urobil potrebné kroky na vybudovanie dôvery vo výlučne mierový charakter svojho programu. Žiaľ, posledná správa MAAE zverejnená 25. februára potvrdila, že Irán nedodržiava svoje medzinárodné záväzky.

Európska únia je naďalej rozhodnutá pracovať na diplomatickom riešení založenom na našom dvojitom prístupe, a to kombinácii tlaku a dialógu. Cieľom zostáva zapojiť Irán do postupného budovania dôvery, čo bude viesť k zmysluplným rokovaniam o jadrovom programe.

Na druhom zasadnutí, ktoré som viedla v mene skupiny E3 + 3 – Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty – v Istanbule, som predložila Iránu naše návrhy na konkrétne opatrenia v oblasti budovania dôvery vrátane aktualizovaného plánu na dodávku paliva pre teheránsky výskumný reaktor, ako aj ďalšie opatrenia na podporu transparentnosti.

Vážení poslanci vedia, že tieto návrhy by priniesli okamžité výhody pre obidve strany a mohli by vydláždiť cestu pre proces na vyriešenie obáv a postupné vybudovanie vzájomnej dôvery. Celé naše úsilie totiž smeruje k vybudovaniu dôvery.

Reakcia Iránu bola sklamaním. Irán nebol pripravený diskutovať o našich návrhoch, pokým sme najskôr neuznali, že má „právo obohacovať urán“. Žiadal zrušenie všetkých sankcií.

Chápem želanie Iránu, aby boli sankcie zrušené. Všetci chceme, aby naše rokovania dospeli k úspešnému záveru v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady, ktorý by znamenal, že sankcie by sa skončili. Zrušenie sankcií by sprevádzalo postupné opätovné vybudovanie dôvery. Touto cestou sme sa snažili ísť.

Čo sa týka „práva obohacovať“, Zmluva o nešírení jadrových zbraní starostlivo vyvažuje práva a povinnosti. Nevidím zmysel v tom, aby sme to akýmkoľvek selektívnym spôsobom opakovali alebo znovu interpretovali. Prvým krokom je, aby Irán plne dodržiaval svoje záväzky.

Naďalej sa budeme usilovať o zapojenie Iránu, ale zároveň sa budeme snažiť zvýšiť tlak predovšetkým pomocou posilnenia uplatňovania existujúcich sankcií.

Medzitým som sa stretla s novým ministrom zahraničných vecí Iránu Dr. Salehim v Ženeve. Na tomto stretnutí som mala možnosť vysvetliť mu úsilie, ktoré sme vynaložili na rokovania s Iránom, a naše veľké želanie, aby Irán reagoval v záujme bezpečnosti nás všetkých. Takisto som napísala Dr. Džalílímu, ktorý viedol rokovania v mene Iránu, a zopakovala som našu ponuku a vyzvala ho, aby reagoval. Dr. Salehi mi povedal, že zvažujú odpoveď, a ja som ich vyzvala, aby bola pozitívna.

Podobne ako Parlament sa stotožňujem s názormi mnohých v súvislosti s otázkou ľudských práv v Iráne. Neustále a systematické utláčanie, zatýkanie a zastrašovanie právnikov, novinárov a iných ľudí, ktorí uplatňujú svoje práva, je absolútne neprijateľné.

Niektorí odsúdení dostali veľmi dlhé tresty odňatia slobody a obmedzenie práva na prácu a cestovanie až na 20 rokov. Keď chceli Iránci 14. februára pokojne demonštrovať na podporu situácie v Egypte a Tunisku, demonštrácie boli zakázané. Navyše, ako povedal pán Belder, pán Músaví a pán Karrúbí, dvaja opoziční lídri, ktorí vyjadrili podporu týmto demonštráciám, boli držaní v domácom väzení a neskôr podľa všetkého zatknutí.

Videla som vyhlásenie socialistov a demokratov v Parlamente, ktoré urobili 1. marca, a plne ho podporujem. Naďalej ma veľmi znepokojuje, čo sa udialo v súvislosti s pánom Karrúbím a pánom Músavím, a v súvislosti s tým som 4. marca vydala vyhlásenie. Napriek nášmu úsiliu o získanie overiteľných informácií ostáva nejasné, či sú v domácom väzení alebo inak uväznení. Vyzývam iránske orgány, aby im jednoducho poskytli slobodu pohybu, na ktorú majú právo.

Správa tiež zdôrazňuje znepokojujúce zvýšenie počtu popráv v Iráne. Informácie, ktoré máme, naznačujú, že od začiatku tohto roka mohlo dôjsť k približne 100 popravám. V súlade s našou dlhodobou a pevnou pozíciou v otázke zrušenia trestu smrti som vyzvala, aby boli všetky prípady osôb čakajúcich na trest smrti zastavené. Chcem, aby bol trest smrti zrušený, nech už je to akýmkoľvek spôsobom. Ukameňovanie a verejné popravy obesením sú barbarské tresty.

Je dôležité poznamenať, že medzinárodné úsilie môže mať a má význam. Videla som to v prípade pani Áštíáníovej. Jej poprava bola – aspoň dočasne – odložená, ale ako upozorňuje správa, Zahra Bahrámíová, holandsko-iránska občianka, bola v Iráne 29. januára popravená bez akéhokoľvek predchádzajúceho oznámenia. Vykonanie popravy, ako aj proces, ktorý k nej viedol, boli šokujúce. Jasne som to dala najavo verejne a vyjadrila som zdesenie nad nedostatkom transparentnosti v tomto prípade a nad tým, že holandským orgánom bol zamietnutý konzulárny prístup.

Dovoľte, aby som na záver svojho vystúpenia spomenula, že moje útvary spolu s členskými štátmi diskutujú o tom, ako by sme mohli účinnejšie postupovať v otázkach ľudských práv v Iráne tým, že budeme využívať verejné a súkromné odkazy, pracovať dvojstranne a prostredníctvom viacstranných organizácií, pracovať s členskými štátmi a medzinárodnými zainteresovanými stranami, to všetko s jediným cieľom: zaistiť, aby sa základné práva občanov Iránu, tak ako iných, dodržiavali.

Teším sa na túto rozpravu.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, v mene poslaneckého klubu PPE.(DE) Predovšetkým by som sa chcel poďakovať nášmu spravodajcovi pánovi Belderovi za jeho rozsiahlu správu. Len čo o nej budeme hlasovať, bude tu v pléne schválená prevažnou väčšinou hlasov. Je naozaj dôležité, aby sa režimu v Teheráne nepodarilo rozbiť široký spoločný front dokonca aj v tomto Parlamente. Pokiaľ ide o jadrové ambície jeho vedenia, medzinárodné spoločenstvo drží spolu v rámci Organizácie Spojených národov. Nikto na svete nechce iránsku bombu. Všetci chceme úplnú a transparentnú spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu. Predložili sme rôzne ponuky. Žiaľ, nedostali sme na ne pozitívnu odpoveď.

Tu v Parlamente nie sme celkom zajedno v tom, do akej miery by sme mali presadzovať medzinárodné požiadavky so sankciami. Dúfam však, že v našom celkovom hodnotení situácie sa blížime k dohode o spoločnom postupe.

Druhým aspektom, ktorý nás znepokojuje, je úloha, ktorú zohráva Irán v regióne. Postoj Iránu k Izraelu je stále netolerovateľný a neprijateľný. Nemôžeme tolerovať jeho podporu organizáciám, ktoré destabilizujú región. Veľké časti regiónu sa obávajú iránskej politiky. Pokiaľ ide o ľudské práva a demokraciu, vnútorná politická situácia je dramatická. Práve z tohto dôvodu si želám, aby sa tento veľký kultúrny národ zbavil tohto vedenia čím skôr.

Som presvedčený, že neuvidíme druhý Irán v Egypte, ale skôr druhý Egypt v Iráne. Potom by sa malo skončiť využívanie náboženstva na úplne svetské účely. Dúfame teda, že by sa skončilo aj vykonávanie trestu smrti všeobecne a najmä v prípade maloletých osôb a osôb patriacich k menšinám. Skončilo by sa potom aj prenasledovanie disidentov, nielen pána Karrúbího a pána Músavího, a dúfame, že by bola umožnená sloboda tlače a cesta k slobodným voľbám pre lepší Irán.

Na ceste k tomu musíme okrem iného použiť európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, aby sme umožnili poskytovanie podpory aktivistom občianskej spoločnosti. Je tiež potrebné rozšíriť cielené sankcie voči zástupcom režimu. V súvislosti s udalosťami v severnej Afrike dodajme Iráncom aj odvahu bojovať za lepšiu budúcnosť.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza, v mene skupiny S&D.(ES) Som veľmi rada, že vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku využíva duálny prístup diskusií o ľudských právach a o jadrovej problematike prakticky za rovnakých podmienok, pretože Irán je rozporuplným príkladom pre svet a pre krajiny v jeho susedstve, v ktorých prebiehajú procesy demokratických reforiem a ktoré vidia v Iráne presne to, čo nechcú mať doma, a práve to odsudzujeme v správe, ktorá bude zajtra pravdepodobne prijatá.

Predovšetkým ide o technokratický režim, ktorý utláča svojich obyvateľov a porušuje ľudské práva tým, že vykonáva trest smrti – a chcem spomenúť najmä prípad Zahry Bahrámíovej –, oslabuje postavenie žien, prenasleduje homosexuálov a potláča nesúhlas.

Je tiež rozporuplný, pokiaľ ide o politické slobody. Potláčanie demonštrantov, ku ktorému dochádza práve teraz a ktoré sa deje od roku 2009, je absolútne neprijateľné, tak ako je neprijateľné aj zatýkanie vodcov hnutia demokratickej opozície. V mene našej skupiny žiadam okamžité prepustenie opozičných lídrov pána Músavího a pána Karrúbího a ich manželiek, ako aj všetkých ľudí, ktorí boli zatknutí za to, že pokojne uplatňovali svoje právo na slobodu prejavu, slobodu združovania a slobodu zhromažďovania.

Irán je takisto rozporuplným príkladom v súvislosti s rokovaniami s medzinárodným spoločenstvom o jadrovej problematike.

Zodpovedný postoj Iránu v tejto oblasti, ako aj v oblasti ľudských práv, iný prístup k regiónu, pokiaľ ide o Hamas a Hizballáh, a iná rétorika vo vzťahu k Izraelu by prispeli k tomu, aby sa Irán stal dôležitým partnerom a aktérom v stabilizácii regiónu, a to je ďalšou z vecí, na ktoré vyzývame v tejto správe.

Pani barónka Ashtonová, je dôležité zriadiť v Teheráne delegáciu Európskej únie nielen preto, aby sme mohli viesť politický dialóg s iránskym režimom, ale aj s ohľadom na občiansku spoločnosť.

Na záver by som chcela poďakovať pánovi Belderovi za prácu, ktorú vykonal spolu s tieňovými spravodajcami, takže sme mohli pripraviť vyváženú správu, ktorá je prijateľná pre celý Európsky parlament.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, v mene skupiny ALDE. – Je Ahmadínedžád lepší než Kaddáfí? Zatiaľ čo sa medzinárodné spoločenstvo oprávnene zameriava na Líbyu a hľadá spôsoby, ako ukončiť násilie, ktorého sa Kaddáfí a jeho spolupracovníci dopúšťajú na občanoch, nedovoľme, aby Irán v našom politickom programe zapadol prachom. K masakre dochádza aj v Iráne, len sa to deje spomalene. Od začiatku tohto roka bola vykonaná jedna poprava každých osem hodín a systematické utláčanie, mučenie, znásilňovanie a cenzúra sú v islamskej republike na dennom poriadku, najmä od volieb v roku 2009.

Ahmadínedžád nie je o nič lepší než Kaddáfí a my musíme zaviesť podobne tvrdé opatrenia na ochranu ľudských práv v Iráne. Niektorí môžu argumentovať, že sankcie sa zaviedli, lenže tieto sankcie sa zameriavajú iba na jadrovú otázku a neprinášajú požadované výsledky. V skutočnosti hrozí, že ich účinok bude v konečnom dôsledku nulový vzhľadom na ľudské práva, pretože beztrestnosť stále trvá.

Vážená pani podpredsedníčka a vysoká predstaviteľka, v tejto správe vám Európsky parlament udeľuje mandát na zavedenie sankcií voči jednotlivým osobám zodpovedným za vážne porušovanie ľudských práv, ktoré vidíme, a takéto odporúčanie sme dali aj predtým. Unikol zoznam 80 mien a pripisuje sa vášmu úradu. Chcem sa opýtať, či je to znamením toho, že uvažujete o ďalšom postupe v súvislosti s týmto dôležitým opatrením.

Musíme tiež poskytnúť občanom technológie, aby mohli slobodne komunikovať a pristupovať k informáciám, a EÚ musí byť útočiskom pre slobodomyseľných ľudí. Pani podpredsedníčka a vysoká predstaviteľka, EÚ musí byť na čele úsilia o potrestanie jednotlivcov, ktorí znásilňujú ženy pred popravou, aby nemali ani najmenšiu nádej, že sa ako panny dostanú do neba, mužov, ktorí zo striech strieľajú neozbrojených mladých ľudí, ktorí idú po ulici, a sudcov, ktorí súdia právnikov v oblasti ľudských práv za to, že obhajujú mladistvých a ženy. Berme na zodpovednosť systém, ktorý de facto umožňuje väznenie opozičných lídrov.

Keď budeme v piatok diskutovať o Líbyi, využime to na zavedenie podobných opatrení proti tým, ktorí sú pri moci v Iráne, aby sa dosiahla spravodlivosť pre iránskych občanov, ktorí v roku 2009 odštartovali masívne povstania mládeže, ktoré sú teraz inšpiráciou pre generáciu na Blízkom východe a v severnej Afrike.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Správa, ktorú máme pred sebou a na ktorej intenzívne spolupracovali všetky skupiny, predstavuje veľmi dobrý základ, na ktorom EÚ môže stavať svoju politiku týkajúcu sa Iránu. Rôzne otázky, v ktorých nesúhlasíme s iránskou vládou, sú spracované ako jedna spoločná výzva: jadrový program a vzťahy Iránu s jeho susedmi, katastrofálna situácia v oblasti ľudských práv v krajine a zložitá hospodárska situácia. Nezamestnanosť dosiahla obrovské rozmery; každý štvrtý Iránec žije pod hranicou chudoby.

Pani barónka Ashtonová, musíte si teraz zo správy urobiť závery. My Európania nemôžeme stáť bokom, zatiaľ čo kritici režimu, členovia odborových zväzov, aktivisti za práva žien a tí, ktorí vyznávajú odlišné náboženstvá, sú zatváraní, mučení a vraždení. Musíme sa oveľa viac než predtým snažiť vyvíjať nátlak na tých, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv, prostredníctvom cielených sankcií, ako sú obmedzenie vstupu alebo zmrazenie ich účtov.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť musí tiež preskúmať, ktoré hospodárske sankcie skutočne zasiahnu cieľ a ktoré majú dosah iba na iránsky ľud. Politika úplnej izolácie nás zavedie iba do slepej uličky a takisto nenájde pochopenie u mnohých Iráncov.

Parlament touto správou jasne vyjadril, že demokratickú zmenu nemožno dosiahnuť použitím vonkajších vojenských prostriedkov. Musíme sa držať stratégie založenej na dvojitom prístupe, pomocou ktorej sa snažíme viesť dialóg a zároveň jednoznačne trváme na dodržiavaní všeobecných práv a medzinárodných zmlúv. V tejto súvislosti musíme chápať aj požiadavku zriadiť v Teheráne delegáciu EÚ teraz, keď Európska služba pre vonkajšiu činnosť prebrala od rotujúceho predsedníctva EÚ zodpovednosť za zastupovanie EÚ v tretích krajinách.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, v mene skupiny ECR. – Z môjho pohľadu Irán predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre svetovú bezpečnosť. Prezident Ahmadínedžád je rozhodnutý vyzbrojiť svoju krajinu jadrovými zbraňami, no predstava Iránu vyzbrojeného jadrovými zbraňami je príliš desivá a predstavuje existenčnú hrozbu pre Izrael. Preto musíme uvažovať o všetkých možnostiach vrátane vojenských, aby sme tomu zabránili.

Irán opakovane klamal a zavádzal medzinárodné spoločenstvo. Európska únia sa, žiaľ, nechala niekoľkokrát Ahmadínedžádom zmanipulovať.

Hoci Rada pravidelne odsudzuje barbarský teokratický režim v Teheráne, jednotlivé členské štáty v niektorých prípadoch zaujali menej prísny postoj. Napokon vedúci predstavitelia EÚ sa len pred niekoľkými mesiacmi dohodli na zákaze vývozu úverových záruk do Iránu. Dovtedy tieto záruky predstavovali dôležité prepojenie hospodárskeho charakteru s režimom, ktorý túži po akomkoľvek zdaní legitímnosti, prinajmenšom preto, že Ahmadínedžád pohŕda ľudskými právami, čoho dôkazom sú pravidelné popravy homosexuálov, politických odporcov a mladistvých.

(Predsedajúci požiadal rečníka, aby hovoril pomalšie a umožnil tak tlmočenie.)

 
  
 

Pán predsedajúci, myslím si, že všetci rozumejú po anglicky.

Ľutujem. Budem hovoriť rýchlosťou, akou chcem.

Skutočne sa zdá, že o Iráne sa tu v Parlamente diskutuje v rámci rozpráv o ľudských právach častejšie, než o ktorejkoľvek inej krajine. Členské štáty EÚ musia pochopiť dôležitosť jednotného a dôsledného prístupu k machináciám Iránu.

Musíme hlavne pochopiť, že pokiaľ nezastavíme jadrové ambície Iránu a tiež jeho podporu terorizmu, tento región bude nepochybne uvrhnutý do pretekov v zbrojení.

Vzhľadom na prirodzenú nestabilitu regiónu Blízkeho východu a Perzského zálivu, ktorá je nám všetkým úplne zrejmá, to bude katastrofa s nepredvídateľnými dôsledkami v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Správa pána Beldera bola značne vylepšená pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a naša skupina sa stotožňuje s mnohými vyhláseniami. Žiaľ, aj keď sú všetky správne, správa sa primárne zaoberá opismi situácie, no nebola vytvorená základná filozofia realistického výhľadu do budúcnosti.

Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne je neznesiteľná. Sankciami sa však nedosiahne trvalé zlepšenie tejto situácie. Ak chceme podporiť demokratizáciu v Iráne, musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, na zmiernenie napätia na medzinárodnej úrovni. Zhoršenie medzinárodných vzťahov so sebou prináša nebezpečenstvo, že v Iráne budú zavedené ďalšie protidemokratické opatrenia, čoho dôsledkom bude oslabenie opozície. Politika zmierňovania medzinárodného napätia by tiež mala skoncovať s používaním všetkých foriem vyhrážok. Rokovania a medzinárodné vzťahy môžu byť úspešné len vtedy, ak majú všetci partneri diplomatické uznanie. Iba takýmto spôsobom sa budú môcť dosiahnuť rozumné kompromisy v spore o jadrový program.

Naše návrhy na starostlivo cielenú stratégiu pre Irán som predložila v alternatívnom návrhu uznesenia a na základe uvedených argumentov budem vyzývať, aby bola správa pána Beldera zamietnutá.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, v mene skupiny EFD.(IT) Rád by som začal blahoželaním pánovi Belderovi k jeho vynikajúcej práci.

Zatiaľ čo svet sleduje povstania v arabskom svete, Irán naďalej potláča disidentov. Zatknutie dvoch lídrov opozície pána Músavího a pána Karrúbího je toho najzreteľnejším dôkazom. Západ podnikol kroky proti pánovi Kaddáfímu, ale v súvislosti s Iránom váha, možno preto, že pán Kaddáfí už padol, zatiaľ čo pán Ahmadínedžád ešte nie.

V súčasnosti prebieha v Iráne najväčšie povstanie od povolebných protestov v roku 2009. Na čo čakáme, kým zmrazíme všetky aktíva pána Ahmadínedžáda, spoločností ovládaných revolučnými gardami a všetkých zástancov režimu, ktorí sa podieľajú na tejto represii? Na čo čakáme, kým zavedieme cestovné obmedzenia týmto predstaviteľom režimu?

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Ako je veľmi dobre známe, stále sú pochybnosti o tom, či je iránsky jadrový program skutočne určený na mierové účely. Z tohto dôvodu je spolupráca Iránu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu mimoriadne dôležitá. Je kľúčová, aby mohlo medzinárodné spoločenstvo získať dôkaz o tom, že Irán využíva jadrovú energiu na civilné účely.

Pokiaľ ide o blízkovýchodnú politiku, je načase, aby pán Ahmadínedžád konečne jasne povedal, že Irán nepredstavuje hrozbu pre Izrael a tiež že uznáva právo Izraela na existenciu v rámci hraníc, ktoré uznáva medzinárodné právo. Odzbrojenie a vytvorenie zóny bez jadrových zbraní by malo podľa môjho názoru byť dôležitým cieľom blízkovýchodnej politiky EÚ s cieľom zaručiť mier a bezpečnosť v tomto regióne.

Irán je prirodzene významným aktérom na Blízkom východe. Vzhľadom na to som rád, že z veľmi obsiahlej správy pána Beldera možno usudzovať, že prebieha konštruktívna spolupráca s EÚ v otázke Afganistanu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a stabilitu v tomto regióne. Len takto môžeme zobrať živnú pôdu radikálnemu islamu alebo islamizmu, ktorý čoraz častejšie ukazuje svoju ohavnú tvár aj v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE).(NL) Pred dvomi rokmi, inými slovami pred demonštráciami v Tunisku, Egypte a Líbyi, vyšli obyvatelia Teheránu do ulíc. Keď to urobili, riskovali svoje vlastné životy. Vyšli do ulíc, pretože chceli viac demokracie. Chceli tiež protestovať proti neznášanlivosti a utláčaniu zlého režimu. Preto ma teší, že táto správa kladie dôraz na ľudské práva, a blahoželám k tomu pánovi Belderovi. Musíme sa z toho poučiť a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli opozícii a všetkým tým, ktorí demonštrovali. Musíme im podať pomocnú ruku v boji proti režimu.

Prečo to musíme urobiť? Musíme to urobiť preto, lebo režim má peniaze a ropu, a tí, ktorí sú utláčaní, budú môcť dosiahnuť niečo iba vtedy, ak sa aj my budeme snažiť. Myslím si, že je veľmi dobré, že sme to veľmi jasne vyjadrili v odseku 32 vašej správy, pán Belder. Vážený pán predsedajúci, keď vidím túto represiu, chcem sa aj vás opýtať, čo robíme v prípade opozičného lídra pána Músavího. Sledujeme naďalej osud pána Karrúbího? Aké konkrétne možnosti máme ako Európska únia, ak chceme poskytnúť väčšiu podporu?

Dôkaz dynamizmu iránskej spoločnosti môžeme vidieť aj v kampani za zozbieranie milióna podpisov, ktorú vedú ženy zbierajúce milión podpisov požadujúcich zmeny diskriminačných zákonov. Chcem úprimne vzdať hold týmto odvážnym ženám. Chcela by som sa barónky Ashtonovej opýtať, kde by mohla poskytnúť konzulárnu pomoc, keďže táto pomoc nie je vždy ponúknutá.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D).(SV) Prípadov porušenia ľudských práv v Iráne je veľa a zdá sa, že ich počet narastá. Vo väčšine oblastí sa situácia jednoznačne zhoršila, najmä pokiaľ ide o slobodu prejavu. Sú tu hrozby, že sa vykoná mnoho popráv, na čo sme boli upozornení; intelektuáli, študenti a disidenti sú prenasledovaní; ľudia sú mučení; ženy a príslušníci etnických a náboženských menšín sú stále diskriminovaní. Zoznam by mohol pokračovať.

To všetko bolo znepokojujúco zrejmé už v čase volieb v roku 2009 a stále to pokračuje. Všetci z nás, ktorí pri rôznych príležitostiach stretávajú oficiálnych predstaviteľov Iránu, sa tiež stretávajú so stále väčšou krutosťou a neúprosnosťou. Vzhľadom na to by som chcela povedať, že priority, ktoré načrtla barónka Ashtonová – teda ľudské práva, prísne existujúce sankcie a jadrový program –, sú správne a mali by byť jednoznačne naším najväčším záujmom.

Prísnosť reakcií EÚ v otázke Iránu sa však musí prejaviť silnejšie a jednoznačnejšie. Musíme byť tiež neúprosnejší v prípade zločinov proti ľudskosti. Stáva sa, že zdvorilá konverzácia je v skutočnosti druhom klamstva, a ja som presvedčená, že vo vzťahu k Iránu sa nachádzame práve v tomto bode.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen (ALDE).(SV) Chcem poďakovať pánovi Belderovi za veľmi dobrú správu. Som členkou delegácie pre Irán a dostávam od iránskeho režimu listy, v ktorých sa na mňa obracajú v mene Boha, čo považujem za mimoriadne nepríjemné. Pod touto zámienkou úspešne vytvárajú to, čo sa na základe správy pána Beldera dá jednoznačne opísať ako peklo na zemi. Je to neuveriteľné a ťažko pochopiteľné.

Mám istý malý nápad a sen, ktorý by som v tejto súvislosti chcela predložiť pani barónke Ashtonovej. Keď budete stavať novú veľkú budovu pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, mohli by ste nájsť miesto pre malú kanceláriu s malou skupinou ľudí, ktorí by zbierali informácie o tom, kto sú mučitelia, popravcovia a sudcovia v týchto groteskných spoločnostiach, ktoré nás obklopujú, aby vedeli, že ich správanie pozorne sledujeme?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Chcel by som zablahoželať pánovi Belderovi ku skvelej správe. Mám dojem, že Európska únia používa dvojitý meter a že veľmi ostro kritizujeme režimy vo chvíli, keď sa začnú rúcať a kolabovať. Príkladom toho je Líbya. Na druhej strane sme ticho, keď ide o režimy, ktorým sa darí dobre, pričom sa príliš často riadime rôznymi dôvodmi, ktoré zahŕňajú hospodárske záujmy niektorých krajín. Iránskemu režimu sa darí dobre a jeho kritika uvedená v správe je úplne oprávnená. To, čo sa celé roky deje v Iráne, je absolútne neprijateľné. Európsky parlament o tom musí hovoriť. Musíme povedať, čo si myslíme o treste smrti, o mučení a o tom, že nádeje, ktoré sa – na to nezabúdajme – spájali s pádom šacha Rezu Šacha Pahlavího, sa úplne rozplynuli. Naopak – situácia sa ešte zhoršila.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI).(NL) Najprv by som chcel vyjadriť uznanie pánovi Belderovi za jeho vynikajúcu správu. Pán Belder napísal veľmi ostrú správu, v ktorej zaujal k Iránu nekompromisný postoj. To je tá správna cesta. Diktátor Mahmúd Ahmadínedžád pokračuje v zabíjaní vlastných občanov, zatiaľ čo politickí oponenti sú mučení. Hovorí sa, že holandská občianka Zahra Bahrámíová bola tiež mučená, a ja som požiadal, aby sa to prešetrilo.

Chcel by som požiadať ľavicových socialistov a otrasnú Skupinu zelených/Európsku slobodnú alianciu v tomto Parlamente, aby neoslabili túto správu všetkými možnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Zločinecký Ahmadínedžádov režim sa stále vyhráža Izraelu a pokúša sa uplatniť svoj vplyv v Egypte. V ideálnom prípade by Irán chcel, aby sa zaviedla islamská republika vrátane politických ajatolláhov, islamského práva šaría, kameňovania žien a popráv homosexuálov. Áno, dámy a páni, mnohí moslimovia si takto predstavujú čistý islam. Iránske vojnové lode dokonca preplávali cez Suezský prieplav, čo je vyslovene provokatívne gesto voči Západu a Izraelu. To je moja posledná poznámka.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE).(LT) Vzťahy Európskej únie s Iránom sú viac než len trochu nejednoznačné. Nechávame sa manipulovať. Hovoríme o demokracii, o doložke o demokracii, ale rozoznávame charakteristický pach ropy a plynu. Ak nemáme cieľ demokracie v našich srdciach, nechajme ho pošliapať spolu s ľudskými právami. Pred niekoľkými rokmi som bol prekvapený zverejnením informácií o výkonných stavebných strojoch, ktoré spoločnosti z Európskej únie dodávajú Teheránu. To zahŕňalo hlbokoťažné banské zariadenia na vybudovanie podzemných tovární, kde sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyvíja jadrová zbraň. Teherán má už teraz rakety schopné zasiahnuť takmer celú Európu, tak prečo by sme im nepomohli vyrobiť to, o čo sme si vždy koledovali. Európske stroje na hĺbkové výkopové práce kopú jamu pre iránsky národ, ak si Izrael neudrží pevné nervy čeliac vidine druhého exodu, a takisto pre Európu a celý svet. Zdá sa, že Európa nie je pripravená na takúto obrovskú výzvu, a to predovšetkým na nukleárnu hegemóniu Iránu na Blízkom východe a v severnej Afrike. Analyzuje niekto súčasné udalosti z tohto pohľadu?

Ďalšie dôležité zariadenia zahŕňajú výkonné nemecké a holandské stavebné žeriavy, ktoré Teherán používa na verejné popravy takzvaných zločincov a odporcov režimu. Hovorí sa, že obesenie s použitím týchto európskych žeriavov je mimoriadne kruté a agónia trvá veľmi dlho. V súčasnosti pokračujú popravy hriešnikov, ako aj dodávka zariadení z Európy.

Dúfajme, že iránske orgány si neobjednajú lietadlové lode Mistral v Saint-Nazaire, ale budú ich môcť získať o niečo neskôr v Rusku, kde sa stavajú na základe francúzskej licencie. Je isté, že Mistraly budú potrebovať, aby krajiny Perzského zálivu pocítili zbraň namierenú na ne. Pocity malých krajín okolo Baltického mora a Čierneho mora málokoho zaujímajú, lenže Perzský záliv je blízko Európy. Mali by sme o tom uvažovať.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Tragédia Iránu je obrovská. Tridsať rokov po revolúcii proti šachovej diktatúre sa objavuje jednoduchá otázka: možno Irán vôbec považovať za civilizovanú krajinu? Barbarskosť iránskeho režimu sa odzrkadľuje v rozličných formách útlaku a v jeho anachronizmoch. Ženy, disidenti, každý, kto rozmýšľa inak, mladí ľudia, ľudia s rovnakou sexuálnou orientáciou a tak ďalej a tak ďalej, sú utláčaní.

Čo s tým môžeme urobiť? Na jednej strane Európska únia potrebuje politiku voči Iránu a musí zaviesť sankcie, ktoré zasiahnu hlavných predstaviteľov režimu. Zabráňme tomu, aby mohli cestovať a obchodovať, a to vrátane revolučných gárd. Na druhej strane pomôžme mladým ľuďom a ľuďom bojujúcim za ľudské práva a demokratickú zmenu.

Kľúčové sú zabezpečenie voľného prístupu k informáciám, sloboda tlače, televízie, rádia a najmä internetu. Sociálne siete Facebook, Twitter a YouTube sú najsilnejšími zbraňami pre tých, ktorí sú ponížení a potupení a ktorých je v Iráne veľmi veľa. Sme zodpovední za ich ochranu.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE).(RO) V roku 2005 sa tento režim dostal k moci s heslom podpory nacionalizmu a spravodlivosti. Ani teraz sa nám nepodarilo priviesť Irán k demokratickému režimu. Jediné, čo sa nám podarilo, je, že sme svedkami rozvoja jedinej krajiny, ktorá vo veľkej miere podporuje despotický režim hodný temného stredoveku. Vážení kolegovia poslanci, som presvedčená, že Irán sa stáva jedným z pálčivých problémov našej zahraničnej politiky, pretože hrozí, že si neuvedomíme obrovský vplyv, ktorý má v severnej Afrike prostredníctvom financovania teroristických hnutí, čím mám na mysli Hamas a Hizballáh.

Ak Európska únia neurobí jasné vyhodnotenie vplyvu Iránu v tomto regióne, hrozí nám, že sa tento nedostatok demokracie v Iráne upevní. Okrem toho v Európe čelíme vážnemu oslabeniu a hrozbe pre našu bezpečnosť. Som presvedčená, že je načase, aby naše riešenia prestali nasledovať tradičný princíp, ku ktorému nabádal Charles de Talleyrand, čiže tancovať a potom dospieť k jasnému, pevnému rozhodnutiu.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Správa pána Beldera je veľmi dobrá, pretože je realistická a zároveň pragmatická. Pokiaľ ide o mňa, správa mohla byť ešte oveľa ostrejšia v kritike trestuhodného Ahmadínedžádovho režimu. Tento ničomník popiera holokaust a najradšej by bez zaváhania utopil izraelský štát v mori. Za Ahmadínedžáda kresťania doslova nemôžu žiť. Ba čo viac, otrasným spôsobom utláča vlastný národ. Nikdy doteraz nebolo popravených toľko ľudí ako minulý rok. EÚ musí preto naďalej podporovať opozičné sily, ktoré sa zameriavajú na demokraciu a ľudské práva. Žiadne opatrenia nie sú dostatočne tvrdé pre Ahmadínedžádov režim. Hovorím o sankciách a cielených krokoch proti iránskemu jadrovému programu, ako to bolo v prípade vírusu Stuxnet. Teším sa na deň, keď tento režim padne. Už dnes je neskoro!

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Obhajcovia ľudských práv v Iráne sú vystavení hrozbám smrti, prenasledovaniu, svojvoľnému zatýkaniu, súdnemu prenasledovaniu, stigmatizácii, násilným útokom, zlému zaobchádzaniu, mučeniu a vraždeniu. Obhajkyne ľudských práv znášajú v Iráne mimoriadne riziko. Sloboda prejavu, združovania a zhromažďovania sú v Iráne značne obmedzené a často sú spojené s prísnymi trestami.

Takisto sa svojvoľne využíva trest smrti, najmä v prípade mladistvých. Čo však považujem za mimoriadne znepokojujúce je to, ako Európska únia pristupuje k Iránu. Znovu to vyzerá tak, že naša vysoká predstaviteľka veľa hovorí, ale veľmi málo koná. Veľmi často som ju pozývala, a dnes to opakujem, do Podvýboru pre ľudské práva, aby sme sa jej mohli opýtať na jej aktivity v oblasti ľudských práv.

Dnes nám povedala, aké dôležité sú pre ňu ľudské práva, ale kedy vôbec bola na zasadnutí Podvýboru pre ľudské práva? Je ochotná poslať svojich podriadených, ale nie je ochotná podstúpiť demokratický krížový výsluch v tomto Parlamente. Vypočuje si naše vystúpenia, prečíta nejaké nesúvislé, pripravené vyhlásenie a ide domov. To nie je demokracia, pani Ashtonová.

(Rečníčka prijala otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). – Nechcem príliš zdržiavať. Chcem sa len opýtať pani Sinclairovej toto: keď vysoká predstaviteľka príde na osobitnú plenárnu schôdzu celého Parlamentu, aby diskutovala o výročnej správe o ľudských právach a odpovedá na otázky poslancov z celého Európskeho parlamentu, nemyslí si, že je to uspokojivejší spôsob, ako môžeme posúdiť prácu vysokej predstaviteľky v oblasti ľudských práv, než žiadať ju, aby sa zúčastnila zasadnutia podvýboru Parlamentu, hoci aj toho, ktorý je pre mňa taký dôležitý?

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – S ohľadom na môjho kolegu poslanca, skutočne to nie je uspokojivé, pretože ako vie – a ak by strávil v Podvýbore pre ľudské práva toľko času ako ja, tak by to vedel –, práve vo výboroch máme skutočne možnosť vystúpiť viac ako jedenkrát a na viac ako jednu minútu a potom naozaj dostaneme priamu odpoveď.

Veľakrát som vystupovala v súvislosti s otázkami ľudských práv a stále čakám na jednu odpoveď od barónky Ashtonovej – na jednu odpoveď. Ako je to teda? Opakujem, že tu ide o demokraciu. Ja zastupujem päť miliónov ľudí. Bola som sem zvolená. Barónka Ashtonová nikdy v živote nezískala jediný hlas.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE).(PL) Chcel by som zablahoželať pánovi Belderovi ku skvelej správe. Treba uvítať aj to, že správa bola zmenená a doplnená v priebehu rokovaní. Myslím si, že vďaka pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom teraz nadobudla vhodné znenie. Celé medzinárodné spoločenstvo, ktoré pripisuje veľkú dôležitosť demokracii a ľudským právam, je znepokojené tým, čo sa celé roky deje v Iráne, a my sa snažíme dohodnúť na tom, aké kroky podniknúť. Musia, samozrejme, pochádzať zvnútra Iránu. Je teda pochopiteľné, že Európska únia podporuje iránsku opozíciu.

Myslím si, že sú tu tri otázky, o ktorých by sme mali teraz diskutovať a ktoré môžu ovplyvniť politiku v Iráne. Prvá otázka sa týka našej politiky spolupráce s Tureckom v súvislosti s Iránom. Turecko je pre Európsku úniu dôležitým partnerom. Je to krajina, v ktorej vládne strana považujúca islamskú tradíciu za dôležitú, ale vládne spôsobom, ktorý je oveľa bližší európskym štandardom. Druhou otázkou je spolupráca s Ruskom. Mali by sme vyvíjať nátlak na Rusko, aby ešte užšie spolupracovalo s Európskou úniou a Spojenými štátmi, aby spolupráca s Iránom nevyzerala tak, ako vyzerá dnes. Po tretie, poslednou otázkou, a veľmi dôležitou, je otázka protiraketového štítu. Európska únia by mala spolupracovať so Severoatlantickou alianciou (NATO) a Spojenými štátmi, aby zaistila, že štít sa vybuduje v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D). – Pôvodný text tejto správy bol kritizovaný za jeho agresívny jazyk, pričom sa zameriaval hlavne na iránsky jadrový program, no nevenoval sa otázke ľudských práv a neobsahoval pozitívne vyhliadky na budúcu spoluprácu. Viaceré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila naša skupina a ďalšie skupiny, naprávajú tieto nedostatky a súčasný text je vyvážený. Sú v ňom obsiahnuté dve hlavné témy: porušovanie ľudských práv súčasnou vládou a iránsky jadrový program.

Tieto dve témy nie sú rovnaké a je nezodpovedné vyhrážať sa Iránu vojnou alebo medzinárodným zásahom, ako som počul dnes navrhovať v Parlamente. Ak chcete posilniť Ahmadínedžáda, len tak pokračujte, pretože všetci Iránci bez ohľadu na ich politické názory sa postavia proti akémukoľvek zásahu zvonka. Súčasná politika Európskej rady a tiež vysokej predstaviteľky je správna, pretože je založená na starostlivom zvážení situácie v krajine.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR). – Predovšetkým chcem zablahoželať pánovi Belderovi k jeho vynikajúcej správe. Irán má potenciálny vplyv a bohatstvo, aby bol buď dobrou mocnosťou, alebo zlou mocnosťou na Blízkom východe. Jeho režim sa stal, žiaľ, zlou mocnosťou, ktorá sa oháňa náboženským pláštikom. Iránsky program vývoja jadrových zbraní spôsobuje veľké obavy v regióne a na medzinárodnej scéne. Irán sa stal zdrojom extrémistickej doktríny, vykonáva a sponzoruje činy medzinárodného terorizmu, má nebezpečný vplyv na populácie mladých šiítov v štátoch Perzského zálivu, v Iraku a v Libanone a neváha sa spojiť so sunnitskými teroristickými skupinami v Gaze a inde. Pomáhal vycvičiť a vyzbrojiť teroristov, ktorí zaútočili na jednotky NATO v Afganistane, a porušuje ľudské práva. Bolo by krutou iróniou, keby tyrania, ako je Irán, získala najväčší prínos z túžby po väčšej slobode, ktorú sme za posledné týždne videli vyjadrenú za takých dramatických okolností v celom arabskom svete. Prezident Ahmadínedžád s tým najúbohejším prejavom pokrytectva – už končím, pán predsedajúci – povedal egyptskému ľudu, že má právo vyjadrovať vlastné názory na svoju krajinu.

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Medzinárodné spoločenstvo sa takmer bezmocne prizerá, ako sa v Iráne situácia v oblasti ľudských práv zhoršuje. Nesmieme však zabúdať na nástroje, ktoré máme k dispozícii na vyjadrenie svojho názoru. Lisabonská zmluva nám prostredníctvom pozície vysokej predstaviteľky poskytuje možnosť, ako presvedčiť iránsku vládu o tom, že ľudské práva sa nesmú obmedzovať pomocou represie. Sú nescudziteľným právom jednotlivca a žiadny politický režim ich nesmie spochybňovať. Masové popravy, najmä popravy mladistvých osôb, kameňovanie, diskriminácia žien a menšín a mučenie sú, žiaľ, súčasťou oveľa dlhšieho zoznamu.

Demokratickú zmenu nemožno nanútiť zvonka. Európska únia však musí nielen robením vyhlásení neustále podporovať ľudí žijúcich v tejto krajine, ktorí každý deň riskujú svoje životy, keď protestujú proti týmto nespravodlivostiam.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). (CS) Vzhľadom na to, čo sa deje v arabskom svete, v Líbyi, Egypte, Tunisku a inde, je strnulosť a nehybnosť iránskeho režimu ešte očividnejšia. Tento režim je netolerantný, fundamentalistický, je to režim, ktorý vraždí politických oponentov a na ktorý musí medzinárodné spoločenstvo vyvíjať nátlak. Musíme podporovať iránsku opozíciu v exile, ktorá je legitímna, a na to máme uznesenia Európskeho parlamentu. Okrem iného je potrebné monitorovať situáciu v utečeneckom tábore Ašraf v Iraku, kde sa nachádza viac ako 3 000 iránskych utečencov z exilových opozičných organizácií a kde hrozí prepuknutie humanitárnej katastrofy, a týmto ľuďom je potrebné poskytnúť ochranu. Rád by som preto počul stanovisko pani barónky Ashtonovej k tejto záležitosti a tiež jasné vyhlásenie o tom, ako pod jej vedením bude EÚ pomáhať týmto utečencom v tábore Ašraf.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Teraz, keď EÚ vyzýva na okamžité ukončenie brutálnej Kaddáfího diktatúry a trvá na jeho úplnej izolácii, to isté sa týka aj brutálneho a krvavého iránskeho režimu. Robiť si nádeje na vybudovanie dôvery už nie je realistickou možnosťou, najmä odvtedy, čo Teherán úplne stratil dôveryhodnosť v súvislosti s jeho jadrovým programom.

Namiesto toho by sme mali využiť veľký potenciál na demokratickú zmenu v Iráne pod vedením ľudu. Je pravda, že demokratickú zmenu nemožno nanútiť zvonka. Prioritou EÚ by však malo byť rozšírenie našej jednoznačnej morálnej a politickej podpory pre tieto sily. Mám na mysli najmä vytvorenie čiernej listiny najvyšších iránskych predstaviteľov (pani Schaakeová spomenula osemdesiat mien), podporu vysielania kanála Euronews v perzštine a trvanie na tom, aby sa parlamentné vzťahy – ak nejaké budú – uskutočňovali za prísnych podmienok.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D). – Súčasnou dogmou je to, že Irán sa stane veľkým víťazom revolúcií v severnej Afrike a inde. To je možné, ale menej pravdepodobné.

Po prvé, iránsky model nie je práve to, o čo sa usilujú mladí ľudia búriaci sa v týchto krajinách. Po druhé, režim nemá doma pokojnú situáciu, aby sa mohol sústrediť výlučne na presadzovanie dôraznejšej zahraničnej politiky. Napokon, pretože krajiny ako Turecko – alebo dokonca Egypt po zmene, ale aj počas nej – sú veľkými konkurentmi pre ambície Iránu.

Samozrejme, Irán môže získať určitý vplyv prostredníctvom zástupcov, ale to by asi nebolo rozhodujúce pri získavaní kontroly v týchto krajinách. Paradoxne, jediným spôsobom, ako získať výhodu, by bolo nazerať na súčasný vývoj ako na príležitosť začať začleňovať Irán do medzinárodného spoločenstva. Bola by to síce dlhá, ale jediná rozumná cesta pre Irán.

Blahoželám pánovi Belderovi ku skvelej správe.

 
  
MPphoto
 

  Antonija Parvanova (ALDE). – Chcela by som pánovi Belderovi poďakovať za vynikajúcu správu. Iba deň po oslavách 100. výročia Medzinárodného dňa žien by som chcela osobitne upozorniť na situáciu žien v Iráne a dovoľte mi, prosím, venovať toto vystúpenie nielen Sakíne Áštíáníovej a Zahre Bahrámíovej, ale aj všetkým ženám, ktoré sú vo väzení, a tým, ktoré sú nezvestné z dôvodu súčasnej iránskej represie.

EÚ musí zohľadniť túžbu iránskeho ľudu po demokratickej zmene a neprijateľnú situáciu, ktorú musia znášať iránske ženy. Vieme, že v tejto krajine dochádza k diskriminácii a dokonca k politickej a sociálnej represii žien, a tieto neprijateľné skutočnosti by sa mali odrážať v našom prístupe k Iránu.

Hoci sa situácia v súčasnosti zhoršuje, aktivistky za práva žien v krajine pokračujú vo vedení protestov proti súčasnej represii a potláčaniu občianskych slobôd a ľudských práv. Práva žien by nemali byť nepovinným bodom rokovaní a dúfam, pani podpredsedníčka a vysoká predstaviteľka, že EÚ zastaví toto násilie bez toho, aby robila kompromisy v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Správa pán Beldera, tak ako nám ju predložil, je presná, vyvážená a objektívna. Ja osobne súcitím s ľudom Iránu, ktorý je starobylým národom so starobylou kultúrou a významnými tradíciami. Irán je bohatou krajinou produkujúcou ropu a má dôležitú geopolitickú polohu na Blízkom východe. Systematické porušovanie ľudských práv, na ktoré upozorňuje správa a všetci rečníci, neprislúcha takémuto národu s takými tradíciami. Predovšetkým si to však musí uvedomiť Ahmadínedžádova vláda a urobiť potrebné opatrenia. Nástojenie tejto krajiny na uskutočňovaní jadrového programu, ktorý je neprijateľný pre medzinárodné spoločenstvo, spôsobilo obrovské napätie v tejto oblasti a vyvolalo množstvo otázok. Keď nič iné, vôbec to neprispieva ku geopolitickej stabilite v tejto oblasti.

Nesmieme zabúdať na masívne povstania v severnej Afrike a na Blízkom východe a na skutočnosť, že spoločenstvá moslimov sa obracajú k politickému islamu, a ani ich prehliadať.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Zelená revolúcia a posledné protesty celkom jasne ukazujú, že v Iráne je veľký potenciál pre fungovanie občianskej spoločnosti. To musíme podporovať, pretože to je jediný spôsob, ako začať rozvíjať demokraciu.

Žiaľ, sankcie často zasahujú práve túto mladú a aktívnu občiansku spoločnosť. Prestali sa napríklad vykonávať testy TOEFL – test z angličtiny ako cudzieho jazyka. Tento test je však nevyhnutnou podmienkou pre štúdium na väčšine anglo-amerických univerzít. Obeťami tohto zrušenia sú teda medzinárodne zmýšľajúci študenti.

Správa nekriticky navrhuje ďalšie sankcie, ako napríklad obmedzenia vývozu technológií pre mobilné a telekomunikačné siete, a pritom práve tieto rýchle komunikačné a informačné technológie sú potrebné na šírenie pluralistických myšlienok. Nakoniec to budú tretie krajiny ako Čína, Rusko a India, ktoré budú pokračovať v obchodovaní, budú vyvážať a zabezpečovať pre seba suroviny, a ktoré, žiaľ, nebudú uplatňovať tieto sankcie a budú sa nám smiať.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) V súčasnosti sa Irán pripája k arabským štátom, ktoré si hľadajú cestu k demokracii, a situáciu v krajine podrobne opisuje správa, ktorú predložil pán Belder. Režim v Teheráne je rozhodne proti zmenám, preto potláča demonštrácie a zatýka vedúcich predstaviteľov hnutia. Dôrazne odsudzujem tento prístup, ktorý v iránskej spoločnosti prevláda mnohé roky. Ľudia požadujú svoje právo na slobodu prejavu a vláda by mala počúvať ich požiadavky.

Navyše iránske orgány si zvykli na porušovanie ľudských práv. Pri tejto príležitosti by som chcel spomenúť Nedu nazývanú „anjel Iránu“. Podporujú využívanie trestu smrti, kameňovania, popráv mladistvých zločincov, a to všetko ignorujúc svoje medzinárodné záväzky. Jadrové ambície Iránu tiež ohrozujú obyvateľov. Operácie v najnovšej jadrovej elektrárni museli byť nedávno zastavené z dôvodu rizika kontaminácie.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Táto správa je mimoriadne vítaná, pretože Európska únia musí mať jasnú a dôslednú stratégiu pre krajiny ako Irán. V priebehu iba 18 mesiacov v rokoch 2008 a 2009 Parlament prijal pozície o prístupe k spravodlivosti pre 36 občanov Iránu v súvislosti s jednotlivými porušeniami ľudských práv. Je to viac, než v prípade ktorejkoľvek inej krajiny. Navyše by si každý z týchto prípadov zaslúžil, aby sme ho spomenuli a pripomenuli si ho dokonca aj teraz.

Pokiaľ ide o Irán, ľudské práva by nemali byť na druhom mieste za obchodnými a colnými preferenciami. To je nemorálne a EÚ by sa mala hanbiť. Z tohto dôvodu musia Európska únia a Parlament v budúcnosti pozorne sledovať vývoj situácie v oblasti ľudských práv v Iráne.

 
  
MPphoto
 

  Peter Šťastný (PPE). – Chcem sa pripojiť k svojim kolegom a vyzvať na podporu iránskej opozície a na poskytovanie lepšej ochrany pre utečencov v tábore Ašraf. Títo úbohí ľudia a ich rodiny sú neustále terčom brutálneho a podlého iránskeho režimu. K ich ťažkej situácii sa pridáva každodenné prenasledovanie a nepriateľský postoj irackých síl, ktoré ich majú ochraňovať.

Vážená pani vysoká predstaviteľka, nezabúdajme na týchto ťažko skúšaných ľudí. Spoločne musíme zabezpečiť, aby EÚ zohrávala kľúčovú úlohu pri ich premene z prenasledovanej opozície na demokratickú vládu. Napokon je v záujme všetkých uvidieť – a dúfam, že čoskoro – stabilný a demokratický Irán, ktorého občania budú mať rovnakú slobodu a práva ako my tu v EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. – Myslím si, že toto bola zaujímavá rozprava, a chcela by som sa vyjadriť iba k dvom konkrétnym otázkam, ktoré boli položené v určitom zmysle mimo rozpravy, a potom sa vyjadrím k tejto téme.

Pani Paulsenová sa ma opýtala, či by sme mohli nájsť miesto v novej – myslím, že použila slovo „úžasnej“ – budove, kde by mohli ľudia pracovať na problematických otázkach ľudských práv. Chcela by som len povedať, že som sa potešila, keď mi pani Hautalová, predsedníčka Podvýboru pre ľudské práva, napísala, že je spokojná s tým, akým spôsobom máme v úmysle riešiť otázky v oblasti ľudských práv v rámci novej organizácie. Teraz však iba sťahujem ľudí do jednej budovy z ôsmich rôznych budov roztrúsených v súčasnosti po celom Bruseli, pretože som presvedčená, že keď budeme pracovať spoločne, budeme efektívnejší. Budeme ich tam musieť vtesnať, pretože sa zároveň snažím touto cestou ušetriť peniaze. Dúfam preto, že keď uvidíte, čo robíme, slovo „úžasný“ bude pekným slovom a nie slovom, ktoré naznačuje, ako sa obávam, že sa pokúšam robiť niečo, čo v skutočnosti nerobím.

Pani Sinclairovej chcem povedať: na základe rozhodnutia Parlamentu mi Parlament povedal, že k otázkam ľudských práv sa mám vyjadrovať tak, že sa mám pravidelne zúčastňovať na zasadnutiach Výboru pre zahraničné veci, na ktoré budú pozvané podvýbory – jedným z ktorých je aj Podvýbor pre ľudské práva – a kde mi budú môcť klásť otázky. To aj robím a som veľmi rada, že sa môžem stretávať s pani Hautalovou a odpovedať na jej otázky, ako aj zúčastňovať sa rozpráv v pléne tu v Parlamente. Veľmi rada sa pokúsim urobiť viac; chcem vás len požiadať, aby ste pochopili, že mám za deň k dispozícii len obmedzený počet hodín a je obmedzené množstvo vecí, ktoré stihnem urobiť. Nie je to však vôbec preto, že by som si nevážila výbor alebo dokonca vás osobne, to určite nie. Dúfam, že budete mať možnosť kontaktovať moju kanceláriu s problematickými otázkami a že sa budem môcť zúčastňovať zasadnutí, na ktoré budem môcť prísť a diskutovať.

Veľmi dobre si uvedomujem okolnosti môjho pôsobenia ako vedúcej predstaviteľky Parlamentu a to, že som nebola zvolená, ale mala som tú česť byť zvolená týmto Parlamentom a, samozrejme, do tejto funkcie ma navrhlo 27 hláv štátov a predseda Komisie. Čo sa toho týka, veľmi dobre si uvedomujem svoju zodpovednosť.

Čo sa týka samotnej rozpravy a otázok ľudských práv, ktoré v určitom zmysle prevládali v našej rozprave: snažím sa zistiť, čo viac by sme mohli urobiť. Nebudem hovoriť o tom, čím sa teraz konkrétne zaoberáme, pretože to chcem predložiť, keď dokončíme túto prácu, ale rozprávame sa s aktivistami za ľudské práva a s organizáciami a takisto zvažujeme v rámci 27 členských štátov, ako by sme mohli účinnejšie konať v súvislosti s touto problematikou a vyvíjať čo najväčší nátlak.

Čo sa týka pána Karrúbího a pána Músavího, ako som povedala, je ťažké presne zistiť dokonca aj to, či sú vo väzení, alebo v domácom väzení. Stále sa snažím to objasniť. Samozrejme, podporujeme rezolúciu zo Ženevy o vymenovaní osobitného spravodajcu pre Irán. Aj k týmto otázkam sa staviame priamo; je skutočne dôležité, aby sme všetci spoločne presadzovali dodržiavanie ľudských práv v Iráne. Mnohí poslanci hovorili o konkrétnych prípadoch a o otrasnej situácii v tejto krajine, a my musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, a myslím si, že sa nám bude dariť lepšie, ak budeme pracovať spolu.

Nakoniec sa vyjadrím k otázke jadrovej problematiky: strávila som štyri a pol dňa priamymi diskusiami s iránskymi vyjednávačmi a hovorím veľmi jasne, o čo sa snažím. Chcem poskytnúť tejto krajine, Iránu, príležitosť, aby splnil to, čo neustále opakuje, aby dokázal, že sa posúva smerom k civilnému využitiu jadrovej energie a nie smerom k výrobe jadrových zbraní. Ako som im povedala, nie je to ťažké: musia byť len otvorení a transparentní, umožniť inšpektorom, aby vykonávali svoju prácu, a budovať dôveru, o ktorej sme im často podrobne rozprávali. Je na nich, aby si vybrali. Hovorím tiež celkom jasne, že Bezpečnostná rada a ja v mene skupiny E3 + 3 budeme naďalej vyvíjať nátlak, aby sme zaistili, že sa tak stane. Skutočne povzbudzujúce je to, že hoci vediem rokovania, zástupcovia skupiny E3 + 3 sedia po mojom boku a to jasne ukazuje Iránu, že sme úplne zjednotení v našom postupe, a chcem vzdať hold všetkým, ktorí so mnou pracujú. Budú musieť preukázať politickú vôľu urobiť to, čo je potrebné; a ak to neurobia, hovorím váženým poslancom a váženým poslankyniam, že budeme musieť urobiť viac, aby sme ďalej vyvíjali nátlak.

 
  
  

PREDSEDÁ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, spravodajca.(NL) Najskôr by som sa vám chcel úprimne poďakovať za vaše cenné príspevky do tejto rozpravy. Pozorne som počúval vaše slová. Vaše príspevky jasne ukazujú, čo je mojím zámerom v tejto správe, a to dôraz na to, že naše základné práva – naše ľudské práva, ktoré sú také podstatné a predstavujú základ našej existencie – sú tiež právami Iráncov. Podľa mňa sú identické. Inými slovami: pozornosť, ktorú venujeme základným právam a ich dodržiavaniu, je nevyhnutná. Som presvedčený, že ich dodržiavanie takisto vytvára vyhliadky do budúcnosti pre Irán a konkrétne pre mládež v tejto krajine. Počas rozpravy ma zaujalo, keď pani Lösingová – ktorá tu už, žiaľ, nie je – udrela klinec po hlavičke, pokiaľ ide o vyhliadky do budúcnosti. To je určite niečo, na čom mi záleží.

Ak sa iba pozrieme na fakty, vidíme, že za celé roky postupne opustilo islamskú republiku vyše 150 000 mladých, veľmi vzdelaných Iráncov práve preto, že nemali žiadne vyhliadky do budúcnosti. Urobili to nielen z dôvodu represie, ale aj z dôvodu neznesiteľnej sociálno-ekonomickej situácie a atmosféry nedostatku slobody. Rozhodujúce však je – a to mi povedal zdroj, ktorý je zároveň ekonómom –, že len tento odliv spôsobuje stratu 40 miliárd ročne, a to nezahŕňa únik mozgov. Prostredníctvom svojej správy som chcel zdôrazniť práve to, že pozornosť, ktorú venujeme, a podpora, ktorú poskytujeme v záujme dosiahnutia väčšej voľnosti a dodržiavania ľudských práv, skutočne prinášajú Iránu vyhliadky do budúcnosti. Je to tiež prínosom pre región, čo sa týka celkovej bezpečnosti.

Na záver chcem povedať, pani barónka Ashtonová, že ma naozaj zaujalo, keď som zistil – nevedel som o tom, ale spomenuli to kolegovia poslanci –, že pred niekoľkými týždňami v americkej tlači bola zverejnená správa, že skutočne má byť vytvorený zoznam vážnych porušení ľudských práv v Iránskej islamskej republike a tých, ktorí sú za to zodpovední, všetkých zhora nadol až po žalárnikov vo väzniciach. Nesmierne by som ocenil, keby ste nasledovali príklad Američanov a vytvorili podobný zoznam, takže by sme sa všetci nezameriavali iba na tých, ktorí sú zodpovední za šírenie jadrových zbraní a tým ohrozujú svetovú bezpečnosť, ale aj na otrasnú atmosféru, ktorá vládne v Iráne. Zároveň to vysiela signál Iráncom, že sa zaujímame o celkovú situáciu v Iráne, nielen o jadrovú hrozbu, a že napriek všetkému veríme, že Irán by mal byť normálnou občianskou spoločnosťou v súlade s vysokou úrovňou civilizácie, ktorou sa krajina tradične pýšila v rámci svojej histórie.

Na záver chcem povedať, aby ste nepochopili nesprávne to, že ako pre protestanta je pre mňa sloboda náboženského vyznania nesmierne dôležitá. Dovoľte mi však jasne povedať: pre sunnitov – menšinu –, pre bahaistov, pre kresťanov a židov – je to veľmi zahanbujúce – je moja správa už, žiaľ, zastaraná, to otvorene priznávam. Hovorím to preto, že najmä v posledných mesiacoch zasiahla sunnitov, bahaistov a kresťanov vlna represií, a ja sa ospravedlňujem kolegom poslancom za to, že moja správa nie je v tejto súvislosti aktuálna. Pre mňa je to podnet, aby som sa Iránu venoval viac – pracujem na základe politiky otvorených dverí – a dúfam, že budem s vami v pravidelnom kontakte s cieľom pomôcť vytvoriť Irán s budúcnosťou pre všetkých jeho občanov.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční napoludnie vo štvrtok 10. marca.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia