Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Trečiadienis, 2011 m. kovo 23 d. - Briuselis Tekstas OL

23. Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Pone pirmininke, neseniai šiame Parlamente buvo daug diskutuojama apie netinkamą maisto tiekimo grandinės veikimą Europoje ir šia tema netgi buvo patvirtintas pranešimas. Pateiksiu keletą šiandien Rumunijoje paskelbtų pavyzdžių apie Bendrijos viduje importuojamų prekių kainas muitinėje, palyginti su jų kainomis parduotuvėse.

Vidutinė importuojamų bulvių kaina yra 15 eurocentų už kilogramą, o parduotuvėse jų kaina 80 centų už kilogramą. Cukrus perkamas už 50 eurocentų, o parduotuvėse jo kaina 1,15 EUR. Paukštiena perkama už 1,25 EUR, o parduotuvėse vidutinė jos kaina 2,10 EUR už kilogramą.

Tas pats laikraštis, kuriame buvo paskelbta ši statistika, parodė, kad praėjusiais metais bulvių kaina padidėjo 45 proc., o aukso kaina padidėjo tik 40 proc. Ši absurdiška padėtis turi būti panaikinta ir manau, kad Europos Komisija ir Europos Parlamentas turi ieškoti šios problemos sprendimo būdų.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Pone pirmininke, pasaulyje vis daugėja vietų, kurios kenčia nuo klimato kaitos arba gaivalinių nelaimių. Naujausias pavyzdys – tragiška padėtis Japonijoje.

Europos Sąjungos bendros žemės ūkio politikos pagalba turime reaguoti į šiuos pasaulinės strateginės problemos uždavinius, o ką jau kalbėti apie užtikrintą aprūpinimą maistu.

Daugėjant gyventojų atsiranda didesnio maisto kiekio poreikis, tačiau mes susiduriame su nuolat augančiu trūkumu dėl turimų atsargų. Kadangi teisė į maistą yra pagrindinė teisė, aprūpinimas maistu yra ir privalo išlikti vienu iš Europos Sąjungos prioritetų. Su bendra žemės ūkio politika susijusios strategijos turi būti įgyvendinamos šiam tikslui numatant pakankamą biudžetą, kuris padės išspręsti šiuos uždavinius.

Manau, kad bendrai žemės ūkio politikai skiriamas biudžetas turi išlikti bent jau dabartinio lygio arba net pakoreguotas siekiant prisitaikyti prie padidėjusių poreikių, atsirandančių dėl šių gaivalinių nelaimių, kurios, išskyrus galbūt geografinę teritoriją, nepaiso sienų ar tautybės.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). - Pone pirmininke, norėčiau pasinaudoti šia proga ir pabrėžti širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos svarbą, nes kasmet šios ligos visose 27 valstybėse narėse yra beveik 2 mln. mirčių priežastis. Kai kuriose šalyse, pvz., mano šalyje Rumunijoje, tai sudaro 50 proc. visų mirčių. Tokių lėtinių ligų gydymas sveikatos priežiūros sistemoms taip pat yra didelė finansinė našta, kurios dydis, apytiksliais skaičiavimais, yra maždaug 92 mlrd. EUR per metus visoje ES.

Turime toliau stengtis propaguoti sveiką gyvenseną ir daugiau informuoti apie širdies ir kraujagyslių ligas. Mes, kaip Europos Parlamento nariai, turėtume aktyviau supažindinti piliečius su piktnaudžiavimo alkoholiu, nesveikomis dietomis ir fizinės veiklos trūkumo keliamais pavojais. Tai vienintelis būdas, kuriuo galima padėti sumažinti ES piliečių sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis ir taip sumažinti neigiamą poveikį nacionaliniams sveikatos biudžetams.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).(ES) Pone pirmininke, didelė avarija Fukušimos branduolinėje elektrinėje privertė suabejoti tariamu branduolinės energetikos renesansu.

Daugybę metų plataus masto žiniasklaidos kampanija bando priversti patikėti, kad branduolinė energija yra vienintelis ateityje gresiančių energijos tiekimo ir klimato kaitos problemų sprendimas. Didesnio melo negalėtų būti.

Iki šiol keturios pagrindinės branduolinės energetikos problemos, – didelės sąnaudos, saugumas, atliekos ir radiacijos pavojus, – dėl kurių ji jau patyrė nesėkmę devintajame dešimtmetyje, dar turi būti patenkinamai išspręstos.

Dėl visų pirmiau minėtų priežasčių reikia pradėti laipsniško branduolinių elektrinių uždarymo ir jų atsisakymo etapą, pradedant tomis, kuriose jau įvyko didelės avarijos, pvz., Vandellós II branduolinė elektrinė Katalonijoje, ir tos, kurių veikimo terminas artėja į pabaigą. Kartu turime didinti energijos vartojimo efektyvumą, atsakingą energijos vartojimą ir investicijas į atsinaujinančiuosius energijos išteklius.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Pone pirmininke, Europos Sąjungos politika kelia pavojų socialinėms ir darbo teisėms, dėl to kyla protestai ir konfliktai. Būtent tai praėjusią savaitę įvyko Portugalijoje. Maždaug 300 000 darbuotojų dalyvavo demonstracijoje, kurią organizavo Generalinė Portugalijos darbuotojų konfederacija (port. CGTP). Tai buvo didelė iš visų Portugalijos kampelių atvykusių pasipiktinusių ir pasibjaurėjusių žmonių minia, užtvindžiusi Lisabonos gatves. Tai buvo nacionalinis organizuotos kovos atsakas, parodantis, kad darbuotojai, moterys, jaunimas ir pensininkai pavargo būti politikos, kurią lemia didelių nacionalinių ir Europos ekonomikos ir finansų grupuočių interesai, aukomis.

Jie pasiryžę kovoti dėl kitokios politikos, kurią vykdant krizė nėra dingstis dar labiau didinti nedarbą, mažinti darbo saugumą, įšaldyti darbo užmokesčius ir pensijas, papildomai mažinti mažus darbo užmokesčius ir socialines pašalpas ir didinti kainas bei kelti mokesčius tiems, kurie gyvena iš savo darbo vaisių.

Tai buvo „ne“ Stabilumo ir augimo paktui ir kapitalistų politikai, kurią Europos Sąjunga ir vyriausybės skatino niekada nieko nereikalaudamos iš kapitalo, kartu palengvindamos kapitalui sąlygas didinti savo pajamas ir pelną. Tai kova, kurią kovodami jaučiame kovingą ir tvirtą solidarumą.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, manau, nė vienas iš mūsų neabejoja, kad jau pakankamai prisiklausėme kalbų apie Turkiją, – Europos Sąjunga turi liautis kalbėjusi ir imtis veiksmų.

Krikščionio ortodokso patriarcho arešto Kalėdų pirmąją dieną dėl to, kad jis laikė mišias okupuotoje Kipro teritorijoje, nepakako, kaip ir nepakako devynių žurnalistų arešto kovo 3 d., kad baronienė C. Ashton kartu su Pirmininku H. Van Rompuy imtųsi veiksmų. Tačiau dabar nemanau, kad net jie nors kiek abejoja po to, kai Turkijos saugumo pajėgos okupuotoje Kipro dalyje areštavo keturis Europos Parlamento narius ir Europos Sąjungoje krikščionims ortodoksams atstovaujantį vyskupą. Akivaizdu, jog negalime toliau leisti, kad Turkija duotų mums antausius; paprasčiausias ES narystės procedūrų sustabdymas nėra pakankama atsakomoji priemonė.

Turime turėti drąsos ir stiprybės tai vyriausybei visiems laikams aiškiai parodyti, kad ji turi arba laikytis sutarčių, žmogaus ir piliečių teisių ir laisvių, arba Europos Sąjunga turi turėti drąsos nutraukti visus diplomatinius ir prekybos ryšius.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, mažiau nei prieš dvi savaites, kovo 11 ir 12 d., Jobbik judėjimo dėl geresnės Vengrijos prezidiumas Transilvanijoje, Sekelio žemėje ir Tirgu Mureše rengė išvažiuojamuosius susitikimus. Be to, kad pareiškėme savo nuomonę dėl Sekelio teritorinės autonomijos svarbos, paskelbėme Vidurio Europą Europos platforma, kuri leistų daryti didelę pažangą rumunų ir vengrų taikinimo procese. Aš asmeniškai po prezidiumo susitikimo apsilankiau Ermeleko srityje, esančioje Partiume. Skaičiau paskaitą Valia lui Mihajuje, kuriame maždaug 300 000–400 000 Partiumo teritorijoje gyvenančių vengrų nori išsaugoti savo, kaip vengrų, tapatybę ir nori, kad jų vaikai būtų mokomi vengrų kalba, ir šis jų noras yra labai stiprus. Jie nori autonomijos. Tai rūpi tokiam dideliam skaičiui žmonių, kad norėčiau paprašyti Parlamento rasti progą surengti posėdį ar numatyti darbotvarkėje klausimą, kad galėtume aptarti Sekelio žemės ir Ermeleko autonomijos klausimą.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE).(HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, minėdami revoliucijos ir karo dėl nepriklausomybės 1848–1849 m. dieną viso pasaulio vengrai kovo 15 d. šventė savo nacionalinę šventę. Mūsų pasaulinio garso poetas Sándor Petőfi 1849 m. paaukojo savo gyvybę dėl laisvės. Kovo 20 d., per jo mirties metines, prisiminėme kitą iškilų nepriklausomybės karo dalyvį – gubernatorių Lajosą Kossuthą, Vengrijos parlamentinės demokratijos tėvą, kuris pusę savo gyvenimo praleido tremtyje. Simbolinis mūsų žmonių meilės laisvei patvirtinimas yra tai, kad mūsų dvi nacionalinės radijo stotys vadinamos Lajoso Kossutho ir Sándoro Petőfio vardais. Vienoje iš savo nuostabių poemų mūsų kovotojas dėl laisvės ir poetas pagerbia atminimą tų didvyrių, „kurie žuvo už jus, palaimino pasaulio laisvę!“ Būtent ši revoliucinė pasaulinės laisvės dvasia anuomet įkvėpė jaunus vengrus ir šia dvasia laisvę mylinti Europa gina arabų jaunuolius ir visus dėl laisvės kovojančius pasaulio žmones.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Pone pirmininke, Rumunijos vyriausybė, nustatydama atsakomybę, patvirtino naują Darbo kodeksą, kuris pažeidžia rumunų teises į socialinę apsaugą. Šis naujas kodeksas buvo priimtas dėl poreikio darbo rinką padaryti lanksčią ir kurti naujas darbo vietas. Tačiau niekas, nei profesinės sąjungos, nei darbdaviai, neprašė padaryti šio pakeitimo senajame kodekse. Jie netgi nepritaria naujoms priemonėms.

Iš tikrųjų vyriausybės patvirtintu Darbo kodeksu, užuot siekus lankstumo, viešasis sektorius smarkiai politizuojamas ir smogiamas skaudus smūgis darbuotojams, įtvirtinus tokias nuostatas, kaip kolektyvinių darbo sutarčių ir profesinių sąjungų teisių panaikinimas, taip pat nustačius, kad už kolektyvinius etatų mažinimus nemokamos kompensacijos. Tai reiškia, kad vyriausybė apgaudinėja paprasčiausius žmones, kurie dirba ir savo darbu prisideda prie didelių pastangų įveikti krizę.

 
  
MPphoto
 

  Stanimir Ilchev (ALDE).(BG) Pone pirmininke, prieš kelias dienas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete buvo aptarta puiki idėja patobulinti Šengeno erdvės šalių vertinimo mechanizmą atsižvelgiant į tai, kaip jos taiko Šengeno acquis, taip pat į tai, kokią pažangą šalys padarė siekdamos prisijungti prie Šengeno erdvės.

Tačiau kriterijai turi būti aiškūs, taikomi visiems ir neturi būti painiojami su abstrakčiais moraliniais kriterijais arba politizuojami. Pvz., turi būti stebimas šalių kandidačių korupcijos lygmuo.

Labai svarbu nustatyti korupciją ir ją atskleisti, tačiau šį procesą gali būti sudėtinga atlikti objektyviai kiekvienoje atskiroje šalyje. Kitais žodžiais tariant, neturėtume tapti subjektyvūs bandydami patobulinti vertinimo mechanizmą. Būtent dėl to taip pat numatomos sankcijos. Kai kurios iš jų gali būti finansinio pobūdžio. Būtinas didelis tikslumas.

Todėl šalys kandidatės turi kruopščiai pasirengti, nes priešingu atveju kyla pavojus, kad jų prisijungimas užtruks. Tos šalys, kurios yra Šengeno erdvėje, tačiau buvo prastai įvertintos, turi žinoti, kad kaip viena iš sankcijų gali būti sustabdyta jų narystė.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Pone pirmininke, nuo Antrojo pasaulinio karo praėjo daug laiko, tačiau iš tikrųjų nepakankamai, kad pamirštume to laikotarpio baisumus.

Todėl nesuprantu, kaip Europoje dar atsiranda žmonių, kurie stato paminklus fašistų nusikaltėliams. Kovo 14 d. kažkoks bendruomenės klubas Košicėje atidengė Jánoso Esterházy – už bendradarbiavimą su fašistais 1947 m. mirties bausme nuteisto karo nusikaltėlio – biustą. Jie atidengė nusikaltėlio, kuris pasveikino į Košicę įsiveržusius fašistų karius, biustą. Jis atvirai paskelbė apie bendradarbiavimą su naciais, pareikšdamas, cituoju: „Nuo pat jaunystės mano įsitikinimai buvo antisemitiniai ir jų aš neatsisakysiu iki savo mirties.“

Ponios ir ponai, ši akivaizdi provokacija, mano nuomone, yra dar labiau apgailėtina dėl to, kad šioje karo nusikaltėliui pagerbti skirtoje šventėje kalbėjo Vengrijos konsulas – šiuo metu Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės, kuri visų mūsų ir taip pat visos ES vardu kalba daugybėje forumų, diplomatas.

 
  
MPphoto
 

  Slavi Binev (NI).(BG) Pone pirmininke, ponios ir ponai, kalbu, kad galėčiau atkreipti jūsų dėmesį į sudėtingą problemą, su kuria, deja, susiduria kiekvienas Bulgarijos pilietis, t. y. klientų reketavimą, kuriuo bankai užsiima kiekvieną dieną.

Keista, kad kai kurie bankai Bulgarijoje ima mokestį už pinigų pervedimą į sąskaitą ir iš jos. Neseniai tapau neįtikėtino bankų daromo spaudimo auka ir mano pinigai sąskaitoje buvo neteisėtai įšaldyti. Per šį incidentą paaiškėjo, kad aš neturiu jokio teisinio pagrindo pareikšti protestą.

Teisės aktai nėra griežtai reglamentuojami. Dėl didelio bankų sektoriaus lobizmo arba silpnos politinės valios demonstravimo paaiškėja, kad vyriausybė nesikiša į dvišalę kliento ir banko sutartį. Kiekvienas taip pat gali aiškiai matyti, kad šios sutarties šalys nėra lygiateisės.

Mano supratimu, problema yra ta, kad konkurencija neprisidėjo prie priimtinų rinkos sąlygų sukūrimo, ir manau, kad vyriausybė turi įsikišti. Raginu greičiau įgyvendinti SEPA ir sukurti aiškią bankų kontrolės sistemą. Tikiuosi, kad tuomet bankai skirs daugiau dėmesio savo klientams ir labiau jais rūpinsis, nes dabar jie paprasčiausiai yra kas dieną vykstančio reketo taikiniai.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Pone pirmininke, anksčiau aptarėme vartotojų teises. Viena iš ES vartotojų turimų teisių – tai teisė į aprūpinimą maistu ir maisto saugą. Jie tikisi, kad į Europos Sąjungą importuojamas maistas yra gaminamas laikantis tokių pat aukštų standartų, kaip ir viduje gaminamas maistas. Deja, to negalima užtikrinti. Net patys Europos Audito Rūmai neseniai pasakė, kad „ES ūkininkams nustatyti privalomi tam tikri standartai, iš esmės susiję su gyvūnų gerove, negali būti nustatyti importuotos mėsos gamintojams“. Tai demaskuojantis kaltinimas, ypač dėl to, kad taip pat nurodoma, jog tik 2 proc. importuojamo maisto gali būti faktiškai patikrinama, palyginti su visiškai priešinga padėtimi Europoje, kurioje kiekvieno gyvūno kelią nuo ūkio iki šakutės galima atsekti.

Atsižvelgiant į tai, atrodo beprotiška siekti MERCOSUR susitarimo, ypač dėl to, kad Švedijos maisto ir technologijos institutas nurodė, jog anglies pėdsakas Brazilijos jautienoje gali būti 35 kartus didesnis nei Airijos jautienoje.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).(ES) Pone pirmininke, dauguma ekspertų sako, kad kita krizė gali būti energetikos krizė ir kad mes, be to, nedarome nieko, kas yra reikalinga siekiant užkirsti tam kelią, arba kad nedarome to pakankamai greitai, kad užkirstume tam kelią.

Pasaulio gamtos fondas ragina mus visus šį šeštadienį bent truputį prisidėti prie tvarumo. Dauguma europiečių ir valstybinių įstaigų valandai išjungs savo lempas. To nepakanka.

Europa negali likti priklausoma nuo energijos išteklių, kurie jai nepriklauso ir yra toli, arba nuo nesaugių energijos išteklių. Turime padėti valstybėms narėms sukurti energijos modelį, kuriame atsinaujinantieji energijos ištekliai bus pagrindiniu energijos gamybos šaltiniu.

Taip pat turime padėti daugiau informuoti apie naujus vartojimo pavyzdžius, nes, be jokios abejonės, atsinaujinantieji energijos ištekliai yra raktas į tvarią ateitį.

Galiausiai norėčiau paraginti visas Europos Sąjungos valstybes nares prisijungti prie penkių valstybių narių, įskaitant Ispaniją, noro sumažinti išmetamo CO2 kiekį dar 30 proc. Taip parodytume ne tik kad Europa yra lyderė kalbant apie laisves ir teises, bet ir jos įsipareigojimą išsaugoti tvarią planetą.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland (ALDE). - Pone pirmininke, apgailestauju, kad šį vėlų vakarą turiu jus informuoti, kad šiandien po pietų rytinėje Libijos Beka slėnio dalyje ginkluoti užpuolikai pagrobė Estijos dviratininkų grupę. Estai nuvyko iš Sirijos į Libiją tos dienos rytą, ir juos maždaug 17.30 val. sustabdė ginkluoti vyrai, sėdėję trijuose automobiliuose be registracijos numerių. Šiuo metu nėra informacijos, kas pagrobė dviratininkus ir ar tai politinis pagrobimas. Be to, Beka slėnis yra islamistų Hezbollah judėjimo tvirtovė.

Norėčiau paprašyti, kad baronienė C. Ashton, nepaisant jos nuolatinio ir būtino dalyvavimo Libijoje, padėtų priimti sprendimą dėl padėties. Padėti mažesnėms valstybėms narėms suteikti pagalbą savo piliečiams, atsidūrusiems tokioje sudėtingoje padėtyje kaip ši, yra įsteigtos Europos išorės veiksmų tarnybos uždavinys.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE).(HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, šiuo metu Europoje gyvena 30 mln. aklų ir regėjimo sutrikimų turinčių žmonių. Ar kada nors pagalvojote, kaip jie turi įveikti dviprasmiškas situacijas net paprasčiausiai nuėję į parduotuvę apsipirkti? Daugeliu atvejų, laikydami savo rankose paprasčiausią dėžutę arba butelį, jie negali nustatyti gaminio pobūdžio. Paėmę jį iš lentynos jie nežino, ką laiko savo rankose, net jeigu, be abejo, jie taip pat turi teisę gyventi nepriklausomai ir saugiai.

Todėl kartu su penkiais savo kolegomis Parlamento nariais iš keturių frakcijų norėčiau jus paskatinti paraginti pramonės gaminių gamintojus savanoriškai prilipdyti prie savo gaminių Brailio etiketes. Taip pat norėčiau paprašyti savo kolegų Parlamento narių pasirašyti Deklaraciją Nr. 14/2011, kurioje sprendžiamas šis klausimas.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Pone pirmininke, tarpusavyje konkuruojančios partijos visada rasdavo žmonių, kuriuos galėtų apkaltinti ir paskelbti atsakingais už patirtus sužalojimus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną tokį atvejį. Grafą Jánosą Esterházy Antrojo pasaulinio karo pabaigoje internavo pirmiausia naciai, o paskui, komunistinės okupacijos metais, ir sovietai. Čekijoje ir Slovakijoje jis vis dar laikomas karo nusikaltėliu, nors, pone J. Paška, Rusijos Aukščiausiasis Teismas 1993 m. panaikino jo bausmę, o Lenkijos valstybės vadovas prieš dvejus metus lygiai tą pačią dieną apdovanojo jį prestižiniu Lenkijos atgimimo ordino Didžiuoju kryžiumi.

J. Esterházy padėjo pabėgti šimtams žydų, čekų, slovakų ir lenkų, ir jis buvo vienintelis Slovakijos parlamento narys, pone J. Paška, kuris 1942 m. balsavo prieš antisemitinius įstatymus ir garsiai kritikavo juos. Kurti vieningą Europą būtų galima pradėti išvalius Antrojo pasaulinio karo liekanas, prie kurių priskirtinas ir tokių asmenų kaip J. Esterházy reabilitavimas. Likusių liekanų pašalinimas priklausys nuo mūsų.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR).(PL) Pone pirmininke, norėdami sakyti, kad tam tikra šalis atitinka brandžios demokratijos reikalavimus, nepakanka nurodyti, kad rinkimai į atstovaujamąsias institucijas, visų pirma parlamentą, yra organizuojami laikantis universalumo, slapto balsavimo, lygiateisiškumo ir sąžiningumo principų. Taip pat labai svarbu tai, kad galima nurodyti, jog šalyje gerbiamos mažumų teisės. Manau, kad Parlamentas, kuriame šiandien diskutuojame, yra tinkamiausia vieta mūsų nariams priminti, kad Lietuvos Respublikos parlamentas kovo 17 d. pakeitė savo Švietimo įstatymą. Deja, atrodo, kad pakeistame įstatyme taikomi administraciniai metodai, kuriais pažeidžiamos mažumų, šiuo atveju įskaitant lenkų mažumą, teisės, stengiantis asimiliuoti žmones, kurie priklauso lenkų mažumai, darant spaudimą, kurį, kaip buvo šiuo atveju, nustato valstybė.

Pakanka pasakyti, jog Švietimo įstatymas reiškia, kad visose mokyklose bus nustatyta vienoda privaloma mokymo programa, įskaitant tas mokyklas, kuriose mokosi tik tautinių mažumų moksleiviai. Pagal programą padidinamas skaičius privalomų mokytis dalykų, kurie bus dėstomi lietuvių kalba. Prisidengiant „mokyklų tinklo optimizavimu“ nacionalinės mažumų mokyklos, įskaitant lenkų mokyklas, mažuose miesteliuose bus uždarytos ir juose liks tik lietuviškos mokyklos. Įstatymas pažeidžia Lietuvos ratifikuotas tarptautines konvencijas.

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo klausimu įvairus asmenys kalbėjo daugybę kartų. Manau, kad Europos Parlamentas yra tinkamas forumas atvirai kalbėti tokiais klausimais ir raginti, kad būtų gerbiamos pagrindinės tautinių mažumų teisės.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika