Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2011. gada 23. marts - BriselePublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sesijas atsākšana
 2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 3. Apsveikšana
 4. Priekšsēdētāja paziņojumi
 5. Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 6. Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 7. Reglamenta interpretācija (sk. protokolu)
 8. Parlamenta sastāvs
 9. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 11. Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 12. Darba kārtība (sk. protokolu)
 13. Balsošanas laiks
  13.1. Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro (A7-0052/2011, Elmar Brok) (balsošana)
 14. Balsojumu skaidrojumi
 15. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 16. Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2011. gada 24. un 25. martā (debates)
 17. Stāvoklis Japānā, tostarp trauksme saistībā ar tās kodolelektrostacijām (debates)
 18. Kopējas ES pārvietošanas programmas izveide (debates)
 19. ASV tiesas pavēstes un ES datu aizsardzības noteikumi (debates)
 20. Patērētāju tiesības (debates)
 21. Degvielas kvalitātes direktīvas īstenošana, tostarp standartvērtības attiecībā uz darvas smiltīm un degslānekli izmantošana (debates)
 22. Vispārējo tarifa preferenču sistēma (debates)
 23. Vienas minūtes uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)
 24. ES attiecības ar Persijas līča Sadarbības padomi (īss izklāsts)
 25. Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 26. Nākamās sēdes darba (sk. protokolu)
 27. Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (685 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (2721 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika