Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 23. maaliskuuta 2011 - Bryssel EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0052/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n talouden hallinnon vahvistamisesta on tullut painopiste erityisesti tämänhetkisessä kansainvälisessä taloustilanteessa. Kun Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009, ei odotettu millään tavalla, että siihen pitäisi tehdä lähitulevaisuudessa muutoksia. Kuitenkin hyvin tunnetut poikkeukselliset olosuhteet rahoituksen, talouden ja nyt myös yhteiskunnallisella alalla ovat ratkaiseva tekijä tälle muutokselle, jolla on enemmistön poliittinen tuki.

Haluaisin kuitenkin korostaa, että tämä yksinkertaistettu tarkistusmenettely ei saa muodostaa ennakkotapausta tuleville perustuslain muutoksille, jos olosuhteet eivät ole, kuten tällä hetkellä, aidosti poikkeukselliset. Olen samaa mieltä tarpeesta saada aikaan yhteinen ja johdonmukainen talous- ja rahoituspolitiikka euroalueen jäsenvaltioiden välille. Sillä voidaan taata euroalueen yhteenkuuluvuus ja vakaus. Sen vuoksi kannatin äänestyksessä tätä mietintöä, jolla pyritään muuttamaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklaa sekä ottamaan käyttöön pysyvä Euroopan rahoitusvakausmekanismi. Tämän mekanismin tavoitteena on vakauden ja rahoitustuen varmistaminen tiettyjen edellytysten perusteella, jotka perustuvat huolelliseen arvioon sekä talouden ja rahoitusalan elvytysohjelman soveltamiseen.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö