Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Viták
2011. március 23., Szerda - Brüsszel HL kiadás

8. A Parlament tagjai
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja arról tájékoztatott, hogy a mai naptól kezdve Severin úr már nem tagja a csoportnak. Ez már hivatalos értesítés. A 211. cikk (3) bekezdésének megfelelően az Alkotmányügyi Bizottság az „Európai Unió Bírósága előtti eljárások” című 128. cikk alábbi értelmezését javasolta. A teljes értelmezést az Önök rendelkezésére bocsátottuk tanulmányozásra. Amennyiben a 2011. március 24-i, csütörtöki ülés kezdetéig nem nyújtanak be ellenvetést, a fenti értelmezést elfogadottnak tekintjük. Ez azt jelenti, hogy holnap 9 óráig tehetnek ellenvetéseket az értelmezéssel kapcsolatban. Mivel hosszú szövegről van szó, nem fogom most felolvasni. Mindannyian hozzá tudnak férni.

Arról is szeretném hivatalosan tájékoztatni Önöket, hogy Thaler úr 2011. március 21-i hatállyal lemondott parlamenti képviselői mandátumáról. A Parlament a 4. cikk (1) és (3) bekezdésének megfelelően tudomásul vette a lemondását, és megállapította, hogy az említett dátumtól kezdve megüresedett egy képviselői hely. Soullie asszony 2011. március 24-i hatállyal mondott le parlamenti képviselői mandátumáról. A 4 cikk (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament tudomásul vette a lemondását, és megállapította, hogy az említett naptól kezdve megüresedett ez a képviselői hely. Ezen felül az illetékes francia hatóságok tájékoztattak, hogy Soullie asszony helyét Hortefeux úr veszi át 2011. március 21-től. Úgy tudom, hogy Hortefeux úr ma itt van velünk. Itt van a teremben, Hortefeux úr? Nem látjuk sehol – nincs itt.

A 3 cikk (2) bekezdése szerint addig, amíg megbízólevelét ellenőrzik, illetve döntés születik az esetleges vitákban, Hortefeux úr elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és a bizottságokban, és minden ezekkel járó jogot gyakorolhat, amennyiben előzőleg írásban nyilatkozott arról, hogy nem visel semmi olyan hivatalt, ami összeegyeztethetetlen az európai parlamenti tagsággal. Cohn-Bendit úr szeretne mondani valamit.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).(FR) Elnök úr, Ön ugyanolyan jól tudja, mint én, hogy jogilag kétségbe vonható, hogy Hortefeux úr tagja lehet-e ennek a parlamentnek. Számomra némileg csalódást okoz, hogy a francia kormány nem várja meg Hortefeux úr státuszának tisztázását. Mivel Hortefeux úr nem jelezte, hogy elfogadja a képviselői mandátumot, és nem vett részt a strasbourgi alakuló ülésen, nem foglalhatja el a távozó képviselő helyét.

Felszólítom tehát az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportot, amely azt állítja magáról, hogy oly jól ismeri a törvényeket, hogy várja meg a jogi döntést arról, hogy Hortefeux úr helyet foglalhat-e ebben a teremben vagy sem. Máskülönben jogsértést követünk el. Olyan, mintha éppen ezt akarnánk.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Elnök úr, ez már nem az első alkalom, hogy képviselőtársunk, Cohn-Bendit úr, aki egy elnököt – egy miniszterelnököt – diktátornak és európai Hugo Chaveznek nevezett, nem tartotta tiszteletben a demokráciát. Brice Hortefeux-t 2009 júniusában megválasztották európai parlamenti képviselőnek. Ezt nem lehet vitatni. Ezt követően kinevezték belügyminiszternek. A francia törvények értelmében az Európai Parlament azon megválasztott képviselője, aki belép a kormányba, visszakaphatja képviselői helyét a kormányból való kilépésekor. Pontosan ez …

(Félbeszakítás Cohn-Bendit úr részéről: Nem is volt helye – ez a probléma, Audy úr”)

Brice Hortefeux-t megválasztották európai parlamenti képviselőnek. Ezt elfogadja?

Ezzel be is fejezem, elnök úr. A szerződések és a törvény értelmében a tagállamok elvitathatatlan joga, hogy megnevezzék parlamenti képviselőiket. Mivel Brice Hortefeux-t megválasztották, a francia hatóságok törvényesen delegálták őt az Európai Parlamentbe. Az Ön állítása tehát elfogadhatatlan.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE).(FR) Elnök úr, csak annyit szeretnék mondani Cohn-Bendit úrnak, hogy ha meg akar támadni egy képviselői mandátumot, akkor először hivatalos indítványt kell tennie. Ha nem nyújt be indítványt, a Jogi Bizottság nem tudja megvizsgálni a helyzetet.

Ilyen közbeszólás előtt javaslom, hogy előbb gondolkozzon, és csak utána cselekedjen. Ez minden.

(Cohn-Bendit közbeszólása: „Igen, de lehet, hogy nincs is mandátuma”)

Ön kéri, hogy tartsam be a törvényeket. Én mindig betartottam a törvényeket. Most pedig bízzuk a Jogi Bizottságra, hogy meghozza az ítéletét. Indítvány nélkül azonban nem hozhat ítéletet. Ha az indítvány nem törvényes, a Jogi Bizottság majd megmondja. Még egyszer mondom: gondolkozzunk, mielőtt cselekszünk.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE).(FR) Elnök úr, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy várjuk meg a jogi vizsgálat eredményét. Csak egy dolgot szeretnék mondani: az én hazámban mostanában a szélsőségek előretörésének lehetünk tanúi, és ez minden kétséget kizáróan annak az eredménye, hogy a politikai osztály egy része úgy gondolja, hogy ő rendelkezhet a mandátumokkal és a tisztségekkel. Franciaországtól ennél egy kicsit többet várunk, különösen azzal a Parlamenttel kapcsolatban, amelynek Strasbourgban van a székhelye.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Szeretnék visszatérni arra, amit éppen felolvastam. Amíg tehát megbízólevelének ellenőrzése le nem zárul, illetve nem születik döntés az esetleges vitákban, Hortefeux úr az Európai Parlament tagja, és az Európai Parlament tagjaira vonatkozó szabályok szerint cselekszik. Az ügyet egyébként tisztázni kell.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat