Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 23. marca 2011 - BruselVerzia Úradného vestníka
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Oficiálne privítanie
 4.Vyhlásenia predsedníctva
 5.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 6.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 7.Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 8.Zloženie Parlamentu
 9.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 11.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 12.Program práce: pozri zápisnicu
 13.Hlasovanie
  13.1.Zmena a doplnenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (A7-0052/2011, Elmar Brok) (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Príprava zasadnutia Európskej rady (24. – 25. marca 2011) (rozprava)
 17.Situácia v Japonsku, najmä stav pohotovosti v jadrových elektrárňach (rozprava)
 18.Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (rozprava)
 19.Súdne príkazy USA a pravidlá ochrany údajov EÚ (rozprava)
 20.Práva spotrebiteľov (rozprava)
 21.Vykonávanie smernice o kvalite palív vrátane štandardných hodnôt EÚ pre bitúmenové piesky a roponosné bridlice (rozprava)
 22.Všeobecné colné preferencie (rozprava)
 23.Jednominútové vystúpenia (článok 150)
 24.Vzťahy EÚ s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (stručná prezentácia)
 25.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (688 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (2796 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia