Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 23. března 2011 - BruselVydání Úř. věst.
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 3.Přivítání
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 6.Členství v politických skupinách: viz zápis
 7.Výklad jednacího řádu: viz zápis
 8.Složení Parlamentu
 9.Předložení dokumentů: viz zápis
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 11.Převody prostředků: viz zápis
 12.Plán práce: viz zápis
 13.Hlasování
  13.1.Změna Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro (A7-0052/2011, Elmar Brok) (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 16.Příprava na zasedání Evropské rady (24.–25. března 2011) (rozprava)
 17.Situace v Japonsku včetně poplachu v jaderných elektrárnách (rozprava)
 18.Vytvoření společného programu EU pro znovuusídlování (rozprava)
 19.Soudní příkazy USA a právní předpisy EU o ochraně osobních údajů (rozprava)
 20.Práva spotřebitelů (rozprava)
 21.Provádění směrnice o jakosti pohonných hmot, (rozprava)
 22.Všeobecné celní preference (rozprava)
 23.Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)
 24.Vztahy Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu (krátké přednesení)
 25.Oprava (článek 216 jednacího řádu): viz zápis.
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis.
 27.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (681 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (2769 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí