Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 23. března 2011 - Brusel Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0052/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Prioritou se stalo, zvláště v současné mezinárodní hospodářské situaci, posílit správu ekonomických záležitostí EU. Když dne 1. prosince 2009 vstupovala v platnost Lisabonská smlouva, pochopitelně nikdo neočekával, že by v blízké budoucnosti musela být měněna. Avšak rozhodujícím popudem k této změně, která má většinovou politickou podporu, byly všeobecně známé mimořádné finanční, hospodářské a sociální okolnosti.

Přesto si nemohu odpustit zdůraznit, že tento zjednodušený postup přijímání změn nesmí vytvořit precedens pro budoucí změny smluv, když to nebudou vyžadovat vskutku mimořádné okolnosti jako ty, ve kterých se v současnosti nacházíme. Souhlasím, že je zapotřebí, aby hospodářská a finanční politika členských států náležejících do eurozóny byla koordinovaná a soudržná, protože tím by mohla být zabezpečena soudržnost a stabilita eurozóny, a proto jsem hlasovala pro tuto zprávu, jež si klade za cíl změnu článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie a institucionalizaci stálého evropské mechanismu finanční stability s cílem zajistit stabilitu a finanční pomoc, jejíž poskytování bude podléhat určitým podmínkám, konkrétně důkladné analýze a uplatňování programu hospodářského a finančního oživení.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí