Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 23 maart 2011 - BrusselUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Welkomstwoord
 4.Verklaringen van het voorzitterschap
 5.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 6.Samenstelling fracties: zie notulen
 7.Interpretatie van het Reglement: zie notulen
 8.Samenstelling Parlement
 9.Ingekomen stukken: zie notulen
 10.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 11.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 12.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 13.Stemmingen
  13.1.Wijziging van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (A7-0052/2011, Elmar Brok) (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad (24-25 maart 2011) (debat)
 17.Situatie in Japan, inclusief het kerncentrale-alarm (debat)
 18.Vaststelling van een gemeenschappelijk hervestigingsprogramma van de EU (debat)
 19.Dwangbevelen van de VS en EU-regels inzake gegevensbescherming (debat)
 20.Consumentenrechten (debat)
 21.Implementatie van de richtlijn brandstofkwaliteit, inclusief een EU-standaardwaarde voor teerzanden en olieschalie (debat)
 22.Algemene tariefpreferenties (debat)
 23.Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)
 24.EU-betrekkingen met de Samenwerkingsraad van de Golf (korte presentatie)
 25.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (693 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (3129 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid