Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 23 март 2011 г. - БрюкселВерсия ОВ
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Изявления на председателството
 5.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 6.Състав на политическите групи: вж. протокола
 7.Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
 8.Състав на Парламента
 9.Внесени документи: вж. протокола
 10.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 11.Трансфер на бюджетни кредити: вж. протокола
 12.Ред на работа: вж. протокола
 13.Време за гласуване
  13.1.Изменение на Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото (A7-0052/2011, Elmar Brok) (гласуване)
 14.Обяснения на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 16.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (24-25 март 2011 г.) (разискване)
 17.Положението в Япония, включително тревожните сигнали за атомните централи (разискване)
 18.Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (разискване)
 19.Призовки от САЩ и правила за защита на данните на ЕС (разискване)
 20.Правата на потребителите (разискване)
 21.Прилагане на директивата за качеството на горивата, включително стойностите по подразбиране на ЕС за битуминозния пясък и битуминозните шисти (разискване)
 22.Oбщи тарифни преференции (разискване)
 23.Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
 24.Отношенията между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (кратко представяне)
 25.Поправка (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (1084 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (2517 kb)
Правна информация - Политика за поверителност