Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2233(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0042/2011

Внесени текстове :

A7-0042/2011

Разисквания :

PV 23/03/2011 - 24
CRE 23/03/2011 - 24

Гласувания :

PV 24/03/2011 - 6.6
CRE 24/03/2011 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0109

Разисквания
Сряда, 23 март 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

24. Отношенията между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. Следващата точка е докладът (A7-0042/2011) на г-н Baudis – от името на комисията по външни работи, относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (2010/2233(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis, докладчик. (FR) Г-н председател, преди всичко искам да изтъкна, че настоящият доклад е резултат от много конструктивната работа с политическите групи и желая да благодаря лично на г-н Howitt, г-жа Brepoels и г-жа Brantner, а така също и на г-жа Jäätteenmäki, за тяхното сътрудничество.

Както знаете, този доклад се отнася до цялостната стратегия в отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Започнахме да работим преди няколко месеца, с други думи, преди събитията, ставащи сега в арабския свят. Оттогава досега наблюдаваме навсякъде – включително и в Персийския залив – мощни демонстрации, провеждани с искания за по-голямо спазване на правата на човека и основните свободи и за демокрация.

Точно в началото на работата ни обаче, дори преди началото на тези събития, в доклада – и в измененията, приети от комисията – бяха повдигнати всички проблемни въпроси, които стоят зад тези бунтове. Ние осъждаме всички форми на дискриминация – включително основаващите се на пол или религия – и обръщаме особено внимание на въпросите, свързани с трудовото право, социалните и профсъюзни права, свободата на съзнание, свободата на изразяване, свободата на мнение, правата на жените, необходимостта от реформиране на съдебната система, премахването на смъртното наказание и на присъдите, предвиждащи физическо увреждане, политическите права.

С оглед на развитието на събитията в Бахрейн и изправени пред възможността за репресии срещу демонстрантите, а така също за военна намеса от съседните държави-членки на Съвета за Сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ), заедно с докладчиците в сянка ние изготвихме поредица от устни предложения за изменения, с които предлагаме подкрепа на демонстрантите, борещи се за свобода. Изтъкнахме легитимността на исканията им и осъдихме бруталната реакция от страна на органите на властта в Бахрейн, а така също и военната намеса на държавите от ССПЗ, които участваха в репресиите, и изразяваме сериозната си загриженост във връзка с бруталния отговор на властимащите. И най-сетне, предлагаме пълната си подкрепа за процеса на демократичен преход.

Очевидно настоящият доклад очертава също така дългосрочните стратегически перспективи. Той разглежда възможностите за партньорство в много области (геополитика, енергетика, образование и наука, а също и областта на регионалната интеграция).

От геополитическа гледна точка Иран явно представлява една истинска заплаха. Намиращи се между Иран и Израел, държавите от Персийския залив неизбежно биха станали съпътстващите жертви на евентуален конфликт. Тези държави очакват много от усилията ни да не допуснем Иран да разработи ядрено оръжие. Държавите от ССПЗ, които съставляват една четвърт от държавите-членки на Арабската лига, играят много важна роля в мирния процес. Нека не забравяме, че те стоят зад арабската мирна инициатива.

По отношение на енергетиката ССПЗ е водещият доставчик на петрол за Европейския съюз, така че ЕС зависи много от тези държави, но техните петролни запаси намаляват и те подготвят своя преход благодарение на развитието на възобновяеми енергийни източници. Ние можем да предложим опита си в тази област.

Що се отнася до образованието и науката, тези държави превръщат сега образованието в един от приоритетите си. Поради ограничения брой на университетите и преподавателите наблюдаваме създаването на подразделения или филиали на престижни американски университети. За съжаление, Европейският съюз въпреки ангажираността си изостава много от Съединените американски щати. Например само осем студенти от държави-членки на ССПЗ са дошли в Европа миналата година като участници в програмата „Еразъм Мундус“.

И накрая, в областта на регионалната интеграция ССПЗ се бави в постигането на напредък. По-мъдър благодарение на опита си, Европейският съюз може да предложи своята помощ, съвети и ноу-хау. В заключение, призоваваме за подписване на споразумение за свободна търговия, за което се водят преговори вече над 20 години.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Г-н председател, държавите от Персийския залив имат значителен икономически потенциал, който създава широки възможности за по-голямо сътрудничество с ЕС. Съветът за сътрудничество в Персийския залив, така както и Европейският съюз, е сериозно заинтересован от подобряването на търговското сътрудничество, което следователно зависи от способността ни да запознаем представителите на държавите от Залива с приоритетите си в сътрудничеството.

Имаме близост във възгледите си по много въпроси, отнасящи се до икономическото управление на международната сигурност или борбата срещу тероризма, и следователно би било жалко да ограничим потенциалното сътрудничество само в областта на търговията и икономиката. Несъмнено за всички нас е ясно, че настоящото ни сътрудничество с държавите от Персийския залив има значителен потенциал за развитие и изготвянето на един нов, по-амбициозен план за политиката на ЕС по отношение на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и неговите държави-членки би могъл, наред с търговските ползи от икономическото сътрудничество, да доведе и до по-тясно партньорство с представители на умерения ислямски свят, което в трудни времена може да се окаже заслужаващ усилията си и интересен политически бонус от тази дейност.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Г-н председател, лично аз също подкрепям влизането в сила на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Този регион може да се превърне във важен стратегически партньор за Европейския съюз по отношение на търговията, включително чрез увеличени петролни доставки. Считам, че е от решаващо значение да засилим икономическите си отношения. За да гарантираме конкурентоспособността на Европейския съюз, трябва да намерим още нови пазари и нови партньори, докато в областите, в които Европейският съюз вече играе съществена роля, нашият приоритет е официалното засилване на отношенията. Успешното приключване на процеса на преговори, който продължава вече 20 години, изисква един конструктивен, но същевременно гъвкав подход и от двете страни, за да може да се постигне сближаване на настоящите доста твърди позиции. Ако сериозно вярваме, че Европейският съюз трябва да бъде в състояние да се съревновава със Съединените американски щати, Китай и Индия, от решаващо значение ще бъде да проникнем в различни икономически области и пазарни сегменти, в които други големи сили може вече да преобладават, както и да се съсредоточим върху вече съществуващите наши пазарни приоритети и да засилим значимостта им.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Г-н председател, преди всичко аз също бих искала да поздравя г-н Baudis за настоящия доклад. Парламентът подкрепя възобновяването на преговорите между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив в един критичен момент.

Събитията в Бахрейн показват, че политическият диалог между тези две международни организации трябва да се засили. Всъщност на мен ми се струва, че шестте арабски държави могат да инициират една мирна промяна в обществото чрез подобряване на положението на правата на човека.

От друга страна, петролните доставки за ЕС са засегнати от събитията в средиземноморския регион. В настоящото положение сътрудничеството между Съюза и Съвета за сътрудничество в Персийския залив е жизненонеобходимо, за да се гарантират нуждите на енергетиката и да се избегне повишаването на цената на петрола на световния пазар.

Мисля също така, че е време да се доведат докрай 20-годишните преговори с подписването на Споразумението за свободна търговия, което ще бъде много изгодно и за двете страни.

 
  
MPphoto
 

  Кaрел де Гухт, член на Комисията. (EN) Г-н председател, тази вечер сме тук, за да обсъдим докладите на Парламента относно Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Наясно съм, че някои политически групи биха предпочели да отложим дискусията, за да отговорим по-добре на това стратегически важно време, което изживява арабският свят.

Всъщност когато започнахте работата си по изготвянето на тези документи, никой не би могъл да се досети какъв ще бъде светът днес, нито също така пред какви предизвикателства ще бъдат изправени страните и народите от целия арабски регион. В съответствие с убеждението ни, че всяка страна е различна от другите, Европейският съюз реагира на различните ситуации по специфичен начин. Вие вчера чухте г-жа Аштън да говори за всички тях: независимо дали става дума за Тунис, Египет, Либия, Йемен или Бахрейн, Европейският съюз е изправен пред многобройни избори и решения с критична важност.

В центъра на вниманието на доклада, който обсъждаме тази вечер, е Съветът за сътрудничество в Персийския залив и неговите държави-членки, в някои от които населението също отправя призиви да се зачитат в по-голяма степен неговите политически, социални и икономически стремления. Правителствата от Персийския залив отговарят по различен начин: значителни финансови пакети за облекчаване на най-неотложните и социалните нужди, обявяване на политически реформи, отстъпване на някои законодателни правомощия на избираемите органи или отвореност към всеобхватни и включващи всички заинтересовани страни разговори на национално равнище.

Но станахме свидетели и на насилие. В рамките на нашето обсъждане тази вечер това важи най-вече за Бахрейн. Ние следим отблизо и внимателно случващото се, а г-жа Аштън нееднократно изрази безпокойството си във връзка със съобщенията за случаи на сериозно насилие по улиците и признаците на засилващо се религиозно напрежение. Г-жа Аштън също така призова силите за сигурност в страната да спазват правата на човека и основните свободи. Тя многократно призоваваше към диалог като единствен път напред. Всичко това беше направено чрез използване на комбинация от публични изявления – на които станахте свидетели – и преки контакти със съответните органи на властта.

Въпросът пред нас е: накъде води всичко това? Какво следва да направи ЕС? Как следва да четем доклада ви на фона на тези събития? Вчера г-жа Аштън посочи, че предпочита ангажираността пред изолацията, и аз споделям това виждане. В докладът ви се настоява за повече, а не по-малко контакти, и аз съм съгласен. Като член на ЕК, отговарящ за търговията, аз бих приветствал създаването на едни по-добри възможности за размяна между търговците. Време е ние, европейците, да имаме готовност да насърчаваме установяването на повече контакти с населението на държавите от Залива. Време е също така ние, европейците, да сме готови да отговорим положително на всяка една молба, която може да получим, Европа да улесни един безпрецедентен диалог, водещ към реформи.

Не следва да страним от защитаването на правата на човека и основните свободи, но и не следва да диктуваме или налагаме нашия модел на демокрация на другите. Европа твърдо вярва, че реформите трябва да идват отвътре. Считам, че това е вярно и за страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Не е моя работа да казвам на Парламента какво да прави с този доклад. Това, в което вярвам, е, че е необходимо да мислим стратегически, а за тази цел диалогът и ангажиментите са от решаващо значение.

Европейският съюз следва да е готов да предостави подкрепата си за процесите на диалог и реформи в региона. Готови сме да окажем политическа подкрепа за провеждането на реформи, а също така и да предоставим ноу-хау и експертен опит за справяне с по-конкретни въпроси. Приветстваме всяка подобна възможност, но това може да стане само ако и когато страните от региона поискат съдействието ни.

И в заключение, една дума за областта на свободната търговия със Залива, за която нося пряка отговорност. Вярвам, че когато подходящите обстоятелства станат факт, ще бъдем в състояние на базата на общата решимост на ЕС да придвижим напред работата по целите на търговските взаимоотношения по отношение на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Едва ли е нужно да се казва, че стабилността е необходимо условие както за осъществяването на политическите контакти между правителствата и гражданите, така и за ефективното функциониране на търговските потоци и търговските предприятия. Благодаря ви за вниманието и искам специално да благодаря на докладчика, г-н Baudis.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре от 11,30 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), в писмена форма.(PL) Считам, че наистина е от първостепенно значение за ЕС да формулира една по-амбициозна политика по отношение на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ) и неговите държави-членки, особено в момент, когато Европейският съюз излиза от икономическа криза, както и с оглед на бедствията – земетресение, съпътствано от цунами – сполетели Япония. Доволен съм, че в доклада са обхванати въпроси като енергетика в най-широкия смисъл, промишленост, научноизследователска дейност и развитие на образованието. Следователно за да постигне по-тясно сътрудничество, Европейската служба за външна дейност следва да предвиди повече служители и да увеличи броя на дипломатическите мисии в държавите-членки на ССПЗ.

Считам освен това, че следва да приветстваме всички усилия, предприети като част от преговорите за свободна търговия, които целят да гарантират безопасността и сигурността на доставките на суровини. Сътрудничеството между ЕС и ССПЗ следва да обхване и по-нататъшна подкрепа за програмите за обмен на студенти, учени и специалисти. В този доклад Европейският парламент изтъква, че сключването на Споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и ССПЗ е приоритет и с оглед на по-нататъшното сътрудничество с нашите партньори от Средиземноморието. Следователно Европейският съюз следва да разработи подходяща стратегия за подкрепа на процеса на регионална интеграция.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. – (DE) Изглежда, че народите на шестте държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, които са най-важните търговски партньори на ЕС от арабския свят, не считат, че реформите, провеждани през последните години, са адекватни. Все още не е ясно до каква степен плановете за инжектиране на огромни финансови средства за подкрепа на икономиките и подобряване на социалните условия в двете най-бедни държави-членки могат да допринесат за прекратяване на продължаващите демонстрации. Макар Съветът за сътрудничество в Персийския залив да оспорва легитимността на полковник Кадафи и да подкрепя идеята за зона, забранена за полети, в Саудитска Арабия, която също е държава-членка, има случаи на стрелба срещу демонстранти, а в Бахрейн демонстрантите също са били обект на грубо отношение. Дори изпращането на специални части от страна на Съвета за сътрудничество в Персийския залив за защита на важни инфраструктурни обекти в Бахрейн е спорно, тъй като шиитската опозиция призовава международната общност да предостави закрила на хората от военна интервенция. Сякаш въвеждането на зона, забранена за полети, отвори кутията на Пандора. Европейският съюз не трябва да позволява да бъде въвлечен във вътрешните работи на държави в Близкия изток, а тъкмо това има опасност да стане, тъй като балансът в Бахрейн може да се промени много бързо. В случая със споразуменията за реадмисия видяхме колко струват споразуменията след държавен преврат. Следователно сега следва да изчакаме развитието на положението, а не да бързаме.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), в nисмена форма. (RO) Приветствам приемането на доклада на г-н Baudis, тъй като сега повече от всякога Европейският съюз се нуждае от една съгласувана и последователна стратегия в отношенията си със Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ). На първо място, държавите-членки на тази организация имат все по-голямо влияние в арабско-мюсюлманския свят и могат да изиграят важна роля в междукултурния диалог. Освен това считам, че е необходимо да бъдат предприети специални мерки за увеличаване на популярността и авторитета на Съюза в този регион и да се насърчава взаимното разбирателство. Начините да се постигне това включват установяването на сътрудничество в медийния и аудиовизуалния сектор, за да се попълни липсата на информация за Европа. И най-сетне смятам, че неотдавнашните събития в Бахрейн ни принуждават да базираме още по-здраво отношенията на Съюза със ССПЗ върху спазването на правата на човека и основните свободи. В момента е необходимо да направим така, че призивите на демонстрантите за демократични реформи да бъдат чути като част от един истински политически диалог. Пътят за решаване на последните конфликти, например в Бахрейн, е чрез ангажиране на гражданското общество, а не посредством брутални репресии.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), в писмена форма. – (SK) Споразумение за свободна търговия означава по-малко бариери пред взаимното сътрудничество и търговията. Ето защо по принцип подкрепям едно такова споразумение. Държавите, принадлежащи към Съвета за сътрудничество в Залива, несъмнено са важни търговски партньори, най-вече защото притежават основната суровина на нашата епоха – петрол. Също така приветствах факта, че в доклада освен за търговия, се говори и за слабостите на търговските ни партньори в областта на правата на човека. Въпреки това дълго се колебах дали да гласувам в подкрепа на този доклад. Някои от държавите, представени в Съвета за сътрудничество в Персийския залив, имат две лица. С едното лице ни се усмихват и ни казват, че са наши съюзници в борбата срещу ислямския тероризъм. Другото лице обаче не се вижда толкова добре и ежегодно заделя милиарди долари за разпространението на религиозно „образование“, което призовава към насилие срещу християните, евреите и всички, които не са мюсюлмани. В крайна сметка обаче гласувах в подкрепа на доклада, защото също така очаквам, когато започне отблизо да наблюдава проявите на насилие срещу християните в ислямските държави, Комисията да ни информира кой предоставя финансовата подкрепа за тази омраза.

 
Правна информация - Политика за поверителност