Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 10 maart 2011 - Straatsburg Uitgave PB

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid