Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 23 marca 2011 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0052/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Wzmocnienie zarządzania gospodarczego UE musi się stać priorytetem zwłaszcza w aktualnej międzynarodowej sytuacji gospodarczej. Gdy Traktat z Lizbony wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. nie spodziewano się, że w niedalekiej przyszłości będzie musiał być zmieniony. Jednak dobrze znane, wyjątkowe okoliczności w kategoriach finansowych, gospodarczych, a teraz również socjalnych to czynnik decydujący o tej zmianie, która cieszy się poparciem większości politycznej.

Niemniej jednak nie mogę nie wspomnieć, że ta uproszczona procedura zmiany nie może stanowić precedensu umożliwiającego przyszłe zmiany konstytucyjne, o ile nie występują naprawdę wyjątkowe okoliczności, takie jak te, których obecnie doświadczamy. Zgadzam się, że w państwach członkowskich strefy euro trzeba wprowadzić jednolitą i spójną politykę finansową, która mogłaby zagwarantować spójność i stabilność strefy euro, dlatego głosowałam za tym sprawozdaniem zmierzającym do zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także instytucjonalizacji stałego, europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej w celu zagwarantowania stabilności i pomocy finansowej na określonych warunkach, zwłaszcza w oparciu o rygorystyczną analizę i stosowanie programu odbudowy gospodarczej i finansowej.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności