Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0196(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0038/2011

Predložena besedila :

A7-0038/2011

Razprave :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Glasovanja :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Razprave
Sreda, 23. marec 2011 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

20. Pravice potrošnikov (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 

  Predsednik. Naslednja točka je poročilo (A7-0038/2011) o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov (KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD)), ki ga je v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov predložil gospod Schwab.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, poročevalec.(DE) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, najprej bi se rad zahvalil vsem kolegom poslancem, ki so pripravljali to direktivo in kompromis, o katerem razpravljamo danes. Tega ne pravim iz vljudnosti, temveč sem iskreno hvaležen. Med njimi so gospa Wallis iz Odbora za pravne zadeve kot poročevalka mnenja odbora, gospa Gebhardt, gospa Turunen in gospod Rochefort kot tudi gospod Triantafilidis in gospod Bielan. Sprejetje odločitve ni bil vedno preprost postopek, saj je bilo v dveh letih vloženih več kot 2000 sprememb, toda razprave so bile vedno konstruktivne in za to se vam vsem iskreno zahvaljujem.

Kljub vsem tehničnim razlikam pri posameznih vprašanjih, ki se izražajo v različnih kompromisih, obstaja splošna podpora med skupinami o današnjem signalu Evropskega parlamenta, da želimo razviti notranji trg v interesu potrošnikov in podjetij. Konec koncev še po dvajsetih letih po vzpostavitvi notranjega trga z Enotnim evropskim aktom ugotavljamo, da kljub množici direktiv in uredb prava standardizacija še ni dosežena. Države članice so izkoristile svoj manevrski prostor, včasih pravično, včasih nepravično.

Direktiva pred nami določa dobro srednjo pot, ki ureja vprašanja v zvezi z notranjim trgom, obenem pa prepušča zakonodajne odločitve o vseh drugih zadevah samim državam članicam. S tem mešanim pristopom lahko pridemo daleč in pridobili bomo podporo z vseh strani v Parlamentu. Pri tem smo podprli predlog Komisije in ga v mnogih točkah tudi znatno izboljšali. Poskrbeli smo, da ta direktiva pripisuje ustrezen pomen varstvu potrošnikov z uveljavitvijo enotne pravice do odstopa od katere koli spletne pogodbe v EU v 14 dneh; z zagotavljanjem izbire potrošnikom, ki se ukvarjajo s prodajo od vrat do vrat, da bodisi prejmejo tiskani izvod ali elektronski izvod pogodbenega dokumenta; z zagotavljanjem „rešitve na gumb“ za večjo preglednost spletnega poslovanja in obenem za resnično pospešitev boja proti internetnim prevaram; in končno z uvedbo enotnih obveznosti zagotavljanja informacij, predvsem v zvezi z določanjem cen, z drugimi besedami, popolnih informacij o cenah za vse spletne transakcije in transakcije od vrat do vrat.

Obenem smo poskrbeli, da je direktiva izvedljiva za mala in srednje velika podjetja ter majhne izvajalce s tem, ko zagotavlja večjo prožnost in izvzetje predvsem za storitve na mnogih področjih; s tem, ko potrošnikom dovoljuje, da odstopijo od sporazumov prek telefona; s tem, ko odpravlja nekatere priložnosti, ki podjetjem omogočajo izvajanje nepoštenih pogodbenih določil, obenem pa določa jasne pogoje za potrošnike glede vračila naročenega blaga, ko se nakup prekliče; in končno s tem, ko uveljavlja enoten odstopni obrazec, ki bo mnogim ljudem v celotni Evropi olajšal dostop do pravice do odstopa in njeno izvajanje.

V ta namen bomo zahvaljujoč tudi postopku posvetovanja med državami članicami uspeli doseči, da bo nadaljnji pravni razvoj na tem pomembnem področju varstva potrošnikov mnogo manj zapleten na stopnji Sveta, kot je bil v preteklosti. Komisija bo jasno upravičena do tega, da ji Svet prisluhne, kajti ni dvoma, da skupni trg zahteva skupna pravila. To smo bolj kot kdaj prej jasno videli med evrsko krizo. Ni dovolj samo sprejeti skupna načela, da bi državam članicam na koncu omogočili polno svobodo – skupna načela je treba upoštevati prek skupnih pravil. Zato je namen te direktive zavarovati potrošnike. Konec koncev se bodo potrošniki zavedali svojih pravic, če bodo te enake povsod v Evropi, in jih bodo lahko učinkoviteje uveljavljali v odnosu do podjetij, ki kršijo pravila. Direktiva tudi ščiti mala in srednje velika podjetja predvsem zato, ker enoten niz predpisov ogroža pravno varstvo, ter omogoča razcvet kulturne in gospodarske raznolikosti, ki se tako pogosto omenja. Zahvaljujem se vam za sodelovanje. Veselim se prihodnje razprave.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri , predsedujoča Svetu. (HU) Gospod predsednik, komisarka, gospod Schwab, spoštovani poslanci, v veliko zadovoljstvo mi je, da smo končno lahko vključili razpravo o tem predlogu na dnevni red.

Kot veste, se je Svet sporazumel o tej temi lani decembra, Svet pa je 24. januarja 2011, že med madžarskim predsedstvom, uradno sprejel svoje predhodno stališče, tj. splošni pristop.

Da bi dosegli sporazum, smo se morali v Svetu več kot dve leti pogajati o tem, kakšno bo idealno ravnovesje med zakonodajo EU in držav članic, ki dodeljuje pravice potrošnikom, in katere vidike pravic potrošnikov je treba glede na to uskladiti. Nič ne ponazarja bolje težav s tem predlogom kot dejstvo, da je delovna skupina Sveta potrebovala več kot šestdeset sestankov, da je oblikovala besedilo, ki bi ga lahko podprla kvalificirana večina držav članic. Poleg tega se je izkazalo, da je nemogoče doseči sporazum o četrtem in petem poglavju predloga Komisije, ki se nanašata na prodajo blaga oziroma nepoštene pogodbene pogoje. Zaradi prevladujočih težav se je Svet nazadnje odločil, da bo izpustil ti dve poglavji iz besedila in se raje osredotočil na pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, in pogodbe na daljavo. Ta pristop je podprla tudi Komisija, kajti besedilo Sveta ustvarja dodano vrednost v zvezi s temi pogodbami na ravni EU.

Predsedstvo meni, da bi lahko Evropski parlament dal dodaten zagon razpravi. Zato bo jutrišnje glasovanje o predlaganih spremembah tako pomembno. Če se na jutrišnjem plenarnem zasedanju Evropski parlament odloči, da bo dokument ponovno predložil Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov, si bo madžarsko predsedstvo zelo zavzeto prizadevalo, da se doseže sporazum na prvi obravnavi. Za to smo si pripravljeni na vso moč prizadevati. Seveda bo zelo veliko odvisno od tega, kakšne spremembe bo predlagal Parlament.

Kot sem že omenila, se mnenje držav članic o vsebini četrtega in petega poglavja precej razlikuje, namreč o vprašanju, ali bi bilo treba nekatere vidike prodajnih pogojev in jamstev kot tudi nepoštene pogodbene pogoje v celoti uskladiti. Predsedstvo meni, da bi se morali osredotočiti na druge določbe direktive, tj. na prvo in tretje poglavje, ker lahko tam ustvarimo pravo evropsko dodano vrednost. Kar zadeva te točke, se splošni pristop Sveta ne razlikuje znatno od predloga sprememb Parlamenta, ki sta jih sprejela Odbor za pravne zadeve 20. januarja in Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 1. februarja.

Gospod predsednik, komisarka, spoštovani poslanci, pripravljeni smo povsem sodelovati s Parlamentom in Komisijo, da bi dosegli uspeh. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila tudi poročevalcu in predsedniku Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov gospodu Harbourju ter vsem članom tega odbora, ker so do zdaj polno sodelovali z madžarskim predsedstvom. Ne vem, kakšen bo končni izid in ali bomo povsem zadovoljni z rezultati naših pogajanj, vendar sem prepričana, da ne smemo zapraviti priložnosti, da državljanom EU dodelimo pravice potrošnikov, ki imajo mnogo širši okvir kot prej.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsednica Komisije. Gospod predsednik, naslednje leto bomo praznovali 20. obletnico enotnega trga. Zagotoviti moramo, da bo enotni trg prinesel koristi potrošnikom in podjetjem. Več kot dve leti pogajanj sta pokazali, da je politično zelo težko doseči sporazum o celotni direktivi na podlagi tega, kar je predlagala Komisija. Mnogi od vas ne želijo videti – in to upravičeno – nižje stopnje nacionalnega varstva potrošnikov.

Zakorakali smo kar daleč v tretje leto pogajanj o tem zakonodajnem aktu. Mislim, da je skrajni čas, da sozakonodajalci najdejo rešitev. V tem pogledu sem hvaležna zlasti vašim odborom, poročevalcem, gospodu Schwabu in gospe Wallis ter poročevalcem v senci za njihovo trdo delo v iskanju kompromisa. Na začetku leta se je Svet dogovoril o splošnem pristopu. Odločil se je, da bo v veliki meri zmanjšal obseg predloga in se v njem osredotočil predvsem na pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, in pogodbe na daljavo.

Komisija meni, da je splošni pristop Sveta dobra začetna točka v našem iskanju dobrega kompromisa. V širšem smislu je skladen s ciljem boljšega delovanja notranjega trga ob ustvarjanju dodane vrednosti za potrošnike. Vem, da želite s spremembami doseči dodatna izboljšanja. Opazila sem mnoge razumne predloge za dodatno izboljšanje varstva potrošnikov in, kot sem že dejala, direktiva o pravicah potrošnikov bi morala biti direktiva o pravicah. Morala bi biti vredna tega imena.

Naj vam dam nekaj primerov: zlahka bi sprejela vašo spremembo 122, ki zagotavlja, da se potrošnikom ne bo zaračunalo stroškov vračila blaga po odstopu od pogodbe, če je blago vredno manj kot 40 EUR. Prav tako ne nasprotujem podaljšanju odstopnega roka na eno leto, če potrošnik ni bil seznanjen s pravico do odstopa (sprememba 116). Podprla bi lahko tudi usklajeno rešitev za boj proti tako imenovanim spletnim pastem v zvezi s stroški (odstavka 1(a) in (b) spremembe 107).

Ne boste presenečeni, če povem, da ne morem sprejeti vseh vaših predlaganih sprememb. Na primer, spremembe 141. Čeprav je moj cilj služiti tudi notranjemu trgu, gremo predaleč, če obvežemo trgovce na daljavo, da morajo dobaviti blago ali opraviti storitev v kateri koli drugi državi članici.

Po vsem tem času kljub razlikam, ki ostajajo, vidim luč na koncu tunela. Prepričana sem, da nam je sprejemljiv in uravnotežen kompromis na dosegu. Storila bom, kar morem, da vam pomagam doseči tak kompromis.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, poročevalka mnenja Odbora za pravne zadeve. Gospod predsednik, vsi skupaj smo bili na zelo dolgem potovanju in še vedno potujemo, upajoč, da bomo kmalu prispeli na naš cilj. Rada bi se zahvalila gospodu Schwabu za njegovo delo v imenu Odbora za pravne zadeve. V teh letih smo jasno uvideli, kakšne težave predstavljajo različne pravne zasnove, ki ovirajo prave možnosti potrošnikov ter možnosti malih in srednje velikih podjetij na notranjem trgu.

Dosegli smo nekaj napredka s sporazumom, ki ga imamo zdaj v Parlamentu. Na žalost mislim, da bi Odbor za pravne zadeve rad naredil več, na primer v petem poglavju o nepoštenih pogojih in predvsem na področju preglednosti. Naš odbor bi res rad dosegel napredek na tem področju. Vem, da se Svetu zdi, da je to morda korak predaleč. Mi pa menimo, da bi lahko bil ta korak zelo pomemben v smislu notranjega trga in seveda pravic potrošnikov, kot ste lepo povedali, komisarka.

Veliko smo že postorili. Pregledali smo pravni red o varstvu potrošnikov. Nismo preučili vseh direktiv, za katere je predhodnik komisarke želel, da jih pregledamo. Morda bomo naredili nekaj majhnih korakov naprej. Upam, da se bomo še naprej pogovarjali, razpravljali. Morda bomo izdelali kaj vrednega.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen, poročevalka mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila kolegom za odlično sodelovanje, predvsem gospodu Schwabu iz Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov za njegova neskončna in zelo sodelovalna prizadevanja, da predstavi to poročilo. Predlog Komisije je pustil veliko prostora za izboljšanje.

Z vidika odbora ECON obstaja troje vprašanj, ki bi jih rada omenila. Dobro je, da je digitalno blago vključeno v predlog. Dobro je, da je posredovan jasen signal za razvoj metod za alternativno reševanje sporov v prihodnosti. Majhni in/ali inovativni finančni izdelki bi morali biti obravnavani bodisi v posebnih direktivah za finančni sektor ali prihodnji direktivi o varstvu potrošnikov.

Nenazadnje pa upam, da bodo naslednji koraki Komisije zagotovili visoko stopnjo varstva potrošnikov, ki bi na koncu privedla do popolne uskladitve ureditve varstva potrošnikov v Evropski uniji.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre, v imenu skupine PPE. (IT) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, čestitam gospodu Schwabu za delo, ki ga je do zdaj opravil, in odlično sodelovanje med Odborom za pravne zadeve in Odborom za notranji trg in varstvo potrošnikov.

Zagotavljanje različnih ravni uskladitve standardov nam bo omogočilo, da dosežemo pomembne rezultate, ki bodo zagotovili pravo dodano vrednost za evropske državljane. Med njimi so pomembni pravica do odstopa v 14 dneh in nova pravila glede zahtev po informiranju, ne le o ceni, temveč tudi identiteti in naslovu prodajalca. Ta izboljšanja bodo okrepila zaupanje potrošnikov, zlasti pri čezmejnih nakupih, saj bodo zagotovila pravno varstvo, ki je nujno za razvoj elektronskega poslovanja.

Ta direktiva bo tudi postavila temelje za druge dopolnilne ukrepe, od reforme evropskega pogodbenega prava do postopka za pregled mehanizmov za alternativno reševanje sporov. Ta temeljni ukrep uskladitve je nujen pogoj za razvoj notranjega trga, ki se osredotoča na pravice potrošnikov in služi državljanom Evropske unije.

Pred kakšnim letom dni je profesor Monti v svojem poročilu dejal predsedniku Barrosu: „Potrošniki in njihova blaginja bi morali biti v središču naslednje faze notranjega trga.“ Najprej bi moral zakonodajalec doseči zgodnji sporazum o predlogu direktive o pravicah potrošnikov, da se zagotovi visoka stopnja varstva na celovitem maloprodajnem trgu. Ta določba je povsem v skladu z zahtevami in prepričan sem, da bo gospod Schwab ostal tako odločen, kot je treba, v zapletenih pogajanjih, ki bodo sledila pred končnim sprejetjem besedila.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt , v imenu skupine S&D.(DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, zares smo izkusili nekatera izjemno trda pogajanja, gospod Schwab, saj so bila mnenja na začetku razprav zelo deljena. Prav tako se ni bilo preprosto odločiti za razumni potek ukrepanja.

Vendar smo s temi pogajanji uspeli doseči znatna izboljšanja, celo po glasovanju na stopnji odbora, kar je moji skupini končno omogočilo, da jutri glasuje za ta kompromisni sveženj. Po vseh razpravah, ki smo jih imeli, se gotovo zavedate, koliko to pomeni.

Dejansko smo uvedli številna izboljšanja. Skladno s tem je temeljno načelo, ki mu sledi direktiva, ponovno minimalna uskladitev – z izjemo področij, ki bodo popolnoma usklajena, kar je bil za nas pomemben vidik. Iz področja uporabe te direktive smo izključili socialne storitve, storitve zdravstvenega varstva in igre na srečo, kajti to so področja, ki zahtevajo posebno ureditev. Zanje ne morejo veljati enaka načela kot za komercialne storitve, blago ali prodajo na drobno, zato je bil to pomemben vidik. Znatno smo povečali obveznosti zagotavljanja informacij našim državljanom, potrošnikom. Zato bi rada jasno povedala predsedujoči Svetu, da je zamisel o črtanju drugega poglavja, z drugimi besedami, točno tistih področij, kjer naj bi veljala obveznost informiranja, nekaj, česar Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu ne bo dopustila.

V obseg direktive smo vključili elektronske izdelke, kar ni bilo predvideno v prvotnem predlogu Komisije. Toda eno od ključnih področij, ki je bilo vključeno, je prodaja na daljavo prek spleta. Kar zadeva dom potrošnika, smo uspeli izboljšati določbe o prodaji od vrat do vrat. To so pozitivne izboljšave, ki so nam omogočile, da ponudimo podporo.

Ne morem zanikati, da nekaj težav še vedno obstaja, zlasti klavzule o nepoštenih pogodbenih pogojih v petem poglavju. Zelo nezadovoljni smo s temi določbami in na tem področju bomo morali opraviti še nekaj dela ali pa v celoti izpustiti ta del, če bo to potrebno. Vendar še več težav povzroča dejstvo, da so bile finančne storitve povsem izključene iz obveznosti informiranja. Mislim, da imamo pri tem resno težavo. O tem bomo morali še razpravljati, komisarka, kajti finančne storitve so bile vključene v vaše predloge in tako bi moralo ostati.

Če povzamem: glasovali bomo za kompromisni sveženj in tudi, da se direktiva ponovno predloži odboru, toda to ne pomeni, da se strinjamo s sprejetjem direktive na prvi obravnavi.

 
  
MPphoto
 

  Robert Rochefort, v imenu skupine ALDE.(FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, to besedilo je pomembno. Ni revolucija: ne moremo reči, da je bilo pred njim vse slabo in da je zdaj vse popolno. Vendar pa prinaša marsikateri pomemben napredek na tej začasni stopnji našega dela.

Po mojem mnenju je bil glavni napredek dosežen pri boljši ureditvi prodaje na daljavo, zlasti prek interneta (poglavje III), saj je treba pravice potrošnikov na tem področju okrepiti. Elektronsko poslovanje je zelo koristno: potrošnikom zagotavlja večjo izbiro, omogoča jim, da najdejo najnižje cene, malim in srednje velikim podjetjem in obrtnikom pa, da najdejo nove prodajalne.

Za napredek na tem področju smo se ga morali lotiti na pristen evropski način, namreč s popolno uskladitvijo pravic in dolžnosti vseh v zvezi z nekaterimi zelo specifičnimi točkami. Dejansko to pomeni, da bo italijanski potrošnik, ki kupuje nekaj na belgijski ali nemški spletni strani, vedel, da ima od zdaj naprej enake pravice in enako varstvo. To bo omogočila ta direktiva.

To pomeni, da se bo obdobje mirovanja potrošnika podaljšalo na 14 dni v celotni Uniji. To pomeni, da bo potrošnik takoj vedel, kolikšen je celotni znesek za plačilo, in ga ne bo strah, da ga kasneje čaka grdo presenečenje. To pomeni, da bo z dvakratnim klikom lahko pravilno preveril naročilo.

Seveda bo vse to vplivalo na nekatere navade. V mnogih državah članicah nacionalna zakonodaja vsebuje nekatere odtenke, ki jih imajo vsi za osnovne, a jih pogosto ni mogoče najti nikjer v sosednjih državah. Pri skupnem življenju v Evropi gre za to, da se naučimo nekoliko spremeniti navade v korist Skupnosti in splošnega interesa.

Bodimo jasni: to besedilo je še vedno treba izboljšati in to bomo morali storiti v naslednjih tednih s Svetom in Komisijo. Pozdravil sem odprtost, ki je bila izkazana v zvezi s tem. Znatno količino dela smo že opravili, za kar gre zahvala našemu poročevalcu gospodu Schwabu, ki bi se mu rad iz srca zahvalil. Toda pravi dosežek tega dela je predvsem dejstvo, da bodo spremembe jutri sprejele vse politične skupine. Zaupanje potrošnikov v notranji trg Unije je zelo krhko. To soglasno politično podporo smo potrebovali, da ohranimo to zaupanje in da lahko upamo, da ga bomo okrepili.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, v imenu skupine ECR. – (PL) Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil gospodu Schwabu, poročevalcu o poročilu, o katerem razpravljamo, ker je tako predano pripravljal predlog te direktive.

Dvoinpolletna intenzivna priprava tega dokumenta je pripeljala do kompromisa, ki bo v končni obliki – upam – zajamčil večjo pravno varnost potrošnikov 27 držav članic na področju prodaje na daljavo in zlasti spletnih transakcij. Upam tudi, da bodo imeli zaradi te direktive potrošniki večje zaupanje v čezmejno trgovino in spletne nakupe zaradi izboljšav in uskladitve nekaterih novih pravic ter razjasnitve tistih, ki že obstajajo. S poenotenjem zahtev po informiranju v zvezi s pogodbami, sklenjenimi zunaj poslovnih prostorov, in pogodbami na daljavo, na primer, pa direktiva namerava spodbuditi več trgovcev, da stopijo na nove trge v Evropski uniji, s čimer bi se izboljšalo delovanje notranjega trga. Upam, da bo to ugodna spodbuda, zlasti za povečanje priljubljenosti spletne prodaje. Upam tudi, da bo koristila potrošnikom s tem, ko bo povečala konkurenco na notranjem trgu.

Rad bi izpostavil nekaj najpomembnejših zadev. Prvič, trudili smo se pripraviti besedilo, ki bi bilo uravnoteženo in v korist potrošnikov v celotni Uniji, obenem pa ne bi imelo negativnih učinkov na trgovce ter zlasti na poslovanje malih in srednje velikih podjetij v Uniji.

Drugič, vesel sem, da smo se lahko dogovorili o pragmatičnem besedilu s sprejetjem mešanega pristopa minimalne in maksimalne uskladitve, kar torej pomeni, da tiste države članice, ki že imajo zelo visoko stopnjo varstva potrošnikov pri nekaterih zadevah, niso bile oškodovane. Uspeli smo tudi uvesti enotne in jasne določbe v nekaterih primerih, kar pomeni, da bodo na primer transakcije prek interneta preprostejše.

Vesel sem tudi, da smo se v Odboru za pravne zadeve uspeli konstruktivno dogovoriti o petem poglavju o nepoštenih pogodbenih pogojih. To poglavje ureja pogodbe, o katerih se običajno ne dogovarjajo individualno potrošniki in so pogosto vir številnih zlorab, ki jih zakrivijo nepošteni trgovci.

Obžalujem pa, da kljub temu, da smo dosegli sporazum, besedilo direktive še vedno vsebuje nekatere pomanjkljivosti. Vendar sem prepričan, da jih bomo s predanostjo lahko popravili v naslednji fazi pogajanj ter dosegli določene koristi za potrošnike in evropske trgovce, saj konec koncev tudi slednjih ne smemo pozabiti.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen, v imenu skupine Verts/ALE.(DA) Gospod predsednik, gospe in gospodje, gospod Schwab, notranji trg EU je temelj našega evropskega sodelovanja in, kot je Komisija povsem pravilno napisala v osnutku akta o enotnem trgu lansko leto, mora biti delo na področju oblikovanja enotnega trga osredotočeno na državljane – nas Evropejce. Na to ne smemo pozabiti, ko bomo jutri v Parlamentu glasovali o direktivi o pravicah potrošnikov – direktivi, ki jo pripravljamo že mnogo let. Kot vsi vemo, je bilo besedilo, o katerem bomo glasovali jutri, celovito pregledano glede na osnutek, ki smo ga prejeli od Komisije jeseni 2008, saj smo tu v parlamentu osredotočeni na področja, kjer bodo skupna pravila EU zares koristila tako potrošnikom kot podjetjem. Državam članicam pa smo želeli omogočiti, da pripravijo dodatno zakonodajo, kjer je to smiselno.

Natančneje to pomeni, da bodo evropski potrošniki najprej in najbolj zaznali spremembe pri nakupih prek spleta v tujih spletnih trgovinah. Nova direktiva bo pomenila, da obstajajo enotna pravila o spletnem trgovanju v Evropi, in to potrošnikom prinaša mnoge prednosti. Dovolite mi, da omenim samo tri primere. Prvič, za vse potrošnike v Evropi bo veljal 14-dnevni odstopni rok od nakupa v spletni trgovini v državi članici EU. Drugič, celotna cena izdelka mora biti določena, preden potrošnik pristane na nakup izdelka. Tretjič, potrošniku mora biti omogočeno, da preprosto stopi v stik s trgovcem, če pride do težav. Četrti vidik, ki je bil za nas v Skupini Zelenih/Evropske svobodne zveze zelo pomemben, je primernost te direktive tudi v prihodnosti. Proizvodi niso le nekaj, česar se lahko dotaknemo – zdaj zajemajo tudi intelektualne proizvode. Ti so lahko programska oprema ali skladba, ki jo prenesemo z interneta. Zato sem zelo vesela, da so digitalni izdelki zdaj vključeni v besedilo.

Predlog, o katerem bomo glasovali jutri in ki ga lahko Skupina Zelenih podpre, ni popoln zakonodajni akt. Želeli smo širšo, bolj velikopotezno direktivo, in želeli smo videti napredek na vseh področjih. Toda politika je tudi umetnost možnega in to je ta trenutek možno. Na splošno menim, da je Parlament dosegel sprejemljiv rezultat, ki bo koristil potrošnikom v Evropi.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides, v imenu skupine GUE/NGL. – (EL) Gospod predsednik, kot politična skupina smo na samem začetku vzpostavili načelo, da se prepreči vsako zmanjšanje pravic potrošnikov v Evropski uniji. Čeprav je zelo velikopotezen, prvotni predlog Komisije ni mogel izpolniti potreb vseh potrošnikov v Evropski uniji. Zato je bila skozi predlog za povsem usklajeno direktivo potegnjena rdeča nit, ko je postalo jasno, da bo šlo za nižjo stopnjo varstva potrošnikov v EU.

Predlog direktive Parlamenta vsebuje dva izjemno pomembna elementa. Pred nami je povsem nov predlog Parlamenta, zelo drugačen od tistega, ki ga je predlagala Komisija, in z drugačnim pogledom Sveta. Jedro tega predloga je mešan pristop v smislu uskladitve, pri čemer lahko države članice, če se tako odločijo, določijo višjo stopnjo varstva potrošnikov.

Druga točka se nanaša na izjeme od obsega direktive. Od samega začetka samo vztrajali, da morajo biti iz obsega direktive izvzete socialne storitve, zdravstvene storitve in igre na srečo, saj nimajo nič opraviti z odnosom med trgovcem in potrošnikom ter zahtevajo drugačen pristop. Zadovoljni smo, da se je to upoštevalo.

Podpora predloga Parlamenta pod nobenimi pogoji ne pomeni brezpogojne podpore predloga Komisije. Nasprotno, prizadevamo si za močno povezano stališče ter pozivamo Komisijo in Svet, da zelo resno upoštevata jedro predloga Parlamenta, zlasti glede stopnje uskladitve in drugih določb prodajnih pogodb.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, v imenu skupine EFD. (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, pravice potrošnikov so samo eden od številnih primerov, ki kažejo, da imajo evropske institucije ogromne težave pri izvajanju ukrepov, ki imajo velik praven in političen pomen v tem zgodovinskem trenutku.

Nočemo, da gredo vse opravljeno delo in vse dosežene stvari v nič, na primer naša sprememba o pravici do ugovora, katere namen je uvesti bistveno izboljšanje v dejavnosti malih trgovcev brez škode za pravice potrošnikov. Če bo rezultat pogajanj s Svetom ukinitev dobrih stvari, ki so jih poročevalec in skupine uvedle v predlog, ki je bil na začetku slab, ali pa višja splošna stopnja uskladitve direktive, ne bomo imeli druge izbire, kot da glasujemo proti.

V vsakem primeru za te razmere ni odgovoren Parlament, temveč Evropska komisija. Za nekatera vprašanja smo mi evroskeptiki iz Severne lige pripravljeni pristati na višjo stopnjo uskladitve, vendar le če sovpada z zdravo pametjo, javnim interesom, interesi malih in srednje velikih podjetij in, zakaj ne, posebnimi pravicami držav članic.

Pristop, ki upošteva vse to, je bil potreben od samega začetka pri tako zapletenem vprašanju, kot je varstvo potrošnikov. Pozdravljamo umik številnih sprememb, ki so postavile pod vprašaj zadeve, ki so bile že rešene. Ključno je, da bo Svet sprejel besedilo, če bo v tej dvorani oblikovano povsem skladno z dogovorjenimi spremembami.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Gospod predsednik, potrošniki včasih težje razumejo posledice svojih dejanj, na primer, ko z interneta prenesejo digitalno vsebino. Vsi so navajeni brezplačno prenašati vsebino z interneta. Toda v nekaterih primerih so stroški skriti pred potrošniki in tako si nevede prenesejo naročnino, čeprav so želeli samo enkratno storitev. Potrebujemo pravno pravico do odstopa.

Drugo področje, ki si zasluži kritiko, je kombinacija prodaje na daljavo in prodaje od vrat do vrat, kajti ljudi je veliko lažje ujeti nepripravljene na njihovem domačem pragu. Po drugi strani pa ne smemo nalagati nepotrebnih bremen malim in srednje velikim podjetjem v zvezi s pogodbami, sklenjenimi zunaj poslovnih prostorov. Na primer, ko potrošniki sami povabijo trgovca ali frizerja k sebi domov, ne potrebujejo večjega varstva, kajti ni možnosti, da bodo presenečeni. Zato potrebujemo smiselno, široko varstvo potrošnikov, pomembno pa je tudi, da upoštevamo interese malih in srednje velikih podjetij.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Gospod predsednik, kompromis, ki ga imamo pred sabo, je zelo dober korak v pravo smer. Pozdravljam soglasje, ki smo ga dosegli o pravici do odstopa in o zahtevi glede informiranja za pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov. Vendar si moramo upati iti dlje, zlasti kar zadeva pravna sredstva zaradi neskladnosti, garancije in nepoštenih klavzul.

Več let sem pozorno poslušala utemeljitve, toda moja vizija je vedno bila in ostaja popolna uskladitev. Prepričana sem, da so skupna pravila dobra za potrošnike in podjetja. Preglednost, pravno varstvo in konkurenca povečujejo svobodno izbiro potrošnikov in zmanjšujejo birokracijo za podjetja. Izziv je najti pravo ravnovesje.

Da bi dosegli visoko stopnjo varstva potrošnikov in nizke stroške za podjetja, direktiva o pravicah potrošnikov ne sme postati nekakšno vlečenje vrvi med trgom in ljudmi. Prav tako ne smemo živeti v zmotnem prepričanju, da nacionalni predpisi ščitijo potrošnike, skupna evropska pravila pa koristijo podjetjem. Ta slika je napačna. Ne moremo zaobiti dejstva, da bodo dodatni stroški malih in srednje velikih podjetij postali dodatni stroški potrošnikov.

Ves čas postopka je bila skupina PPE prilagodljiva in konstruktivna. Levica se ni prilagajala in je postavljala ovire ter razpravo spremenila v nič drugega kot dlakocepski pogovor o primerjalnem pravu z barantanjem z nacionalnimi predpisi. Jaz pa mislim, da bi moral prevladati skupni interes Evropejcev. Minimalna uskladitev in nacionalne izjeme, kar zagovarjajo socialni demokrati, državljanom zgolj preprečujejo, da bi v celoti izkoristili skupni trg. V času krize, ko narašča protekcionizem, je lahko in prav tako neodgovorno biti populističen. Povsem podpiram čudovito delo, ki ga je opravil Andreas Schwab, in mu želim vse dobro v prihodnjih pogajanjih.

Za konec bi povedala, da je direktiva o pravicah potrošnikov mejnik v ponovnem zagonu enotnega trga, ki krepi zaupanje, povečuje rast, konkurenčnost in število delovnih mest, ki se jih veselijo Evropejci.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Gospod predsednik, še vedno je treba izboljšati temeljne točke, zato moramo poročilo poslati nazaj v odbor.

To pomeni, da se parlamentarni postopek za to poročilo še ni zaključil.

Prvotni osnutek je bil slab. To so nam povedala združenja potrošnikov na nacionalni in evropski ravni. Zlasti imam dobro mnenje o zvezi potrošnikov Asturije in njenem predsedniku, neumornem Daciu Alonsu.

Uspelo nam je ponovno preučiti splošno načelo maksimalne možne uskladitve iz prejšnjega člena 4. Zelo glasno moramo povedati, da bi maksimalna možna uskladitev v državah članicah zmanjšala varstvo številnih potrošnikov, saj je v mnogih državah prisotna večja tradicija varstva pravic potrošnikov.

V vsakem primeru bi rad poudaril, da je nujno treba zagotoviti, da seznam nepoštenih pogodbenih pogojev ni dokončen, namreč da bi lahko vsaka država članica povečala število klavzul v pogodbah s potrošniki, za katere meni, da so nesprejemljive in neveljavne; da je treba dokazno breme prenesti, tako da bi moral trgovec dokazati, da so bili neobičajni pogoji dogovorjeni individualno; in da bodo pogodbeni pogoji izraženi jasno in razumljivo.

Še vedno nasprotujemo maksimalni možni uskladitvi v zvezi z nepoštenimi pogoji.

Po podatkih Eurobarometra 79 % trgovcev meni, da bo imela popolna uskladitev na tem področju majhen ali ničen učinek na njihove dejavnosti v tujini.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). - Gospod predsednik, mislim, da boste ugotovili, da imam na voljo dve minuti in pol, ker vsi moji kolegi niso tu. Kot predsednik odbora bi rad najprej pohvalil vse poslance, ki so to pripravljali. Vesel sem, da so nocoj vsi tukaj z Andreasom Schwabom na čelu, z zelo močno ekipo poročevalcev v senci, ki so izkazali zares veliko zanimanje in strokovnost na tem celotnem zapletenem področju.

Mislim, da drži, kot je rekla Viviane Reding, da morajo sozakonodajalci zdaj nadaljevati in sprejeti nekatere odločitve. Čas, ki je bil za to potreben, je odraz političnih težav tako na strani Sveta kot na strani Parlamenta. Mislim, da je Parlament kot že pri mnogih dokumentih v preteklosti dokazal, da zna posredovati tako, da se doseže kompromis. Mislim, da bi moral Parlament jutri glasovati o spremembah, posredovati jasen političen signal o tem, kaj želimo, in to nato posredovati nazaj odboru.

Rad bi se zahvalil predsedstvu in gospe Győri, najbolj dejavni predstavnici predsedstva, ker sta bila zaradi te spremembe odprta za naše stališče. To ne pomeni, da smo kakor koli obvezani iti naprej in zaključiti ta pogajanja. Vendar smo državljanom in potrošnikom dolžni najmanj odprt sestanek, da ugotovimo, ali obstaja kakšna podlaga za sporazum. Mislim, da se s tem strinjajo vsi kolegi.

Ko gledam, kaj imamo tukaj, bi najprej rekel, da občudujem navdušenje gospe Corazza Bildt, toda direktive o pravicah potrošnikov res ne vidim kot mejnika. Odkrito povedano, se mi zdi bolj odskočna deska, kajti tam, kjer brodimo, je še vedno veliko težavnih voda. Mislim, da gre za prvi previdni korak v smeri obravnavanja uskladitve vprašanj, ki zbujajo precej čustev in veliko političnega vznemirjenja. Razumljivo je, da potrošniki in organizacije potrošnikov v različnih državah neradi vidijo, da se pravice odvzemajo. Mislim, da je bila to ena največjih težav, s katerimi smo se srečali.

Menim, da imamo kompromis, ki dodaja pravo vrednost za potrošnike in podjetja, zlasti na področjih spletne in čezmejne trgovine. To področje in še nekatera druga moramo ohraniti, moje zadnje besede komisarki pa so: nujno potrebujemo okvir, v katerem bomo dosegli napredek v smeri večje uskladitve. Imamo celoten niz razdrobljenih pobud, kar zajema tudi vaš trud na področju potrošniških pogodb, in druge revizije. Nujno potrebujemo dolgoročni strateški pristop, ki bo zadnji stopni kamen v smeri mejnika.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE).(PL) Gospod predsednik, komisarka, najprej bi se rada zahvalila gospodu Schwabu za delo, ki ga je vložil v ta predlog. Najbrž sam najbolje ve, da to ni bila lahka naloga. Med pripravo direktive smo pogosto poudarjali, kako pomembna je za potrošnike, vendar je pomembna tudi za trgovino in zlasti elektronsko poslovanje in čezmejne nakupe.

Potrošniki, ki opravljajo spletne nakupe, želijo predvsem zagotovilo, da bodo prejeli naročeno blago in storitve in da bodo ti tako kakovostni, kot je navedeno. Zato moramo zagotoviti, da so predpisi, ki ščitijo potrošnike, jasni in pregledni. Vendar med to razpravo ne smemo pozabiti na trgovce, ki pričakujejo predpise, ki jim ne bodo naložili čezmernega bremena. Ali smo uspeli uskladiti interese potrošnikov z interesi trgovcev, ko smo pripravljali to direktivo?

Razprave, ki potekajo že skoraj dve leti, so nas po mojem mnenju pripeljale bližje temu cilju, nismo pa ga še dosegli. Mislim, da bi imeli evropski potrošniki mnogo večjo korist od maksimalne ravni uskladitve predpisov. Podjetja bi veliko preprosteje poslovala na področju elektronskega poslovanja. Vendar sem vesela, da smo pri nekaterih ključnih vprašanjih uspeli najti rešitve, ki idealno izpolnjujejo potrebe potrošnikov, obenem pa upoštevajo realnost poslovanja. Na primer, rada bi omenila določbe o 14-dnevnem roku, ki je potrošnikom na voljo za odstop od pogodbe, pozdravljam pa tudi spremembo, ki trgovcem omogoča, da potrošniku izplačajo povračilo, če slednji predloži dokazilo o plačani poštnini. To je ključni element direktive, ki kaže, da imajo v nekaterih primerih obveznosti tudi potrošniki, ravno tako kot trgovci.

Na koncu bi rada spodbudila Svet in Evropsko komisijo, da poskusita doseči velikopotezen sporazum.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (S&D).(FR) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, najprej bi rada čestitala poročevalcu gospodu Schwabu kot tudi poročevalcem v senci, zlasti gospe Gebhardt, za njihovo delo.

Prvotni predlog Komisije je bil zares absurden, saj je ogrožal stopnjo varstva potrošnikov, ker jo je želel povsem uskladiti. To je upravičeno samo tako dolgo, dokler gre za uskladitev navzgor in ne navzdol, kot je bilo predlagano.

Zato pozdravljam večino doseženih kompromisov, ki državam članicam dopuščajo možnost uporabe strožjih pravil, če to želijo, obenem pa jamčijo visoko minimalno stopnjo za vse potrošnike v Uniji. Tako je najdaljše trajanje pogodbe omejeno na 12 mesecev, izboljšano je informiranje o pogodbah na daljavo ali pogodbah o prodaji prek televizije, pri čemer se plačilo zahteva samo po izteku 14-dnevnega obdobja mirovanja.

Po drugi strani je nesprejemljivo ohraniti polno uskladitev glede na peto poglavje o nepoštenih pogojih. Ne le, da je izbrana stopnja varstva nezadovoljiva, enakovredna je zanemarjanju goljufivih praks, saj te zahtevajo stopnjo odzivnosti, ki je evropska zakonodaja ne more ponuditi.

Glede na to se zdi neodgovorno odvzeti državam članicam ves manevrski prostor na tem področju. Zato upam, da bodo sozakonodajalci uspeli pripraviti uravnoteženo besedilo, ki zagotavlja pristno in pravo jedro za visoko stopnjo varstva.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). – (CS) Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil in pohvalil delo Andreasa Schwaba, ki je 1600 sprememb obravnaval zelo vešče ter dosegel razumen kompromis glede poročila. Vesel sem, da je uspel ohraniti dve temeljni načeli prvotnega predloga Komisije: načelo „boljše ureditve“ s poenostavitvijo in posodobitvijo pravil, da se odstranijo ovire, na katere vsak dan naletijo podjetniki na notranjem trgu, ki poslujejo v državah EU, in drugo načelo doseganja največje mogoče uskladitve prava varstva potrošnikov z odpravo številnih izjem, ki se uporabljajo v posameznih državah.

Čeprav se na koncu nismo mogli dogovoriti o popolni uskladitvi v vseh poglavjih direktive, bo ta nova ureditev zelo pomemben korak naprej, ki zajema odpravo ovir za čezmejno trgovino in, glede na končno analizo, večjo konkurenco na notranjem trgu.

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner (PPE).(DE) Gospod predsednik, bojim se, da bom jaz poskrbel za hladno prho. Kljub številnim izboljšavam predloga Komisije, ki so bile uvedene med posvetovanjem z odbori, za kar se lahko zahvalimo predvsem poročevalcu gospodu Schwabu, mislim, da sedanji sveženj vsebuje preveč predpisov in bo povzročil prezapleteno zakonodajo. S tem se bodo zelo težko spoprijela predvsem mala in srednje velika podjetja. Poleg tega ne bo zares koristilo potrošnikom, imelo bo zelo majhen učinek v smislu uskladitve in ne bo nam omogočilo napredka, kar zadeva notranji trg in Evropo kot poslovno lokacijo.

Ker je na voljo malo časa, lahko žal obravnavam samo eno točko. Predlog Komisije je v veliki meri razširil dve opredelitvi, v tem primeru pa je šel mnogo predaleč, kar jasno kaže dejstvo, da je bilo vloženih 1600 sprememb. O tem je bilo težko razumno razpravljati v Parlamentu. Poleg tega Komisija ni nikakor utemeljila razširitve teh opredelitev. Nikjer v prilogah ali v dokumentih, predloženih Parlamentu, ni utemeljitve za to v kakršni koli obliki. V enem primeru gre za pogodbe o prodaji na daljavo. Na srečo je bila ta razširitev ponovno vključena v postopek posvetovanja in spremenjena, kar je zelo dobrodošla poteza. V drugem primeru pa gre za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, ki bi jih rad zdaj obravnaval.

V prihodnosti bo za vsako pogodbo, sklenjeno zunaj poslovnih prostorov podjetja, veljal cel kup predpisov in pravic do odstopa, tudi če je potrošnik, kot je ravno omenil gospod Obermayr, povabil elektrikarja, opremljevalca, pleskarja ali tesarja in tako naprej v svoj dom. Zavedam se, da obstaja cel niz izjem, ki ste jih vi, gospod Schwab, in odbor izboljšali, tako v smislu vsebine kot besedila. Toda kljub vsemu obstajajo še številne pravne pasti, ki bi se lahko izkazale za katastrofalne za mikropodjetja in male trgovce ter bi lahko celo ogrozile njihov obstoj.

Po mojem mnenju je ta del predloga odveč. Lahko bi ga izbrisali brez vsakih težav, skupaj s četrtim in petim poglavjem. V tem primeru preostanek predloga in posvetovanja sploh ne bi bila slaba.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D).(EL) Gospod predsednik, rada bi se zahvalila poročevalcu gospodu Schwabu in socialdemokratski poročevalki v senci gospe Gebhardt. Rada bi se jima zahvalila in ju obenem pohvalila, kajti pokazala sta precejšnjo vztrajnost in veliko potrpljenja, da sta nas privedla do točke, ki smo jo danes dosegli v razpravi in ki, menim, zagotavlja zelo dobro delovno podlago za komisarko Reding, katere besede nam po mojem mnenju dajejo razlog za optimizem.

Osebno menim, da je minimalna uskladitev zelo dobra in obenem zelo pragmatična delovna podlaga. Prihajam iz Grčije, države, ki je dosegla zelo visoko stopnjo varstva pravic potrošnikov. Gotovo razumete, da ne želim, da se ogrozi ta visoka stopnja varstva potrošnikov.

Priznam, da sem bila zelo zaskrbljena, ko je gospod Schwab govoril – in tokrat sem prvič slišala zanjo – o maksimalni uskladitvi. Spomnila sem se nečesa, kar sem prebrala v časopisu: nekdo je poskusil sestaviti najlepšo žensko iz oči neke igralke, nosu pevke in ustnic druge igralke. Rezultat je bil pošasten.

To primerjavo navajam, da bi pokazala, da lahko začnemo z najboljšimi nameni, a ne dosežemo želenega rezultata. Zato menim, da je minimalna uskladitev prava delovna podlaga.

 
  
MPphoto
 

  Damien Abad (PPE).(FR) Gospod predsednik, najprej bi rad pohvalil delo našega poročevalca gospoda Schwaba, ki nam omogoča, da kljub slabemu začetku danes dosežemo široko soglasje o tem besedilu med vsemi političnimi skupinami.

Da, Evropa bi morala biti sinonim za napredek in praktične dosežke in to vidimo pri teh predlogih o potrošnikih. Od zdaj naprej bodo imeli Evropejci pravico, da odstopijo od pogodbe, ko kupijo predmete na spletnih dražbenih platformah, kot je eBay.

Uspelo nam je predložiti besedilo, ki bo po eni strani okrepilo okvirne pogoje za povečanje čezmejne trgovine v Evropski uniji, po drugi strani pa nam bo omogočilo, da ne bo treba znižati stopnje varstva potrošnikov v državah članicah; nasprotno, ta stopnja se bo povišala.

Kot prvo, verjamem, da moramo, če želimo okrepiti naš izhod iz krize, ustvariti nove vire za rast, in da bodo zahvaljujoč naši poenostavitvi in racionalizaciji evropskega prava naša podjetja lahko imela večjo korist od potenciala enotnega trga. Ste vedeli, da je samo 22 % nakupov v Evropi čezmejnih? Zagotavljanje boljšega regulativnega okvira za podjetja torej pomeni tudi prispevati k okrevanju gospodarstva.

Pri pogajanjih o besedilu smo želeli sprejeti velikopotezen, vendar pragmatičen pristop. Načelo je bilo preprosto: uskladitve ne bo, če ni enakovredne stopnje varstva. Zato sem vesel, da smo uspeli ohraniti določene vidike nacionalnih zakonov, ki so jim potrošniki ene ali druge države članice zelo naklonjeni. Kar zadeva nas v Franciji, imajo lahko naši potrošniki še naprej korist od varstva, ki ga nudi jamstvo glede „skritih napak“, ali ohranitve naše zelo zaščitne zakonodaje za prodajo od vrat do vrat.

Poleg tega danes dokazujemo, da je Evropski parlament, desničarske in levičarske stranke skupaj, sposoben odgovoriti na vsakodnevne skrbi ljudi, in to pozdravljam. Rešitev je seveda več Evrope, a ne kakršne koli. Potrebujemo Evropo, ki varuje, Evropo, ki zagotavlja, in Evropo, ki nudi priložnosti Evropejcem, državljanom, potrošnikom in podjetjem.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Gospod predsednik, v preteklih časih je slogan „kupec je kralj“ držal, doživljenjske garancije niso bile izjema in kakovost je bila vprašanje časti. Današnji svet je očitno drugačen. Danes moramo misliti na pravice potrošnika, varstvo potrošnikov in zakonodajo, ki bo to zagotovila. Zdi se, da zadovoljstvo potrošnikov ni več najboljša trgovinska politika in skoraj preveč primerov je iz vsakdanjega življenja, ki kažejo ravno nasprotno.

Zato je tako pomembna temeljita razprava o tej zakonodaji, ki ne sme povzročiti poslabšanja na področju pravic potrošnikov, temveč se bo morala odzvati na nove izzive. Zavedati se moramo, kako različna so izhodišča različnih držav EU, kar zadeva pravice potrošnikov. Naš cilj mora biti povečanje varstva potrošnikov na tistih krajih, kjer sta do zdaj prevladovala kaos in negotovost, ki sta privabila različne goljufe in spodkopala zaupanje v notranji trg. Po drugi strani moramo ohraniti visoko stopnjo varstva potrošnikov tam, kjer že obstaja v učinkoviti obliki. To je temeljni pristop direktive o pravicah potrošnikov, zato povsem podpiram stališče moje skupine. Rada bi se seveda tudi zahvalila vsem poročevalcem za obsežno delo, ki so ga opravili. Varstvo potrošnikov zares ni v nasprotju z interesi poštenega poslovneža. Resnica je ravno nasprotna.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Gospod predsednik, najprej bi rada čestitala gospodu Schwabu za vztrajnost pri pogajanjih, ki jih je pripeljal do tega pomembnega kompromisa, in rada bi pohvalila vse tiste, ki so z njim sodelovali pri tem poročilu.

Ne želimo zagotoviti le višje stopnje varstva evropskih potrošnikov, temveč tudi, da bodo lahko evropske države ne glede na velikost zagotovile potrošnikom v vseh 27 državah članicah blago in storitve brez nepotrebnih pravnih ovir.

Ta nova direktiva bo naredila konec zakonodajni razdrobljenosti, ki škodi udeležbi na čezmejnem trgu, in bo znatno spodbudila notranji trg. Poudarjam nove določbe o posredovanju informacij potrošniku: te informacije morajo biti jasne, razumljive in pravočasne.

Pomembno je tudi, da breme dokazovanja skladnosti z zahtevami po informiranju nosi trgovec. Treba bo določiti pravila o pogodbah na daljavo, zlasti tistih, ki so sklenjene prek telefona ali interneta, potrošnike pa zavarovati s preprostimi, učinkovitimi mehanizmi. Prepričani smo, da bo po zaključku institucionalnih pogajanj nova direktiva prispevala k večji konkurenčnosti in dinamičnosti Evropske unije, kar je mogoče pričakovati v svetovnem gospodarstvu.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Gospod predsednik, pridobitev direktive o pravicah potrošnikov, ki uvaja horizontalni instrument, kateri bo poenostavil, povzel in dopolnil štiri že obstoječe direktive, je pozitivna.

Notranji trg, za katerega je značilna visoka stopnja varstva potrošnikov, je ključen za trajnostno rast in zaposlovanje.

Da bi to dosegli v skladu s Pogodbo, državam članicam ne smemo preprečiti, da sprejmejo ukrepe za povečanje varstva potrošnikov. To pomeni, da je treba popolno uskladitev uporabiti samo takrat, ko je to nujno za skladen okvir za čezmejne transakcije, da se doda vrednost.

V Odboru za ekonomske in monetarne zadeve obstaja široko soglasje, da morajo biti finančne storitve sestavni del te uredbe, da bi bila res horizontalna, da mora biti usklajena s sektorsko zakonodajo na ravni EU in nacionalni ravni, tako da ne bo vrzeli, in da je treba poiskati nasvet strokovnjakov.

Besedilo ne odraža teh smernic zadovoljivo, zato ga je treba pred končnim glasovanjem še natančno uskladiti.

Doseči moramo tudi napredek v smeri evropske listine o potrošnikih na področju finančnih storitev.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, zahvalimo se gospodu Schwabu za dragoceno delo, ki ga je opravil. Enotna pravila o varstvu potrošnikov in pojmi, ki povsod pomenijo enako, v državljanih zbujajo zaupanje in obenem jamčijo večje pravno varstvo. Vse to je najpomembnejše za tiste državljane in podjetja, ki želijo svobodno uveljavljati svoje pravice v trgovini na notranjem trgu. Predlog poročevalca, da bi morala minimalno stopnjo uskladitve varstva potrošnikov spremljati popolna uskladitev tehničnih pravil, je edina sprejemljiva regulativna rešitev v sedanjih razmerah. Kombinacija minimalne in popolne uskladitve lahko postane možnost, ki bo sprejemljiva za vse.

Obstoječe ovire za čezmejne transakcije ovirajo dejavnosti trgovcev in potrošnikov prek meja držav članic. Statistični podatki kažejo, da so mnogi še vedno nenaklonjeni nakupom v EU prek interneta, in dobrodošlo bi bilo, če bi lahko tudi to spremenili. Poleg tega bi rad povedal, in pri tem imam v mislih predvsem države članice iz srednje in vzhodne Evrope, da je zelo potreben celovit in konstruktiven regulativni okvir. Sistem, ki temelji na preglednejših, skupnih pravilih, krepi ozaveščenost potrošnikov, ki v tej regiji še ni povsem dozorela, v zahodni Evropi pa je že dolgo znana. Razvita politika varstva potrošnikov je tudi sredstvo za podpiranje malih in srednje velikih podjetij. Zato moramo paziti, da ne zapletemo njihovega položaja s prestrogo zakonodajo.

Ključna je natančnejša opredelitev obveznosti trgovcev glede informiranja, kar bi prispevalo k večjemu številu tržnih transakcij, ki so skladne z zakonom in poštene s poslovnega vidika. Ni naključje, da tudi madžarsko predsedstvo meni, da je ta predlog direktive ena od prednostnih nalog v njegovem šestmesečnem mandatu. S tem, ko je Parlament uvrstil to poročilo na svoj dnevni red nekaj dni po svetovnem dnevu pravic potrošnikov, je posredoval simboličen signal. Če sprejmemo pravilno odločitev, lahko olajšamo življenje skoraj 500 milijonov potrošnikov in 22 milijonov podjetij na notranjem trgu v Evropski uniji.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Gospod predsednik, dovolite, da najprej čestitam gospodu Schwabu in njegovim kolegom za dobro delo, ki ga opravljajo že več kot dve leti. To je nedvomno njihov velik dosežek. Pohvalil bi tudi gospo Győri iz madžarskega predsedstva: polna je zanosa, tu je ves dan in tudi v Strasbourgu je vedno. Mislim, da še nisem videl koga tako zagnanega.

Gre za notranji trg, uskladitev, dodajanje vrednosti: vse to je zelo pomembno. To ni končni izdelek, temveč delo v teku: posebej je treba omeniti pravico do odstopa, nepoštene pogodbene pogoje in zlasti določbe o prožnosti, ki omogočajo prilagodljivost nacionalnih vlad. Če bi imeli to v drugih direktivah, kot je ESPG, bi delovale bolje. Na koncu bi rad povedal, da dopolnjuje na primer prizadevanja glede direktive o storitvah in direktive o varstvu podatkov, ki ju pripravljam. Torej je to dober napredek.

(GA) Pohvalil bi gospoda Schwaba, ker je dokončal delo.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D).(ES) Gospod predsednik, komisarka, dovolita mi, da najprej čestitam poročevalcu gospodu Schwabu in gospe Gebhardt za njuno delo.

Imam splošno misel. Ne gre za povečanje varstva, temveč za to, da se ne odpravijo pravice, ki že obstajajo v nekaterih državah članicah.

Če želimo vzpostaviti resničen notranji trg za odnose med podjetji in potrošniki, in k temu stremimo, moramo obenem vzpostaviti ravnovesje med visoko stopnjo varstva pravic potrošnikov in zaščito konkurenčnosti podjetij.

Da bi vzpostavili ravnovesje, se moramo dogovoriti o minimalni stopnji uskladitve kot tudi o možnosti, da države članice lahko ohranijo ali sprejmejo dodatne predpise, ki izboljšujejo varstvo potrošnikov.

Ne smemo dopustiti, da bi sprejetje zakonodaje EU povzročilo, da bi številni potrošniki in uporabniki imeli na koncu manjše varstvo.

Pozdravljam dejstvo, da so se pogajanja v Evropskem parlamentu izboljšala, vendar bi rada vztrajala pri tem, da se ohranijo že vzpostavljene pravice.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). - Gospod predsednik, rad bi čestital poročevalcu gospodu Schwabu in njegovi skupini poročevalcev mnenj in poročevalcev v senci za zelo dobro delo v zvezi s tem poročilom. Dolgo je trajalo, da se je izbrala pot, ki je dovolj uravnotežena tako za potrošnike kot podjetja. Pozdravljam splošni kompromis, ki so ga dosegle vse politične skupine, in mislim, da je to pomemben korak naprej za vse potrošnike v Evropski uniji.

Na voljo so znatna izboljšanja, kot je določitev jasnih zahtev po informiranju v pogodbah, in uskladitev določb o pravici do odstopa. Seveda je to kompromis, ni popoln. Primer je člen 22a, ki trgovca obvezuje k dobavi v drugih državah članicah. Nekaterih proizvodov in storitev zaradi njihove narave to ne bi smelo zajemati, recimo pokvarljivega blaga. Težave lahko nastanejo tudi pri digitalnih proizvodih. Prvotni namen spodbujanja čezmejnega poslovanja je zelo pomemben in dober in resnično upam, da bomo na bližajočih se pogajanjih s Svetom uspeli uvesti te prilagoditve, da dosežemo optimalen rezultat.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Gospod predsednik, mislim, da bi moral imeti vsak potrošnik pravico do informacij, preden podpiše pogodbo. Trgovci na drobno bi morali informirati potrošnike in pridobiti njihovo soglasje, tudi kadar se blokira nek znesek na potrošnikovi kreditni ali bančni plačilni kartici.

Pomembno je tudi, da zavarujemo potrošnike pred nepoštenimi pogodbenimi pogoji. Žal so pri bančnih storitvah, zavarovanjih, elektronsko-komunikacijskih storitvah ali turističnih storitvah pogodbene določbe zelo pogosto zapisane na hrbtni strani v drobnem tisku. Potrošniki pa zelo pogosto podpišejo registracijski obrazec ali račun, ne da bi sploh prebrali pogodbene določbe na hrbtni strani.

Tudi če potrošniki preberejo vse pogodbene določbe in izjavijo, da se z eno od njih ne strinjajo, nimajo nobene pogajalske moči. V takih primerih je prvi odgovor, ki ga potrošnik prejme, da je to standardna pogodba podjetja in je ni mogoče spremeniti.

Nacionalni organi za varstvo potrošnikov bi morali te standardne pogodbe preučiti, da bi potrošnike zavarovali pred nepoštenimi pogoji.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Gospod predsednik, rada bi se zahvalila Andreasu Schwabu za odličen izdelek in zato, ker je podprl moje predloge. Dejstvo, da potrošniki pod določenimi pogoji pridobivajo pravico do dostave blaga in storitev, naročenih prek interneta, v katero koli državo članico, označuje pomembno spremembo v spletnem nakupovanju. Tretjina prodajalcev noče dostavljati blaga prek meja, zlasti ne v nove države članice.

Mislim tudi, da bo Svet sprejel našo kompromisno različico, vključno z mojimi predlogi o tem, da se obvezno navede medobratovalnost računalniške opreme in elektronike, o berljivosti pogodbenih pogojev, pravicah potrošnikov na organiziranih nakupovalnih izletih in možnosti, da države članice razširijo pravice potrošnikov, vključno z garancijami, na prostovoljne organizacije in mala podjetja. Pomen te direktive je jasen. Zagotovitev nedvoumnih pravic evropskim potrošnikom je najboljši način, da se v EU doseže pošteno notranjo trgovino.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Gospod predsednik, strategija EU 2020 navaja, da visoka raven varstva potrošnikov zagotavlja kakovost proizvodov, hkrati pa jamči zaupanje potrošnikov in s tem spodbuja učinkovitost notranjega trga.

Kar zadeva pravice potrošnikov, daje sedanja minimalna ureditev vsem državam članicam svobodo, da prilagodijo predpise EU svojim nacionalnim predpisom, in mislim, da je treba ta pristop ohraniti.

Evropska unija lahko spodbuja boljšo uskladitev notranjega trga z višjo stopnjo varstva potrošnikov, tako da poveča sedanjo minimalno stopnjo uskladitve do stopnje najboljših obstoječih nacionalnih praks.

Mislim, da mora biti evropski sistem odgovornosti za neskladnost pošten, tako da je mogoče izboljšati varstvo potrošnikov in zaupanje v trge ter s tem podaljšati življenjsko dobo proizvodov.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).(HU) Gospod predsednik, veljavna evropska pravila glede potrošnikov so skladna z načelom minimalne uskladitve. Državam članicam dajejo možnost odstopanja, medtem ko vse to postavlja EU v slabši konkurenčni položaj. Zadovoljna sem, da je gospod Schwab pripravil tako odlično poročilo. Po več letih pogajanj je prišel čas, da se doseže sporazum o tej zadevi, in, kot je dejala ministrica Győri, si bo tudi madžarsko predsedstvo prizadevalo za to. Da bi zmanjšali razdrobljenost notranjega trga EU, potrebujemo odločnejše uveljavljanje pravic potrošnikov in slednjim moramo omogočiti, da sprejmejo boljše odločitve, pri čemer podjetja ne smejo biti v slabšem položaju zaradi nove zakonodaje. Enotni notranji trg zahteva enotna evropska pravila glede potrošnikov. Zato je pomembno, da dosežemo sporazum na prvi obravnavi.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsednica Komisije. Gospod predsednik, moram reči, da je bila to zelo konstruktivna razprava v tej dvorani, ko so se na vseh klopeh strinjali, da potrebujemo boljšo, bolj konstruktivno, učinkovitejšo direktivo o pravicah potrošnikov, kot jo imamo –, strinjali pa so se tudi, da morda ne bomo imeli popolne, vendar bo vseeno boljša od sedanje, ki je daleč od popolne, o čemer se vsi strinjamo.

Redko sem tudi videla takšno soglasje kot danes v Parlamentu glede hvaljenja poročevalca Andreasa Schwaba in njegovih soporočevalcev. Upam, da se bo soglasnost nadaljevala, kajti zdaj stopamo v zelo originalen proces in na voljo imamo zelo kratek časovni razpon, da poskusimo doseči to boljšo zakonodajo, ki jo želijo vsi poslanci, ki so govorili, iz vseh političnih strank. V skladu s tem vas spodbujam, da daste svojim poročevalcem to poročilo kot začetno točko za pogajanja. Vem, da bo madžarsko predsedstvo storilo vse, kar je v njegovi moči, da ta originalni postopek pripelje do pozitivnega zaključka.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri , predsedujoča Svetu. (HU) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, dovolite mi, da se pridružim tistim, ki so rekli, da je bila to odlična razprava. Razprava je bila zelo konstruktivna ter v imenu madžarskega predsedstva in naših strokovnjakov bi se vam radi zahvalili za podporo in upam, da bomo lahko nadaljevali s posvetovanji v enakem ozračju. Naj omenim nekatera vprašanja, ki so bila izpostavljena med razpravo. Mnogi so pozivali k ureditvi seznamov nepoštenih pogodbenih pogojev. Strinjamo se z Evropskim parlamentom, da bi seznam na evropski ravni predstavljal dodano vrednost. Čeprav veljavna zakonodaja vsebuje okviren seznam primerov, bi dodana vrednost dejansko nastala z oblikovanjem enotnega evropskega seznama. Vendar v Svetu še ni dovolj podpore za to in to je eden od razlogov, da se je Svet odločil izpustiti to vprašanje.

Nekateri so vprašali, zakaj bi morali doseči sporazum na prvi obravnavi, čeprav je na to že odgovorila gospa Gáll-Pelcz. Kot je bilo rečeno, smo začeli pogajanja oktobra 2008 med francoskim predsedstvom. V dveh letih in pol smo imeli več kot šestdeset sestankov delovne skupine, zato menimo, da ni več možnosti za prilagoditev, da bi odpravili nasprotujoče manjšine, zato smo morali obseg direktive znatno zožiti na pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov. Ožji obseg in s tem ciljna uskladitev bosta po mojem prepričanju privedla do hitrejšega sporazuma in ne vidim, kako bi lahko dodana vrednost izhajala iz nadaljevanja in druge obravnave.

Predhodno stališče Evropskega parlamenta je v več pogledih blizu splošnemu pristopu Sveta, zato mislim, da ne bi smeli zamuditi te priložnosti za sporazum na prvi obravnavi, in vse k temu pozivam.

Všeč mi je bila pripomba gospoda Harbourja o tem, ali so sedanje razmere odskočna deska ali mejnik. Če želimo biti realni – in jaz nerada pretiravam –, mislim, da so odskočna deska, ne mejnik. Lahko bi bile mejnik, toda pogoji preprosto niso bili pravi. Lahko jih vidimo kot odskočno desko, če pomislimo na interese naših državljanov in potrošnikov.

Vsi vemo, da so v državah članicah zelo različni pravni pogoji. Večja uskladitev na tej stopnji ne bi bila mogoča. Mnogo bolje je imeti manjši obseg in doseči sporazum. To bi zares pomagalo povečati pravice potrošnikov in tako pripomoglo, da se približamo vzpostavitvi enotnega trga.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, poročevalec.(DE) Gospod predsednik, o tem, ali je to mejnik ali ne, bi lahko razpravljali na dolgo in široko. Jasno je, na primer, da so se ustanovitelji Evropske skupnosti, kot je Altiero Spinelli, po katerem smo danes poimenovali sejno sobo skupine, lahko ukvarjali z bolj temeljnimi vprašanji v Evropi. Toda prepričan sem, da dandanes napredek v Evropi poteka v obliki majhnih, konstruktivnih korakov. Zato bi se rad zahvalil vsem poslancem, ki so sodelovali v razpravi in omogočili ta kompromis s svojimi prispevki k spremembam. Kompromis je vedno priložnost, da se doseže ravnovesje med različnimi interesi. Nihče ne bo povsem srečen, vsi pa bodo pripravljeni izboljšati pristop, ki je šel še dlje. Zato mislim, da smo na pravi poti.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil podpredsednici Komisije, gospe Reding, za njeno neprekinjeno zavezo ter podporo in spodbudo tako danes v tej razpravi kot na mnogih drugih sestankih. Upam, da se lahko še naprej zanesemo nanjo med posvetovanji s Svetom. Rad bi se zahvalil predsedniku odbora, gospodu Harbourju, za njegovo potrpežljivost s poročevalcem in drugimi člani odbora, kot tudi gospodu Lehneju, predsedniku Odbora za pravne zadeve. Kar zadeva Svet, želim, da bi gospa Győri, bivša poslanka Evropskega parlamenta, v svoji vlogi predsedujoče Svetu razumela, da bo Evropski parlament morda moral spremeniti predlog, ki ga je na srečo Svet sprejel 24. januarja. Na nekaterih področjih bi šli radi dlje, zato bomo imeli v naslednjih nekaj tednih konstruktivne razprave, da najdemo pozitivno rešitev. Najlepša hvala.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. − Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo jutri ob 11.30.

Pisne izjave (člen 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), v pisni obliki.(GA) Pozdravljam prizadevanja za okrepitev pravic potrošnikov v EU. Podpiram tudi ukrepe, predlagane za pospeševanje čezmejne trgovine, in ukrepe za razjasnitev pravil EU o varstvu potrošnikov, namenjene odpravi sedanje negotovosti.

Preglednost in boljša obveščenost podjetij in potrošnikov bi v veliki meri prispevali k zaupanju potrošnikov v trg, kar bi spodbudilo gospodarsko rast. Ob tem pa me precej skrbijo nekateri ukrepi in njihov vpliv na mala in srednje velika podjetja. Čeprav ta podjetja vsekakor podpirajo ukrepe, ki bi ustvarili jasnejši pravni okvir in dopolnili obstoječe mehanizme varstva potrošnikov, nekatere izmed njih skrbi, da bi lahko imele nove določbe vpliv na vsakodnevno vodenje podjetij. Takšni ukrepi lahko znatno povečajo birokracijo in nepotrebno upravno breme.

Pri varstvu potrošnikov moramo biti prepričani, da ne uničimo podjetij in storitev, ki služijo tem potrošnikom.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), v pisni obliki. – (CS) Predlog direktive o pravicah potrošnikov združuje v en sam pravni instrument štiri direktive o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, nerazumnih pogojih v potrošniških pogodbah, varstvu potrošnikov v pogodbah na daljavo in določenih vidikih prodaje proizvodov za široko uporabo in garancij. Namen združitve teh štirih direktiv je okrepiti notranji trg in spodbujati čezmejno prodajo. Visoka stopnja varstva potrošnikov bo izboljšala kakovost proizvodov in povečala zaupanje potrošnikov ter s tem izboljšala učinkovitost notranjega trga. Zavrniti moramo poskus, da se določi strogo dvoletno garancijsko obdobje, kajti to bi oslabilo varstvo potrošnikov v mnogih državah, saj bi morale skrajšati garancijsko obdobje v svoji nacionalni zakonodaji in bi s tem oslabile položaj potrošnika. Cilj, da se spodbudi zaupanje potrošnikov v čezmejne nakupe, kjer potrošniki občutijo največ ovir v smislu težav z jezikom, pomanjkanja zaupanja v plačilni sistem in nepripravljenosti podjetij za trgovanje prek meja, je pravilen. Pripomba poročevalke iz Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, ki obžaluje, da predlog zakona ne upošteva novih proizvodov, ki nastajajo s spremembami v razvoju proizvodov in inovacijami, na primer digitalni proizvodi, je povsem pravilna. Na področju zabavne in potrošne elektronike so vse pogostejši proizvodi, ki vključujejo programsko opremo in druge neotipljive storitve.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), v pisni obliki. – (SK) Neenotnost sedanjih zakonov in standardov pogosto deluje odvračilno na potrošnike in podjetja, ki razmišljajo o udeležbi v čezmejni trgovini. Potrošniki in podjetja naletijo na ovire v zvezi s spremembami tržnih pogojev.

Potrebna je obsežna uskladitev zadevne pogodbe, da se ohrani zlasti visoka stopnja varstva pravic potrošnikov. Poleg sektorskih različic bi bil obseg direktive omejen predvsem na pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov. Ravno te pogodbe predstavljajo največ čezmejnih transakcij.

Dejstvo, ali za določeno pogodbo veljajo usklajena pravila ali ne, je odvisno predvsem od besedila opredeljenih pogojev. Nekateri od njih so pogosto pomanjkljivi in nezadovoljivi s pravnega vidika.

Zares je treba zagotoviti, da je potrošnikom v vseh državah članicah EU zajamčena visoka stopnja varstva potrošnikov in da se jim blago lahko dostavi in zagotovi brez nepotrebnih pravnih ovir. To bi pomagalo okrepiti zaupanje potrošnikov, podjetja pa bi se bolj zanimala za čezmejne transakcije.

 
  
MPphoto
 
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D), v pisni obliki.(FR) Rad bi se zahvalil gospodu Schwabu in poročevalcem v senci za njihovo delo. Prvotni predlog Komisije je bil nesprejemljiv, saj je nameraval povsem uskladiti pravila o pravicah potrošnikov, ne da bi jih sistematično prilagodil najugodnejši nacionalni zakonodaji.

Z drugimi besedami, mnoge države članice bi morale iz svoje nacionalne zakonodajne črtati določbe, ki dejansko dodeljujejo boljše varstvo potrošnikom. V Franciji bi se v tem primeru odpravili dve pomembni pravili pravnega reda: pravilo o „skritih napakah“ in odločitev, da prodajalec na domu ne sme vzeti plačila do konca obdobja mirovanja.

Moji socialdemokratski kolegi in jaz smo uspeli doseči spremembo tega pristopa in uveljavitev minimalne uskladitve. Uspelo nam je tudi okrepiti pravice potrošnikov pri številnih točkah, zlasti glede informacij, ki jih je prodajalec dolžan zagotoviti, in določb v zvezi z obdobjem mirovanja.

Ena težava pa ostaja: poglavje V. Ne moremo sprejeti popolne uskladitve pravil o nepoštenih pogojih, kajti s tem bi državam članicam onemogočili odziv na poslovne prakse, ki se spreminjajo vsak dan in včasih prinašajo velika tveganja za potrošnike.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), v pisni obliki. Raziskave Komisije kažejo, da vsak tretji državljan EU kupuje blago prek spleta, samo 7 % pa jih opravlja čezmejne nakupe prek spleta. Triintrideset odstotkov zanimajo čezmejni nakupi. To področje je še neurejeno in nakup blaga prek spleta je zapleten, zlasti kar zadeva dostavo in stroške transakcije. Predlog direktive o pravicah potrošnikov naj bi zmanjšal zaplete pri spletnih nakupih. Toplo pozdravljam izboljšane pravice potrošnikov pri spletnih nakupih. Imeti moramo popolne informacije o trgovcih, njihova imena, naslove in kontaktne podatke. Pravila v celotni EU je treba uskladiti, da nas ne doletijo neprijetna presenečenja in dodatni stroški. Pozdravljam uskladitev pravice do odstopa v 14 dneh. Zavarovati moramo potrošnike, vendar moramo tudi spodbuditi gospodarstvo. Povsem podpiram prizadevanja poročevalca, da se to uravnoteži. Izvajanje direktive o pravicah potrošnikov je en vidik težave, drugi pa je popolna povezanost in izvajanje enotnega digitalnega trga, notranjega trga EU in direktive o storitvah. EU in njene države članice se morajo osredotočiti na oboje.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), v pisni obliki.(ET) Sprejetje nove usklajene direktive o pravicah potrošnikov je vsekakor eden od pomembnejših stebrov za boljše delovanje notranjega trga. Usklajena direktiva, ki združuje več direktiv o pravicah potrošnikov, bo znatno poenostavila pravni okvir, pomagala povečati zaupanje potrošnikov in spodbudila čezmejno trgovino. Če želimo narediti trgovino ali dobavno verigo preglednejšo, zlasti v elektronskem poslovanju, moramo poskrbeti, da bodo kontaktni podatki trgovcev na voljo, tako da bo potrošnik po potrebi lahko z njimi navezal neposreden stik. Zato podpiram predloge poročevalca v ta namen. Direktiva je dobro uravnotežena z vidika potrošnikov in podjetnikov ter dovolj prožna, da se upošteva razlike med državami članicami. Popolna zakonodaja o varstvu potrošnikov v Evropski uniji še ne obstaja. Toda to je velik korak v smeri boljšega varstva potrošnikov in trgovine.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), v pisni obliki. (NL) Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) je več let vztrajno opozarjala, da varstvo potrošnikov in vzpostavitev notranjega trga nista nasprotujoča si cilja, temveč gresta pravzaprav z roko v roki. Ta horizontalni instrument kodificira in pojasnjuje pravice in obveznosti potrošnikov in trgovcev v celotni EU. Kaže tudi, da je EU resna glede izpolnjevanja potreb najbolj ranljivih potrošnikov. Sedanje pomanjkljivosti na področju spletnih ali čezmejnih nakupov bodo v veliki meri odpravljene. S tem bodo nastale priložnosti, ne le za potrošnike, temveč tudi mala in srednje velika podjetja, ki bodo imela od zdaj naprej lažje korist od obsega notranjega trga. Toda če želimo najboljše za naša mala in srednje velika podjetja, jim ne smemo nalagati nobenih nepotrebnih bremen. Zato moramo uvesti spremembe predloga Komisije, ki bodo prijazne malim in srednje velikim podjetjem. Evropa se ne sme zadovoljiti z nič manj kot „z odliko“ na izpitu srednje velikih in malih podjetij.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), v pisni obliki. (IT) Naši supermarketi so vse dlje od doma in vse manj postopamo okrog prodajnih polic s proizvodom v rokah, obdani z vonjem sveže hrane in pripombami ljudi. Nakupi so vse pogosteje opravljeni na daljavo, internet pa je zdaj povsem spremenil naše navade, deloma zato, ker naša življenja postajajo vse bolj mrzlična. To je posebna, oprijemljiva pojavna oblika tistega, kar učbeniki imenujejo „svetovno gospodarstvo“. Kakšna je razlika med internetom in supermarketom? Na internetu ne moreš vprašati prodajalca za nasvet pri izbiri med dvema proizvodoma, v supermarket pa se lahko celo vrneš s proizvodom, če je z njim kaj narobe, in vzameš drugega, ko pokažeš blagajniku račun. Zato je evropska direktiva o pravicah potrošnikov temeljnega pomena v smislu obveznosti, ki jih nalaga glede informiranja o proizvodih, ki jih je treba zamenjati, popraviti ali poceniti, da se zagotovi enako strogo varstvo na področju spletne prodaje, kot velja za prodajo na kraju samem v celotni Evropi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), v pisni obliki.(PL) Mislim, da je direktiva o pravicah potrošnikov eno od najpomembnejših zakonodajnih besedil, o katerih bomo razpravljali v prvi polovici letošnjega leta. Zlasti pomembni sta vprašanji boljšega dostopa do informacij in večjega varstva potrošnikov, na primer za razvoj spletnega trga in gospodarsko rast v celotni EU. V primerjavi z Združenimi državami, na primer, se spletni trg v Evropi še vedno razvija razmeroma počasi in moja domovina – Poljska – zaseda v tem pogledu šele 17. mesto med državami članicami EU. Samo 23 % poljskih potrošnikov kupuje prek interneta, za kar je očitno eden od glavnih razlogov pomanjkanje zaupanja. Ena od najbolj spornih točk v predlogu direktive je obseg uskladitve predpisov. Vesela sem, da se je poročevalec iz Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov strinjal z utemeljitvami, ki jih je predložila moja skupina, Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, ki kritizirajo cilj Evropske komisije, namreč popolno uskladitev, kar bi v realnosti državam članicam onemogočilo, da sprejmejo višje standarde od tistih, predvidenih v direktivi. Mislim, da bi morale imeti države, ki želijo ohraniti višje standarde, priložnost, da to naredijo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), v pisni obliki. Žal so pravice potrošnikov, ki kupujejo industrijske ali živilske proizvode, bolje zaščitene kot pravice uporabnikov prevoznih, zdravstvenih ali izobraževalnih storitev. Razlog za to je, da je težko dokazati, da je bila opravljena storitev slabe kakovosti.

Na primer, latvijski letalski prevoznik Air Baltic, ki je v 51-odstotni lasti države, ima trenutno monopol. Zaradi tega prihaja do zlorab na področju potniških storitev in zagotavljanja storitev. Direktorju podjetja, gospodu Flicku, se ni zdelo potrebno odgovoriti na vprašanja poslancev Evropskega parlamenta in se preprosto ne zmeni za pritožbe širše javnosti. S svojimi spletkami Air Baltic poskuša narediti norca iz Evropskega parlamenta. Prodaja vozovnice za poslovni razred za letalo, ki ne nudi poslovnega razreda. Poleg tega Air Baltic prikriva pogoste primere okvar letal in s tem še naprej tvega življenja tisočih potnikov. Nujno je treba oblikovati preiskovalni odbor, da preuči prakse prevoznika Air Baltic, sicer je lahko izid tragičen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE), v pisni obliki. (FI) Prvotni osnovni predlog Komisije je bil razmeroma problematičen z vidika potrošnikov in podjetij. Vendar je poročevalec opravil odlično delo, zaradi katerega so mogoči pomembni koraki v smeri doslednejšega varstva potrošnikov v sklopu razvoja notranjega trga, ne da bi ogrozili visoko stopnjo varstva potrošnikov. Upamo, da bo to spodbudilo čezmejno prodajo na daljavo. Ne smemo pa pozabiti, da je veliko drugih dejavnikov, ki še vedno ovirajo rast elektronskega poslovanja v Evropi. V prihodnosti si bomo morali prizadevati, da na primer pospešimo plačilne transakcije in izboljšamo učinkovitost čezmejnih plačil, zaradi česar bodo mala in srednje velika podjetja manj oklevala glede vstopa na evropski internetni trg.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), v pisni obliki.(RO) Rada bi izrazila svojo hvaležnost, ker bomo po jutrišnjem glasovanju lahko imeli zakonodajni okvir, ki zagotavlja boljšo uskladitev pravic potrošnikov v EU. Po drugi strani bi rada čestitala Evropski komisiji, ker je začela s tem predlogom direktive, ki združuje štiri obstoječe direktive v en sam zakonodajni instrument. Rada bi tudi poudarila, da bomo, ko bo ta direktiva izvedena, lahko končno zajamčili državljanom v 27 državah članicah Evropske unije, da se lahko zanesejo na visoko stopnjo varstva potrošnikov. Obenem bi rada čestitala poročevalcu za dobro delo in zato, ker je dodal v poročilo ključne člene, ki bodo urejali pravice tistih, ki kupijo blago in storitve prek spleta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), v pisni obliki.(PL) Rad bi se zahvalil gospodu Schwabu in drugim poslancem za delo, ki so ga vložili v ta predlog. Pozdravljam prizadevanja, namenjena uskladitvi predpisov o prodaji na daljavo v celotni EU, ki naj bi zaščitili potrošnike in trgovcem olajšali poslovanje. Nedvomno potrebujemo kompromis, ki bo zajamčil visoko stopnjo varstva potrošnikov in trgovcem olajšal zagotavljanje storitev v celotni EU. Mislim, da je prav, da se zagotovi visoka minimalna stopnja varstva potrošnikov, pod pogojem, da bodo lahko države članice uvedle strožje predpise na svojem ozemlju, če menijo, da je stopnja varnosti, ki jo jamči EU, premajhna. Ne smemo pa zanemariti potreb trgovcev, katerih življenje bi dejansko morala olajšati uskladitev predpisov na ravni celotne EU, tako v smislu poslovanja kot nižjih stroškov. Zato je priporočljivo, da se oblikuje stališče, ki bo ščitilo interese tako potrošnikov kot trgovcev. Ne more biti dvoma, da bosta zagotavljanje varnejših transakcij in uskladitev predpisov povečala zaupanje v prodajo na daljavo in spodbudila potrošnike k takšnim nakupom.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov