Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debates
Trešdiena, 2011. gada 23. marts - Brisele Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

4.  Priekšsēdētāja paziņojumi
Visu runu video
PV
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Ir saņemtas satraucošas ziņas no mūsu attālajām kaimiņvalstīm Bahreinas, Sīrijas un Jemenas. Demonstrācijas visās šajās valstīs, kur tauta pieprasa demokrātiskas izmaiņas, tiek apspiestas ar spēku.

Valdības, kas lieto šaujamieročus pret saviem iedzīvotājiem, zaudē visu demokrātisko leģitimitāti. Vardarbība ir jāaptur, un vainīgie ir jātiesā.

Šodien esam saņēmuši mūsu kolēģa deputāta Thaler kunga atlūgumu, kurā viņš paziņo par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas. Par savu nodomu pēc pāris dienām atkāpties no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas ir paziņojis arī otrs deputāts Ernst Strasser. Trešais deputāts Adrian Severin ir pametis Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupu un pievienojies pie politiskajām grupām nepiederošiem deputātiem.

Šīs atkāpšanās ir saistītas ar presē publicētajām smagajām apsūdzībām, kas vērstas pret dažu Parlamenta deputātu nepieļaujamo rīcību. Šorīt es sasaucu Prezidija ārkārtas sanāksmi, lai apspriestu šo situāciju. Šovakar mēs atkal satiekamies, lai apspriešanos turpinātu.

Gan Eiropas Parlamenta Prezidija vārdā, gan, es uzskatu, vairākuma deputātu, kas atrodas šajā sēžu zālē, vārdā, es gribu pateikt, ka mēs esam apņēmības pilni arī turpmāk būt neiecietīgi pret rīcību, kuras dēļ mūsu kolēģiem tagad nākas atkāpties no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas.

(Aplausi)

Dāmas un kungi! Es kā jūsu ievēlētais priekšsēdētājs esmu apņēmības pilns cīnīties, lai Parlaments un visi deputāti būtu godīgi. Es gribētu jums atgādināt, ka no mums kā no tautas ievēlētiem valsts pārstāvjiem tiek prasīta liela atbildība. Iedzīvotāji ir uzticējuši mums tiesības viņu vārdā īstenot varu. Mēs nedrīkstam pievilt šo uzticēšanos. Prezidijs ir nolēmis, ka mums ir jāturpina rīkoties saistībā ar šo notikumu. Parlaments mēģinās noskaidrot visus faktus. Mēs sadarbosimies ar visām kompetentajām iestādēm, lai pārbaudītu visu informāciju un izskaidrotu notikušo. Pēc Prezidija lūguma es sazināšos ar visām attiecīgo deputātu valstu ārlietu ministrijām, lai uzzinātu, ko ir nolēmušas darīt šo valstu tiesībsargājošās iestādes.

Mums Parlamentā turpmāk ir jānostiprina iekšējais rīcības kodekss attiecībā uz šādām lietām, tostarp bargāki soda pasākumi. Nesenie notikumi rāda, ka ir vajadzīgs juridiski saistošāks rīcības kodekss interešu grupām, kas darbojas Eiropas Savienības iestādēs.

(Aplausi)

Es jūs informēšu par visu notiekošo attiecībā uz šo lietu.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es gribēju runāt, pirms jūs nācāt klajā ar paziņojumu par Parlamenta apņemšanos aicināt atkāpties vēl vienu Eiropas Parlamenta deputātu.

Es pateicos jums un pateicos Parlamentam par stingro un apņēmīgo lēmumu būt neiecietīgiem, ja ir šaubas par Parlamenta deputāta godīgumu, jo pirmām kārtām mums ir jāatceras, ka mēs pārstāvam 500 miljonus iedzīvotāju, nevis interešu grupas. Pateicos.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Priekšsēdētāja kungs, es pilnīgi atbalstu jūsu stingrību. Es ceru, ka tikpat stingrs jūs būsiet arī pret žurnālistiem, kuri gan nevar izraisīt nemierus un izprovocēt pārkāpumus, bet kuri arī nopietni pārkāpj ētikas normas. Arī Parlamentam ir saistoša nevainīguma prezumpcija, tāpēc es par šo lietu pagaidām neizteikšu savas domas.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Priekšsēdētāja kungs, vispirms es gribētu aizstāvēt žurnālistu. Es uzskatu, ka tas, kas ir noticis, pelna uzslavu. Vai jūs saprotat, Buzek kungs, ka šādu gadījumu būs daudz, daudz vairāk? Vai jūs pievienosieties mums, ja mēs aicināsim — kā to labprāt ierosinātu Hans-Peter Martin savā sarakstā — šos deputātus atkāpties no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, lai neizraisītu turpmāku kaitējumu lielajam Eiropas miera projektam, pirms par viņiem ziņos plašsaziņas līdzekļi?

Es lūdzu, lai jūs šo aicinājumu ņemat vērā Prezidijā un paziņojat par to politiskajām grupām.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D).(PL) Priekšsēdētāja kungs, jūs savā paziņojumā teicāt, ka izsakāt Prezidija un Parlamenta vairākuma viedokli. Bet tas ir visa Eiropas Parlamenta viedoklis. Mēs protestējam pret mūsu bijušo kolēģu rīcību. Pateicos.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Priekšsēdētāja kungs, es nebūtu lūdzis vārdu, ja nebūtu noklausījies pirmspēdējo runu. Es uzskatu, ka neiecietības principa ievērošana attiecas uz visiem Parlamenta deputātiem. Tāpēc es uzdodu savu jautājumu un vēlos saņemt skaidru atbildi. Vai jūs, priekšsēdētāja kungs, vai Parlamenta ģenerālsekretārs var apstiprināt, ka Martin kungam pēc Eiropas Kopienu Tiesas nolēmuma ir pieprasīts atmaksāt Parlamentam EUR 168 000 par kļūdainu grāmatvedību?

(Aplausi)

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Dāmas un kungi! Es ierosinu pievērsties mūsu darba kārtības nākamajiem punktiem.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika