Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 23. marec 2011 - BruseljEdition JOIzdaja UL
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 3.Dobrodošlica
 4.Izjave predsedstva
 5.Sestava odborov in delegacij: glej zapisnik
 6.Članstvo v političnih skupinah: glej zapisnik
 7.Razlaga Poslovnika: glej zapisnik
 8.Sestava parlamenta
 9.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 10.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev): glej zapisnik
 11.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 12.Razpored dela: glej zapisnik
 13.Čas glasovanja
  13.1.Sprememba Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je evro (A7-0052/2011, Elmar Brok) (glasovanje)
 14.Obrazložitev glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 16.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (24. in 25. marec 2011) (razprava)
 17.Razmere na Japonskem, vključno s preplahom zaradi jedrskih elektrarn (razprava)
 18.Vzpostavitev skupnega programa EU za ponovno naselitev (razprava)
 19.Sodni pozivi Združenih držav in določbe EU o varstvu podatkov (razprava)
 20.Pravice potrošnikov (razprava)
 21.Izvajanje direktive o kakovosti goriva (razprava)
 22.Splošni tarifni preferenciali (razprava)
 23.Enominutni govori (člen 150)
 24.Odnosi med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu (kratka predstavitev)
 25.Popravek (člen 216 poslovnika): glej zapisnik
 26.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 27.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (618 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (2760 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov