Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 23 marca 2011 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Oficjalne powitanie
 4.Oświadczenia Przewodniczącego
 5.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 6.Skład grup politycznych: patrz protokół
 7.Wykładnia Regulaminu: patrz protokół
 8.Skład Parlamentu
 9.Składanie dokumentów: patrz protokół
 10.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół
 11.Przekazywanie środków: patrz protokół
 12.Porządek spraw: patrz protokół
 13.Głosowanie
  13.1.Zmiana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro (A7-0052/2011, Elmar Brok) (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 16.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (24−25 marca 2011 r.) (debata)
 17.Sytuacja w Japonii, w tym alarmy w elektrowniach jądrowych (debata)
 18.Utworzenie wspólnego unijnego programu przesiedleń (debata)
 19.Wezwania do sądu w USA a unijne zasady ochrony danych (debata)
 20.Prawa konsumentów (debata)
 21.Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliwa (debata)
 22.Ogólny system preferencji taryfowych (debata)
 23.Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu)
 24.Stosunki UE z Radą Współpracy Państw Zatoki (krótka prezentacja)
 25.Sprostowania (art. 216 Regulaminu): patrz protokół
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (697 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (2941 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności