Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 10 mars 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Pakistan – mordet på Shahbaz Bhatti, minister för minoriteter
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), skriftlig.(PL) Jag vill framföra mina kondoleanser till den mördade pakistanske minoritetsministern Shahbaz Bhattis familj. Jag hoppas att förövarna av detta brott snart kommer att gripas och få sitt rättmätiga straff. Denna brutala händelse som drabbade en högt uppsatt ämbetsman som kämpade för minoriteternas lika rättigheter i Pakistan är ytterligare ett bevis på hur svår situationen i landet är. Tyvärr har vår nuvarande politik inte lett till förväntat resultat. Med detta i åtanke måste EU vidta särskilda åtgärder som bidrar till att öka respekten för lagens bokstav och för demokratin i Islamiska republiken Pakistan.

Enligt min mening kan vi nå påtagliga resultat genom att avsevärt intensifiera vårt arbete och organisera och hålla årliga EU–Pakistan-möten om minoriteternas situation i Pakistan med Europaparlamentets medverkan. I enlighet med den resolutionstext vi i dag har antagit stöder jag helhjärtat förslaget att vi ekonomiskt ska stödja organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och bekämpar hädelselagstiftningen. Jag hoppas att vi ska kunna öka stödets omfattning. Jag hoppas också att vi med hjälp av lämpliga diplomatiska instrument ska kunna förmå Pakistans regering att respektera bestämmelserna i klausulen om demokrati och mänskliga rättigheter i samarbetsavtalet mellan EU och Islamiska republiken Pakistan.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy