Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0196(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0038/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0038/2011

Debates :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Balsojumi :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Debates
Trešdiena, 2011. gada 23. marts - Brisele Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

20.  Patērētāju tiesības (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Nākamais darba kārtības punkts ir ziņojums (A7-0038/2011), ko Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzības komitejas vārdā izstrādājis A. Schwab, par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju tiesībām (COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, referents. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es vēlētos sākt ar pateicību visiem kolēģiem, kuri izstrādāja šo direktīvu un kompromisu, ko šodien apspriežam. Es to saku ne pieklājības dēļ, bet gan ar patiesu pateicību. Tie bija komitejas atzinuma referente Wallis kundze no Juridiskās komitejas, Gebhardt kundze, Turunen kundze un Rochefort kungs, kā arī Triantaphyllides kungs un Bielan kungs. Lēmuma pieņemšana ne vienmēr bija viegls process, ņemot vērā vairāk nekā 2000 grozījumu, kas sagatavoti divu gadu laikā, bet diskusijas vienmēr bija konstruktīvas, un es sirsnīgi pateicos jums visiem par to.

Neraugoties uz visām tehniskajām grūtībām atsevišķos jautājumos, kas izpaužas dažādos kompromisos, pastāv vispārējs starpgrupu nolīgums par šodienas signālu no Eiropas Parlamenta, ka mēs vēlamies attīstīt iekšējo tirgu patērētāju un uzņēmumu interesēs. Galu galā pat divdesmit gadus pēc iekšējā tirgus izveidošanas ar Vienoto Eiropas aktu mēs joprojām atklājam, ka, neskatoties uz daudzām un dažādām direktīvām un regulām, patiesa standartizācija nav panākta. Dalībvalstis ir izmantojušas savu rīcības brīvību dažreiz pamatoti, bet dažreiz nepamatoti.

Šodien mūsu priekšā esošā direktīva rada labu vidusceļu, kas regulē ar iekšējo tirgu saistītos aspektus, atstājot tiesiskos lēmumus visos citos jautājumos dalībvalstu ziņā. Mēs varam tālu tikt ar jaukto pieeju un iegūt atbalstu no visām Parlamenta pusēm. Tas ietver atbalstu Komisijas priekšlikumam, vienlaikus to ievērojami uzlabojot daudzos punktos. Mēs esam nodrošinājuši, ka patērētāju aizsardzībai šajā direktīvā tiek piešķirta pienācīga nozīme, nosakot vienotas četrpadsmit dienu atteikuma tiesības visiem tiešsaistē slēgtiem līgumiem visā ES; dodot patērētājiem, kas sastopas ar tiešpiedāvājuma tirdzniecību, tiesības izvēlēties saņemt līguma dokumenta drukātu vai elektronisku eksemplāru; nodrošinot „viena klikšķa” risinājumu, lai ienestu lielāku pārredzamību interneta biznesā un vienlaikus sāktu cīņu ar krāpšanu internetā, un visbeidzot nosakot vienotus pienākumus sniegt informāciju, jo īpaši par cenu, citiem vārdiem sakot, pilnu cenas informāciju visiem interneta un tiešpiedāvājuma tirdzniecības darījumiem.

Turklāt mēs esam padarījuši direktīvu praktiski pielietojamu maziem un vidējiem uzņēmumiem un maziem līgumslēdzējiem, nodrošinot lielāku elastīgumu un jo īpaši — izņēmumus pakalpojumiem daudzās nozarēs, ļaujot patērētājiem atsaukt nolīgumus pa telefonu, atņemot uzņēmumiem dažas iespējas īstenot negodīgus līguma nosacījumus, vienlaikus nosakot skaidrus noteikumus patērētājiem par pasūtīto preču atpakaļnosūtīšanu, kad pirkums tiek atsaukts, un visbeidzot nosakot vienotu atteikuma veidlapu, kas daudziem cilvēkiem Eiropā atvieglos iespēju piekļūt savām atteikuma tiesībām un īstenot tās.

Galu galā, pateicoties dalībvalstu īstenotai konsultāciju procedūrai, mums izdosies padarīt turpmākos tiesiskos pilnveidojumus šajā svarīgajā patērētāju aizsardzības nozarē mazāk sarežģītus Padomes līmenī, kā tas bijis agrāk. Komisijai būs skaidras tiesības tikt uzklausītai Padomes līmenī, jo nevar būt šaubu, ka kopējais tirgus ir jāregulē ar kopējiem noteikumiem. Mēs to skaidrāk kā jebkad redzējām euro krīzes laikā. Nepietiek ar kopēju principu pieņemšanu tikai tāpēc, lai beigās dotu dalībvalstīm pilnu brīvību — kopēji principi jāievēro ar kopējiem noteikumiem. Šī iemesla dēļ direktīvas mērķis ir aizsargāt patērētājus. Galu galā patērētāji apzināsies savas tiesības, ja tās būs vienādas visā Eiropā, un spēs tās efektīvi īstenot pret uzņēmumiem, kuri pārkāpj šos noteikumus. Direktīva aizsargā arī mazos un vidējos uzņēmumus, galvenokārt tāpēc, ka vienotais regulējumu kopums rada tiesisku noteiktību, veicinot kultūras un tirdzniecības dažādību, par kuru uzplaukumu mēs tik bieži dzirdam. Paldies par sadarbību! Es gaidu jūsu debates.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, Padomes priekšsēdētāja. − (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisār, Schwab kungs, godājamie deputāti! Man ir liels prieks, ka mēs beidzot varējām iekļaut darba kārtībā debates par šo priekšlikumu.

Kā jūs zināt, Padome panāca vienošanos par šo tematu pagājušā gada decembrī, un 2011. gada 24. janvārī, jau Ungārijas prezidentūras pilnvaru laikā, Padome oficiāli pieņēma savu provizorisko nostāju, proti, vispārīgo pieeju.

Lai panāktu vienošanos, mums Padomē vairāk nekā divus gadus notika sarunas par to, kāds būtu ideālais līdzsvars starp ES un dalībvalstu tiesību aktiem, kas nosaka patērētāju tiesības un kuri patērētāju tiesību aspekti būtu atbilstīgi jāsaskaņo. Vislabāk grūtības saistībā ar šo priekšlikumu apliecina tas, ka Padomes darba grupai vajadzēja vairāk nekā sešus mēnešus, lai radītu tekstu, ko varēja atbalstīt dalībvalstu kvalificētais vairākums. Turklāt izrādījās neiespējami panākt vienošanos par Komisijas priekšlikuma ceturto un piekto nodaļu, kas skar attiecīgi preču pārdošanu un negodīgus līguma nosacījumus. Šo grūtību dēļ Komisija beigās nolēma tekstā izlaist šīs divas nodaļas un tā vietā koncentrēties uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, un distances līgumiem. Šo pieeju atbalstīja arī Komisija, jo Padomes teksts rada pievienoto vērtību attiecībā uz šādiem līgumiem ES līmenī.

Prezidentūra uzskata, ka Eiropas Parlaments var dot turpmāku stimulu debatēm. Tādēļ rītdienas balsojums par piedāvāto grozījumu projektu būs ļoti svarīgs. Ja Eiropas Parlaments rīt plenārsēdē nolems nosūtīt lietu atpakaļ Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai, Ungārijas prezidentūra ar vislielāko apņemšanos centīsies nodrošināt, ka vienošanās tiek panākta pirmajā lasījumā. Mēs esam gatavi pielikt visus šim nolūkam nepieciešamos pūliņus. Protams, ļoti daudz būs atkarīgs no tā, kādus grozījumus ierosinās Parlaments.

Kā es jau minēju, dalībvalstu vidū pastāv ievērojamas viedokļu atšķirības par ceturtās un piektās nodaļas saturu, proti, par jautājumu, vai konkrēti pārdošanas noteikumu un garantiju noteikumi, kā arī negodīgu līgumu nosacījumu aspekti pilnībā jāsaskaņo. Prezidentūra uzskata, ka iemesls, kādēļ mums uzmanību vajadzētu koncentrēt uz citiem direktīvas nosacījumiem, proti, uz pirmo un otro nodaļu, ir tas, ka tur mēs varam radīt patiesu Eiropas pievienoto vērtību. Šajos punktos Padomes vispārīgā pieeja būtiski neatšķiras no to Parlamenta grozījumu projekta, kurus Juridisko lietu komiteja un IMCO izdarīja attiecīgi 20. janvārī un 1. februārī.

Priekšsēdētāja kungs, komisār, godājamie deputāti! Mēs esam gatavi pilnībā sadarboties ar Parlamentu un Komisiju, lai gūtu panākumus. Es arī vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktos referentam un IMCO komitejas priekšsēdētājam Harbour kungam un visiem IMCO komitejas locekļiem par viņu pilnīgo sadarbību, kuru viņi līdz šim nodrošinājuši Ungārijas prezidentūrai. Es nezinu, kāds būs iznākums un vai mēs būsim pilnīgi apmierināti ar mūsu sarunu rezultātiem, bet esmu pārliecināta, ka mēs nedrīkstam izniekot iespēju nodrošināt ES iedzīvotājiem patērētāju tiesības, kurām ir daudz plašāks saturs, nekā agrāk.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Komisijas priekšsēdētāja vietniece. Priekšsēdētāja kungs! Nākamajā gadā mēs atzīmēsim vienotā tirgus 20. gadadienu. Mums jānodrošina, ka vienotais tirgus dod labumu patērētājiem un uzņēmumiem. Vairāk nekā divus gadus ilgušās sarunas ir parādījušas, ka ir politiski ļoti grūti panākt vienošanos par visu direktīvu, pamatojoties uz Komisijas ierosināto. Daudzi no jums nevēlas — un pamatoti — valstu patērētāju aizsardzības līmeņa samazināšanu.

Mēs jau trešo gadu apspriežam šo tiesību aktu. Esmu pārliecināta, ka ir īstais laiks likumdevējiem rast risinājumu. Šajā ziņā esmu sevišķi pateicīga jūsu komitejām, referentiem Schwab kungam un Wallis kundzei un ēnu referentiem par viņu smago darbu, meklējot kompromisu. Padome vienojās par vispārējo nostāju gada sākumā. Tā ir nolēmusi ievērojami sašaurināt priekšlikuma saturu un īpašu uzmanību vērst uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.

Komisija uzskata, ka Padomes vispārējā nostāja ir labs sākuma punkts mūsu laba kompromisa meklējumiem. Plašāk runājot, tas atbilst mērķim uzlabot iekšējā tirgus darbību, radot pievienoto vērtību patērētājiem. Es zinu, ka ar grozījumiem jūs cenšaties panākt papildu uzlabojumus. Es varu saskatīt daudzus saprātīgus priekšlikumus turpmākai patērētāju aizsardzības palielināšanai, un, kā jau iepriekš minēju, Patērētāju tiesību direktīvai vajadzētu būt tiesību direktīvai. Tai vajadzētu būt šī nosaukuma cienīgai.

Ļaujiet man minēt dažus piemērus: es varētu viegli pieņemt jūsu grozījumu Nr. 122, kurš paredz, ka patērētājiem nebūs jāapmaksā izdevumi, kas saistīti ar preču nosūtīšanu atpakaļ, ja to vērtība pārsniedz EUR 40. Man nav iebildumu arī pret atteikuma termiņa pagarināšanu līdz vienam gadam, ja patērētājs nav bijis informēts par savām atteikuma tiesībām (grozījums Nr. 116). Es varētu atbalstīt arī saskaņotu risinājumu cīņai ar tā sauktajiem interneta izmaksu slazdiem (grozījuma Nr. 107 1.a punkts un 1.b punkts).

Jūs nepārsteigs tas, ja teikšu, ka nevaru pieņemt visus jūsu sagatavotos grozījumus. Piemēram, grozījumu Nr. 141. Pat tad, ja arī mans mērķis ir kalpot iekšējam tirgum, ir par daudz distances tirgotājiem noteikt pienākumu piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus jebkurā dalībvalstī.

Galu galā šoreiz un neraugoties uz palikušajām atšķirībām, es redzu gaismu tuneļa galā. Esmu pārliecināta, ka pieņemams un līdzsvarots kompromiss ir ar roku sasniedzams. Es darīšu visu, ko varēšu, lai palīdzētu jums panākt šādu kompromisu.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, Juridiskās komitejas atzinuma sagatavotāja. Priekšsēdētāja kungs! Mēs visi esam kopā gājuši garu ceļu un vēl esam ceļā, cerot, ka drīz sasniegsim savu mērķi. Juridisko lietu komitejas vārdā vēlos pateikties Schwab kungam par darbu. Gadu gaitā mēs esam skaidri redzējuši grūtības, ko rada atšķirīgi juridiskie jēdzieni, kuri rada šķēršļus reālām patērētāju iespējām un MVU iespējām iekšējā tirgū.

Mēs esam panākuši zināmu progresu saistībā ar pašreizējo vienošanos Parlamentā. Diemžēl es domāju, ka Juridisko lietu komiteja būtu gribējusi izdarīt vairāk, piemēram, 5. nodaļā par negodīgiem nosacījumiem un jo īpaši pārredzamības jomā. Mūsu komiteja patiešām vēlētos panākt progresu šajā jomā. Es zinu, ka Padome uzskata, ka šis solis ir par tālu. Tomēr mums šķiet, ka šis solis varētu būt ļoti svarīgs iekšējam tirgum un patiešām no patērētāju tiesību viedokļa, kā jūs tik labi pateicāt, komisāre.

Mēs esam nogājuši garu ceļu. Mēs esam pārskatījuši patērētāju acquis. Mēs esam izskatījuši visas direktīvas, ko komisāres priekštecis vēlējās, lai mēs pārskatām. Mēs varam spert mazus soļus uz priekšu. Es ceru, ka mēs turpināsim runāt, ka mēs turpināsim diskutēt. Iespējams, mēs radīsim kaut ko vērtīgu.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen, Ekonomikas un monetārās komitejas atzinuma sagatavotāja. − Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlos pateikties visiem saviem kolēģiem par izcilo sadarbību, jo īpaši Schwab kungam no Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas par nebeidzamajiem un ļoti atsaucīgajiem centieniem virzīt šī ziņojuma izstrādi uz priekšu. Komisijas priekšlikums deva diezgan daudz iespēju uzlabojumiem.

ECON komitejas skatījumā ir trīs jautājumi, kurus es vēlētos minēt. Ir labi, ka priekšlikumā ir iekļautas digitālās preces. Ir labi, ka ir skaidrs signāls par alternatīvu strīdu risināšanas metožu attīstību nākotnē. Mazu un/vai inovatīvu finanšu produktu jautājumi jārisina vai nu konkrētās finanšu nozares direktīvās, vai gaidāmajā patērētāju aizsardzības direktīvā.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — es ceru, ka Komisijas nākamie soļi nodrošinās augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, kā rezultātā notiktu pilnīga patērētāju tiesību aizsardzības aktu saskaņošana Eiropas Savienībā.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre, PPE grupas vārdā.(IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un kungi! Es apsveicu Schwab kungu par padarīto darbu un izcilo sadarbību starp Juridisko lietu komiteju un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju.

Standartu dažādu pakāpju saskaņošanas nodrošināšana ļaus mums sasniegt svarīgus rezultātus, kas nodrošinās īstu pievienoto vērtību Eiropas iedzīvotājiem. Starp tiem būtiskas ir četrpadsmit dienu atteikuma tiesības un jaunie noteikumi par informācijas prasībām ne tikai par cenu, bet arī par pārdevēja identitāti un adresi. Šie uzlabojumi palielinās patērētāju uzticēšanos jo īpaši pārrobežu iepirkumos, nodrošinot tiesisko noteiktību, kas ir svarīga e-komercijas attīstībai.

Šī direktīva kļūs par pamatu citiem papildu pasākumiem, no Eiropas līgumtiesību reformas līdz alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu pārskatīšanas procesam. Būtiskā saskaņošanas rīcība ir svarīgs nosacījums iekšējā tirgus attīstībai, koncentrējoties uz patērētāju tiesībām un kalpojot Eiropas Savienības iedzīvotājiem.

Apmēram pirms gada profesors M. Monti ziņojumā priekšsēdētājam J. M. Barrosso sacīja: „Patērētājiem un patērētāju labklājībai ir jābūt vienotā tirgus nākamā posma uzmanības centrā.” Pirmkārt, likumdevējiem būtu jāpanāk drīza vienošanās par projektu direktīvai par patērētāju tiesībām, lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni integrētā mazumtirdzniecības tirgū. Šis nosacījums pilnībā atbilst prasībām, un esmu pārliecināts, ka Schwab kungs saglabās vajadzīgo apņēmību sarežģītajās sarunās, kas sekos pirms galīgās teksta pieņemšanas.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, S&D grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Mēs patiešām piedzīvojām dažas ļoti grūtas sarunas, Schwab kungs, jo diskusiju sākumā viedokļi ļoti atšķīrās. Tāpat nebija viegli pieņemt lēmumu par saprātīgu rīcības plānu.

Tomēr šajās sarunās izdevās panākt nozīmīgus uzlabojumus pat pēc balsojuma komiteju līmenī, kas beigās deva iespēju manai grupai rīt balsot par šo kompromisa paketi. Pēc visām diskusijām, kas mums ir bijušas, jūs sapratīsiet, cik daudz tas nozīmē.

Mēs patiešām esam izdarījuši virkni uzlabojumu. Tādējādi pamata princips, kas ņemts vērā direktīvā, joprojām ir minimāla saskaņošana — izņemot jomas, kuras jāsaskaņo pilnībā, par ko mēs nopietni bažījāmies. Mēs šajā direktīvā neietvērām sociālos pakalpojumus, veselības aprūpes pakalpojumus un azartspēles, jo tās ir nozares, ko regulē īpaši noteikumi. Uz tām nevar attiecināt tādus pašu principus kā uz komerciāliem pakalpojumiem, patēriņa precēm vai mazumtirdzniecību, un tādēļ tas bija svarīgs lēmums. Mēs esam būtiski nostiprinājuši pienākumu sniegt informāciju iedzīvotājiem, patērētājiem. Šī iemesla dēļ es vēlos paskaidrot Padomes priekšsēdētājai, ka ideju atmest 2. nodaļu, citiem vārdiem sakot, atteikties no tieši tām jomām, uz ko jāattiecas pienākumam sniegt informāciju, http://www.socialistsanddemocrats.eu" \t "_blank" neatbalstīs.

Mēs esam direktīvā iekļāvuši elektroniskos produktus, kas nav paredzēts Komisijas sākotnējā priekšlikumā. Tomēr distances pārdošana internetā ir viena no galvenajām iekļautajām jomām. Darba beigās mums izdevās uzlabot nosacījumus arī par tiešpiedāvājuma tirdzniecību. Tie ir pozitīvi uzlabojumi, kas mums devuši iespēju sniegt savu atbalstu.

Nevaru noliegt, ka dažas problēmas joprojām pastāv, jo īpaši klauzulās par negodīgiem līguma nosacījumiem 5. nodaļā. Mēs esam ļoti neapmierināti ar šiem nosacījumiem, un mums vai nu būs tie jāuzlabo, vai, ja nepieciešams, jāizlaiž šī nodaļa pavisam. Tomēr vēl lielākas grūtības rada tas, ka attiecībā uz finanšu pakalpojumiem nav noteikts pienākums sniegt informāciju. Domāju, ka tā ir nopietna problēma. Mums būs jāturpina diskutēt par to, komisāre, jo finanšu pakalpojumi tika iekļauti jūsu priekšlikumā, un to nevajadzētu mainīt.

Kopsavilkumam: mēs balsosim par kompromisa paketi un arī par to, lai direktīvu nosūtītu atpakaļ komitejai, bet tas nenozīmē, ka mēs atbalstīsim direktīvas pieņemšanu pirmajā lasījumā.

 
  
MPphoto
 

  Robert Rochefort, ALDE grupas vārdā. (FR) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Šis teksts ir svarīgs. Tā nav revolūcija: mēs nevaram teikt, ka viss pirms tam bija slikts un tagad viss ir ideāli. Tomēr tas piedāvā virkni svarīgu sasniegumu šajā mūsu darba pagaidu posmā.

Manuprāt, galvenie sasniegumi attiecas uz labākiem distances pārdošanas nosacījumiem, jo īpaši internetā (III nodaļa), jo patērētāju tiesības šajā nozarē ir jāuzlabo. E-komercija ir ļoti noderīga: tā paplašina patērētāju izvēli, ļauj viņiem atrast zemākās cenas un dod iespēju maziem un vidējiem uzņēmumiem un amatniekiem atrast jaunus noieta tirgus.

Lai virzītos uz priekšu šajā jomā, mums tas jādara patiesi eiropeiskā veidā, proti, dažās konkrētās jomās veicot pilnīgu visu personu tiesību un pienākumu saskaņošanu. Ļoti konkrēti runājot, itāliešu pircējs, pērkot kaut ko Beļģijas vai Vācijas tīmekļa vietnē, zinās, ka no šī brīža viņam ir tādas pašas tiesības un aizsardzība. Tieši tādu iespēju nodrošinās šī direktīva.

Tas nozīmē, ka patērētāja atteikuma termiņš tiks pagarināts līdz četrpadsmit dienām visā Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka patērētājs uzreiz zinās kopējo summu, kas jāmaksā, nebaidoties no nepatīkamiem pārsteigumiem vēlāk. Tas nozīmē, ka ar dubultklikšķi patērētājs pārbaudīs pasūtījuma pareizību.

Acīmredzot tas viss mainīs dažus paradumus. Daudzu dalībvalstu tiesību aktos ir nianses, kuras visi uzskata par būtiskām, kamēr bieži vien tās nepiemēro kaimiņvalstīs. Dzīvošana kopā Eiropā ir mācīšanās nedaudz mainīt savus paradumus par labu Kopienai un kopējām interesēm.

Būsim atklāti: šis teksts vēl ir jāuzlabo, un mums tas būs jādara tuvākajās nedēļās kopā ar Padomi un Komisiju. Es atzinīgi vērtēju atvērtību, kas tikko ir parādījusies šajā ziņā. Mēs jau esam padarījuši ievērojamu daļu darba, pateicoties mūsu referentam Schwab kungam, kam es vēlos sirsnīgi pateikties. Tomēr šī darba īstais panākums galu galā ir tas, ka grozījumus rīt pieņems visas politiskās grupas. Patērētāju uzticība ES iekšējam tirgum ir ļoti trausla. Mums vajadzēja šo vienprātīgo politisko atbalstu, lai saglabātu uzticību un cerētu to stiprināt.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, ECR grupas vārdā. – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Es vispirms vēlos izteikt pateicību referentam Schwab kungam par apspriežamo ziņojumu, par tik lielas apņēmības parādīšanu darbā ar šo direktīvas projektu.

Divarpus gadu ilgusī šī dokumenta intensīvā izstrāde ir novedusi pie panākta kompromisa, kurš savā galīgajā formā — es ceru — nodrošinās lielāku tiesisko noteiktību 27 dalībvalstu patērētājiem distances pārdošanas nozarē un, jo īpaši, veicot darījumus internetā. Es arī ceru, ka, pateicoties šai direktīvai, dažu jauno tiesību uzlabojumiem un saskaņošanai un lielākai skaidrībai par jau esošajām tiesībām, patērētājiem būs lielāka uzticība pārrobežu tirdzniecībai un pirkumiem tiešsaistē. Turklāt, standartizējot, piemēram, informācijas prasības distances un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtus tirdzniecības līgumus, direktīvas nolūks ir arī veicināt lielāka skaita tirgotāju ieiešanu jaunos tirgos Eiropas Savienībā, kam savukārt vajadzētu uzlabot iekšējā tirgus veiktspēju. Es ceru, ka tas būs labvēlīgs stimuls, jo īpaši tiešsaistes pārdošanas popularizēšanai. Es arī ceru, ka tas dos labumu patērētājiem, palielinot konkurenci iekšējā tirgū.

Es vēlos uzsvērt dažas vissvarīgākās lietas. Pirmkārt, mēs centāmies radīt tekstu, kas būtu līdzsvarots un darbotos patērētāju labā visā Eiropas Savienībā un kam nebūtu negatīva ietekme uz tirgotājiem un jo īpaši uz mazu un vidēju uzņēmumu darbību Savienībā.

Otrkārt, esmu gandarīts, ka mēs spējām vienoties par pragmatisku tekstu, pieņemot jauktu maksimālās un minimālās saskaņošanas pieeju, kas tādējādi nozīmē, ka dalībvalstis, kurām jau ir ļoti augsts patērētāju aizsardzības līmenis dažos jautājumos, nav cietušas. Mēs spējām ieviest arī vienotus un skaidrus noteikumus konkrētos gadījumos, kas nozīmē, ka, piemēram, veikt darījumus internetā būs vienkāršāk.

Esmu gandarīts arī par to, ka Juridisko lietu komitejā mēs konstruktīvi spējām vienoties par 5. nodaļu par negodīgiem līguma nosacījumiem. Šī nodaļa reglamentē līgumus, par kuriem parasti atsevišķi nevienojas ar patērētājiem un kas bieži kalpo par daudzu pārkāpumu avotu no negodīgu tirgotāju puses.

Ar nožēlu jāteic, ka, neraugoties uz to, ka esam panākuši vienošanos, direktīvas tekstā joprojām ir konkrēti trūkumi. Tomēr esmu pārliecināts, ka ar apņēmību mēs spēsim tos izlabot nākamajā sarunu posmā un panāksim konkrētus ieguvumus patērētājiem un Eiropas tirgotājiem, jo galu galā viņus arī nedrīkst aizmirst.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen, Verts/ALE grupas vārdā.(DA) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Schwab kungs! ES iekšējais tirgus ir Eiropas sadarbības stūrakmens un, kā Komisija pilnīgi pareizi rakstīja akta par vienoto tirgu projektā pagājušajā gadā, iedzīvotājiem — mums, eiropiešiem — jābūt darba uzmanības centrā, lai attīstītu vienoto tirgu. Ir svarīgi to atcerēties, kad balsosim par direktīvu par patērētāju tiesībām rīt — par direktīvu, kuru esam izstrādājuši daudzus gadus. Kā mēs visi zinām, teksts, par kuru mēs balsosim rīt, ir visaptveroši pārskatīts, salīdzinot ar projektu, kuru mēs saņēmām no Komisijas 2008. gada rudenī, jo šeit, Parlamentā, mēs koncentrējāmies uz tām jomām, kur kopējie ES noteikumi dotu reālu labumu gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Mēs savukārt vēlējāmies ļaut dalībvalstīm radīt papildu tiesību aktus, kur tam ir jēga.

Konkrēti runājot, tas nozīmē, ka Eiropas patērētāji pirmkārt un galvenokārt pamanīs pārmaiņas, iepērkoties tiešsaistē ārvalstu interneta veikalos. Jaunā direktīva nozīmēs, ka ir vienoti noteikumi interneta tirdzniecībai Eiropā, un tas sniedz patērētājiem virkni priekšrocību. Ļaujiet man minēt tikai trīs piemērus. Pirmkārt, visiem patērētājiem Eiropā būs paredzēts četrpadsmit dienu atteikuma periods, pērkot kaut ko interneta veikalā ES dalībvalstī. Otrkārt, produkta kopējā cena jānorāda, pirms patērētājs piekrīt pirkt produktu. Treškārt, jābūt iespējai viegli sazināties ar pārdevēju, ja rodas problēmas. Ceturtais aspekts, kas bija ļoti svarīgs mums Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupā, bija šīs direktīvas izmaiņas nākotnē. Produkts nav tikai fiziski aptaustāms — mūsdienās tas ietver arī intelektuālas preces. Tā var būt programmatūra vai skaņdarbs, kuru mēs lejupielādējam. Tādēļ esmu gandarīta, ka digitālie produkti tagad ir iekļauti tekstā.

Priekšlikums, par kuru tiks balsots rīt un kuru Zaļo grupa var atbalstīt, nav ideāls tiesību akts. Mēs vēlējāmies plašāku, mērķtiecīgāku direktīvu un vēlējāmies redzēt progresu visās jomās. Tomēr arī politika ir iespēju māksla, un pašlaik ir šāda iespēja. Kopumā uzskatu, ka Parlaments ir panācis saprātīgu rezultātu, kas dos labumu patērētājiem Eiropā.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides, GUE/NGL grupas vārdā. (EL) Priekšsēdētāja kungs! Kā politiskā grupa mēs no sākuma noteicām principu novērst jebkādu patērētāju tiesību samazinājumu Eiropas Savienībā. Lai gan Komisijas sākotnējais priekšlikums bija ļoti plašs, tas nespēja nodrošināt visu patērētāju vajadzības Eiropas Savienībā. Tādēļ tika novilkta sarkanā līnija priekšlikumā par pilnīgi saskaņotu direktīvu, kad kļuva skaidrs, ka tā līdzināsies zemākam ES patērētāju aizsardzības līmenim.

Parlamenta priekšlikumā par direktīvu ir divi sevišķi svarīgi elementi. Mūsu priekšā ir pilnīgi jauns Parlamenta priekšlikums, ļoti atšķirīgs no Komisijas priekšlikuma un ar citādu skatījumu nekā Padomei. Šī priekšlikuma kodols ir jauktā pieeja saskaņošanai, atstājot dalībvalstīm brīvību, ja tās vēlas, noteikt augstāku patērētāju aizsardzības līmeni.

Otrais punkts ir saistīts ar direktīvas izņēmumiem. Mēs no sākuma uzstājām, lai sociālie pakalpojumi, veselības pakalpojumi un azartspēles netiktu iekļauti šajā direktīvā, jo tiem nav nekāda sakara ar attiecībām starp tirgotāju un patērētāju un tiem ir atšķirīga pieeja. Mēs esam apmierināti, ka tas tika ņemts vērā.

Atbalsts Parlamenta priekšlikumam nekādā gadījumā neliecina par beznosacījumu atbalstu Komisijas priekšlikumam. Gluži pretēji, mēs meklējam stingru kohēzijas pozīciju un aicinām Komisiju un Padomi ļoti nopietni ņemt vērā Parlamenta priekšlikuma kodolu, jo īpaši attiecībā uz saskaņošanas pakāpi un citiem tirdzniecības līgumu nosacījumiem.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, EFD grupas vārdā.(IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Patērētāju tiesības ir tikai viens no daudzajiem piemēriem tam, cik Eiropas iestādēm ir milzīgas grūtības veikt lielas tiesiskas un politiskas nozīmes darbības šajā vēsturiskajā brīdī.

Mēs nevēlamies izšķiest visu padarīto darbu un sasniegtos pozitīvos aspektus, piemēram, savu devumu grozījumā par tiesībām vērsties pēc palīdzības, kura mērķis ir ieviest ievērojamus uzlabojumus mazo tirgotāju darbībā, nenodarot kaitējumu patērētāju tiesībām. Ja sarunu ar Padomi rezultāts būs atcelt visu labo, ko referents un grupas ieviesa priekšlikumā, kas sākotnēji bija slikts, vai arī, ja rezultāts būs direktīvas harmonizācijas līmeņa uzlabošana, mums nāksies balsot pret to.

Jebkurā gadījumā atbildība par šo situāciju gulstas nevis uz Parlamentu, bet uz Eiropas Komisiju. Par konkrētiem jautājumiem mēs, eiroskeptiķi Ziemeļu līgā, esam gatavi teikt „jā” lielākai saskaņošanas pakāpei, bet tikai tad, kad tas atbilst veselajam saprātam, sabiedrības interesēm, mazo un vidējo uzņēmumu interesēm un — kāpēc ne — arī dalībvalstu prerogatīvām.

Pieeja, kurā tiek ņemts vērā viss iepriekš minētais, jau sākumā bija nepieciešama tik sarežģītam jautājumam kā patērētāju aizsardzība. Mēs atzinīgi vērtējam daudzu grozījumu atsaukšanu, kuri apšaubīja jau atrisinātas problēmas. Ir svarīgi, lai Padome pieņemtu šajā sēžu zālē apkopotu tekstu, ja tas atbilst grozījumiem, par kuriem panākta vienošanās.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Priekšsēdētāja kungs! Dažreiz tiek apgrūtināta patērētāju izpratne par viņu rīcības sekām, piemēram, lejupielādējot digitālo saturu. Visi ir pieraduši lejupielādēt saturu no tīmekļa bez maksas. Tomēr dažos gadījumos maksa tiek slēpta no patērētājiem, un tādēļ viņi, to neapzinoties, lejupielādē abonementu, neraugoties uz to, ka viņi vēlējās tikai vienreizēju pakalpojumu. Ir vajadzīgas juridiskas tiesības attiekties.

Vēl viena joma, kas ir kritizējama, ir distances un tiešpiedāvājuma tirdzniecības kombinācija, jo cilvēkus ir daudz vieglāk pārsteigt nesagatavotus uz viņu mājas durvju sliekšņa. No otras puses, mēs nedrīkstam uzspiest nevajadzīgus apgrūtinājumus maziem un vidējiem uzņēmumiem par ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Piemēram, kad patērētāji uzaicina tirgotāju vai frizieri savā mājā pēc savas vēlēšanās, viņiem nav vajadzīga palielināta aizsardzība, jo nav runas par viņu negaidītu pārsteigšanu. Tādējādi mums vajadzīga saprātīga, plaša patērētāju aizsardzība, bet mums ir svarīgi ņemt vērā arī mazu un vidēju uzņēmumu intereses.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Priekšsēdētāja kungs! Mūsu priekšā esošais kompromiss ir ļoti labs solis pareizajā virzienā. Es atzinīgi vērtēju vienprātību, ko esam panākuši par tiesībām atteikties un par informācijas prasībām distances un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tomēr mums ir vajadzīga drosme iet tālāk, jo īpaši saistībā ar aizsardzību pret atbildības un garantiju trūkumu un negodīgiem nosacījumiem.

Es gadiem ilgi ļoti uzmanīgi klausījos argumentus, bet mans mērķis bija un ir pilnīga saskaņošana. Esmu pārliecināta, ka kopēji noteikumi ir ieguvums gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Pārredzamība, tiesiskā noteiktība un konkurence palielina patērētāju brīvu izvēli un samazina birokrātiju uzņēmumiem. Uzdevums ir atrast pareizo līdzsvaru.

Augsta līmeņa patērētāju aizsardzības un uzņēmumu zemu izmaksu dēļ Patērētāju tiesību direktīvai nevajadzētu kļūt par virves vilkšanu starp tirgu un cilvēkiem. Mums nevajadzētu dzīvot ar nepatiesiem pieņēmumiem, ka valstu likumi aizsargā patērētājus, bet kopēji Eiropas noteikumi dod labumu uzņēmumiem. Šī aina ir nepareiza. Nevar ignorēt to, ka papildu izmaksas MVU kļūs par papildu izmaksām patērētājiem.

Procesa gaitā PPE grupas nostāja ir bijusi elastīga un konstruktīva. Kreisie ir bijuši nelokāmi un obstrukcionistiski, pārvēršot debates par piekasīšanās vingrinājumu salīdzinošajā likumdošanā, tirgojoties ar valstu likumiem. Gluži pretēji, es uzskatu, ka jādominē Eiropas iedzīvotāju kopējām interesēm. Minimāla saskaņošana un valstu izņēmumi, ko aizstāv sociāldemokrāti, vienkārši neļauj iedzīvotājiem pilnībā izmantot kopējā tirgus priekšrocības. Krīzes laikā, sastopoties ar pieaugošu protekcionismu, ir gan viegli, gan bezatbildīgi būt populistam. Es pilnībā atbalstu Andreas Schwab viņa brīnišķīgi veiktajā darbā un vēlu viņam veiksmi turpmākajās sarunās.

Nobeigumā teikšu, ka Patērētāju tiesību direktīva ir atskaites punkts vienota tirgus atjaunošanai, lai iedvestu uzticību, veicinātu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietas, ko gaida Eiropas cilvēki.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Priekšsēdētāja kungs! Ir būtiski punkti, kuros joprojām nepieciešami uzlabojumi, tādēļ mums ziņojums jāsūta atpakaļ komitejai.

Tādēļ šī ziņojuma parlamentārais ceļojums vēl nav beidzies.

Sākotnējais projekts bija slikts. Tā mums teica patērētāju asociācijas valstu un Eiropas līmenī. Konkrēti es esmu augstās domās par Astūrijas Patērētāju savienību un tās priekšsēdētāju, nenogurstošo Dacio Alonso.

Mēs esam spējuši panākt vecā 4. panta vispārējo principu par maksimālo iespējamo saskaņošanu pārskatīšanu. Mums ļoti skaļi jāpasaka, ka maksimālā iespējamā saskaņošana dalībvalstīs samazinās daudzu patērētāju aizsardzību, jo daudzās valstīs ir lielākas patērētāju tiesību aizsardzības tradīcijas.

Jebkurā gadījumā es vēlos uzsvērt, ka ir svarīgi nodrošināt, lai negodīgu līguma noteikumu uzskaitījums nav vispusīgs, kas nozīmē, ka katra dalībvalsts varētu papildināt nosacījumu skaitu ar to, ko tā uzskata par nepieņemamu un nederīgu līgumos ar patērētājiem, ka pierādījumu apgrūtinājums jāvērš tā, lai tirgotājs ir tas, kuram jāparāda, ka nosacījumi ārpus normas tiek saskaņoti individuāli un ka līguma nosacījumi ir izteikti skaidri un saprotami.

Mēs joprojām esam pret maksimālās iespējamās saskaņošanas ieviešanu attiecībā uz negodīgiem nosacījumiem.

Eirobarometra dati liecina, ka 79 % tirgotāju uzskata, ka pilnīga harmonizācija šajā jomā maz ietekmēs vai vispār neietekmēs viņu darbību ārpus valsts.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, (ECR). – Priekšsēdētāja kungs, domāju, jūs atklāsiet, ka man ir divas ar pusi minūtes, jo ne visi mani kolēģi atrodas šeit. Kā komitejas priekšsēdētājs es vispirms vēlos apliecināt cieņu visiem deputātiem, kas izstrādāja šo dokumentu. Esmu gandarīts, ka viņi visi ir šeit šovakar Andreas Schwab vadībā ar ļoti spējīgu ēnu referentu komandu, kas izrādīja patiešām dedzīgu interesi un pieredzi visā šajā sarežģītajā jomā.

Domāju, Viviane Reding ir taisnība, ka likumdevējiem tagad ir jāiet uz priekšu un jāpieņem daži lēmumi. Laiks, ko tas ir prasījis, norāda uz politiskajām grūtībām gan Padomes, gan Parlamenta pusē. Manuprāt, Parlaments, tāpat kā daudzos iepriekšējos gadījumos, ir parādījis, ka spēj panākt kompromisu. Es domāju, ka Parlamentam vajadzētu balsot par grozījumiem rīt, raidīt skaidru politisko signālu par to, ko mēs vēlamies, un tad nosūtīt dokumentu atpakaļ uz komiteju.

Es vēlos pateikties prezidentūrai un Enikő Győri, kas ir bijusi visaktīvākā prezidentūras atbalstītāja, par atvērtību mūsu nostājai šo pārmaiņu rezultātā. Tas nenozīmē, ka mēs jebkādā veidā esam apņēmušies virzīties uz priekšu un beigt šīs sarunas. Tomēr mēs iedzīvotājiem un patērētājiem esam parādā vismaz vienu atklātu sanāksmi, lai redzētu, vai ir kāds pamats nolīgumam. Es domāju, ka visi kolēģi atbalstīs to.

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli, es vispirms vēlos teikt, ka apbrīnoju Corazza Bildt kundzes entuziasmu, bet patiešām neuzskatu šo Patērētāju tiesību direktīvu par atskaites punktu. Atklāti runājot, tas drīzāk ir pakāpiens, jo visapkārt vēl ir daudz viltīgu ūdeņu, kuros mēs pašlaik brienam. Domāju, ka tas ir pirmais piesardzīgais solis uz saskaņošanu jautājumos, kas izsauc lielas emocijas un politisko satraukumu. Saprotams, ka patērētāji un patērētāju organizācijas dažādās valstīs nevēlas redzēt tiesību atņemšanu. Domāju, ka tā ir viena no vislielākajām problēmām, ar ko mēs esam sastapušies.

Manuprāt, esam panākuši kompromisu, kas dod īstu pievienoto vērtību patērētājiem un uzņēmumiem, jo īpaši interneta un pārrobežu tirdzniecības nozarēs. Mums šīs nozares un arī dažas citas nozares ir jāatbalsta, bet mans galīgais vārds komisārei ir šāds: mums ir ļoti vajadzīgs tiesiskais regulējums, ar ko virzīties uz lielāku saskaņošanu. Mums ir vesela virkne sadrumstalotu iniciatīvu, tostarp jūsu darbs par patērētāju līgumiem un citi pārskati. Mums ir ļoti vajadzīga ilgtermiņa stratēģiska pieeja, kas nodrošinātu pēdējos soļus ceļā uz pavērsiena punktu.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE).(PL) Priekšsēdētāja kungs, komisāre! Es vēlētos sākt ar pateicību Schwab kungam par darbu, ko viņš ieguldījis šajā projektā. Iespējams, viņš labāk nekā jebkurš cits zina, ka tas nebija viegls darbs. Izstrādājot direktīvu, mēs bieži esam uzsvēruši, cik tā ir svarīga patērētājiem, bet tā ir svarīga arī tirdzniecībai, jo īpaši e-komercijai un pārrobežu pirkumiem.

Veicot pirkumus tiešsaistē, patērētāji par visu vairāk vēlas, lai viņu pasūtītās preces vai pakalpojumi tiktu piegādāti viņiem un lai tie atbilstu solītajai kvalitātei. Tādēļ mums jānodrošina, ka regulējumi, kas aizsargā patērētājus, ir skaidri un pārraugāmi. Tomēr šajās debatēs mēs nedrīkstam aizmirst par tirgotājiem, kas gaida regulējumus, kuri neuzliek viņiem pārmērīgu slogu. Vai mēs esam spējuši saskaņot patērētāju intereses ar tirgotāju interesēm, šīs direktīvas izstrādes gaitā?

Diskusijas, kuras ir turpinājušās gandrīz divus gadus, manuprāt, ir tuvinājušas mūs šim mērķim, bet mēs vēl neesam to sasnieguši. Esmu pārliecināta, ka Eiropas patērētāji gūtu daudz lielāku labumu no maksimālā regulējošā saskaņojuma līmeņa. Tas ievērojami atvieglotu dzīvi uzņēmumiem, kuri darbojas e-komercijas nozarē. Tomēr esmu gandarīta, ka attiecībā uz dažiem galvenajiem jautājumiem mēs esam spējuši rast risinājumus, kuri ideāli atbilst patērētāju vajadzībām, vienlaikus piekāpjoties darījumu veikšanas realitātei. Kā piemēru es vēlētos minēt noteikumus, kas paredz 14 dienu termiņu patērētājiem, lai atteiktos no līguma, un es atzinīgi vērtēju arī grozījumu, kas dod iespēju tirgotājiem atmaksāt izdevumus atkarībā no patērētāja iesniegtajiem pasta izdevumu pierādījumiem. Tā ir svarīga direktīvas iezīme, kas norāda, ka noteiktos gadījumos ir saistību pienākumi gan patērētājiem, gan tirgotājiem.

Nobeigumā es vēlos mudināt Padomi un Eiropas Komisiju mēģināt panākt plašu vienošanos.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (S&D).(FR) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un kungi! Vispirms es vēlos apsveikt referentu Schwab kungu, kā arī ēnu referentus, jo īpaši Gebhardt kundzi, par viņu darbu.

Komisijas sākotnējais priekšlikums bija patiešām absurds, jo tas apdraudēja patērētāju aizsardzības līmeni, vēloties to pilnībā saskaņot. Tas ir attaisnojams tikai tad, ja saskaņošana ir augšupēja, nevis lejupēja, kā ierosināts.

Tādēļ esmu gandarīta par lielāko daļu panākto kompromisu, kas atstāj dalībvalstīm iespēju piemērot stingrākus noteikumus, ja tās to vēlas, garantējot ļoti augstu minimālo līmeni visiem patērētājiem Eiropas Savienībā. Tādējādi maksimālais noteiktais līguma ilgums ir 12 mēneši, informācija par distances līgumiem vai telepārdošanas līgumiem ir uzlabota, prasot samaksas veikšanu tikai tad, kad atteikšanās termiņš, kas noteikts 14 dienas, ir beidzies.

No otras puses, nav pieņemami saglabāt pilnīgu saskaņošanu attiecībā uz 5. nodaļu par negodīgajiem nosacījumiem. Izvēlētais aizsardzības līmenis ir ne tikai neapmierinošs, bet līdzinās krāpniecisko prakšu realitātes ignorēšanai, jo tās prasa atbildības līmeni, kādu Eiropas tiesību akti nevar nodrošināt.

Šādā gadījumā manevrēšanas iespēju atņemšana dalībvalstīm šajā jomā šķiet bezatbildīgs solis. Tādēļ es ceru, ka likumdevēji spēs nākt klajā ar līdzsvarotu tekstu, kas garantēs patiesu un vispārēju augsta līmeņa aizsardzības kodolu.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). (CS) Priekšsēdētāja kungs! Es vispirms vēlos izteikt pateicību un uzslavēt Schwab kunga darbu, kurš ir tik veiksmīgi rīkojies ar 1600 grozījumiem, panākot saprātīga kompromisa veidolu ziņojumam. Esmu iepriecināts, ka viņš ir spējis saglabāt sākotnējā Komisijas priekšlikuma divus pamatprincipus: „labāka regulējuma” principu, vienkāršojot un atjaunojot noteikumus, lai novērstu šķēršļus iekšējā tirgū, ar kuriem katru dienu sastopas uzņēmēji, veicot darījumus ES valstīs, un otru principu par lielākās iespējamās saskaņošanas panākšanu patērētāju tiesībās, neņemot vērā daudzos izņēmumus, ko izmanto atsevišķas valstis.

Par spīti tam, ka beigās mums neizdevās vienoties par pilnīgu saskaņošu visās direktīvas nodaļās, jaunā kārtība būs ļoti svarīgs solis uz priekšu, ietverot šķēršļu novēršanu pārrobežu tirdzniecībai un nobeiguma analīzē — lielāku konkurenci iekšējā tirgū.

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner (PPE). - (DE) Priekšsēdētāja kungs! Baidos, ka būšu tas, kurš uzgāzīs aukstu ūdens šalti. Neraugoties uz daudzajiem Komisijas priekšlikuma uzlabojumiem, kas tika ieviesti konsultācijās ar komitejām, par kurām mums galvenokārt jāpateicas referentam Schwab kungam, manuprāt, pašreizējā paketē ir pārāk daudz regulējumu, un rezultātā tas būs pārāk sarežģīts tiesību akts. Ar to būs ļoti sarežģīti tikt galā jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt tas nedos īstu labumu patērētājiem, tam būs ļoti maza ietekme no saskaņošanas viedokļa, un tas neļaus mums panākt progresu ar iekšējo tirgu un Eiropu kā uzņēmējdarbības vidi.

Ņemot vērā īso atvēlēto laiku, es diemžēl varu aplūkot tikai vienu punktu. Komisijas priekšlikums ir ievērojami paplašinājis divas definīcijas, un šajā gadījumā tas ir par daudz, kas ir skaidrs no tā, ka ir sagatavoti 1600 grozījumi. Parlamentā ir bijis grūti tos saprātīgi apspriest. Turklāt Komisija nav sniegusi nekādu pamatojumu šo definīciju paplašināšanai. Nedz pielikumos, nedz Parlamentā iesniegtajos dokumentos tam nav nekāda paskaidrojuma. Viens no diviem gadījumiem attiecas uz distances pārdošanas līgumiem. Par laimi, šis paplašinājums ir atdots konsultāciju procedūrai un ir grozīts, kas ir ļoti atzinīgi vērtējams solis. Tomēr otrais gadījums attiecas uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, un to es vēlētos aplūkot.

Nākotnē jebkurš līgums, kas tiek noslēgts ārpus uzņēmuma biroja telpām, tiks pakļauts daudziem noteikumiem un atteikuma tiesībām, pat ja patērētājs, kā Obermayr kungs tikko minēja, ir uzaicinājis elektriķi, interjera mākslinieku, krāsotāju, galdnieku vai kādu citu speciālistu pie sevis uz māju. Esmu pārliecināts, ka ir vesela rinda izņēmumu, kurus jūs, Schwab kungs, un komiteja, esat uzlabojuši gan satura, gan formulējuma ziņā. Tomēr tas joprojām atstāj virkni juridisko slazdu, kuri var izrādīties katastrofāli mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem un pat apdraudēt to eksistenci.

Manuprāt, šī priekšlikuma daļa ir lieka. To, neradot nekādas problēmas, var svītrot kopā ar 4. un 5. nodaļu. Tādā gadījumā pārējais priekšlikums un konsultācijas nepavisam nebūtu sliktas.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D).(EL) Priekšsēdētāja kungs! Vēlos pateikties referentam Schwab kungam un ēnu referentei no sociālistiem Gebhardt kundzei. Es vēlos pateikties viņiem un vienlaikus uzslavēt, jo viņi ir parādījuši lielu neatlaidību un pacietību, ļaujot mums sasniegt to, ko esam sasnieguši šodien debatēs un kas, es domāju, nodrošina labu darba pamatu komisārei V. Reding, kuras vārdi, manuprāt, dod mums iemeslu būt optimistiskiem.

Es personīgi uzskatu, ka minimāla saskaņošana ir ļoti laba, un vienlaikus tas ir ļoti pragmatisks darba pamats. Es nāku no valsts, Grieķijas, kas ir sasniegusi ļoti augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni. Kā jūs sapratīsiet, es nevēlos, lai augstais patērētāju aizsardzības līmenis tiktu pakļauts kompromisam.

Atzīšos, ka es ļoti bažījos, kad Schwab kungs runāja — un tas bija pirmoreiz, kad es par to dzirdēju — par maksimālu saskaņošanu. Es atcerējos, ko izlasīju kādā žurnālā: kāds mēģināja izveidot visskaistāko sievieti, izmantojot aktrises acis, dziedātājas degunu un citas aktrises muti. Rezultāts bija briesmīgs.

Es izmantoju šo līdzību, lai parādītu, ka mēs varam sākt ar vislabākajiem nodomiem un nesasniegt vēlamo rezultātu. Tādēļ es uzskatu, ka minimāla saskaņošana ir pareizais darba pamats.

 
  
MPphoto
 

  Damien Abad (PPE).(FR) Priekšsēdētāja kungs! Es vispirms vēlos apliecināt cieņu referenta Schwab kunga darbam, kad dod mums iespēju šodien panākt plašu vienprātību visās politiskajās grupās par šo tekstu par spīti sliktam sākumam.

Jā, Eiropai vajadzētu būt progresa un praktisku sasniegumu sinonīmam, un mēs to redzam ar priekšlikumiem par patērētājiem. Turpmāk eiropiešiem būs tiesības atteikties no līgumiem, kad viņi iepērkas tādās tiešsaistes izsoļu platformās kā eBay.

Mums ir izdevies sagatavot tekstu, kas, no vienas puses, stiprinās tiesiskā pamata nosacījumus pārrobežu tirdzniecības palielināšanai Eiropas Savienībā un, no otras puses, paglābs mūs no patērētāju tiesību aizsardzības līmeņa pazemināšanas dalībvalstīs, gluži pretēji, paaugstinās to.

Vispirms es atbalstu uzskatu, ka, lai konsolidētu izeju no lejupslīdes, mums jārada jauni izaugsmes avoti un ka, pateicoties Eiropas tiesību aktu vienkāršošanai un racionalizēšanai, mūsu uzņēmumi spēs pilnīgāk gūt labumu no vienotā tirgus iespējām. Vai jūs zinājāt, ka tikai 22 % pirkumu Eiropā ir pārrobežu pirkumi? Tādēļ labāka regulējošā pamata nodrošināšana uzņēmumiem ir arī ekonomiskās atveseļošanas veicināšana.

Sarunās par šo tekstu mēs vēlējāmies piemērot plašu, bet pragmatisku pieeju. Princips bija vienkāršs: nekādu saskaņošanu bez atbilstoša aizsardzības līmeņa. Šī iemesla dēļ esmu gandarīts, ka mēs spējām saglabāt noteiktus valstu tiesību aktu aspektus, kurus dedzīgi atbalsta vienas vai otras dalībvalsts patērētāji. Kas attiecas uz mums Francijā, mūsu patērētāji joprojām var izmatot aizsardzību, ko piedāvā „slēptā defekta” garantija, vai mūsu ļoti aizsargājošo tiesību aktu saglabāšanu attiecībā uz tiešpiedāvājuma tirdzniecību.

Turklāt mēs šodien parādām, ka Eiropas Parlaments, labā un kreisā spārna partijas kopā, spēj reaģēt uz cilvēku ikdienas bažām, un es to vērtēju augstu. Risinājums, protams, ir vairāk eiropeiskuma, bet ne jebkāda. Mums vajadzīga Eiropa, kas aizsargā, Eiropa, kas iedrošina, un Eiropa, kas sniedz iespējas eiropiešiem, pilsoņiem, patērētājiem un uzņēmumiem.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Priekšsēdētāja kungs! Agrākajos laikos lozungam „klients ir karalis” bija taisnība, mūža garantija nebija izņēmums, un kvalitāte bija goda lieta. Šodienas pasaule acīmredzot ir citādāka. Šodien mums jādomā par patērētāju tiesībām, patērētāju aizsardzību un tiesību aktiem, kas to nodrošinās. Šķiet, ka klientu apmierinātība vairs nav vislabākā komercpolitika, un ir gandrīz pārāk daudz piemēru no ikdienas dzīves, kas liek domāt pretējo.

Tādēļ ir tik svarīgi padziļināti apspriest šo tiesību aktu, kurš nedrīkst izraisīt pasliktinājumu patērētāju tiesībās, bet ar ko būs jārisina jauni uzdevumi. Mums jāsaprot, cik atšķirīgas ir dažādo ES valstu izejas pozīcijas attiecībā uz patērētāju tiesībām. Mūsu mērķim vajadzētu būt patērētāju aizsardzības stiprināšanai tur, kur līdz šim ir dominējis tiesiskais haoss un nenoteiktība, piesaistot dažādus blēžus un graujot ticību iekšējam tirgum. No otras puses, mums jāsaglabā augsts patērētāju aizsardzības līmenis tur, kur tas jau pastāv efektīvā veidā. Tāda ir Patērētāju tiesību direktīvas pamatpieeja, un tādēļ es pilnībā atbalstu savas grupas nostāju. Es vēlos, protams, pateikties arī visiem referentiem par apjomīgo darbu, ko viņi ir veikuši. Patērētāju aizsardzība tiešām nav pret godīgu uzņēmēju interesēm. Patiesībā ir gluži pretēji.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos sākumā apsveikt Schwab kungu par neatlaidību sarunās, kuras noveda līdz šim svarīgajam kompromisam, un apliecināt cieņu visiem tiem, kas kopā ar viņu izstrādāja šo ziņojumu.

Mēs vēlamies ne tikai nodrošināt augstāku aizsardzības līmeni Eiropas patērētājiem, bet arī to, ka Eiropas uzņēmumi, neatkarīgi no to lieluma, varētu nodrošināt patērētājus visās 27 dalībvalstīs ar precēm un pakalpojumiem bez nevajadzīgiem juridiskiem šķēršļiem.

Jaunā direktīva izbeigs tiesisko sadrumstalotību, kas traucēja dalību pārrobežu tirgos, un dos ievērojamu stimulu iekšējam tirgum. Es uzsveru jaunos nosacījumus par informācijas sniegšanu patērētājiem: šai informācijai jābūt skaidrai, saprotamai, un tā jāsniedz savlaicīgi.

Svarīgi ir arī tas, ka atbilstības nodrošināšana informācijas prasībām gulstas uz tirgotāju. Jānosaka noteikumi par distances līgumiem, jo īpaši tiem, kuri slēgti pa telefonu vai internetā, un patērētāji jāaizsargā, izmantojot vienkāršus, efektīvus mehānismus. Mēs esam pārliecināti, ka, beidzoties institūciju sarunām, jaunā direktīva padarīs Eiropas Savienību konkurētspējīgāku un dinamiskāku, kā to sagaida globālā ekonomika.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D). - (ES) Priekšsēdētāja kungs! Patērētāju tiesību direktīvas pieņemšana, tādējādi izveidojot horizontālu instrumentu, kas vienkāršos, apkopos un papildinās četras jau esošās direktīvas, ir pozitīva.

Iekšējais tirgus, ko raksturo augsts patērētāju aizsardzības līmenis, ir ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības atslēga.

Lai to panāktu saskaņā ar Līgumu, dalībvalstīm nedrīkst neļaut pieņemt pasākumus, kas palielina patērētāju aizsardzību. Tādējādi pilnīgu saskaņošanu vajadzētu izmantot tikai tajos aspektos, kas nepieciešami, lai panāktu viendabīgu pamatu pārrobežu darījumiem, lai pievienotu vērtību.

Ekonomikas un monetārajā komitejā ir plaša vienprātība par to, ka finanšu pakalpojumiem jāveido būtiska šī regulējuma daļa, lai padarītu to patiesi horizontālu, ka tā jāsaskaņo ar nozaru tiesību aktiem ES un valstu līmenī, lai nav nepilnību, un ka jālūdz speciālistu padoms.

Šī norāde nav pienācīgi atspoguļota tekstā, tādēļ tā jāuzlabo pirms galīgā balsojuma.

Mums vēl būs jāveicina virzība uz Eiropas Patērētāju hartas izstrādi finanšu pakalpojumu nozarē.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un kungi! Pateiksimies Schwab kungam par vērtīgo paveikto darbu. Vienoti patērētāju aizsardzības noteikumi un jēdzieni, kam ir vienāda nozīme visur, iedzīvotājos rada uzticību un vienlaikus nodrošina paaugstinātu tiesisko noteiktību. Tas ir vissvarīgākais tiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri vēlas brīvi izmantot savas tiesības komercijā iekšējā tirgū. Referenta priekšlikums, ka minimālajam saskaņošanas līmenim patērētāju aizsardzībā jāseko pilnīgai tehnisko noteikumu saskaņošanai, ir vienīgais pieņemamais regulējuma risinājums pašreizējā situācijā. Minimālas un pilnīgas saskaņošanas kombinācija var kļūt par iespēju, kas ir pieņemama ikvienam.

Pašlaik pastāvošie šķēršļi pārrobežu darījumiem kavē tirgotājus un pircējus veikt darbības pāri Eiropas Savienības robežām. Statistikas dati liecina, ka Eiropas Savienībā daudzi joprojām negribīgi izdara pirkumus internetā, un būtu apsveicami, ja mēs varētu mainīt arī to. Turklāt es vēlos teikt, un šeit es domāju galvenokārt Centrāleiropas un Austrumeiropas dalībvalstis, ka ir liela vajadzība pēc visaptveroša un konstruktīva regulējošā pamata. Sistēma, kas balstīta uz pārredzamākiem kopējiem noteikumiem, stiprina patērētāju informētību, kas vēl nav pilnībā nobriedusi šajā reģionā, bet Rietumeiropā ir zināma ilgu laiku. Attīstīta patērētāju aizsardzības politika nozīmē arī atbalstu MVU. Tādēļ mums jāuzmanās nesarežģīt viņu situāciju ar pārāk stingriem tiesību aktiem.

Precīzāka definīcija attiecībā uz tirgotāju pienākumu sniegt informāciju ir galvenais aspekts, kas veicinātu tiesību aktiem atbilstošu un no komerciālā viedokļa godīgu tirgus darījumu skaita pieaugumu. Nav nejaušība, ka arī Ungārijas prezidentūra uzskata šo direktīvas priekšlikumu par vienu no sava sešu mēnešu pilnvaru termiņa prioritātēm. Tas ir simbolisks signāls, ka Parlaments iekļāva šo ziņojumu darba kārtībā pāris dienu pēc Pasaules patērētāju tiesību dienas. Pieņemot pareizo lēmumu, mēs varam atvieglot dzīvi gandrīz 500 miljoniem patērētāju un 22 miljoniem uzņēmumu Eiropas Savienības iekšējā tirgū.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Priekšsēdētāja kungs! Vispirms atļaujiet man apsveikt Schwab kungu un viņa kolēģus par labo darbu, ko viņi darījuši vairāk nekā divus gadus. Bez šaubām, tas ir liels viņu sasniegums. Atļaujiet uzslavēt arī Győri kundzi no Ungārijas prezidentūras: viņa ir ļoti aizrautīga, atrodas šeit visu dienu un vienmēr ir arī Strasbūrā. Nedomāju, ka līdz šim esmu redzējis kādu tik aizrautīgu kā viņa.

Iekšējais tirgus, saskaņošana, pievienotā vērtība: viss ir ļoti svarīgs. Tas nav gala produkts, bet darbs, kas turpinās: sevišķas ievērības cienīgi ir tādi aspekti kā atteikuma tiesības, negodīgi līguma nosacījumi un jo īpaši — elastīguma klauzulas, kas dod lielāku elastīgumu valstu valdībām. Ja tāpat būtu arī citās direktīvās, kā EGAF, tās darbotos labāk. Nobeigumā es tikai vēlējos teikt, ka tas ir papildinājums, piemēram, Pakalpojumu direktīvai un Datu aizsardzības direktīvai, kuru izstrādē es piedalos. Tādēļ tas ir labs progress.

(GA) Es uzslavēju Schwab kungu par darba pabeigšanu.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D).(ES) Priekšsēdētāja kungs, komisāre! Ļaujiet man sākt ar apsveikumu Schwab kungam un Gebhardt kundzei par darbu, ko viņi padarījuši.

Man ir vispārēja doma. Nevis protekcionisms pieaug, bet drīzāk runa ir par to, lai netiktu atņemtas tās tiesības, kas jau pastāv dažās dalībvalstīs.

Tieši tāpēc, ja mēs vēlamies izveidot īstu iekšējo tirgu attiecībām starp uzņēmumiem un patērētājiem un cenšamies to īstenot, mums tajā pašā laikā jāpanāk līdzsvars starp augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību un uzņēmumu konkurētspējas aizsardzību.

Šis līdzsvars ietver vienošanos par minimālu saskaņošanas līmeni, kā arī iespēju ļaut dalībvalstīm saglabāt vai pieņemt papildu regulējumus, kas uzlabo patērētāju aizsardzību.

Mēs nevaram ļaut pieņemt ES tiesību aktu, kā rezultātā daudzi patērētāji un lietotāji tiktu mazāk aizsargāti.

Es atzinīgi vērtēju to, ka sarunas Eiropas Parlamentā ir uzlabojušās, bet es vēlētos palikt pie tā, ka jau noteiktās tiesības nedrīkst atņemt.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). – Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos apsveikt referentu Schwab kungu, viņa atzinumu sagatavotāju komandu un ēnu referentus par ļoti labi paveikto darbu šī ziņojuma izstrādē. Bija vajadzīgs ilgs laiks, lai izvēlētos virzienu, kas būtu pietiekami līdzsvarots gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Es augstu vērtēju kopējo kompromisu, par ko vienojušās visas politiskās grupas, un uzskatu, ka tas ir svarīgs solis uz priekšu visiem patērētājiem Eiropas Savienībā.

Ir būtiski uzlabojumi, kā noteikumi par skaidras informācijas prasībām līgumos un noteikumu saskaņošana par atteikuma tiesībām. Protams, tas ir kompromiss, tas nav ideāls. Piemērs ir 22.a pants, kas paredz saistības tirgotājam piegādāt preci citā dalībvalstī. Ir produkti un pakalpojumi, kurus to būtības dēļ nevajadzētu iekļaut, proti, ātrbojīgas preces. Problēmas var rasties arī ar digitālajiem produktiem. Sākotnējais nolūks veicināt pārrobežu uzņēmējdarbību ir ļoti svarīgs un ļoti labs, un es patiešām ceru, ka turpmākajās sarunās ar Padomi mēs spēsim veikt šos labojumus, lai sasniegtu optimālu rezultātu.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - (RO) Priekšsēdētāja kungs! Domāju, ka ikvienam patērētājam ir tiesības saņemt informāciju pirms līguma parakstīšanas. Tirgotājiem vajadzētu informēt patērētājus un iegūt viņu piekrišanu, iekļaujot jebkādus apstākļus, kad naudas summa tiek rezervēta uz viņu kredītkartes vai debetkartes.

Mums ir svarīgi aizsargāt patērētājus arī pret negodīgiem līguma noteikumiem. Diemžēl banku pakalpojumu, apdrošināšanas, elektronisko komunikāciju vai tūrisma pakalpojumu gadījumā līguma noteikumi bieži ir uzrakstīti lapas otrā pusē ar ļoti maziem burtiem. Tomēr patērētāji ļoti bieži paraksta reģistrācijas veidlapas vai rēķinus, pat neizlasot līguma noteikumus lapas otrā pusē.

Pat gadījumos, ja patērētāji izlasa visus līguma noteikumus un apgalvo, ka nepiekrīt vienam no tiem, viņiem nav nekādas sarunu pozīcijas. Šajā gadījumā pirmā atbilde, kuru patērētājs saņem, ka tas ir standarta uzņēmuma līgums un to nevar grozīt.

Valstu patērētāju tiesību iestādēm vajadzētu pārbaudīt šos standarta līgumus, lai pasargātu patērētājus no negodīgiem nosacījumiem.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties Andreas Schwab par izcilo darbu un atbalstu maniem priekšlikumiem. Tas, ka patērētāji noteiktos apstākļos iegūst tiesības uz internetā pasūtīto preču un pakalpojumu piegādi uz jebkuru dalībvalsti, iezīmē nozīmīgas pārmaiņas tiešsaistes iepirkumos. Trešā daļa tirgotāju atsakās sūtīt preces pāri robežām, jo sevišķi uz jaunajām dalībvalstīm.

Es arī uzskatu, ka Padome pieņems mūsu kompromisa variantu, tostarp manus priekšlikumus par pienākumu norādīt datora ierīču un elektronikas sadarbspēju, līguma nosacījumu salasāmību, patērētāju tiesībām organizētos tirdzniecības braucienos un iespēju dalībvalstīm paplašināt patērētāju tiesības, tostarp garantijas, brīvprātīgajām organizācijām un maziem uzņēmumiem. Šīs direktīvas nozīme ir skaidra: Eiropas patērētāju nodrošināšana ar skaidrām patērētāju tiesībām ir vislabākais veids, kā panākt godīgu iekšējo tirdzniecību ES.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Priekšsēdētāja kungs! Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” augsta līmeņa patērētāju aizsardzība nodrošina augstas kvalitātes produktus, bet tā nodrošina arī patērētāju uzticību, tādējādi padarot iekšējos tirgus efektīvākus.

Attiecībā uz patērētāju tiesībām jāteic, ka patlaban spēkā esošais minimālais regulējums piedāvā visām dalībvalstīm brīvību pielāgot ES regulējumus valstu principiem, un es domāju, ka šī pieeja ir jāsaglabā.

Eiropas Savienība var nodrošināt labāku iekšējā tirgus saskaņošanu ar augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, paaugstinot spēkā esošo minimālo saskaņošanas līmeni līdz labāko spēkā esošo valstu prakšu līmenim.

Uzskatu, ka Eiropas atbildības sistēmai par atbilstības trūkumu jābūt godīgai, lai patērētāju aizsardzība un uzticība tirgiem uzlabotos, tādējādi palielinot produktu kalpošanas ilgumu.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). – (HU) Priekšsēdētāja kungs! Pašlaik spēkā esošie Eiropas patērētāju noteikumi paredz minimālas saskaņošanas principu. Tie dod dalībvalstīm iespēju izmantot ierobežojumus, kamēr tas viss rada arī neizdevīgu stāvokli ES konkurētspējai. Esmu gandarīta, ka Schwab kungs sagatavoja tik izcilu ziņojumu. Pēc vairāku gadu sarunām ir pienācis laiks panākt vienošanos par šo tematu, un, kā ministre E. Győri sacīja, Ungārijas prezidentūra arī tieksies uz to. Lai mazinātu ES iekšējā tirgus sadrumstalotību, mums vajadzīga stingrāka patērētāju tiesību īstenošana, un patērētājiem jādod iespēja pieņemt labākus lēmumus, nenostādot uzņēmumus neizdevīgā pozīcijā jaunā tiesību akta dēļ. Vienots iekšējais tirgus prasa vienotus Eiropas patērētāju noteikumus. Tāpēc mums ir svarīgi panākt vienošanos pirmajā lasījumā.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Komisijas priekšsēdētāja vietniece. − Priekšsēdētāja kungs! Jāteic, ka šīs bija ļoti konstruktīvas debates, visiem klātesošajiem vienojoties, ka mums vajadzīga labāka, konstruktīvāka, efektīvāka Patērētāju tiesību direktīva, nekā mums ir šodien, un arī esot vienisprātis, ka, neesot ideāla, tā ir vismaz labāka par pašreizējo, kas ir tālu no pilnības, kā visi piekrita.

Es arī reti esmu redzējusi tādu vienprātību kā šodien šajā zālē, slavējot referentu Andreas Schwab un viņa līdzreferentus. Es ceru, ka šī vienprātība turpināsies, jo tagad mēs ieejam īstajā procesā, un ir ļoti īss laika posms, kurā mēs varam censties izstrādāt labāku tiesību aktu, kuru vēlas visi deputāti, kas runājuši no visām politiskajām partijām. Tādēļ es aicinu jūs ieteikt saviem referentiem šo ziņojumu kā sākuma punktu sarunām. Es zinu, ka Ungārijas prezidentūra darīs visu, kas tās spēkos, lai novestu šo sākotnējo procedūru līdz pozitīvam nobeigumam.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, Padomes priekšsēdētāja. (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un kungi! Ļaujiet man pievienoties tiem, kuri teica, ka šīs ir bijušas izcilas debates. Tās ir bijušas ļoti konstruktīvas debates, un Ungārijas prezidentūras un mūsu ekspertu vārdā mēs vēlamies pateikties jums par atbalstu, un es ceru, ka turpmākās konsultācijas notiks tādā pašā gaisotnē. Ļaujiet man skart dažus konkrētus jautājumus, kas tika minēti debatēs. Daudzi pieprasīja regulējumu par negodīgo līguma nosacījumu uzskaitījumu. Mēs esam vienisprātis ar Eiropas Parlamentu, ka šāds uzskaitījums Eiropas līmenī būtu pievienotā vērtība. Tomēr, lai gan spēkā esošajā tiesību aktā ir indikatīvs piemēru uzskaitījums, pievienotā vērtība faktiski būtu vienota Eiropas uzskaitījuma radīšana. Tomēr tam vēl nav pietiekama atbalsta Padomē, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ Padome nolēma izlaist šo jautājumu.

Daži jautāja, lai gan Gáll-Pelcz kundze jau atbildēja manā vietā, kāpēc mums būtu jāpanāk vienošanās pirmajā lasījumā. Ka jau tika teikts, mēs sākām sarunas 2008. gada oktobrī, Francijas prezidentūras pilnvaru laikā. Divarpus gadu laikā mums bija vairāk nekā sešdesmit darba grupas sanāksmju, un tādēļ mēs uzskatījām, ka vairs nav labojumu iespēju, lai atrisinātu bloķējošo mazākumu, un tādēļ mums bija jāpieņem lēmums par būtisku direktīvas darbības jomas sašaurināšanu līdz distances un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Esmu pārliecināta, ka sašaurinātā darbības joma un līdz ar to mērķtiecīgā saskaņošana ļaus drīzāk panākt vienošanos, un es neredzu, kāda pievienotā vērtība varētu rasties no turpinājuma un otrā lasījuma.

Eiropas Parlamenta sākotnējā nostāja vairākos aspektos ir tuva Padomes vispārējai nostājai, un tādēļ uzskatu, ka mums nevajadzētu un aicinu mūs visus nepalaist garām šo iespēju panākt vienošanos pirmajā lasījumā.

Man patika Harbour kunga komentārs par to, vai pašreizējā situācija ir pakāpiens vai atskaites punkts. Ja mēs vēlamies būt reālistiski — un man nepatīk pārspīlēt —, es domāju, ka tas ir pakāpiens, nevis atskaites punkts. Tas varētu būt atskaites punkts, bet nosacījumi vienkārši nebija īstie. Mēs varam uzskatīt to par pakāpienu, ņemot vērā mūsu iedzīvotāju un patērētāju intereses.

Mēs visi zinām, ka dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi tiesiskie nosacījumi. Pilnīgāka saskaņošana šajā posmā nebūtu iespējama. Ir daudz labāk, ja ir mazāka darbības joma un spēja panākt vienošanos. Tas patiešām palielinās patērētāju tiesības un tādējādi palīdzēs mums virzīties uz vienotā tirgus izveidi.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, referents.(DE) Priekšsēdētāja kungs! Par jautājumu, vai tas ir vai nav atskaites punkts, varētu diskutēt plašāk. Piemēram, ir skaidrs, ka Eiropas Savienības dibinātāji, kā Altiero Spinelli, kura vārdā mēs šodien esam nosaukuši savu grupu sanāksmju telpu, spēja risināt daudz fundamentālākus jautājumus Eiropā. Tomēr esmu pārliecināts, ka mūsdienās progress Eiropā ir pieņēmis mazu, konstruktīvu soļu formu. Šī iemesla dēļ es vēlos pateikties visiem deputātiem, kuri piedalījās diskusijās un kuri ir padarījuši šo kompromisu par iespējamu ar saviem ieguldījumiem grozījumos. Kompromiss vienmēr ir iespēja panākt līdzsvaru starp dažādām interesēm. Neviens nebūs pilnīgi apmierināts, bet ikviens būs gatavs uzlabot paplašinātu pieeju. Tādēļ es uzskatu, ka mēs esam uz pareizā ceļa.

Vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Komisijas priekšsēdētāja vietniecei Reding kundzei par pastāvīgo ieinteresētību, atbalstu un uzmundrinājumu gan šodien šajās debatēs, gan daudzās citās sanāksmēs. Es ceru, ka mēs varam turpināt rēķināties ar viņas atbalstu konsultācijās ar Padomi. Es vēlos pateikties komitejas priekšsēdētājam Harbour kungam par pacietību pret referentu un citiem komitejas locekļiem, un Lehne kungam, Juridisko lietu komitejas priekšsēdētājam. Padomes gadījumā es vēlos, lai Győri kundze, bijusī šī Parlamenta deputāte, kā Padomes priekšsēdētāja saprastu, ka Eiropas Parlamentam var nākties labot priekšlikumu, kuru Padome, par laimi, pieņēma 24. janvārī. Dažās jomās mēs vēlētos iet tālāk, un tādēļ dažās nākamajās nedēļās mēs rīkosim konstruktīvas diskusijas, lai rastu pozitīvu risinājumu. Liels paldies!

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. − Debates tiek slēgtas.

Balsošana notiks rīt plkst. 11.30.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), rakstiski.(GA) Es augstu vērtēju padarīto, lai stiprinātu patērētāju tiesības ES. Es atbalstu arī ierosinātos pasākumus pārrobežu tirdzniecības veicināšanai un pasākumus ES noteikumu skaidrošanai par patērētāju aizsardzību, lai mazinātu pašreizējo nenoteiktību.

Pārredzamība un labāka informācija uzņēmumiem un patērētājiem ievērojami veicinātu patērētāju uzticību tirgum, un tas veicinātu ekonomikas izaugsmi. Tomēr esmu bažīgs par dažiem pasākumiem un to ietekmi uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Lai gan šie uzņēmumi noteikti atbalsta pasākumus, kas radītu skaidrāku tiesisko pamatu un papildinātu spēkā esošos patērētāju aizsardzības mehānismus, daži no tiem uztraucas, ka daži jaunie noteikumi varētu ietekmēt uzņēmumu ikdienas darbu. Šādi pasākumi var ievērojami palielināt birokrātiju un nevajadzīgu administratīvo slogu.

Aizsargājot patērētājus, mums jābūt pārliecinātiem, ka mēs nelikvidējam uzņēmumus un pakalpojumus, kas tiek sniegti šiem patērētājiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), rakstiski. (CS) Patērētāju aizsardzības direktīvas priekšlikums vienā tiesību dokumentā saskaņo pavisam četras direktīvas par ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, nesaprātīgiem nosacījumiem patērētāju līgumos, patērētāju aizsardzību distances līgumos un noteiktiem patēriņa preču pārdošanas un garantiju aspektiem. Šo četru direktīvu apvienošanas mērķis ir stiprināt iekšējo tirgu un veicināt pārrobežu tirdzniecību. Augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzība stiprinās produktu kvalitāti un palielinās patērētāju uzticību, tādējādi stimulējot iekšējā tirgus efektivitāti. Mums jānoraida mēģinājumi noteikt stingru divu gadu garantijas termiņu, tāpēc ka šis noteikums vājinās patērētāju aizsardzību daudzās valstīs, jo šīm dalībvalstīm būtu jāsamazina garantijas termiņi savos tiesību aktos, tādējādi vājinot patērētāju pozīcijas. Mērķis stimulēt patērētāju uzticību pārrobežu pirkumiem, kur patērētāji jūt vislielākos šķēršļus ar valodas problēmām, uzticības trūkumu maksājumu sistēmām un uzņēmumu nevēlēšanos tirgoties pāri robežām, ir pareizs. Ekonomikas un monetārās komitejas referenta kritika, paužot nožēlu par to, ka tiesību aktos neņem vērā jaunos produktus, kas rodas, mainoties produkta attīstībai un inovācijām, piemēram, digitālos produktus, ir pilnīgi pareiza. Izklaides un patēriņa elektronikas nozarēs produkti, kuri ietver programmatūru un citus netaustāmus pakalpojumus, kļūst aizvien biežāk sastopami.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), rakstiski. (SK) Vienotības trūkums starp spēkā esošajiem tiesību aktiem un standartiem nereti kavē patērētājus un uzņēmumus, kuri apsver dalību pārrobežu tirdzniecībā. Patērētāji un uzņēmumi sastopas ar šķēršļiem, kas saistīti ar atšķirībām tirgus nosacījumos.

Nepieciešama plaša minētā līguma saskaņošana, lai jo īpaši saglabātu augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni. Papildus nozaru atšķirībām direktīvas darbības joma tiktu ierobežota galvenokārt ar ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tieši šie līgumi veido lielāko daļu pārrobežu darījumu.

Arī jautājums par to, vai minētais līgums ir pakļauts saskaņotajiem noteikumiem, galvenokārt ir atkarīgs no definēto terminu formulējuma. Daži no tiem bieži ir nepilnīgi un neapmierinoši no juridiskā viedokļa.

Ir reāla vajadzība nodrošināt, ka patērētājiem visās ES dalībvalstīs tiek garantēts augsts patērētāju tiesību aizsardzības līmenis un viņiem ir iespējams piegādāt un nodrošināt preces bez liekiem juridiskajiem šķēršļiem. Tas palīdzētu stiprināt patērētāju uzticību un arī vairāk ieinteresētu uzņēmumus veikt pārrobežu darījumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D), rakstiski. – (FR) Es dedzīgi vēlos pateikties Schwab kungam un ēnu referentiem par viņu darbu. Komisijas sākotnējais priekšlikums nebija pieņemams, jo tā nolūks bija pilnībā saskaņot noteikumus par patērētāju tiesībām, necenšoties tos sistemātiski tuvināt vislabvēlīgākajiem valstu tiesību aktiem.

Citiem vārdiem sakot, daudzām dalībvalstīm no saviem tiesību aktiem būtu jāizņem nosacījumi, kas faktiski deva labāku aizsardzību patērētājiem. Francijā tā rezultātā būtu jāatsakās no diviem svarīgiem acquis: „slēptā defekta” noteikumiem un no lēmuma, ka tiešpiedāvājuma pārdevējam ir aizliegts ņemt samaksu pirms atteikuma perioda beigām.

Tomēr maniem kolēģiem sociālistiem un man izdevās panākt šīs pieejas mainīšanu un padarīt minimālu saskaņošanu par normu. Mēs spējām stiprināt patērētāju tiesības veselā virknē punktu, jo īpaši attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz pārdevējam, un nosacījumiem attiecībā uz atteikuma periodu.

Viena problēma tomēr paliek: V nodaļa. Mēs nevaram pieņemt, ka noteikumi un negodīgi nosacījumi pilnībā jāsaskaņo, jo tas atņemtu dalībvalstīm spēju reaģēt, sastopoties ar komercpraksēm, kas mainās katru dienu un dažreiz ietver nopietnus riskus patērētājiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), rakstiski. – Komisijas pētījumi liecina, ka katrs trešais ES iedzīvotājs pērk preces tiešsaistē, bet tikai 7 % veic pārrobežu pirkumus tiešsaistē. 33 % būtu ieinteresēti iepirkties pāri robežām. Šī joma nav vēl regulēta, un ir sarežģīti iepirkties tiešsaistē, jo īpaši attiecībā uz piegādi un darījumu izmaksām. Direktīvas par patērētāju tiesībām priekšlikuma mērķis ir mazināt sarežģījumus darbībām tiešsaistē. Es ļoti augstu vērtēju uzlabotās patērētāju tiesības pirkumiem tiešsaistē. Mums vajadzīga pilna informācija par pārdevējiem ar viņu vārdiem, adresēm un kontaktinformāciju. Noteikumi visā ES jāsaskaņo, lai mēs nesastaptos ar nepatīkamiem pārsteigumiem un papildu izmaksām. Es atzinīgi vērtēju 14 dienu perioda atteikuma tiesību saskaņošanu. Mums jāaizsargā patērētāji, bet mums jāveicina arī ekonomikas attīstība. Es pilnībā atbalstu referenta centienus to līdzsvarot. Patērētāju tiesību direktīvas īstenošana ir viens problēmas aspekts, vienota digitālā tirgus, ES iekšējā tirgus un pakalpojumu direktīvas pilna integrēšana un īstenošana ir otrs jautājums. ES un dalībvalstīm ir jākoncentrējas uz abiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), rakstiski.(ET) Jaunās saskaņotās Eiropas Patērētāju tiesību direktīvas pieņemšana noteikti ir viens no vissvarīgākajiem labāk funkcionējoša iekšējā tirgus pīlāriem. Saskaņotā direktīva, kas apvieno vairākas direktīvas par patērētāju tiesībām, ievērojami vienkāršos tiesisko pamatu, palīdzēs palielināt patērētāju uzticību un veicinās pārrobežu tirdzniecību. Lai padarītu tirdzniecības vai piegādes ķēdi pārredzamāku, jo īpaši e-komercijā, mums jānodrošina, ka ir pieejama tirgotāju kontaktinformācija, lai patērētājs var sazināties ar viņiem tieši, ja nepieciešams. Tādēļ es atbalstu referenta priekšlikumus šim nolūkam. Direktīva ir diezgan līdzsvarota no patērētāju un uzņēmēju viedokļa, un tā ir pietiekami elastīga, lai ietvertu dalībvalstu atšķirības. Pilnīgs patērētāju tiesību aizsardzības tiesību akts joprojām nav realitāte Eiropas Savienībā. Tomēr tas ir liels solis virzienā uz labāku patērētāju aizsardzību un tirdzniecību.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), rakstiski. – (NL) Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) grupa daudzus gadus ir neatlaidīgi uzsvērusi, ka patērētāju aizsardzība un iekšējā tirgus izveidošana nav pretrunīgi mērķi un ka tie faktiski iet roku rokā. Horizontālais instruments sistematizē un skaidro patērētāju un tirgotāju tiesības un pienākumus visā ES. Tas arī norāda, ka ES nopietni izturas pret visneaizsargātāko patērētāju vajadzību nodrošināšanu. Esošie trūkumi tiešsaistes vai pārrobežu pirkumu jomā lielākoties tiks novērsti. Tas radīs iespējas ne tikai patērētājiem, bet arī MVU, kam turpmāk būs vieglāk gūt labumu no vērienīgajām iekšējā tirgus priekšrocībām. Tomēr ja mēs saviem MVU vēlam vislabāko, mums nevajadzētu uzspiest viņiem nevajadzīgus apgrūtinājumus. Tādēļ mums jāveic MVU labvēlīgi grozījumi Komisijas priekšlikumā. Eiropai nevajadzētu samierināties ne ar ko zemāku par cum laude MVU eksāmenā.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), rakstiski.(IT) Mūsu lielveikali atrodas arvien tālāk un tālāk no mūsu mājām, un mēs aizvien mazāk un mazāk vēlamies klaiņot gar plauktiem ar produktu rokās svaiga ēdiena smaržu un cilvēku komentāru ielenkumā. Mūsu pirkumi aizvien vairāk kļūst attāli, un internets tagad ir pilnīgi mainījis mūsu paradumus, daļēji tāpēc, ka mūsu dzīve ir kļuvusi arvien vētraināka. Tā ir konkrēta, taustāma izpausme tam, ko mācību grāmatās apzīmē kā „globālo ekonomiku”. Kāda ir atšķirība starp internetu un lielveikalu? Internetā jūs nevarat apstāties, lai pajautātu veikalniekam padomu par to, kāpēc izvēlēties vienu vai otru produktu, vai pat doties atpakaļ uz lielveikalu, ja kaut kas ir atgadījies ar produktu un paņemt citu no plaukta pēc čeka uzrādīšanas kasierim. Tādēļ Patērētāju tiesību direktīva ir būtiska pienākumu dēļ, kuras tā nosaka saistībā ar produkta informāciju, un noteikumu dēļ, kurus tā paredz attiecībā uz produktiem ar defektiem, kuri jāaizvieto, jālabo vai kam jāsamazina cena, lai nodrošinātu, ka tiešsaistes pārdošanas aizsardzība nav mazāk stingra kā pārdošana uz vietas visā Eiropā.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), rakstiski.(PL) Manuprāt, Patērētāju tiesību direktīva ir viens no vissvarīgākajiem tiesību aktu tekstiem, par kuriem mēs esam debatējuši šī gada pirmajā pusē. Labāka piekļuve informācijai un lielāka patērētāju aizsardzība ir sevišķi svarīgi jautājumi, piemēram, tiešsaistes tirgus attīstībai un ekonomikas izaugsmei visā ES. Tiešsaistes tirgus Eiropā joprojām attīstās relatīvi lēni, piemēram, salīdzinājumā ar Savienotajām Valstīm, un mana valsts — Polija — ieņem tikai 17. vietu ES dalībvalstu vidū šajā ziņā. Tikai 23 % Polijas patērētāju veic pirkumus internetā, un izrādās, ka uzticības trūkums ir viens no galvenajiem tā iemesliem. Viens no vispretrunīgākajiem punktiem direktīvas priekšlikumā ir apjoms, kādā direktīvu vajadzētu saskaņot. Esmu gandarīta, ka referents no Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas bija vienisprātis ar manas grupas, Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas izvirzītajiem argumentiem, kritizējot Eiropas Komisijas pilnīgas saskaņošanas mērķi, kas realitātē dalībvalstīm atņemtu iespēju pieņemt augstākus standartus par tiem, kas noteikti direktīvā. Uzskatu, ka valstīm, kuras vēlas saglabāt augstākus standartus, vajadzētu būt iespējai to darīt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), rakstiski. – Diemžēl patērētāju tiesības, pērkot rūpniecības vai pārtikas preces, ir labāk aizsargātas nekā transporta, medicīniskās aprūpes vai izglītības pakalpojumu lietotāju tiesības. Tas ir tādēļ, ka ir grūti pierādīt, ka sniegtajam pakalpojumam bija slikta kvalitāte.

Piemēram, Latvijas aviokompānija „Air Baltic”, no kuras 51 % pieder valstij, pašlaik ir monopolstāvoklī. Tas noved pie pasažieru pakalpojumu un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumiem. Uzņēmuma direktors Flick kungs nav uzskatījis par vajadzīgu atbildēt uz deputātu jautājumiem un vienkārši ignorē plašas sabiedrības sūdzības. „Air Baltic” ar savām mahinācijām mēģina muļķot Eiropas Parlamentu. Tā pārdod biznesa klases biļetes uz lidmašīnām, kurās biznesa klases pakalpojumi netiek sniegti. Vienlaikus „Air Baltic” slēpj biežus lidmašīnu defektu gadījumus un tādējādi riskē ar tūkstošiem pasažieru dzīvību. Ir nepieciešams izveidot izmeklēšanas komisiju, lai pētītu „Air Baltic” praksi, citādi rezultāti var būt traģiski.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE), rakstiski.(FI) Komisijas sākotnējais pamata priekšlikums bija ļoti problemātisks gan no patērētāju, gan no uzņēmumu viedokļa. Tomēr referents ir izdarījis izcilu darbu, kā rezultātā var spert svarīgus soļus virzienā uz viendabīgu patērētāju aizsardzību iekšējā tirgus attīstībā bez kompromisiem augsta līmeņa patērētāju aizsardzības jomā. Cerams, ka tas veicinās pārrobežu distances pārdošanu. Tomēr mums jāatceras, ka ir daudzi citi faktori, kas joprojām traucē e-komercijas izaugsmi Eiropā. Nākotnē mums būs jāstrādā, piemēram, pie maksājumu plūsmas paātrināšanas un pārrobežu maksājumu efektīvākas iekasēšanas, ļaujot maziem un vidējiem uzņēmumiem būt vairāk gataviem ienākt Eiropas e-tirgū.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), rakstiski. – (RO) Es vēlos izteikt pateicību par to, ka pēc rītdienas balsojuma mums būs tiesiskais pamats, kas garantēs labāku patērētāju tiesību saskaņošanu Eiropā. No otras puses, es vēlos apsveikt Eiropas Komisiju par šī direktīvas projekta izstrādes sākšanu, kas apvieno četras esošās direktīvas vienotā tiesiskajā instrumentā. Es arī vēlos uzsvērt, ka tad, kad šī direktīva tiks pieņemta, mēs iedzīvotājiem Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs beidzot varēsim nodrošināt to, ka viņi var būt pārliecināti par augsta līmeņa patērētāju aizsardzību. Vienlaikus es vēlos apsveikt referentu par labo darbu un par to, ka viņš pievienoja ļoti svarīgus pantus šim ziņojumam, kas regulē to cilvēku tiesības, kuri pērk preces un pakalpojumus tiešsaistē.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), rakstiski.(PL) Es vēlos pateikties Schwab kungam un citiem deputātiem par darbu, ko viņi ieguldījuši šajā projektā. Es augstu vērtēju uzsāktos pūliņus ar mērķi ES mērogā saskaņot distances pārdošanas noteikumus, kas vērsti uz patērētāju aizsardzību un tirgotāju darbības atvieglošanu. Neapšaubāmi ir vajadzīgs kompromiss, kas garantē augsta līmeņa patērētāju aizsardzību un atvieglo tirgotājiem pakalpojumu sniegšanu visā ES. Uzskatu, ka ir pareizi garantēt minimālo patērētāju aizsardzības līmeni visā Eiropas Savienībā ar noteikumu, ka dalībvalstis varēs noteikt stingrākus nosacījumus to teritorijā, ja tās uzskatīs, ka ES garantētais aizsardzības līmenis nav pietiekams. Tomēr mēs nedrīkstam ignorēt to tirgotāju vajadzības, kuru dzīvi patiešām atvieglotu ES mēroga noteikumu saskaņošana gan no darbības, gan izdevumu samazināšanas viedokļa. Tādēļ ir ieteicams formulēt nostāju, kas aizsargās gan patērētāju, gan tirgotāju intereses. Nav šaubu par to, ka drošāku darījumu un noteikumu saskaņošana palielinās uzticību distances pārdošanai un būs stimuls patērētājiem biežāk veikt distances pirkumus.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika