Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 23. marca 2011 - Brusel Verzia Úradného vestníka

10. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
Zápisnica
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia