Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 10 mars 2011 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den ungerska medielagen (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Respekt för nationella löne- och pensionsmekanismer (debatt)
 4.Förebyggande av naturkatastrofer och katastrofer som vållas av människan (debatt)
 5.Krisen med vulkanaskan (debatt)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Inrättandet av europeiska stadgar för ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser (skriftlig förklaring): se protokollet
 8.Kollisioner med tunga godsfordon (skriftlig förklaring)
 9.Omröstning
  9.1.Medielagen i Ungern (B7-0191/2011) (omröstning)
  9.2.Södra grannskapet, och i synnerhet Libyen, bland annat humanitära aspekter (B7-0169/2011) (omröstning)
  9.3.EU:s förhållningssätt gentemot Iran (A7-0037/2011, Bastiaan Belder) (omröstning)
  9.4.Det sextonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (Genève, 28 februari–25 mars 2011) (B7-0158/2011) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Utskottens sammansättning: se protokollet
 14.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  14.1.Pakistan – mordet på Shahbaz Bhatti, minister för minoriteter
  14.2.Vitryssland, särskilt fallen Ales Michalevitj och Natalja Radzina
  14.3.Situation och kulturarv i Kaxgar (Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, Kina)
 15.Omröstning
  15.1.Pakistan – mordet på Shahbaz Bhatti, minister för minoriteter (RC-B7-0166/2011)
  15.2.Vitryssland, särskilt fallen Ales Michalevic och Natalia Radin
  15.3.Situation och kulturarv i Kaxgar (Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, Kina)
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 17.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 18.Inkomna dokument: se protokollet
 19.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 20.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 21.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 22.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 23.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (586 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (2772 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy