Zoznam 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 10. marca 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Pakistan – zavraždenie ministra pre menšiny Šahbaza Bhattiho
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), písomne.(PL) Chcel by som vyjadriť sústrasť rodine zavraždeného pakistanského ministra pre menšiny Šahbaza Bhattiho. Dúfam, že páchatelia tohto zločinu budú rýchlo chytení a náležite potrestaní. Tento brutálny čin, ktorého obeťou bol vysoký štátny úradník bojujúci za rovnaké práva menšín v Pakistane, je ďalším dôkazom toho, aká ťažká je situácia v tejto krajine. Žiaľ, naša súčasná politika nepriniesla očakávané výsledky. Vzhľadom na to musí Európska únia podniknúť konkrétne kroky, ktoré pomôžu posilniť dodržiavanie zákona a demokracie v Pakistanskej islamskej republike.

Podľa môjho názoru môže výrazné posilnenie našej práce vo forme organizovania a uskutočňovania výročných stretnutí medzi EÚ a Pakistanom na tému situácie menšín v Pakistane s účasťou Európskeho parlamentu priniesť hmatateľné výsledky. V súlade s textom uznesenia, ktoré sme dnes prijali, plne schvaľujem, aby sme finančne podporili organizácie, ktoré obhajujú ľudské práva a ktoré bojujú proti zákonom o rúhaní. Dúfam, že sa nám podarí zvýšiť objem tejto podpory. Dúfam tiež, že sa nám pomocou vhodných diplomatických nástrojov podarí presvedčiť pakistanskú vládu, aby rešpektovala ustanovenia zakotvené v doložke o demokracii a ľudských právach k Dohode o spolupráci medzi Európskou úniou a Pakistanskou islamskou republikou.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia