Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0196(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0038/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0038/2011

Keskustelut :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Äänestykset :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Puheenvuorot
Keskiviikko 23. maaliskuuta 2011 - Bryssel EUVL-painos

20. Kuluttajan oikeudet (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana Andreas Schwabin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista (KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, esittelijä.(DE) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, aloitan kiittämällä kaikkia kollegoitani, jotka ovat olleet mukana laatimassa tätä direktiiviä ja kompromissia, joista tänään keskustellaan. En sano sitä kohteliaisuudesta, vaan vilpittömästä kiitollisuudesta. Työhön osallistuivat Diana Wallis oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon valmistelijana, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen ja Robert Rochefort sekä Kyriacos Triantaphyllides ja Adam Bielan. Päätöksen tekeminen ei ollut aina helppo prosessi, kun kahden vuoden aikana jätettiin yli 2 000 tarkistusta, mutta keskustelut olivat aina rakentavia ja kiitän teitä kaikkia siitä vilpittömästi.

Huolimatta kaikista yksittäisiä asioita koskevista teknisistä eroista, jotka ilmaistaan eri kompromisseissa, ryhmien välillä on päästy yleiseen sopimukseen tämänpäiväisestä viestistä Euroopan parlamentilta. Sen mukaan me haluamme kehittää sisämarkkinoita kuluttajien ja yritysten etujen mukaisesti. Loppujen lopuksi vielä 20 vuotta sen jälkeen, kun sisämarkkinat perustettiin Euroopan yhtenäisasiakirjalla, havaitsemme, että direktiiveistä ja asetuksista huolimatta todellista standardointia ei ole saavutettu. Jäsenvaltiot ovat käyttäneet hyväkseen liikkumavaraansa, joskus oikeutetusti mutta joskus oikeudetta.

Käsillämme olevassa direktiivissä luodaan hyvä keskitie, jossa säännellään sisämarkkinoita koskevia asioita, mutta jätetään lainsäädäntöä koskevat päätökset kaikissa muissa asioissa jäsenvaltioille itselleen. Tällä yhdistelmälähestymistavalla pääsemme pitkälle, ja saamme sille tukea parlamentin kaikilta ryhmiltä. Siihen on liittynyt komission ehdotuksen tukeminen, samalla kun sitä on paranneltu huomattavasti monesta kohdasta. Olemme varmistaneet sen, että kuluttajansuoja on saanut direktiivissä riittävän merkityksen siten että olemme säätäneet yhtenäisen kahden viikon peruutusoikeuden kaikille sähköisille sopimuksille EU:n laajuisesti, olemme antaneet kuluttajille, jotka tekevät kauppaa kotimyyjien kanssa, vaihtoehdon valita tulostettu tai sähköinen kopio sopimusasiakirjasta, olemme tarjonneet "nappi"-ratkaisua avoimuuden lisäämiseksi internet-kaupassa ja samalla olemme tehostaneet internet-petosten torjuntaa ja lopuksi olemme säätäneet yhtenäiset velvoitteet, jotka koskevat tiedottamista sekä erityisesti hintoja, toisin sanoen täydellisiä hintatietoja kaikesta internet- ja kotimyynnistä.

Olemme kuitenkin tehneet direktiivistä käyttökelpoisen myös pk-yrityksille sekä pienurakoitsijoille, kun olemme tehneet erityisesti palveluista joustavia ja sulkeneet ne pois monesta kohdasta, olemme antaneet kuluttajille mahdollisuuden perua sopimus puhelimitse, olemme poistaneet yrityksiltä joitakin mahdollisuuksia soveltaa kohtuuttomia sopimusehtoja, samalla kun olemme antaneet kuluttajille selvät ehdot tilattujen tavaroiden palauttamisesta, kun ostos on peruutettu, ja lopuksi olemme luoneet yhtenäisen peruutuslomakkeen, joka tekee peruutusoikeuden käytöstä helpompaa monille ihmisille kaikkialla EU:ssa.

Loppujen lopuksi onnistumme jäsenvaltioiden välisen kuulemisprosessin avulla tekemään kuluttajansuojan tärkeän alan oikeudellisesta kehityksestä neuvostossa yksinkertaisempaa kuin se on ollut tähän saakka. Komissiolla on selvä oikeus tulla kuulluksi neuvostossa, koska sisämarkkinat edellyttävät epäilemättä yhteisiä sääntöjä. Näinme sen selvemmin kuin koskaan euron kriisin aikana. Ei riitä, että edustetaan yhteisiä periaatteita ja jäsenvaltioille annetaan lopulta täydellinen vapaus – vaan yhteiset periaatteet on pantava täytäntöön yhteisillä säännöillä. Sen takia tällä direktiivillä pyritään suojelemaan kuluttajia. Loppujen lopuksi kuluttajat tuntevat oikeutensa, jos ne ovat samat kaikkialla EU:ssa, ja he voivat käyttää oikeuksiaan tehokkaasti sääntöjä rikkovia yrityksiä vastaan. Direktiivillä suojellaan myös pk-yrityksiä, koska yhtenäisellä sääntelyllä luodaan oikeusvarmuutta, minkä ansiosta kulttuurinen ja kaupallinen monimuotoisuus, josta niin usein puhutaan, kukoistaa. Kiitos yhteistyöstä. Odotan kiinnostuneena tulevaa keskustelua.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, neuvoston puheenjohtaja. (HU) Arvoisat puhemies, komission jäsen ja Andreas Schwab, hyvät parlamentin jäsenet, minulle on suuri ilo, että voimme lopultakin sisällyttää tämän keskustelun esityslistalle.

Kuten tiedätte, neuvosto pääsi aiheesta sopimukseen viime vuoden joulukuussa, ja 24. tammikuuta 2011, mikä oli jo Unkarin puheenjohtajakautta, neuvosto hyväksyi virallisesti alustavan kantansa eli yleisen lähestymistavan.

Päästäksemme sopimukseen meidän oli neuvoteltava yli kaksi vuotta neuvostossa siitä, millainen olisi kuluttajien oikeuksia koskevan EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännön ihanteellinen tasapaino ja mitkä kuluttajien oikeuksien näkökohdat voitaisiin yhdenmukaistaa sen mukaisesti. Ehdotukseen liittyviä vaikeuksia kuvastaa parhaiten se, että neuvoston työryhmä tarvitsi yli 60 kokousta sellaisen tekstin laatimiseen, jota jäsenvaltioiden määräenemmistö voisi tukea. Lisäksi on osoittautunut mahdottomaksi päästä sopimukseen komission ehdotuksen luvusta neljä tavaroiden myynnistä ja luvusta viisi kohtuuttomista sopimusehdoista. Näiden vaikeuksien takia neuvosto päätti lopulta poistaa kyseiset kaksi lukua tekstistä ja keskittyä sen sijaan muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin sekä etäsopimuksiin. Myös komissio tuki tätä lähestymistapaa, koska neuvoston tekstillä luodaan lisäarvoa tällaisille sopimuksille EU:ssa.

Puheenjohtajavaltio katsoo, että Euroopan parlamentti voisi antaa lisää vauhtia keskusteluun. Siksi huominen äänestys ehdotetuista tarkistusluonnoksista on niin tärkeä. Jos Euroopan parlamentti päättää huomisessa täysistunnossa siirtää asian takaisin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaltiokunnalle, puheenjohtajavaltio Unkari yrittää asiaan sitoutuneena varmistaa sen, että sopimukseen päästään ensimmäisessä käsittelyssä. Olemme valmiit tekemään kaikkemme sen eteen. Luonnollisesti paljon riippuu siitä, millaisia tarkistuksia parlamentti esittää.

Kuten olen jo maininnut, jäsenvaltioiden välillä on huomattavia mielipide-eroja luvuista neljä ja viisi eli siitä, onko tietyt myyntiehtojen ja takuiden näkökohdat sekä kohtuuttomat sopimusehdot yhdenmukaistettava täysin. Puheenjohtajavaltio katsoo, että syy siihen miksi meidän pitäisi keskittyä direktiivin muihin säännöksiin eli lukuihin yksi ja kolme on se, että niissä me voimme luoda todellista eurooppalaista lisäarvoa. Kyseisissä kohdissa neuvoston yleinen lähestymistapa ei eroa merkittävästi Euroopan parlamentin tarkistusluonnoksista, jotka oikeudellisten asioiden valiokunta jätti 20. tammikuuta ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 1. helmikuuta.

Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, olemme valmiita tekemään täysipainoisesti yhteistyötä Euroopan parlamentin ja komission kanssa menestyksen eteen. Käytän hyväkseni tätä tilausuutta myös kiittääkseni esittelijää ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puheenjohtajaa Malcolm Harbouria sekä kaikkia kyseisen valiokunnan jäseniä täysipainoisesta yhteistyöstä, jota he ovat tähän saakka tarjonneet puheenjohtajavaltio Unkarille. En tiedä, mikä lopullinen tulos on tai olemmeko täysin tyytyväisiä neuvottelutuloksiin, mutta olen vakuuttunut siitä, ettemme saa hukata tilaisuutta antaa EU:n kansalaisille kuluttajien oikeuksia, joiden soveltamisala on paljon laajempi kuin ennen.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, komission varapuheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, ensi vuonna vietämme sisämarkkinoiden 20-vuotisjuhlaa. Meidän on varmistettava, että sisämarkkinoista on hyötyä kuluttajille ja yrityksille. Yli kahden vuoden neuvottelut ovat osoittaneet, että on poliittisesti erittäin vaikeaa päästä sopimukseen koko direktiivistä komission ehdotuksen pohjalta. Monet teistä eivät halua nähdä – oikeutetusti – kansallisen kuluttajansuojan tason laskua.

Keskustelemme tästä lainsäädännnöstä jo pitkälti kolmatta vuotta. Mielestäni lainsäätäjien on korkea aika löytää ratkaisu. Tässä suhteessa olen erityisen kiitollinen valiokunnillenne, esittelijöille, Andreas Schwabille ja Diana Wallisille sekä varjoesittelijöille kovasta työstä kompromissin löytämiseksi. Neuvosto sopi yleisestä lähestymistavasta vuoden alussa. Se päätti supistaa huomattavasti ehdotuksen soveltamisalaa ja keskittyä erityisesti etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin.

Komissio katsoo, että neuvoston yleinen lähestymistapa on hyvä lähtökohta, kun haemme hyvää kompromissia. Laajasti katsottuna siinä noudatellaan tavoitetta parantaa sisämarkkinoiden toimintaa samalla kun luodaan lisäarvoa kuluttajille. Tiedän, että te pyritte tarkistuksillanne saamaan aikaan lisäparannuksia. Voin nähdä monia järkeviä ehdotuksia uusista kuluttajansuojan lisäyksistä ja, kuten olen aiemmin sanonut, kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin pitäisi olla oikeusdirektiivi. Sen pitäisi olla nimensä arvoinen.

Annan teille joitakin esimerkkejä: Voisin helposti hyväksyä tarkistuksenne 122, jolla varmistetaan se, että kuluttajilta ei peritä maksua tavaroiden lähettämisestä takaisin peruutuksen jälkeen, jos ne ovat yli 40 euron arvoisia. En vastusta myöskään peruutuskauden pidentämistä yhteen vuoteen, jos kuluttajalle ei ole tiedotettu peruutusoikeudesta (tarkistus 116). Voin tukea myös yhdenmukaista ratkaisua niin kutsuttujen internet-kustannusansojen torjumiseksi (tarkistuksen 107 1 kohdan a ja b alakohta).

Te ette ylläty kun sanon, etten voi hyväksyä kaikkia tarkistuksianne, jotka nyt on jätetty. Esimerkiksi tarkistus 141. Vaikka minunkin tavoitteenani on sisämarkkinoiden edistäminen, on hieman liikaa edellyttää etämyyjiä toimittamaan tavaroita tai palveluita mihin tahansa jäsenvaltioon.

Kaiken tämän jälkeen ja huolimatta jäljellä olevista erimielisyyksistä näen valoa tunnelin päässä. Luotan siihen, että hyväksyttävä ja tasapainoinen kompromissi on nyt saavutettavissamme. Teen voitavani auttaakseni teitä saavuttamaan tällaisen kompromissin.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. − (EN) Arvoisa puhemies, olemme kaikki tehneet todella pitkän matkan yhdessä ja olemme edelleen matkalla toivoen, että pääsemme pian määränpäähän. Kiitän Andreas Schwabia työstä, jonka hän on tehnyt oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta. Vuosien mittaan olemme nähneet selvästi vaikeudet, joita aiheutuu erilaisista oikeudellisista käsitteistä, jotka muodostavat esteen todellisille kuluttajien mahdollisuuksille ja pk-yritysten mahdollisuuksille sisämarkkinoilla.

Olemme saavuttaneet jonkinlaista edistystä sopimuksella, joka meillä nyt on Euroopan parlamentissa. Valitettavasti uskon, että oikeudellisten asioiden valiokunta olisi halunnut tehdä enemmän, esimerkiksi luvussa viisi kohtuuttomista ehdoista sekä erityisesti avoimuuden alalla. Valiokuntamme haluaisi todella edistyä kyseisellä alalla. Tiedän neuvoston katsovan, että se on kenties liian pitkälle menevä askel. Meille se on kuitenkin askel, joka voisi olla erittäin tärkeä sisämarkkinoiden kannalta sekä erityisesti kuluttajan oikeuksien kannalta, kuten te osuvasti sanoitte, arvoisa komission jäsen.

Olemme päässeet pitkälle. Olemme tarkistaneet kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön. Emme ole käyneet läpi kaikkia direktiivejä, jotka komission jäsenen edeltäjä halusi meidän tarkistavan. Voimme ottaa pieniä askelia eteenpäin. Toivon, että jatkamme puhetta ja keskustelua. Ehkä saamme aikaan jotain arvokasta.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen, talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. (EN) Arvoisa puhemies, aluksi kiitän kollegoitani erinomaisesta yhteistyöstä sekä erityisesti sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan Andreas Schwabia loputtomista ja erittäin yhteistyöhaluisista toimista mietinnön edistämiseksi. Komission ehdotus jätti paljon parantamisen varaa.

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan näkökulmasta on kolme asiaa, jotka haluan nostaa esiin. On hyvä asia, että digitaaliset tuotteet sisällytetään ehdotukseen. On hyvä, että on annettu selvä viesti vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenetelmien kehittämisestä tulevaisuudessa. Pieniä tai innovatiivisia rahoitustuotteita pitäisi käsitellä erityisillä rahoitusalan direktiiveillä tai tulevaisuudessa kuluttajansuojadirektiivillä.

Lopuksi toivon, että komission seuraavilla toimilla varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja, joka voisi lopulta johtaa kuluttajansuojan sääntelyn täydelliseen yhdenmukaistamiseen Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre, PPE-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, onnittelen Andreas Schwabia tähän saakka tehdystä työstä ja erinomaisesta yhteistyöstä oikeudellisten asioiden valiokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan välillä.

Normien eriasteinen yhdenmukaistaminen antaa meille mahdollisuuden saavuttaa tärkeitä tuloksia, jotka tuottavat todellista lisäarvoa EU:n kansalaisille. Merkittävää niissä on kahden viikon peruutusoikeus ja tiedotusvaatimuksia koskevat uudet säännöt, jotka koskevat hinnan lisäksi myös myyjän identiteettiä ja osoitetta. Tällä kehityksellä lisätään kuluttajien luottamusta, erityisesti rajat ylittävässä kaupassa, lisäämällä sähköisen kaupankäynnin kehittämisen edellyttämää oikeusvarmuutta.

Direktiivillä luodaan myös perusta muille täydentäville toimille eurooppalaisen sopimusoikeuden uudistamisesta vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenettelyjen tarkistusprosessiin. Perustavanlaatuinen yhdenmukaistamistoimi on olennainen edellytys sellaisten sisämarkkinoiden kehittämiselle, joissa keskitytään kuluttajien oikeuksiin ja EU:n kansalaisten palvelemiseen.

Noin vuosi sitten professori Monti totesi raportissaan puheenjohtaja Barrosolle: "kuluttajien ja kuluttajien hyvinvoinnin pitäisi olla sisämarkkinoiden seuraavan vaiheen keskiössä". Ensinnäkin lainsäätäjän pitäisi päästä nopeasti sopimukseen kuluttajan oikeuksia koskevasta direktiiviluonnoksesta korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi yhdentyneillä vähittäismarkkinoilla. Tämä säännös täyttää täysin vaatimukset, ja olen vakuuttunut siitä, että Andreas Schwab pysyy tarpeeksi päättäväisenä monimutkaisissa neuvotteluissa, jotka ovat edessä ennen tekstin lopullista hyväksymistä ensi viikolla.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, S&D-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, koimme todella kovat neuvottelut, Andreas Schwab, kun mielipiteet jakaantuivat keskustelujen aluksi. Ei ollut myöskään helppoa päättää järkevästä toimintatavasta.

Neuvotteluissa onnistuttiin kuitenkin saavuttamaan merkittäviä parannuksia, vielä valiokuntien äänestyksen jälkeenkin, mikä teki lopulta mahdolliseksi sen, että ryhmäni äänestää huomenna kompromissipaketin puolesta. Kaikkien käymiemme keskustelujen jälkeen tiedätte miten paljon se merkitsee.

Olemme todellakin tehneet useita parannuksia. Direktiivissä noudatetut perusperiaatteet ovat nyt, jälleen kerran, mahdollisimman vähäinen yhdenmukaistaminen – poikkeuksena alat, jotka yhdenmukaistetaan täysin, mikä oli tärkeä asia meille. Jätimme sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut ja rahapelit pois direktiivin soveltamisalasta, koska kyseiset alat edellyttävät erityissääntelyä. Niihin ei voida soveltaa samoja periaatteita kuin kaupallisiin palveluihin, hyödykkeisiin tai vähittäismyyntiin, ja se oli tärkeä näkökohta. Olemme vahvistaneet huomattavasti velvollisuuksia antaa tietoa kansalaisille, kuluttajille. Siitä syystä haluan tehdä selväksi neuvoston puheenjohtajalle, että ajatus luvun kaksi poistamisesta, toisin sanoen juuri niiden alojen poistaminen, joihin tiedotusvelvollisuutta sovelletaan, on asia, jota Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä ei hyväksy.

Olemme sisällyttäneet sähköiset tuotteet direktiivin soveltamistalaan, mitä ei suunniteltu komission alkuperäisessä ehdotuksessa. Internetin kautta tapahtuva etämyynti on kuitenkin yksi keskeisistä aloista, jotka siihen on sisällytetty. Kun pääsimme loppusuoralle, onnistuimme myös parantamaan kotimyyntiä koskevia säännöksiä. Ne ovat myönteistä kehitystä, jolle voimme antaa tukemme.

En voi kieltää, etteikö muutamaa ongelmaa vielä olisi, erityisesti lausekkeissa, jotka liittyvät kohtuuttomiin sopimusehtoihin luvussa viisi. Olemme todella tyytymättömiä kyseisiin säännöksiin ja niitä on joko muokattava tai tarvittaessa koko osa on jätettävä pois. Asia, joka aiheuttaa vielä enemmän vaikeuksia on se, että rahoituspalvelut on jätetty kokonaan pois tiedotusvelvollisuuksien piiristä. Mielestäni meillä on siinä vakava ongelma. Meidän on vielä keskusteltava siitä, arvoisa komission jäsen, koska rahoituspalvelut sisällytettiin ehdotuksiinne ja niin sen pitäisi ollakin.

Tiivistettynä todettakoon, että äänestämme huomenna kompromissipaketin puolesta ja sen puolesta, että direktiivi lähetetään takaisin valiokuntaan, mutta se ei tarkoita sitä, että lupaamme hyväksyä direktiiviin ensimmäisessä käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 

  Robert Rochefort, ALDE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tämä teksti on tärkeä. Se ei ole vallankumous: emme voi sanoa, että kaikki entinen oli huonoa ja nyt kaikki on täydellistä. Se kuitenkin tarjoaa monia tärkeitä edistysaskeleita työmme väliaikaisessa vaiheessa.

Mielestäni tärkeimmät edistysaskelet koskevat etämyynnin parempaa sääntelyä, erityisesti internetin välityksellä (III luku), sillä kuluttajan oikeuksia kyseisellä alalla on parannettava. Sähköinen kaupankäynti on erittäin hyödyllistä: se lisää kuluttajien valinnanvaraa, antaa heille mahdollisuuden löytää alhaisin hinta ja antaa myös pk-yrityksille ja käsityöläisille mahdollisuuden löytää uusia markkinoita.

Edetäksemme tällä alalla meidän oli tehtävä se aidon eurooppalaisella tavalla eli yhdenmukaistamalla täydellisesti kaikkien oikeudet ja velvollisuudet muutamassa erityisessä asiassa. Konkreettisesti sanottuna italialainen asiakas, joka ostaa jotain belgialaisesta tai saksalaisesta verkkosivustosta tietää, että vastedes hänellä on samat oikeudet ja sama suojelu. Siihen tämä direktiivi antaa mahdollisuuden.

Se tarkoittaa sitä, että kuluttajan harkinta-aika pidennetään 14 vuorokauteen kaikkialla unionissa. Se merkitsee sitä, että hän tietää heti maksettavan loppusumman ilman että hänen tarvitsee pelätä ikävää yllätystä myöhemmin. Se merkitsee sitä, että hän voi tarkastella tilausta oikein kaksoinapsautuksella.

Luonnollisesti tämä kaikki muuttaa joidenkin tapoja. Monissa jäsenvaltioissa kansallinen lainsäädäntö sisältää yksityiskohtia, joita kaikki pitävät perustavanlaatuisina, kun niitä usein ei ole naapurimaissa. Yhdessä elämisessä EU:ssa on kyse siitä, että opitaan muuttamaan hieman tapoja yhteisön ja yleisen edun takia.

Haluan sanoa tämän selvästi: tekstiä on vielä parannettava ja meidän on tehtävä niin tulevina viikkoina neuvoston ja komission kanssa. Olen tyytyväinen avoimuuteen, jota siinä suhteessa on juuri osoitettu. Olemme tehneet jo paljon työtä esittelijämme Andreas Schwabin ansiosta. Kiitän häntä koko sydämestäni. Tämän työn todellinen saavutus on ennen kaikkea siinä, että kaikki poliittiset ryhmät hyväksyvät tarkistukset huomenna. Kuluttajien luottamus unionin sisämarkkinoihin on eritttäin hauras. Tarvitsimme tätä yksimielistä poliittista tukea, jotta voimme säilyttää kyseisen luottamuksen ja toivoa vahvistavamme sitä.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, ECR-ryhmän puolesta.(PL) Arvoisa puhemies, kiitän aluksi Andreas Schwabia, keskustelun kohteena olevan mietinnön esittelijää, suuresta sitoumuksesta direktiiviluonnosta koskevaan työhön.

Kahden ja puolen vuoden tehokas työ asiakirjan parissa on johtanut kompromissiin, joka takaa lopullisessa muodossaan – toivoakseni – entistä suuremman oikeusvarmuuden 27 jäsenvaltion kuluttajille etämyynnin alalla sekä erityisesti silloin, kun he tekevät internet-ostoksia. Toivon myös, että tämän direktiivin ansiosta kuluttajat luottavat entistä enemmän rajat ylittävään kauppaan ja verkko-ostoksiin, koska joitakin uusia oikeuksia on parannettu ja yhdenmukaistettu ja olemassa olevia oikeuksia on selvennetty. Esimerkiksi etäsopimuksia ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviä sopimuksia koskevien tiedotusvaatimusten standardoinnin avulla direktiivillä pyritään myös kannustamaan entistä useampia myyjiä lähtemään uusille markkinoille Euroopan unionissa, minkä pitäisi osaltaan tehostaa sisämarkkinoita. Toivon, että se on myönteinen kannuste, erityisesti verkkomyynnin suosion lisäämiseksi. Toivon myös, että se hyödyttää kuluttajia lisäämällä kilpailua sisämarkkinoilla.

Korostaisin joitakin tärkeimpiä asioita. Ensinnäkin me yritimme laatia tekstin, joka olisi tasapainoinen ja joka toimisi kuluttajien eduksi koko unionissa, mutta myös tekstin, jolla ei olisi haitallista vaikutusta myyjiin ja erityisesti pk-yritysten toimintaan unionissa.

Toiseksi olen tyytyväinen siihen, että olemme pystyneet neuvottelemaan käytännöllisen tekstin omaksumalla vähimmäis- ja enimmäisyhdenmukaistamista koskevan yhdistelmälähestymistavan, mikä merkitsee sitä, että ne jäsenvaltiot, joissa on jo erittäin korkea kuluttajansuoja joissakin asioissa, eivät ole kärsineet. Olemme onnistuneet myös laatimaan yhdenmukaiset ja selvät määräykset erityistapauksia varten, mikä merkitsee sitä, että kaupankäynti esimerkiksi internetissä on entistä helpompaa.

Olen tyytyväinen myös siihen, että onnistuimme oikeudellisten asioiden valiokunnassa neuvottelemaan luvun viisi kohtuuttomista sopimusehdoista rakentavaan muotoon. Kyseisessä luvussa säännellään sopimuksia, joita kuluttajat eivät yleensä neuvottele henkilökohtaisesti ja jotka ovat usein epärehellisten myyjien väärinkäytösten kohteena.

Pahoittelen kuitenkin sitä, että huolimatta siitä, että olemme tehneet sopimuksen, direktiivin tekstissä on edelleen tiettyjä puutteita. Olen kuitenkin varma siitä, että sitoutumalla voimme korjata ne neuvottelujen seuraavassa vaiheessa ja saavutamme erityisiä etuja kuluttajille ja eurooppalaisille myyjille, koska heitäkään ei saa unohtaa.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(DA) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Andreas Schwab, EU:n sisämarkkinat ovat eurooppalaisen yhteistyömme kulmakivi ja, kuten komissio perustellusti kirjoitti yhtenäismarkkinasäädöksen luonnoksessa viime vuonna, kansalaisten – meidän eurooppalaisten – on oltava sisämarkkinoiden kehittämistä koskevan työn ytimessä. Se on tärkeää muistaa, kun me äänestämme parlamentissa huomenna kuluttajan oikeuksia koskevasta direktiivistä, jota olemme nyt valmistelleet monta vuotta. Kuten me kaikki tiedämme, teksti, josta äänestämme huomenna, on tarkistettu perusteellisesti suhteessa luonnokseen, jonka saimme komissiolta syksyllä 2008, ja täällä parlamentissa me olemme keskittyneet niille aloille, joilla EU:n yhteisistä säännöistä on todellista hyötyä kuluttajille ja yrityksille. Me halusimme osaltamme antaa jäsenvaltioiden laatia lisälainsäädäntöä, jos se tuntuu järkevältä.

Konkreettisesti se merkitsee sitä, että eurooppalaiset kuluttajat huomaavat muutokset ennen kaikkea, kun he tekevät internetissä ostoksia ulkomaisissa verkkokaupoissa. Uusi direktiivi merkitsee sitä, että EU:ssa on internet-kaupankäynnille yhdenmukaiset säännöt ja se tuo kuluttajille monia etuja. Mainitsen vain kolme esimerkkiä. Ensinnäkin kaikilla kuluttajilla EU:ssa on 14 vuorokauden peruutusaika, kun he ostavat jotain verkkokaupasta, joka sijaitsee jossain EU:n jäsenvaltiossa. Toiseksi tuotteen kokonaishinta on eriteltävä ennen kuin kuluttaja suostuu ostamaan tuotteen. Kolmanneksi on oltava mahdollista ottaa yhteyttä myyjään helposti, jos ongelmia esiintyy. Neljäs näkökohta, joka oli erittäin tärkeä meille Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmässä, oli se, että direktiivi on tulevaisuudessa kestävä. Tuote ei ole vain jotain, jota voimme koskettaa fyysisesti – nykyään se käsittää myös henkiset tuotteet. Se voi olla ohjelmisto tai musiikkikappale, jonka me lataamme. Olen siksi erittäin tyytyväinen siihen, että digitaaliset tuotteet on nyt sisällytetty tekstiin.

Ehdotus, josta huomenna äänestetään ja jota vihreiden ryhmä voi tukea, ei edusta täydellistä lainsäädäntöä. Halusimme laajemman, kunnianhimoisemman direktiivin ja halusimme saavuttaa edistystä kaikilla aloilla. Politiikka on taito saavuttaa mahdollinen, ja tämä oli mahdollista tällä kertaa. Kaiken kaikkiaan katson, että Euroopan parlamentti on saavuttanut kohtuullisen tuloksen, joka hyödyttää EU:n kuluttajia.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(EL) Arvoisa puhemies, vahvistimme poliittisena ryhmänä alusta alkaen periaatteen, että Euroopan unionissa on ehkäistävä kaikkia kuluttajien oikeuksien vähennyksiä. Komission alkuperäinen ehdotus, joka tosin oli hyvin kunnianhimoinen, ei täyttänyt kaikkien Euroopan unionin kuluttajien tarpeita. Tämän vuoksi vedettiin punainen lanka läpi koko täysin yhdenmukaistettua direktiiviä koskevan ehdotuksen, kun kävi ilmi, että EU:n kuluttajansuojan taso laskisi.

Parlamentin direktiiviehdotuksessa on kaksi erityisen merkittävää tekijää. Meillä on tarkasteltavana täysin uusi parlamentin ehdotus, joka on hyvin erilainen kuin komission ehdotus ja jossa on erilainen neuvoston näkökanta. Ehdotuksen ydin on yhdistelmälähestymistapa yhdenmukaistamisen osalta, jolloin jäsenvaltiot voivat halutessaan säätää korkeammasta kuluttajansuojatasosta.

Toinen seikka liittyy direktiivin soveltamisalan poikkeuksiin. Vaadimme alusta alkaen, että sosiaalipalvelut, terveydenhoito ja rahapelit jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, koska niillä ei ole mitään tekemistä kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen suhteen kanssa, ja niihin on sovellettava erilaista lähestymistapaa. Olemme tyytyväisiä siihen, että tämä otettiin huomioon.

Parlamentin ehdotuksen kannattaminen ei missään tapauksessa merkitse ehdotonta tukea komission ehdotukselle. Päinvastoin, tähtäämme voimakkaaseen ja johdonmukaiseen kantaan ja kehotamme komissiota ja neuvostoa ottamaan hyvin vakavasti huomioon parlamentin ehdotuksen ytimen, erityisesti yhdenmukaistamisen asteen osalta sekä muiden myyntisopimuksia koskevien säännösten osalta.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, EFD-ryhmän puolesta.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, asiakkaan oikeudet ovat vain yksi monista esimerkeistä, jotka todistavat kuinka yhteisön toimielimillä on valtavia vaikeuksia toteuttaa oikeudellisesti ja poliittisesti hyvin merkittäviä säädöksiä tällä historiallisella hetkellä.

Emme halua, että kaikki tehty työ ja myönteiset saavutukset menevät hukkaan, esimerkiksi tarkistuksemme takautumisoikeudesta, jolla pyritään saamaan aikaan erityinen parannus pienten elinkeinonharjoittajien toimintaan vahingoittamatta kuluttajan oikeuksia. Jos neuvoston kanssa käytävien neuvottelujen tulos on, että perutaan esittelijän ja ryhmien alun alkaen huonoon ehdotukseen tekemät hyvät muutokset, tai jos tuloksena on, että direktiivin yleistä yhdenmukaistamistasoa nostetaan, meille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin äänestää sitä vastaan.

Vastuu tästä tilanteesta on joka tapauksessa Euroopan komissiolla, ei parlamentilla. Joissakin asioissa me Lega Nordin euroskeptikot olemme valmiit suostumaan korkeaan yhdenmukaistamistasoon, mutta vain silloin, kun se sopii yhteen terveen järjen, yleisen edun, pienten ja keskisuurten yritysten etujen ja miksei myös jäsenvaltioiden etujen kanssa.

Niin monimutkaisessa asiassa kuin kuluttajansuoja, tarvittiin alusta alkaen lähestymistapaa, jossa kaikki tämä otetaan huomioon. Olemme tyytyväisiä monien sellaisten tarkistusten perumiseen, joilla kyseenalaistettiin jo ratkaistut asiat. On olennaista, että neuvosto hyväksyy täysimääräisesti parlamentin tekstin, jos se on hyväksyttyjen tarkistusten mukainen.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Arvoisa puhemies, toisinaan kuluttajille tehdään vaikeammaksi ymmärtää toimiensa seuraukset, jos he esimerkiksi lataavat digitaalista sisältöä. Kaikki ovat tottuneet lataamaan netistä sisältöä ilmaiseksi. Joissakin tapauksissa maksut on kuitenkin salattu kuluttajilta, jolloin he tietämättään lataavat tilauksen, huolimatta siitä, että halusivat kertaluotoisen palvelun. Tarvitaan oikeutta peruuttaa sopimus.

Toinen ala, jota kritisoidaan, on etämyynnin ja ovelta ovelle -myynnin yhdistelmä, sillä ihmiset ovat paljon tietämättömämpiä ovellaan. Toisaalta meidän ei pidä säätää tarpeettomasta taakasta pienille ja keskisuurille yrityksille, mitä tulee muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin. Kun kuluttaja esimerkiksi kutsuu kauppiaan tai kampaajan kotiinsa itse, ei ole tarvetta lisätä heidän suojeluaan, koska ei ole kyse heidän yllättämisestään. Tarvitaan siis järkevää ja laaja-alaista kuluttajansuojaa, mutta meidän on tärkeää ottaa huomioon myös pienten ja keskisuurten yritysten edut.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, nyt tarkasteltavana oleva kompromissi on oikein hyvä askel oikeaan suuntaan. Olen tyytyväinen saavutettuun yksimielisyyteen oikeudesta peruuttaa sopimus. Meillä on kuitenkin oltava rohkeutta mennä pidemmälle, erityisesti virheen korjaamisen, takeiden ja kohtuuttomien ehtojen osalta.

Olen vuosia kuunnellut argumentteja, mutta olen aina ollut ja olen edelleen täysimääräisen yhdenmukaistamisen kannalla. Olen vakuuttunut siitä, että yhteiset säännöt ovat sekä kuluttajien että yritysten etu. Avoimuus, oikeusvarmuus ja kilpailu lisäävät kuluttajien valinnanvapautta ja vähentävät byrokratiaa yritysten osalta. Haasteena on löytää oikea tasapaino.

Korkean kuluttajansuojan ja yrityksille koituvien matalien kustannusten vuoksi direktiivistä kuluttajien oikeuksista ei pidä tulla riidanaihe markkinoiden ja kansalaisten välille. Meidän ei myöskään pidä pysyttäytyä väärässä oletuksessa, että kansalliset säännöt suojaavat kuluttajaa, kun taas yhteiset eurooppalaiset säännöt hyödyttävät yrityksiä. Tämä on väärä käsitys. Siitä, että pk-yritysten lisäkustannukset siirtyvät kuluttajien maksettaviksi, ei päästä yli eikä ympäri.

PPE-ryhmä on koko prosessin ajan ollut joustava ja rakentava. Vasemmisto on toiminut jäykästi ja jarruttavasti, rajoittanut keskustelun saivarteluksi vertailevasta oikeudesta, tehnyt kauppaa kansallisilla säännöillä. Katson pikemminkin, että ensisijaiseksi on katsottava Euroopan kansalaisten yhteiset edut. Vähimmäisyhdenmukaistaminen ja kansalliset poikkeukset, sellaisina kuin sosiaalidemokraatit niitä ajavat, yksinkertaisesti estävät kansalaisia hyödyntämästä yhteismarkkinoita täysimääräisesti. Kriisiaikana, jona kohdataan lisääntyvää protektionismia, on yhtä helppoa kuin vastuutontakin olla populisti. Tuen täysin Andreas Schwabia ja tämän loistavaa työtä, ja toivotan hänelle onnea tuleviin neuvotteluihin.

Lopuksi haluan todeta, että direktiivi kuluttajan suojasta on virstanpylväs yhtenäismarkkinoiden uudelleenkäynnistämisessä luottamuksen lisäämiseksi sekä Euroopan kansalaisten odottamien kasvun, kilpailukyvyn ja uusien työpaikkojen lisäämiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, jotkut perustavaa laatua olevat seikat edellyttävät edelleen parannuksia, joten meidän on palautettava mietintö valiokuntaan.

Mietinnön käsittely parlamentissa ei siis ole päättynyt.

Alkuperäinen luonnos oli huono. Näin kansalliset ja Euroopan tason kuluttajajärjestöt meille kertoivat. Minulla on erityisen arvostava käsitys Asturian kuluttajaliitosta ja sen uupumattomasta puheenjohtajasta Dacio Alonsosta.

Onnistuimme saamaan uudelleen tarkasteltavaksi 4 artiklan yleisperiaatteen mahdollisimman laajasta yhdenmukaistamisesta. Meidän on todettava hyvin voimakkaasti, että mahdollisimman laajan yhdenmukaistamisen aikaansaaminen kaikkialla jäsenvaltioissa vähentäisi monien kuluttajien suojaa, koska monissa valtioissa kuluttajien oikeuksia suojellaan perinteisesti enemmän.

Haluan joka tapauksessa korostaa olevan tärkeää varmistaa, ettei luettelo kohtuuttomista sopimusehdoista ole tyhjentävä, mikä merkitsee sitä, että jokainen jäsenvaltio voi lisätä niiden lausekkeiden määrää, joita se ei voi hyväksyä kuluttajien kanssa tehtäviin sopimuksiin; että todistustaakka on käännettävä, jotta elinkeinonharjoittajan tehtävä on osoittaa, että sääntöjen ulkopuolelle jäävät ehdot on neuvoteltu erikseen ja että sopimusehdot on esitettävä selkeästi ja ymmärrettävästi.

Vastustamme edelleen mahdollisimman laajaa yhdenmukaistamista, mitä tulee kohtuuttomiin ehtoihin.

Eurobarometri osoittaa, että 79 prosenttia elinkeinonharjoittajista katsoo, että täysimääräisellä yhdenmukaistamisella tällä alalla on vähän tai ei lainkaan vaikutusta heidän ulkomaisiin toimiinsa.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). - (EN) Arvoisa puhemies, katsonette, että minulla on kaksi ja puoli minuuttia, koska kaikki kollegani eivät ole täällä. Valiokunnan puheenjohtajana haluan aivan aluksi kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Olen iloinen siitä, että he kaikki ovat tänään täällä Andreas Schwabin johdolla yhdessä hyvin voimakkaan varjoesittelijöiden tiimin kanssa, joka osoitti todella voimakasta mielenkiintoa ja asiantuntemusta tällä kokonaisuudessaan monimutkaisella alalla.

Minusta on oikein, kuten Viviane Reding totesi, että lainsäätäjien on nyt edettävä ja tehtävä joitakin päätöksiä. Aika, joka tähän on mennyt, osoittaa, että poliittisia vaikeuksia on niin neuvoston kuin parlamentinkin puolella. Minusta parlamentti on osoittanut, kuten monesti aiemminkin, että se kykenee neuvottelemaan kompromissista. Minusta parlamentin olisi äänestettävä tarkistuksista huomenna, lähetettävä selkeä poliittinen viesti siitä, mitä me haluamme, ja sitten palautettava asia valiokuntaan.

Haluan kiittää puheenjohtajavaltiota ja Enikő Győriä, joka on ollut puheenjohtajavaltion mitä aktiivisin puolestapuhuja, siitä, että muutoksen tuloksena muodostuneelle kannallemme on oltu avoimia. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että olisimme mitenkään sitoutuneet edistämään ja saattamaan päätökseen neuvotteluja. Olemme kuitenkin kansalaisille ja kuluttajille velkaa sen, että järjestämme vähintäänkin avoimen tapaamisen nähdäksemme, onko sopimukselle jonkinlaista perustaa. Uskon kollegojen olevan samaa mieltä.

Kun nyt tarkastellaan ehdotusta, minun on ensinnäkin todettava, että ihailen jäsen Corazza Bildtin innokkuutta, mutta minä en pidä kuluttajan oikeuksia koskevaa direktiiviä virstanpylväänä. Rehellisesti sanottuna se on minusta pikemminkin ponnahduslauta, sillä tällä kohtaa ympärillä on vielä paljon vaikeuksia. Minusta on kyse ensimmäisestä varovaisesta askeleesta yhdenmukaistamisasioiden ratkaisemiseksi, ja se aiheuttaa suuria tunteita ja paljon poliittista levottomuutta. Eri valtioiden kuluttajat ja kuluttajajärjestöt eivät luonnollisesti pidä siitä, että oikeuksia viedään. Minusta se on ollut suurin kohtaamistamme ongelmista.

Minusta meillä on nyt kompromissi, joka todella tuo lisäarvoa kuluttajille ja yrityksille, erityisesti internetin ja rajat ylittävän kaupan osalta. Meidän on säilytettävä tämä ja jotkin muut seikat, mutta lopuksi haluan todeta komission jäsenelle seuraavaa: tarvitsemme epätoivoisesti kehystä, jonka puitteissa voimme edetä kohti laajempaa yhdenmukaistamista. Meillä on lukuisia sirpaleisia aloitteita, myös teidän kuluttajasopimuksia koskeva työnne, sekä muita tarkistuksia. Tarvitsemme kipeästi sellaista pitkän ajanjakson strategista lähestymistapaa, jolla ponnahduslaudoista edetään kohti virstanpylvästä.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Schwabia hänen tekemästään työstä tämän luonnoksen hyväksi. Hän tietää todennäköisesti paremmin kuin kukaan, ettei tehtävä ollut helppo. Olemme direktiiviä koskevan työmme aikana usein korostaneet, kuinka tärkeä se on kuluttajille, mutta se on tärkeä myös elinkeinotoiminnalle ja erityisesti sähköiselle ja rajat ylittävälle kaupankäynnille.

Sähköisiä hankintoja tekevät kuluttajat haluavat ennen kaikkea takeet siitä, että heidän tilaamansa tavarat tai palvelut toimitetaan heille ja että ne vastaavat esitettyä laatua. Tämän vuoksi meidän on taattava, että kuluttajia suojaavat säännökset ovat selkeitä ja avoimia. Meidän ei kuitenkaan pidä tässä keskustelussa unohtaa elinkeinonharjoittajia, jotka odottavat säännöksiä, joista ei koidu heille liiallista taakkaa. Olemmeko onnistuneet sovittamaan yhteen kuluttajien edut ja elinkeinonharjoittajien edut direktiiviä koskevassa työssämme?

Lähes kaksi vuotta kestäneissä keskusteluissa olemme mielestäni edenneet lähemmäs tätä tavoitetta, mutta sitä ei ole vielä saavutettu. Uskon, että eurooppalaiset kuluttajat hyötyisivät paljon enemmän sääntelyn yhdenmukaistamisen enimmäistasosta. Se helpottaisi paljon myös sähköisen kaupankäynnin alalla toimivien yritysten elämää. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että monissa keskeisissä seikoissa olemme onnistuneet löytämään ratkaisuja, jotka vastaavat kuluttajien tarpeita ja samalla tehdään oikeutta yritystoiminnan realiteeteille. Esimerkkinä haluan mainita säädetyn 14 päivän määräajan, jonka aikana kuluttaja voi perua sopimuksen, ja olen tyytyväinen myös tarkistukseen, jolla annetaan elinkeinonharjoittajalle mahdollisuus tehdä palautukset riippuvaiseksi siitä, että kuluttaja on toimittanut näyttöä postituksesta. Tämä on olennainen piirre direktiivissä, sillä se osoittaa, että niin kuluttajilla kuin elinkeinonharjoittajillakin on velvoitteita.

Lopuksi haluan rohkaista neuvostoa ja Euroopan komissiota pyrkimään saamaan aikaan kunnianhimoisen sopimuksen.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (S&D).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, aluksi haluan kiittää esittelijä Schwabia sekä kaikkia varjoesittelijöitä, erityisesti jäsen Gebhardtia, heidän työstään.

Komission alkuperäinen ehdotus oli todellakin absurdi, koska se vaaransi kuluttajansuojan tason pyrkiessä täysimääräiseen yhdenmukaistamiseen. Tämä on perusteltavissa vain niin kauan, kun yhdenmukaistaminen suuntautuu ylöspäin, ei alaspäin, kuten ehdotettiin.

Olen tämän vuoksi tyytyväinen suurimpaan osaan kompromisseja, joilla jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa halutessaan tiukempia sääntöjä, samalla kun taataan korkea vähimmäistaso kaikille kuluttajille unionissa. Sopimuksen enimmäiskesto rajataan siis 12 kuukauteen, etäsopimuksia ja puhelinmyyntisopimuksia koskevaa tiedottamista parannetaan, kun maksua vaaditaan vasta kun neljäntoista päivän harkinta-aika on päättynyt.

Toisaalta ei voida hyväksyä kohtuuttomia sopimusehtoja koskevan luvun V täysimääräistä yhdenmukaistamista. Ensinnäkään valittu suojelun taso ei ole tyydyttävä, ja siinä jopa sivuutetaan vilpillisten käytäntöjen todellisuus, koska ne edellyttävät sellaista valppaustasoa, jota yhteisön lainsäädännöllä ei voida taata.

Koska näin on, kaiken liikkumavaran vieminen jäsenvaltioilta tällä alalla vaikuttaa vastuuttomalta teolta. Toivonkin lainsäätäjien saavan aikaan tasapainoisen tekstin, jolla taataan aito ja ytimeltään yhteinen korkeatasoinen suojelu.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). (CS) Arvoisa puhemies, haluan ensiksi esittää kiitokseni ja kunnioitukseni Andreas Schwabille, joka on niin taitavasti käsitellyt 1600 tarkistusta ja saanut aikaan mietinnössä järkeviä kompromissimuotoja. Olen iloinen siitä, että hän onnistui säilyttämään komission alkuperäisen ehdotuksen kaksi perustavaa laatua olevaa periaatetta: sääntelyn parantamista koskevan periaatteen yksinkertaistamalla ja päivittämällä sääntöjä niiden esteiden poistamiseksi, joita yrittäjät kohtaavat sisämarkkinoilla päivittäin harjoittaessaan liiketoimintaa EU:N jäsenvaltioissa, ja toisen periaatteen, jolla pyritään kuluttajansuojalainsäädännön mahdollisimman laajaan yhdenmukaistamiseen poistamalla yksittäisten valtioiden soveltamia useita poikkeuksia.

Huolimatta siitä, että emme lopulta onnistuneet pääsemään sopimukseen täydestä yhdenmukaistamisesta kaikissa direktiivin luvuissa, uusi järjestelmä on hyvin merkittävä askel eteenpäin, johon liittyy rajat ylittävän kapuan esteiden poistamista ja näin ollen lopulta entistä laajempi kilpailu sisämarkkinoilla.

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, pelkäänpä, että olen se, joka kaataa kylmää vettä niskaan. Huolimatta valiokuntakäsittelyn aikana tehdyistä monista parannuksista komission ehdotukseen, ja niistä meidän on kiittäminen pääasiassa esittelijä Schwabia, minusta nykyiseen pakettiin sisältyy liiallinen määrä säännöksiä ja siitä seuraa liian monimutkaista lainsäädäntöä. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten on hyvin vaikea selviytyä tästä. Lisäksi siitä ei todella ole hyötyä kuluttajille, sillä on hyvin vähän vaikutusta yhdenmukaistamisen kannalta, eikä se auta meitä edistymään sisämarkkinoiden toteuttamisessa ja Euroopan tekemisessä suotuisaksi paikaksi yritysten sijoittautumiselle.

Koska käytettävissä olevaa aikaa on vähän, voin valitettavasti tarkastella vain yhtä seikkaa. Komission ehdotuksella on laajennettu valtavasti kahden määritelmän ulottuvuutta, ja tässä tapauksessa on menty liian pitkälle, mikä käy selvästi ilmi siitä, että esitettyjä tarkistuksia oli. Tästä on ollut vaikea käydä järkevää keskustelua parlamentissa. Komissio ei myöskään ole mitenkään perustellut näiden määritelmien laajentamista. Missään liitteissä tai parlamentille toimitetuissa asiakirjoissa ei esitetä tälle mitään perusteluja. Toinen tapaus koskee etämyyntisopimuksia. Onneksi tämä laajennus on palautettu kuulemismenettelyyn ja sitä on tarkistettu, mikä oli hyvin tervetullutta. Toinen tapaus koskee kuitenkin muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviä sopimuksia, ja niitä haluan tarkastella tässä.

Tulevaisuudessa kaikkiin yrityksen liiketilojen ulkopuolella tehtyihin sopimuksiin sovelletaan suurta määrää säännöksiä ja peruuttamisoikeuksia, vaikka kuluttaja, kuten jäsen Obermayr juuri mainitsi, olisi pyytänyt sähkömiehen, sisustussuunnittelijan, maalarin tai puusepän tulemaan kotiinsa. Tiedän, että tähän on lukuisia poikkeuksia, joita te, jäsen Schwab, ja valiokunta olette parantaneet, niin sisällön kuin sanamuodon osalta. Tästä jää kuitenkin valtava määrä oikeudellisia sudenkuoppia, jotka voivat osoittautua tuhoisiksi mikroyrityksille ja pienyrittäjille ja jopa vaarantaa näiden selviytymisen.

Minusta tämä osa ehdotuksesta on tarpeeton. Se voitaisiin poistaa aiheuttamatta mitään ongelmia yhdessä lukujen 4 ja 5 kanssa. Siinä tapauksessa loppu ehdotuksesta ja kuulemiset eivät olisi lainkaan huonoja.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D). - (EL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Schwabia sekä sosialistivarjoesittelijä Gebhardtia. Haluan kiittää heitä ja samalla kunnioitan heitä, koska he osoittivat suurta periksi antamattomuutta ja suurta kärsivällisyyttä saattaessaan meidät tilanteeseen, johon olemme keskustelussa päätyneet, joka on mielestäni hyvä pohja komission jäsen Redingin työlle, jonka sanat mielestäni antavat meille aihetta optimismiin.

Itse katson, että vähimmäistason yhdenmukaistaminen on oikein hyvä ja samalla oikein käytännöllinen perusta työlle. Kotimaassani Kreikassa on saatu aikaan hyvin korkea kuluttajan oikeuksien suojelun taso. Kuten varmasti ymmärrätte, en halua tämän kuluttajan suojan korkean tason vaarantuvan.

Myönnän, että olin hyvin huolestunut kuullessani jäsen Schwabin puhuvan – ja kuulin siitä ensi kertaa – enimmäistason yhdenmukaistamisesta. Muistin jotain, mitä olin lukenut lehdestä: joku yritti saada aikaan maailman kauneimman naisen yhdistämällä yhden näyttelijättären silmät, laulajattaren nenän ja toisen näyttelijättären suun. Tulos oli hirviömäinen.

Esitän tämän vertauksen osoittaakseni, että voimme aloittaa mitä parhain aikomuksin ja epäonnistua toivotun tuloksen saavuttamisessa. Tämän vuoksi katson yhdenmukaistamista koskevien vähimmäislausekkeiden olevan oikea perusta työlle.

 
  
MPphoto
 

  Damien Abad (PPE).(FR) Arvoisa puhemies, haluan aluksi esittää kiitokseni esittelijämme Schwabin työstä, joka antaa meille tänään mahdollisuuden saavuttaa laajaa yksimielisyys kaikkien poliittisten ryhmien kesken tästä tekstistä, vaikka sen alku olikin huono.

Kyllä, Euroopan tulee olla synonyymi edistykselle ja käytännön saavutuksille, ja sen me näemme näistä kuluttajia koskevista ehdotuksista. Tästä lähtien eurooppalaisilla on oikeus perua sopimus hankkiessaan tavaroita sähköisistä huutokaupoista, kuten eBaysta.

Olemme onnistuneet esittämään tekstin, jolla toisaalta vahvistetaan puite-edellytyksiä rajat ylittävän kaupan lisääntymiselle Euroopan unionissa ja toisaalta autetaan meitä olemaan madaltamatta kuluttajansuojan tasoa jäsenvaltioissa. Päinvastoin, sitä korotetaan.

Ensinnäkin kannatan näkemystä, että vahvistaaksemme taantumasta elpymistämme meidän on luotava uuden kasvun lähteitä ja että yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamisen ja järkeistämisen ansiosta yrityksemme voivat paremmin hyödyntää yhtenäismarkkinoiden koko potentiaalia. Tiesittekö, että vain 22 prosenttia hankinnoista Euroopassa tapahtuu yli rajojen? Paremman sääntelykehyksen tarjoaminen yrityksille koskee siis myös talouden elpymiseen osallistumista.

Kun tekstistä neuvoteltiin, halusimme kunnianhimoisempaa ja kuitenkin käytännöllistä lähestymistapaa. Periaate oli yksinkertainen: ei yhdenmukaistamista ilman vastaavan tason suojelua. Tämän vuoksi olen iloinen siitä, että olemme onnistuneet säilyttämään joitakin kansallisten lainsäädäntöjen näkökohtia, joihin yhden tai toisen jäsenvaltion kuluttajat ovat kiintyneitä. Ranskassa kuluttajat voivat edelleen hyödyntää takuuta piileviä vikoja vastaan tai ovelta ovelle -myyntiä koskevaa hyvin suojelevaa lainsäädäntöämme.

Lisäksi osoitamme tänään, että Euroopan parlamentti, oikeisto- ja vasemmistoryhmät yhdessä, kykenevät vastaamaan kansalaisten jokapäiväisiin huolenaiheisiin, ja olen siitä iloinen. Ratkaisu on tietenkin enemmän Eurooppaa, muttei minkälaista tahansa. Tarvitsemme Eurooppaa, joka suojelee, Eurooppaa, joka vakuuttaa, ja Eurooppaa, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaisille, kansalaisille, kuluttajille ja yrityksille.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Arvoisa puhemies, menneinä aikoina lause "asiakas on kuningas" piti paikkansa, elinikäinen takuu ei ollut poikkeuksellista ja laatu oli kunnia-asia. Nykymaailma on selvästi toisenlainen. Nyt meidän on ajateltava kuluttajan oikeuksia, kuluttajansuojaa ja tämän takaavaa lainsäädäntöä. Vaikuttaa siltä, että asiakastyytyväisyys ei ole enää aina parasta kaupallista politiikkaa, ja on jopa liikaa jokapäiväisiä esimerkkejä aivan päinvastaisesta.

Tämän vuoksi on tärkeää käydä perinpohjaista keskustelua lainsäädännöstä, joka ei saa heikentää kuluttajan oikeuksia, mutta jonka on vastattava uusiin haasteisiin. Meidän on ymmärrettävä, kuinka erilaiset lähtökohdat EU:n eri jäsenvaltioissa on kuluttajien oikeuksien osalta. Meidän on pyrittävä vahvistamaan kuluttajansuojaa siellä, missä nyt vallitsee oikeudellinen kaaos ja epävarmuus, jotka houkuttelevat erilaisia roistoja ja vaarantavat luottamuksen sisämarkkinoihin. Toisaalta meidän on säilytettävä kuluttajansuojan korkea taso siellä, missä se jo on olemassa tehokkaassa muodossa. Tämä on peruslähestymistapa kuluttajan oikeuksia koskevassa direktiivissä, ja tämän vuoksi kannatan täysin ryhmäni kantaa. Haluan tietenkin myös kiittää kaikkia esittelijöitä heidän tekemästään suuresta työstä. Kuluttajansuoja ei todellakaan ole vastoin rehellisen yrittäjän etua. Pikemminkin päinvastoin.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella esittelijä Schwabia siitä määrätietoisuudesta neuvotteluissa, jolla päästiin tähän merkittävään kompromissiin, ja haluan kiittää myös kaikki niitä, jotka tekivät hänen kanssaan työtä tämän mietinnön parissa.

Me toivomme sekä varmistavamme korkean tason suojelun eurooppalaisille kuluttajille että sitä, että eurooppalaiset yritykset koostaan riippumatta voivat tarjota asiakkaille kaikissa 27 jäsenvaltiossa tavaroita ja palveluita ilman tarpeettomia oikeudellisia esteitä.

Uudella direktiivillä lakkautetaan lainsäädännöllinen pirstaleisuus, joka on haitannut osallistumista rajat ylittäville markkinoille, ja sillä annetaan sisämarkkinoille merkittävä sysäys. Korostan tietojen antamista kuluttajille koskevia uusia säännöksiä: tietojen on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja oikea-aikaisia.

On myös tärkeää, että todistustaakka tietojen antamista koskevasta vaatimuksenmukaisuudesta on elinkeinonharjoittajalla. Etäsopimuksia, erityisesti puhelimessa tai internetissä tehtyjä, koskevat säännöt on laadittava, ja kuluttajia on suojattava yksinkertaisin ja tehokkain mekanismein. Olemme varmoja siitä, että kun toimielinten väliset neuvottelut on saatu päätökseen, uusi direktiivi edistää osaltaan sitä, että Euroopan unionista tulee entistä kilpailukykyisempi ja dynaamisempi, kuten globaali talous edellyttää.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin aikaansaaminen, toisin sanoen monialaisen välineen luominen yksinkertaistamaan, tiivistämään ja täydentämään nykyisiä neljää direktiiviä, on myönteistä kehitystä.

Kestävän kasvun ja työllisyyden kannalta sisämarkkinat, joilla on korkea kuluttajansuojataso, ovat keskeisessä asemassa.

Jotta tämä saataisiin aikaan perussopimuksen mukaisesti, jäsenvaltioita ei pidä estää soveltamasta kuluttajansuojaa lisääviä toimenpiteitä. Täysimääräistä yhdenmukaistamista on tämän vuoksi käytettävä vain tarvittaviin näkökohtiin johdonmukaisen kehyksen luomiseksi rajat ylittävälle liiketoiminnalle lisäarvon vuoksi.

Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa ollaan laajasti yhtä mieltä siitä, että rahoituspalveluiden on oltava olennainen osa tätä sääntelyä, jotta siitä tulee aidosti laaja-alaista, että sitä on koordinoitava alakohtaisen lainsäädännön kanssa EU:n tasolla ja kansallisella tasolla, jotta siihen ei jää puutteita, ja että on hankittava asiantuntijoiden neuvoja.

Tämä suuntaviiva ei heijastu tekstissä tyydyttävällä tavalla, joten se tarvitsee vielä hienosäätöä ennen lopullista äänestystä.

Meidän on vielä edistyttävä eurooppalaisten kuluttajien peruskirjaa koskevassa asiassa rahoituspalveluiden alalla.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kiittäkäämme jäsen Schwabia hänen esittämästään arvokkaasta työstä. Yhdenmukaiset kuluttajansuojasäännöt sekä kaikkialla samaa merkitsevät käsitteet antavat kansalaisille luottamusta ja takaavat samalla entistä suuremman oikeusvarmuuden. Kaikella tällä on eniten merkitystä niille kansalaisille ja yrityksille, jotka haluavat vapaasti harjoittaa oikeuksiaan käydä kauppaa sisämarkkinoilla. Esittelijän ehdotus, jonka mukaan kuluttajansuojan yhdenmukaistamisen vähimmäistasoa on täydennettävä teknisten sääntöjen täysimääräisellä yhdenmukaistamisella, on ainoa hyväksyttävissä oleva sääntelyratkaisu nykytilanteessa. Enimmäis- ja vähimmäistason yhdenmukaistamisen yhdistelmä voi olla vaihtoehto, jonka kaikki voivat hyväksyä.

Nykyiset rajat ylittävän liiketoiminnan esteet haittaavat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien toimintaa yli jäsenvaltioiden rajojen. Tilastot osoittavat, että monet suhtautuvat edelleen vastahakoisesti EU:n sisäisiin hankintoihin internetissä, ja olisi suotavaa muuttaa tätäkin. Lisäksi haluan sanoa, ja ajattelen nyt pääasiassa jäsenvaltioita Keski- ja Itä-Euroopassa, että tarvitaan kipeästi kattavaa ja rakentavaa sääntelykehystä. Entistä avoimempiin yhteisiin sääntöihin perustuva järjestelmä lisää kuluttajien tietoisuutta, joka ei ole aivan täydellistä tällä alueella, mutta jota Länsi-Euroopassa on ollut jo kauan. Kehittynyt kuluttajansuojapolitiikka on myös keino tukea pk-yrityksiä. Meidän on tämän vuoksi oltava varovaisia, jottemme hankaloittasi niiden tilannetta liian tiukalla lainsäädännöllä.

Keskeinen näkökohta on elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteen tarkempi määrittäminen, mikä edistäisi osaltaan lainsäädännön mukaisten ja kaupalliselta kannalta oikeudenmukaisten liiketoimien määrän lisääntymistä. Ei ole sattuma, että myös puheenjohtajavaltio Unkari katsoo tämän direktiiviehdotuksen yhdeksi ensisijaisista tavoitteistaan kuusikuukautisella kaudellaan. On symbolista ja selvä viesti, että parlamentti sai tämän mietinnön esityslistalleen muutama päivä kansainvälisen kuluttajan oikeuksien päivän jälkeen. Tekemällä oikean päätöksen voimme helpottaa lähes 500 miljoonan kuluttajan ja 22 miljoonan yrityksen elämää Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella esittelijä Schwabia ja hänen kollegoitaan hyvästä työstä, jota he ovat tehneet yli kaksi vuotta. Se on epäilemättä ollut heidän osaltaan suuri saavutus. Haluan myös kiittää puheenjohtajavaltio Unkarin edustajaa Enikő Győriä. Hän on hyvin innokas, on täällä koko päivän ja on aina myös Strasbourgissa. En usko koskaan nähneeni ketään yhtä innokasta.

(EN) Nyt on kyse sisämarkkinoista, yhdenmukaistamisesta, lisäarvosta, mikä kaikki on hyvin tärkeää. Kyse ei ole lopullisesta tuotteesta, vaan käynnissä olevasta työstä: erityisesti on pantava merkille peruuttamisoikeus, kohtuuttomat sopimusehdot ja varsinkin joustolausekkeet, joilla annetaan kansallisille hallituksille joustovaraa. Jos meillä olisi vastaavaa muissakin, EGR-direktiivin kaltaisissa direktiiveissä, ne toimisivat paremmin. Lopuksi haluan vain todeta, että se täydentää palveludirektiiviä ja tietosuojadirektiiviä koskevaa työtä, jonka parissa minä työskentelen. Tämän vuoksi edistys on hyvää.

(GA) Kiitän esittelijä Schwabia työn loppuun saattamisesta.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi onnitella esittelijä Schwabia sekä jäsen Gebhardtia heidän tekemästään työstä.

Esitän yleisen ajatuksen. Ei ole kyse lisääntyvästä protektionismista, vaan pikemminkin siitä, ettei poisteta joissakin jäsenvaltioissa jo olemassa olevia oikeuksia.

Tämä johtuu siitä, että jos haluamme luoda aidot sisämarkkinat yritysten ja kuluttajien välisille suhteille ja tähtäämme siihen, meidän on samaan aikaan luotava tasapaino kuluttajan oikeuksien korkeatasoisen suojan ja yritysten kilpailukyvyn puolustamisen välille.

Tähän tasapainoon liittyy yhdenmukaistamisen vähimmäistasosta sopiminen sekä mahdollisuus, että jäsenvaltioiden sallitaan säilyttää tai antaa kuluttajansuojaa parantavia säännöksiä.

Me emme voi antaa EU:n lainsäädännön antamisen johtavan siihen, että kuluttajien ja käyttäjien suoja heikkenisi.

Olen iloinen siitä, että neuvottelut ovat parantuneet Euroopan parlamentissa, mutta halua korostaa, ettei olemassa olevia oikeuksia saa poistaa.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijä Schwabia ja hänen lausunnon valmistelijoista ja varjoesittelijöistä koostuvaa tiimiään erinomaisesta työstä mietinnön yhteydessä. Vei kauan aikaa valita linja, joka olisi riittävän tasapainoinen sekä kuluttajille että yrityksille. Olen tyytyväinen yleiseen kompromissiin, jonka kaikki poliittiset ryhmät ovat hyväksyneet, ja uskon, että uskon, että tämä on merkittävä askel eteenpäin kaikkien Euroopan unionin kuluttajien kannalta.

On merkittäviä parannuksia, kuten sopimusten selkeitä tietovaatimuksia koskevat säännökset ja peruuttamisoikeutta koskevien säännösten yhdenmukaistaminen. Mietintö ei tietenkään ole täydellinen, se on kompromissi. Tästä on esimerkkinä 22 a artikla, joka velvoittaa elinkeinonharjoittajan toimittamaan tavaran toiseen jäsenvaltioon. On tuotteita ja palveluita, joita tämän ei pitäisi kattaa niiden luonteen vuoksi, kuten erityisesti pilaantuvat tuotteet. Myös digitaalisissa tuotteissa voi ilmetä ongelmia. Alkuperäinen aikomus edistää rajat ylittävää liiketoimintaa on oikein hyvä, ja toivon todella, että tulevissa neuvotteluissa neuvoston kanssa onnistumme tekemään nämä mukautukset optimaalisen tuloksen aikaansaamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Arvoisa puhemies, minusta jokaisella kuluttajalla olisi oltava oikeus saada tietoa ennen sopimuksen tekemistä. Vähittäismyyjien olisi tiedotettava kuluttajilla ja saatava näiden suostumus, myös kaikissa tapauksissa, joissa summa veloitetaan heidän pankki- tai luottokortiltaan.

On myös tärkeää, että suojaamme kuluttajia kohtuuttomilta sopimusehdoilta. Valitettavasti pankki- ja vakuutuspalveluissa, sähköisen viestinnän palveluissa ja matkailupalveluissa sopimuslausekkeet on usein painettu selkäpuolelle hyvin pienellä tekstillä. Asiakkaat kuitenkin allekirjoittavat rekisteröitymisen tai laskun hyvin usein edes lukematta kääntöpuolen sopimuslausekkeita.

Edes tapauksissa, joissa asiakas lukee kaikki sopimuslausekkeet ja ilmoittaa, ettei hyväksy yhtä niistä, hänellä ei ole mitään neuvotteluvaltaa. Tällaisessa tapauksessa ensimmäinen asiakkaan saama vastaus on, että kyseessä on yrityksen vakiosopimus ja ettei sitä voi muuttaa.

Kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten olisi tarkistettava tällaiset vakiosopimukset suojatakseen kuluttajia kohtuuttomilta ehdoilta.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Arvoisa puhemies, haluan kiittää Andreas Schwabia erinomaisesta työstä sekä ehdotusteni tukemisesta. Se, että kuluttajat saavat tietyin edellytyksin oikeuden internetistä tilattujen tuotteiden toimitukseen ja palvelun suorittamiseen kaikkiin jäsenvaltioihin, on merkittävä muutos verkko-ostoksissa. Kolmasosa myyjistä kieltäytyy toimittamasta tavaroita yli rajojen, erityisesti uusiin jäsenvaltioihin.

Uskon myös, että neuvosto hyväksyy kompromissiversiomme, joka sisältää myös ehdotukseni tietokonelaitteistojen ja sähkölaitteiden yhteensopivuuden ilmoittamisvelvoitteesta, sopimusehtojen luettavuudesta, kuluttajien oikeuksista järjestetyillä ostoskierroksilla sekä jäsenvaltioiden mahdollisuudesta laajentaa kuluttajan oikeuksia, myös takeita, vapaaehtoisjärjestöihin ja pienyrityksiin. Tämän direktiivin merkitys on selvä. Eurooppalaisen kuluttajan varustaminen yksiselitteisillä oikeuksilla on paras tapa saada aikaan oikeudenmukaista sisäistä kauppaa EU:hun.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Arvoisa puhemies, Eurooppa 2020 -strategian mukaan korkeatasoinen kuluttajansuoja takaa laadukkaat tuotteet, mutta parantaa myös kuluttajien luottamusta ja edistää näin sisämarkkinoiden toimivuutta.

Kuluttajan oikeuksien osalta nykyinen vähimmäissääntely tarjoaa kaikille jäsenvaltioille vapauden mukauttaa EU:n säännöksiä kansallisiin periaatteisiin, ja minusta tämä lähestymistapa on säilytettävä.

Euroopan unioni voi helpottaa sisämarkkinoiden entistä parempaa yhdenmukaistamista korkean tason kuluttajansuojalla korottamalla nykyistä yhdenmukaistamisen vähimmäistasoa parhaiden kansallisten käytäntöjen tasolle.

Minusta eurooppalaisen vastuujärjestelmän virheiden osalta on oltava oikeudenmukainen, jotta kuluttajansuoja ja luottamus markkinoihin paranevat, mikä lisää tuotteiden käyttöikää.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).(HU) Arvoisa puhemies, eurooppalaisissa kuluttajan oikeuksia koskevissa säännöissä noudatetaan tällä hetkellä periaatetta vähimmäistason yhdenmukaistamisesta. Niillä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus poikkeuksiin, ja kaikki tämä muodostaa EU:lle myös epäedullisen kilpailuaseman. Olen tyytyväinen jäsen Schwabin laatimaan erinomaiseen mietintöön. Useiden vuosien neuvottelujen jälkeen on tullut aika päästä sopimukseen asiasta, ja kuten ministeri Győri totesi, myös puheenjohtajavaltio Unkari pyrkii tähän. Pirstaleisuuden vähentämiseksi EU:n sisämarkkinoilla me tarvitsemme kuluttajan oikeuksien vahvempaa valvontaa ja meidän on annettava kuluttajille mahdollisuus tehdä parempia päätöksiä asettamatta yrityksiä epäedulliseen asemaan lainsäädännön vuoksi. Yhtenäiset sisämarkkinat edellyttävät yhtenäisiä eurooppalaisia kuluttajan oikeuksia koskevia sääntöjä. Tämän vuoksi on tärkeää, että sopimukseen päästään ensimmäisessä käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, komission varapuheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, minun on todettava, että tämä oli hyvin rakentava keskustelu parlamentissa, kun kaikki tahot ovat samaa mieltä siitä, että tarvitsemme nykyistä paremman, rakentavamman ja tehokkaamman kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin – ja samaa mieltä ollaan myös siitä, että vaikka tämä ei kenties ole täydellinen, se on kuitenkin parempi kuin nykyinen, joka on kaikkea muuta kuin täydellinen, kuten kaikki myöntävät.

Olen myös harvoin nähnyt sellaista yksimielisyyttä, jolla parlamentissa on tänään kehuttu esittelijä Andreas Schwabia ja hänen yhteisesittelijöitään. Toivon tämän yksimielisyyden säilyvän, sillä olemme nyt siirtymässä hyvin erikoiseen menettelyyn, ja meillä on hyvin vähän aikaa saada aikaan tätä parempaa lainsäädäntöä, jota kaikkien poliittisten ryhmien puheenvuoron käyttäneet jäsenet toivovat. Rohkaisenkin teitä antamaan mietinnön esittelijöillenne neuvottelujen lähtökohdaksi. Tiedän, että puheenjohtajavaltio Unkari tekee kaikkensa saattaakseen tämän erikoisen menettelyn myönteiseen lopputulokseen.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, neuvoston puheenjohtaja. (HU) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, yhdyn niihin, jotka sanoivat tätä erinomaiseksi keskusteluksi. Se on ollut hyvin rakentava keskustelu, ja kiitämme teitä tuestanne puheenjohtajavaltio Unkarin ja asiantuntijoidemme puolesta. Toivon, että voimme jatkaa kuulemisia samassa ilmapiirissä. Haluan tarkastella joitakin keskustelussa esille otettuja erityiskysymyksiä. Monet ovat toivoneet luetteloa kohtuuttomista sopimusehdoista. Olemme samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että Euroopan tason luettelolla olisi lisäarvoa. Vaikka voimassa olevaan lainsäädäntöön sisältyy ohjeellinen luettelo esimerkeistä, tosiasiassa lisäarvoa toisi yhtenäisen eurooppalaisen luettelon laatiminen. Tälle ei kuitenkaan vielä ole riittävää tukea neuvostossa, ja se on yksi syy sille, että neuvosto päätti jättää asian pois.

Jotkut kysyivät, vaikkakin jäsen Gáll-Pelcz vastasi tähän puolestani, miksi on tarpeen päästä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Kuten sanottu, aloitimme neuvottelut lokakuussa 2008, Ranskan puheenjohtajuuskaudella. Kahden ja puolen vuoden aikana olemme pitäneet yli 60 työryhmän kokousta, joten katsomme, ettei mahdollisuuksia mukautuksiin vastustaneiden määrävähemmistöjen ratkaisemiseksi enää ole, ja tämän vuoksi meidän oli päätettävä direktiivin soveltamisalan merkittävästä kaventamisesta etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin. Kavennettu soveltamisala ja näin kohdennettu yhdenmukaistaminen tulevat varmasti johtamaan nopeammin sopimukseen, enkä näe, mitä lisäarvoa olisi jatkamisella ja toisella käsittelyllä.

Euroopan parlamentin alustava kanta on monilta osin lähellä neuvoston yleistä lähestymistapaa, joten katson, ettei meidän pitäisi hukata ja kehotan kaikkia olemaan hukkaamatta tätä mahdollisuutta sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä.

(EN) Pidin jäsen Harbourin kommentista, joka koski sitä, onko tämä tilanne ponnahduslauta vai virstanpylväs. Jos haluamme olla realisteja – ja minä en pidä liioittelusta – minusta tämä on ponnahduslauta, ei virstanpylväs. Se olisi voinut olla virstanpylväs, mutta olosuhteet eivät yksinkertaisesti olleet oikeat. Voimme pitää sitä ponnahduslautana, kun tarkastelemme kansalaisten ja kuluttajien etuja.

Me kaikki tiedämme, että jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia oikeudellisia olosuhteita. Täydellisempi yhdenmukaistaminen ei tässä vaiheessa olisi ollut mahdollista. On paljon parempi, että soveltamisala on suppeampi ja että voidaan päästä sopimukseen. Tämä todella auttaa lisäämään kuluttajien oikeuksia ja tätä kautta etenemään kohti yhtenäismarkkinoiden loppuunsaattamista.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, kysymystä siitä, onko kyseessä virstanpylväs vaiko ei, voitaisiin käsitellä hyvin pitkään. On esimerkiksi selvää, että Altiero Spinellin kaltaiset Euroopan yhteisön perustajat, jonka mukaan olemme nyt nimenneet ryhmämme kokoushuoneen, kykenivät tarkastelemaan perustavanlaatuisempia kysymyksiä Euroopassa. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että nykyisin edistys tapahtuu Euroopassa pienin, rakentavin askelin. Tästä syystä haluan kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita jäseniä, jotka ovat tehneet tämän kompromissin mahdolliseksi omilla panoksillaan tarkistuksiin. Kompromissi on aina mahdollisuus löytää tasapaino eri etujen välillä. Kukaan ei ole täysin tyytyväinen, mutta kaikki ovat valmiita parantamaan edelleen valittua lähestymistapaa. Tämän vuoksi uskon, että olemme oikealla tiellä.

Haluan tässä yhteydessä kiittää komission varapuheenjohtaja Redingiä hänen jatkuvasta sitoutumisestaan sekä tuestaan ja rohkaisustaan niin tässä keskustelussa kuin monissa muissakin tapaamisissa. Toivon, että voimme edelleen luottaa häneen kuulemisissa neuvoston kanssa. Kiitän valiokunnan puheenjohtaja Harbouria hänen kärsivällisyydestään esittelijän ja muiden valiokunnan jäsenten kanssa sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja Lehnea. Neuvoston osalta toivon entisen parlamentin jäsenen Győrin neuvoston puheenjohtajan ominaisuudessa ymmärtävän, että Euroopan parlamentti voi joutua muuttamaan ehdotusta, jonka neuvosto onneksi hyväksyi 24. tammikuuta. Joillakin aloilla haluamme päästä pidemmälle, joten käymme seuraavina viikkoina rakentavia keskusteluja myönteisen ratkaisun löytämiseksi. Paljon kiitoksia.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.30.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), kirjallinen.(GA) Olen tyytyväinen siihen, mitä tehdään kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi EU:ssa. Kannatan myös ehdotettuja toimenpiteitä rajat ylittävän kaupan helpottamiseksi sekä toimenpiteitä kuluttajansuojaa koskevien EU:n sääntöjen selventämiseksi nykyisen epävarmuuden poistamiseksi.

Avoimuus ja parempi tiedottaminen yrityksille ja kuluttajille edistävät suuresti osaltaan kuluttajien luottamusta markkinoihin, ja tämä rohkaisee talouskasvua. Olen kuitenkin jokseenkin huolestunut joistakin toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vaikka nämä yritykset varmasti kannattavat toimenpiteitä, joilla luodaan selkeämpi oikeudellinen kehys ja täydennetään nykyisiä kuluttajansuojamekanismeja, jotkut niistä ovat huolissaan siitä, että jotkin uusista säännöksistä voivat vaikuttaa yritysten jokapäiväiseen toimintaan. Tällaiset toimenpiteet voivat lisätä paljon byrokratiaa ja tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

Suojellessamme kuluttajia meidän on oltava varmoja, ettemme tapa yrityksiä ja palveluja, jotka on tarkoitettu näille kuluttajille.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), kirjallinen. – (CS) Ehdotuksessa direktiiviksi kuluttajan oikeuksista yhdistetään neljä nykyistä yhteisön oikeuden säädöstä yhdeksi säädökseksi. Säädökset koskevat muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviä sopimuksia, kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja, kuluttajansuojaa etäsopimuksissa ja tiettyjä näkökohtia kulutustavaroiden myynnissä ja takuissa. Näiden neljän direktiivin yhteensulattamisella pyritään vahvistamaan sisämarkkinoita ja edistämään rajat ylittävää kauppaa. Korkeatasoinen kuluttajansuoja parantaa tuotteiden laatua ja lisää kuluttajien luottamusta ja edistää näin sisämarkkinoiden toimivuutta. Meidän on estettävä pyrkimys säätää kahden vuoden tiukasta takuuajasta, sillä tällainen säännös heikentäisi kuluttajansuojaa monissa valtioissa, sillä näiden jäsenvaltioiden olisi lyhennettävä kansallisen lainsäädäntönsä mukaista takuuaikaa, mikä heikentäisi kuluttajan asemaa. Tavoite kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi rajat ylittävissä hankinnoissa, joissa kuluttajat kokevat eniten esteitä kieliongelmien, maksujärjestelmään kohdistuvan luottamuksen puutteen ja yritysten rajat ylittävää kauppaa kohtaan kokeman haluttomuuden vuoksi, on oikea. Talous- ja raha-asioiden valiokunnan esittelijän kritiikki, kun tämä pahoittelee sitä, ettei ehdotuksessa oteta huomioon tuotekehittelyn muutosten ja innovaation kautta syntyviä uusia tuotteita, esimerkiksi digitaalisia tuotteita, on aivan perusteltua. Viihde- ja kulutuselektroniikan alalla ohjelmistoja ja muita aineettomia palveluja sisältävät tuotteet ovat yhä yleisempiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjallinen. – (SK) Yhdenmukaisuuden puute nykyisten lakien ja standardien välillä on usein jarruttava tekijä kuluttajille ja yrityksille, jotka harkitsevat rajat ylittävään kauppaan osallistumista. Kuluttajat ja yritykset kohtaavat esteitä, jotka liittyvät erilaisiin markkinaolosuhteisiin.

On tarpeen yhdenmukaistaa laajasti kyseistä sopimusta, erityisesti jotta voidaan säilyttää kuluttajien oikeuksien suojelun korkea taso. Alakohtaisten vaihteluiden lisäksi direktiivin soveltamisala rajataan pääasiassa muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin. Suurin osa rajat ylittävistä liiketoimista perustuu tällaisiin sopimuksiin.

Myös se, sovelletaanko yhdenmukaistettuja sääntöjä tiettyyn sopimukseen, perustuu pääasiassa määritettyjen ehtojen sanamuotoon. Jotkut näistä ovat usein oikeudelliselta kannata puutteellisia ja huonoja.

On todella tarpeen varmistaa korkean tason suojelu kuluttajille kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja että heille voidaan tarjota tavaroita ja palveluita ilman tarpeettomia oikeudellisia esteitä. Tämä auttaa lisäämään kuluttajien luottamusta ja saa yrityksetkin kiinnostumaan enemmän rajat ylittävästä liiketoiminnasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D), kirjallinen.(FR) Haluan kiittää jäsen Schwabia ja varjoesittelijöitä heidän työstään. Komission alkuperäistä ehdotusta ei voitu hyväksyä, koska sillä pyrittiin yhdenmukaistamaan täysimääräisesti kuluttajien oikeuksia koskevat säännöt ilman että niitä yhdenmukaistettaisiin järjestelmällisesti kaikkein suotuisimman kansallisen lainsäädännön kanssa.

Toisin sanoen monien jäsenvaltioiden olisi pitänyt poistaa kansallisesta lainsäädännöstään säännöksiä, joilla itse asiassa taataan parempi kuluttajansuoja. Ranskassa olisi tämän seurauksena jouduttu luopumaan kahdesta merkittävästä osasta lainsäädäntöä: takuusta piileviä vikoja vastaan ja säännöstä, jonka mukaan ovelta ovelle -myyjä ei voi ottaa maksua ennen harkinta-ajan päättymistä.

Minä ja sosialistikollegani onnistuimme kuitenkin muuttamaan lähestymistapaa ja tekemään vähimmäistason yhdenmukaistamisesta säännön. Onnistuimme myös vahvistamaan kuluttajan oikeuksia monien seikkojen osalta, erityisesti mitä tulee tietoon, jota myyjän on annettava, sekä harkinta-aikaa koskeviin säännöksiin.

Vielä on kuitenkin yksi ongelma: luku V. Emme voi hyväksyä kohtuuttomia ehtoja koskevien sääntöjen täysimääräistä yhdenmukaistamista, sillä se veisi jäsenvaltioilta mahdollisuuden reagoida päivittäin muuttuviin kaupallisiin käytäntöihin, joihin joskus liittyy vakavia riskejä kuluttajille.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE) , kirjallinen. (EN) Komission tutkimukset osoittavat, että yksi kolmesta EU:n kansalaisesta tekee ostoksia verkossa, mutta vain seitsemän prosenttia tekee rajat ylittäviä ostoksia verkossa. Rajat ylittävistä ostoksista kiinnostuneita on 33 prosenttia. Ala on edelleen sääntelemätön, ja tavaroiden ostaminen verkosta on monimutkaista, erityisesti toimitusten ja kustannusten osalta. Kuluttajien oikeuksia koskevalla direktiiviehdotuksella pyritään vähentämään sähköisen kaupankäynnin vaikeuksia. Olen hyvin tyytyväinen verkossa ostoksia tekevien kuluttajien parannettuihin oikeuksiin. Meidän on saatava täydelliset tiedot myyjistä nimineen, osoitteineen ja yhteystietoineen. On yhdenmukaistettava sääntöjä kaikkialla EU:ssa, jotta ei kohdata epämiellyttäviä yllätyksiä ja ylimääräisiä kustannuksia. Olen tyytyväinen siihen, että peruuttamisoikeus yhdenmukaistetaan 14 päivään. Meidän on suojeltava kuluttajia, mutta meidän on myös vauhditettava taloutta. Tuen täysin esittelijä pyrkimyksiä tasapainottaa tätä. Kuluttajien oikeuksia koskevan direktiivin täytäntöönpano on yksi ongelman näkökohdista, ja digitaalisten sisämarkkinoiden, EU:n sisämarkkinoiden ja palveludirektiivin täysimääräinen yhdentäminen ja täytäntöönpano ovat toinen asia. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on keskityttävä molempiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) , kirjallinen. – (ET) Uuden yhdenmukaistetun eurooppalaisen kuluttajien oikeuksia koskevan direktiivin hyväksyminen on varmasti yksi merkittävimmistä sisämarkkinoiden entistä paremman toiminnan pilareista. Yhdenmukaistettu direktiivi, jolla yhdistetään useita kuluttajien oikeuksia koskevia direktiivejä, yksinkertaistaa huomattavasti oikeuskehystä, auttaa lisäämään kuluttajien luottamusta ja rohkaisee rajat ylittävään kaupantekoon. Tehdäksemme kaupasta tai toimitusketjusta entistä avoimemman erityisesti sähköisen kaupankäynnin osalta meidän on varmistettava, että myyjän yhteystiedot ovat saatavilla, jotta kuluttaja voi tarvittaessa ottaa suoraan yhteyttä. Tuen tämän vuoksi esittelijän tätä koskevia ehdotuksia. Direktiivi on varsin tasapainoinen kuluttajien ja yrittäjien kannalta, ja se on riittävän joustava kattamaan jäsenvaltioiden väliset erot. Täysimääräinen kuluttajansuojalainsäädäntö ei vielä ole toteutunut Euroopan unionissa. Tämä on kuitenkin suuri askel kohti entistä parempaa kuluttajansuojaa ja kauppaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), kirjallinen. (NL) Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä on useiden vuosien ajan korostanut johdonmukaisesti sitä, että kuluttajansuoja ja sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen eivät ole ristiriitaisia tavoitteita ja että ne itse asiassa kuuluvat yhteen. Laaja-alaisella välineellä kodifioidaan ja selvennetään kuluttajien ja kauppiaiden oikeuksia ja velvollisuuksia kaikkialla EU:ssa. Sillä myös osoitetaan, että EU:ssa suhtaudutaan vakavasti kaikkein haavoittuvimpien kuluttajien tarpeiden täyttämiseen. Sähköisen kaupankäynnin ja rajat ylittävän kaupankäynnin nykyiset puutteet poistetaan suurelta osin. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia niin kuluttajille kuin pk-yrityksille, joiden on tästä lähtien helpompaa hyödyntää sisämarkkinoiden mittakaavaetuja. Jos kuitenkin haluamme parasta pk-yrityksillemme, emme saa asettaa niille tarpeetonta taakkaa. Tämän vuoksi meidän on tehtävä komission ehdotukseen pk-yrityksille ystävällisiä tarkistuksia. Pk-yrityksiä koskevassa tutkinnossa Eurooppa ei voi tyytyä cum laudea heikompaan arvosanaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), kirjallinen. (IT) Supermarkettimme sijaitsevat yhä kauempana kodeistamme ja me vaeltelemme yhä epätodennäköisemmin niiden hyllyjen välissä tuote kädessämme tuoreiden elintarvikkeiden tuoksujen ja ihmisten kommenttien ympäröiminä. Teemme yhä enemmän etäostoksia ja internet on nyt täysin muuttanut tapamme, osittain koska elämästämme on tullut yhä kiihkeämpää. Tämä on erityinen, kouriintuntuva osoitus siitä, mistä oppikirjoissa käytetään termiä globaali talous. Mikä ero on internetillä ja supermarketilla? Internetissä et voi pysähtyä kysymään myyjältä neuvoja siihen, kuinka tehdä valinta kahden tuotteen välillä, ja supermarkettiin voi jopa palata, jos tuotteessa on jotain vikaa, ja hakea hyllyltä toisen näytettyään kuittia kassalla. Tämän vuoksi kuluttajan oikeuksia koskeva eurooppalainen direktiivi on niin tärkeä, koska siinä säädetään tuotetietoja koskevista velvoitteista ja esitetään sääntöjä viallisista tuotteista, jotka on korvattava, korjattava tai alennettava sen varmistamiseksi, että kuluttajansuoja on sähköisessä kaupankäynnissä yhtä vahvaa kuin kaupassa kaikkialla Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), kirjallinen.(PL) Minusta kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi on yksi tärkeimmistä lainsäädäntöteksteistä, joita tarkastelemme tällä vuosipuoliskolla. Parempi tiedonsaanti ja laajempi kuluttajansuoja ovat erityisen merkittäviä asioita, esimerkiksi sähköisten markkinoiden kehitykselle sekä talouskasvulle kaikkialla EU:ssa. Sähköiset markkinat kehittyvät Euroopassa edelleen suhteellisen hitaasti verrattuna Yhdysvaltoihin. Esimerkiksi kotimaani Puola on tässä vasta 17. sijalla EU:n jäsenvaltioista. Vain 23 prosenttia puolalaisista kuluttajista tekee ostoksia verkossa, ja suurin syy tähän vaikuttaa olevan luottamuksen puute. Yksi kiistellyimmistä seikoista direktiiviehdotuksessa on se, kuinka laajasti säännöksiä on yhdenmukaistettava. Olen tyytyväinen siihen, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan esittelijä hyväksyi argumentit, jotka Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä esitti ja joissa kritisoitiin Euroopan komission tavoitetta täysimääräisestä yhdenmukaistamisesta, joka olisi todellisuudessa tehnyt jäsenvaltioille mahdottomaksi hyväksyä tiukempia standardeja kuin mitä direktiivissä esitetään. Minusta valtioiden, jotka haluavat säilyttää korkeammat standardit, on voitava tehdä niin.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. (EN) Valitettavasti teollisia tuotteita tai elintarvikkeita hankkivien kuluttajien oikeuksia suojellaan paremmin kuin liikenteen, terveydenhuollon tai koulutuspalvelujen käyttäjien oikeuksia. Tämä johtuu siitä, että on vaikea näyttää toteen, että palvelu oli heikkolaatuista.

Esimerkiksi latvialaisella lentoyhtiö Air Balticilla, josta valtio omistaa 51 prosenttia, on tällä hetkellä monopoli. Tämä johtaa epäkohtiin matkustajapalveluissa ja palvelujen tarjonnassa. Yhtiön johtaja Flick, ei ole katsonut tarpeelliseksi vastata Euroopan parlamentin jäsenten esittämiin kysymyksiin ja yksinkertaisesti sivuuttaa suuren yleisön valitukset. Air Baltic pyrkii vehkeilyllään tekemään Euroopan parlamentin naurunalaiseksi. Se myy lippuja liikematkaluokkaan lentokoneisiin, joissa ei tarjota liikematkapalveluja. Samaan aikaan Air Baltic salaa toistuvia lentokoneiden vikoja ja asettaa näin vaaraan tuhansien matkustajien hengen. On perustettava tutkintakomitea tarkastelemaan Air Balticin käytäntöjä, sillä muuten seuraukset voivat olla traagisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE), kirjallinen. - (FI) Komission alkuperäinen pohjaesitys oli varsin ongelmallinen sekä kuluttajien että yritysten kannalta. Esittelijä onkin tehnyt mittavan työn, jonka tuloksena korkeatasoisesta kuluttajansuojasta tinkimättä voidaan sisämarkkinakehityksessä ottaa tärkeitä askelia kohti yhtenäisempää kuluttajansuojaa. Tämä toivottavasti edistää rajat ylittävää etämyyntiä. On kuitenkin muistettava, että on paljon muita tekijöitä, jotka edelleen estävät verkkokaupan kasvua Euroopassa. Meidän on jatkossakin työskenneltävä muun muassa maksuliikenteen nopeuttamiseksi ja samalla rajat ylittävän maksujen perinnän tehostamiseksi, jolloin myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat rohkeammin astua eurooppalaisille internetmarkkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjallinen.(RO) Haluan esittää kiitollisuuteni siitä, että huomisen äänestyksen jälkeen meillä on mahdollisuus lainsäädäntökehykseen, joka takaa kuluttajien oikeuksien entistä paremman yhdenmukaistamisen EU:ssa. Toisaalta haluan onnitella Euroopan komissiota tämän direktiiviluonnoksen esittämisestä, jossa yhdistetään neljä nykyistä direktiiviä yhdeksi lainsäädäntövälineeksi. Haluan myös korostaa, että kun direktiivi on pantu täytäntöön, voimme lopultakin taata kansalaisille Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa, että he voivat luottaa korkeatasoiseen kuluttajansuojaan. Samalla haluan onnitella esittelijää tämän hienosta työstä ja koska hän lisäsi mietintöön tärkeitä artikloja, joilla säännellään tavaroita ja palveluita sähköisesti hankkivien oikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), kirjallinen.(PL) Kiitän jäsen Schwabia ja muita kollegoita työstä, jota he ovat tehneet tämän luonnoksen eteen. Olen tyytyväinen pyrkimyksiin, joita on toteutettu etämyyntiä koskevien säännösten yhdenmukaistamiseksi koko EU:ssa ja joilla pyritään suojaamaan kuluttajia ja helpottamaan myyjien toimintaa. Tarvitaan epäilemättä kompromissi, jolla taataa korkeatasoinen kuluttajansuoja ja tehdään elinkeinonharjoittajille helpommaksi tarjota palveluja kaikkialla EU:ssa. Minusta on oikein taata kuluttajansuojan korkea vähimmäistaso kaikkialla Euroopan unionissa, kunhan jäsenvaltiot voivat säätää alueellaan tiukempia säännöksiä, jos katsovat EU:n takaamaan suojelutason riittämättömäksi. Emme kuitenkaan saa unohtaa elinkeinonharjoittajien tarpeita, joiden elämää olisi todella helpotettava yhdenmukaistamalla säännöksiä EU:n laajuisesti niin toiminnan kuin kustannusten vähentämisen osalta. Tämän vuoksi on suotavaa muodostaa kanta, jolla turvataan niin kuluttajien kuin elinkeinonharjoittajien edut. Ei ole epäilystä siitä, etteikö liiketoimien tekeminen turvallisemmaksi ja säännösten yhdenmukaistaminen lisäisi luottamusta etämyyntiin ja toimisi kannustimena sille, että kuluttajat tekisivät etäostoksia useammin.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö