Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Trečiadienis, 2011 m. kovo 23 d. - Briuselis Tekstas OL

Paaiškinimai dėl balsavimo
MPphoto
 
 

Pateiktas tekstas : A7-0052/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Stiprinti ES ekonomikos valdyseną tapo prioritetas, ypač dabartinėmis tarptautinėmis ekonominėmis aplinkybėmis. Beje, kai 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, nebuvo tikimasi, kad artimiausiu metu ji bus iš dalies keičiama. Vis dėlto gerai žinomos išimtinės finansinės, ekonominės, o dabar – ir socialinės aplinkybės yra lemiamas šio dalinio keitimo veiksnys, turintis daugumos politinę paramą.

Nepaisant to, negaliu nepabrėžti, kad šis supaprastintas peržiūros procesas neturi būti precedentas būsimiems konstituciniams persvarstymams, kai nebus tikrai išimtinių aplinkybių, tokių, su kuriomis susiduriame dabar. Sutinku, kad euro zonos valstybėms narėms reikia suderintos, nuoseklios ekonominės ir finansinės politikos, kuria būtų užtikrinta euro zonos sanglauda ir stabilumas, tad balsavau už šį pranešimą, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnį ir instituciniu lygmeniu įtvirtinti nuolatinį Europos finansinio stabilumo mechanizmą, o šiuo mechanizmu, taikant tam tikras sąlygas, ypač griežtą analizę ir ekonominio bei finansinio atsigavimo programą, siekiama užtikrinti stabilumą ir finansinę pagalbą.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika