Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 23. märts 2011 - BrüsselEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Tervitus
 4.Presidentuuri avaldused
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Kodukorra tõlgendamine (vt protokoll)
 8.Parlamendi koosseis
 9.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 12.Päevakord (vt protokoll)
 13.Hääletused
  13.1.Euroopa Liidu toimimise lepingu muutmine seoses stabiilsusmehhanismiga liikmesriikide jaoks, mille rahaühik on euro (A7-0052/2011, Elmar Brok) (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused vt protokoll)
 16.Euroopa Ülemkogu kohtumise (24.–25. märts 2011) ettevalmistamine (arutelu)
 17.Olukord Jaapanis, eelkõige häireolukord tuumaelektrijaamades (arutelu)
 18.ELi ühise ümberasustamisprogrammi loomine (arutelu)
 19.USA kohtukorraldused ja ELi andmekaitse-eeskirjad (arutelu)
 20.Tarbija õigused (arutelu)
 21.Kütusekvaliteedi direktiivi rakendamine, milles käsitletakse ka ELi standardväärtust tõrvaliivade ja põlevkivi kohta (arutelu)
 22.Üldised tariifsed soodustused (arutelu)
 23.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
 24.ELi suhted Pärsia lahe koostöönõukoguga (lühiettekanne)
 25.Parandus (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (625 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (2603 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika