Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 23 marca 2011 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

23. Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący – Kolejnym punktem porządku dziennego są jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE)(RO) Panie Przewodniczący! Ostatnio w tym Parlamencie odbyło się wiele dyskusji na temat niewłaściwego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie, przyjęto nawet sprawozdanie w tej sprawie. Przytoczę Państwu kilka opublikowanych dziś w Rumunii przykładów stawek celnych dla towarów podlegających przywozom wewnątrzwspólnotowym, zestawionych z cenami tych towarów w sklepach.

Ziemniaki są importowane za średnią cenę 15 eurocentów za kilogram, w sklepach kosztują 80 eurocentów za kilogram. Cukier kupuje się po 50 eurocentów za kilogram, a na półki trafia za cenę 1,15 euro. Mięso drobiowe kupuje się za 1,25 euro, a w sklepach kosztuje średnio 2,10 euro za kilogram.

Ta sama gazeta, która opublikowała te dane statystyczne wykazała, że w ubiegłym roku cena ziemniaków wzrosła o 45 %, natomiast cena złota wzrosła zaledwie o 40 %. Trzeba zakończyć tę absurdalną sytuację i uważam, że Komisja Europejska oraz Parlament Europejski muszą znaleźć dla niej rozwiązanie.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D)(RO) Panie Przewodniczący! Niezmiennie wzrasta liczba obszarów świata, które dotyka zmiana klimatu czy katastrofy naturalne. Ostatni przykład to tragiczna sytuacja w Japonii.

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej musi reagować na te wyzwania, nie mówiąc już o gwarancji bezpieczeństwa żywności jako globalnym problemie strategicznym.

Wzrost liczby ludności powoduje zapotrzebowanie na większą ilość żywności, obserwujemy jednak największy w historii niedobór dostępnych dostaw. Skoro prawo do pożywienia jest prawem podstawowym, bezpieczeństwo żywności jest i musi pozostać jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Strategie wdrażane jako część wspólnej polityki rolnej muszą być poparte odpowiednim budżetem, który sprosta tym wyzwaniom.

Uważam, że budżet przydzielony na wspólną politykę rolną musi zostać utrzymany przynajmniej na dotychczasowym poziomie, albo nawet dostosowany w sposób pozwalający na uwzględnienie nowych, zwiększonych potrzeb wynikających z katastrof naturalnych, które nie znają ani granic ani narodowości, a jedynie może obszary geograficzne.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) - Panie Przewodniczący! Chciałbym skorzystać z okazji i podkreślić znaczenie zapobiegania chorobom układu krążenia, ponieważ są one przyczyną niemal 2 milionów zgonów rocznie we wszystkich państwach członkowskich. W niektórych państwach, jak na przykład w moim kraju, Rumunii, powodują one 50 % wszystkich zgonów. Leczenie tych przewlekłych chorób stanowi także znaczne obciążenie finansowe dla systemów opieki zdrowotnej, szacowane na około 92 miliardów euro w całej UE.

Musimy podjąć dalsze wysiłki, aby promować zdrowy tryb życia i zwiększać świadomość na temat chorób układu krążenia. My, jako posłowie do Parlamentu Europejskiego, powinniśmy lepiej informować obywateli o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu, niezdrowej diety i braku aktywności fizycznej. Tylko w ten sposób możemy doprowadzić do ograniczenia zachorowalności na choroby układu krążenia wśród obywateli UE, a tym samym zmniejszyć ich szkodliwy wpływ na krajowe budżety przeznaczane na zdrowie.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE)(ES) Panie Przewodniczący! Poważny wypadek w elektrowni jądrowej Fukushima stawia pod znakiem zapytania przewidywany renesans energii jądrowej.

Przez lata dzięki zakrojonej na szeroką skalę kampanii medialnej usiłowano zaszczepić nam przekonanie, że energia jądrowa była jedynym rozwiązaniem dla problemów z dostawami energii i zmianą klimatu zagrażających naszej przyszłości. Nic bardziej mylnego.

Na dzień dzisiejszy do pozytywnego rozwiązania zostały jeszcze cztery podstawowe problemy związane z energią jądrową – wysokie koszty, bezpieczeństwo, odpady i ryzyko rozprzestrzeniania się, które doprowadziły do klęski energii jądrowej już w latach 80-tych.

Ze wszystkich powyższych przyczyn konieczne jest wejście w etap stopniowego zamykania i demontażu elektrowni jądrowych, poczynając od tych, w których wystąpiły już poważne wypadki, na przykład elektrowni Vandellós II w Katalonii oraz tych, które kończą okres użytkowania. Jednocześnie musimy zwiększyć efektywność energetyczną, odpowiedzialne zużycie energii oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL)(PT) Panie Przewodniczący! Polityka Unii Europejskiej zagraża prawom socjalnym i pracowniczym prowadząc do protestów i konfliktów. Tak stało się w ubiegłym tygodniu w Portugalii. Około 300 tysięcy pracowników wzięło udział w demonstracji zorganizowanej przez Generalną Konfederację Portugalskich Pracowników (CGTP). To było morze ludzi, pełnych oburzenia i buntu, którzy zalali ulice Lizbony przybywając ze wszystkich zakątków Portugalii. Była to krajowa odpowiedź zorganizowanych uciśnionych, pokazująca, że pracownicy, kobiety, ludzie młodzi i emeryci są zmęczeni byciem ofiarami polityki podyktowanej interesami dużych krajowych i europejskich koncernów gospodarczych i finansowych.

Są zdeterminowani by walczyć o inną politykę, w której kryzys nie jest wymówką dla większego bezrobocia, mniejszego bezpieczeństwa zatrudnienia, większego zamrożenia płac i emerytur, dalszych cięć niskich wynagrodzeń i świadczeń oraz podwyżki cen i podatków dla tych, którzy żyją z owoców swojej pracy.

To było „nie” dla paktu stabilności i wzrostu oraz kapitalistycznej polityki, którą Unia Europejska i rządy promują nie naruszając kapitału, a jednocześnie pozwalając na zwiększanie jego przychodów i zysków. To walka, do której solidarnie przystąpimy i w którą się zaangażujemy.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD)(IT) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że już dość: jeżeli chodzi o Turcję Unia Europejska musi przestać mówić i zacząć działać.

Aresztowanie prawosławnego patriarchy w wigilię Bożego Narodzenia dlatego, że odprawiał nabożeństwo w kościele w okupowanej części Cypru nie wystarczyło, aresztowanie w dniu 3 marca dziewięciu dziennikarzy też nie wystarczyło, aby przekonać baronessę Ashton do podjęcia działań wobec Turcji w porozumieniu z przewodniczącym Van Rompuya. Jednak teraz, po aresztowaniu przez tureckie siły bezpieczeństwa w okupowanej części Cypru czterech posłów do Parlamentu Europejskiego i biskupa reprezentującego prawosławnych chrześcijan w Unii Europejskiej myślę, że nawet oni pozbyli się jakichkolwiek wątpliwości. Zdecydowanie nie możemy dalej tolerować policzków, które wymierza nam Turcja; zwykłe zamrożenie procedur dotyczących członkostwa w UE nie jest wystarczającym środkiem przeciwdziałania.

Musimy mieć odwagę i siłę, aby raz na zawsze wyjaśnić rządowi tureckiemu, że albo będzie przestrzegać traktatów, swobód oraz praw człowieka i praw obywatelskich, albo Unia Europejska będzie musiała mieć odwagę, by zerwać wszystkie stosunki dyplomatyczne i handlowe.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI)(HU) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Niespełna dwa tygodnie temu w dniach 11-12 marca prezydium Ruchu na rzecz Lepszych Węgier Jobbik odbyło przeniesione posiedzenia w Transylwanii, okręgu Székely i Târgu Mureş. Oprócz deklaracji naszego przekonania o znaczeniu zachowania autonomii terytorialnej Székely ogłosiliśmy powołanie platformy dla Europy Środkowej, która będzie stanowiła ogromny krok ku rumuńsko – węgierskiemu pojednaniu. Jeżeli o mnie chodzi, to po posiedzeniu prezydium odwiedziłem okręg Érmellék w Partium. Wygłosiłem referat w Valea lui Mihai, gdzie siłą żywiołu dało o sobie znać pragnienie około 300-400 tysięcy Węgrów zamieszkujących region Partium, by chronić swoją węgierską tożsamość i uczyć dzieci w języku węgierskim. Chcą autonomii. Dotyczy to tak wielu ludzi, że chciałbym prosić Parlament o możliwość zaplanowania posiedzenia, punktu porządku dziennego, podczas którego moglibyśmy omówić kwestię autonomii regionu Székely i Érmellék.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE)(HU) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Dla upamiętnienia rewolucji i wojny o niepodległość w latach 1848–49, dnia 15 marca Węgrzy na całym świecie obchodzili swoje święto narodowe. Nasz światowej sławy poeta Sándor Petőfi w 1849 roku oddał życie za wolność. W dniu 20 marca, w rocznicę jego śmierci, uczciliśmy pamięć innego bohatera wojny o niepodległość, Lajosa Kossutha, ojca węgierskiej demokracji parlamentarnej, który połowę życia spędził na wygnaniu zagranicą. Fakt, że nasze dwie krajowe stacje radiowe noszą imię Lajosa Kosutha i Sándora Petőfiego to symboliczne świadectwo umiłowania wolności przez naszych obywateli. W jednym ze swoich wybitnych wierszy nasz bojownik o wolność i poeta czci pamięć tych bohaterów, „którzy zginęli za świętą wolność!” W owych czasach młodych Węgrów natchnął rewolucyjny duch wolności i w tym duchu miłująca wolność Europa popiera młodych arabskich rewolucjonistów i wszystkich obywateli świata, którzy walczą za wolność.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D)(RO) Panie Przewodniczący! Rumuński rząd, wprowadzając odpowiedzialność, przyjął nowy kodeks pracy, który narusza prawo Rumunów do ochrony socjalnej. Powodem przyjęcia tego nowego kodeksu jest konieczność uelastycznienia rynku i tworzenie nowych miejsc pracy. Jednak nikt, ani związki zawodowe ani pracodawcy, nie prosił o wprowadzenie tej poprawki do starego kodeksu. A nawet nie zgodzono się z nowymi środkami.

Rzeczywistość jest taka, że celem kodeksu pracy promowanego przez rząd nie jest wprowadzenie elastyczności, ale silne upolitycznienie sektora publicznego i zaszkodzenie pracownikom poprzez takie przepisy, jak pozbycie się zbiorowych porozumień pracowniczych i praw związków zawodowych, a także wprowadzenie zbiorowych zwolnień bez wypłacania odpraw. Oznacza to, że rząd czyni ofiarami wszystkich obywateli, którzy pracują i poprzez swoją pracę wspierają dążenia do pokonania kryzysu.

 
  
MPphoto
 

  Stanimir Ilchev (ALDE)(BG) Panie Przewodniczący! Kilka dni temu Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych debatowała nad ulepszeniem mechanizmu oceny państw strefy Schengen pod kątem stosowania przez nie dorobku Schengen, a także postępu osiągniętego przez państwa starające się o przystąpienie do strefy Schengen.

Jednak kryteria muszą być jasne i muszą odnosić się do wszystkich, nie mogą wprowadzać w błąd abstrakcyjnymi, moralistycznymi kryteriami i nie mogą być upolitycznione. Trzeba na przykład monitorować poziomy korupcji w państwach kandydujących.

Niezwykle ważne jest to, aby tropić i ujawniać przypadki korupcji, ale obiektywne zrealizowanie tego procesu w każdym z państw odrębnie może być trudne. Innymi słowy, przy dążeniu do poprawy mechanizmu oceny nie powinniśmy pozwalać sobie na jakąkolwiek subiektywność. Dlatego właśnie przewidziano także sankcje. Niektóre z nich mogą mieć charakter finansowy. Wymagana jest ogromna precyzja.

Dlatego państwa kandydujące muszą się dokładnie przygotować, w przeciwnym przypadku będą się borykać z niebezpieczeństwem opóźnienia. Te państwa, które należą do strefy Schengen, ale które nie spełniły kryteriów oceny muszą zdawać sobie sprawę z tego, że ich członkostwo może zostać zawieszone i obłożone sankcjami.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) – (SK) Panie Przewodniczący! Od II Wojny Światowej upłynęło wiele czasu, ale z pewnością zbyt mało, abyśmy zapomnieli o wszystkich okrucieństwach tamtego okresu.

Dlatego nie mogę zrozumieć, że w Europie są ludzie, którzy budują pomniki zbrodniarzom faszystowskim. W dniu 14 marca jakieś stowarzyszenie obywatelskie w Koszycach odsłoniło popiersie Jánosa Esterházy – zbrodniarza wojennego skazanego w 1947 roku na śmierć za współpracę z faszystami. Odsłonięto popiersie zbrodniarza, który witał oddziały faszystów wkraczające do Koszyc. Otwarcie przyznał się do współpracy z nazistami stwierdzają, cytuję: „Od wczesnej młodości mam antyżydowskie przekonania i zachowam je do dnia mojej śmierci.”

Panie i Panowie! Ta jawna prowokacja jest według mnie jeszcze bardziej niefortunna, ponieważ uczczeniu pamięci zbrodniarza wojennego towarzyszyła przemowa wygłoszona przez węgierskiego konsula – dyplomaty państwa, które obecnie sprawuje prezydencję i przemawia na wielu forach w imieniu nas wszystkich, a także w imieniu całej UE.

 
  
MPphoto
 

  Slavi Binev (NI)(BG) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Zabieram głos chcąc zwrócić Państwa uwagę na złożony problem, który dotyczy niestety każdego bułgarskiego obywatela, a mianowicie codzienne ściąganie haraczy, w które banki angażują się ze szkodą dla konsumentów.

To absurdalne, że niektóre banki w Bułgarii pobierają opłaty od wpłat i wypłat pieniędzy. Niedawno padłem ofiarą szalonej presji wywieranej przez banki, zamrożono środki znajdujące się na moim rachunku. To zdarzenie uświadomiło mi, że nie mam żadnych podstaw prawnych, aby złożyć zażalenie.

Ustawodawstwo nie jest dokładnie uregulowane. Okazuje się, że z powodu silnego lobbingu ze strony sektora bankowości czy też słabej woli politycznej rząd nie miesza się w umowy dwustronne między klientem a bankiem. Każdy może też z łatwością dostrzec brak równości między stronami takiej umowy.

Moim zdaniem problem polega na tym, że konkurencja nie doprowadziła do stworzenia możliwych do przyjęcia warunków rynkowych i uważam, że rząd musi się zaangażować. Wzywam do szybszego wprowadzenia SEPA i utworzenia przejrzystych ram kontrolowania banków. Mam nadzieję, że banki będą zwracały większą uwagę na swoich klientów i lepiej o nich dbały, bo w tej chwili są oni tylko celem codziennego ściągania haraczy.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE) - Panie Przewodniczący! Prawa konsumentów omawialiśmy wcześniej. Jednym z praw, które przysługuje konsumentom UE jest bezpieczeństwo żywności. Konsumenci oczekują, że żywność przywożona do Unii Europejskiej jest produkowana zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami, co żywność produkowana wewnętrznie. Niestety, nie można tego zagwarantować. Ni mniej ni więcej tylko Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził niedawno, że „niektórych standardów nałożonych na rolników z UE nie można nakładać na producentów mięsa importowanego”. To bardzo źle świadczy o tym, co się dzieje, ponieważ okazuje się, że faktycznie bada się zaledwie 2 % przywożonej żywności, co stoi w jawnej sprzeczności z sytuacją w Europie, gdzie każde zwierzę jest monitorowane od opuszczenia gospodarstwa do momentu trafienia na stół.

W tym świetle forsowanie porozumienia z Mercosurem wydaje się ryzykowne, zwłaszcza że Szwedzki Instytut Żywności i Biotechnologii stwierdził, iż ślad węglowy obecny w brazylijskiej wołowinie może być 35 razy wyższy niż ten obecny w wołowinie irlandzkiej.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)(ES) Panie Przewodniczący! Wielu ekspertów twierdzi, że kolejny kryzys może być kryzysem energetycznym i że albo nie robimy tego, co konieczne, aby mu zapobiec, albo podejmujemy zbyt powolne działania, aby mu zapobiec.

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody wzywa nas wszystkich do wykonania w tę sobotę drobnego gestu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wielu Europejczyków, a także wiele organów administracji publicznej, na godzinę zgasi światło. To za mało.

Europa nie może być dłużej zależna od źródeł energii, które do niej nie należą i są oddalone, ani też od niepewnych źródeł energii. Musimy pomóc państwom członkowskim zbudować model energetyczny, w których źródła energii odnawialnej są ośrodkiem nowego koszyka energetycznego.

Musimy też pomóc w zwiększaniu świadomości w zakresie nowych wzorców zużycia, bo nie ma wątpliwości, że odnawialna i efektywna energia to klucz do przyszłego zrównoważonego rozwoju.

Na koniec chciałbym wezwać wszystkie państwa członkowskie Unii do przyłączenia się do apelu, pragnienia pięciu państw członkowskich – w tym Hiszpanii – do zmniejszenia emisji CO2 o kolejne 30 %. W ten sposób będziemy mogli udowodnić, że Europa oprócz bycia liderem pod względem swobód i praw jest także liderem pod względem zaangażowania w zrównoważony rozwój planety.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland (ALDE) – Panie Przewodniczący! Przykro mi, że muszę o tak późnej porze poinformować Państwa, że dziś po południu uzbrojeni mężczyźni porwali w libańskiej Dolinie Bekaa grupę estońskich rowerzystów. W godzinach porannych tego dnia Estończycy przekroczyli granicę libańską od strony Syrii i około godziny 17.30 zostali pojmani przez uzbrojonych mężczyzn poruszających się trzema samochodami bez tablic rejestracyjnych. Na chwilę obecną nie wiadomo, kto porwał rowerzystów, ani czy zdarzenie to miało podłoże polityczne. Wiadomo natomiast, że Dolina Bekaa to twierdza islamskiego ruchu Hezbollah.

Chciałabym prosić baronessę Ashton, aby pomimo swego ciągłego i niezbędnego zaangażowania w sprawy Libii pomogła w rozwiązaniu tego problemu. Umożliwienie mniejszym państwom członkowskim wsparcia obywateli UE, którzy znaleźli się w tak rozpaczliwej sytuacji jak ta, to wyzwanie dla Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE).(HU) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Dziś w Europie żyje 30 milionów osób niewidomych i niedowidzących. Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo, że nawet podczas codziennych zakupów osoby te muszą stawać twarzą w twarz z sytuacjami, których nie da się rozwiązać? Wielokrotnie trzymając w ręku opakowanie czy butelkę osoby te nie są w stanie określić rodzaju towaru. Zdejmując towar z półki nie wiedzą, co trzymają w rękach, mimo że nie ma wątpliwości, iż im także przysługuje prawo do samodzielnej i bezpiecznej egzystencji.

Dlatego razem z moimi pięcioma kolegami z czterech grup chciałbym zachęcić Państwa do wezwania producentów wyrobów przemysłowych do dobrowolnego umieszczania na opakowania etykiet w języku Braille’a. Chciałbym też prosić kolegów posłów i koleżanki posłanki o złożenie podpisów pod deklaracją 14/2011, która dotyczy tej sprawy.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE)(HU) Panie Przewodniczący! W sytuacji współzawodnictwa zaangażowane strony zawsze znajdowały kogoś, kogo można było obwinić, kogo uznały za odpowiedzialnego za poniesione krzywdy. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeden z takich przypadków. Pod koniec II Wojny Światowej hrabia János Esterházy został internowany najpierw przez nazistów, a później podczas komunistycznej okupacji także przez sowietów. W Republice Czeskiej i na Słowacji nadal jest uznawany za zbrodniarza wojennego, ale, Panie Pośle Paška, w 1993 roku rosyjski sąd najwyższy dokonał kasacji wyroku w jego sprawie, a polski szef państwa dokładnie dwa lata temu odznaczył go prestiżowym orderem Polonia Restituta.

Esterházy pomagał w ucieczce setkom Żydów, Czechów, Słowaków i Polaków, był także, Panie Pośle Paška, jedynym posłem do czeskiego parlamentu, który w 1942 roku głosował przeciwko ustawom antyżydowskim i sprzeciwiał się im. Wspólne budowanie zjednoczonej Europy mogło się rozpocząć dopiero po uporządkowaniu zgliszcz pozostałych po II wojnie światowej, a to dotyczyło także rehabilitacji takich osób jak Esterházy. Do nas należy uprzątnięcie reszty zgliszcz.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR). - Panie Przewodniczący! Żeby można było mówić o danym kraju, że spełnia warunki dojrzałej demokracji nie wystarczy stwierdzić, że przeprowadzane są tam powszechne, tajne, równe i uczciwe wybory do ciał przedstawicielskich, w pierwszej kolejności do parlamentu. Niezbędne jest też stwierdzenie, że respektuje się tam prawa mniejszości. Myślę, że miejsce, w którym dziś dyskutujemy jest najwłaściwsze, aby wspomnieć o tym, że 17 marca parlament Republiki Litewskiej znowelizował ustawę o oświacie, która niestety metodami administracyjnymi zdaje się łamać prawa mniejszości, w tym wypadku między innymi mniejszości polskiej, zmierzając do asymilacji ludzi, którzy przynależą do mniejszości polskiej, pod przymusem niejako państwowym.

Wystarczy wspomnieć, że ustawa o oświacie prowadzi do tego, aby narzucić jednakowy program nauczania we wszystkich szkołach, także w tych, w których uczą się tylko dzieci mniejszości narodowych. Zwiększa ilość obowiązkowych przedmiotów wykładanych w języku litewskim. Pod pretekstem tak zwanej „optymalizacji sieci szkół” w małych miejscowościach mają być zamykane szkoły mniejszości narodowych, w tym szkoły polskie, i pozostawione tam tylko szkoły litewskie. Ustawa łamie konwencje międzynarodowe przyjęte przez Litwę.

Warto przypomnieć, że w tej sprawie wielokrotnie różne osoby zabierały głos. Myślę, że Parlament Europejski jest tym miejscem, w którym takie sprawy należy głośno poruszać i domagać się, by były respektowane podstawowe prawa mniejszości narodowych.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący – Zamykam ten punkt posiedzenia.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności