Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 23. marca 2011 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0052/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Posilnenie hospodárskeho riadenia EÚ sa stalo prioritou najmä v súčasnej medzinárodnej hospodárskej situácii. Keď 1. decembra 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, nikto neočakával, že v blízkej budúcnosti bude musieť prejsť zmenami a doplneniami. Dobre známe mimoriadne okolnosti vo finančnej, hospodárskej a aj sociálnej oblasti sú však rozhodujúcim faktorom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý má väčšinovú politickú podporu.

A predsa mi nedá, aby som nezdôraznila, že tento zjednodušený revízny postup sa nesmie stať precedensom pre budúce ústavné zmeny, pokiaľ naozaj nepôjde o mimoriadne okolnosti, akými sú napríklad tie súčasné. Súhlasím s tým, že je potrebná spoločná a súdržná hospodárska a finančná politika medzi členskými štátmi eurozóny, ktorá by zaručovala súdržnosť a stabilitu eurozóny, preto som hlasovala za túto správu zameranú na zmenu a doplnenie článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na inštitucionalizáciu trvalého európskeho mechanizmu pre finančnú stabilitu s cieľom zaručiť stabilitu a finančnú pomoc podľa určitých podmienok, najmä dôkladnej analýzy a uplatňovania programu hospodárskej a finančnej obnovy.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia