Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 23 maart 2011 - Brussel Uitgave PB

2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid