Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 10 marca 2011 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ustawa medialna na Węgrzech (złożone projekty rezolucji): Patrz protokół
 3.Poszanowanie krajowych mechanizmów ustalania płac i emerytur (debata)
 4.Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka (debata)
 5.Kryzys spowodowany pyłem wulkanicznym (debata)
 6.Oświadczenia przewodniczącego
 7.Ustanawianie europejskich statutów dla towarzystw wzajemnych, stowarzyszeń i fundacji (oświadczenie pisemne): patrz protokół
 8.Kolizje pojazdów ciężarowych (oświadczenie pisemne): patrz protokół
 9.Głosowanie
  9.1.Ustaw medialna na Węgrzech (B7-0191/2011) (głosowanie)
  9.2.Południowe sąsiedztwo, w szczególności Libia, w tym kwestie humanitarne (B7-0169/2011) (głosowanie)
  9.3.Podejście UE do Iranu (A7-0037/2011, Bastiaan Belder) (głosowanie)
  9.4.16. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa, 28 lutego – 25 marca 2011 r.) (B7-0158/2011) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokół
 13.Skład komisji: Patrz protokół
 14.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  14.1.Pakistan – zabójstwo Shahbaza Bhattiego, ministra ds. mniejszości
  14.2.Białoruś, w szczególności przypadek Alaksieja Michalewicza i Natalii Radin
  14.3.Sytuacja i kulturalne dziedzictwo w Kaszgarze (Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur, Chiny)
 15.Głosowanie
  15.1.Pakistan – zabójstwo Shahbaza Bhattiego, ministra ds. mniejszości (RC-B7-0166/2011)
  15.2.Białoruś, w szczególności przypadek Alaksieja Michalewicza i Natalii Radin
  15.3.Sytuacja i kulturalne dziedzictwo w Kaszgarze (Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur, Chiny)
 16.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 17.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu: patrz protokół
 18.Składanie dokumentów: patrz protokół
 19.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 20.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): patrz protokół
 21.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia: patrz protokół
 22.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 23.Przerwa w obradach
 ZAŁĄCZNIK (Pytania pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (604 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (2726 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności