Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 23. märts 2011 - Brüssel EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0052/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjalikult. (PT) ELi majanduse juhtimise edendamisest on saanud esmatähtis ülesanne, eriti maailmamajanduse praeguses olukorras. Kui Lissaboni leping 1. detsembril 2009. aastal jõustus, ei oodanud keegi, et seda tuleb juba lähiajal muuta. Kuid hästi teada erakordsed finants-, majandus- ja nüüd ka sotsiaalsed olud on otsustavad tegurid selle muutmiseks, millel on ka enamuse poliitiline toetus.

Sellele vaatamata tahan rõhutada, et lihtsustatud läbivaatamismenetluse kasutamine ei tohi olla aluslepingu tulevaste läbivaatamiste pretsedent, kui puuduvad tõeliselt erakordsed tingimused, nagu need, mida praegu kogeme. Nõustun, et euroala liikmesriikidele on vaja kooskõlastatud ja sidusat majandus- ja rahanduspoliitikat, mis võiks tagada euroala ühtekuuluvuse ja stabiilsuse. Niisiis andsin poolthääle sellele raportile, millega tahetakse muuta Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136 ning luua Euroopa alaline finantsstabiilsusmehhanism, et tagada stabiilsus ja anda finantsabi teatud tingimustel, eeskätt range analüüsi ning majanduse ja rahanduse elavdamise programmi rakendamise alusel.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika