Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Trešdiena, 2011. gada 23. marts - Brisele Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

 Balsojumu skaidrojumi
MPphoto
 
 

Iesniegtais teksts : A7-0052/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), rakstiski. (PT) ES ekonomikas pārvaldības nostiprināšana ir kļuvusi par prioritāti, jo īpaši pašreizējā pasaules ekonomiskajā situācijā. Kad Lisabonas līgums stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, neviens nedomāja, ka tam tuvākajā nākotnē būs jāpiedzīvo grozījumi. Tomēr labi zināmie ārkārtējie apstākļi finanšu, ekonomikas un tagad arī sociālajā jomā bija izšķirīgais faktors grozījumu izdarīšanai, kuri saņēma arī lielu politisko atbalstu.

Neskatoties uz to, es nevaru neuzsvērt, ka šis vienkāršotās pārskatīšanas process nedrīkst būt precedents, lai arī turpmāk veiktu konstitucionālas Līguma pārskatīšanas, ja vien nebūs patiešām ārkārtēji apstākļi, līdzīgi tiem, kādus mēs pieredzam pašlaik. Es piekrītu, ka ir vajadzīga saskaņota un līdzsvarota ekonomikas un finanšu politika starp euro zonas dalībvalstīm, kas varētu garantēt euro zonas kohēziju un stabilitāti, tāpēc es balsoju par šo ziņojumu, kura mērķis ir izdarīt grozījumu Līguma par Eiropas Savienības darbību 136. pantā, kā arī piešķirt likumīgu statusu pastāvīgajam Eiropas finanšu stabilitātes mehānismam, kura mērķis ir nodrošināt stabilitāti un finansiālu palīdzību, ja ir veikta stingra analīze un piemērota ekonomikas un finanšu atveseļošanas programma.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika